КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls"

Препис

1 Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета"; ул."шеста"; ул."десета"; ул."двадесета" и ул."двадесет и първа" Вид С М Р мярка кол-во ед.цена стойност І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."пета" улици - с асфалтови настилки м 61,60 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 123,20 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 73,92 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 7,39 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 11,27 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 11,3 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 11,27 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 29,57 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 29,57 9 м 3 5,75 10 Уплътняване на скална маса м 3 5,75 11 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 2 30,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф90мм.pn1,0 м 63,60 2 Монтаж на същата м 61,60 3 Доставка и полагане на детекторна лента м 61,60 4 Доставка и полагане на сигнална лента м 61, Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 61,60 м 61,60 7 Направа на Опорен блок бр. 4,00 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 4,00 9 Монтаж на същия бр. 4,00 10 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 32,00 11 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 32,00 12 Доставка и монтаж шайби бр. 64,00 13 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр.,00

2 14 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр.,00 15 Монтаж на същия бр.,00 16 Доставка Свободен фланец ф0 бр.,00 17 Монтаж на същия бр.,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 7,00 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 0,70 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 3,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 14,40 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 14,40 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 1,44 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 3,4 м 3 11,30 9 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 1,44 10 Разваляне и възстановяване на уличен бордюр м 2,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 1,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 1,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 1,00 14 Монтаж на същия бр. 1,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 1,00 16 Монтаж на същия бр. 1,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 1 Гайки М16 бр. 16,00 19 Шайби бр. 32,00 20 Уплътнител за СК ф0мм бр. 2,00 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 90/90/90 бр. 1,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф90мм м 5,00 23 Монтаж на същата м 5,00 24 Опорен блок бр. 1,00 СВО БР. 4,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 24,00 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 2,40 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 9,60

3 4 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 17,2 5 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 40,32 6 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 40,32 7 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.01м за подравняване м 3 5,76 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 15,36 9 м 3 2,32 10 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 5,76 11 Разваляне и възстановяване на уличен бордюр м,00 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90*3/4" бр. 4,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 4,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. фас.части м 32,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 6,24 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 34,50 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м 2 6,24 4 Премахване на същ.асф.настилка м 2 190,76 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 19,0 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м 2 277,00 ОБЩО ЗА ОБЕКТ: УЛ."ПЕТА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."20-та" улици - с асфалтови настилки м 94,00 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 1,00 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 112,0 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 11,2 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 10,4 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 1,05 6 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 37,60 7 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 37,60 м 3 160,93 9 Уплътняване на скална маса м 3 160,93 10 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 2 65,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ

4 1 Доставка на тръба ПЕВП ф90мм.pn1,0 м 96,00 2 Монтаж на същата м 94,00 3 Доставка и полагане на детекторна лента м 94,00 4 Доставка и полагане на сигнална лента м 94, Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 94,00 м 94,00 7 Доставка и монтаж ПЕВП коляно ч.з. Ф90-22 о бр. 2,00 Направа на Опорен блок бр. 2,00 9 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 2,00 10 Монтаж на същия бр. 2,00 11 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 12 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 16,00 13 Доставка и монтаж шайби бр. 32,00 14 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 4,00 15 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 4,00 16 Монтаж на същия бр. 4,00 17 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 4,00 1 Монтаж на същия бр. 4,00 СВО БР. 6,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 5,0 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 5, 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 1,00 4 Разваляне и възстановяване на уличен бордюр м 12,00 5 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 25,92 6 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 52,92 7 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 37,04 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.01м за подравняване м 3 7, 9 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 23,04 10 м 3 16,01 11 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 23,76 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90*3/4" бр. 6,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 6,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. фас.части м 4,00

5 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 112,0 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 50,76 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 67,6 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 390,40 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 39,04 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 503,20 ВСИЧКО ЗА УЛ."20-ТА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."шеста" улици - с асфалтови настилки м 61,00 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 122,00 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 73,20 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 7,32 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 117,12 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 11,71 6 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 24,40 7 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 24,40 м 3 104,43 9 Уплътняване на скална маса м 3 104,43 10 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 2 427,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф90мм.pn1,0 м 63,00 2 Монтаж на същата м 61,00 3 Доставка и полагане на детекторна лента м 61,00 4 Доставка и полагане на сигнална лента м 61, Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 61,00 м 61,00 7 Направа на Опорен блок бр. 1,00 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 1,00 9 Монтаж на същия бр. 1,00 10 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр.,00 11 Доставка и монтаж гайки М16 бр.,00

6 12 Доставка и монтаж шайби бр. 16,00 13 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 2,00 14 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 2,00 15 Монтаж на същия бр. 2,00 16 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 2,00 17 Монтаж на същия бр. 2,00 СВО БР. 4,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 39,20 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 3,92 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 12,00 4 Разваляне и възстановяване на уличен бордюр м,00 5 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 17,2 6 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 35,2 7 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 24,70 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.01м за подравняване м 3 5,26 9 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 15,36 10 м 3 10,67 11 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 15,4 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90*3/4" бр. 4,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 4,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. Фас.части м 32,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 73,20 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 32,94 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 73,20 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 314,60 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 31,46 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 37,0 ВСИЧКО ЗА УЛ."ШЕСТА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."10-та" улици - с асфалтови настилки м 176,50 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 353,00

7 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 211,0 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 21,1 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 33, 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 33,9 6 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 70,60 7 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 70,60 м 3 302,17 9 Уплътняване на скална маса м 3 302,17 10 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м ,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф90мм.pn1,0 м 17,50 2 Монтаж на същата м 176,50 3 Доставка и полагане на детекторна лента м 176,50 4 Доставка и полагане на сигнална лента м 176, Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 176,50 м 176,50 7 Направа на Опорен блок бр. 2,00 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 2,00 9 Монтаж на същия бр. 2,00 10 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 11 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 16,00 12 Доставка и монтаж шайби бр. 32,00 13 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 4,00 14 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 4,00 15 Монтаж на същия бр. 4,00 16 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 4,00 17 Монтаж на същия бр. 4,00 1 Направа на временна водопроводна връзка бр. 1,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 14,00 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 1,40 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 6,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 2,0

8 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 2,0 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 2, 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 3,4 м 3 26,44 9 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 2, 10 Разваляне и въстановяване на уличен бордюр м 4,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 2,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 2,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 2,00 14 Монтаж на същия бр. 2,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 2,00 16 Монтаж на същия бр. 2,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 32,00 1 Гайки М16 бр. 32,00 19 Шайби бр. 64,00 20 Уплътнител за СК ф0мм бр. 4,00 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 90/90/90 бр. 2,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф90мм м 10,00 23 Монтаж на същата м 10,00 24 Опорен блок бр. 2,00 СВО БР. 7,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 6,60 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 6,6 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 42,00 4 Разваляне и възстановяване на уличен бордюр м 14,00 5 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 30,24 6 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 61,74 7 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 43,22 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.01м за подравняване м 3 9,20 9 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 26, 10 м 3 1,6 11 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 27,72 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90*3/4" бр. 7,00

9 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 7,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. Фас.части м 56,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 211,0 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 95,31 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 211,0 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 941,10 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 94,11 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 1152,90 ВСИЧКО ЗА УЛ."10-ТА" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."21-ва" улици - с асфалтови настилки м 665,00 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' 1330,00 2 Разваляне на съществуваща настилка м 2 79,00 3 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 79,0 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м ,0 5 Ръчен изкоп с дълб. до2.00м за подравняване м 3 127,6 6 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 266,00 7 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.20м м 3 266,00 м 3 113,4 9 Уплътняване на скална маса м 3 113,4 10 Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м ,00 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф90мм.pn1,0 м 667,00 2 Монтаж на същата м 665,00 3 Доставка на тръба ПЕВП ф90мм.pn1,0 за отклонения към улици м 6,00 4 Монтаж на същата м 6,00 5 Доставка и полагане на детекторна лента м 671,00 6 Доставка и полагане на сигнална лента м 671,00 7 Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до м 671,00 м 671,00

10 9 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 90/90/90 бр. 2,00 10 Доставка и монтаж ПЕВП коляно ч.з. Ф90-22 о бр. 0,00 11 Направа на Опорен блок бр. 2,00 12 Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa и предпазно гърне бр. 2,00 13 Монтаж на същия бр. 2,00 14 Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 16,00 15 Доставка и монтаж гайки М16 бр. 16,00 16 Доставка и монтаж шайби бр. 32,00 17 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф0мм бр. 4,00 1 Доставка Фланшов накрайник ф0 бр. 4,00 19 Монтаж на същия бр. 4,00 20 Доставка Свободен фланец ф0 бр. 4,00 21 Монтаж на същия бр. 4,00 22 Направа на временна връзка на водопровод бр. 6,00 ПХ 70/0 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 2,00 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 2,0 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 12,00 4 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 57,60 5 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 57,60 6 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.00м за подравняване м 3 5,76 7 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 3,4 м 3 56,72 9 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 5,76 10 Разваляне и въстановяване на уличен бордюр м,00 11 Фланшов накрайник ф0 бр. 4,00 12 Свободен фланец ф0 бр. 4,00 13 Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN0 PN1,0mPa бр. 4,00 14 Монтаж на същия бр. 4,00 15 ПХ 70/0 комплект бр. 4,00 16 Монтаж на същия бр. 4,00 17 Болтове М16, L=60mm бр. 64,00 1 Гайки М16 бр. 64,00 19 Шайби бр. 12,00

11 20 Уплътнител за СК ф0мм бр.,00 21 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 90/90/90 бр. 4,00 22 Доставка на ПЕВП тръба ф90мм м 20,00 23 Монтаж на същата м 20,00 24 Опорен блок бр. 4,00 СВО БР. 42,00 1 Разваляне и възстановяване на пътна настилка м 2 411,60 2 Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м 3 41,16 3 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м 2 126,00 4 Разваляне и въстановяване на уличен бордюр м 4,00 5 Машинен изкоп с багер на отвал м 3 11,44 6 Машинен изкоп с багер на транспорт м 3 370,44 7 Извозване на депо до 6км.разст. м 3 259,31 Ръчен изкоп с дълб. от 0м до2.01м за подравняване м 3 55,19 9 Направа на пясъчна възглавница около тръби м 3 161,2 10 м 3 112,06 11 Направа на обратен земен насип с трамбоване м 3 166,32 12 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90*3/4" бр. 42,00 13 Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" бр. 42,00 14 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф25мм вкл. фас.части м 336,00 ШАХТА ВЪЗДУШНИК 1 Шахта-въздушник от слобяеми стоманобетонни елементи дълб. до 2.м D=1500мм бр. 1,00 2 Тройник редуктор ф90/ф63 бр. 1,00 3 Автоматичен въздушник ф50 бр. 1,00 4 СК ф50 - компл. с болтове и гайки бр. 1,00 5 Фланшов накрайник ф63 бр. 4,00 6 Свободен фланец. Ф50 бр. 4,00 7 Опорен блок бр. 1,00 IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м 2 79,00 2 Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 75)мм - 40см m 3 359,10 3 Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м2 79,00 4 Премахване на същ.асф.настилка м2 329,00 5 Натоварване и извозване на 10км.разстояние m 3 32,90 6 Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м2 4215,40

12 ВСИЧКО ЗА УЛ."21-ВА" ОБЩО СМР: Непред. разходи за СМР 10 % Всичко без ДДС: Общо с ДДС: Дата: г. Представляващ:...

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т.

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) 2360010 Кран сферичен с дръжка 1/2 25/100 5,90 7,08 A 2360007 Кран сферичен с дръжка 3/4 15/60 8,82 10,58 A 2360005 Кран сферичен с дръжка 1 12/48 13,92 16,70 A 2360008 Кран сферичен с

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО,

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО, ОБЩИНА МИЗИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА

Подробно

О Б Я В А

О Б Я В А О Б Я В А От Община Лом гр.лом, ул. Дунавска 12 (име на инвеститора/физическо или юридическо лице) На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

”СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД

”СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД гр. ВАРНА База Девня - офис: 9163 Девня-1 ул. Елин Пелин 3 GSM: 0888 529 852; e-mail: stoianoving@abv.bg, www.stoianoving.com КАТАЛОГ на произвежданите от фирмата безазбестови гарнитури

Подробно

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС СЪГЛАСУВАЛИ: части проектант подпис АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКЦИИ

Подробно

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно