Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М"

Препис

1 Приложение 1 към Протокол 3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон I Доствки н лекрствени продукти, необходими з осигурявне лечебния процес в болницт, с междунродни нептентни нименовния, включени в Приложение 2 н Позитивния лекрствен списък н МЗ 32 Atenolol tabl. film 50 mg бр Azithromycin powd.for sol.for inf.500mg бр Candesartan tabl. 16мг бр Candesartan tabl. 8мг бр. 500,00 53 Carbamazepine tabl. 200 mg бр Carvedilol tabl mg бр Chlorpromazine sol.inj. 25mg. 5ml. бр Ciprofloxacin hydrochloride tabl.coat. 500 mg бр Ciprofloxacin hydrochloride solution for infusion 200 mg/100 ml ml бр Ciprofloxacin hydrochloride solution for infusion 400 mg/200 ml ml бр Clarithromycin powd.for sol. for inf. 500 mg i.v. бр Clindamycin caps. 300 mg бр Cyclophosphamide powd.inj. 200 mg бр Dabigatran etexilate caps. 75mg бр Dabigatran etexilate caps. 110mg бр Dopamine conc.inf.5ml 200mg бр Epinephrine мп. 1мг 1мл бр Fat emulsions emul. inf. 20% 500 ml бнк бр Felodipine 5 mg prol.-release tabl. бр Fentanyl sol.inj. 0.1 mg/2ml бр Fentanyl sol.inj mg/5ml бр Galantamine sol. for inj.5mg/ml 1ml. бр Gliclazide tabl. 30 mg бр Glucose sol. for infusion 5%250 ml плст.ск бр Glucose sol. for infusion 5% 500 ml плст.ск бр Glucose sol. for infusion 10% 250 ml бр Glucose sol. for infusion 10% 250 ml стъкл.бутилк бр Glucose sol. for infusion 10% 500 ml стъкл.бутилк бр Glucose 5%+Sodium Chloride 0.9% intravenous inf., 500 ml.плст. Ск бр Hydroxyethylstarch sol. for inf. 10% 500ml бр. 500 Page 1 of 5

2 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон Levodopa/Benserazide caps.100mg/25mg бр Lidocaine мп. 40мг 2мл бр Lidocaine Chlorhexidine гел 8.5гр. urethral gel бр Lincomycin sol.for inj. 600 mg/2 ml бр Lisinopril tabl. 5 mg бр Lisinopril tabl. 10 mg бр Lisinopril/Amlodipine tabl. 10 mg /5mg бр Losartan film-coated tablet 50 mg бр Losartan/Hydrochlorothiazide film-coated tablet 50 mg / 12,5 mg бр Mannitol 15% sol. for infusion 500 ml.полиетл бутилк с двуп.стер.порт LDP бр Mannitol 10% sol.for inf. 500 ml, bag бр Meropenem powd for sol for inj for inf 500mg бр Metformin hydrochloride film coat. 1000mg tabl. бр Metildigoxin 0,1 mg tablets бр Metoprolol tartarate tabl. 50 мг бр Morphine sol inj. 10мг/мл 1мл бр Morphine prol.release caps. 120мг. бр Morphine prol.release caps. 200мг. бр Moxonidine tabl. film 0,3 mg бр Naloxone sol.for inj.0.4mg/ml 1ml. бр Nebivolol/Hydrochlorоthiazide tabl.5mg./12.5mg бр Nicergoline tabl. coated 10 mg бр Nifedipine coated tablets 10 mg бр Nimodipine film - coated tabl. 30mg. бр Pentoxifylline tabl. prolong 400 mg бр Pentoxyfilline film-coated tabl.100mg бр Perindopril; Indapamide film-coated tabl. 2,5mg / 0,625 mg бр Perindopril; Indapamide film-coated tabl. 5mg / 1,25 mg бр Perindopril; Indapamide film-coated tabl.10mg/2.5mg бр Perindopril+ Amlodipin tabl. 10/10 mg бр Perindopril+ Amlodipin tabl. 10/5 mg бр Perindopril+ Amlodipin tabl. 5/5 mg бр Piracetam sol.for inf.12g.60ml. бр Potassium chloride мп. 15% 10мл бр Povidone iodine sol. cut.10% 100мл.;7.5g pvp/100 ml бр Propafenone tabl. 150 mg бр Page 2 of 5

3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон Propranolol tabl. 40 mg бр Quinidine tablet 200 mg бр Ropivacain HCl sol.inj. 7.5mg/ml 10ml бр Rocuronium bromide fl. 50mg. 5ml бр Simvastatin film coated tabl. 20 mg бр Simvastatin film coated tabl. 40 mg бр Sodium chloratum solution for infusion 0.9% 500мл. ск бр Sodium chloratum solution for infusion0.9% 250мл. ск бр Sodium chloride solution for infusion 0,9% 100 ml. ск бр Sodium chloride solution for infusion 0.9% 1000 ml, glass бр Sodium chloride; Potassium chloride; Calcium chloride Sodium chloride; Potassium chloride; Calcium chloride solution for infusion 500 ml.ск бр solution for infusion 1000 ml.glass бр. 800 sol.inf. 500 ml.ск бр sol. inf ml.ск бр sol. inf ml.glass бр Sotalol hydrochloride tabl. 80 mg бр Sulfamethoxazole; Trimethoprim 80 mg/5 ml + 16 mg/ml conc. for solution for infusion бр Suxamethonium 1% - 5 ml sol. inj. бр Torasemide sol.for inj. 20mg/4ml бр Tobramycin; Dexamethasone 3mg/g+1mg/g eye oinment 5g бр Tobramycin; Dexamethasone 3mg/g+1mg/ml drops susp.5ml. бр Valsartan tabl. 160mg бр Valsartan/Hydrochlorothiazid филм тб. 160mg /25mg бр Valsartan/Hydrochlorothiazid филм тб. 160mg/12.5mg бр Valsartan/Hydrochlorothiazid филм тб. 320mg/12.5mg бр Valsartan/Hydrochlorothiazid филм тб. 320mg/25mg бр Verapamil hydrochl. tabl. 120 mg бр Verapamil hydrochl. tabl.40mg бр Vinpocetine tabl. 5 mg бр Voriconazole tabl. film 50 mg бр трикомпонентни торби з прент.хрнене, съдържщи р-р н глюкоз, минокиселини и липидн емулсия, peri 1250 ml bag бр. 500 Page 3 of 5

4 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон II. Доствки н лекрствени продукти, необходими з осигурявне лечебния процес в болницт, с междунродни нептентни нименовния, извън Приложение 2 н Позитивния лекрствен списък н МЗ 1 Abciximab sol.inj./inf.10mg.5ml. бр. 5 3 Alprostadil powd.for sol.for inf. 20mcg бр Acetylsalicylic acid/esomeprazole caps.81mg/ 20mg бр Aciclovir crèam 5% бр Benfothiamin,Pyridoxine hydr. 100mg/100mg coated tbl. бр Benfothiamin,Cyancobalamin,Pyridoxine hydr. 40mg/90mg/250mcg caps бр Boric acid; Carbaethopendecine bromide; Sodium tetraborate drops eye - 10 ml бр Bromazepam tbl.3mg. бр Bupivacaine hydrochloride sol.for inj. 5mg/ml 10ml. бр Butylscopolamine др. 10мг бр Chloropiramine унгв. 1% 18гр бр C1-esterasen inhibitor, human powd.for sol.for inj./inf.500iu бр Cyancobalamin amp.1000mkg 1ml. бр Cyclopentolate drops eye 10mcg/ml - 15 ml бр Dexamethasone drops eye 1 1ml/mg 5ml бр Dexamethasone eye oint 1mg/g 3.5g бр Diazepam tbl.5 mg. бр Dipyridamole coated тбл.25мг. бр Doxycycline caps. 100 mg бр Ertapenem powd.for sol.for inf.1g бр Everolimus tabl.0.75mg бр Famotidine tabl.film.20mg. бр Famotidine tabl.film.40mg. бр Fat emulsions emul. Inf.10% 500ml бр Fenspiride hydrochloride 80 mg tabl.prol.release бр Ferric carboxymaltose sol. for inj/inf - 2ml бр Fluconazole caps. 200 mg бр Flumazenil sol.for inj. 0.5mg 5ml бр Folic acid, Iron, Cyancobalamin caps. бр Gentamicin oint.15g. 0,1% бр. 20 Page 4 of 5

5 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 60 Gentamicin oint. eye 3mg/5ml бр Heparinoid oint 100IU/mg 30g бр Hexеtidine spray 40 ml бр Ibuprofen film - coated tbl. 600mg. бр Inosine pranobex tabl. 500mg. бр Iodinated povidone impregnated dressing 10см/20см бр Itraconazole сир. 10мг/мл 150мл бр Itraconazole caps.100mg. бр Ketoconazole крем 20mg/g 15g бр Ketoprofen supp. 100 mg бр Levocetirizine film. coat. tabl. 5мг бр Levofloxacin sol for inf. 5 mg/ml - 50 ml бр Lidocaine/Tribenoside rectal cream 30g бр Metronidazole tabl.250mg. бр Mupirocin nasal ointm. 3 g. бр Naproxen/Esomeprazole tabl.modif.500mg/20mg бр Polymyxin B,Neomycin,Dexametasone колир 5мл. бр Polymyxin B,Neomycin,Dexametasone eye ointm.3.5г. бр Prednisolone tabl. 5 mg бр Somatostatin фл. 0.25мг + рзтв. бр Tranexamic acid sol. For inj. 100mg/ml 5ml бр Troxerutin caps. 300 mg бр Xylometazoline sol. 0.1 % - 10 ml бр. 30 Page 5 of 5

Техническа спецификация

Техническа спецификация Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ст.Загора Лекарствени продукти - Приложение 07 г АТС Международно непатентно наименования /INN/

Подробно

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора през 207 r.". ',. r. Приложение N2 Международно Лекарств

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименование ПРОИЗВОДИТЕЛ Брой в опако вка Лекарствен а форма Количество

Подробно

ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр

ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от 13.03.2015 г. на Изпълнителния

Подробно

Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст

Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции за Обособена позиция 2 Номен Таблица към Прокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен клату ра Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно

Подробно

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА Приложение 1 към Решение 180 от 24.11.2015г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА по ред обособе на позиция Анатомотерапевтичен код /

Подробно

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти, включени в Приложение

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

Име

Име Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азакс Azax 500 mg филмирани таблетки x 3 20070007 Азитромицин Azithromycin J01FA10 Нобел Фарма ООД Амписулцилин Ampisulcillin 1.0 g/500 mg прах

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 4/ 2.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA ред 15. 14. 12. - 10. L.J t О A16A01 A16A01 A16A01 A0BA01 A0AD01 A0FA01 A0AD02 A0BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA0 A02BA02 A02BA02 АТС чен кд Анатмтераети и я -0 н0 Isuli Huma Isulatard арентерална 7,78 1IU/ml-

Подробно

Медицински университет София, Медицински факултет Катедра по фармакология и токсикология ул.,,здраве 2, 1431 София, (02) , тел./факс

Медицински университет София, Медицински факултет Катедра по фармакология и токсикология ул.,,здраве 2, 1431 София, (02) , тел./факс Медицински университет София, Медицински факултет Катедра по фармакология и токсикология ул.,,здраве 2, 1431 София, (02) 9172 714, тел./факс 9172 501 К О Н С П Е К Т за теоретичен изпит по фармакология

Подробно

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА ( И АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ) Съдържание I

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА ( И АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ) Съдържание I ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВА ( И АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА В ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ) Съдържание I. АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА И АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ...

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 3/ 3.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА И АНТИМИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ Ант

ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА И АНТИМИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ Ант ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНТИМИКРОБНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ АНТИБИОТИЧНА ПОЛИТИКА И АНТИМИКРОБНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ Антибиотичната политика е документ на базата на консенсуси

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

Axanum

Axanum Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азибиот Azibiot 500 mg филмирани таблетки x 3 20060211 03.10.2011 Азитромицин Azithromycin J01FA10 KRKA, d.d. Novo Mesto Словения Алергозан Allergosan

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Обединено кралство на Accord Healthcare

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

ОЧНИ СЪСТОЯНИЯ –КЛИНИКА ПОВЕДЕНИЕ ОТ ОБЩО

ОЧНИ СЪСТОЯНИЯ –КЛИНИКА ПОВЕДЕНИЕ ОТ ОБЩО проект НАРЕДБА.. /.. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по очни болести, съгласно приложението. Преходни

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва Приложение към Протокол 3/ 3069 г по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Barium sufuricum Търговско наименование ДК-БАР прах

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа Приложение към Протокол 4/ 206209 г по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНА СЕРОЛОГИЯ II ЦИКЪЛ 2016 г. Научихме всичко за EUCAST и отново сме готови да бъдем до Вас при подготовката Ви за Външния лабораторен

Подробно

Inhixa, INN-enoxaparin sodium

Inhixa, INN-enoxaparin sodium РУ (на ЕС) (Свобод но избрано ) име Количество на активното вещество в дозова единица Лекарствена форма Път на въвеждане Първична опаковка Съдържание (концентрация) Вид опаковка EU/1/16/1132/001 Inhixa

Подробно

ATC кодове

ATC кодове В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азитер Azyter 15 mg/g капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка x 6 20120273 01.06.2012 Азитромицин

Подробно

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия

Подробно

ооа

ооа КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ZOVIRAX I.V. 250 mg powder for solution for infusion 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон ZOVIRAX I.V. съдържа 250 mg ацикловир

Подробно