Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word"

Препис

1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет и шеста"; ул."петдесет и седма" и ул."петдесет и втора" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ "улица 6-та"- с трошенокаменни настилки м Разваляне на съществуваща настилка м Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м Машинен изкоп с багер на транспорт м Ръчен изкоп с дълб. до.00м за подравняване Направа на пясъчна възглавница около тръби Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.0м Доставка и полагане на скална маса с едрина на зърното до 4мм. м 3. м м м Уплътняване на скална маса м Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 14.40

2 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф1мм.pn1,0 м Монтаж на същата м Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 за отклонения към улици м Монтаж на същата м 0.00 Доставка и полагане на детекторна лента м Доставка и полагане на сигнална лента м Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до ф10мм. Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до ф10мм. м м Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з.1/0/1 бр..00 Доставка и монтаж ПЕВП коляно ч.з. Ф0- о бр Направа на Опорен блок бр Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN80 PN1,0mPa и предпазно гърне бр Монтаж на същия бр Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 0.00

3 1 Доставка и монтаж гайки М16 бр Доставка и монтаж шайби бр Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф80мм бр Доставка Фланшов накрайник ф80 бр Монтаж на същия бр Доставка Свободен фланец ф80 бр Монтаж на същия бр ПХ 0/80 1 Фланшов накрайник ф80 бр Свободен фланец ф80 бр Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN80 PN1,0mPa бр Монтаж на същия бр ПХ 0/80 комплект бр Монтаж на същия бр Болтове М16, L=60mm бр Гайки М16 бр Шайби бр. 3.00

4 10 Уплътнител за СК ф80мм бр Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м Монтаж на същата м Опорен блок бр СВО Разваляне на пътна настилка м 4.00 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м Машинен изкоп с багер на транспорт м Извозване на депо до 6км.разст. м Ръчен изкоп с дълб. от 0м до.01м за подравняване Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка Направа на пясъчна възглавница около тръби Доставка и полагане на скална маса с едрина на зърното до 4мм. Доставка и монтаж на водовземна скоба ф1*1" Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф1" м м.00 м м бр бр

5 11 Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф3мм м Доставка и монтаж на свързващи части ПЕВП ф3мм бр IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 )мм - 40см m Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м 0.00 ВСИЧКО ЗА УЛ."6-ТА" ТР.КАМЪК І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ "улица -ма"- с трошенокаменни настилки м Разваляне на съществуваща настилка м Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м Машинен изкоп с багер на транспорт м Ръчен изкоп с дълб. до.00м за подравняване Направа на пясъчна възглавница около тръби м м

6 6 Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.0м Доставка и полагане на скална маса с едрина на зърното до 4мм. м м Уплътняване на скална маса м Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф10мм.pn1,0 м Монтаж на същата м Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 за отклонения към улици м Монтаж на същата м 0.00 Доставка и полагане на детекторна лента м Доставка и полагане на сигнална лента м Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до ф10мм. Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до ф10мм. Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 140/0/140 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 140/140/140 м м бр бр. 1.00

7 11 Намалител 140/1 ПЕВП бр Направа на Опорен блок бр Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN80 PN1,0mPa и предпазно гърне бр Монтаж на същия бр Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр Доставка и монтаж гайки М16 бр Доставка и монтаж шайби бр Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф80мм бр Доставка Фланшов накрайник ф80 бр Монтаж на същия бр Доставка Свободен фланец ф80 бр Монтаж на същия бр ПХ 0/80 1 Фланшов накрайник ф80 бр..00 Свободен фланец ф80 бр Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN80 PN1,0mPa бр Монтаж на същия бр..00

8 ПХ 0/80 комплект бр Монтаж на същия бр..00 Болтове М16, L=60mm бр Гайки М16 бр Шайби бр Уплътнител за СК ф80мм бр Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м Монтаж на същата м Опорен блок бр..00 СВО Разваляне на пътна настилка м 4.00 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м Машинен изкоп с багер на транспорт м Извозване на депо до 6км.разст. м Ръчен изкоп с дълб. от 0м до.01м за подравняване м

9 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка Направа на пясъчна възглавница около тръби Доставка и полагане на скална маса с едрина на зърното до 4мм. Доставка и монтаж на водовземна скоба ф140*1" Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф1" м.00 м м бр бр Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф3мм м Доставка и монтаж на свързващи части ПЕВП ф3мм бр IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 )мм - 40см m Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м 0.00 ВСИЧКО ЗА УЛ."-ма" ТР.КАМЪК І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."-ра" улици - с асфалтови настилки м

10 1 Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон) м' Разваляне на съществуваща настилка м Извозване на стр.отпадък до 10км. вкл. натоварване м Машинен изкоп с багер на транспорт м Ръчен изкоп с дълб. до.00м за подравняване Направа на пясъчна възглавница около тръби Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.0м Доставка и полагане на скална маса с едрина на зърното до 4мм. м м м м Уплътняване на скална маса м Почистване на пътното платно от отпадъци и измиване м 4.80 II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф1мм.pn1,0 м Монтаж на същата м Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 м Монтаж на същата м Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 за отклонения към улици м 30.00

11 6 Монтаж на същата м Доставка и полагане на детекторна лента м Доставка и полагане на сигнална лента м Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до ф10мм. Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до ф10мм. Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 1/0/1 Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 1/1/1 м м бр бр Доставка и монтаж ПЕВП намалител 1/0 бр Доставка и монтаж ПЕВП коляно ч.з. Ф1- о бр Направа на Опорен блок бр Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN1 PN1,0mPa и предпазно гърне бр Монтаж на същия бр Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN80 PN1,0mPa и предпазно гърне бр Монтаж на същия бр Доставка и монтаж Болтове М16, L=60mm бр. 3.00

12 1 Доставка и монтаж гайки М16 бр Доставка и монтаж шайби бр Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф1мм бр Доставка Фланшов накрайник ф1 бр..00 Монтаж на същия бр Доставка Свободен фланец ф1 бр..00 Монтаж на същия бр Доставка и монтаж на стом.фланец ф1 бр..00 Доставка и монтаж уплътнител за фл.връзка СК ф80мм бр Доставка Фланшов накрайник ф80 бр Монтаж на същия бр Доставка Свободен фланец ф80 бр Монтаж на същия бр ПХ 0/80 1 Фланшов накрайник ф80 бр Свободен фланец ф80 бр Шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN80 PN1,0mPa бр. 3.00

13 4 Монтаж на същия бр ПХ 0/80 комплект бр Монтаж на същия бр Болтове М16, L=60mm бр Гайки М16 бр Шайби бр Уплътнител за СК ф80мм бр Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр Доставка на ПЕВП тръба ф0мм м Монтаж на същата м Опорен блок бр СВО БР Разваляне на пътна настилка м Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка м.00 3 Машинен изкоп с багер на транспорт м Извозване на депо до 6км.разст. м Ръчен изкоп с дълб. от 0м до.00м за подравняване м

14 Направа на пясъчна възглавница около тръби Доставка и полагане на скална маса с едрина на зърното до 4мм. Направа на обратен земен насип с трамбоване Доставка и монтаж на водовземна скоба ф1/1" Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф1" м м м бр бр Доставка и монтаж на тръба ПЕВП ф3мм м Доставка и монтаж на свързващи части ПЕВП ф3мм Доставка и монтаж на водовземна скоба ф0/3/4" Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф3/4" Доставка и монтаж на водовземна скоба ф1/" Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран (ТСК) ф" бр бр бр бр бр ШАХТА ВЪЗДУШНИК 1 Шахта-въздушник от слобяеми стоманобетонни елементи дълб. до.м бр D=100мм Тройник редуктор ф0/ф63 бр Автоматичен въздушник ф0 бр СК ф0 - компл. с болтове и гайки бр Фланшов накрайник ф63 бр Свободен фланец. Ф0 бр. 4.00

15 Опорен блок бр IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 1 Валиране и подравнявяне пътно легло м Доставка и полагане на основа от трошен камък с фракция (0 )мм - 40см m Неплътен асфалтобетон / биндер / - 6см м Премахване на същ.асф.настилка м Натоварване и извозване на 10км.разстояние m Плътен асфалтобетон тип "А" - 4см м ВСИЧКО ЗА ул."-ра" І.СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ - ул."довеждащ" м.00 1 Машинен изкоп с багер на отвал м Ръчен изкоп с дълб. до.00м за подравняване Направа на пясъчна възглавница около тръби Уплътняване на пясъчна засипка ръчно на пл.0.0м Направа на обратен насип от земни маси с уплътняване м м м м

16 6 Уплътняване на скална маса м II.МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТРАСЕ 1 Доставка на тръба ПЕВП ф140мм.pn1,0 м.00 Монтаж на същата м.00 3 Доставка на тръба ПЕВП ф0мм.pn1,0 за отклонения към улици м Монтаж на същата м 0.00 Доставка и полагане на детекторна лента м.00 6 Доставка и полагане на сигнална лента м.00 8 Направа на хидравлична проба на тръбопровод с диаметър до ф10мм. Направа на дезинфекция на тръбопровод с диаметър до ф10мм. м.00 м Доставка и монтаж ПЕВП тройник ч.з. 0/0/0 бр Доставка и монтаж ПЕВП коляно ч.з. Ф0- о бр Направа на Опорен блок бр Доставка шибърен спирателен кран (ШСК) комплект с охр.гарнитура DN10 PN1,0mPa и предпазно гърне бр Монтаж на същия бр. 1.00

17 14 Направа на шахта до м. От ст.б. Елементи бр ПХ 0/80 СВО IІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БР. ВСИЧКО ЗА "ДОВЕЖДАЩ" ОБЩО СМР: Непред. разходи за СМР 10 % Всичко без ДДС: Общо с ДДС: Дата: г. Представляващ:...

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре ули ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За извършване на строително-монтажни работи по проект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) 2360010 Кран сферичен с дръжка 1/2 25/100 5,90 7,08 A 2360007 Кран сферичен с дръжка 3/4 15/60 8,82 10,58 A 2360005 Кран сферичен с дръжка 1 12/48 13,92 16,70 A 2360008 Кран сферичен с

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО,

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КРУШОВИЦА И С. СОФРОНИЕВО, ОБЩИНА МИЗИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ОБОСОБЕНА

Подробно

О Б Я В А

О Б Я В А О Б Я В А От Община Лом гр.лом, ул. Дунавска 12 (име на инвеститора/физическо или юридическо лице) На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 14 63 mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Press / Press LBP - номенклатура... 3 Резбови съединения...17

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

”СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД

”СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД СТОЯНОВ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД гр. ВАРНА База Девня - офис: 9163 Девня-1 ул. Елин Пелин 3 GSM: 0888 529 852; e-mail: stoianoving@abv.bg, www.stoianoving.com КАТАЛОГ на произвежданите от фирмата безазбестови гарнитури

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПАЙПЛАЙФ ВиК дружества, занимаващи се с отпадъчни води, общини и службите за планиране и експлоатация поставят високи

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Стока PPR СТАБИ Ф20 Пакет: 100м / Pestan PPR СТАБИ Ф25 Пакет: 80м / Pestan PPR СТАБИ Ф32 Пакет: 56м / Pestan P

Стока PPR СТАБИ Ф20 Пакет: 100м / Pestan PPR СТАБИ Ф25 Пакет: 80м / Pestan PPR СТАБИ Ф32 Пакет: 56м / Pestan P Стока PPR СТАБИ Ф0 Пакет: 00м / Pestan PPR СТАБИ Ф PPR СТАБИ Ф Пакет: м / Pestan PPR СТАБИ Ф0 Пакет: 0м / Pestan PPR СТАБИ Ф0 Пакет: м / Pestan PPR СТАБИ Ф Пакет: 0м / Pestan PPR СТАБИ Ф Пакет: м / Pestan

Подробно

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА В УПИ I, КВ.31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС ЧАСТ: ВИК ФАЗА: ТП ПРОЕКТАНТ: инж. Мария Белински ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС СЪГЛАСУВАЛИ: части проектант подпис АРХИТЕКТУРА КОНСТРУКЦИИ

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински

ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински ТЕХНИЧСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ I. ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1051 /Път III-539/ - Русокастро Ливада Тръстиково Константиново Проектът предвижда рехабилитация на общински път BGS1051 /Път III- 539/ - Русокастро Ливада Тръстиково

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно