ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1"

Препис

1 Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 102 Икономически теории доц. д-р Христо Памукчиев :00 Зала 101 Английски език IV част Радмила Каишева :00 Зала 103 Информационна сигурност доц. д-р Златин Киряков :30 Зала 103 Правно регулиране на бизнеса доц. д-р Златин Киряков Основи на правото :00 Зала 104 Данъци и данъчна политика гл. ас. д-р Константин Писков :00 Зала 202 Принципи на маркетинга доц. д-р Цветан Коцев :00 Зала 204 Маркетингови проучвания проф. д-р Георги Богоев :00 Зала 204 Международен маркетинг проф. д-р Георги Богоев :30 Зала 104 Мита и митническа политика гл. ас. д-р Константин Писков :30 Зала 104 Осигурителни отношения и гл. ас. д-р Константин Писков осигурителна политика :00 Зала 104 Социална политика на фирмата гл. ас. д-р Константин Писков :30 Зала 202 Маркетинг на доц. д-р Цветан Коцев взаимоотношенията :45 Зала 104 Европейска икономическа и Проф. д-р Кръстьо Петков социална политика :00 Зала 101 Английски език I част Бойка Бозукова :00 Зала 204 Приложна математика за проф. д-р Мария Капитанова икономисти/ :00 Зала 204 Математика I и II част проф. д-р Мария Капитанова :00 Зала 102 Корпоративно счетоводство Ас. Тихомир Попадийски :30 Зала 101 Софтуерни приложения Ас. Тихомир Попадийски :00 Зала 104 Бизнес счетоводство доц. д-р Павел Паскалев :30 Зала 104 Счетоводен анализ доц. д-р Павел Паскалев :30 Зала 104 Одит доц. д-р Павел Паскалев :30 Зала 101 Английски език II част Бойка Бозукова :30 Зала 103 Английски език II част Весела Василева :00 Зала 101 Английски език III част Бойка Бозукова :00 Зала 103 Английски език III част Весела Василева :00 Зала 204 Управление на човешките гл.ас.д-р Селман Делиибрамов :30 Зала 102 Графичен дизайн и реклама инж.д-р Иванка Кръстева :00 Зала 103 Екскурзоводство :00 Зала 103 Софтуерни приложения в туризма :00 Зала 103 Учебен тренинг в хотел/ресторант :30 Зала 103 Мениджмънт в хотелския бизнес :30 Зала 103 Въведение в туризма :00 Зала 201 Административна култура гл. ас. д-р Анастас Бадев :00 Зала 202 Счетоводни казуси доц. д-р Валентина Семерджиева /писмени задания по имейл до г./ :30 Зала 202 Бизнес счетоводство доц. д-р Валентина Семерджиева :30 Зала 202 Счетоводство на банките доц. д-р Валентина Семерджиева :30 Зала 202 Счетоводство на публичния доц. д-р Валентина Семерджиева сектор стр. 1 от 6

2 :30 Зала 202 Бюджетно счетоводство доц. д-р Валентина Семерджиева :00 Зала 203 Джоб тренинг /писмени задания по имейл/ :00 Зала 201 Писмени комуникативни умения гл. ас. д-р Анастас Бадев :00 Зала 201 Бизнес етикет гл. ас. д-р Анастас Бадев :00 Зала 201 Делова кореспонденция гл. ас. д-р Анастас Бадев :30 Зала 203 Коучинг компетенции за /писмени задания по имейл/ :30 Зала 104 Цени и ценова политика доц. д-р Анатолий Асенов :30 Зала 104 Маркетингова политика на доц. д-р Анатолий Асенов фирмата :30 Зала 104 Дистрибуция и дистрибуционна доц. д-р Анатолий Асенов политика :00 Зала 203 Търговска марка и патенти гл.ас.д-р Гергана Гозанска :30 Зала 203 Търговско право гл.ас.д-р Гергана Гозанска :30 Зала 103 Организационно поведение проф. д-р Желка Генова :30 Зала 103 Управление на човешките проф. д-р Желка Генова :00 Зала 202 Теория на финансите проф. д-р Виктор Христов :30 Зала 202 Корпоративни финанси проф. д-р Виктор Христов :30 Зала 202 Финанси II част проф. д-р Виктор Христов :00 Зала 202 Статистика за икономисти/ д-р Антония Лазарова :00 Зала 202 Статистика д-р Антония Лазарова :00 Зала 201 Eвропейска интеграция доц. д-р Валентин Вацев :30 Зала 202 Потребителско поведение д-р Антония Лазарова :30 Зала 201 Реторика и преговори доц. д-р Валентин Вацев :30 Зала 201 Бизнес етика доц. д-р Валентин Вацев :00 Зала 202 Макроикономика проф. д-р Снежана Найденова :00 Зала 202 Микроикономика проф. д-р Снежана Найденова :00 Зала 201 Предприемачество проф. д.п.н. Светослав Ставрев :00 Зала 201 Основи на управлението проф. д.п.н. Светослав Ставрев :30 Зала 202 Управление на проекти доц. д-р Жан Виденов :00 Зала 202 Европейска интеграция доц. д-р Жан Виденов :30 Зала 202 Право на ЕС доц. д-р Жан Виденов :00 Зала 203 Корпоративна социална доц. д-р Иван Цанов отговорност :00 Зала 103 Специализирани видове туризъм гл. ас. Димчо Тодоров :00 Зала 204 Бизнес счетоводство доц. д-р Павел Паскалев :30 Зала 204 Счетоводен анализ доц. д-р Павел Паскалев :30 Зала 204 Одит доц. д-р Павел Паскалев :00 Зала 202 Публични финанси доц. д-р Иван Соколов :30 Зала 202 Управление на инвестициите доц. д-р Иван Соколов Бизнес план :00 Зала 202 Финанси I част доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 202 Управленски казуси доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 202 Управление на продажбите доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 101 Маркетингови проучвания проф. д-р Георги Богоев стр. 2 от 6

3 :00 Зала 103 Данъци и данъчна политика гл. ас. д-р Константин Писков :00 Зала 103 Мита и митническа политика гл. ас. д-р Константин Писков :00 Зала 104 Информационна сигурност доц. д-р Златин Киряков :00 Зала 104 Правно регулиране на бизнеса доц. д-р Златин Киряков :00 Зала 104 Основи на правото доц. д-р Златин Киряков :00 Зала 204 Принципи на маркетинга доц. д-р Цветан Коцев :30 Зала 204 Маркетинг на доц. д-р Цветан Коцев взаимоотношенията :00 Зала 204 Екскурзоводство :00 Зала 204 Софтуерни приложения в туризма :00 Зала 204 Учебен тренинг в хотел/ресторант :30 Зала 204 Мениджмънт в хотелския бизнес :30 Зала 204 Въведение в туризма :00 Зала 203 Управление на човешките гл.ас.д-р С. Делиибрамов :00 Зала 101 Корпоративно счетоводство Ас. Тихомир Попадийски :30 Зала 101 Счетоводство Ас. Тихомир Попадийски :30 Зала 101 Теория на счетоводството Ас. Тихомир Попадийски :00 Зала 101 Софтуерни приложения Ас. Тихомир Попадийски :30 Зала 102 Графичен дизайн и реклама инж. д-р Иванка Кръстева :00 Зала 202 Административна култура гл. ас. д-р Анастас Бадев :00 Зала 202 Писмени комуникативни умения гл. ас. д-р Анастас Бадев :00 Зала 202 Бизнес етикет гл. ас. д-р Анастас Бадев :30 Зала 203 Специализирани видове туризъм гл.ас.д-р Димчо Тодоров :30 Зала 103 Търговска марка и патенти гл.ас.д-р Гергана Гозанска :30 Зала 103 Търговско право гл.ас.д-р Гергана Гозанска :00 Зала 203 Бизнес счетоводство доц. д-р Павел Паскалев :00 Зала 201 Реторика и преговори доц. д-р Валентин Вацев :00 Зала 201 Европейска интеграция доц. д-р Валентин Вацев :00 Зала 201 Бизнес етика доц. д-р Валентин Вацев :00 Зала 103 Английски език I част Бойка Бозукова :30 Зала 101 Английски език III част Весела Василева :30 Зала 103 Английски език III част Бойка Бозукова :30 Зала 104 Макроикономика проф. д-р Снежана Найденова :30 Зала 104 Микроикономика проф. д-р Снежана Найденова :00 Зала 202 Потребителско поведение д-р Антония Лазарова :30 Зала 202 Статистика за икономисти/ д-р Антония Лазарова :30 Зала 202 Статистика д-р Антония Лазарова :00 Зала 101 Английски език II част Весела Василева :00 Зала 103 Английски език II част Бойка Бозукова :30 Зала 203 Дистрибуция и дистрибуционна доц. д-р Анатолий Асенов политика :30 Зала 203 Маркетингова политика на доц. д-р Анатолий Асенов фирмата :00 Зала 203 Джоб тренинг /писмено задание по имейл/ стр. 3 от 6

4 :30 Зала 203 Коучинг компетенции за /писмено задание по имейл/ :30 Зала 202 Управление на проекти доц. д-р Жан Виденов :00 Зала 202 Европейска интеграция доц. д-р Жан Виденов :30 Зала 202 Право на ЕС доц. д-р Жан Виденов :00 Зала 104 Организационно поведение проф. д-р Желка Генова :00 Зала 104 Управление на човешките проф. д-р Желка Генова :00 Зала 203 Предприемачество проф. д.п.н. Светослав Ставрев :00 Зала 203 Основи на управлението проф. д.п.н. Светослав Ставрев :00 Зала 204 Счетоводни казуси доц. д-р Валентина Семерджиева /писмено задание по имейл/ :00 Зала 201 Теория на финансите проф. д-р Виктор Христов :30 Зала 201 Финанси II част проф. д-р Виктор Христов Корпоративни финанси :00 Зала 204 Корпоративна социална доц. д-р Иван Цанов отговорност :30 Зала 204 Активна корпоративна сигурност доц. д-р Иван Цанов :30 Зала 104 Управление на продажбите доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 104 Публични финанси доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 104 Финанси I доц. д-р Иван Соколов Управленски казуси :00 Зала 103 Европейска икономическа и Проф. д-р Кръстьо Петков социална политика :00 Зала 104 Публични финанси доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 103 Туроператорска и турагентска доц. д-р Веселин Лулански дейност :00 Зала 103 Туроператорство доц. д-р Веселин Лулански :00 Зала 103 Културен туризъм доц. д-р Веселин Лулански :30 Зала 104 Управление на продажбите доц. д-р Иван Соколов :30 Зала 104 Учебен тренинг в корпорация доц. д-р Иван Соколов :30 Зала 104 Бизнес планиране доц. д-р Иван Соколов :00 Зала 204 Специализирани видове туризъм гл. ас. д-р Димчо Тодоров :30 Зала 103 Мениджмънт в туризма доц. д-р Веселин Лулански :00 Зала 104 Инвестиционен анализ Минчо Минчев :30 Зала 104 Финансови пазари Георги Бисерински :00 Зала 103 Икономически теории доц. д-р Христо Памукчиев :30 Зала 101 Приложна математика за проф. д-р Мария Капитанова икономисти/ Приложна математика I и II част :30 Зала 102 Електронна търговия Гл. ас. Д-р Иван Димитров Информатика I и II част :00 Зала 102 Корпоративно счетоводство ас. Тихомир Попадийски :00 Зала 102 Счетоводни софтуерни ас. Тихомир Попадийски приложения :30 Зала 104 Счетоводен анализ доц. д-р Павел Паскалев Одит :00 Зала 104 Бизнес счетоводство доц. д-р Павел Паскалев стр. 4 от 6

5 :00 Зала 101 Счетоводство на публичния доц. д-р Валентина Семерджиева сектор Бюджетно счетоводство :00 Зала 101 Счетоводни казуси доц. д-р Валентина Семерджиева :00 Зала 103 Основи на управлението проф. д.п.н. Светослав Ставрев :00 Зала 204 Теория на финансите проф. д-р Виктор Христов :30 Зала 104 Екскурзоводство :30 Зала 101 Счетоводство на банките доц. д-р Валентина Семерджиева Банково счетоводство Бюджетно счетоводство :30 Зала 103 Предприемачество проф. д.п.н. Светослав Ставрев :00 Зала 104 Мениджмънт на ресторантьорския бизнес :00 Зала 202 Реторика и преговори доц. д-р Валентин Вацев :00 Зала 202 Европейска интеграция доц. д-р Валентин Вацев Бизнес етика :30 Зала 104 Маркетинг в туризма Въведение в туризма :30 Зала 104 Мениджмънт на хотелския бизнес :30 Зала 204 Финанси II проф. д-р Виктор Христов :30 Зала 204 Корпоративни финанси проф. д-р Виктор Христов :00 Зала 103 Английски език I част Бойка Бозукова :00 Зала 103 Английски език II част Бойка Бозукова :30 Зала 103 Английски език III част Бойка Бозукова :00 Зала 101 Английски език II част Весела Василева :00 Зала 101 Английски език III част Весела Василева :30 Зала 104 Публична комуникация гл. ас. д-р Анастас Бадев Делова кореспонденция :30 Зала 204 Търговска марка и патенти гл.ас.д-р Гергана Гозанска :00 Зала 104 Административна култура гл. ас. д-р Анастас Бадев Бизнес етикет :00 Зала 204 Търговско право гл.ас.д-р Гергана Гозанска :00 Зала 104 Управление на човешките гл.ас.д-р Селман Делиибрамов :00 Зала 103 Микроикономика проф. д-р Снежана Найденова :00 Зала 203 Корпоративна социална доц. д-р Иван Цанов отговорност :30 Зала 103 Макроикономика проф. д-р Снежана Найденова :30 Зала 203 Активна корпоративна сигурност доц. д-р Иван Цанов :30 Зала 101 Джоб тренинг /писмено задание на имейл :30 Зала 104 Европейска икономическа и проф. д.ф.н. Кръстьо Петков социална политика :00 Зала 101 Лидерство, тийм билдинг и работа в екип /писмено задание на имейл :30 Зала 101 Коучинг компетенции за стр. 5 от 6

6 /писмено задание на имейл :30 Зала 102 Графичен дизайн и реклама д-р инж. Иванка Кръстева :30 Зала 103 Потребителско поведение д-р Антония Лазарова :30 Зала 103 Статистика д-р Антония Лазарова Статистика за икономисти/ :30 Зала 204 Принципи на маркетинга доц. д-р Цветан Коцев :00 Зала 204 Маркетинг на доц. д-р Цветан Коцев взаимоотношенията :00 Зала 103 Данъци и данъчна политика гл. ас. д-р Константин Писков Мита и митническа политика :00 Зала 104 Информационна сигурност доц. д-р Златин Киряков :30 Зала 104 Правно регулиране на бизнеса доц. д-р Златин Киряков Основи на правото :00 Зала 204 Маркетингови проучвания проф. д-р Георги Богоев :00 Зала 204 Международен маркетинг проф. д-р Георги Богоев :30 Зала 103 Социална политика на фирмата гл. ас. д-р Константин Писков :00 Зала 103 Осигурителни отношения и гл. ас. д-р Константин Писков осигурителни политики :00 Зала 201 Управление на проекти доц. д-р Жан Виденов :30 Зала 201 Европейска интеграция доц. д-р Жан Виденов :00 Зала 201 Право на ЕС доц. д-р Жан Виденов E-class Разработване на проект по ОП Практикум Разработване на проект по ОП; с личен достъп до e-class срок за качване на разработката доц. д-р Жан Виденов :00 Зала 103 Организационно поведение проф. д-р Желка Генова :30 Зала 103 Управление на човешките проф. д-р Желка Генова :30 Зала 104 Маркетинг на НПО доц. д-р Анатолий Асенов Маркетингова политика на фирмата :30 Зала 104 Цени и ценова политика доц. д-р Анатолий Асенов Явяването на ликвидационен изпит става с индивидуален протокол след заплащане на такса от 50 лева. Таксата се заплаща по банков път: Първа инвестиционна банка, град Пловдив, IBAN BG42FINV , BIC FINVBGSF. Във вносната бележка се пишат задължително име и фамилия на студента, фак. номер и за кой изпит е таксата. Необходимо е платежното нареждане да се представи в отдел Студенти и специализанти преди изпитната дата. стр. 6 от 6

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20 Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА 1. Преструктуриране на собствеността,

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

КОНСПЕКТ за държавен изпит на специалност Бизнес мениджмънт I. Обща част 1. Търсене и предлагане, пазари в действие. Търсене. Предлагане. Цена и произ

КОНСПЕКТ за държавен изпит на специалност Бизнес мениджмънт I. Обща част 1. Търсене и предлагане, пазари в действие. Търсене. Предлагане. Цена и произ КОНСПЕКТ за държавен изпит на специалност Бизнес мениджмънт I. Обща част 1. Търсене и предлагане, пазари в действие. Търсене. Предлагане. Цена и производство. Контрол на цените. Еластичност. Времеви хоризонт

Подробно

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА СПЕЦ. "ФИНАНСИ" 1. МАКРОИКОНОМИКА

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Професионална гимназия по "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова а, следобед Музика Предприемачество Седмично разписание за първи срок на учебната 0/09 година *Час за спортни

Подробно

КОНСПЕКТ за държавен изпит на специалност Мениджмънт в туризма I. Обща част 1. Търсене и предлагане, пазари в действие. Търсене. Предлагане. Цена и пр

КОНСПЕКТ за държавен изпит на специалност Мениджмънт в туризма I. Обща част 1. Търсене и предлагане, пазари в действие. Търсене. Предлагане. Цена и пр КОНСПЕКТ за държавен изпит на специалност Мениджмънт в туризма I. Обща част 1. Търсене и предлагане, пазари в действие. Търсене. Предлагане. Цена и производство. Контрол на цените. Еластичност. Времеви

Подробно

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с маркетинг -ви семестър 90 0 0 90 0 80 80 0 9 П 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум 0 0 0 0 0 90 90 0 И по езикова култура) Обща икономическа теория 0 0 0 0 0 90 90 0 И Увод

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Лингвистика с бизнесадминистрация

Лингвистика с бизнесадминистрация -ви семестър (практически курс - І част) 90 0 0 90 0 0 0 0 8 П (практически курс - І част) 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теорет. курс с практикум по 0 0 0 0 0 90 90 0 И езикова култура)

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов 1. Приложен макроикономически анализ (част II) доц. М. Ненова, 27

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Обобщен доклад Качество-Стопански факултет-одит 2018

Обобщен доклад Качество-Стопански факултет-одит 2018 Доклад по дейностите, предприети във връзка с предстоящ планов вътрешен одит през 2018 г. в Стопанския факултет на ЮЗУ Неофит Рилски и планираните дейности за учебната 2018-2019 година В съответствие с

Подробно

Учебници_2019_2020.xls

Учебници_2019_2020.xls ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА VIII клас Български език Просвета Азбуки М. Васева 2017 Литература Булвест 2000

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ИНВЕСТИЦИОННА

Подробно

КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт I. Обща част 1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики. Опреде

КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт I. Обща част 1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики. Опреде КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт I. Обща част 1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики. Определения за стратегически мениджмънт. Разлики между стратегия

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Маркетинг и продажби I. Обща част 1. Управленски цикъл и управленски функции. Цикъл на управлението. Функции

КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Маркетинг и продажби I. Обща част 1. Управленски цикъл и управленски функции. Цикъл на управлението. Функции КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Маркетинг и продажби I. Обща част 1. Управленски цикъл и управленски функции. Цикъл на управлението. Функции на управление. Управленска матрица. 2. Фирмите - основни

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА, по които ще се осъществява обучение по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов пре

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА, по които ще се осъществява обучение по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА в ПДТГ Димитър Хадживасилев гр. Свищов пре СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА, по които ще се осъществява обучение по ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов през учебната 2018/2019 година Предприемачество обща професионална

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно