ПАНЕВРИТМИЯ Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Движения, принципи, музика Том първи София, 2015

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПАНЕВРИТМИЯ Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Движения, принципи, музика Том първи София, 2015"

Препис

1 ПАНЕВРИТМИЯ Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Движения, принципи, музика Том първи София, 2015

2 Преводът е направен по изданието LA PANEURYTHME Le psychisme humain en Union avec l Harmonie Universelle Exercises d initiation de Beïnça Douno Peter Deunov Danse, principes, musique. Volume І. Présenté par Iarmila Mentzlova Imprimé en France 1-er trimestre 1984 Всички права запазени. Нито една част от това издание не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да било форма без изричното съгласие на издателство Изток-Запад. Снимка на корицата: Паневритмия до езерото Бъбрека, Седемте рилски езера (фотограф Анелия Кузманова) Ярмила Ментцлова, съставител, 2015 Весела Кондакова, превод, 2015 Издателство Изток-Запад, 2015 ISBN

3 паневритмия Човешката душа в единство, съзвучие и хармония с цялата Вселена Въведение в упражненията, дадени от Беинса Дуно Петър Дънов Движения, принципи, музика Том първи Съставител Ярмила Ментцлова Превод от френски Весела Кондакова

4

5 Учителя Беинса Дуно Петър Дънов ( )

6

7 Съдържание 1. Въведение Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Кратка биография Фотопредставяне За Ярмила Ментцлова, с любов и благодарност. Предговор към българското издание Предговор към френското издание Развитие на живота. Инволюция еволюция Традициите на свещените танци и новите тенденции в съвременния танц Паневритмия наука за хармоничните и разумни движения, основани на законите на Живата природа Телата на човека: видими и невидими Музика и формули Видове движения в Паневритмията Гръбначният стълб. Ролята на оста Слънце Земя те упражнения на Паневритмията Трилогии Полезни съвети Заключение Музика Библиография Съдържание 7

8

9 1 Въведение Всяка възходяща вълна на човешката еволюция представлява една епоха и всяка епоха носи в себе си духовното, културното и материалното зачатие на следващата. Всяка нова култура възниква в определена географска и историческа среда и влиза във взаимодействие с присъщите ѝ философски и научни концепции. Трябва да признаем обаче, че до духовните истини не може да се достигне със средствата и методите, които служат за опознаване на обективния свят. До фината материя на духовното може да се докосне само човек, надарен с висша сила и дълбоко вътрешно прозрение. Всяка нова култура донася на хората истински дар свише един велик Учител. В началото на XX век се появи светлина, която очерта нов път за духовното повдигане на човека. Тази светлина е идването на Учителя Беинса Дуно, познат и със светското име Петър Дънов ( ), който е роден в България, близо до град Варна. Невъзможно е да се опише в този кратък увод даденото от Учителя Беинса Дуно учение. То е отразено и представено в многобройните му беседи и лекции, които касаят всички области на човешкия живот. На 24 февруари 1922 г., в София, Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) официално открива Школата. Лекциите му продължават ежеседмично 22 години до декември 1944 г. В тази книга сме си поставили за задача да представим на читателите Паневритмията, която е един от методите за израстване по духовния път, дадени в това учение. Паневритмията е отражение и израз на космичния ритъм и е една от най-важните практики в Школата. Чрез движенията ѝ човек се хармонизира с ритъма на цялата Вселена, става възприемчив към творческите и съграждащи сили, които действат в живата Природа. Още при първите упражнения всеки може да почувства спокойствието и ведрото настроение, които те излъчват. Паневритмията привлича както с движенията, така и с музиката си. Музиката, която съпровожда движенията, не е сложна, а същевременно е изпълнена с осезаема красота. Тя е в хармония с вътрешните за- Въведение 9

10 кони на Битието и непосредствено докосва най-възвишеното в човека. Същата просто та е характерна за беседите и лекциите на Учителя, в които чрез ясни и разбираеми думи са изразени дълбоки и фундаментални истини. В процеса на обучение ще видим как в Паневритмията убедителната сила на Словото на Учителя е превърнато в музика и премерени, ритмични движения, които са в хармония с космичния ритъм на Вселената. Същевременно движенията на Паневритмията имат пряка връзка с мис лите, чувствата и волята на човека, те са език, чрез който се проявява вътрешният живот, животът на душата. Паневритмията е метод за пробуждане, освобождаване и разцъфтяване на човешката душа, тя е израз на Новата култура, а в музиката и движенията ѝ са закодирани идеите на Шестата раса. Ярмила Ментцлова 10 ПАНЕВРИТМИЯ

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

more i zdrave 2019 BG111.cdr

more i zdrave 2019 BG111.cdr МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА Проф. д-р Параскев Стоянов ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 5 -ти Юбилеен Фестивал Mоре и здраве 17-18 май 2019 г., Варна Тема: Спорт, море и здраве Посветен на Варна

Подробно

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур

Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култур Институт за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките - Филиал Монтана Българският Северозапад в Европа история и култура съставител чл.-кор. проф. дин Александър Костов София,

Подробно

РИТРИЙТ ЗА ВЕНЕРА Програма и график 25-ти септември Ден 1 12:00 16:00 Пристигане и настаняване в хотела 16:00 18:00 Откриване и въвеждаща част Какво е

РИТРИЙТ ЗА ВЕНЕРА Програма и график 25-ти септември Ден 1 12:00 16:00 Пристигане и настаняване в хотела 16:00 18:00 Откриване и въвеждаща част Какво е РИТРИЙТ ЗА ВЕНЕРА Програма и график 25-ти септември Ден 1 12:00 16:00 Пристигане и настаняване в хотела 16:00 18:00 Откриване и въвеждаща част Какво е Венерината поредица: Какъв е начинът, по който тя

Подробно

д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018

д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018 д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018 Всички права на български език запазени. Нито една част от

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

Джон Боулби Стабилна основа Привързаността родители деца и психичното здраве София, 2019

Джон Боулби Стабилна основа Привързаността родители деца и психичното здраве София, 2019 Джон Боулби Стабилна основа Привързаността родители деца и психичното здраве София, 2019 Преводът е направен по John Bowlby A Secure Base Parent-Child Attachment and Healthy Human Development Routledge,

Подробно

Резюме от творческата среща на тема Паневритмията - метод за колективна работа 29 април 2017 г., Стара Загора (За някои от предвидените за обсъждане в

Резюме от творческата среща на тема Паневритмията - метод за колективна работа 29 април 2017 г., Стара Загора (За някои от предвидените за обсъждане в Резюме от творческата среща на тема Паневритмията - метод за колективна работа 29 април 2017 г., Стара Загора (За някои от предвидените за обсъждане въпроси не остана достатъчно време и ще ги обсъдим детайлно

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за

Подробно

Работете всеки ден и направете вашата планета да заблести като ярка звезда от вашата Светлина! Господ Елисейя 25 март 2013 г. Днес дойдох да дам някол

Работете всеки ден и направете вашата планета да заблести като ярка звезда от вашата Светлина! Господ Елисейя 25 март 2013 г. Днес дойдох да дам някол Работете всеки ден и направете вашата планета да заблести като ярка звезда от вашата Светлина! Господ Елисейя 25 март 2013 г. Днес дойдох да дам няколко напътствия за човечеството на планетата Земя, които

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте

РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната инте РЕЦЕНЗИЯ за докторската дисертация на Гина Панчева Колева на тема: Вокалните музикални импровизации като средство за стимулиране на емоционалната интелигентност на учениците в І ІV клас за присъждане на

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Светъл коледен празник в училище Никола Вапцаров в гр. Грац, Австрия Родното огнище е най-хубавото място за посрещане на Рождество Христово. Именно то

Светъл коледен празник в училище Никола Вапцаров в гр. Грац, Австрия Родното огнище е най-хубавото място за посрещане на Рождество Христово. Именно то Светъл коледен празник в училище Никола Вапцаров в гр. Грац, Австрия Родното огнище е най-хубавото място за посрещане на Рождество Христово. Именно то - огнището бе центърът в декора за детския празник

Подробно

Daodejing.indd

Daodejing.indd Лаодзъ ДАОДЪДЗИН ТРАКТАТ ЗА ПЪТЯ И ПРИРОДНАТА ДАРБА София, 2019 Copyright 2019 Teodora Petrova Koutzarova All rights reserved Laozi. [Daodejing. Bulgarian and English] A Treatise on the Way and the Innate

Подробно

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ”

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ” А Н О Т А Ц И Я Дисциплината Български народни танци има за основна цел да запознае и подготви и студентите от специалността Етномузикознание с най-характеррните и стилни танцови образци,типични за отделните

Подробно

П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници

П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници събират, и Отец ваш небесний ги храни; вие не сте ли

Подробно

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езиковата философия и математиката, или дали става въпрос

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема Семейни роли и семейни ценности в арабската култура. Автор СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор: Лиляна Ангелова Славчева - Катедра Обща, експериментална

Подробно

MM 01

MM 01 Според учебен отдел: СЪЗД. ОБР. ЦИФР. В. И ГР. Създаване и обработка на цифрово видео и графика проф. д-р Владимир Сълов За контакти проф. д-р Владимир Сълов каб. 318 Б e-mail: vsulov@ue-varna.bg http://www.facebook.com/vsulov

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint САМОКОВ МАЛКИЯТ ГРАД НА ГОЛЯМАТА ИСТОРИЯ САМОКОВ ДУХ И ТРАДИЦИИ В ЧЕТИРИ СЕЗОНА Община Самоков: Административен център град Самоков и 24 села Площ: 1209 кв.км Надморска височина: 950 м Население: 35 871

Подробно

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Индивидуална дейност Представяне (лично представяне) Линкове/материали Разбиране на междукултурните различия/комуникация - Развиване

Подробно

Капитализъм 4.1 Бизнесът

Капитализъм 4.1 Бизнесът Софийска търговско-промишлена камара и Търговски вестник Капитализъм 4.1 Бизнесът Кръгла маса Бизнесът, проведена на 8.04.2014 година продължение на академичната кръгла маса Новата икономика Сборник доклади

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с информационни технологии чужди езика (английски език и втори чужд език)" Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум по езикова култура) Информационни технологии в хуманитаристиката -ви семестър 90 0 0 90 0 50 50

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ; Портф

гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел /2423; GSM ;     Портф гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Христо Ботев 1, тел. 06573/2423; GSM 0879827292; e-mail: sоu_koinare@abv.bg; www.sоu-koinare.com Портфолио на ВЕСЕЛКА ВЕНОВСКА старши учител в СУ,, Христо

Подробно

Стихове за всеки

Стихове за всеки Радослав Сяров Знаеш ли, че на водата са безбройни чудесата? Книгата е лицензирана под Creative Commons Признание Без производни 2.5 България: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/bg/ Можете свободно

Подробно

Олег Григориев Епоха на растежа Разцвет и упадък на световната икономическа система София, 2016

Олег Григориев Епоха на растежа Разцвет и упадък на световната икономическа система София, 2016 Олег Григориев Епоха на растежа Разцвет и упадък на световната икономическа система София, 2016 Преводът е направен по изданието: Олег Григорьев Эпоха роста Лекции по неокономике Расцвет и упадок мировой

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Дико Илиев

Дико Илиев Дико Илиев ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО ДИКО ИЛИВЕВ АВТОБИОГРАФИЯ Дико Илиев е роден на 2 февруари 1898 г. (стар стил) в с. Карлуково, община Луковит, в бедно семейство. Учи в родното си село до 4-то отделение,

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Гл. ас. Снежина Кадиева Индустрия на свободното време 2012 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна

Гл. ас. Снежина Кадиева Индустрия на свободното време 2012 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Гл. ас. Снежина Кадиева Индустрия на свободното време 2012 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 9 Глава I Определение на понятието свободно време...11 1.

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА

69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА 69 СЪВЕТА за СЕКС НАТАЛИЯ КОБИЛКИНА I Къде се крие ключът към сексуалността Хората, които водят активен сексуален живот, живеят по-дълго, по-качествено и реализират своите мечти далеч по-лесно. Те преживяват

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно