Превод от английски език

Размер: px
Започни от страница:

Download "Превод от английски език"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

2 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред, моля, прочетете подробно тези инструкции преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички указания. Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда! ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Уредът е предназначен за употреба само в домашни условия, но не и в търговски обекти. Производителят не поема отговорност за щети, произтекли от неправилна употреба или неспазване на инструкциите. Моля, запазете тези инструкции, за да можете да ги използвате и в бъдеще. Ако дадете уреда на друго лице, моля предайте и тези инструкции заедно с уреда. Преди да включите щепсела в контакта, проверете дали напрежението на контакта и параметрите за тока отговарят на характеристиките, посочени на етикета на уреда. Никога не потапяйте във вода и не мокрете нагряващата основа и каната. Ако това се случи, предайте уреда за проверка от квалифициран персонал, включително за смяна на кабела. Ако е необходим ремонт, изпратете уреда в отдела за обслужване на клиенти. Не използвайте уреда, ако: уредът или кабелът са повредени; - сте изпуснали уреда на земята. Винаги изключвайте щепсела от контакта: след употреба; - при повреда; преди почистване. Когато изключвате щепсела от контакта, никога не дърпайте кабела. Децата не осъзнават опасностите, които могат да възникнат при използването на електрически уреди. Ето защо не бива да им позволявате да използват такива уреди. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни и психически способности, или лица, които нямат опит или достатъчно познания, ако не са под наблюдение и не са инструктирани относно използването на уреда от лицето, което отговаря за тяхната безопасност. Не се опитвайте да сваляте части от корпуса или да поставяте метални предмети в уреда. За да не повредите кабела, не го оставяйте да виси от остри ръбове. Не излагайте уреда на въздействието на дъжд или влага и не го използвайте на открито или с мокри ръце. Използвайте само чиста студена вода, след като източите водата от чешмата в продължение на около две минути преди да напълните каната. Уредът работи при много висока температура. Внимание съществува опасност от изгаряне от парата или преливащата вода. Не докосвайте никоя част от 2

3 - каната, освен дръжката (когато уредът е включен) и се уверете, че капакът е затворен добре. Уредът е предназначен за затопляне само на вода. Никога не наливайте други течности в каната. Уредът трябва да бъде разположен по такъв начин, че да имате достъп до щепсела. Ако препълните каната, при завиране водата може да прелее. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поставяйте капака така, че посоката, в която отвежда парата, да не е към дръжката. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не махайте капака, когато водата ври. Каната трябва винаги да се използва със стойката. ВНИМАНИЕ Уверете се, че каната е изключена преди да я свалите от стойката. Уредът е предназначен за употреба в домашни условия и за други подобни приложения, като: в кухните на магазини, офиси и други работни помещения; в хотелски и мотелски стаи, и други помещения за настаняване; фермерски къщи; семейни хотели. ОПИСАНИЕ Анти капков улей Анти варовик филтър Копче за повдигане на капака Дръжка Индикатор за нивото на водата Лост за включване / изключване с индикаторна светлина Акумулаторна база 360 Кабел (под основа) 3

4 Преди първа употреба Премахнете всички стикери от уреда и го почистете. Махнете антиваровик филтъра и го измийте под течаща вода. Поставете отново филтъра в правилна позиция. Махнете каната от базата й, напълнете я вода до максимално ниво, затворете капака, поставете я върху основата и включете каната с включващият лост. Изчакайте водата да заври и я изсипете. Повторете тази процедура минимум 3 пъти. Употреба Поставете основата без кабел върху твърда и равна повърхност. Налейте желаното количество чиста вода в каната. Не докосвайте никоя част на каната, освен дръжката. Когато използвате уреда, се уверете, че капакът е плътно затворен. Количеството вода може да бъде измерено с резките, отбелязани от външната страна на каната. Винаги спазвайте изискванията за минимално и максимално количество вода в каната и проверявайте дали капакът е плътно затворен. Поставете каната върху подложката по такъв начин, че дъното на каната да пасне отлично на основата. Включете щепсела в контакта. Преместете бутона за включване / изключване в позиция I, за да задействате процеса на загряване. Лампичката ще светне. Когато водата заври, бутонът за включване / изключване ще се върне автоматично в позиция 0 и лампичката ще изгасне. Електрическата кана за вода може да бъде изключена ръчно с преместване на бутона за включване / изключване в позиция 0. Горещата вода може да бъде прелята безопасно през чучура в друг съд. Каната има автоматично реле за изключване, което я предпазва от повреди при неправилна употреба, като включване без вода или след извиране на водата от съда. В такива случаи трябва да изключите щепсела от контакта незабавно и да налеете вода след като изчакате около минути, за да може каната да се охлади. 4

5 ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖИ Преди да почистите уреда се уверете, че е изключен от контакта и че се е охладил напълно. Почиствайте след всяка употреба Не използвайте абразивни препарати или разтвори с агресивно действие. Не потапяйте основата и каната в никакви течности. За да я почистите отвън, използвайте леко навлажнена кърпа, която не оставя мъх. Почистване на филтъра Важно: Когато почиствате филтъра се уверете, че ръцете ви са чисти и по тях няма остатък от сапун, крем или други продукти, които могат да замърсят водата. Отворете капака. Измийте филтъра под течаща вода с помощта на мека гъба. Поставете филтърът обратно на мястото му, като се уверите, че е поставен правилно. 5

6 Отстраняване на котления камък Редовното премахване на отлагания във вътрешността на каната ще удължъж живота й, осигурявайки максимална ефективност и икономия на енергия. Каната може да се почисти с помощта на специални продукти за отстраняване на котлен камък. Оставете продукта за почистване на котлен камък да действа, след това изплакнете обилно. След това сварете най-малко две пълни кани с вода, безопасно изхвърлете кипящата вода, за да отстраните остатъците от продукта преди употреба. Като алтернатива можете да използвате обикновен домашен оцет. Направете следното: Почистване и поддръжка 1. Напълнете каната с вода (1 литър) и го заврете водата. 2. Добавете белия оцет (от 0.1 до 0.5 л в зависимост от количеството на водата). 3. Оставете я да действа през нощта. 4. Изпразнете каната. 5. Напълнете каната с вода и заврете восата. Изпразнете каната, като изхвърлите водата безопасно.повторете тази операция поне два пъти. телефон на сервиз

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 - BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

MergedFile

MergedFile РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Кафемашина Smeg ECF01 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 телефон на сервиз 0700 11 770 Инструкции 1 Инструкции 1.1 Въведение Ключова информация за потребителя: Инструкции

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

Layout 1

Layout 1 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА A. Отделение на хладилника 1. Чекмедже за плодове и зеленчуци 2. Рафтове/Зона за рафтове 3. Комплект термостат с лампичка 4. Кутии на вратичката 5. Поставка за бутилки 6. Подвижен

Подробно

MANUAL PL438C.fh10

MANUAL PL438C.fh10 Модел PL438C Fecha de compra Certificado de garantía Certificado de garantia Mod. PL438C Sello del Vendedor Carimbo do Vendedor УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Fecha de Venta Data da Venta Nombre y dirección del

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно