Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за"

Препис

1 Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране. За преглед на Ръководство за бързо инсталиране на други езици, моля, посетете Не всички модели се предлагат във всички страни. 1 Разопаковайте устройството ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания. ВНИМАНИЕ При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. За да избегнете опасност от задушаване, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца. Полиетиленовите торбички не са играчки. Когато премествате устройството, хващайте страничните ръкохватки здраво от предната част на устройството. Страничните ръкохватки са разположени под скенера. НЕ носете устройството като го държите отдолу. Ако използвате долна тава, НЕ носете устройството заедно с долната тава, тъй като може да се нараните или да повредите устройството, тъй като не е прикачено към долната тава. Около устройството винаги трябва да има минимално отстояние, както е показано на илюстрацията. 400 мм 150 мм 150 мм 150 мм Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от страната, за която са предназначени. Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка. Илюстрациите в това Ръководство за бързо инсталиране са въз основа на MFC-8510DN. Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Купете интерфейсен кабел, подходящ за свързването, който желаете да използвате (USB или мрежа). USB кабел Препоръчва се да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра. НЕ свързвайте интерфейсния кабел в този момент. Свързването на интерфейсния кабел се извършва по време на процеса за инсталиране на MFL-Pro Suite. Мрежов кабел Използвайте директен, двойно усукан кабел Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T или 100BASE-TX Fst Ethernet мрежа. BUL Вариант 0 1

2 2 Отстранете опаковката от устройството Извадете барабана и тонер-касетата. Важно Все още НЕ свързвайте захранващия кабел. Отстранете опаковъчната лента от външната страна на устройството и фолиото, покриващо стъклото на скенера. Отворете мултифункционалната тава и махнете опаковъчната лента от подпората на мултифункционалната тава, след което затворете мултифункционалната тава. e Отстранете оранжевия защитен материал от барабана и тонер-касетата. Отворете предния капак, като натиснете бутона за освобождаване на предния капак. Махнете пакетчето силикагел. f Дръжте барабана и тонер-касетата хоризонтално с двете си ръце и внимателно го разтърсете настрани няколко пъти, за да се разпредели тонера равномерно в касетата. CAUTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ слагайте в устата пакетчето силикагел. Изхвърлете го. Ако го погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. g h Поставете барабана и тонер-касетата внимателно обратно в устройството. Затворете предния капак на устройството. 2

3 3 Заредете хартия в тавата за хартия Издърпайте тавата за хартия извън устройството. Докато натискате зеления лост за освобождаване на водача за хартията, плъзгайте водачите за хартията в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са стабилно поставени в прорезите. e f Поставете тавата за хартия стабилно обратно в устройството. Уверете се, че е изцяло вкарана в устройството. Повдигнете нагоре опорното капаче, за да предотвратите изплъзването на хартията извън изходната тава. За повече информация относно препоръчителната хартия вижте Препоръчани хартия и носители за печат в Основно Ръководство за потребителя. Раздвижете купа с хартия добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия. Поставете хартия в тавата и се уверете, че: Хартията е под маркера за максимално количество хартия (). Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия. Страната, върху която ще се печата е с лице надолу. Водачите за хартията се докосват до страните на листовете, така че да могат да бъдат правилно подавани. 3

4 4 Прикрепете капака на контролния панел Отворете капака за документи. Изберете езика и прикрепете капака на контролния панел към устройството. 5 Свържете захранващия кабел и телефонната линия Важно Все още НЕ свързвайте интерфейсния кабел. Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го включете в електрически контакт. Натиснете превключвателя за включване на устройството. Ако капакът на контролния панел не е поставен правилно, основните действия няма да функционират. Свържете кабела на телефонната линия. Свържете единия край на телефонния кабел към гнездото на устройството, обозначено с LINE, а другия към стенен телефонен контакт. Важно Телефонният кабел ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде свързан в гнездото на устройството, обозначено с LINE. 4

5 ВНИМАНИЕ Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт. Тъй като устройството е заземено през електрическия контакт, можете да се предпазите от потенциално опасни състояния на електричеството в телефонната мрежа, като оставите захранващия кабел свързан към вашето устройство, когато го свързвате към телефонната линия. По същия начин можете да се предпазите и в случай, че желаете да преместите устройството, като изключите първо телефонната линия, а след това захранващия кабел. Ако сте на една и съща телефонна линия с външен телефон, свържете го, както е показано по-долу. Преди да свържете външния телефон, махнете предпазното капаче от извода EXT. на устройството. Ако сте на една и съща телефонна линия с телефонен секретар на външен телефон, свържете го, както е показано по-долу. Преди да свържете телефонния секретар на външния телефон, махнете предпазното капаче от извода EXT. на устройството. Телефонен секретар на допълнителен телефон (не се поддържа) Телефонен секретар на външния телефон Предпазно капаче Настройте режима на получаване на Външен TAD, ако имате външен телефонен секретар. Вижте Изберете Режим за получаване на стр. 6. За подробности вижте Свързване на външен TAD в Основно Ръководство за потребителя. Вътрешен телефонен номер Външен телефон Предпазно капаче 5

6 6 Настройте на вашата страна 8 Изберете Режим за получаване Необходимо е да зададете вашата страна, за да може устройството да функционира правилно с телекомуникационните линии във всяка страна. e Проверете дали захранването е включено, като поставите захранващия кабел в контакта и включите устройството. Натиснете или, за да изберете страната. Set Country Cesk repulik Mgyrország POLSKA Selet or OK Натиснете OK, когато на дисплея се покаже вашата страна. Дисплеят ви приканва отново да проверите страната. Ако дисплеят показва правилната държава, натиснете 1, за да отидете на стъпка e. ИЛИ Натиснете 2, за да се върнете на стъпка и да изберете държавата отново. След като дисплеят покаже Прието, устройството автоматично ще се рестартира. След рестартирането дисплеят показва Моля изчакайте. Възможни са четири режима на получаване: Само Fx, Fx/тел, Ръчно и Външен TAD. 7 Изберете езика (ако е необходимо) Натиснете Menu (Меню), 0, 0. Натиснете или, за да изберете езика. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Натиснете Menu (Меню), 0, 1. Натиснете или, за да изберете режим на получаване. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). За повече подробности вижте Получаване на факс в Основно Ръководство за потребителя. 6

7 9 Настройте контраста на екрана (ако е необходимо) 11 Въведете лична информация (ID на устройство) Ако ви е трудно да четете от екрана, опитайте да промените настройката на контраста. Натиснете Menu (Меню), 1, 7. Натиснете, за да увеличите контраста. 10 ИЛИ Натиснете, за да намалите контраста. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Настройка на дата и час Устройството показва датата и часа и ако настроите ID на станцията, датата и часът ще се добавят към всеки факс, който изпращате. Натиснете Menu (Меню), 0, 2, 1. e f Въведете последните две цифри на годината чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 1, 2 за 2012.) Въведете двете цифри на месеца чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 0, 3 за март.) Въведете двете цифри на деня чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 2, 5 за 25-ти.) Въведете часа в 24-часов формат чрез цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. (напр., въведете 1, 5, 2, 5 за 15:25 ч.) Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Устройството показва датата и часа, и ако настроите ID на устройството, то ще ги добавя към всеки факс, който изпращате. Натиснете Menu (Меню), 0, 3. Въведете номера на факса (до 20 цифри) от цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. Въведете номера на телефона (до 20 цифри) от цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. Ако вашият телефонен и факс номер са еднакви, въведете отново същия номер. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете вашето име (до 20 знака), и натиснете OK. За въвеждане на името вижте следната схема. Ако е необходимо да въведете знак, който е на същия бутон като последния, натиснете, за да придвижите курсора надясно. Ако сте въвели символ неправилно и желаете да я промените, натиснете или, за да преместите курсора до погрешния символ и натиснете Cler (Изчисти). Натиснете бутон Пет пъти Един път Два пъти Три пъти Четири пъти 2 A B C А 3 D E F Д 4 G H I З 5 J K L Л 6 M N O П 7 P Q R S 8 T U V Ч 9 W X Y Z Шест пъти Седем пъти Осем пъти Девет пъти Десет пъти Б В Г 2 A В Е Ё Ж 3 D E И Й К 4 G H М Н О 5 J K Р С Т 6 M N У Ф Х Ц 7 P Ш Щ Ъ Ы 8 T Ь Э Ю Я 9 W 7

8 e 12 За повече подробности вижте Въвеждане на текст в Основно Ръководство за потребителя. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Ако допуснете грешка и искате да започнете отначало, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и се върнете към стъпка. Отчет за предаване на факс Устройството Brother е снабдено с Отчет за потвърждаване на предаването, който може да се използва за потвърждение, че сте изпратили факс. Този отчет посочва името или номера на факса на получателя, датата, часа и продължителността на изпращането, броя на изпратените страници и дали изпращането е било успешно или не. Ако искате да използвате функцията Отчет за предаване на факс, вижте Отпечатване на справки в Ръководство за допълнителни функции. 13 Задаване на тонален или импулсен режим на избиране Устройството се доставя настроено за тонално набиране. Ако набирането при вас е импулсно (с шайба), трябва да промените режима на набиране. Натиснете Menu (Меню), 0, Натиснете или, за да изберете Импулс (или Тон). Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Настройване на съвместимостта на телефонната линия Ако свързвате устройството с услуга VoIP (по Интернет), трябва да промените настройката за съвместимост. Ако използвате аналогова телефонна линия, можете да прескочите тази точка. Натиснете Menu (Меню), 2, 0, 1. Натиснете или, за да изберете Основен(заVoIP). Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 8

9 15 Задаване на типа телефонна линия Ако сте свързали устройството с линия, която е към PABX (PBX) или ISDN за изпращане и получаване на факсове, необходимо е съответно да се промени и типа на телефонната линия чрез следните стъпки. Натиснете Menu (Меню), 0, 6. Натиснете или, за да изберете Нормално, ISDN или PBX. Натиснете OK. Направете едно от следните неща: Ако изберете ISDN или Нормално, преминете към стъпка f. Ако изберете PBX, преминете към стъпка. Направете едно от следните неща: Ако желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете 1 и преминете към стъпка. Ако не желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете 2 и преминете към стъпка f. f Ако изберете Включено, натискайки Tel/R (Тел/П) (екранът показва е! ) ще получите достъп до външна линия. Ако изберете Винаги, можете да получите достъп до външна линия без натискане на Tel/R (Тел/П). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Вътрешна телефонна централа (РВХ) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ Устройството първоначално е настроено на Нормално, което позволява на устройството да се свърже към стандартна PSTN (обществена телефонна мрежа) линия. Много офиси обаче използват централна телефонна система или вътрешна автоматична централа (РВАХ). Ваето устройство може да бъде свързано към повечето типове PABX (РВХ). Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). TBR ще работи с повечето PABX (PBX) системи, позволявайки ви достъп до външна линия или прехвърляне на повиквания към друг вътрешен телефон. Функцията работи, когато Tel/R (Тел/П) е натиснат. e Настройката по подразбиране е!. Когато натиснете Tel/R (Тел/П),! ще се появи на дисплея. Въведете номера на префикса (до 5 цифри) от цифровата клавиатура, а след това натиснете OK. Можете да използвате цифрите от 0 до 9, #, l и!. (Натиснете Tel/R (Тел/П), за да се появи!.) Не можете да използвате! с които и да било други номера или символи. Ако телефонната система изисква повторно повикване през интервал от време, натиснете Tel/R (Тел/П), за да се покаже!. Натиснете или, за да изберете Включено или Винаги и натиснете OK. 9

10 16 преминаване Автоматично към лятно часово време Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента. Натиснете Menu (Меню), 0, 2, 2. Натиснете или, за да изберете Вкл. (или Изкл.). Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 17 Настройване на часовата зона Можете да настроите часовата зона (не лятното време, а стандартното време) на устройството за вашето местоположение. Натиснете Menu (Меню), 0, 2, 3. Натиснете или, за да изберете часовата зона. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 10

