Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359"

Препис

1 Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: П Р О Г Р А М А на съвместен обучителен семинар на тема: Представяне, работа и разпространение на общо ръководство, наръчник и методология. Използване на специално оборудване за мониторинг на въздух и вода при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда по проект Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния Референтен 2s-2.2-1, MIS ETC Code 166 Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България г. приоритетна ос 2 Околна среда г. Хотел Премиер, град Велико Търново, България Работни езици: Английски; Румънски; Български Първи ден 12:00-13:00 Пристигане и регистрация на участниците 13:00 14:00 Откриващ обяд 14:00 14:30 Настаняване на участниците 14:30 15:00 Откриване на семинара: Николай Дачев Представяне на работната програма - цели, задачи и очаквани резултати: Камелия Джанабетска ръководител проект Приветствия към участниците: Елин Андреев - Директор на РИОСВ Велико Търново, България Szép Róbert заместник главен комисар на Националната служба за екологична охрана на Румъния Адриан Винтила координатор, Национален институт за електротехника Крайова, Румъния Представяне на участниците 15:00 18:30 Теоретичен модул План за действие Проблеми и мерки за намаляване

2 замърсяването на водите в трансграничния регион на река Дунав 15:00-15:45 Презентация на тема: Състояние на водите в българския участък от трансграничния проф. д-р Велико Великов 15:45-16:30 Презентация на тема: Състояние на водите в румънския участък от трансграничния проф. д-р Велико Великов 16:30 16:45 Кафе-пауза 16:45 17:30 Презентация на тема: Оценка на екологичното състояние на водите в трансграничния Пламен Ленов хидробиолог при Регионална лаборатория Велико Търново при ИАОС, гр. София 17:30 18:15 Презентация на тема: Проблеми и мерки за намаляване замърсяването на водите в трансграничния Камелия Джанабетска ръководител проект 18:15 18:30 Обобщение и закриване на първия работен ден 19:00 Вечеря Втори ден 8:00 9:00 Закуска 9:00 13:00 Теоретичен модул Наръчник на екоинспектора Добри практики за превенция на риска от замърсяване 2

3 9:00 9:45 Презентация на тема: Добра практика за контрол при инцидентно замърсяване на атмосферния въздух в трансграничния Върбан Иванов експерт по качество на атмосферния въздух 09:45 10:30 Презентация на тема: Добра практика за контрол върху трансграничния превоз на отпадъци в съответствие с изискванията на Европейския съюз в трансграничния Ванислав Бояджиев експерт по управление на отпадъците 10:30 10:45 Кафе пауза 10:45 11:30 Презентация на тема: Добра практика за контрол при аварийно замърсяване на околната среда след инцидент при превозване на опасен товар в трансграничния 11:30 12:00 Интерактивен модул Представяне на Споразумение за сътрудничество в опазването на околната среда, насърчаване адаптирането към климатичните промени, превенция и управление на рисковете в трансграничния за периода г. Презентатор: Камелия Джанабетска - ръководител проект 12:00 13:00 Официално подписване на Споразумение за сътрудничество в опазването на околната среда, насърчаване адаптирането към климатичните промени, превенция и управление на рисковете в трансграничния за периода г. Пресконференция 13:00 14:00 Обяд 14:00 18:30 Демонстрационен модул Използване на специално оборудване за мониторинг на 3

4 въздух при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда 14:00 15:00 Представяне на специалното оборудване за мониторинг на въздух при аварийни ситуации и/или инцидентни замърсявания на околната среда Презентатори: Върбан Иванов - eксперт по контрол на атмосферния въздух Ваня Дикова - eксперт по опазване чистотата на въздуха 15:00 16:30 Демонстрация за измерване състоянието на атмосферния въздух Място: Стамболовия мост Демонстратори: Върбан Иванов - eксперт по контрол на атмосферния въздух Ваня Дикова - eксперт по опазване чистотата на въздуха 16:30 18:30 Ситуационни примери 20:00 Културна вечер Трети ден 8:30 9:00 Закуска 9:00 10:30 Теоретичен модул Съвместна методология за планиране на контролната дейност и процедура за комуникация при извънредни ситуации 9:00 9:45 Презентация на тема: Методология за планиране на инспекции чрез определяне на риска на инсталации и/или съоръжения в обхвата на Директива 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) 9:45 10:30 Презентация на тема: Предприятия в обхвата на Директива 96/82/ЕО (Севезо II ) и Директива 2010/75/ЕС (КПКЗ), работещи в трансграничния 4

5 10:30 10:45 Кафе пауза 10:45 11:30 Презентация на тема: Съвместна процедура за комуникация в реално време при извънредни ситуации, причинени от инцидентни замърсявания с трансгранично въздействие в басейна на река Дунав Пламен Иринчев - юрист 11:30 12:15 Интерактивен модул Обобщаване на резултатите от семинара и проекта. Обсъждане на възможности за надграждане през втория планов период от членството на Румъния и България в ЕС Модератор: Камелия Джанабетска - ръководител проект 12:15 13:00 Заключителни слова Елин Андреев - Директор на РИОСВ Велико Търново, България Szép Róbert заместник главен комисар на Националната служба за екологична охрана на Румъния 13:00 14:00 Обяд 14:00 Отпътуване на участниците в семинара 5

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.

ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09. ПРОГРАМА НА ТЕМАТИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 4. ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ И ОБЩНОСТИ ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 09.05. 12.05.2011 г., Велинград Цел на обучението: Да

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

70-годишнината от приноса на българската адвокатура и българските адвокати за спасяването на българските евреи от унищожение по време на Втората свето

70-годишнината от приноса на българската адвокатура и българските адвокати за спасяването на българските евреи от унищожение по време на Втората свето ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ София 1000, ул. Калоян" 1А тел: + 359 2 987 55 13, факс: +359 2 987 65 14 е-mail: VASProtocol@bitex.com УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Висшият адвокатски съвет има честта да Ви покани на честванията

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА Предизвикателства в Странджа като природен и биосферен парк, и защитена зона по Натура 2000 Петко Цветков

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Международна конференция на тема: „Арбитраж – нови предизвикателства“

Международна конференция на тема: „Арбитраж – нови предизвикателства“ Софийската адвокатска колегия, Висшият адвокатски съвет и Българската търговско - промишлена палата организират двудневна международна конференция на тема: Арбитраж нови предизвикателства на 22-ри и 23-ти

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОПЛОДНИ (МАЛИНИ) И ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема: ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС кк Боровец,

Подробно

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и контролът на емисии на вредни вещества като част от интегрирания подход, насочен към превенция

Подробно

THE REPUBLIC OF BULGARIA EXPORT CONTROL SYSTEM

THE REPUBLIC OF BULGARIA  EXPORT CONTROL SYSTEM Провеждане на инспекции от екипи на ОЗХО дирекция Международно контролирана търговия и сигурност Министерство на икономиката В кои случаи предприятието подлежи на инспекция? Вещества от списък 2: - производство,

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

Microsoft Word - Za_site.doc

Microsoft Word - Za_site.doc СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, Зала за обучения 4 5 ноември 2010 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14, тел/факс: 93 59 101 18 20 януари 2012 година, София, НИП Съдържание: Списък на участниците стр. 2 3 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 4 Програма на обучението

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон 0888 909931 E-mail tatyana.hristova@vumk.eu Националност България Дата на раждане

Подробно

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА Published on bulenergyforum.org (https://bulenergyforum.org) БЕМФ > ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА Съдържание МЕМОРАНДУМ

Подробно

Microsoft Word - Za_site_SS-GD

Microsoft Word - Za_site_SS-GD гр. София, НИП, зала 32 02 03. 06. 2011 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3 Програма на обучението стр. 4 Практическа информация за участниците

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - ПНЕС Конференция Бургас.docx

Microsoft Word - ПНЕС Конференция Бургас.docx Втора национална конференция ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙНИ СГРАДИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПОЧТИ НУЛЕВОЕНЕРГИЙИТЕ СГРАДИ (ПНЕС): ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ФОКУС: Представяне на водещите

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2 XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 23-24 април 2019 г. гр. Габрово, Библиотека на Технически

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event

Microsoft PowerPoint - Presentation V G -OPT-major event ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ ТРАНСПОРТ 2007 2013 г. Весела Господинова Зам.-министър на транспорта ТРАНСПОРТ 2007 г. Цели на Европейската транспортна политика Осигуряване свободното движение на пътници

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-стара Загора РЕШЕНИЕ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.

Подробно

Вх. 06/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани

Вх. 06/ г ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основани ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Кула С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището на

Подробно

Pokana OS

Pokana OS АНАЛИЗ на резултатите от проведеното анкетиране по проект RES-OP-DEV.(3.i)-3.-4 MIS-ETC CODE: Румънскo - българско съвместното сътрудничество за дългосрочно и устойчиво развитие на младите човешки ресурси

Подробно