Видеодомофон безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Видеодомофон безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG"

Препис

1 ВИДЕ ОДО МОФ ОН Б ЕЗ Ж ИЧЕН ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Практичен и много удобен уред, който ще ви позволи да наблюдавате какво се случва пред входната врата без да се налага да ставате от мястото си. Преди да започнете работа с този безжичен видеодомофон, моля прочетете внимателно инструкциите и следвайте основните стъпки, за да се възползвате от неговите възможности в процеса на експлоатация.

2 -Съхранявате и монтирайте на място, недостъпно до обсега на малки деца; -Пазете вътрешния монитор от влага и всякакви форми на овлажняване, не монтирайте на място, до което може да достигне вода, сняг и др. -Пазете вътрешния монитор от огън, силна топлина или предмети, като запалки, свещи, кибрити и други запалими средства; -Пазете от висока температура над 70 градуса; -Пазете от изтърване -Не съхранявайте в близост до магнитни уреди или кредитни, дебитни карти; -Не разглобявайте и не се опитвайте да попрвяте сами уреда; -Почиствайте само със суха антистатична кърпичка или влажна такава от пакет, не мокрете с препарати или вода. -Не натискайте екрана на камерата, чупливо и и податливо на повреда -Пазете от деца Устройството може да взаимодейства с някои медицински уреди, като пейсмейкър и да разстрои работата му, затова не използвайте в близост до човек с такъв уред или поне на 15 см от него. Винаги използвайте оригиналните части на устройството, като зарядно устройство и батерия. Батерията преди първата й употреба трябва да се зареди поне 12 часа. 1.Преносим вътрешен монитор изглед и функции 2.Външен модул:

3 1.Микрофон; 2. Светлинен индикатор; 3. Камера; 4. Говорител; 5. Бутон обаждане; 6. Болтове монтиране. 3.Основни операции: Вкл/изкл.: За да включите вашият домофон и по-точно вътрешният монитор, натиснете бутона за вкл./изкл. и ще се чуе звук. На вътрешния модул и екранчето ще светне, след което ще се изпише думата Welcome и ще се чуе звук. Изключването става по аналогичен начин натискате и задържате за секунди копчето за вкл/изкл., ще се изпише на екрана Goodbye и писукащ звук. Има възможност вътрешният монитор да показва няколко изгледа, от различни външни камери, което се настройва от вътрешната част отново. Настройка номер на камерата на вътрешния монитор: Когато камерата се стартира и вътрешния монитор се установи във включен режим, може да се изпише номера на камерата, която в момента предава пред вратата. Може да пише 1, 2 или 3 на дисплея. Режим в готовност за работа на вътрешния монитор: Когато устройството не се използва може да го оставите в режим в готовност за работа, като в този случай дисплея ще показва състоянието на батерията, звуков сигнал, номер на камерата, дата, време, меню и изтрий. Когато устройството има достатъчно захранване, червеният индикатор ще присветва веднъж на 4 секунди, а когато има нужда да бъде заредено на всяка секунда червеният индикатор присветва. В този случай дисплея след няколко секунди влиза в спящ режим, който има за цел да съхрани колкото се може по-дълго останалото захранване. Ако има пък запис, чакащ преглед, то синият индикатор ще присветва на всяка секунда. Зеленият в този случай е изключен. USB: Може да зареждате вътрешният монитор през USB-то и камерата да работи нормално, като за

4 целта ще трябва да изберете с копчетата + и - USB. Ако обаче искате да свалите направените записи на компютъра и включите устройството в компютъра, то екранчето не може да се използва, както обикновено. Затова не бива, когато сваляте файлове да предприемате каквито и да било действия с него. Функции монитор: Вашият монитор, част от домофонната система, може да поддържа до три външни камери. Ако пред вратата ви има към момента само една монтирана външна камера, натискайки бутона с монитор ще ви позволи да влезете в статус наблюдение от тази камера. Ако обаче са две или повече, е необходимо да изберете камерата, която ще гледате. За целта отново натискате бутона монитор, след което синият индикатор ще светне, той показва, че сте в този статус. След това с бутоните + и - изберете действащата камера, която искате да виждате. След като я изберете, натиснете бутона с малката слушалка на него, за да потвърдите действието и синият индикатор ще светне за постоянно. За да се върнете отново в състояние на изчакване, отново натискате бутона монитор. След като сте задали камерата, която ще гледате, трябва да изчакате около пет секунди, за да получите потвърждение от нея, че двете части на домофонната система са свързани, като това става посредством звуков сигнал от вътрешния монитор. Ако до пет секунди не чуете звук от него, ще трябва да повторите действието по избирането на външната камера. Ако чуете звук, вече сте в нормално състояние на наблюдение и можете да гледате какво се случва навън. Под това състояние, имате възможност да говорите с човека, който стои отвън пред вратата пред камерата, която сте избрали да виждате. Освен това и човека отвън може да ви отговаря. Имате възможност за разговор от около 90 секунди, без превключване, в противен случай няколко пъти може да превключите и да говорите с човека отвън. С бутона във вид на ключе, може да отключите вратата. Обаждане от външната камера на вътрешния монитор: Тази домофонна система може да се използва и като звънец от някой, застанал пред вратата. В състояние изчакване, ако някой отвън натисне бутона CALL, то външната камера ще звънне на вътрешния монитор, който от своя страна ще ви покаже картина на човека, стоящ отвън. Влизате в т.нар. call статус. Ако до 30 секунди няма отговор от вътрешното устройство, камерата отново прозвънява. Ако монитора вдигне, то червеният индикатор започва да свети постоянно и се появява картина на дисплея на монитора. Тогава можете да говорите през говорителя с човека, който стои пред вашата врата. Но за целта трябва да натиснете различни копчета. Ако например от вътрешната част на домофона натиснете копчето с нарисувана слушалка на него, то ще можете да говорите както вие, така и другия да ви отговори. Т.е. Гласова манипулация има както вътрешната, така и външната част. Но ако искате само вие да говорите, трябва да натиснете копчето с нарисувана къщичка. Тогава например може да уведомите някой отвън, че търсения човек от него човек го няма и т.н. С копчето, с нарисувано ключе може да отворите вратата на човека, който стои отвън без да се налага да се разкарвате до вратата. Пак в този режим може да направите снимка или видео на човека отвън. Просто натинете + и ще направите еднократна снимка, с - бутона стартирате видео, който се спира пак с - и се съхранява на поставената допълнително microsd карта. Обаждане от вътрешния монитор на вътрешяни монитор: В режим на изчакване, натиснете +, за

5 да изберете менюто за вътрешното меню. Пак с +/- изберете на кой вътрешен монитор искате да се обадите /ако разбира се имате повече от един/. Натиснете копчето с нарисуваната слушалка, за да светне червеният индикатор, който показва, че устройството е в режим на предаване на обаждания. Ако до 4 секунди, не получите никакъв сигнал, ще се чуе мелодия, после бипкащ сигнал и устройството ще излезе отново в режим на изчакване. Ако сигналът бъде приет от другия монитор, то светлинните индикатори и на двата ще светнат продължително време в червено и ще се чува позвъняване. Ако от монитора, на който се обаждате никой не вдигне, то вашето устройство изчаква 30 секунди и преминава отново в режим на изчакване. Ако има потвърдено обаждане, то позвъняването ще спре, червените индикатори ще угаснат и ще влезете в режим на разговор между двата монитора. Може да проведете разговор с продължителност до 90 секунди. Ако докато мониторите са в режим на разговор и някой натисне копчето с нарисуваната слушалка, без значение от коя страна, то и двата монитора ще произведат бипкащ звук и ще се върнат в режим на изчакване. 4.Меню Основни функции: -В режим на изчакване, ако натиснете копчето с нарисувана слушалка на него ще видите следния списък от опции: Video, Photo, Settings, Code, Call history, Exit. -С + и - може да селектирате желаната опция, а със слушалката да потвърдите, за да влезете в подменюто. -Подменюта на главните опции: Video меню: Play, Delete, Delete all. В съответното подменю се влиза отново с бутона със слушалката. Photo меню: View, Set as Background, Delete, Delete all. В съответното подменю се влиза отново с бутона със слушалката. Setting меню: Tong setting, Brightness, Own ID number, Auto control, Flash setup, Volume setup, Date setup. В съответното подменю се влиза отново с бутона със слушалката. Code меню: Go to, Send, Receive, Clear. В съответното подменю се влиза отново с бутона със слушалката. Call history меню: Тук виждате изброени обажданията, които сте направили, като може да изберете съответното по дата и да изберете за него опциите: Play, Delete или Back. Обобщено за менютата: -Видео: Влезте в главното меню с натискането на бутона със слушалката, след което използвайте + и -, за да изберете подменю и да стартирате опцията. Ако в този момент поради някаква причина не сте поставили SD картата, устройството ще изведе на дисплея съобщението: No SD card! и ще ви върне в главното меню. Ако сте поставили карта, но няма записи на нея, ще получите съобщението No File! и ще ви върне отново в главното меню. Ако имате карта и има записи на нея, моля преминете към следващата стъпка. Където ще трябва да намерите файл, който да разгледате или някаква друга опция. Това става отново с копчетата + и - и натискането на копчето със слушалката, за да влезете в оперативното меню. Оттам може да изберете измежду няколко опции - Play, Delete, Delete all. Натискате копчето за потвърждение след като изберете опцията. За пауза след като пуснете видео за възпроизвеждане, натиснете плюса, а за да излезете от файла и подменюто слушалката или

6 копчето с къщичката. Връщате се в оперативното видео меню автоматично, а за отидете в главното меню отново къщичката и влизате в режим на изчакване. -Фото: Влезте в главното меню с натискането на бутона със слушалката, след което използвайте + и -, за да изберете подменю и да стартирате опцията. Ако в този момент поради някаква причина не сте поставили SD картата, устройството ще изведе на дисплея съобщението: No SD card! и ще ви върне в главното меню. Ако сте поставили карта, но няма записи на нея, ще получите съобщението No File! и ще ви върне отново в главното меню. Ако имате карта и има записи на нея, моля преминете към следващата стъпка. Където ще трябва да намерите фото файл, който да разгледате или някаква друга опция. Това става отново с копчетата + и - и натискането на копчето със слушалката, за да влезете в оперативното меню на режима преглед на снимки. Оттам може да изберете измежду няколко опции - View, Set as Background, Delete, Delete all. Докато гледате една от снимките, може да се прехвърлите на следващата с + или на предишната с -. За да излезете от файла и подменюто слушалката или копчето с къщичката. Връщате се в оперативното фото меню автоматично, а за отидете в главното меню отново къщичката и влизате в режим на изчакване. -Call history: Влезте в главното меню с натискането на бутона със слушалката, след което използвайте + и -, за да изберете подменю и да стартирате опцията. Вече сте в оперативното меню за историята на обажданията, от където може да ги избирате и преглеждате. Изберете една операция с + и - и след това с копчето със слушалката потвърдете. Изберете едно от Play, Delete менютата. Когато изберете Play, но не сте поставили SD картата, устройството ще изведе на дисплея съобщението: No video file! и ще ви върне в главното меню. За пауза след като пуснете видео за възпроизвеждане, натиснете плюса, а за да излезете от файла и подменюто слушалката или копчето с къщичката. Връщате се в оперативното видео меню автоматично, а за отидете в главното меню отново къщичката и влизате в режим на изчакване. Ако изключите устройството, то всички записи ще изчезнат, но тези от SD картата ще останат. -Code: User code: Детайлите тук са User code function и Operation instruction. Clear code function: Докато сте в режим на изчакване, натиснете бутона със слушалката, за да влезете в главното меню. -Settings: Настройване на тон влезте в главното меню, с + и - изберете подменюто settings и потвърдете избора си, след това отново с гореспоменатите бутони изберете Tone set up подменюто и потвърдете с бутона със слушалката. Ще видите менюто, чрез което избирате желания тон. В списъка с музиката, има общо 12 песни или мелодии, изберете и по желание може да прослушате. Избора отново става с плюс или минус, със слушалката се потвърждава и запазва текущата мелодия. С бутона с къщичка на него се връщате едно меню назад. Осветеност Може да направите настройка на осветеността на екрана, което става от подменю brightness в settings. Изберете с плюс и минус нивото на осветеност от нула до пет, след което потвърдете и запазете настройката. Избора на нивото става с плюс и минус, потвърждението със слушалката. Собствен ID номер

7 Влезте в главното меню, изберете settings, след това подменюто own ID number и потвърдете с бутона, после изберете номера. Излезте и отидете на менюто отново. С бутона с къщичка на него се връщате едно меню назад. Auto-control Натиснете бутона със слушалката, за да влезете в главното меню, след което с + и изберете менюто Settings и натиснете отново копчето със слушалката, за да потвърдите избора си и да влезете в менюто с настройки. Изберете от подменюто с настройки Auto-control, потвърдете и влезте в менюто на видео настройките. Изберете с + и - желаната настройка от подменюто за видео: Manual Video, Auto Video. Натиснете бутона за потвърждение и се върнете назад към менюто за видео настройки. По подразбиране автоматичната настройка е за видео, а ръчната за снимки. С бутона с къщичка на него се връщате едно меню назад. Flash set up - Натиснете бутона със слушалката, за да влезете в главното меню, след което с + и изберете менюто Settings и натиснете отново копчето със слушалката, за да потвърдите избора си и да влезете в менюто с настройки. Изберете от подменюто с настройки Flash set up, потвърдете и влезте в менюто на видео настройките. С бутоните с + и - изберете времето, което искате да изчаква устройството преди да заспи - от 10 до 60 секунди. Натиснете бутона за потвърждение и се върнете назад. Volume set up - Натиснете бутона със слушалката, за да влезете в главното меню, след което с + и - изберете менюто Settings и натиснете отново копчето със слушалката, за да потвърдите избора си и да влезете в менюто с настройки. Изберете от подменюто с настройки Volume set up, потвърдете и влезте в менюто на звуковите настройките. Изберете с + и - желаната височина на звука. Натиснете бутона за потвърждение и се върнете назад към менюто. Настройка на дата - Натиснете бутона със слушалката, за да влезете в главното меню, след което с + и - изберете менюто Settings и натиснете отново копчето със слушалката, за да потвърдите избора си и да влезете в менюто с настройки. Изберете от подменюто с настройки Date set up, потвърдете и влезте в менюто на времевите настройките. С бутончето с ключе влезте в полето, от което ще настроете датата. Изберете с + и - желаната дата и час. Натиснете бутона за потвърждение и се върнете назад към менюто. Промяна на парола - Натиснете бутона със слушалката, за да влезете в главното меню, след което с + и - изберете менюто Settings и натиснете отново копчето със слушалката, за да потвърдите избора си и да влезете в менюто с настройки. Изберете от подменюто с настройки Security password, потвърдете и влезте в менюто на настройките. Селектирайте old password, която по подразбиране е 0001, и тогава въведете новата, която желаете. Номерсе избира с натискането на копчето с ключето. Натиснете бутона за потвърждение и се върнете назад към менюто. -Code функции: Кодът си е променен от производител, затова не го сменяйте, ако нямате спешна нужда. 5.Инсталация описание: Преди да започнете работа с устройството, отворете капачето за батерията и поставете в празното пространство батерията, приложена в комплекта. След това затворете. Зареждането на батерията става посредством USB кабела, който е приложен, като в случаят устройството не бива да работи.

8 Външната камера е свързана с електронната заключваща система Още шпионски продукти от същата категория Към продукта "Видеодомофон безжичен" Copyright Spy.bg

Видеодомофон за апартамент - безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Видеодомофон за апартамент - безжичен: инструкция за експлоатация - SPY.BG ВИ ДЕОДОМОФОН З А АПАРТ АМ ЕНТ - Б ЕЗ Ж ИЧЕН ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Видеодомофон за апартамент безжичен Практичен и много удобен уред, който ще ви позволи да наблюдавате какво се случва пред входната

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в.act формат

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB: инструкция за експлоатация - SPY.BG К А МЕР А С ДЕТЕКТОР ЗА ДВ ИЖ ЕНИЕ, С К РИТ А В РЪ Ч Е Н Ч АСОВ НИК - 4GB ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Камера с детектор за движение, скрита в ръчен часовник - 4GB Комплекта съдържа: DVR 1 Упътване

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone HAMMER 2 1 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с х РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА Q-STAR LE4 Въведение Благодарим Ви за закупуването на нашия продукт. Това ръководство ще Ви помогне да се запознаете с характеристиките на продукта, както и опциите и начините

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението Sony Headphones Connect до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно