II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б

Размер: px
Започни от страница:

Download "II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б"

Препис

1 II срок 0-8 /от /() Миглена Желязкова Икономика Икономика б 08 б 08 Икономика 9: - 0:0 б 08 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

2 II срок 0-8 /от /() Светлана Енева 9: - 0:0 0:0 - : Икономика 0б а 08 Счетоводна отчетност в туризма Икономика 0а, 0а' Икономика 0а, 0а' а 08 Счетоводна отчетност в туризма Икономика 0б : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

3 II срок 0-8 /от /() Иван Димитров 9: - 0:0 0:0 - : : - :0 Селскостопански машини б Селскостопански машини б автомобили б автомобили б :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

4 II срок 0-8 /от /() Иван Иванов а 0 а ЗИП - Български език и а 0 0а, 0а' 0 а 0 09 ЗИП - Български език и а 0 ЗИП - Български език и а 0 9: - 0:0 0а, 0а' 0 0а, 0а' 0 а 0 0:0 - : 0 09 а 0 : - :0 0 ЗИП - Български език и б 0 а 0 :0 - : ЗИП - Български език и а 0 0 ЗИП - Български език и б 0 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа 0

5 II срок 0-8 /от /() Боряна Борисова 0б в 0 ЗИП - Български език и в 0 ЗИП - Български език и в 0 в 0 9: - 0:0 0,, 0 0 0:0 - :, 0 0 : - :0 0б 0 :0 - : Час на класа 0 0б : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

6 II срок 0-8 /от /() Миглена Митова 9: - 0:0 0:0 - : б : - :0 ЗИП - Български език и б б ЗИП - Български език и б б б :0 - : б : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

7 II срок 0-8 /от /() Румен Христов а I а I 9: - 0:0 0:0 - : а : - :0 I 0а, 0а' Чужд език по професията а Чужд език по професията а :0 - : I 0а, 0а' : - :0 Час на класа а Чужд език по професията а Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

8 II срок 0-8 /от /() Л. Митева I, I, 9: - 0:0,, 0а, 0а' 0:0 - :, 0а, 0а' 0а, 0а' : - :0 :0 - : : - :0 0а, 0а' Час на класа 0а, 0а' Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

9 II срок 0-8 /от /() Красимира Петкова Чужд език по професията б, в 0б I, Чужд език по професията б, в 0б I, 9: - 0:0 0в 0в 0в 0:0 - : 0б 0в : - :0 Чужд език по професията а 0 :0 - : 0б б Чужд език по професията а 0 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа б

10 II срок 0-8 /от /() Р. Серафимова Чужд език по професията б, в 0 I, 0 Чужд език по професията б, в 0 I, 0 9: - 0:0, 0, 0 I 0б 0 0:0 - : 0в 0, 0 0 I 0б 0 : - :0 0в 0 0в 0 0 :0 - : I 0в 0 0 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. I 0в 0

11 II срок 0-8 /от /() Снежанка Севданова 0 б 0а, 0а' 9: - 0:0 0 0:0 - : 09 а : - :0 а 0 а 09 :0 - : 0а, 0а' а б : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа а

12 II срок 0-8 /от /() Димитър Димитров 0в 0 в 0 б 0 б Информационни технологии 8 0 0б 9: - 0:0 в 0 0б Информационни технологии 8 0:0 - : 0в Информационни технологии 8 : - :0 Информационни технологии 0в 8 :0 - : Информационни технологии 0б 8 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

13 II срок 0-8 /от /() М. Хаджиилиев Информационни технологии 0а, 0а' 9: - 0:0 Информатика Информационни технологии Информатика Информационни технологии 0:0 - : Информационни технологии Информационни технологии Информационни технологии Информационни технологии : - :0 Информатика Информационни технологии Информатика Информационни технологии 0в :0 - : Информационни технологии Информатика Информатика Информационни технологии Информационни технологии 0б : - :0 Информатика Информатика Информатика Информатика Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

14 II срок 0-8 /от /() Марияна Илиева Физика и астрономия 0 Химия и опазване на околната среда 0в 0 Химия и опазване на околната среда 0 Химия и опазване на околната среда 0а, 0а' 0 Физика и астрономия 0 Химия и опазване на околната среда 0 Физика и астрономия 0в 0 Химия и опазване на околната среда 0 Физика и астрономия 0 Химия и опазване на околната среда 0 9: - 0:0 Физика и астрономия 0 Физика и астрономия 0 Физика и астрономия 0 Физика и астрономия 0 0:0 - : Физика и астрономия 0а, 0а' 0 Химия и опазване на околната среда 0 Химия и опазване на околната среда 0б 0 : - :0 Физика и астрономия 0 Физика и астрономия 0 Физика и астрономия 0 Физика и астрономия 0 :0 - : Физика и астрономия 0б 0 Физика и астрономия 0 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа б 0

15 II срок 0-8 /от /() Венцислав Великов 0а, 0а' 0а, 0а' 0б а 0 9: - 0:0 б б История на материалната и духовна култура а а История на материалната и духовна култура а 0:0 - : 0 0в : - :0 0б :0 - : 0в : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа 0в

16 II срок 0-8 /от /() Цветелина Гунева Философия Психология и логика Свят и личност а Етика и право 0в Философия Свят и личност а 9: - 0:0 Свят и личност в Философия б 0:0 - : Свят и личност в Свят и личност б Гражданско образование 09 : - :0 Свят и личност б Етика и право 0б :0 - : Психология и логика Философия а Философия : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа Психология и логика Етика и право 0а, 0а'

17 II срок 0-8 /от /() Йовка Драганова Предприемачество 0 0 География и икономика 0 География и икономика 0 География и икономика 0в 0 9: - 0:0 География и икономика 0б 0 0 География и икономика 0 0:0 - : География и икономика 0 Предприемачество 0 0 Предприемачество 0 : - :0 География и икономика 0 География и икономика 0 География и икономика 0 География и икономика 0 География и икономика 0а, 0а' 0 :0 - : 0 География и икономика 0 География и икономика 0 География и икономика 0а, 0а' 0 : - :0 География и икономика 0в 0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа 0 География и икономика 0б 0

18 II срок 0-8 /от /() М. Занева Биология и здравно образование Биология и здравно образование 0 Биология и здравно образование Изобразително изкуство Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда 0 Биология и здравно образование 0в Биология и здравно образование 9: - 0:0 Биология и здравно образование 0б Биология и здравно образование Биология и здравно образование 0а, 0а' 0 0:0 - : Биология и здравно образование 0 Биология и здравно образование 0 Химия и опазване на околната среда 0 : - :0 Изобразително изкуство Изобразително изкуство 0 Биология и здравно образование 0 :0 - : Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование 0 Изобразително изкуство 0 Химия и опазване на околната среда : - :0 Биология и здравно образование Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

19 II срок 0-8 /от /() Тодор Станев Модул - Модул - 0в 0в 9: - 0:0 0в а 0:0 - : Модул - а Модул - : - :0 Модул - Модул - :0 - : а : - :0 Час на класа 0 Модул - Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

20 II срок 0-8 /от /() Крум Манчев 0б Модул - а 0б а б 0а, 0а' 9: - 0:0 а б в 0:0 - : Модул - в б б Модул - : - :0 0а, 0а' Модул - 0а, 0а' :0 - : Модул - б в : - :0 Модул - 0б Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа 0б 08 Модул - б

21 II срок 0-8 /от /() Н. Стоянова Селскостопански машини 0б 0 Диагностика и ремонт б 0 Диагностика и ремонт б 0 автомобили б 0 Техническа механика 0 Селскостопански машини б 0 Селскостопански машини б 0 автомобили 0б 0 Техническа механика 0 Експлоатация на земеделска техника б 0 9: - 0:0 ЗИП - автомобили б 0 автомобили 0б 0 0:0 - : ЗИП - Селскостопанск и машини б 0 ЗИП - автомобили б 0 Експлоатация на земеделска техника б 0 : - :0 Техническо чертане 0 автомобили 0б 0 :0 - : Техническо чертане 0 ЗИП - Селскостопанск и машини б 0 : - :0 автомобили б 0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа б 0

22 II срок 0-8 /от /() Гичка Спосова Предприемачество 0 9: - 0:0 Икономика в 0 0:0 - : Предприемачество а 08 : - :0 Икономика в 0 Икономика в 0 Икономика 0в 08 :0 - : Икономика 0в Маркетинг в туризма а 08 : - :0 Маркетинг в туризма а 08 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Час на класа 0

23 II срок 0-8 /от /() Асен Асенов Настаняване и обслужване в къща за гости 0 Транспорт и тур агентска дейност а 0 Туристически ресурси на България а 0 Транспорт и тур агентска дейност а 0 ЗИП-Туристически ресурси на България а 0 Туристически ресурси на България а 0 9: - 0:0 Дегустация на храни и напитки а 0 Настаняване и обслужване в къща за гости 0 Екскурзоводство и анимация а 0 Настаняване и обслужване в къща за гости 0 0:0 - : Дегустация на храни и напитки а 0 Фолклорни празници и традиции а 0 Екскурзоводство и анимация а 0 Настаняване и обслужване в къща за гости 0 : - :0 Дегустация на храни и напитки а 0 Фолклорни празници и традиции а 0 Екскурзоводство и анимация а 0 Настаняване и обслужване в къща за гости 0 :0 - : Производствена практика а Фолклорни празници и традиции а 0 Екскурзоводство и анимация а 0 Настаняване и обслужване в къща за гости 0 : - :0 Производствена практика а Разписанието на часовете е генерирано:..08?. ЗИП - Транспорт и тур. агентска дейност а 0 Екскурзоводство и анимация а 0

24 II срок 0-8 /от /() Н. Никодимова Традиционна кухня 0а 8 Мениджмънт в туризма а 0 Настаняване и обслужване в къща за гости 0а 8 9: - 0:0 Фолклорни празници и традиции а 8 Настаняване и обслужване в къща за гости 0а 8 Екскурзоводство и анимация а 8 0:0 - : Фолклорни празници и традиции а 8 Дегустация на храни и напитки а Настаняване и обслужване в къща за гости 0а 8 Екскурзоводство и анимация а 8 : - :0 Фолклорни празници и традиции а 8 Дегустация на храни и напитки а Настаняване и обслужване в къща за гости 0а 8 Екскурзоводство и анимация а 8 :0 - : Дегустация на храни и напитки а Настаняване и обслужване в къща за гости 0а 8 Екскурзоводство и анимация а 8 Настаняване и обслужване в къща за гости 0а 0 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Екскурзоводство и анимация а 8 Традиционна кухня 0а 0

25 II срок 0-8 /от /() Илияна Грунева Търговски дизайн и аранжиране в 0 Цветопроизводство в 0 Цветарство 09 ЗИП -Търговски дизайн и аранжиране в 0 Цветарство 09 9: - 0:0 Цветарство 09 Цветопроизводство в 0 Цветарство 09 Цветарство 09 0:0 - : ЗИП - Цветопроизвод ство в 0 Цветарство 09 Търговски дизайн и аранжиране в 0 : - :0 Цветарство 09 Цветарство 09 Търговски дизайн и аранжиране в 0 Цветарство 09 Цветопроизводство в 0 :0 - : Растителна защита в 0 Час на класа 09 Търговски дизайн и аранжиране в 0 Цветопроизводство в 0 : - :0 Търговски дизайн и аранжиране в 0 Цветопроизводство в 0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

26 II срок 0-8 /от /() Николинка Иванова Животновъдство 08 Паркова растителност 09 Земеделие и животновъдство а 08 Паркова растителност 09 Паркова растителност 09 Паркова растителност 09 Паркова растителност 09 Животновъдство б 08 9: - 0:0 Паркова растителност 09 Паркова растителност 09 Животновъдство 08 0:0 - : Земеделие и животновъдство а Паркова растителност 09 Производствена практика в 0 Земеделие и животновъдство а 08 : - :0 Паркова растителност 09 Производствена практика в 0 Земеделие и животновъдство а 08 :0 - : Животновъдство б 08 Растениевъдство 08 Земеделие и животновъдство а 08 : - :0 Час на класа в 0 Растениевъдство 08 Земеделие и животновъдство а 08 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

27 II срок 0-8 /от /() Сашка Душкова 9: - 0:0 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Грижи за растенията Растениевъдство 0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Почвознание 0 Грижи за растенията 0 Грижи за растенията 0 Декоративна растителност Декоративна растителност Почвознание Растениевъдство Растениевъдство 0 Растениевъдство 0

28 II срок 0-8 /от /() Хр. Желязков Безопасност на движението б 0 б Безопасност на движението 0 9: - 0:0 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

29 II срок 0-8 /от /() Стефан Маринов Селскостопански машини б 9: - 0:0 Технология на металите Селскостопански машини б 0:0 - : Технология на металите автомобили 0б автомобили б Експлоатация на земеделска техника б : - :0 Работа с машинно-тракторни агрегати б автомобили 0б автомобили б Експлоатация на земеделска техника б :0 - : Работа с машинно-тракторни агрегати б Селскостопански машини 0б Работа с машинно-тракторни агрегати б Диагностика и ремонт б : - :0 Работа с машинно-тракторни агрегати б Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Селскостопански машини 0б Работа с машинно-тракторни агрегати б Диагностика и ремонт б

30 II срок 0-8 /от /() Иван Ковачев Здравословни и безопасни условия на труд б Металообработване Здравословни и безопасни условия на труд б 08 Металообработване Селскостопански машини б 9: - 0:0 Техническо чертане Автоматизация б 0 Селскостопански машини б Автоматизация б 0 0:0 - : Техническо чертане автомобили 0б автомобили б Експлоатация на земеделска техника б : - :0 Работа с машинно-тракторни агрегати б автомобили 0б автомобили б Експлоатация на земеделска техника б :0 - : Работа с машинно-тракторни агрегати б Селскостопански машини 0б Работа с машинно-тракторни агрегати в Диагностика и ремонт б : - :0 Работа с машинно-тракторни агрегати б Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Селскостопански машини 0б Работа с машинно-тракторни агрегати в Диагностика и ремонт б

31 II срок 0-8 /от /() Христо Пенчев Металообработване Металообработване Селскостопански машини б 9: - 0:0 Производствена практика б Селскостопански машини б 0:0 - : Производствена практика б Технология на металите автомобили 0б автомобили б Експлоатация на земеделска техника б : - :0 Работа с машинно-тракторни агрегати б Технология на металите автомобили 0б автомобили б Експлоатация на земеделска техника б :0 - : Работа с машинно-тракторни агрегати б Селскостопански машини 0б Работа с машинно-тракторни агрегати б Диагностика и ремонт б : - :0 Работа с машинно-тракторни агрегати б Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Селскостопански машини 0б Работа с машинно-тракторни агрегати б Диагностика и ремонт б

32 II срок 0-8 /от /() Искрен Спиридонов 9: - 0:0 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Обща полиграфия 0а', 0в Обща полиграфия 0а', 0в 0 0 Технология на полиграфическото производство 0а', 0в 0 Технология на полиграфическото производство 0а', 0в 0 Обща полиграфия 0а', 0в Обща полиграфия 0а', 0в 0 0 Технология на полиграфическото производство 0а', 0в 0

33 II срок 0-8 /от /() Д. Хубчев 9: - 0:0 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. Обща полиграфия Обща полиграфия Обща полиграфия Обща полиграфия Обща полиграфия Обща полиграфия Технология на полиграфическото производство Технология на полиграфическото производство 0 0

34 II срок 0-8 /от /() А Иванов 9: - 0:0 0:0 - : : - :0 :0 - : Графично и техническо чертане 0а', 0в 0 : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?.

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ Фризьор ТССТ ТЛВ Фризьор ТЛВ Фризьор 1. земеделието каб. 8 2. каб.12 3. каб.22 I каб.21 4. Механизация на земеделието-, каб. 11 5. Техническо чертане-

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, 622928, З А П О В Е Д 1475 585 / 25. 06. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО;

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , З А П О В Е Д /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , З А П О В Е Д / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, З А П О В Е Д 1074-184 / 12. 12. 2017 г. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО;

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , Г Р А Ф И К ПОПРАВИТЕЛН

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , Г Р А Ф И К ПОПРАВИТЕЛН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, Г Р А Ф И К ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-032 27.09.2017г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА 8 А КЛАС ЗА 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 8 А КЛАС Профил - Предприемачески 1 Български език изд."булвест 2000 " ООД - А.Петров и, изд. 2017 2 Литература изд."булвест 2000

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З

Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - З Име Презиме Фамилия Длъжност Учебни предмети Стойчо Стефанов Стойчев 1. Директор, 8а кл. История и цивилизация - ЗП училище 12а кл. Свят и личност - ЗИП Мими Господинова Коцева 1. Помощникдиректор, учебната

Подробно

Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Кред

Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Курс Семестър Аудиторна заетост Извън аудиторна заетост Седмична заетост Кред Курс Извън аудиторна Курс Извън аудиторна ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОКС БАКАЛАВЪР ОТ ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ И СТУДЕНТИ ОТ ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ОТ СЪЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СПЕЦИАЛНОСТ

Подробно