11 18 Избор на типа връзка Настоящите инструкции за инсталиране са за Winows XP Home/Winows XP Professionl, Winows XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 и M OS X (версии , 10.6.x и 10.7.x). За Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 и Linux, посетете страницата за вашия модел на адрес Можете да посетите нашата страница на където можете да получите поддръжка за вашия продукт, най-новите актуализации на драйвера и програми и отговори на често задавани въпроси (FAQ) и технически въпроси. За потребители на USB интерфейс Winows, преминете на стр. 12 Mintosh, преминете на стр. 14 За кабелна мрежова връзка Winows, преминете на стр. 15 Mintosh, преминете на стр. 17 Жична мрежа Winows USBMintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows За потребители на USB интерфейс (Winows XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) Преди да инсталирате Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. Инсталационният CD-ROM включва Nune PperPort 12SE. Този софтуер поддържа Winows XP (SP3 или по-нова), XP Professionl x64 Eition (SP2 или по-нова), Winows Vist (SP2 или по-нова) и Winows 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Winows, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. Изключете устройството и се уверете, че интерфейсният кабел за USB НЕ е свързан с устройството. Ако вече сте свързали кабела, откачете го. Инсталиране на MFL-Pro Suite Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.exe. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suite и щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете отново най-горното меню чрез изваждане и поставяне на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.exe от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suite. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. e Изберете Локална Връзка (USB) и щракнете върху Напред. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа върху устройството, а след това свържете кабела с компютъра. 12

13 f USB Включете устройството. Инсталацията ще продължи автоматично. Инсталационните екрани се появяват един след друг. Ако се изведе съобщение, следвайте всички инструкции на екрана. Важно НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. Winows Драйвер за принтер XML Pper Speifition Драйверът за принтер XML Pper Speifition е най-подходящ за Winows Vist и Winows 7 при работа с приложения, ползващи XML Pper Speifition. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Защита на Winows, изберете квадратчето за отметка и щракнете върху Инсталиране за правилното завършване на инсталацията. g h Когато се появи екран Онлайн Регистрация, направете вашия избор и следвайте инструкциите на екрана. След като завършите процеса на регистрация, щракнете върху Напред. Когато се появи екран Инсталацията е завършена, поставете отметка на полето на действието, което желаете да се изпълни и след това щракнете върху Напред. 21 Завършете и рестартирайте Щракнете върху Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра, трябва да влезете с права на администратор. Winows USBMintosh Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте Диагностика на Инсталацията, която се намира в старт/всички програми/brother/ MFC-XXXX (където MFC-XXXX е наименованието на вашия модел). В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Winows Seurity или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец. Край Инсталацията е завършена. 13

14 USB Mintosh За потребители на USB интерфейс (M OS X x) 19 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. Важно За потребители на M OS X или по-стара, актуализирайте до M OS X x. (За най-новите драйвери и за информация относно M OS X, която използвате, посетете Ако искате да добавите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), посетете Brother Solutions Center на и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране. Свържете кабела за USB с USB конектора, обозначен със символа върху устройството, а след това свържете кабела с вашия Mintosh. Уверете се, че захранването на устройството е включено. Щракнете два пъти върху иконата Strt Here OSX (Начало OSX). Ако ви бъде поискано, изберете вашия модел, а след това следвайте инструкциите на екрана. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK. Когато се появи този екран, щракнете върху Next (Напред). 21 Изтеглете и инсталирайте Presto! PgeMnger Когато Presto! PgeMnger е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PgeMnger. Важно НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена. Преминете на стъпка 21 на стр. 14. На екрана Brother Support (Поддръжка от Brother) щракнете върху Presto! PgeMnger и следвайте инструкциите на екрана. 20 Инсталиране на MFL-Pro Suite Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Край Инсталацията е завършена. 14

15 Жична мрежа Winows За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (Winows XP/XP Professionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) 19 Преди да инсталирате 20 Инсталиране на MFL-Pro Suite Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. Инсталационният CD-ROM включва Nune PperPort 12SE. Този софтуер поддържа Winows XP (SP3 или по-нова), XP Professionl x64 Eition (SP2 или понова), Winows Vist (SP2 или по-нова) и Winows 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Winows, преди да инсталирате MFL-Pro Suite. По време на инсталацията деактивирайте всякакъв софтуер от типа лична защитна стена (с изключение на защитната стена на Winows ), антишпионски или антивирусни програми. Махнете предпазното капаче от Ethernet конектора, обозначен със символа. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към Ethernet конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор. Уверете се, че захранването на устройството е включено. Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.exe. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suite и щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете отново най-горното меню чрез изваждане и поставяне на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.exe от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suite. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. Изберете Жична Мрежова Връзка (Ethernet) и щракнете върху Напред. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. Когато се появи екранът Открита защитна стена/антивирусен софтуер, изберете Промени настройките на порта на Firewll за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Напред. Ако не ползвате Защитна стена на Winows, вижте Ръководството на потребителя за информация относно вашия софтуер и това как да добавите следващите мрежови портове. 15 Жична мрежа Winows Mintosh

16 Жична мрежа Winows e f g За мрежово сканиране добавете UDP порт За получаване на факс от компютър по мрежата, добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 161 и 137. Инсталацията ще продължи автоматично. Инсталационните екрани се появяват един след друг. Ако се изведе съобщение, следвайте всички инструкции на екрана. Когато се появи екран Онлайн Регистрация, направете вашия избор и следвайте инструкциите на екрана. След като завършите процеса на регистрация, щракнете върху Напред. Когато се появи екран Инсталацията е завършена, поставете отметка на полето на действието, което желаете да се изпълни и след това щракнете върху Напред. 21 Завършете и рестартирайте Важно НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. Ако се изведе напомнящо съобщение, избере вашето устройството от списъка, а след това щракнете върху Напред. Ако устройството ви не може да се намери в мрежата, проверете настройките си, като следвате инструкциите на екрана. Ако има повече от едно устройство от един и същ модел, свързани към вашата мрежа, ще се изведат IP адреса и наименованието на възела, за да ви подпомогне при идентифициране на устройството. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Защита на Winows, изберете квадратчето за отметка и щракнете върху Инсталиране за правилното завършване на инсталацията. Щракнете върху Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра, трябва да влезете с права на администратор. Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте Диагностика на Инсталацията, която се намира в старт/всички програми/brother/ MFC-XXXX LAN (където MFC-XXXX е наименованието на вашия модел). В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Winows Seurity или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец. 22 Инсталирайте MFL-Pro Suite на още компютри (ако е необходимо) Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка 20 на стр. 15. Мрежов лиценз (Winows ) Този продукт включва РС лиценз за не повече от 5 потребителя. Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suite, включително Nune PperPort 12SE, на не повече от 5 компютъра в мрежата. Ако желаете да използвате повече от 5 компютъра с инсталиран Nune PperPort 12SE, моля, закупете пакета Brother NL-5, който е лицензионно споразумение за не повече от 5 допълнителни потребителя. За да закупите пакета NL-5, обърнете се към местния оторизиран дилър на Brother или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother. Край Инсталацията е завършена. Драйвер за принтер XML Pper Speifition Драйверът за принтер XML Pper Speifition е най-подходящ за Winows Vist и Winows 7 при работа с приложения, ползващи XML Pper Speifition. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brother Solutions Center на 16

17 Жична мрежа Mintosh За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (M OS X x) 19 Преди да инсталирате 20 Инсталиране на MFL-Pro Suite Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. Важно За потребители на M OS X или по-стара, актуализирайте до M OS X x. (За най-новите драйвери и за информация относно M OS X, която използвате, посетете Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Щракнете два пъти върху иконата Strt Here OSX (Начало OSX). Ако ви бъде поискано, изберете вашия модел, а след това следвайте инструкциите на екрана. Важно НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Ако искате да добавите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), посетете Brother Solutions Center на и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране. Махнете предпазното капаче от Ethernet Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK. Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете вашите мрежови настройки. Вижте Преди да инсталирате на стр. 17. конектора, обозначен със символа. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към Ethernet конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор. Жична мрежа Winows Mintosh Уверете се, че захранването на устройството е включено. 17

18 Жична мрежа Mintosh Ако се появи този екран, щракнете върху OK. 1) Въведете име за своя Mintosh в Disply Nme (Име с което ще се показва) (до 15 знака). 2) Ако искате да използвате бутона SCAN (СКАНИРАНЕ) на устройството в мрежата, трябва да поставите отметка на квадратчето Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine (Регистрирайте компютъра за използване на функцията Сканирай към на устройството). 3) Щракнете върху OK. Преминете на. 21 Изтеглете и инсталирайте Presto! PgeMnger Когато Presto! PgeMnger е инсталиран, към Brother ControlCenter2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Presto! PgeMnger. На екрана Brother Support (Поддръжка от Brother) щракнете върху Presto! PgeMnger и следвайте инструкциите на екрана. 22 Инсталирайте MFL-Pro Suite на още компютри (ако е необходимо) Името, което сте въвели, ще се появи на дисплея на устройството при натискане на (SCAN (СКАНИРАНЕ)) и избор на опция за сканиране. (За повече информация вижте Мрежово сканиране (За мрежови потребители) в Ръководство за потребителя на софтуера.) Когато се появи този екран, щракнете върху Next (Напред). Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suite на всеки компютър. Преминете на стъпка 20 на стр. 17. Край Инсталацията е завършена. Инсталацията на MFL-Pro Suite е завършена. Преминете на стъпка 21 на стр

19 Опции и консумативи Опции Устройството има следните допълнителни принадлежности. Можете да увеличите възможностите на устройството с добавяне на тези принадлежности. За повече информация относно допълнителната долна тава и съвместима памет SO-DIMM ни посетете на За инсталиране на паметта SO-DIMM вижте Инсталиране на допълнителна памет в Ръководство за допълнителни функции. Долна тава за хартия LT-5400 Долната тава за хартия може да побере до 500 листа хартия. Когато се монтира тавата, устройството увеличава общия входен капацитет до 800 листа. Памет SO-DIMM Можете да увеличите паметта, като инсталирате един SO-DIMM (двоен линеен модул с памет в миниатюрен корпус). Консумативи Когато дойде време за смяна на консумативи, на екрана на контролния панел се изписва грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство ни посетете на или се обърнете към местния търговски представител на Brother. Тонер-касета Стандартен тонер: TN-3330 Високопроизводителен тонер: TN-3380 Барабан DR

20 Търговски марки Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Inustries, Lt. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Server и Internet Explorer са регистрирани търговски марки или търговски марки на Mirosoft Corportion в САЩ и/или други страни. Winows Vist е запазена търговска марка или търговска марка на Mirosoft Corportion в Съединените щати и/или в други държави. Apple, Mintosh, Sfri и M OS са търговски марки на Apple In., регистрирани в САЩ и други страни. Linux е регистрирана търговска марка на Linus Torvls в САЩ и други страни. Nune, графичният знак на Nune, PperPort и SnSoft са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nune Communitions, In. или нейни дъщерни фирми в САЩ и/или други страни. Всяка компания - собственик на софтуер, чието наименование е споменато в това ръководство, има Споразумение за софтуерен лиценз, специфично за неговите програми за собственост. Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Inustries Lt. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт са обект на промяна без предизвестие. Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и материалите, съдържащи се тук, и не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително значителни), причинени от използването на представените материали, включващи, но не ограничаващи се до печатни или други грешки, свързани с публикацията. Авторски права и Лиценз 2012 Brother Inustries Lt. Всички права запазени. Продуктът включва софтуер, разработен от следните доставчици: PACIFIC SOFTWORKS, INC. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ Deviespe Softwre, In. Всички права запазени. Tози продукт включва софтуера KASAGO TCP/IP, разработен от ZUKEN ELMIC, In.

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J200 Сериен номер:

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J470DW Сериен

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се обадите на отдела за работа с клиенти Попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J4410DW

Подробно