Съобщения:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съобщения:"

Препис

1 ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 6 / 12 декември 2016 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агрия Груп Холдинг АД-Варна е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: magr ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Агрия Груп Холдинг АД; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия: лв.; 2. Емитент: Адванс Терафонд АДСИЦ-София Адванс Терафонд АДСИЦ-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови до търговия до Пазар I, Сегмент АДСИЦ, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: matera ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Адванс Терафонд АДСИЦ; Брой финансови инструменти в емисията: ;

2 Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 2.00 лв.; 3. Емитент: Актив Пропъртис АДСИЦ- Пловдив Актив Пропъртис АДСИЦ- Пловдив е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови до търговия до Пазар I, Сегмент АДСИЦ, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: maktiv ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Актив Пропъртис АДСИЦ; Брой финансови инструменти в емисията: ; Номинална стойност, ако има такава: 9.00 лв.; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 2.65 лв.; 4. Емитент: Албена АД-к.к. Албена Албена АД-к.к. Албена е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: malb ISIN код: BG11ALBAAT17; Наименование на емитента: Албена АД-к.к. Албена; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 61 лв.; 5. Емитент: Алкомет АД-Шумен Алкомет АД-Шумен е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: malum 2

3 ISIN код: BG11ALSUAT14; Наименование на емитента: Алкомет АД-Шумен; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:14,60 лв.; 6. Емитент: Билборд АД- София Билборд АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mboard ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Билборд АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:0.55 лв.; 7. Емитент: Булгартабак холдинг АД- София Булгартабак холдинг АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mbth ISIN код: BG11BUSOGT14; Наименование на емитента: Булгартабак холдинг АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; 3

4 Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:40.00 лв.; 8. Емитент: Еврохолд България АД-София Еврохолд България АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: meubg ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Еврохолд България АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:0.72 лв.; 9. Емитент: Елхим-искра АД- Пазарджик Елхим-искра АД- Пазарджик е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: melhim ISIN код: BG11ELPABT16; Наименование на емитента: Елхим-искра АД- Пазарджик; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.30 лв.; 10. Емитент: Емка АД- Севлиево Емка АД- Севлиево е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: memka ISIN код: BG11EMSEAT19; 4

5 Наименование на емитента: Емка АД- Севлиево; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:2.00лв.; 11. Емитент: Енергоремонт- Холдинг АД- София Енергоремонт- Холдинг АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: merh ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Енергоремонт- Холдинг АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:2.00лв.; 12. Емитент: ЗД Евро инс АД-София ЗД Евро инс АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: meuins ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ЗД Евро инс АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.00лв.; 5

6 13. Емитент: Зърнени Храни България АД-София Зърнени Храни България АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mzhbg ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Зърнени Храни България АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:0.45лв.; 14. Емитент: Индустриален Капитал Холдинг АД-София Индустриален Капитал Холдинг АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mhika ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Индустриален Капитал Холдинг АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:4.80лв.; 15. Емитент: Индустриален Холдинг България АД-София Индустриален Холдинг България АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mihlbl 6

7 ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Индустриален Холдинг България АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.00лв; 16. Емитент: М+С хидравлик АД-Казанлък М+С хидравлик АД-Казанлък е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mmch ISIN код: BG11MPKAAT18; Наименование на емитента: М+С хидравлик АД-Казанлък; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:6.35лв; 17. Емитент: Монбат АД- София Монбат АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mmonb ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Монбат АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; 7

8 Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:9.50лв; 18. Емитент: Неохим АД-Димитровград Неохим АД-Димитровград е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mneoh ISIN код: BG11NEDIAT11; Наименование на емитента: Неохим АД-Димитровград; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:61.00лв; 19. Емитент: Параходство Българско речно плаване АД- Русе Параходство Българско речно плаване АД- Русе е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mbrp ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Параходство Българско речно плаване АД- Русе; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:0.80лв; 20. Емитент: Проучване и добив на нефт и газ АД-София Проучване и добив на нефт и газ АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mgaz 8

9 ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Проучване и добив на нефт и газ АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:8.00лв; 21. Емитент: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mskeln ISIN код: BG11SVVAAT11; Наименование на емитента: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:12.60лв; 22. Емитент: Свилоза АД-Свищов Свилоза АД-Свищов е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: msvil ISIN код: BG11SVSVAT11; Наименование на емитента: Свилоза АД-Свищов; Брой финансови инструменти в емисията: ; 9

10 Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:2.50лв; 23. Емитент: Синергон холдинг АД- София Синергон холдинг АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: msh ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Синергон холдинг АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.25лв; 24. Емитент: Софарма АД-София Софарма АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: msfarm ISIN код: BG11SOSOBT18; Наименование на емитента: Софарма АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:3.00лв; 25. Емитент: Спиди АД-София Спиди АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mspidi ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Спиди АД-София; 10

11 Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:36.00лв; 26. Емитент: Стара планина Холд АД-София Стара планина Холд АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: msph ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Стара планина Холд АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:6.20лв; 27. Емитент: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mfib ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:3.00лв; 11

12 28. Емитент: ТБ Тексим Банк АД-София ТБ Тексим Банк АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mtexim ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ТБ Тексим Банк АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:2.50лв; 29. Емитент: ТБ Централна кооперативна банка АД-София ТБ Централна кооперативна банка АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mccb ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ТБ Централна кооперативна банка АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.60лв; 30. Емитент: ТК-Холд АД- София ТК-Холд АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mtch ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ТК-Холд АД- София; 12

13 Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.50лв; 31. Емитент: Топливо АД- София Топливо АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mtopl ISIN код: BG11TOSOAT18; Наименование на емитента: Топливо АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:4.00лв; 32. Емитент: Трейс груп холд АД-София Трейс груп холд АД-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mtrace ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Трейс груп холд АД-София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:5.25лв; 13

14 33. Емитент: Фазерлес АД- Силистра Фазерлес АД- Силистра е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mfzles ISIN код: BG11FASIAT18; Наименование на емитента: Фазерлес АД- Силистра; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:40.00лв; 34. Емитент: Феърплей пропъртис АДСИЦ- София Феърплей пропъртис АДСИЦ- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови до търговия до Пазар I, Сегмент АДСИЦ, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mfpp ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Феърплей пропъртис АДСИЦ- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:0.85лв; 35. Емитент: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент АДСИЦ, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mbref ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София; 14

15 Брой финансови инструменти в емисията: ; Номинална стойност, ако има такава: 3.00 лв.; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:2.25лв; 36. Емитент: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mhes ISIN код: BG11HIYMAT14; Наименование на емитента: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:4.30лв; 37. Емитент: Химимпорт АД- София Химимпорт АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mchim ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Химимпорт АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:1.75лв; 15

16 38. Емитент: Холдинг Варна АД-Варна Холдинг Варна АД-Варна е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mhvar ISIN код: BG ; Наименование на емитента: Холдинг Варна АД-Варна; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:32.50лв; 39. Емитент: ЧЕЗ Електро АД- София ЧЕЗ Електро АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти на многостранната система за търговия - MTF SOFIA и емисията акции е допусната до търговия до Пазар I, Сегмент акции, считано от г., по решение на Съвета на Присвоен уникален идентификационен код: mcze ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ЧЕЗ Електро АД- София; Брой финансови инструменти в емисията: 5 000; Номинална стойност, ако има такава: лв.; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия: лв; 40. Емитент: ЧЕЗ Разпределение АД- София ЧЕЗ Разпределение АД- София е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mczr ISIN код: BG ; Наименование на емитента: ЧЕЗ Разпределение АД- София; 16

17 Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:170.00лв; 41. Емитент: Юрий Гагарин АД- Пловдив Юрий Гагарин АД- Пловдив е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови Присвоен уникален идентификационен код: mgagbt ISIN код: BG11PLPLVT16; Наименование на емитента: Юрий Гагарин АД- Пловдив; Брой финансови инструменти в емисията: ; Определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия:35.00лв; 17

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 14/27 октомври 2017 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Алтерко АД Алтерко АД е вписан в регистъра на емитентите и емисиите финансови инструменти

Подробно

October-2018.indd

October-2018.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.03.2015г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2015г.

Подробно

May-2019.indd

May-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

April-2019.indd

April-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

June-2019.indd

June-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

March-2019.indd

March-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

February-2019.indd

February-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

May-2018.indd

May-2018.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА- 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5

Подробно

January-2019.indd

January-2019.indd МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА 1000, ул. Три уши 6 тел: (+359 2) 937 09 45; факс: (+359 2) 937 09 46 http://www.bse-sofia.bg; e-mail: bse@bse-sofia.bg Обобщена статистика Пазарна капитализация

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 1 към края на предходната година към 31.12.2013г. по ред АКТИВИ Относителен дял от активите на Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

Investicii_UPF_

Investicii_UPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ по ред АКТИВИ към края на предходната

Подробно

Investicii_DPF_

Investicii_DPF_ по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Относителен

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2017г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 31.12.2015г.

Подробно

Investicii_UPF_ xls

Investicii_UPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година Към 30.06.2016г.

Подробно

Investicii_PPF_ xls

Investicii_PPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.03.2016г.

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял

по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда /в %/ Стойност /в хил. лева/ Относителен дял по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност от активите на /в хил. лева/ фонда Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА

Подробно

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева)

ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 УНИВЕРСАЛЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 77 749 90.93% 78 932 91.74% 1.1. дългови 24 128

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към г. към 28.06

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС ДСК-Родина към г. към 28.06 по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" към 31.03.019 г. към 8.06.019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил. лева/

Подробно

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил

Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на ред /в хил. /в хил. лева/ на фонда фонда лева/ /в %/ /в %/ Прил Относителен АКТИВИ дял от активите от активите на на Приложение 1 Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 28.06.2019 г. към 30.09.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

CLASS ACTIV-DPF_ xls

CLASS ACTIV-DPF_ xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 52 733 76.13% 62 375 92.28% 1.1. дългови ценни

Подробно

CLASS ACTIV- PPF_ xls

CLASS ACTIV-  PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 към чл.9 по ред АКТИВИ към 30.09.2018 г. към 31.12.2018 г. от активите на от активите на 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 166 442

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ ДСК-Родина към г. към по АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност /в хил.

Подробно

CLASS ACTIV-PPF_ xls

CLASS ACTIV-PPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение 12 по ред АКТИВИ към 31.12.2018г. към 31.03.2019 г. 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 160 287 85.38% 162 628 85.70% 1.1. дългови 84 643

Подробно

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн

по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на фонда /в %/ Стойн по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.03.2019 г. към 28.06.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 28.09.2018г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2014 г. АКТИВИ Стойност дял от

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвес

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвес БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация за

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls

CLASS ACTIV-UPF_2015.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на предходната година към 31.12.2015

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls

CLASS ACTIV-UPF_2014.xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1.

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Относителен

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвестит

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвестит БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация за състоянието

Подробно

СПИСЪК НА ЕМИТЕНТИ И МЕДИИТЕ, В КОИТО

СПИСЪК НА ЕМИТЕНТИ И МЕДИИТЕ, В КОИТО СПИСЪК НА ЕМИТЕНТИ И МЕДИИТЕ, В КОИТО РАЗКРИВАТ РЕГУЛИРАНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 02.03.2016 г. Емитент Авто Юнион АД-София Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агро Финанс АДСИЦ-Пловдив Агроенерджи АДСИЦ-София Агроенерджи

Подробно

CLASS ACTIV DPF 2010.xls

CLASS ACTIV DPF 2010.xls Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА към края на предходната година към 31.12.2010г. по ред АКТИВИ Стойност Относителен дял от активите на Стойност Относителен

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АКТИВИ Стойност /в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. Относителен дял от активите

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към 31.12.2012 г. АКТИВИ Стойност от активите

Подробно

CLASS ACTIV DPFPS xls

CLASS ACTIV DPFPS xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови

Подробно

Microsoft PowerPoint - IR-Dimitrov.Sokolov2010.ppt [Режим на съвместимост]

Microsoft PowerPoint - IR-Dimitrov.Sokolov2010.ppt [Режим на съвместимост] Развитие на уеб-страниците на компаниите от Официален пазар на БФБ-София Годишна IR конференция 2010 Румен Соколов Управител СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД Илиян Димитров Главен експерт Корпоративно развитие

Подробно

CLASS ACTIV UPF xls

CLASS ACTIV UPF xls по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2017г.

Подробно

CLASS ACTIV-UPF_ xls

CLASS ACTIV-UPF_ xls ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" Приложение 12 към чл. 9 по ред АКТИВИ към 31.12.2018 г. към 31.03.2019 г. 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти - общо, в т.ч.: 1 138

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година Относителен

Подробно

po_vidove_aktivi_DPF_

po_vidove_aktivi_DPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 30.06.2016г.

Подробно

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ стойност (в хил. лев Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил.

Подробно

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към г. към

по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ ДСК-Родина към г. към по ред АКТИВИ Стойност /в хил. лева/ Приложение 12 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "ДСК-Родина" към 31.12.2018 г. към 29.03.2019 г. Относителен дял от активите на Стойност фонда

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г.

Подробно

Po-vidove_aktivi_PPF_

Po-vidove_aktivi_PPF_ Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 12035 72.28%

Подробно