CURRICULUM VITAE

Размер: px
Започни от страница:

Download "CURRICULUM VITAE"

Препис

1 АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон Националност България Дата на раждане ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) НОЕМВРИ 2003 ДО СЕГА Висше училище по мениджмънт Гр. Добрич, ул. България 3 Образование Ръководител Учебна дейност Организиране, планиране и контрол на учебната дейност Изготвяне на учебен график; Поддържане и съхранение на студентските досиета; Участие в кандидат-студентски кампании; Издаване на документи, касаещи студентското положение - служебни бележки, уверения, академични справки; дипломи Дати (от-до) Ноември Ноември 2003 ВУ Международен колеж Гр. Добрич, ул. България 3 Маркетинг и реклама Маркетинг мениджър Организиране и планиране на мероприятия, семинари и обучения. Изготвяне на оферти. Реклама Дати (от-до) Май Октомври 2001 Албена АД, хотел Добротица Page 1

2 Туризъм Администратор Посрещане, регистрация, настаняване, обслужване и изпращане на гости. Съдействие при възникнали проблеми. Предоставяне на информация за допълнителните услуги в хотела. Дати (от-до) Януари Април 2001 Швейцария, к.к Анзер, Hotel des Masques Туризъм Барман Подготвяне и сервиране на напитки Дати (от-до) Април Декември 2000 Албена АД, хотел Добруджа Туризъм ОТЗ Посрещане, настаняване, обслужване и изпращане на клиенти. Разпределение работата на сервитьорите по райони. Участие в организиране на мероприятия. Съдействие при възникнали проблеми. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Дати (от-до) Септември юни 2000 г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети/застъпени професионални умения Наименование на придобитата квалификация Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Икономически университет, гр. Варна България Спец. Статистика и иконометрия Магистър по Икономика Магистър Дати (от-до) Септември юни 1999 г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети/застъпени професионални умения Наименование на придобитата квалификация Икономически университет, гр. Варна България Спец. Статистика и иконометрия Бакалавър по Статистика и Иконометрия Page 2

3 Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Бакалавър Дати (от-до) Септември юни 1995 г. Име и вид на обучаващата или образователната организация Основни предмети/застъпени професионални умения Наименование на придобитата квалификация Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Езикова гимназия "Гео Милев" Гр. Добрич Френски език Английски език ЛИЧНИ УМЕНИЯ И Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома. МАЙЧИН ЕЗИК Български език ДРУГИ ЕЗИЦИ Умения за четене Умения за писане Умения за разговор АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Добро Френски език Умения за четене Умения за писане Умения за разговор Добро СОЦИАЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ И Съвместно съжителство с други хора в мултикултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. РАБОТА В МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА РАБОТА В ЕКИП ДОБРИ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ Page 3

4 ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на волни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. ОРГАНИЗАТОРСКИ ОПИТ ТЕХНИЧЕСКИ И КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ И Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. MS OFFICE, INTERNET АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И Музикални, писмени, дизайнерски и др. ДРУГИ УМЕНИЯ И Компетенции, които не са споменати по-горе. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Категория B [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] Page 4

5 Публикации Презентации Проекти Конференции Семинари Отличия и награди Членства Връзки Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, семинари, отличия и награди, членства, връзки. ПУБЛИКАЦИИ ТЕМА ТЕМА ТЕМА ВИД / ТИП НА ПУБЛИКАЦИЯТА (МОНОГРАФИЯ, СТУДИА ) ВИД / ТИП НА ПУБЛИКАЦИЯТА (МОНОГРАФИЯ, СТУДИА ) ВИД / ТИП НА ПУБЛИКАЦИЯТА (МОНОГРАФИЯ, СТУДИА ) ПУБЛИКУВАНЕ, ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ПУБЛИКУВАНЕ, ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ПУБЛИКУВАНЕ, ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ПУБЛИКУВАНЕ (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ ПОСЛЕДНАТА) ПУБЛИКУВАНЕ (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ ПОСЛЕДНАТА) ПУБЛИКУВАНЕ (ЗАПОЧНЕТЕ ОТ ПОСЛЕДНАТА) УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ИМЕ НА ПРОЕКТА ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА ЗАЕМАНА ПОЗИЦИЯ АНГАЖИМЕНТА ИМЕ НА ПРОЕКТА ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА ЗАЕМАНА ПОЗИЦИЯ АНГАЖИМЕНТА ИМЕ НА ПРОЕКТА ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА ЗАЕМАНА ПОЗИЦИЯ АНГАЖИМЕНТА ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ ИМЕ/ ТЕМА НА СЪБИТИЕТО МЯСТО И ПРОВЕЖДАНЕ ПРЕДСТАВЯНА ТЕМА/ ДОКЛАД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И Т.Н. ИМЕ/ ТЕМА НА СЪБИТИЕТО ИМЕ/ ТЕМА НА СЪБИТИЕТО (ЗАПОЧНЕТЕ С ПОСЛЕДНАТА И ПОДРЕДЕТЕ ОСТАНАЛИТЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД СПОРЕД ПЕРИОДА) ПРОВЕЖДАНЕ ПРОВЕЖДАНЕ ПРЕДСТАВЯНА ТЕМА/ ДОКЛАД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И Т.Н. ПРЕДСТАВЯНА ТЕМА/ ДОКЛАД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ И Т.Н. ЧЛЕНСТВА ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО СЕ ЧЛЕНУВА ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО СЕ ЧЛЕНУВА ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В КОЯТО СЕ ЧЛЕНУВА ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ ИМЕ НА НАГРАЖДАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ НА НАГРАЖДАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ИМЕ НА Page 5 НАГРАЖДАВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРИСЪЖДАНЕ ПРИСЪЖДАНЕ ПРИСЪЖДАНЕ ВИД НА ОТЛИЧИЕТО, ЦЕЛ НА НАГРАДАТА ВИД НА ОТЛИЧИЕТО, ЦЕЛ НА НАГРАДАТА ВИД НА ОТЛИЧИЕТО, ЦЕЛ НА НАГРАДАТА

6 ПРИЛОЖЕНИЯ [ Опишете всички приложения. ] Page 6

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Европейски съюз АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име МАРИЯ АТАНАСОВА ФЪРТУНОВА ТРУДОВ СТАЖ Дати (от-до) 04.2008 01.2018 Управление и контрол на системата на висшето образование Директор на дирекция Висше

Подробно

Портфолио

Портфолио Веселка Нешовска Учител по математика и информационни технологии В СУ Христо Смирненски гр. Койнаре Лична информация Философия на преподаване Методи на преподаване Обратна връзка Умения и компетенции Работа

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ E-mail Dimchev_uni@abv.bg Dimchev@sclg.uni-sofia.bg Националност Българин

Подробно

Microsoft Word - CV_MD_BG doc

Microsoft Word - CV_MD_BG doc Биографична справка Максим Димов Професия Икономист Университет за национално и световно стопанство,българия Дата на раждане 01 Януари 1961 Националност България Семейно положение Женен, 2 дъщери, родени

Подробно

Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОП

Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) ПРОФЕСИОНАЛЕН ОП Автобиография ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБЕВ ДИМИТЪР АСЕНОВ ул.раковски 14, 1320 гр.банкя (България) 0889-50-10-29 sabev.dimitar.bg@gmail.com ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1970 1972 Редовна военна служба 1977 1978 Стажант-съдия

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ Л и ч н а и н ф о р м а ц и я Име Адрес Телефон Факс Валентин Христов Националност българин Дата на раждане Т р у д о в с т а ж 1

АВТОБИОГРАФИЯ Л и ч н а и н ф о р м а ц и я Име Адрес Телефон Факс  Валентин Христов Националност българин Дата на раждане Т р у д о в с т а ж 1 АВТОБИОГРАФИЯ Л и ч н а и н ф о р м а ц и я Име Адрес Телефон Факс E-mail Валентин Христов Националност българин Дата на раждане Т р у д о в с т а ж 1стр. Дати (от-до) Име и адрес на работодателя Вид на

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

PDF Eraser Free 1,1 АВТОБИОГРАФИЯ Лична информация Име Адрес Телефо 1 Божидарка Тодорова Енче6а Дата на ражда1-1е Трудов стаж Дати (от-до} Име и адрес

PDF Eraser Free 1,1 АВТОБИОГРАФИЯ Лична информация Име Адрес Телефо 1 Божидарка Тодорова Енче6а Дата на ражда1-1е Трудов стаж Дати (от-до} Име и адрес PDF Eraser Free 1,1 АВТОБИОГРАФИЯ Лична информация Име Адрес Телефо 1 Божидарка Тодорова Енче6а Дата на ражда1-1е Трудов стаж Дати (от-до} Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Адрес ********** Стефан Тодоров Барудов Телефон ********** Мобилен телефон: ********** E-mail sbarudov@abv.bg Националност Българин

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

Europass CV

Europass CV ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Васил Иванов Колев [Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.] България, София vassilkolev@ltu.bg Българин ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВАТЕ ДЛЪЖНОСТ ПРЕДПОЧИТАНА

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА гр. Бяла Слатина МОТИВАЦИОННО ПИСМО от Петя Петрова, в гр. Бяла Слатина, ул. ( УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА гр. Бяла Слатина МОТИВАЦИОННО ПИСМО от Петя Петрова, в гр. Бяла Слатина, ул. ( УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА гр. Бяла Слатина МОТИВАЦИОННО ПИСМО от Петя Петрова, в гр. Бяла Слатина, ул. ( УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, С настоящето бих желала да кандидатствам за обявената

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Златка Панайотова Маджарова Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност Учебни дейности Златка Панайотова Маджарова Висше, II Клас квалификация Българска

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

План график на Академия за Бизнес умения и Предприемачество Модул 1 Бизнес и Предприемачество 1. Курс Бизнес Модели и Стратегии месец Ноември Онлайн Е

План график на Академия за Бизнес умения и Предприемачество Модул 1 Бизнес и Предприемачество 1. Курс Бизнес Модели и Стратегии месец Ноември Онлайн Е План график на Академия за Бизнес умения и Предприемачество Модул 1 Бизнес и Предприемачество 1. Курс Бизнес Модели и Стратегии месец Ноември Онлайн Етапи в развитието на организацията 02.11.2019г. от

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име СТАМЕНОВА-СЕИЗОВА, АЛБЕНА ПРОДАНОВА E-mail albena_stamenova@abv.bg 01. 05. 2002 г. до сега Вид на дейността или Преподавател по украински език Заемана длъжност асистент

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за: - ОКС професионален бакалавър 1-2 курс редовно обучение; - ОКС професионален бакалавър 1-3

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗЕЦ Europass автобиография Лична информация Десислава Иванова Ангелова ул. Рашо Димитров, 37, гр. Перник, 2

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗЕЦ Europass автобиография Лична информация Десислава Иванова Ангелова ул. Рашо Димитров, 37, гр. Перник, 2 ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗЕЦ Europass автобиография Лична информация Десислава Иванова Ангелова ул. Рашо Димитров, 37, гр. Перник, 2304, България +35976673914 Мобилен телефон: 0888759227

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж Заемана длъжност ЛЮДМИЛА ЖЕЧЕВА СЛАВОВА МАГИСТЪР

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име НИКОЛИНА ЯНКОВА МАРЕВА Адрес САКАР ПЛАНИНА 14, ПЛОВДИВ 4003, Р. БЪЛГАРИЯ Телефон +359884133184 Факс E-mail Националност n.mareva@uard.bg българка Дата на раждане 08.08.1974

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПОРТФОЛИО НА Кремена Георгиева Митева Кремена Георгиева Митева 0899 129363 kremena761976@abv.bg Образование и обучение Дати 1990 1993 1994-1997 2017- Име и вид на образователната институция Гимназия Николай

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Сфера на Ели Драганова Попова Сектор Образование Трудов стаж 2015 - Главен асистент в Катедра Библиотеказнание, научна информация и културна политика,

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Портфолио на Дея Пламенова Янакопулу

Портфолио на Дея Пламенова Янакопулу Портфолио на Дея Пламенова Янакопулу УЧИТЕЛ В ДГ БУРАТИНО ГРАД БОЖУРИЩЕ Съдържание: I. Общи сведения II. Автобиография III. Философия на преподаване IV. Методи на преподаване V. Обратна връзка VI. Любими

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Професионално учителско

Професионално учителско Професионално учителско портфолио на старши учител по Английски език в СУ Никола Войводов гр.враца Учителят е географска карта, разглеждана с любов и интерес, надскочила и норми и стандарти, за да го има

Подробно