Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарст"

Препис

1

2 Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевти ч ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено вещество Минимално количество за една година Пределна единична цена (на 1 брой табл. капс. амп. флакон.) I място II място III място IV място V място VI място VII място Храносмилателна система и метаболизъм 2 A02BA02 Ranitidine tabl. 150 mg A02BA03 Famotidine powd.inj.20mg +solv.5ml 20 mg A02BA03 Famotidine tabl. film 40mg A02BA05 Esomeprazole powd.inj./inf.4 0mg 40 mg A02BC01 Omeprazole caps. 20 mg A02BC01 Omeprazole powd.inf. 40 mg A03AD01 Papaverine sol.inj. 20 mg/ml 1 ml A03AD01 Papaverine tabl. 50 mg A03AD02 Drotaverine sol.inj. 20mg/ml 2ml Трейдинг АД 11 A03BA01 Atropine sol.inj. 1mg/ml 1ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 1 / 25

3 12 A03BB01 Butylscopolamine sol.inj. 20 mg/ml 1ml A03FA01 Metoclopramide sol.inj. 10 mg / 2 ml A03FA01 Metoclopramide tabl. 10 mg A05BA00 L-Ornithine-L-Aspartate conc.inf mg /10 ml Трейдинг АД 16 A05BA03 Silymarin caps. 90 mg A07AA02 Nystatin tabl UI A07EC01 Sulfasalazine tab.gastr.res. 500 mg A10AB01 Insulin human sol.inj. 100 IU/ml 3 ml A10AC01 Insulin human susp.inj.cartr. 100 IU/ml 3 ml A10AD01 Insulin human susp.inj.cartr. 100 IU/ml 3 ml A10AB05 Insulin aspart susp.inj.cartr. 100 IU/ml 3 ml A10AD05 Insulin aspart susp.inj.cartr. 100 U/ml - 3 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 2 / 25

4 24 A10BA02 Metformin tabl.film 850 mg A10BB09 Gliclazide tabl. 80 mg A10BB09 Gliclazide tab.modif. 60 mg A11CC04 Calcitriol caps.soft 0.25 mcg A11GA01 Ascorbic acid sol.inj. 100 mg/ml 5ml A11HA02 Pyridoxine sol.inj. 50 mg/ml 2ml A11HA04 Riboflavin sol.inj. 5 mg/ml 2ml МС АД A12AA03 Calcium gluconate sol.inj. 8.94mg /ml-10 ml A12CC02 Magnesium sulfate sol.inj mg/10ml A12CC09 Magnesium orotate tabl. 500 mg A12BA30 Magnesium DL-aspartate/ Potassium DL-aspartate tab.film 176 mg/166 mg A16AA02 Ademetionine powd.inj.+solv. 500 mg A16AX01 Thioctic acid tab.film coat. 600 mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 3 / 25

5 37 A16AX01 Thioctic acid sol.inj. 600 mg 50ml A16AX01 Thioctic acid sol. inj. 600 mg 24ml Кръв и кръвотворни органи 40 B01AA07 Acenocoumarol tabl. 4 mg B01AB01 Heparin sol. Inj IU/5ml B01AB05 Enoxaparin 43 B01AB05 Enoxaparin 44 B01AB05 Enoxaparin sol. inj.. prefilled syr. 40 mg/0.4ml sol. inj.. prefilled syr. 60 mg/0.6ml sol. inj.. prefilled syr. 80 mg/0.8mll B01AB06 Nadroparin sol.inj IU/0.4ml B01AB06 Nadroparin sol.inj IU/0.6ml B01AB12 Bemiparin sol.inj IU/0.2ml B01AB12 Bemiparin sol.inj IU/0.2ml B01AC04 Clopidogrel tabl.film 75 mg Clopidogrel / Acetylsalicylic 50 B01AC30 acid tab.film 75 mg/ 100 mg B01AD02 Alteplase 52 B01AD07 Reteplase powd.inj.50 mg+solv.50ml 50 mg powd.inj.vial10 IU/10ml*2 10 IU/10 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 4 / 25

6 53 B01AD11 Tenecteplase 54 B01AX05 Fondaparinux powd. Inj IU+solv IU/50 mg 10 1, sol.inj.prefilled 2.5 mg/0.5ml B02BA01 Phytomenadione sol.inj. 10 mg/ml 1ml B02BD08 Eptacog alfa (activated) 57 B03AD04 58 B03AC01 powd.inj.2 mg(100 KIU)+solv.2ml 2 mg 2 2, Folic acid;iron(3) hydroxyde polymaltose complex tab.chew. 100 mg iron/0.35 mg folic acid Ferric oxide polymaltose complexes sol.inj./inf. 50 mg/ml 10 ml B03AC02 Saccharated iron oxide sol.inj. 20 mg/ml 5ml B03AC06 Ferric oxide dextran complex sol.inj. 50 mg/ml - 2 ml B03BA01 Cyancobalamin sol.inj. 500 mcg/ml 1ml B03BA01 Cyancobalamin sol.inj mcg/ml 1ml B03XA01 64 B03XA01 65 B03XA01 66 B03XA01 67 B03XA01 Erythropoietin/Epoetin alfa I beta/ Erythropoietin/Epoetin alfa I beta/ Erythropoietin/Epoetin alfa I beta/ Erythropoietin/Epoetin alfa I beta/ Erythropoietin/Epoetin alfa I beta/ sol.inj. prefilled syringe 2000 IU/1 ml sol.inj. prefilled syringe 3000 IU/0.3 ml sol.inj. prefilled syringe 4000 IU/0.4 ml sol.inj. prefilled syringe 5000 IU/0.5 ml sol.inj. prefilled syringe 6000 IU/0.6 ml Albumin sol.inf. 50 ml B05AA01 Albumin sol.inf. 100 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 5 / 25

7 70 B05AA06 Succinylated gelatine;sodium chloride sol.inf. 20 g 500 ml B05BA01 Amino acids Hepa sol.inf. 500 ml 10% Hepa B05BA01 Amino acids sol.inf 500 ml 10% B05AA07 Hydroxyethylstarch sol.inf. 500 ml 6% B05AA07 Hydroxyethylstarch sol.inf. 500 ml 10% B05BA10 Amino acids Combinations emul.inf ml B05BA10 Amino acids Combinations emul.inf ml B05BA10 Amino acids Combinations emul.inf ml B05BA10 Amino acids Combinations emul.inf ml B05BA10 Amino acids Combinations emul.inf ml B03XA02 Darbepoetin alfa sol.inj. 20 mcg B03XA02 Darbepoetin alfa sol.inj. 30 mcg B03XA02 Darbepoetin alfa sol.inj. 40 mcg B03XA02 Darbepoetin alfa sol.inj. 60 mcg B03XA03 85 B03XA03 Methoxy polyethylene glycolepoetin beta Methoxy polyethylene glycolepoetin beta sol.inj. prefilled syringe 50 mcg/0.3 ml sol.inj. prefilled syringe 75 mcg/0.3 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 6 / 25

8 86 B03XA03 87 B05BB01 88 B05BB01 Methoxy polyethylene glycolepoetin beta sol.inj. prefilled syringe 100 mcg/0.3 ml Calcium chloride; Sodium chloride;potassium chloride; sol.inf. 500 ml Calcium chloride; Sodium chloride;potassium chloride;sodium lactate sol.inf. 500 ml B05BC01 Mannitol sol.inf. 10% ml B05BB02; 90 C05BB56 Sodium chloride;glucose sol.inf. 500 ml B05BB01; B05CB01; 91 B05XA03 Sodium chloride 0.9% sol.inf. 100 ml B05BB01; B05CB01; 92 B05XA03 Sodium chloride 0.9% sol.inf. 250 ml B05BB01; B05CB01; 93 B05XA03 Sodium chloride 0.9% sol.inf. 500 ml B05BB01; B05CB01; 94 B05XA03 Sodium chloride 0.9% sol.inf ml B05BB01; 95 B05CB01; Sodium chloride 0.9% sol.inf. 500 ml B05BB01; 96 B05CB01; Sodium chloride 0.9% sol.inf. 100 ml B05XA01 Potassium chloride conc.inf. 14.9% 10 ml B05XA02 Sodium bicarbonate conc.inf. 8.4% 20 ml B05XA03 Sodium chloride sol.inj. 9 mg/ml - 10 ml Trace elements 100 B05XX combinations conc.inf. 10 ml Сърдечно съдова система 102 C01AA05 Digoxin tabl mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 7 / 25

9 103 C01AA05 Digoxin sol. Inj./inf mg/ml 2 ml C01AA08 Metildigoxin tabl. 0.1 mg C02AC01 Clonidine tabl mg C01BB01 Lidocaine sol.inj. 10mg/ml-10ml C01BB01 Lidocaine sol.inj. 20mg/ml-10ml C01BB01 Lidocaine sol.inj. 20mg/ml-2ml C01BC03 Propafenone tabl.film 150 mg C01BD01 Amiodarone sol.inj. 150 mg/3 ml C01BD01 Amiodarone tabl. 200 mg C01CA04 Dopamine conc inf. 20 mg/ml 10 ml C01CA24 Epinephrine sol.inj. 1mg/ml - 1ml C01DA02 Glyceryl trinitrate sol.inf. 1 mg/ ml - 50 ml C01DA05 Pentaerithrityl tetranitrate tabl. 10 mg C01DA08 Isosorbite dinitrate tabl. 10 mg C01DA08 Isosorbide dinitrate tab.prolong 20 mg C01DA08 Isosorbide dinitrate spray or.muc mg/ dose 15 ml C01EB15 Trimetazidine tab.modif. 35 mg МС АД Приложение 1 към Решение.xls / PLS 8 / 25

10 120 C02AC01 Clonidine sol.inj mg/ml 1 ml C02AC05 Moxonidine tab.film. 0.4 mg C02CA01 Prazosin tabl. 2 mg C03AA03 Hydrochlorothiazide tabl. 25 mg C03BA11 Indapamide tab.film. 1.5 mg C03CA01 Furosemide sol.inj. 10 mg/ml - 2 ml C03CA01 Furosemide tabl. 40 mg C03DA01 Spironolactone tab.film.coat. 25 mg C03CA04 Torasemide tabl. 5 mg C03CA04 Torasemide tabl. 10 mg C03CA04 Torasemide sol.inj. 10 mg/2 ml C03EA01 Triamterene/ Hydrochlorothiazide tabl. 25mg/12.5mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 9 / 25

11 132 C04AD03 Pentoxifylline sol.inj. 20 mg/ ml - 5ml C04AD03 Pentoxifylline tab.prolong 400 mg C04AX21 Naftidrofuryl tab.coat. 50 mg C07AB02 Metoprolol tab.prolong 50 mg C07AB03 Atenolol tab.film 25 mg C07AB07 Bisoprolol tab.film 5 mg C07AB12 Nebivolol tab. 5 mg C07AG02 Carvedilol tab mg C07AG02 Carvedilol tab mg C08CA02 Felodipine tab.prolong 5 mg C08CA05 Nifedipine tabl.coat. 10 mg C08CA08 Nitrendipine tabl. 20 mg C08DA01 Verapamil tab.prolong 120 mg Трейдинг АД Приложение 1 към Решение.xls / PLS 10 / 25

12 145 C08DA01 Verapamil tabl. 40 mg C08DA01 Verapamil sol.inj. 2.5 mg/ml - 2 ml C09AA02 Enalapril tabl. 10 mg C09AA02 Enalapril tabl. 20 mg C09AA03 Lisinopril tabl. 10 mg C09AA03 Lisinopril tabl. 20 mg C09AA04 Perindopril tab.film coat. 5 mg C09AA09 Fosinopril tabl. 10 mg C09AA09 Fosinopril tabl. 20 mg C09AA15 Zofenopril tab.film 7.5 mg C09BA02 Enalapril ; Hydrochlorothiazide tabl. 20mg/ 12.5mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 11 / 25

13 156 C09BA09 Fosinopril; Hydrochlorothiazide tabl. 20 mg/12.5 mg C09CA03 Valsartan tab.film 160 mg C09CA07 Telmisartan tab. 80 mg C10AA05 Atorvastatin tab.film 10 mg C10AA05 Atorvastatin tab.film 20 mg C10AA07 Rosuvastatin tab.film 10 mg Дерматологични средства 163 D08AG02 Polyvidone-iodine cut. sol 7.5 g/100g-100ml D08AG02 Polyvidone-iodine cut. sol 7.5 g/100g-1000ml D08AG02 Polyvidone-iodine ointment 0.1 g/g -100 g / 10% / Пикочо-полова система и полови хормони 167 G02AD04 Carboprost sol.inj. 0,25 mg / ml 1ml G02CB01 Bromocriptine tabl. 2.5 mg Хормонални препарати 170 H01BA04 Terlipressin sol.inj. 0.1 mg/ml - 2 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 12 / 25

14 171 H01CB02 Octreotide sol.inj. 0.1 mg/ml - 1 ml H02AB01 Betamethasone sol. inj. 7 mg/ml 1 ml H02AB02 Dexamethasone sol.inj. 4 mg/ml 1 ml H02AB02 Dexamethasone tabl. 0,5 mg H02AB04 Methylprednisolone powd.inj.6.31 mg+ solv. 1 ml 6.31 mg H02AB04 Methylprednisolone 177 H02AB04 Methylprednisolone powd.inj mg+ solv. 1 ml mg powd.inj. 40 mg+solv. 1 ml 40 mg H02AB04 Methylprednisolone powd.inj. 125 mg+solv.2 ml 125 mg H02AB04 Methylprednisolone powd.inj. 250 mg+solv. 5 ml 250 mg H02AB04 Methylprednisolone powd.inj. 40 mg+solv. 1 ml 40 mg H02AB04 Methylprednisolone tabl. 4 mg H02AB06 Prednisolone tabl. 5 mg H02AB07 Prednisone tabl. 5 mg H04AA01 Glucagon powder and solvent for solution for injection. prefilled syr. 1 mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 13 / 25

15 185 H05BX01 Cinacalcet tab.film 30 mg H05BX02 Paricalcitol caps.soft 1 mcg Антиинфекциозни продукти 188 J01AA02 Doxycycline caps. 100 mg J01CA04 Amoxicillin powd.oral.sus p. 250 mg/5 ml - 60 ml J01CA04 Amoxicillin tabl. dispersible 1000 mg J01CA12 Piperacillin powd.inj. 2 g J01CE02 Phenoxymethylpenicillin susp. 0.4 MIU/5 ml 60 ml J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor powd.inj mg/200 mg J01CR04 Ampicillin; Sulbactam powd.inj. 1 g/0.5 g J01DB04 Cefazolin powd.inj. 2 g J01DC02 Cefuroxime powd.inj. 750 mg J01DC02 Cefuroxime powd.inf mg J01DD62 Cefoperazone/ Sulbactam powd.inj. 1 g/1 g J01DB04 Cefazolin powd.inj. 1 g Приложение 1 към Решение.xls / PLS 14 / 25

16 200 J01DC10 Cefprozil powd. 125 mg/5 ml - 60 ml J01DC10 Cefprozil powd. 250 mg/5 ml - 60 ml J01DC10 Cefprozil tab.film 250 mg J01DD01 Cefotaxime powd.inj. 1 g J01DD02 Ceftazidime powd.inj. 1 g J01DD04 Ceftriaxone powd.inj. 1 g J01DD04 Ceftriaxone powd.inj. 2 g J01DD12 Cefoperazone powd.inj. 2 g J01DE01 Cefepime powd. inj. 1 g J01DH02 Meropenem powd.inj. 1 g J01DH51 Imipenem/ Cilastatin powd.inf. 500 mg/ 500 mg Sulfamethoxazole/Trimethop 211 J01EE01 rim tabl. 480 mg J01EE01 Sulfamethoxazole/Trimethop rim conc.inf. 80 mg/ml + 16 mg/ml - 5 ml J01FA09 Clarithromycin tab.film 250 mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 15 / 25

17 214 J01FA09 Clarithromycin tab.film 500 mg J01FA09 Clarithromycin powd.inj. 500 mg J01FA10 Azithromycin tab.film 500 mg J01FF01 Clindamycin sol.inj. 150 mg/ml -4 ml J01FF01 Clindamycin sol.inj. 150 mg/ml -2 ml J01FF02 Lincomycin sol.inj. 300 mg/ml -2 ml J01GB01 Tobramycin sol.inj. 80 mg/2 ml J01GB03 Gentamicin sol.inj. 10 mg/ ml - 1 ml J01GB03 Gentamicin sol.inj. 40 mg/ ml - 1 ml J01GB03 Gentamicin sol.inj. 40 mg/ml- 2 ml J01GB06 Amikacin sol.inj. 125 mg/ml - 2 ml J01GB06 Amikacin sol.inj. 250 mg/ml - 2 ml J01MA02 Ciprofloxacin conc.inf. 100 mg/10 ml J01MA02 Ciprofloxacin tab.film 500 mg J01MA12 Levofloxacin tab.film 500 mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 16 / 25

18 229 J01MA12 Levofloxacim sol.inf. 5 mg/ml ml J01MB02 Nalidixic acid tabl. 500 mg J01XA01 Vancomycin powd.inf. 1 g J01XA02 Teicoplanin powd.inj./inf. 400 mg +solv J01XB01 Colistimethate sodium powd.inj./inf. 1 MIU J01XB01 Colistimethate sodium powd.inj./inf. 2 MIU J01XD01 Metronidazol sol.inf. 500 mg/100 ml -100 ml J02AC01 Fluconazole sol.inf. 2 mg/ml ml J04AB02 Rifampicin caps. 300 mg J04AC01 Isoniazid tabl. 100 mg J04AK01 Pyrazinamide tabl. 500 mg J04AK02 Ethambutol tabl. 250 mg J05AB01 Aciclovir tabl. 400mg J06BB01 Anti-D (rh) immunoglobulin sol. inj. 625 UI / 2 ml Антипаразитни продукти 244 P01BA01 Chloroquine tabl. 250 mg Антинеопластични и имуномодулиращи продукти 246 L01AA01 Cyclophosphamide powd.inj. 200 mg L04AX01 Azathioprine tabl. 50 mg L04AX03 Methotrexate tabl. 5 mg Мускулно - скелетна система 250 M01AB05 Diclofenac sol.inj. 25 mg/ml - 3 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 17 / 25

19 251 M01AB05 Diclofenac tab.gastr.res. 50 mg M01AB05 Diclofenac tab.modif. 75 mg M01AB05 Diclofenac tab.modif. 150 mg M01AB16 Aceclofenac tab.film 100 mg M01AE03 Ketoprofen powd.inj. 100 mg 100 mg/2 ml M01AB55 Diclofenac sodium/ Orphenadrine citrate sol.inf. 75 mg/30 mg 250 ml M01AE17 Dexketoprofen sol.inj. 50 mg/ 2 ml M03AB01 Suxamethonium sol.inj.n 10 mg/ml - 5 ml M03AC04 Atracurium sol.inj. 10 mg/ ml 2.5 ml M03AC04 Atracurium sol.inj. 10 mg/ ml 5 ml M03BX02 Tizanidine tabl. 2 mg M03BX02 Tizanidine tabl. 4 mg M03AC06 Pipecuronium bromide for inj. 4 mg/ 2 ml +2 ml M03BX04 Tolperisone tab.film 150 mg Нервна система 266 N01AB06 Isoflurane inh.vapour liq. 100 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 18 / 25

20 267 N01AB06 Isoflurane inh.vapour liq. 250 ml N01AB08 Sevoflurane inh.vapour liq. 250 ml N01AH01 Fentanyl sol.inj mg/ ml 2 ml N01AH01 Fentanyl sol.inj mg/ ml 5 ml 5 ml N01AX03 Ketamine sol.inj. 50 mg/ ml 10 ml N01AX10 Propofol emul.inj./ inf. 10 mg/ ml 20 ml N01BB01 Bupivacaine sol.inj. 5 mg/ml - 4ml N01BB01 Bupivacaine heavy sol.inj. 5 mg/ml - 4 ml heavy N01BB10 Levobupicaine sol.inj. 5 mg/ ml 10 ml N01BB10 Levobupicaine sol.inj. 7.5 mg/ ml 10 ml N01BB52 Lidocaine / Chlorhexidine gel ureth. 20 mg/g +0.5 mg/g -8.5 g;12.5 g N02AA01 Morphine sol.for inj. 20 mg / ml 1 ml N02AA05 Oxycodone tabl. 10 mg N02AB02 Pethidine sol.inj. 50 mg/ ml 2 ml N02BB02 Metamizole sodium sol.inj. 500 mg/ ml 2 ml N02BE01 Paracetamol solution for infusion 10mg/ml ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 19 / 25

21 283 N03AA02 Phenobarbital sol.inj. 100 mg/ ml 2 ml N03AE01 Clonazepam tabl. 0.5 mg N03AE01 Clonazepam tabl. 2 mg N03AF01 Carbamazepine tabl. 200 mg N03AF01 Carbamazepine tab.prolong 300 mg N03AG01 Valproic acid caps.gastr.res. 500 mg N03AG01 Valproic acid sol.inj./inf. 100 mg/ml 5 ml N03AX09 Lamotrigine tab.disp. 25 mg N03AX09 Lamotrigine tab.disp. 50 mg N03AX09 Lamotrigine tab.disp. 100 mg N03AX14 Levetiracetam tab.film 500 mg N04AA02 Biperiden tabl. 2 mg N05AA01 Chlorpromazine sol.inj. 5 mg/ ml - 5 ml N05AB02 Fluphenazine sol.inj. 25 mg/ml - 1 ml N05AD01 Haloperidol tabl. 1.5 mg N05AD01 Haloperidol sol.inj. 5 mg/ ml -1 ml N05AF01 Flupentixol tab.coat. 0.5 mg N05AF01 Flupentixol sol.inj. 20 mg/ ml -1 ml N05AF05 Zuclopenthixol sol.inj. 50 mg/ ml -1 ml N05AH02 Clozapine tabl. 100 mg Приложение 1 към Решение.xls / PLS 20 / 25

22 303 N05AH03 Olanzapine tab. 5 mg N05AH03 Olanzapine tab. 10 mg N05AH03 Olanzapine tab. 15 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 25 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 50 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 100 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 200 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 300 mg N05AL05 Amisulpride film-coated tablets 400 mg N05AX08 Risperidone tab.film 2 mg N05AX08 Risperidone tab.film 4 mg N05AX08 Risperidone sol. 1 mg/ ml 30 ml N05BA01 Diazepam tabl. 5 mg МС АД МС АД Приложение 1 към Решение.xls / PLS 21 / 25

23 316 N05BA01 Diazepam tabl. 10 mg N05BA01 Diazepam sol.inj. 5 mg/ ml 2 ml N05BB01 Hydroxyzine tab.film 25 mg N05CD08 Midazolam sol.inj. 5 mg/ ml 3 ml N06AB03 Fluoxetine caps. 20 mg N06AB04 Citalopram tab.film 20 mg N06AB10 Escitalopram tab.film 10 mg N06AB05 Paroxetin tab.film 20 mg N06AB06 Sertraline tab.film 50 mg N06AX11 Mirtazapine tab.film 30 mg N06AX14 Tianeptine tab.coat mg N06AX16 Venlafaxine tab.prolong 75 mg N06AX16 Venlafaxine tab.prolong 150 mg N06BX03 Piracetam caps. 400 mg N06BX03 Piracetam sol.inj. 200 mg/ ml 5 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 22 / 25

24 331 N06BX03 Piracetam sol.inj. 3 g -15 ml N06BX18 Vinpocetine tabl. 10 mg N06BX18 Vinpocetine sol.inj. 5 mg/ml - 2 ml N07AA Galantamine sol.inj. 5 mg/ ml 1 ml N07AA Galantamine sol.inj. 10 mg/ ml 1 ml Дихателна система 337 R03AC02 Salbutamol sulfate susr.inh.pres. 0.1 mg/dose -200 doses R05CB02 Bromhexine syr. 4 mg/5 ml ml R05CB02 Bromhexine sol.inj. 2 mg/ml - 2 ml R05CB02 Bromhexine tabl. 8 mg R03DA04 Theophylline tab.prolong. 300 mg R03DA05 Aminophylline tab.film 100 mg R03DA05 Aminophylline sol.inj. 24 mg / ml 10 ml R06AC03 Chlorpyramine sol.inj. 10 mg/ ml - 2 ml R06AD02 Promethazine sol.inj. 25 mg/ml - 2 ml Сензорни органи Приложение 1 към Решение.xls / PLS 23 / 25

25 347 S01AA12 Tobramycin drops eye 3 mg/ml - 5 ml S01AA12 Tobramycin eye ointment 3 mg/g g S01CA S01CA01 Dexamethasone; Tobramycin drops eye 3mg/ml +1 mg/ml 5 ml Dexamethasone; Tobramycin eye ointment 3 mg/1 mg/g -3.5 g S01EC03 Dorzolamide drops eye 2% - 5ml S01EC04 Brinzolamide drops eye 10mg/ml - 5ml S01ED01 Timolol drops eye 5mg/ml - 5ml Pilocarpine hydrochloride/timolol 354 S01ED51 maleate drops eye 20 mg/5 mg/ml -5 ml Pilocarpine hydrochloride/timolol 355 S01ED51 maleate drops eye 40 mg/5 mg/ml -5 ml S01EE01 Latanoprost drops eye 50 mcg/ml - 2,5 ml Разни 358 V03AB15 Naloxone sol. inj. 0,4 mg / ml 1 ml V03AB25 Flumazenil sol. inj./inf. 0,1 mg / ml 5 ml V03AE02 Sevelamer tab.film 800 mg V04CF01 Tuberculin sol. inj. 5 ME / 0,1 ml V08AB04 Iopamidol sol. inj. 370 mg/ml -50ml V08AB04 Iopamidol sol. inj. 370 mg/ml -100ml V06DC01; 364 B05CX01 Glucose 25% sol.inj. 250 mg/ml - 10 ml V06DC01; 365 B05CX01 Glucose 40% sol.inj. 400 mg/ml - 10 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 24 / 25

26 V06DC01; B05BA03;B Carbohydrates -Glucose CX01 10% sol.inf. 500 ml V06DC01; V07AB00;B CX01 Glucose 5% sol.inf. 500 ml V07AB00 Water for injection sol.inj. 10 ml V07AB00 Water for injection sol.inj. 500 ml Приложение 1 към Решение.xls / PLS 25 / 25

27 Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевтич ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено вещество Минимално количество за една година Пределна единична цена на 1 брой табл. капс. амп. флакон. I място II място III място IV място V място Храносмилателна система и метаболизъм 2 A03BB01 Butylscopolamine tabl.coat. 10 mg A03DA02 Pitofenone, Metamizole sodium, Fenpiverinium sol.inj. 2 ml A03DA02 Pitofenone, Metamizole sodium, Fenpiverinium tabl. 5 mg / 500 mg / 0.1 mg A06AA01 Liquid parafin ol. 800 g A06AA01 Liquid parafin oral liq. 40 g A06AB02 Bisacodyl tabl. 5 mg A06AB02 Bisacodyl supp. 10 mg A06AD04 Magnesium sulphate powd.oral sol. 30 g A06AD11 Lactulose sach. 10g -15 ml A07AA02 Nystatin gran.oral.susp UI / ml - 50 ml A07BC05 Diosmectite powd. 3 g A07DA03 Loperamide caps. 2 mg A07FA02 Saccharomyces boulardii caps. 250 mg A07FA02 Saccharomyces boulardii powd. 250 mg A07XA04 Racecadotril gr.oral.susp. 10 mg A07XA04 Racecadotril gr.oral.susp. 30 mg A09AA02 Pancreatine tabl.gast.res UI Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 1 / 9

28 19 A11CA01 Retinol drops UI/ml 5ml A11DA01 Thiamin sol.inj. 40 mg/ml - 2 ml A11DA01 Thiamin film.tabl. 50 mg A11DB 23 A11DB Thiamine nitrate&pyridoxine hydrochloride&cyanocobalamin tab.coat. 15mg/10mg/ 0.02mg Benfotiamine&Pyridoxine hydrochloride&cyanocobalamin caps. 40mg/90mg/250mcg A11DB Thiamine hydrochloride&pyridoxine hydrochloride&cyanocobalamin&li docaine hydrochloride sol.inj. 50mg,50mg,500mcg,10 mg A11DB 26 A11EA 27 A11EX Thiamine hydrochloride&pyridoxine hydrochloride& sol.inj. 100mg/50mg/1ml Thiamine&Riboflavine&Pyridoxine &Nicotinamide film.tabl. 5mg,1mg,4mg, 50mg Thiamine &Riboflavine &Pyridoxine &Nicotinamide sol.inj. 10mg,2mg, 10mg,100mg-2ml A11GA01 Ascorbic acid tabl. 100 mg A12AX Calcium & Cholecalciferol tabl.chew. 500 mg/400 IU Кръв и кръвотворни органи 31 B01AC06 Acetylsalicylic acid tab.gastr.res. 100 mg B01AC07 Dipyridamole tabl. 25 mg B02BX01 Etamsylate sol.inj. 250 mg/2 ml B03AA07 Ferrous sulphate tabl. 325 mg B03AE01 36 B03AE10 Iron(II)sulfat,dried/Cyanocobalamin /Folic acid caps. 100 mg / 5mg / 10 mcg Ferrous gluconate/manganese 50 mg/1.33 mg/0.70 mggluconate/copper gluconate sol.oral 10 ml Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 2 / 9

29 37 B03BB01 Folic acid tabl. 400 mcg Сърдечно съдова система 39 C01BC03 Propafenone sol.inj. 3.5 mg/ml - 10 ml C01DA02 Glyceryl trinitrate subling.spr. 0.4 mg/dose 200 d C02AB01 Methyldopa tabl. 250 mg C05BA01 Organo-heparinoid oint. 100 UI / mg - 30 g C05BX01 Calcium dobesilate caps. 500 mg C05CA03 Diosmin tab.film 600 mg C05CA51 Rutoside, Ascorbic acid tab.film 100 mg / 20 mg C05CA53 Diosmine & Hesperidine tab.film 500 mg Дерматологични средства 48 D01AA01 Nystatin cream, oint UI/ 15 g D01AE22 Naftifine crème 10 mg/g -15 g D03AA Retinol palmitate/ergocalciferol oint. 350UI / 400UI - 18 g D04AA09 Chloropyramine crème, oint. 1% 10 mg/g -18 g D04AB01 Lidocaine spray cut. 4,8mg/dose 38g D06AX Neomycin sulphate;bacitracin zinc oint IU/250 IU/g - 20 g D06AX01 Fusidic acid cream 20 mg/g - 15 g D06AX01 Fusidic acid oint. 20 mg/g - 15 g D06AX04 Neomycin spray cut mg/g 32 g D06BA02 Sulfathiazole crème 20 mg/g - 400g Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 3 / 9

30 58 D07AB02 Hydrocortisone butyrate crème 1 mg/g - 30 g D07AC04 Fluocinolone acetonide crème, oint.0.025% 0.25 mg/g -15 g D07AD01 Clobetasol crème, oint.0.5% 0.5 mg/g -15 g mg/g mg/g - 61 D07CA01 Hydrocortisone and antibiotics spr.cut g D07XC01 Betamethasone/Salicylic acid oint. 0.5 mg/30 mg/g - 15 g D08AA01 Ethacridine lactate solutio 0,1% ml D08AG03 Iodine sol. 5% g D08AX Ichthammol oint 10% 15 g D08AX Chlorhexidine gluconate/ Retinol A palmitate/ Benzoxonium chloride oint 1 mg/g+5 mg/g+2000 IU/g - 20 g D08AX01 Hydrogen peroxide 30% sol.cut ml/1l 30% D08AX08 Ethanol sol.cut ml/1l 95% D08AX08 Ethanol sol.cut ml/1l 70% Пикочо-полова система и полови хормони 71 G01AX03 Policresulen sol. 360 mg/ml -50 g G02AB01 Methylergometrine sol.inj. 0,2 mg/ml - 1ml Хормонални препарати 74 H01BB02 Oxytocin sol. inj. 5 IU/1 ml Антиинфекциозни продукти 76 J01CE01 Ampicillin caps. 500 mg J01CE02 Phenoxymethylpenicillin tabl. 0.5 MIU J01CE02 Phenoxymethylpenicillin tabl. 1 MIU J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor powd.inj. 600 mg J01DB01 Cefalexin gran. 250 mg/5 ml - 60 ml J01DB01 Cefalexin tab.film 500 mg J01DB01 Cefalexin tab.film 1000 mg J01DC10 Cefprozil tab.film 500 mg Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 4 / 9

31 84 J01FA10 Azithromycin caps. 250 mg J01FA10 Azithromycin powd. 200 mg/5 ml - 20 ml J01FF02 Lincomycin caps. 500 mg J01FA03 Midecamycin tab.film 400 mg J01FA03 Midecamycin gran. 175 mg / 5 ml J01GA01 Streptomycin powd.inj 1 g J05AB01 Aciclovir tab. 200 mg J06AA02 Tetanus antitoxin sol.inj IU J06AA03 Snake venom antiserum sol.inj. 100 AE 1 d J06AA04 Botulinum antitoxin sol.inj IU 1 d J06BA02 Human normal immunoglobulin sol.inf.amp. 250 mg / 5 ml J07AM01 Tetanus toxoid. 0,5 ml Антипаразитни продукти 97 P03AX05 Dimeticone los. 100 ml Мускулно - скелетна система 99 M01AB01 Indometacin tabl. gasrt. res. 25 mg M01AB01 Indometacin supp. 50 mg M01AB05 Diclofenac tab.gastr.res. 25 mg M01AB05 Diclofenac tab.prolong. 100 mg M01AE01 Ibuprofen tab.coat. 200 mg M01AE01 Ibuprofen susp. 100 mg / 5 ml -100 ml powd.inj.100 mg 105 M01AE03 Ketoprofen + solv. 100 mg+solv M01AE17 Dexketoprofen tabl. 25 mg Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 5 / 9

32 107 M01AX17 Nimesulide tabl. 100 mg M02AA15 Diclofenac gel 1% 10 mg/g - 60 g M04AA01 Allopurinol tabl. 100 mg Нервна система 111 N01BB02 Lidocaine oint. 5% 50 mg/g - 40 g N02BA01 Acetylsalicylic acid tabl. 500 mg N02BB02 Metamizole sodium sol.-20 ml 500 mg /ml N02BB02 Metamizole sodium tabl. 500 mg N02BE01 Paracetamol tabl. 500 mg N02BE01 Paracetamol syr. 120 mg / 5 ml-125 ml N02BE01 Paracetamol supp. 80 mg N02BE01 Paracetamol supp. 150 mg N02BE01 Paracetamol supp. 300 mg N04AA02 Biperiden sol.inj. 5 mg / ml -1 ml N05AF03 Chlorprothixene tab.film 15 mg N05AF05 Zuclopenthixol sol.inj. 200mg/ml -1 ml център АД Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 6 / 9

33 123 N05CB02 Phenobarbital, Belladona alkaloids; Ergotamine tabl.coat. 20 mg/ 0.1 mg/ 0.3 mg N05CM11 Bromides sol.inj. 100 mg/ml - 5 ml N06AA04 Clomipramine tab.coat. 25 mg N06AA09 Amitriptyline tabl.coat. 25 mg N06BX06 Citicoline sol.inj. 500 mg / 4 ml N06BX06 Citicoline sol.inj mg / 4 ml N07CA01 Betahistine tabl. 24 mg N07X Methyl valerate tabl. 60 mg Дихателна система 132 R01AA07 Xylomethazoline drops.nas. 0.5 mg/ml - 10 ml / 0.05% / R01AA07 Xylomethazoline drops.nas. 0.1% - 10 ml Phenylephrine/Dimetindene 134 R01AB01 maleate spray nas. 0.25%/0.025% - 10 ml R03AC02 Salbutamol sulfate sol.20 ml 5 mg / ml --20 ml R03CA02 Ephedrine sol.inj. 50 mg/ ml - 1 ml R03CC02 Salbutamol syr.150 ml 2 mg / 5 ml ml R05CB01 Acethylcysteine powd. 200 mg R05CB01 Acethylcysteine powd. 20 mg/ml - 30 g R05CB03 Carbocisteine syr. 125 ml 100 mg / 5 ml -125 ml R05CB03 Carbocisteine syr. 125 ml 250 mg / 5 ml ml R05CB06 Ambroxol syr. 15 mg/5 ml - 100ml R05CB06 Ambroxol tabl. 30 mg R05DA09 Dextromethorphan syr. 3,42mg / - 100ml R05DA09 Dextromethorphan syr. 5 mg / 5 ml -125 ml Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 7 / 9

34 146 R05FB Hedera helix folium extractum siccum sol. 20 mg / ml - 20 ml R06AA Dimenhydrinate tab. 50 mg R06AA Dimenhydrinate supp. 40 mg R06AA04 Clemastine tabl. 1 mg R06AB03 Dimetindene drops 1 mg / ml -20 ml R06AC03 Chlorpyramine tab.coat. 25 mg R06AE07 Cetirizine syr. 1 mg / ml ml R06AE07 Cetirizine tab.film 10 mg R06AX13 Loratadine tabl. 10 mg Сензорни органи 156 S01BC03 Diclofenac drops eye 1 mg/ml 5 ml S01FA04 Cyclopentolate drops eye 10 mcg / ml 15 ml S01HA04 Proxymetacaine drops eye 5 mg/ml - 15 ml / 0.5% / S02DA30 Nitrofural, Tetracaine HCL, Phenazone drops ear 2.5 mg/31.25 mg/87.5 mg -5 ml S02DA30 Lidocaine HCL, Phenazone drops ear 4g/100g+1g/100g 15ml S03AA07 Ciprofloxacin drops eye/ear 3 mg/ml - 5 ml / 0.3% / Разни 163 V06C Адаптирано мляко за недоносени и преждевременно родени pulv. 400 g Aдаптирано мляко за доносени с пробиотична култура 0 до V06C месеца pulv. 400 g Адаптирано мляко за доносени с частично хидролизиран протеин с пробиотична култура от 0 до V06C месеца pulv. 400 g Адаптирано мляко при остро 166 V06C разтройство pulv. 400 g V07AC Sodium citrate sol.inj. 31 mg/ml 1 ml V08AA00 Sodium amidotrizoate sol. inj. Inf. 76% 0.1g/ml g/ml - 20 ml / 76% / powd.oral/rectal 169 V08BA02 Barium sulfate susp. 100 g Methylrosaniline hydrochloride sol. 1% 0.5 g/ 50 ml Glycerinum sol. 50 ml Kalium Permanganatum pulvis 20 g Talcum pulvis 50 g Acetylsalicylic acid pulvis 20 g Medicinal charcoal pulvis 20 g Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 8 / 9

35 176 Vaselinum album op. 900 g Lanolinum op g Formalinum sol. 40% 5 kg КХД - А 14 r-r x 1 l 13.4% 1l ОБК - 8.4% r-r x 1 l 8.4% 1l Natrium chloratum tab. kg Rivanolum pulv. 100g Приложение 1 към Решение.xls / NePLS 9 / 9

36 Приложение 1 към Решение на Възложителя по ред Номер Генерика/Група Единичн а мярка Мин. колво Low flux за възрастни Тип А/ с лъчева стерилизация/ Пределна единична цена на 1 брой 2 1 Хемодиализатори повърхност >= 1.3 кв. м. бр Хемодиализатори повърхност >= 1.5 кв. м. бр Хемодиализатори повърхност >= 1.8 кв. м. бр Хемодиализатори повърхност >= 2.0 кв. м. бр Фистулни игли 7 1 Фистулни игли (комплект) - артериална и венозна 16G - 25mm комплект Фистулни игли (комплект) - артериална и венозна 16G - 30mm (протезни) комплект Фистулни игли (комплект) - артериална и венозна 17G - 25mm комплект Централни венозни катетри I място II място III място Дъчмед Дъчмед Дъчмед Дъчмед Булмар МЛ Дъчмед Централни венозни катетри 2 лумена,от полиуретан или силикон, фемурален - 1 за временен съдов достъп,със страничен отвор до върха /11F-20 см./ бр Дъчмед Централни венозни катетри 2 лумена,от полиуретан или силикон,юголарен - за временен съдов достъп,със страничен отвор до върха /11F-15 см./ с извити Дъчмед 12 2 краища бр Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп-пермкат, двойно луменни,от полиуретан или силикон,пакетирани прави,с неразцепен връх/едновърхи/,диаметър 14Fr,със страничен отвор до върха, 19 см.до 13 3 маншона и 24 см. до разклонението бр Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп-пермкат, двойно луменни,от полиуретанили силикон,пакетирани прави,с неразцепен връх/едновърхи/,диаметър 14Fr,със страничен отвор до върха, 24 см.до 14 4 маншона и 28 см.до разклонението бр Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп-пермкат, двойно луменни,от полиуретан или силикон,пакетирани прави,с неразцепен връх/едновърхи/,диаметър 14Fr,със страничен отвор до върха, 24 см.до 15 5 маншона и 32 см.до разклонението бр Централни венозни катетри за постоянен съдов достъп-пермкат, двойно луменни,от полиуретан или силикон,пакетирани прави,с неразцепен връх/едновърхи/,диаметър 14Fr,със страничен отвор до върха, 24 см.до 16 6 маншона и 36 см.до разклонението бр Етропал Трейд Етропал Трейд Етропал Трейд Дъчмед Дъчмед Булмар МЛ Булмар МЛ Дъчмед Дъчмед IV място Приложение 1 към Решение.xls / Hemo 1 / 2

37 Дезинфекционни разтвори, кръвни линии и апирогенни филтри Дезинфекционен разтвор с пероцетна киселина и водороден пероксид за 18 студена дезинфекция, туби -10л.с капачки,съвместими с Апарати Фрезениус и 1 външен диаметър 58 мм л Дезинфекционен разтвор на база натриев хипохлорид,съдържащ и калиев хидроксид,силициева и калиеви соли, за студена дезинфекция на 2 хемодиализни апарати туби -5л. л Кръвни линии за възрастни (комплект) съвместими с апарати "Фрезениус" с 3 диаметър на венозната камера 22 мм комплект Дъчмед Апирогенни филтри на диализния път съвместими с наличните апарати 21 4 "Фрезениус" бр Медицински консумативи 23 1 Хемоперфузори бр. 5 Приложение 1 към Решение.xls / Hemo 2 / 2

38 по ред Анатомо-терапевтич ен код /АТС код/ Приложение 2 към Решение на Възложителя Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено вещество Минимално количество за една година Пределна единична цена (на 1 брой табл. капс. амп. флакон.) Храносмилателна система и метаболизъм 39 Кръв и кръвотворни органи 58 B03AC01 Ferric oxide polymaltose complexes sol.inj./inf. 50 mg/ml 10 ml B03BA01 Cyancobalamin sol.inj. 500 mcg/ml 1ml B05AA07 Hydroxyethylstarch sol.inf. 500 ml 10% B03XA02 Darbepoetin alfa sol.inj. 30 mcg Сърдечно съдова система 104 C01AA08 Metildigoxin tabl. 0.1 mg C01BB01 Lidocaine sol.inj. 10mg/ml-10ml C01DA08 Isosorbide dinitrate spray or.muc mg/ dose 15 ml Дерматологични средства Пикочо-полова система и полови хормони Хормонални препарати 172 H02AB01 Betamethasone sol. inj. 7 mg/ml 1 ml Антиинфекциозни продукти 218 J01FF01 Clindamycin sol.inj. 150 mg/ml -2 ml J01GB03 Gentamicin sol.inj. 10 mg/ ml - 1 ml J04AC01 Isoniazid tabl. 100 mg J04AK01 Pyrazinamide tabl. 500 mg J04AK02 Ethambutol tabl. 250 mg Антипаразитни продукти Антинеопластични и имуномодулиращи продукти L01AA01 Cyclophosphamide powd.inj. 200 mg L04AX01 Azathioprine tabl. 50 mg L04AX03 Methotrexate tabl. 5 mg Мускулно - скелетна система 265 Нервна система Приложение 2 към Решение.xls / PLS 1 / 2

39 273 N01BB01 Bupivacaine sol.inj. 5 mg/ml - 4ml N01BB01 Bupivacaine heavy sol.inj. 5 mg/ml - 4 ml heavy N03AF01 Carbamazepine tab.prolong 300 mg N03AG01 Valproic acid sol.inj./inf. 100 mg/ml 5 ml N03AX09 Lamotrigine tab.disp. 25 mg N05AA01 Chlorpromazine sol.inj. 5 mg/ ml - 5 ml N05AF01 Flupentixol tab.coat. 0.5 mg N05AF01 Flupentixol sol.inj. 20 mg/ ml -1 ml N05AF05 Zuclopenthixol sol.inj. 50 mg/ ml -1 ml N05AH02 Clozapine tabl. 100 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 25 mg N05AH04 Quetiapine tab.film 50 mg N05AX08 Risperidone sol. 1 mg/ ml 30 ml N06BX03 Piracetam sol.inj. 200 mg/ ml 5 ml N07AA Galantamine sol.inj. 5 mg/ ml 1 ml Дихателна система 341 R03DA04 Theophylline tab.prolong. 300 mg Сензорни органи 348 S01AA12 Tobramycin eye ointment 3 mg/g g S01CA01 Dexamethasone; Tobramycin eye ointment 3 mg/1 mg/g -3.5 g S01EC04 Brinzolamide drops eye 10mg/ml - 5ml S01ED01 Timolol drops eye 5mg/ml - 5ml S01ED51 Pilocarpine hydrochloride/timolol maleate drops eye 20 mg/5 mg/ml -5 ml S01ED51 Pilocarpine hydrochloride/timolol maleate drops eye 40 mg/5 mg/ml -5 ml Разни Приложение 2 към Решение.xls / PLS 2 / 2

40 Приложение 2 към Решение на Възложителя по ред Анатомотерапевтич ен код /АТС код/ Международно непатентно наименование /INN/ (Генерика/група) Лекарствна форма (едн. мярка) Количество на активното лекарствено вещество Минимално количество за една година Пределна единична цена на 1 брой табл. капс. амп. флакон Храносмилателна система и метаболизъм 5 A06AA01 Liquid parafin ol. 800 g A06AA01 Liquid parafin oral liq. 40 g A06AD04 Magnesium sulphate powd.oral sol. 30 g A07BC05 Diosmectite powd. 3 g A07FA02 Saccharomyces boulardii caps. 250 mg A07FA02 Saccharomyces boulardii powd. 250 mg A11DA01 Thiamin film.tabl. 50 mg A11DB Thiamine hydrochloride&pyridoxine hydrochloride& sol.inj. 100mg/50mg/1ml A12AX Calcium & Cholecalciferol tabl.chew. 500 mg/400 IU Кръв и кръвотворни органи 34 B03AA07 Ferrous sulphate tabl. 325 mg B03AE10 Ferrous gluconate/manganese gluconate/copper gluconate sol.oral 50 mg/1.33 mg/0.70 mg- 10 ml Сърдечно съдова система 42 C05BA01 Organo-heparinoid oint. 100 UI / mg - 30 g Дерматологични средства 54 D06AX01 Fusidic acid cream 20 mg/g - 15 g D06AX01 Fusidic acid oint. 20 mg/g - 15 g D06BA02 Sulfathiazole crème 20 mg/g - 400g D07AB02 Hydrocortisone butyrate crème 1 mg/g - 30 g mg/g mg/g g D07CA01 Hydrocortisone and antibiotics spr.cut. 62 D07XC01 Betamethasone/Salicylic acid oint. 0.5 mg/30 mg/g - 15 g D08AA01 Ethacridine lactate solutio 0,1% ml D08AG03 Iodine sol. 5% g D08AX Chlorhexidine gluconate/ Retinol A palmitate/ Benzoxonium chloride oint 1 mg/g+5 mg/g+2000 IU/g - 20 g D08AX01 Hydrogen peroxide 30% sol.cut ml/1l 30% D08AX08 Ethanol sol.cut ml/1l 95% D08AX08 Ethanol sol.cut ml/1l 70% Пикочо-полова система и полови хормони 71 G01AX03 Policresulen sol. 360 mg/ml -50 g Хормонални препарати 75 Антиинфекциозни продукти 76 J01CE01 Ampicillin caps. 500 mg J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor powd.inj. 600 mg J01GA01 Streptomycin powd.inj 1 g J06AA02 Tetanus antitoxin sol.inj IU J06AA03 Snake venom antiserum sol.inj. 100 AE 1 d J06AA04 Botulinum antitoxin sol.inj IU 1 d J06BA02 Human normal immunoglobulin sol.inf.amp. 250 mg / 5 ml Антипаразитни продукти 97 P03AX05 Dimeticone los. 100 ml Мускулно - скелетна система Приложение 2 към Решение.xls / NePLS 1 / 2

41 101 M01AB05 Diclofenac tab.gastr.res. 25 mg M01AB05 Diclofenac tab.prolong. 100 mg Нервна система 122 N05AF05 Zuclopenthixol sol.inj. 200mg/ml -1 ml N05CM11 Bromides sol.inj. 100 mg/ml - 5 ml N06AA04 Clomipramine tab.coat. 25 mg N06AA09 Amitriptyline tabl.coat. 25 mg N06BX06 Citicoline sol.inj. 500 mg / 4 ml N06BX06 Citicoline sol.inj mg / 4 ml N07X Methyl valerate tabl. 60 mg Дихателна система Phenylephrine/Dimetindene 134 R01AB01 maleate spray nas. 0.25%/0.025% - 10 ml R03CA02 Ephedrine sol.inj. 50 mg/ ml - 1 ml R05DA09 Dextromethorphan syr. 5 mg / 5 ml -125 ml Hedera helix folium extractum 146 R05FB siccum sol. 20 mg / ml - 20 ml R06AA Dimenhydrinate tab. 50 mg R06AA Dimenhydrinate supp. 40 mg R06AE07 Cetirizine syr. 1 mg / ml ml R06AE07 Cetirizine tab.film 10 mg R06AX13 Loratadine tabl. 10 mg Сензорни органи 156 S01BC03 Diclofenac drops eye 1 mg/ml 5 ml S01FA04 Cyclopentolate drops eye 10 mcg / ml 15 ml mg/ml - 15 ml / 0.5% 158 S01HA04 Proxymetacaine drops eye / S02DA30 Lidocaine HCL, Phenazone drops ear 4g/100g+1g/100g S03AA07 Ciprofloxacin drops eye/ear 3 mg/ml - 5 ml / 0.3% / Разни Адаптирано мляко при остро 166 V06C разтройство pulv. 400 g V07AC Sodium citrate sol.inj. 31 mg/ml 1 ml V08BA02 Barium sulfate powd.oral/rect al susp. 100 g Methylrosaniline hydrochloride sol. 1% 0.5 g/ 50 ml Glycerinum sol. 50 ml Kalium Permanganatum pulvis 20 g Talcum pulvis 50 g Acetylsalicylic acid pulvis 20 g Medicinal charcoal pulvis 20 g Vaselinum album op. 900 g Lanolinum op g Formalinum sol. 40% 5 kg Rivanolum pulv. 100g Приложение 2 към Решение.xls / NePLS 2 / 2

42 по ред Номер позиция Приложение 2 към Решение на Възложителя Генерика/Група Единичн а мярка Мин. колво Low flux за възрастни Тип А/ с лъчева стерилизация/ Фистулни игли Централни венозни катетри Дезинфекционни разтвори, кръвни линии и апирогенни филтри Медицински консумативи 23 1 Хемоперфузори бр. 5 Пределна единична цена на 1 брой Приложение 2 към Решение.xls / Hemo 1 / 1

Техническа спецификация

Техническа спецификация Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ст.Загора Лекарствени продукти - Приложение 07 г АТС Международно непатентно наименования /INN/

Подробно

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М Приложение 1 към Протокол 3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 1 2 3 8 9 I Доствки н лекрствени продукти, необходими

Подробно

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора през 207 r.". ',. r. Приложение N2 Международно Лекарств

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименование ПРОИЗВОДИТЕЛ Брой в опако вка Лекарствен а форма Количество

Подробно

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA

по ред On oo ON L.J to > О > п о > o > CO o A16AX01 A16AX01 A16AX01 A03BA01 A03AD01 A03FA01 A03AD02 A03BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA ред 15. 14. 12. - 10. L.J t О A16A01 A16A01 A16A01 A0BA01 A0AD01 A0FA01 A0AD02 A0BB01 A02BC01 A02BC01 A02BA0 A02BA02 A02BA02 АТС чен кд Анатмтераети и я -0 н0 Isuli Huma Isulatard арентерална 7,78 1IU/ml-

Подробно

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА Приложение 1 към Решение 180 от 24.11.2015г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА по ред обособе на позиция Анатомотерапевтичен код /

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр

ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, откр ПРОТОКОЛ 4 От дейността на комисия за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка на лекарства за нуждите на УСБАЛЕ АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД, открита с Решение 59 от 13.03.2015 г. на Изпълнителния

Подробно

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции за Обособена позиция 2 Номен Таблица към Прокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен клату ра Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно

Подробно

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти, включени в Приложение

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Име

Име Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азакс Azax 500 mg филмирани таблетки x 3 20070007 Азитромицин Azithromycin J01FA10 Нобел Фарма ООД Амписулцилин Ampisulcillin 1.0 g/500 mg прах

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

Axanum

Axanum Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Азибиот Azibiot 500 mg филмирани таблетки x 3 20060211 03.10.2011 Азитромицин Azithromycin J01FA10 KRKA, d.d. Novo Mesto Словения Алергозан Allergosan

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 3/ 3.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 mg таблетки, блистери x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30;

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 4/ 2.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

Медицински университет София, Медицински факултет Катедра по фармакология и токсикология ул.,,здраве 2, 1431 София, (02) , тел./факс

Медицински университет София, Медицински факултет Катедра по фармакология и токсикология ул.,,здраве 2, 1431 София, (02) , тел./факс Медицински университет София, Медицински факултет Катедра по фармакология и токсикология ул.,,здраве 2, 1431 София, (02) 9172 714, тел./факс 9172 501 К О Н С П Е К Т за теоретичен изпит по фармакология

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

Azosin

Azosin В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азосин Azosin 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30 20120369 Алфузосин Alfuzosin G04CA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

ATC кодове

ATC кодове В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азитер Azyter 15 mg/g капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка x 6 20120273 01.06.2012 Азитромицин

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg филмирани таблетки, блистери x 10; x 20; x 28; x 30; x

Подробно

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Лекарствена форма Притежател на РУ Аритави Aritavi 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x

Подробно

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва Приложение към Протокол 3/ 3069 г по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Barium sufuricum Търговско наименование ДК-БАР прах

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа Приложение към Протокол 4/ 206209 г по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Clopidogrel MYLAN Pharma

Clopidogrel MYLAN Pharma Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 mg твърди капсули x 20; x 30; x 50; x 60; x 84; x 90; x

Подробно