Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL"

Препис

1 Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

2 Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме следните икони в настоящото Ръководството за потребителя: Забележка Бележките ви казват какво да направите в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как съответната операция работи с други функции. Търговски марки Логото на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup, WPA, Wi-Fi Protected Access, WPA и Wi-Fi Protected Access са марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi и Wi-Fi Alliance са запазени марки на Wi-Fi Alliance. Android е търговска марка на Google Inc. iphone, ipod touch, ipad и Safari са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Microsoft и Windows са запазени търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни. Всяка компания, чийто софтуер е упоменат в настоящото ръководство, има лицензно споразумение за софтуер, конкретно за притежавания от нея софтуер. Всички търговски наименования и имена на продукти на компании, които са написани на продуктите Brother, на свързаните с продуктите документи и на всякакви други материали, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании. ВАЖНА БЕЛЕЖКА В настоящото ръководство се използват съобщенията от LCD на HL-6180DW(T), освен ако не е посочено друго. Моля, посетете Brother Solutions Center на адрес и щракнете върху Ръководства на страницата на Вашия модел, за да изтеглите останалите ръководства. Не всички модели са налични във всички страни. i

3 Съдържание 1 Въведение 1 Обзор...1 Предимства за клиента...1 Изисквания за хардуера... Поддържани операционни системи... Изтегляне и инсталиране на Brother iprint&scan... За устройства с Android... За устройства с ios... За устройства с Windows Phone... 3 Подробна таблица за конфигуриране на мрежа с Wi-Fi Direct...3 Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)...5 Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct...5 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)...6 Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct...7 Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)...9 Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct...10 Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8710DW и MFC-8910DW...11 Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct...11 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)...1 Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct...13 Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)...15 Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct...16 Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8950DW(T)...17 Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct...17 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup)...18 Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct...19 Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup)...1 Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct... 3 Отстраняване на неизправности 3 Обзор...3 Установяване на проблема Речник 7 Термини за мрежата Wi-Fi Direct...7 Собственик на група (G/O)...7 Информация за устройството...7 Информация за състоянието...7 Активиране на I/F...8 Термини и концепции за мрежата...8 Термини за мрежата...8 ii

4 1 Въведение 1 Обзор 1 1 Wi-Fi Direct е един от методите за безжично конфигуриране, разработени от Wi-Fi Alliance. Той ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, например устройство с Android, устройство Windows Phone, iphone, ipod touch или ipad, без да се използва точка за достъп. Wi-Fi Direct поддържа конфигуриране на безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или с PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup ). Освен това, можете да конфигурирате безжична мрежа чрез ръчно задаване на SSID и парола. Функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство Brother поддържа WPA защита с шифроване AES. 1 1 Мобилно устройство Вашето устройство Brother Забележка Ако активирате функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство Brother, жичният и безжичният интерфейс на устройството ще се деактивират. Устройството с поддръжка на Wi-Fi Direct може да стане Собственик на група (G/O). Когато се конфигурира мрежата Wi-Fi Direct, Собственикът на група (G/O) служи за точка за достъп. Вижте Собственик на група (G/O) uu стp. 7. Когато вашето устройство Brother е Собственикът на група (G/O), вашето устройство Brother поддържа пряка безжична връзка с помощта на Wi-Fi Direct. Предимства за клиента 1 Когато искате да печатате от вашето мобилно устройство или да сканирате към вашето мобилно устройство, Wi-Fi Direct ви помага лесно да конфигурирате временна безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или с PIN метода на WPS. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( 1

5 Въведение Изисквания за хардуера 1 Поддържани операционни системи 1 1 Трябва да разполагате с устройство с Android 1.6 или по-нова, ios 3.0 или по-нова, или Windows Phone. Изтегляне и инсталиране на Brother iprint&scan 1 Brother iprint&scan ви позволява да използвате функциите на вашето устройство Brother направо от вашето мобилно устройство, без да използвате компютър. Преди да започнете да конфигурирате безжична мрежа с помощта на Wi-Fi Direct, препоръчваме ви да изтеглите Brother iprint&scan. Можете също да изтеглите ръководството за Brother iprint&scan от Brother Solutions Center на адрес ( uu Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan). Забележка Ако устройството ви няма скенер, не можете да използвате функциите за сканиране на Brother iprint&scan. За устройства с Android 1 Можете да изтеглите и инсталирате Brother iprint&scan от Android Market. За да се възползвате от функциите, които Brother iprint&scan поддържа, непременно използвате най-новата версия. За да изтеглите и инсталирате или деинсталирате Brother iprint&scan, направете справка в ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство. За устройства с ios 1 Можете да изтеглите и инсталирате Brother iprint&scan от App Store. За да се възползвате от функциите, които Brother iprint&scan поддържа, непременно използвате най-новата версия. За да изтеглите и инсталирате или деинсталирате Brother iprint&scan, направете справка в ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство. Връзка към ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство, което може да се чете на уеб сайта на Apple, може да се намери по подразбиране в папката Отметки на Safari. За устройства с Windows Phone 1 Можете да изтеглите и инсталирате Brother iprint&scan от Windows Phone Marketplace. За да се възползвате от функциите, които Brother iprint&scan поддържа, непременно използвате най-новата версия. За да изтеглите и инсталирате или деинсталирате Brother iprint&scan, направете справка в ръководството на потребителя за вашето мобилно устройство.

6 Подробна таблица за конфигуриране на мрежа с Wi-Fi Direct Инструкциите по-долу предлагат пет метода за конфигуриране на Вашето устройство Brother в средата на безжична мрежа. Изберете метода, който предпочитате за Вашата конкретна среда. Проверете конфигурацията на вашето мобилно устройство. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Direct? Да Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Direct? Не Вашето мобилно устройство поддържа ли WPS (Wi-Fi Protected Setup)? Да Не Не Вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct. Вижте Конфигуриране чрез PIN метод с помощта на Wi-Fi Direct. Да Вижте Ръчно безжично конфигуриране. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за WPS (Wi-Fi Protected Setup)? Да Вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup). Не Вижте Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup). Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct uu стp. 5. За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct uu стp. 11. За MFC-8950DW(T) вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct uu стp

7 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu стp. 6. За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu стp. 1. За MFC-8950DW(T) вижте Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu стp. 18. Конфигуриране чрез PIN метод с помощта на Wi-Fi Direct За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct uu стp. 7. За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct uu стp. 13. За MFC-8950DW(T) вижте Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct uu стp. 19. Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu стp. 9 За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu стp. 15. За MFC-8950DW(T) вижте Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) uu стp. 1. Ръчно безжично конфигуриране За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) вижте Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct uu стp. 10. За MFC-8710DW и MFC-8910DW вижте Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct uu стp. 16. За MFC-8950DW(T) вижте Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct uu стp.. Забележка За да използвате функционалността Brother iprint&scan в мрежа Wi-Fi Direct, конфигурирана от Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct или от Конфигуриране чрез PIN метод с помощта на Wi-Fi Direct, устройството, което използвате за конфигуриране на Wi-Fi Direct, трябва да работи с Android 4.0 или по-нова. 4

8 Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T) Настройките на мрежата Wi-Fi Direct се конфигурират от контролния панел на устройството. Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство поддържа Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. b Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. c Натиснете a или b, за да изберете Бутон. d Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. e Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? aok bотказ, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. f Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK.. Включете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Back. g Направете едно от следните неща: Когато вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), вашето мобилно устройство ще се опита да се свърже с устройството директно. Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете OK. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт.скан. h Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 5

9 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) Ако вашето мобилно устройство поддържа WPS (PBC - Конфигурация с бутони), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. b Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. c Натиснете a или b, за да изберете Собств. група, а след това натиснете OK. d Натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. e Натиснете a или b, за да изберете Бутон. f Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. g Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? aok bотказ, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. h Когато се покаже Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK., активирайте метода за конфигуриране с един бутон на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Back. i Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 6

10 Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. b Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. c Натиснете a или b, за да изберете PIN код. d Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. e Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? aok bотказ, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. f Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK.. Включете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Back. g Направете едно от следните неща: Ако вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи Въведи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите и преминете на i. Ако PIN кодът е показан на вашето устройство Brother, въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилно устройство, с което искате да се свържете, и натиснете OK. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт.скан. Преминете към h. 7

11 h Направете едно от следните неща: Натиснете a, за да се покаже PIN кода на вашето устройство и въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите, а след това преминете на i. Натиснете b, за да въведете PIN код, показан от вашето мобилно устройство в устройството Brother, а след това натиснете OK. Следвайте инструкциите, а след това преминете на i. Ако вашето мобилно устройство не покаже PIN код, натиснете Cancel на вашето устройство Brother. Върнете се на точка a и опитайте отново. i Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 8

12 Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. b Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. c Натиснете a или b, за да изберете Собств. група, а след това натиснете OK. d Натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. e Натиснете a или b, за да изберете PIN код. f Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. g Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? aok bотказ, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. h Когато се покаже Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство и натиснете OK., активирайте метода за конфигуриране с PIN на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Back. i Устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи Въведи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. j Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 9

13 Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct ръчно. a Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. b Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. c Натиснете a или b, за да изберете Ръководство. d Когато се изпише Wi-Fi Direct вкл, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. e Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли? aok bотказ, натиснете a за приемане. За да отмените, натиснете b. f Устройството ще показва името и паролата за SSID в продължение на минути. Преминете на страницата с настройките на безжична мрежа на вашето мобилно устройство и въведете името и паролата за SSID. g Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или Ръководство за печат през AirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

14 Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8710DW и MFC-8910DW Настройките на мрежата Wi-Fi Direct се конфигурират от контролния панел на устройството. Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство поддържа Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Menu (Меню). b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Бутон. e Когато е показано Wi-Fi Direct вкл, натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. За да отмените, натиснете a или b, за да изберете Изкл., а след това натиснете OK. f Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?, натиснете 1 за приемане. За да отмените, натиснете. g Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи Активирайте Wi-Fi Direct на. Включете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Clear (Изчисти). h Направете едно от следните неща: Когато вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), вашето мобилно устройство ще се опита да се свърже с устройството директно. Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете OK. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт.скан. i Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

15 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) Ако вашето мобилно устройство поддържа WPS (PBC - Конфигурация с бутони), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Menu (Меню). b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Собств. група, а след това натиснете OK. e Натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. f Натиснете a или b, за да изберете Бутон. g Когато е показано Wi-Fi Direct вкл, натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. За да отмените, натиснете a или b, за да изберете Изкл., а след това натиснете OK. h Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?, натиснете 1 за приемане. За да отмените, натиснете. i Когато се покаже Активирайте Wi-Fi Direct на, активирайте метода за конфигуриране с един бутон на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Clear (Изчисти). j Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 1

16 Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Menu (Меню). b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете PIN код. e Когато е показано Wi-Fi Direct вкл, натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. За да отмените, натиснете a или b, за да изберете Изкл., а след това натиснете OK. f Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?, натиснете 1 за приемане. За да отмените, натиснете. g Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи Активирайте Wi-Fi Direct на. Включете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Clear (Изчисти). h Направете едно от следните неща: Ако вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи Въведи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите и преминете на j. Ако PIN кодът е показан на вашето устройство Brother, въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилно устройство, с което искате да се свържете, и натиснете OK. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт.скан. Преминете към i. 13

17 i Направете едно от следните неща: Натиснете 1, за да изберете 1.Покажи PIN код и да се покаже PIN кода на вашето устройство и въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите, а след това преминете на j. Натиснете, за да изберете.въведи PIN код и да въведете PIN код, показан от вашето мобилно устройство в устройството Brother, а след това натиснете OK. Следвайте инструкциите, а след това преминете на j. Ако вашето мобилно устройство не покаже PIN код, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) на вашето устройство Brother. Върнете се на точка a и опитайте отново. j Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

18 Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Menu (Меню). b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Собств. група, а след това натиснете OK. e Натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. f Натиснете a или b, за да изберете PIN код. g Когато е показано Wi-Fi Direct вкл, натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. За да отмените, натиснете a или b, за да изберете Изкл., а след това натиснете OK. h Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?, натиснете 1 за приемане. За да отмените, натиснете. i Когато се покаже Активирайте Wi-Fi Direct на, активирайте метода за конфигуриране с PIN на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Clear (Изчисти). j Устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи Въведи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. k Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

19 Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct ръчно. a Натиснете Menu (Меню). b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Ръководство. e Когато е показано Wi-Fi Direct вкл, натиснете a или b, за да изберете Вкл., а след това натиснете OK. За да отмените, натиснете a или b, за да изберете Изкл., а след това натиснете OK. f Когато се изпише Други мрежови I/F ще бъдат забранени. Ще продължите ли?, натиснете 1 за приемане. За да отмените, натиснете. g Устройството ще показва името и паролата за SSID в продължение на минути. Преминете на страницата с настройките на безжична мрежа на вашето мобилно устройство и въведете името и паролата за SSID. h Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

20 Конфигуриране на вашата мрежа с помощта на Wi-Fi Direct за MFC-8950DW(T) Настройките на мрежата Wi-Fi Direct се конфигурират от контролния панел на устройството. Конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство поддържа Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Меню. b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Бутон. e Когато се изпише Wi-Fi Direct включ?, натиснете Вкл. за приемане. За да отмените, натиснете Изкл.. f Когато се изпише I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.продължение?, натиснете OK за приемане. За да отмените, натиснете Отказ. g Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во. След това натиснете OK.. Включете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). h Направете едно от следните неща: Когато вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), вашето мобилно устройство ще се опита да се свърже с устройството директно. Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете, и натиснете OK. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт.скан. i Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

21 Конфигурация с едно натискане с помощта на WPS (Wi-Fi Protected Setup) Ако вашето мобилно устройство поддържа WPS (PBC - Конфигурация с бутони), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Меню. b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Собств. група, а след това натиснете Вкл.. e Натиснете a или b, за да изберете Бутон. f Когато се изпише Wi-Fi Direct включ?, натиснете Вкл. за приемане. За да отмените, натиснете Изкл.. g Когато се изпише I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.продължение?, натиснете OK за приемане. За да отмените, натиснете Отказ. h Когато се покаже Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во. След това натиснете OK., активирайте метода за конфигуриране с един бутон на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). i Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp

22 Конфигуриране с помощта на PIN метода на Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на Wi-Fi Direct, можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Меню. b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете PIN код. e Когато се изпише Wi-Fi Direct включ?, натиснете Вкл. за приемане. За да отмените, натиснете Изкл.. f Когато се изпише I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.продължение?, натиснете OK за приемане. За да отмените, натиснете Отказ. g Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во. След това натиснете OK.. Включете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). h Направете едно от следните неща: Ако вашето устройство Brother е G/O (Собственик на група), устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите и преминете на j. Ако PIN кодът е показан на вашето устройство Brother, въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Когато вашето устройство Brother не е G/O (Собственик на група), устройството ще покаже имената на наличните устройства, с които да конфигурира мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилно устройство, с което искате да се свържете, и натиснете OK. Можете да търсите налични устройства с натискане на Повт.скан. Преминете към i. 19

23 i Направете едно от следните неща: Натиснете Покажи PIN код, за да се покаже PIN кода на вашето устройство и въведете PIN кода на вашето мобилно устройство. Следвайте инструкциите, а след това преминете на j. Натиснете Въведи PIN код, за да въведете PIN код, показан от вашето мобилно устройство в устройството Brother, а след това натиснете OK. Следвайте инструкциите, а след това преминете на j. Ако вашето мобилно устройство не покаже PIN код, натиснете Brother. Върнете се на точка d и опитайте отново. на вашето устройство j Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 0

24 Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Protected Setup) Ако вашето мобилно устройство поддържа PIN метода на WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct по следните инструкции. a Натиснете Меню. b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Собств. група, а след това натиснете Вкл.. e Натиснете a или b, за да изберете PIN код. f Когато се изпише Wi-Fi Direct включ?, натиснете Вкл. за приемане. За да отмените, натиснете Изкл.. g Когато се изпише I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.продължение?, натиснете OK за приемане. За да отмените, натиснете Отказ. h Когато се покаже Активирай Wi-Fi Direct на друго у-во. След това натиснете OK., активирайте метода за конфигуриране с PIN на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете OK на вашето устройство. Така ще започне настройването на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). i Устройството ще чака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи PIN код, въведете в устройството PIN кода, показан на вашето мобилно устройство. j Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3. 1

25 Ръчно конфигуриране за мрежа Wi-Fi Direct Ако вашето мобилно устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct ръчно. a Натиснете Меню. b Натиснете a или b, за да изберете Мрежа. c Натиснете a или b, за да изберете Wi-Fi Direct. d Натиснете a или b, за да изберете Ръководство. e Когато се изпише Wi-Fi Direct включ?, натиснете Вкл. за приемане. За да отмените, натиснете Изкл.. f Когато се изпише I/F на друга мрежа ще бъде деактивирано.продължение?, натиснете OK за приемане. За да отмените, натиснете Отказ. g Устройството ще показва името и паролата за SSID в продължение на минути. Преминете на страницата с настройките на безжична мрежа на вашето мобилно устройство и въведете името и паролата за SSID. h Ако вашето мобилно устройство се свърже успешно, устройството показва Свързан. Вие завършихте настройването на мрежата Wi-Fi Direct. За информация за печатане от вашето мобилно устройство или за сканиране към вашето мобилно устройство можете да изтеглите Mobile Print/Scan Guide for Brother iprint&scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране за Brother iprint&scan) или РъководствозапечатпрезAirPrint от Brother Solutions Center ( Ако свързването е неуспешно, вижте Отстраняване на неизправности uu стp. 3.

26 3 Отстраняване на неизправности 3 Обзор 3 Тази глава обяснява как се разрешават типични проблеми с мрежата, които може да срещнете при използване на устройството Brother. Ако след прочитане на тази глава не сте в състояние да решите проблема си, посетете Brother Solutions Center на адрес За допълнителна информация посетете Brother Solutions Center на адрес и щракнете върху Ръководства на страницата на Вашия модел, за да изтеглите останалите ръководства. 3 Установяване на проблема 3 Преди да прочетете настоящата глава се уверете, че са конфигурирани следните неща. Най-напред проверете следното: Захранващият кабел е свързан правилно и устройството Brother е включено. Цялата предпазна опаковка е махната от устройството. Тонер-касетите и барабанът са поставени правилно. Предният и задният капак са напълно затворени. Хартията е поставена правилно в тавата за хартия. Преминете на страницата за Вашето решение от списъците по-долу 3 Съобщения за грешки, когато използвате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct. Вижте Съобщения за грешки, когато конфигурирате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct uu стp. 4 Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct. Вижте Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct. uu стp. 5 Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно. Вижте Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно. uu стp. 6 3

27 Отстраняване на неизправности Съобщения за грешки, когато конфигурирате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct Съобщение за грешка Причина Действие (За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Свързване неусп. (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Свързване неусп. (За MFC-8950DW(T)) Връз.се разпада Вашето устройство Brother и вашето мобилно устройство не могат да комуникират по време на конфигурирането. Преместете мобилното устройство по-близо до вашето устройство Brother. Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. Ако използвате PIN метода на WPS, уверете се, че сте въвели правилния PIN код. 3 (За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Свързв. грешка (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Същевременно други устройства се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct. Уверете се, че други устройства не се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct, а след това се опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Свързв. грешка (За MFC-8950DW(T)) Грешка във връз. (За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Няма уст-во (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Няма уст-во (За MFC-8950DW(T)) Няма уст-во Устройството Brother не може да намери вашето мобилно устройство. Уверете се, че вашето устройство и мобилното устройство са в режим Wi-Fi Direct. Преместете мобилното устройство по-близо до вашето устройство Brother. Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. Ако конфигурирате ръчно мрежата Wi-Fi Direct, уверете се, че сте въвели паролата вярно. Ако вашето мобилно устройство има страница за конфигуриране за това как се получава IP адрес, уверете се, че IP адресът на вашето мобилно устройство е конфигуриран чрез DHCP. 4

28 Отстраняване на неизправности Съобщения за грешки, когато конфигурирате менюто на контролния панел на Wi-Fi Direct (Продължение) Съобщение за грешка Причина Действие (За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) Невъзм.свързване Вече е свързано устройство. (За MFC-8710DW и MFC-8910DW) Вече е свързано устройство. Натиснете ОК. Друго мобилно устройство вече се е свързало с мрежата Wi-Fi Direct, когато устройството Brother е G/O (Собственик на група). След прекъсване на текущата връзка между вашето устройство Brother и друго мобилно устройство, опитайте се да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Можете да проверите състоянието на връзката, като разпечатате справката за мрежовата конфигурация uu Ръководство за мрежовия потребител: Разпечатване на доклада за мрежова конфигурация. 3 (За MFC-8950DW(T)) Вече е свързано устройство. Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct. Въпрос Настройките Ви за сигурност (SSID/парола) правилни ли са? Вашето устройство Brother прекалено далече ли е от мобилното ви устройство? Има ли препятствия (напр. стени или мебели) между устройството и мобилното устройство? Има ли безжичен компютър, устройство с Bluetooth, микровълнова печка или цифров безжичен телефон близо до устройството Brother или до мобилното устройство? Решение Потвърдете отново SSID и паролата. Ако използвате устройството си като G/O (Собственик на група) при ръчно конфигуриране, SSID и паролата се изписват на контролния панел на устройството по време на процедурата за конфигуриране. Ако използвате вашето мобилно устройство като G/O (Собственик на група) при ръчно конфигуриране, SSID и паролата се изписват на екрана на мобилното устройство по време на процедурата за конфигуриране. За информация за името на SSID вижте SSID uu стp. 8. Преместете устройството Brother на разстояние до 1 метър от мобилното устройство, когато конфигурирате настройките на мрежата Wi-Fi Direct. Преместете устройството Brother до място без препятствия. Отдалечете други устройства от устройството Brother или от мобилното устройство. 5

29 Отстраняване на неизправности Не мога да изпълня настройването на мрежата Wi-Fi Direct. (Продължение) Въпрос Проверих и направих всичко, посочено по-горе, но все още не мога да извърша конфигурирането на Wi-Fi Direct. Мога ла да направя още нещо? Решение Изключете устройството Brother и го включете отново. След това опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Ако използвате устройството Brother като клиент, проверете колко устройства са разрешени в настоящата мрежа Wi-Fi Direct, а след това проверете колко устройства са свързани. 3 Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно. Въпрос Вашето устройство Brother и мобилното ви устройство включени ли са? Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother, например IP адреса? Решение Уверете се, че сте проверили всички инструкции в Най-напред проверете следното: uu стp. 3. Отпечатайте Справка за мрежовата конфигурация uu Ръководство за мрежовия потребител: Разпечатване на доклада за мрежова конфигурация. 6

30 4 Речник 4 Термини за мрежата Wi-Fi Direct 4 Собственик на група (G/O) 4 Ако зададете Собственик на група на Вкл., вашето устройство Brother служи за точка за достъп, когато конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. G/O присвоява име, парола и IP адрес на SSID за мрежата Wi-Fi Direct. Настройката по подразбиране е Изкл.. 4 Информация за устройството 4 Име на устройството 4 Можете да видите името на устройството в средата на мрежата Wi-Fi Direct. Името на устройството се изписва като HL-xxxx** или MFC-xxxx** (където xxxx е името на вашия модел, а ** е символният низ, присвоен от вашето устройство). SSID 4 Това поле показва SSID името на мрежата Wi-Fi Direct в момента. Дисплеят показва до 3 знака на името на SSID. IP адрес 4 В това поле се изписва текущия IP адрес на устройството, присвоен от G/O. Информация за състоянието 4 Статус 4 Това поле показва състоянието на мрежата Wi-Fi Direct в момента. Когато вашето устройство е G/O, устройството показва G/O активно(**) (където ** показва броя на устройствата). Когато вашето устройство е клиент, устройството показва Клиент активен. Ако виждате Изкл., интерфейсът на Wi-Fi Direct на вашето устройство е деактивиран. Сигнал 4 Това поле показва силата на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct в момента. Канал (за HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) 4 Това поле показва канала на мрежата Wi-Fi Direct в момента. Скорост (За HL-5470DW(T) и HL-6180DW(T)) 4 Това поле показва скоростта на мрежата Wi-Fi Direct в момента. 7

31 Речник Активиране на I/F 4 Ако искате да използвате мрежовата връзка на Wi-Fi Direct, превключете I/F разрешен на Вкл.. Термини и концепции за мрежата 4 Термини за мрежата 4 WPA-PSK Активира Wi-Fi Protected Access Pre-shared key (WPA-PSK/WPA-PSK), който позволява на безжичното устройство Brother да се свърже с точките за достъп, като използва TKIP за WPA-PSK или AES за WPA-PSK и WPA-PSK (WPA-Personal). AES AES (Разширен стандарт за шифриране) предоставя по-силна защита на данните, като използва шифриране със симетричен бутон. WPA с AES Използва предварително споделен ключ (PSK), който е с дължина 8 или повече символа, максимум до 63 символа. SSID Всяка безжична мрежа има свое уникално име на мрежата, което технически се нарича SSID. SSID е с 3-байтова или по-малка стойност и е приписан на точката за достъп. Безжичните мрежови устройства, които искате да свържете към безжичната мрежа, трябва да съответстват на точката за достъп. Точката за достъп и безжичните мрежови устройства изпращат безжични пакети (наричани навигационни), които съдържат SSID информацията. Когато вашето безжично мрежово устройство получи навигационен пакет, можете да идентифицирате безжичните мрежи, които са достатъчно близо за свързване с тях. 4 8

32 Посетете ни в Интернет Тези устройства са одобрени за употреба само в държавата, в която са закупени. Местните компании Brother или техните дилъри поддържат само устройства, закупени в техните държави.

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Упътване за употреба на Wi-Fi управление за климатици Midea

Упътване за употреба на Wi-Fi управление за климатици Midea Упътване за упoтреба QR код A (Android) QR код B (ios) ВНИМАНИЕ! QR код A и QR код B служат единствено за изтегляне на приложението. Забележка: внимателно прочетете това упътване, преди да започнете работа

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Ръководство за потребителя на приложението resound.com

Ръководство за потребителя на приложението resound.com Ръководство за потребителя на приложението resound.com Въведение Приложенията ReSound са създадени да подобрят вашия слух и да ви позволят да получите повече от вашите слухови апарати ReSound. Иновативната

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL

Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL Ръководство за мрежовия потребител Версия 0 BUL Съдържание 1 Въведение 1 Мрежови функции...1 Други функции...2 2 Промяна на мрежовите настройки 3 Промяна на мрежовите настройки на устройството...3 Използване

Подробно

Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често

Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често Мрежови речник В този Мрежови речник ще откриете основна информация за разширени мрежови характеристики на устройствата Brother и общи мрежови и често използвани термини. Поддържаните протоколи и мрежови

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно