ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ-I, кв.43, с.нова Камена, общ.тервел I. Изисквания на възложителя за изпълнение на проект Проектът предвижда да се извърши основен ремонт на откритата площадка в основно училище в с.нова Камена, като в обхвата на съществуващата спортна площадка се изградят: игрище за футбол на малко поле; комбинирано игрище за баскетбол и волейбол. Всички строителни работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с добрите практики в строителството и по начин, гарантиращ възможност за ползване на обекта за продължителен период от време по икономически найизгоден за възложителя начин. Преди стартиране на СМР, възложителя ще демонтира старите спортни съоръжения и съществуващата ограда. Игрището за футбол на малки вратички е необходимо да се изпълни самостоятелно с размери 30,00 м дължина и 20,00 м ширина. За осигуряване на зона да безопасност, места за зрители, извън игралното поле да се осигурят свободни площи от двете страни на игралното поле, край страничните линии с ширина по 2,00 м. и зад аутлиниите също с по 2,00 м. Или общите размери на футболното игрище да са с дължина 34,00 м и ширина 24,00 м. Необходимо е маркировъчните линии да са с ширина 8 см. В игралното поле. Комбинираните игрища за баскетбол и волейбол е необходимо да се изпълнят с дължина 28 м. и ширина 15 м. За осигуряване на зона да безопасност, места за зрители, извън игралното поле да се осигурят свободни площи от двете страни на игралното поле, край страничните линии с ширина по 2,00 м. и зад задните линии също с по 2,00 м. Или общите размери на игрището за баскетбол да е с дължина 32,00 м и ширина 19,00 м. Необходимо е маркировъчните линии да са с ширина 5 см. И да не са включени в игралното поле. Игрището за волейбол е 1

2 необходимо да се изпълни централно на игрището за баскетбол с размери: дължина 18 м. и ширина 9 м., свободни зони отстрани 5,00 м. и отзад 7,00 м. Настилката на спортната площадка да бъде изпълнена със синтетична самонивелираща се акрилна спортна настилка на игралните полета с наклони 0,8% и 1,50%. Технологията за полагане на настилката изисква осигуряване на равна и плътна основа, която е необходимо да се изпълни от асфалтобетон. Възстановяването на асфалтовата настилка да се извърши чрез студено фрезоване на съществуващата, да се положи изравнителен пласт от НСК със средна дебелина 15 см. И полагане неплътен асфалтобетон 4 см. За предпазване на спортната площадка е необходимо да се постави нова ограда от телена мрежа с височина 4 м за всички игрални полета. Телената мрежа да се монтира на метални тръбни стълбове върху единични бетонови фундаменти. При монтиране на оградата е необходимо да се осигури възможност за монтиране на приместаеми телескопични трибуни Обхват на строително монтажните работи Проектното решение включва: Описание на видовете работи Мярка Количества ЧАСТ ПЪТНА I ЗЕМНИ РАБОТИ 1 Изкоп и преместване до 40 на земни маси с булдозер при нормални условия, съгласно проекта. м3 36,00 2 Натоварване на разкопана земна почва на транспорт с багер 3 Транспорт на земни маси до депо на 5 км 4 Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспорт на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС АПИ II III АСФАЛТОВИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен плас съгласно: БДС EN :2006 т Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на проекта и на ТС АПИ Доставка и полагане на самонивелираща се спортна акрилна настилка съгласно БДС EN 1177 и ТС на производителя. ПЪТНИ РАБОТИ м3 36,00 м3 36,00 м3 76,00 т 181,00 м2 1880,00 м2 1624,00 2

3 IV V Доставка и полагане на основа от заклинен несортиран трошен камък /трошенокаменна настилка/ с различна дебелина за изравнителен пласт Доставка и монтаж на видими бетонови бордюри 8/16/50 съгласно БДС EN 1340 върху бетонова основа. СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ Доставка и монтаж на ограда за спортни игрища съгласно БДС EN :2008 м3 188,00 м 179,00 м 203,00 Доставка и монтаж на врати 1,5/2,00 за ограда за спортни игрища съгласно БДС EN :2008 бр. 4,00 Доставка на врати за футбол на малко поле 3/2, оборудвани с мрежа Доставка и монтаж на баскетболни кошове Доставка на комплект волейболни колове от алиминиев профил 80/80 и мрежа ЧАСТ ВиК Връзка със съществуващ водопровод бр 2,00 бр 2,00 бр 1, VI Направа на връзка със съществуващ водопровод Вътрешна водопроводна инсталация: доставка и монтаж на тръба РР Ø25 PN10 за студена вода включително и фитинги Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби РР Ø25 от изолационна лента 3мм Доставка и монтаж на скоби за укрепване на водопровод по таван и вертикални клонове Ø25 м' 15,00 м' 15,00 бр. 15,00 Доставка и монтаж на СК Ø25 Пробиване отвори от 10/10 до 15/15см в бетонови стени 30 см ръчно Доставка и монтаж на преход (гилза) за преминаване през бетон за тръба Ø25 Изпитване и дезинфекция на водопровод м' 15,00 Площадков водопровод Разкъртване и отстраняване с товарене на трошенокаменна настилка с ограничени ширини и деб. 15 см. Възстановяване на трошенокаменна настилка 15 см с ограничена ширина в земни почви под настилка м 2 3,00 м 2 3,00 м³ 3,00 3

4 VII в земни почви под трева Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи Засипване на тесен изкоп с пясък до 20см от теме тръба, включително трамбоване Засипване на тесен изкоп с баластра, включително трамбоване Засипване на тесен изкоп с изкопани земни маси от място, включително трамбоване, ръчно Укрепване неплътно, включително разкрепване на тесни изкопи м³ 7,00 м³ 1,00 м³ 2,00 м³ 2,10 м³ 4,90 м 2 20,00 Доставка на тръба РЕHD Ø25/PN 16 за студена вода м' 11,00 Полагане и монтаж на водопроводна полиетиленова тръба РЕHD Ø25/PN 16 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката /без тръбата/ м' 11,00 Доставка и монтаж на детекторна лента м' 11,00 Доставка и монтаж на топлоизолация за водопроводни тръби РР Ø25 от изолационна лента 3мм м' 2,00 Доставка на коляно 90 РЕ Ø25 PN 16 бр. 4,00 Монтаж и свързване на фасонни части за полиетиленови тръби на челна заварка - коляно 90 РЕ Ø25 PN 16 Изграждане на водопроводна шахта със заключващ се капак Доставка HDPE адаптор мъжка резба бърза връзка PN 10 Ø25*3/4" Монтаж и свързване на фасонни части за полиетиленови тръби на челна заварка - HDPE адаптор мъжка резба бърза връзка PN 10 Ø25*3/4" Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител Ø3/4" FF бр. 4,00 бр. 2,00 бр. 2,00 Изпитване и дезинфекция на водопровод м' 11,00 Дворна чешма Доставка и монтаж на чешма подходяща за ползване и от хора с увреждания Доставка на тръба РЕHD Ø25/PN 16 за студена вода м' 1,00 Полагане и монтаж на водопроводна полиетиленова тръба РЕHD Ø25/PN 16 в изкоп, на челна заварка, вкл. Заварката /без тръбата/ м' 1,00 4

5 VIII Доставка и монтаж на преход PE Ф25*1/2 F Доставка и монтаж на сферичен кран с нипел и ръкохватка тип пеперуда 1/2 Доставка и монтаж на нипел 1/2" Доставка и монтаж на редуцир вентил за вода 1/2" F 3bar maxp Доставка и монтаж на тройник 1/2" MM Доставка и монтаж на гъвкава водопроводна връзка 1/2"х3/8" FF бр. 2,00 Доставка и монтаж на тръба РVC SN8 Ø50 м' 0,50 Доставка и монтаж на ревизия РVC Ø50 Доставка и монтаж на разклонител РVC 45 Ø50 Доставка и монтаж на гъвкава връзка за канал Ø50 бр. 2,00 Площадкова канализация Разкъртване и отстраняване с товарене на трошенокаменна настилка с ограничени ширини и деб. 15 см. Възстановяване на трошенокаменна настилка 15 см с ограничена ширина в земни почви под настилка в земни почви под трева Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи Засипване на тесен изкоп с пясък до 20см от теме тръба, включително трамбоване Засипване на тесен изкоп с баластра, включително трамбоване Засипване на тесен изкоп с изкопани земни маси от място, включително трамбоване, ръчно Укрепване неплътно, включително разкрепване на тесни изкопи м 2 0,50 м 2 0,50 м³ 0,50 м³ 1,00 м³ 0,10 м³ 0,20 м³ 0,35 м³ 0,70 м 2 3,00 Доставка и монтаж на тръба РVC SN8 Ø110 м' 1,00 Доставка и монтаж на коляно 45 РVC Ø110 бр. 2,00 Доставка и монтаж на разклонител 45 РVC Ø110/50 5

6 Доставка и монтаж на намалител РVC Ø110/50 Доставка и монтаж на тръба РVC SN8 Ø50 м' 1,00 Доставка и монтаж на коляно 45 РVC Ø50 бр. 3,00 Изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с проекта както следва; ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ 1. Доставка и монтаж на ограда за спортни игрища съгласно БДС EN : за ограждане на спортната доставка е необходимо да се достави и монтира 203,00м мрежа подходяща за спортни площадки. Мрежата да е с височина 4.00 м, с PVC покритие в зелен цвят и да се монтира на тръбни метални стълбове с прахово покритие в зелен цвят, отговаряща на БДС ЕN :2008. Оградата да се монтира върху единични бетонови фундаменти В15 с размери 40/40 и дълбочина 80 см. Необходимо е отрадата да се монтира та, че да осигурява възможност да се доставят и монтират преместваемите телескопични трибуни. 2. Доставка и монтаж на врати 1,5/2,00 за ограда за спортни игрища съгласно БДС EN :2008- за осигуряване възможността за достъпа до игрищата в спортната площадка е необходима доставката и монтажа на врати 1,5/2,00 за ограда - 4бр. 3. Доставка на врати за футбол на малко поле 3/2, оборудвани с мрежа Необходимо е да се доставят и монтират два броя врати от тит футболна врата 3.00/2.00 м, изработена от поцинкован стоманен профил ф 76 мм, прахово боядисана в бяло, монтирани директно в профила куки за закрепване на мрежата мрежа за вратите да е от 5 мм полиестер в два цвята / черно и бяло/. 4. Доставка и монтаж на баскетболни кошове Необходимо е да се доставят 2 бр. преместваеми конструкции със стандартни баскетболни кошове с табло от стъклопласт с размери 180х105 см., вандалоустойчив ринг от плътна стомана и мрежа от 5 мм полиестер. 5. Доставка на комплект волейболни колове/стойки от алиминиев профил 80/80 и мрежа- необходимо е да се достави и монтира комплект волейболни стойки от алуминиев профил 80х80 мм, с плъзгач за регулиране на височината, обтегач с ръкохватка. Волейболните стълбове да отговарят на изискванията за безопасност - EN Волейболната мрежа да е обшита отвсякъде с филе, да отговаря на изискванията за безопасност EN Необходимо е волейболният комплект да позволява лесен монтаж и демонтаж. Дворна чешма 6. Доставка и монтаж на чешма подходяща за ползване и от хора с увреждания Необходимо е да се достави и монтира върху предварително подготвен съгласно изискванията на доставчика фундамент чешма подходяща за ползване и от хора с увреждания. При монтирането пред чешмата да има свободно пространство с размери най-малко 75 сm на 120 сm. Между долната част на коритото и настилката да е предвидено свободно място за коленете с височина най-малко 77 сm, широчина 75 сm и дълбочина 50 сm; Чучурът на чешмата да е на височина не повече от 90 сm, мерено от нивото на прилежащия терен. Струята на водата да е с височина най-малко 10 сm. Кранчето да е монтирано в обсега на достъпност, така че водата да се пуска и спира с 6

7 една ръка. Ползването на кранчето да не изисква усилие при стискане или натискане или извиване на китката. Изготвил:...п*... (ИНЖ.В.ЧОМАКОВА) *Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 7

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

HL Сифони 6. Перални, съдомиялни 6

HL Сифони 6. Перални, съдомиялни 6 480 160 280 235 100 100 54 193 86 214 HL Сифони 6. Перални, съдомиялни 6 HL Сифони за перални/съдомиялни Продукти Преглед Сифони Продукт HL400 HL404.1 HL4000.0/.1/.2 HL405 HL405E HL405ECO Описание Стандартен

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОБЕКТ: РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА ФАЗА :

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно