СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1."

Препис

1 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически" с ИИЧЕ - немски без квоти език СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически" с РИЧЕ - английски без квоти език НЕГ 0911 Чужди езици - НЕ_АЕ или РЕ девойки ГПИЕ 1641 Чужди езици- ИЕ_АЕ девойки СУ "Владислав Граматик" 0733 Чужди езици - Немски език Английски език девойки ГПИЕ 1642 Чужди езици- ИЕ_ФЕ девойки ГПИЕ 1644 Чужди езици- ИЕ_ИтЕ девойки ГПИЕ 1643 Чужди езици- ИЕ_Порт.Е девойки НЕГ 0911 Чужди езици - НЕ_АЕ или РЕ младежи СУ "Владислав Граматик" 0732 Чужди езици - Немски език Френски език девойки ГПИЕ 1641 Чужди езици- ИЕ_АЕ младежи НПМГ 3041 Математически - АЕ без квоти СУ "Владислав Граматик" 0733 Чужди езици - Немски език Английски език младежи Първа АЕГ 3014 Чужди езици АЕ_НЕ_БЕЛ девойки Първа АЕГ 3015 Чужди езици АЕ_НЕ_М младежи Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М девойки СУ "Владислав Граматик" 0731 Чужди езици - Немски език Руски език девойки Първа АЕГ 3012 Чужди езици АЕ_ИЕ_БЕЛ девойки Първа АЕГ 3015 Чужди езици АЕ_НЕ_М девойки НПМГ 3042 Математически - НЕ без квоти ТУЕС към ТУ-София 3501 Системно програмиране - АЕ без квоти ГПИЕ 1644 Чужди езици- ИЕ_ИтЕ младежи СУ "Владислав Граматик" 0732 Чужди езици - Немски език Френски език младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3022 Чужди езици - АЕ НЕ БЕЛ девойки ТУЕС към ТУ-София 3502 Компютърни мрежи - АЕ без квоти ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3021 Чужди езици - АЕ НЕ Математика География девойки Първа АЕГ 3017 Чужди езици АЕ_ФЕ_М девойки ФЕГ 0091 Чужди езици - Френски език Английски език девойки СУ "Владислав Граматик" 0731 Чужди езици - Немски език Руски език младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3023 Чужди езици - АЕ НЕ Химия Биология девойки Първа АЕГ 3011 Чужди езици АЕ_РЕ_БЕЛ девойки НПМГ 3048 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3025 Чужди езици - АЕ ИЕ История БЕЛ девойки Първа АЕГ 3016 Чужди езици АЕ_ФЕ_БЕЛ девойки ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3024 Чужди езици - АЕ ИЕ Математика География девойки ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3027 Чужди езици - АЕ РЕ Математика БЕЛ девойки Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М младежи Пол

2 ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3026 Чужди езици - АЕ ИЕ География История девойки ФЕГ 0092 Чужди езици - Френски език Испански език девойки ФЕГ 0093 Чужди езици - Френски език Немски език девойки ГПИЕ 1642 Чужди езици- ИЕ_ФЕ младежи Първа АЕГ 3014 Чужди езици АЕ_НЕ_БЕЛ младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3021 Чужди езици - АЕ НЕ Математика География младежи СЕУ "Добри Войников" 0352 Чужди езици НЕ РЕ МАТ девойки СУ "А.С.Пушкин" 1331 Чужди езици - АЕ_РЕ девойки ГПИЕ 1643 Чужди езици- ИЕ_Порт.Е младежи СУ "А.С.Пушкин" 1332 Чужди езици ФЕ РЕ девойки НТБГ 4331 Банково дело - АЕ девойки СЕУ "Добри Войников" 0351 Чужди езици НЕ РЕ БЕЛ без квоти ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3022 Чужди езици - АЕ НЕ БЕЛ младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3024 Чужди езици - АЕ ИЕ Математика География младежи Първа АЕГ 3012 Чужди езици АЕ_ИЕ_БЕЛ младежи Първа АЕГ 3011 Чужди езици АЕ_РЕ_БЕЛ младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3023 Чужди езици - АЕ НЕ Химия Биология младежи Първа АЕГ 3017 Чужди езици АЕ_ФЕ_М младежи СЕУ "Добри Войников" 0353 Чужди езици НЕ РЕ ГИ девойки СПГЕ "Джон Атанасов" 4075 Системно програмиране без квоти Първа АЕГ 3016 Чужди езици АЕ_ФЕ_БЕЛ младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3025 Чужди езици - АЕ ИЕ История БЕЛ младежи СУ "А.С.Пушкин" 1333 Чужди езици - РЕ_АЕ девойки ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3026 Чужди езици - АЕ ИЕ География История младежи СЕУ "Добри Войников" 0352 Чужди езици НЕ РЕ МАТ младежи ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3027 Чужди езици - АЕ РЕ Математика БЕЛ младежи НТБГ 4332 Банково дело - НЕ девойки СУИЧЕ "Св. Климент 0322 Чужди езици АЕ_ИЕ девойки СЕУ "Г. С. Раковски" 0222 Чужди езици - АЕ НЕ без квоти ФЕГ 0091 Чужди езици - Френски език Английски език младежи СЕУ "Добри Войников" 0354 Чужди езици ФЕ РЕ БЕЛ без квоти ФЕГ 0093 Чужди езици - Френски език Немски език младежи СПГЕ "Джон Атанасов" 4076 Приложно програмиране без квоти НПМГ 3043 Математически - АЕ М Ф без квоти СЕУ "Добри Войников" 0355 Чужди езици ФЕ РЕ ИТ девойки СЕУ "Добри Войников" 0353 Чужди езици НЕ РЕ ГИ младежи НТБГ 4331 Банково дело - АЕ младежи НТБГ 4333 Банково дело - ФЕ девойки СУ "А.С.Пушкин" 1331 Чужди езици - АЕ_РЕ младежи ФЕГ 0092 Чужди езици - Френски език Испански език младежи НТБГ 4332 Банково дело - НЕ младежи НТБГ 4336 Бизнес администрация - ИЕ девойки СУЧЕМ "Иван Вазов" 0314 Чужди езици ИЕ_АЕ без квоти СУЧЕМ "Иван Вазов" 0312 Чужди езици - АЕ_ИЕ без квоти

3 СУИЧЕ "Св. Климент 0321 Чужди езици АЕ_НЕ девойки СУ 0511 Изобразително изкуство - АЕ без квоти НТБГ 4337 Икономическа информатика - АЕ девойки СУ "Уилям Гладстон" 0185 Чужди езици ЯЕ_АЕ без квоти СУЧЕМ "Иван Вазов" 0313 Чужди езици НЕ_АЕ без квоти НПМГ 3046 Природни науки - НЕ Х Б без квоти СУИЧЕ "Св. Климент 0323 Чужди езици АЕ_ФЕ девойки СЕУ "Г. С. Раковски" 0221 Чужди езици - АЕ ИЕ без квоти СУИЧЕ "Св. Климент 0324 Чужди езици АЕ_РЕ девойки НТБГ 4338 Електронна търговия - АЕ девойки НПМГ 3044 Природни науки - АЕ Б Х без квоти СЕУ "Г. С. Раковски" 0223 Чужди езици - ИЕ АЕ без квоти СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4191 Строителство и архитектура АЕ без квоти НТБГ 4334 Застрахователно и осигурително дело - НЕ девойки СУЧЕМ "Иван Вазов" 0311 Чужди езици - АЕ_НЕ без квоти НТБГ 4337 Икономическа информатика - АЕ младежи СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4192 Строителство и архитектура НЕ без квоти СУ "А.С.Пушкин" 1332 Чужди езици ФЕ РЕ младежи СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0122 Чужди езици - НЕ с АЕ или РЕ без квоти СЕУ "Добри Войников" 0355 Чужди езици ФЕ РЕ ИТ младежи СУ "Уилям Гладстон" 0181 Чужди езици AE_НЕ без квоти СУ "А.С.Пушкин" 1333 Чужди езици - РЕ_АЕ младежи НТБГ 4335 Оперативно счетоводство - РЕ девойки СУЧЕМ "Иван Вазов" 0315 Математически - АЕ без квоти СУ "Д. Дебелянов" 1341 Чужди езици - АЕ Иврит без квоти НТБГ 4339 Електронна търговия - РЕ девойки СУ "Уилям Гладстон" 0182 Чужди езици НЕ_АЕ без квоти СПГЕ "Джон Атанасов" 4074 Компютърни мрежи без квоти СУ "Уилям Гладстон" 0183 Чужди езици ФЕ_ИЕ без квоти СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0121 Чужди езици - АЕ с НЕ или РЕ без квоти НТБГ 4334 Застрахователно и осигурително дело - НЕ младежи НТБГ 4338 Електронна търговия - АЕ младежи СУИЧЕ "Св. Климент 0321 Чужди езици АЕ_НЕ младежи НТБГ 4333 Банково дело - ФЕ младежи СУИЧЕ "Св. Климент 0322 Чужди езици АЕ_ИЕ младежи НТБГ 4336 Бизнес администрация - ИЕ младежи СУ "Уилям Гладстон" 0188 Чужди езици КорейскиЕ_АЕ без квоти НТБГ 4339 Електронна търговия - РЕ младежи ПГТМД-София 4324 Графичен дизайн - АЕ без квоти СУ "Уилям Гладстон" 0184 Чужди езици ФЕ_АЕ без квоти

4 СУИЧЕ "Св. Климент 0324 Чужди езици АЕ_РЕ младежи СУИЧЕ "Св. Климент 0323 Чужди езици АЕ_ФЕ младежи СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0123 Чужди езици - ФЕ с АЕ или РЕ без квоти НФСГ 4204 Икономика и мениджмънт - АЕ без квоти СУ "Академик М Хуманитарни науки - АЕ без квоти Арнаудов" ПГ по телекомуникации 4315 Системно програмиране - АЕ без квоти СУ "Уилям Гладстон" 0187 Чужди езици КитЕ_АЕ без квоти ПГТМД-София 4322 Интериорен дизайн ИтЕ без квоти СУ "Д. Дебелянов" 1342 Природни науки АЕ без квоти СУ "Народни будители" 1441 Музика без квоти СУ "Пенчо П. Славейков" 0011 Чужди езици - ИЕ_АЕ_БЕЛ_ИЦ без квоти СУ "Свети 0072 Чужди езици - АЕ_НЕ_БЕЛ без квоти Седмочисленици" НТБГ 4335 Оперативно счетоводство - РЕ младежи СУЗИЕ 1381 Чужди езици - АЕ_ИЕ без квоти "Проф.В.Златарски" НФСГ 4202 Търговия - АЕ - дуална без квоти СУ "Свети 0071 Чужди езици - АЕ_ИЕ_БЕЛ без квоти Седмочисленици" СПГЕ "Джон Атанасов" 4073 Компютърна техника и технологии без квоти НФСГ 4203 Икономика и мениджмънт - НЕ без квоти СУ "Пенчо П. Славейков" 0013 Чужди езици - АЕ_ИЕ_БЕЛ_ИЦ без квоти СУЗИЕ 1383 Чужди езици - ЯЕ_АЕ без квоти "Проф.В.Златарски" НФСГ 4205 Икономика и мениджмънт - ФЕ без квоти СУ 0512 Софтуерни и хардуерни науки АЕ_ИтЕ без квоти СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 1274 Чужди езици - АЕ ИЕ БЕЛ ГИ без квоти ПГТМД-София 4325 Рекламна графика - АЕ без квоти СУ "Пенчо П. Славейков" 0012 Чужди езици - ИЕ_АЕ_БЕЛ_БЗО без квоти СУ "Свети 0073 Чужди езици - АЕ_НЕ_ИТ без квоти Седмочисленици" СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4195 Геодезия АЕ без квоти НФСГ 4201 Търговия - НЕ - дуална без квоти СУ "Академик М Чужди езици - РЕ без квоти Арнаудов" СУ "Свети 0074 Чужди езици - АЕ_ФЕ_БЗО без квоти Седмочисленици" СУ "Пенчо П. Славейков" 0014 Чужди езици - АЕ_ИЕ_БЕЛ_БЗО без квоти СУЗИЕ 1382 Чужди езици - АЕ_НЕ без квоти "Проф.В.Златарски" СУ 0513 Софтуерни и хардуерни науки АЕ_НЕ без квоти СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 1275 Чужди езици - АЕ ИЕ БЕЛ БЗО без квоти

5 НПМГ 3047 Икономическо развитие - АЕ без квоти ПГИИ "Проф. Н. Райнов" 3081 Компютърна графика без квоти СУЗИЕ 1384 Чужди езици - КитЕ_АЕ без квоти "Проф.В.Златарски" СПГЕ "Джон Атанасов" 4072 Микропроцесорна техника без квоти СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 1271 Чужди езици - АЕ НЕ БЕЛ ИЦ без квоти ПГТМД-София 4321 Моден дизайн ФЕ без квоти СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4196 Парково строителство АЕ без квоти СУ "Акад.Емилиян Станев" 0203 Хуманитарни науки - АЕ без квоти СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 1272 Чужди езици - АЕ НЕ БЕЛ М без квоти СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 1273 Чужди езици - АЕ ФЕ БЕЛ ИТ без квоти СУ "Братя Миладинови" 0301 Чужди езици - ИЕ_АЕ без квоти СУ "Д. Дебелянов" 1343 Софтуерни и хардуерни науки АЕ без квоти ПГ по телекомуникации 4316 Приложно програмиране - АЕ без квоти СУ "Уилям Гладстон" 0186 Чужди езици АрЕ_АЕ без квоти НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4025 Компютърна техника и технологии - АЕ без квоти СУ 1171 Софтуерни и хардуерни науки без квоти СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 1276 Предприемачески ИЕ без квоти СУ "Елин Пелин" 0193 Предприемачески - НЕ ДатЕ без квоти СУ "Акад.Емилиян Станев" 0204 Обществени науки - АЕ без квоти СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4193 Водно строителство АЕ без квоти СУ "Братя Миладинови" 0302 Чужди езици - ИЕ_АЕ_ИТ без квоти СУ "Елин Пелин" 0191 Предприемачески - АЕ без квоти СПГЕ "Джон Атанасов" 4071 Промишлена електроника без квоти СУ "Атанас Далчев" 1051 Чужди езици - ИтЕ без квоти СУ "Академик М Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти Арнаудов" СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4197 Недвижими имоти АЕ без квоти СУ "Елин Пелин" 0192 Предприемачески - НЕ НорвЕ без квоти СУ "Братя Миладинови" 0303 Икономическо развитие - АЕ_НЕ без квоти СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4194 Транспортно строителство АЕ без квоти СУ "Акад.Емилиян Станев" 0202 Чужди езици АЕ_НЕ или ИЕ_ИЦ без квоти СУ "Акад.Емилиян Станев" 0201 Чужди езици - АЕ_НЕ или ИЕ_Мат без квоти СУ 0953 Природни науки - АЕ без квоти СУ "Иван Богоров" 1402 Български Танци без квоти Национално СУ "София" 7152 Изобразително изкуство - АЕ без квоти СУ "Академик М Природни науки - АЕ без квоти Арнаудов" ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0332 Чужди езици АE- ИE без квоти СУ "Иван Богоров" 1401 Изобразително изкуство без квоти СУ "Атанас Далчев" 1052 Чужди езици - АЕ без квоти СПГТ 4236 Организация на хотелиерството - АЕ без квоти ПГ по телекомуникации 4313 Компютърни мрежи - АЕ без квоти ПГ по телекомуникации 4314 Компютърна техника и технологии - АЕ без квоти ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4101 Системно програмиране с интензивно без квоти

6 ПГТМД-София 4323 Компютърно проектиране и десениране на без квоти тъкани площни изделия СУ 0901 Предприемачески ИЕ без квоти СУ "Виктор Юго" 0812 Хуманитарни науки без квоти СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0231 Чужди езици - ИтЕ АЕ без квоти СУ "Боян Пенев" 1252 Хуманитарни науки - АЕ без квоти НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4024 Кинотехника аудио- и видеосистеми - АЕ без квоти ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0331 Чужди езици АЕ-НЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4412 Ремонт на летателни апарати - дуално без квоти РИЧЕ-АЕ НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4026 Очна оптика - АЕ без квоти ГИЧЕ "Сесар Вайехо" 1571 Чужди езици - ИЕ АЕ без квоти ПГТКИ 4031 Бутикови облекла АЕ без квоти СУ "Народни будители" 1443 Танцьор - Български танци без квоти СУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0211 Чужди езици - АЕ_ИЕ без квоти ПГО 4173 Моден дизайн - АЕ без квоти СПГТ 4237 Екскурзоводско обслужване - АЕ без квоти НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4023 Лазерна и оптична техника - АЕ без квоти СУ "Атанас Далчев" 1053 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4021 Медицинска техника - НЕ без квоти ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4102 Приложно програмиране с интензивно без квоти СУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0212 Предприемачески - АЕ без квоти СУ "Н.Беловеждов" 1082 Предприемачески - АЕ без квоти Професионална гимназия по 4015 Технолог. на фарм. - козм. продукти НЕ без квоти екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" ПГТЕ "Хенри Форд" 4410 Автомобилна мехатроника - дуална - РИЧЕ без квоти АЕ СУ "Алберт Айнщайн" 1281 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0333 Чужди езици АE- РE без квоти ПГ по телекомуникации 4311 Телекомуникационни системи-ае без квоти СПГТ 4231 Кетъринг - АЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4406 Топлотехника - КВОТ и хладилна-дуално без квоти Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" РИЧЕ-АЕ 4014 Технологичен и микробиологичен контрол в хим. производства без квоти СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0232 Предпремачески - АЕ без квоти СГХСТ 4134 Декорация на сладкарски изделия без квоти ПГМЕ 4224 Електрообзавеждане на производството без квоти ПГХВТ 4111 Производство на захар и захарни изделия без квоти АЕ ПГТЕ "Хенри Форд" 4409 Автомобилна мехатроника - РИЧЕ-АЕ без квоти

7 ПГФК "Княгиня Евдокия" 4082 Извършване на термални процедури-дуално с без квоти разширено АЕ СУ "Виктор Юго" 0811 Чужди езици - АЕ без квоти ПГТКИ 4032 Конструиране моделиране и технология на без квоти облекло от кожи СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 0441 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти СУ 1211 Софтуерни и хардуерни науки с разширено без квоти НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4022 Измервателна и организационна техника - АЕ без квоти ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4105 Компютърна техника и технологии с без квоти интензивно СПГТ 4235 Производство и обслужване в ЗХР - РЕ без квоти ПЕГ "Св. Методий" 2032 Чужди езици - НЕ_АЕ без квоти СПГТ 4234 Производство и обслужване в ЗХР - ИтЕ без квоти СПГТ 4232 Кетъринг - ИЕ без квоти СУ "Л. Н. Толстой" 0961 Чужди езици - АЕ без квоти СПГТ 4233 Производство и обслужване в ЗХР - НЕ без квоти Професионална гимназия по 4011 Екология и ООС - АЕ без квоти екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" ПГТЕ "Хенри Форд" 4411 Електрически превозни средства - РИЧЕ-АЕ без квоти СУ "Ал. Теодоров - Балан" 0932 Обществени науки - АЕ_ИЦ_Фил без квоти СУ "Ал. Теодоров - Балан" 0931 Обществени науки - АЕ_ИЦ_ГИ без квоти Национално СУ "София" 7151 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0233 Икономическо развитие - АЕ без квоти ПГ по телекомуникации 4317 Икономическа информатика - АЕ без квоти ПГЕА 4241 Компютърни мрежи без квоти ПГХВТ 4114 Производство на месо месни продукти и риба без квоти Професионална гимназия по 4001 Организация на хотелиерството - АЕ без квоти туризъм "Алеко Константинов" СУ "Дамян Груев" 0171 Чужди езици ФЕ_ИЕ или ИтЕ без квоти ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4106 Компютърни мрежи с интензивно изучаване без квоти на АЕ ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0335 Чужди езици ФЕ- АЕ или ПортЕ без квоти СУ 1921 Туристическа анимация без квоти ПГ по телекомуникации 4312 Оптически комуникационни системи - АЕ без квоти СУ"Акад.Никола 0681 Софтуерни и хардуерни науки АЕ без квоти Обрешков" ПГФК "Княгиня Евдокия" 4086 Маникюр педикюр и ноктопластика без квоти СУ 1212 Предприемачески с разширено изучаване на без квоти АЕ ПГТЕ "Хенри Форд" 4401 Електрообзавеждане на транспортна техника без квоти - РИЧЕ-АЕ СУ "Ваня Войнова" 1321 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти СУ 0471 Предприемачески - АЕ без квоти

8 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0334 Чужди езици АЕ-КитЕ или ГрЕ без квоти ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4103 Телекомуникационни системи с интензивно без квоти Професионална гимназия по 4004 Кетъринг - АЕ без квоти туризъм "Алеко Константинов" ПГФК "Княгиня Евдокия" 4083 Фризьорство без квоти СУ 0541 Чужди езици - АЕ_ИЕ или НЕ без квоти СУ "Христо Смирненски" 0781 Предприемачески АЕ без квоти ПГО 4172 Моден дизайн без квоти СУ "Боян Пенев" 1251 Математически - АЕ без квоти СУ 0972 Предприемачески - АЕ без квоти СУ 0542 Софтуерни и хардуерни науки без квоти СУ "Ангел Кънчев" 1371 Предприемачески - АЕ-ИТ без квоти СУ "БАЧО КИРО" 1011 Икономическо развитие - АЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4405 Възобновяеми енергийни източници - РИЧЕ без квоти АЕ ПГТ "МАКГАХАН" 4305 Спедиция транспортна и складова логистика без квоти дуално СУ "Максим Горки" 0362 Чужди езици - АЕ - разширено изучаване без квоти СУ "Ангел Кънчев" 1373 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти ПГМЕ 4223 Електрообзавеждане на производството без квоти дуално ПГСС "БУЗЕМА" 7421 Цветарство без квоти СУ "Васил Левски" 1702 Организация на туризма и свободното време без квоти СУ "Отец Паисий" 0851 Предприемачески без квоти ПГФК "Княгиня Евдокия" 4081 Съдебна администрация - дуално с разширено без квоти Професионална гимназия по 4003 Произв. и обсл. в заведенията за хран. и без квоти туризъм "Алеко Константинов" развл. - АЕ ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4104 Микропроцесорна техника с интензивно без квоти СУ "Ангел Кънчев" 1372 Чужди езици - АЕ-НЕ-ИТ без квоти СУ "П.Яворов" 0711 Икономическо развитие без квоти СУ 1181 Софтуерни и хардуерни науки АЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4402 Електрообзавеждане на ЕПС за ГТ - дуална без квоти РИЧЕ-АЕ СУ "Проф. К. Иречек" 0561 Чужди езици- АЕ_ИЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4408 Автотранспортна техника - РИЧЕ-АЕ без квоти ПГХВТ 4112 Производство на захар и захарни изделия без квоти Професионална гимназия по 4005 Произв.на кулинарни изд. и напитки без квоти туризъм "Алеко Константинов" СУ "Индира Ганди" 0791 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти СУ "Алберт Айнщайн" 1282 Банкова охрана и инкасова дейност - АЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4404 Газова техника - дуална - РИЧЕ-АЕ без квоти ПГ ПО ТРАНСПОРТ 4122 Автомобилна мехатроника - АЕ без квоти

9 Професионална гимназия по 4013 Технология на фарм. и козм. продукти без квоти екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" СУ 0271 Софтуерни и хардуерни науки без квоти ПГО 4171 Сценичен костюм - АЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4407 Автотранспортна техника - дуална - РИЧЕ без квоти АЕ СУ "Проф. К. Иречек" 0562 Икономическо развитие- интензивно без квоти ПГ ПО ТРАНСПОРТ 4123 Автотранспортна техника без квоти СУ "Кузман Шапкарев" 0291 Софтуерни и хардуерни науки без квоти ПГЖПТ"Никола Корчев" 4273 Ръководител движение без квоти СУ 0971 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти СГХСТ 4131 Контрол на качеството и безопасност на без квоти храни и напитки - АЕ СУ "Максим Горки" 0361 Чужди езици - ИтЕ - интензивно изучаване без квоти СУ 0401 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти Професионална гимназия по 4002 Организация на обслужването в без квоти туризъм "Алеко Константинов" хотелиерството - АЕ СУ "Теодор Траянов" 0101 Обществени науки с разширено изучаване на без квоти Английски език СУ "К.А.Тимирязев" 1311 Профил "Предприемачески" без квоти СУ "Д. Маринов" 0691 Икономическо развитие с разширено без квоти СУ "МАРИН ДРИНОВ" 0031 Изобразително изкуство - РЕ без квоти СУ 1351 Соц. работа с деца и семейства в риск без квоти СУ 0951 Чужди езици - АЕ без квоти СУ 0551 Софтуерни и хардуерни науки АЕ без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4403 ЕО на подемна и асансьорна техника - дуална без квоти - РИЧЕ-АЕ СУ "Васил Левски" 1701 Предприемачески - АЕ без квоти ПГТ "МАКГАХАН" 4303 Ремонт на летателни апарати дуално без квоти ПГТЕ "Хенри Форд" 4413 Експлоатация на автомобилния транспорт без квоти РИЧЕ-АЕ СГХСТ 4132 Производство на хляб хлебни и сладкарски без квоти изделия - АЕ СУ "БАЧО КИРО" 1012 Софтуерни и хардуерни науки без квоти СУ 0952 Чужди езици - РЕ без квоти СУ "Йордан Йовков" 2601 Софтуерни и хардуерни науки - английски без квоти език ПГЕА 4244 Приложно програмиране без квоти ПГЕА 4243 Системно програмиране без квоти ПГИИРЕ 3111 Чужди езици с РумЕ без квоти ПГЕА 4242 Компютърна техника и технологии без квоти СУ "Народни будители" 1442 Изобразително изкуство без квоти

10 СУ "Д. Попниколов" 0881 Чужд език- интенз. АЕ- РЕ без квоти СУ "А. Константинов" 0281 Софтуерни и хардуерни науки АЕ без квоти ПГТ "МАКГАХАН" 4301 Автотранспортна техника без квоти ПГТ "МАКГАХАН" 4302 Автомобилна мехатроника без квоти СУ "Филип Станиславов" 0661 Предприемачески без квоти СУ "Гоце Делчев" 0741 Софтуерни и хардуерни науки АЕ без квоти ПЕГ "Св. Методий" 2033 Предприемачески - АЕ без квоти ПГФК "Княгиня Евдокия" 4085 Козметика без квоти СУ "Н.Беловеждов" 1081 Предприемачески без квоти СУ 1491 Софтуерни и хардуерни науки-ае без квоти ПЕГ "Св. Методий" 2031 Чужди езици - АЕ_НЕ без квоти СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 0442 Софтуерни и хардуерни науки - НЕ без квоти СУ "Гоце Делчев" 0742 Природни науки АЕ без квоти СУ "П.Динеков" 0391 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ без квоти ПГО 4174 Конструиране моделиране и технология на без квоти облекло от текстил СУ "Райна Княгиня" 0371 Предприемачески без квоти СУ "Проф. д-р А. Златаров 0141 Обществени науки без квоти СУ"Сава Филаретов" 1132 Предприемачески без квоти СУ 0151 Предприемачески-АЕ без квоти

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 1 6 Работа в собствен бизнес, защото има повече независимост Работа в държавна фирма, защото е по-сигурно Работа в държавна институция, защото

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

<4D F736F F D20CFF0EEF2EEEAEEEB EAEBE0F1>

<4D F736F F D20CFF0EEF2EEEAEEEB EAEBE0F1> ПРОТОКОЛ на учениците от VII клас, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2018/2019 година Трите имена на ученика Училище Населено място Точки 1 Надежда

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно