generated pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "generated pdf"

Препис

1 2009 Екобюлетин брой 1: 28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 31/12/ пъти /СДН/ на 01/01/ пъти /СДН/ на 30/12/ до 3.2 пъти /СЧН/ на 31/12/ до 10.8 пъти /СЧН/ на 01/01/ до 21.4 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 31/12/ пъти /СДН/ на 01/01/ пъти /СДН/ на 02/01/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 28/12/ до 4.0 пъти /СЧН/ на 01/01/ до 5.6 пъти /СЧН/ Забележка: на 02/01/ до 5.2 пъти /СЧН/ на 03/01/ до 3.4 пъти /СЧН/ Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. page 1 / 41

2 Екобюлетин брой 46: декември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 22/12/ пъти /СДН/ на 23/12/ пъти /СДН/ на 25/12/ пъти /СДН/ на 26/12/ пъти /СДН/ азотен диоксид на 27/12/ - до 1.13 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 22/12/ пъти /СДН/ на 23/12/ пъти /СДН/ на 24/12/ пъти /СДН/ на 25/12/ пъти /СДН/ на 26/12/ пъти /СДН/ о-ксилен на 22/12/ - до 1.43 пъти /СЧН/ на 23/12/ - до 1.26 пъти /СЧН/ Забележка: на 23/12/ - до 4.6 пъти /СЧН/ на 24/12/ - до 3.2 пъти /СЧН/ Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. Екобюлетин брой 45: декември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- page 2 / 41

3 ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 16/12/ пъти /СДН/ на 20/12/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 15/12/ пъти /СДН/ на 16/12/ пъти /СДН/ на 20/12/ пъти /СДН/ на 19/12/ - до 3.8 пъти /СЧН/ Забележка: Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. Екобюлетин брой 44: 7-13 декември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 08/12/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 13/12/ - до 5.4 пъти /СЧН/ на 09/12/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" page 3 / 41

4 АИС к-с "Меден Рудник" на 07/12/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 08/12/ пъти /СДН/ на 09/12/ пъти /СДН/ на 10/12/ пъти /СДН/ Забележка: Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. Екобюлетин брой 43: 30 ноември - 6 декември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 02/12/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 30/11/ пъти /СДН/ на 01/12/ пъти /СДН/ на 02/12/ пъти /СДН/ на 30/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 01/12/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 30/11/ - 8 ч пъти /СЧН/ общ прах на 01/12/ пъти /СДН/ page 4 / 41

5 Забележка: Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. Екобюлетин брой 42: 9-29 ноември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 16/11/ пъти /СДН/ на 20/11/ пъти /СДН/ на 21/11/ пъти /СДН/ на 23/11/ пъти /СДН/ на 24/11/ пъти /СДН/ на 25/11/ пъти /СДН/ на 26/11/ пъти /СДН/ на 27/11/ пъти /СДН/ на 28/11/ пъти /СДН/ на 29/11/ пъти /СДН/ на 14/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 19/11/ - до 3.4 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 15/11/ пъти /СДН/ на 16/11/ пъти /СДН/ на 18/11/ пъти /СДН/ на 19/11/ пъти /СДН/ на 20/11/ пъти /СДН/ на 21/11/ пъти /СДН/ на 22/11/ пъти /СДН/ на 23/11/ пъти /СДН/ на 24/11/ пъти /СДН/ на 25/11/ 1.64 пъти /СДН/ на 26/11/ пъти /СДН/ на 27/11/ пъти /СДН/ на 28/11/ пъти /СДН/ на 29/11/ пъти /СДН/ page 5 / 41

6 на 21/11/ - до 3.8 пъти /СЧН/ на 22/11/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 26/11/ - до 5.2 пъти /СЧН/ на 27/11/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 28/11/ - до 9.6 пъти /СЧН/ на 29/11/ - до 7.0 пъти /СЧН/ на 09/11/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 12/11/ - 8 ч пъти /СЧН/ общ прах на 10/11/ пъти /СДН/ Забележка: Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. Екобюлетин брой 41: 2-8 ноември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: азотен диоксид на 06/11/ - 13 ч пъти /СЧН/ на 06/11/ - до 4.2 пъти /СЧН/ на 07/11/ - до 15.0 пъти /СЧН/ на 08/11/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 07/11/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 06/11/ пъти /СДН/ на 07/11/ пъти /СДН/ на 02/11/ - 8 ч пъти /СЧН/ page 6 / 41

7 общ прах на 05/11/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 06/11/ - 8 ч пъти /СЧН/ Забележка: на 06/11/ пъти /СДН/ Сероводород - Пределно допустимите концентрации за сероводород в атмосферния въздух (5 µg/m3 ПДКм.е. и 3 µg/m3 ПДКср.дн.) се обосновават на сензорния ефект или предизвиквания обонятелен дискомфорт, който е възможен при концентрации над 7µg/m3. Регистрираните в България концентрации са далеч по-ниски от препоръчаната от Световната здравна организация по токсичен ефект стойност от 150 µg/m3 за 24 - часова експозиция, над която е възможно да бъдат провокирани здравни ефекти върху хората. Най-ниската концентрация, за която е доказано вредно въздействие (дразнене на лигавицата на очите) е µg/m3 за 24 - часова експозиция. Екобюлетин брой 40: 26 октомври - 1 ноември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период не са регистрирани превишения на определените норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители. Екобюлетин брой 39: октомври 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: азотен диоксид page 7 / 41

8 на 20/10/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 23/10/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 23/10/-10:30ч-1.05пъти /СЧН/ на 22/10/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 23/10/ - до 3.8 пъти /СЧН/ на 20/10/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 38: октомври 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: общ прах на 12/09/ пъти /СДН/ на 13/09/ пъти /СДН/ азотен диоксид на 12/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 12/10/ - до 5.8 пъти /СЧН/ на 12/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 12/09/-10:30ч-1.68 пъти /СЧН/ page 8 / 41

9 Екобюлетин брой 37: 5-11 октомври 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 07/10/ пъти /СЧН/ на 05/10/ - до 13.8 пъти /СЧН/ на 07/10/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 08/10/ - до 4.4 пъти /СЧН/ на 09/10/ - до 3.4 пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 36: 28 септември - 4 октомври 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: АИС к-с "Меден Рудник" на 03/10/ пъти /СДН/ на 28/09/ - до 6.0 пъти /СЧН/ на 30/09/ - до 3.6 пъти /СЧН/ на 01/10/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 02/10/ - до 5.0 пъти /СЧН/ page 9 / 41

10 Екобюлетин брой 35: септември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: азотен диоксид на 23/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 22/09/ - до 3.6 пъти /СЧН/ на 23/09/ - до 6.4 пъти /СЧН/ на 24/09/ - до 7.0 пъти /СЧН/ на 23/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 34: септември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: азотен диоксид на 16/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 16/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ page 10 / 41

11 на 16/09/-15:30ч-1.19 пъти /СЧН/ на 14/09/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 16/09/ - до 4.2 пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 33: 7-13 септември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: азотен диоксид на 09/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 11/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 09/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 09/09/-10:30ч-1.4 пъти /СЧН/ на 11/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 12/09/ пъти /СДН/ Екобюлетин брой 32: 31 август - 6 септември 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и page 11 / 41

12 формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва: азотен диоксид на 31/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 31/08/ - 13 ч пъти /СЧН/ на 01/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 01/09/-10:30ч-1.20 пъти/счн/ на 31/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 31/08/-10:30ч-1.6 пъти /СЧН/ на 01/09/ - до 5.6 пъти /СЧН/ на 02/09/ - до 5.6 пъти /СЧН/ на 04/09/ - до 6.6 пъти /СЧН/ на 05/09/ - до 4.2 пъти /СЧН/ озон на 04/09/ пъти /ПЗЗ/ на 05/09/ пъти /ПЗЗ/ на 01/09/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 31: 27 юли - 30 август 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва: на 30/07/ - до 1.03 пъти /СЧН/ на 30/07/ пъти /СДН/ на 31/07/ пъти /СДН/ на 10/08/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 11/08/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 20/08/ - до 3.2 пъти /СЧН/ page 12 / 41

13 на 01/08/ пъти /СДН/ на 02/08/ пъти /СДН/ на 03/08/ - до 1.18 пъти /СЧН/ на 03/08/ пъти /СДН/ на 04/08/ пъти /СДН/ на 05/08/ пъти /СДН/ на 06/08/ пъти /СДН/ на 07/08/ пъти /СДН/ азотен диоксид на 07/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 07/08/-10:30ч-1.77 пъти /СЧН/ на 07/08/ - 13 ч пъти /СЧН/ на 10/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 21/08/ - до 5.0 пъти /СЧН/ на 22/08/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 23/08/ - до 3.6 пъти /СЧН/ на 25/08/ - до 4.8 пъти /СЧН/ на 26/08/ - до 6.0 пъти /СЧН/ на 27.08/ - до 3.8 пъти /СЧН/ на 28/08/ - до 5.6 пъти /СЧН/ на 29/08/ - до 3.8 пъти /СЧН/ на 30/08/ - до 4.8 пъти /СЧН/ озон на 02/08/ пъти /ПЗЗ/ на 30/07/ пъти /ПЗЗ/ на 01/08/ пъти /ПЗЗ/ на 07/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 07/08/-10:30ч-1.12 пъти /СЧН/ на 07/08/ - 13 ч пъти /СЧН/ на 10/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 12/08/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 30: юли 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден page 13 / 41

14 оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-часовите /СЧН/, средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва: на 20/07/ пъти /СДН/ на 21/07/ пъти /СДН/ на 22/07/ пъти /СДН/ на 23/07/ пъти /СДН/ на 25/07/ - до 10.4 пъти /СЧН/ озон на 25/07/ пъти /ПЗЗ/ Екобюлетин брой 29: юли 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 14/07/ пъти /СДН/ на 15/07/ пъти /СДН/ на 16/07/ пъти /СДН/ на 17/07/ пъти /СДН/ на 18/07/ пъти /СДН/ на 19/07/ пъти /СДН/ page 14 / 41

15 Екобюлетин брой 28: 6-12 юли 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 06/07/ пъти /СДН/ на 07/07/ пъти /СДН/ на 08/07/ пъти /СДН/ на 09/07/ пъти /СДН/ Екобюлетин брой 27: 29 юни - 5 юли 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и на праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: на 29/06/ пъти /СДН/ на 30/06/ пъти /СДН/ на 01/07/ пъти /СДН/ озон на 30/06/ пъти /ПЗЗ/ на 01/07/ пъти /ПЗЗ/ на 02/07/ пъти /СДН/ на 03/07/ пъти /СДН/ на 04/07/ пъти /СДН/ на 05/07/ пъти /СДН/ page 15 / 41

16 Екобюлетин брой 26: юни 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 22/06/ пъти /СДН/ на 23/06/ пъти /СДН/ на 24/06/ пъти /СДН/ на 22/06/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 24/06/ - до 5.4 пъти /СЧН/ на 27/06/ - до 5.6 пъти /СЧН/ на 25/06/ пъти /СДН/ на 26/06/ пъти /СДН/ на 27/06/ пъти /СДН/ на 28/06/ пъти /СДН/ общ прах на 22/06/ пъти /СДН/ на 24/06/ пъти /СДН/ на 25/06/ пъти /СДН/ на 22/06/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 25: юни 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: page 16 / 41

17 на 15/06/ пъти /СДН/ на 16/06/ пъти /СДН/ на 17/06/ пъти /СДН/ на 18/06/ пъти /СДН/ на 16/06/ - до 9.8 пъти /СЧН/ на 17/06/ - до 4.8 пъти /СЧН/ на 19/06/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 20/06/ - до 5.0 пъти /СЧН/ на 19/06/ пъти /СДН/ на 20/06/ пъти /СДН/ на 21/06/ пъти /СДН/ азотен диоксид общ прах на 16/06/ пъти /СДН/ на 17/06/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 24: 8-14 юни 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и на праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва: на 08/06/ пъти /СДН/ на 09/06/ пъти /СДН/ на 10/06/ - до 1.11 пъти /СЧН/ на 10/06/ пъти /СДН/ на 08/06/ - до 5.8 пъти /СЧН/ на 09/06/ - до 4.2 пъти /СЧН/ на 11/06/ - до 4.0 пъти /СЧН/ на 12/06/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 11/06/ пъти /СДН/ на 12/06/ пъти /СДН/ на 13/06/ пъти /СДН/ на 14/06/ - до 1.13 пъти /СЧН/ общ прах на 08/06/ пъти /СДН/ page 17 / 41

18 на 14/06/ пъти /СДН/ азотен диоксид на 11/06/ пъти /СДН/ на 12/06/ пъти /СДН/ на 09/06/ - 8 ч пъти /СЧН/ показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно Екобюлетин брой 23: 1-7 юни 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители и на праговете за здравна защита на населението /ПЗЗ/, както следва: на 01/06/ пъти /СДН/ на 02/06/ пъти /СДН/ на 03/06/ пъти /СДН/ на 04/06/ пъти /СДН/ на 05/06/ пъти /СДН/ на 06/06/ пъти /СДН/ на 07/06/ пъти /СДН/ пункт бул. "Сан Стефано на 01/06/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 01/06/-10:30ч-1.16пъти /СЧН/ на 01/06/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 03/06/ - до 3.6 пъти /СЧН/ page 18 / 41

19 на 05/06/ - до 3.4 пъти /СЧН/ на 06/06/ - до 5.4 пъти /СЧН/ на 07/06/ - до 5.8 пъти /СЧН/ азотен диоксид пункт бул. "Сан Стефано на 01/06/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 01/06/-10:30ч-1.20 пъти/счн/ озон на 07/06/ пъти /ПЗЗ/ Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 22: май 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 page 19 / 41

20 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/ и среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 25/05/ пъти /СДН/ на 26/05/ пъти /СДН/ на 27/05/ - до 1.26 пъти /СЧН/ на 27/05/ пъти /СДН/ на 28/05/ пъти /СДН/ на 29/05/ пъти /СДН/ на 30/05/ пъти /СДН/ на 31/05/ пъти /СДН/ на 25/05/ - до 6.4 пъти /СЧН/ на 26/05/ - до 7.2 пъти /СЧН/ на 27/05/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 28/05/ - до 3.2 пъти /СЧН/ Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас page 20 / 41

21 Екобюлетин брой 21: май 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах,,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 18/05/ пъти /СДН/ на 19/05/ пъти /СДН/ на 20/05/ пъти /СДН/ на 21/05/ пъти /СДН/ на 22/05/ - до 1.01 пъти /СЧН/ на 22/05/ пъти /СДН/ на 23/05/ пъти /СДН/ на 24/05/ пъти /СДН/ на 23/05/ - до 5.4 пъти /СЧН/ битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 20: май 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 page 21 / 41

22 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах,,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 11/05/ пъти /СДН/ на 12/05/ - до 1.02 /пъти /СЧН/ на 12/05/ пъти /СДН/ на 13/05/ пъти /СДН/ на 14/05/ пъти /СДН/ на 15/05/ - до 1.69 пъти /СЧН/ на 15/05/ пъти /СДН/ на 16/05/ - до 1.04 пъти /СЧН/ на 16/05/ пъти /СДН/ на 17/05/ пъти /СДН/ формалдехид на 15/05/ - до 1.11 пъти /СЧН/ на 11/05/ - до 6.0 пъти /СЧН/ на 12/05/ - до 5.4 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник на 12/05/ - до 3.0 пъти /СЧН/ азотен диоксид на 15/05/ - до 1.16 пъти /СЧН/ Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. page 22 / 41

23 Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 19: 4-10 май 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах,,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: на 04/05/ пъти /СДН/ на 05/05/ пъти /СДН/ на 06/05/ пъти /СДН/ на 07/05/ пъти /СДН/ на 08/05/ пъти /СДН/ на 09/05/ пъти /СДН/ на 10/05/ пъти /СДН/ пункт бул. "Сан Стефано на 07/05/ - 8 ч пъти /СЧН/ озон АИС к-с "Меден Рудник на 09/05/ пъти /ПЗЗ/ на 09/05/ пъти /ПЗЗ/ на 04/05/ - до 4.6 пъти /СЧН/ на 05/05/ - до 3.2 пъти /СЧН/ page 23 / 41

24 на 06/05/ - до 3.2 пъти /СЧН/ на 09/05/ - до 5.4 пъти /СЧН/ Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 18: 27 април - 3 май 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах,,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: на 27/04/ пъти /СДН/ на 28/04/ - до 1.41 пъти /СЧН/ на 28/04/ пъти /СДН/ на 29/04/ пъти /СДН/ на 30/04/ пъти /СДН/ на 01/05/ пъти /СДН/ на 02/05/ пъти /СДН/ на 03/05/ пъти /СДН/ общ прах page 24 / 41

25 пункт бул. "Сан Стефано на 29/04/ пъти /СДН/ озон АИС к-с "Меден Рудник на 27/04/ пъти /ПЗЗ/ на 28/04/ пъти /ПЗЗ/ на 28/04/ пъти /ПЗЗ/ на 29/04/ - до 4.4 пъти /СЧН/ на 30/04/ - до 4.0 пъти /СЧН/ на 01/05/ - до 4.2 пъти /СЧН/ на 02/05/ - до 4.6 пъти /СЧН/ на 03/05/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 28/04/ - 8 ч пъти /СЧН/ пункт бул. "Сан Стефано Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от page 25 / 41

26 изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 17: април 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол, общ прах,,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: на 20/04/ пъти /СДН/ на 21/04/ пъти /СДН/ на 22/04/ пъти /СДН/ на 23/04/ пъти /СДН/ на 24/04/ пъти /СДН/ на 25/04/ пъти /СДН/ на 26/04/ пъти /СДН/ общ прах пункт бул. "Сан Стефано на 21/04/ пъти /СДН/ озон АИС к-с "Меден Рудник на 20/04/ пъти /ПЗЗ/ на 23/04/ пъти /ПЗЗ/ на 24/04/ пъти /ПЗЗ/ на 25/04/ пъти /ПЗЗ/ на 24/04/ - до 5.4 пъти /СЧН/ page 26 / 41

27 пункт бул. "Сан Стефано на 21/04/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 21/04/ - 8 ч пъти /СЧН/ азотен диоксид пункт бул. "Сан Стефано Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 16: април 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, бензен, толуен, о- и р- ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/, среднодневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: АИС кв. Долно езерово на 15/04/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 18/04/ - до 4.8 пъти /СЧН/ на 19/04/ - до 5.8 пъти /СЧН/ page 27 / 41

28 озон АИС к-с "Меден Рудник на 13/04/ пъти /ПЗЗ/ на 17/04/ пъти /ПЗЗ/ на 19/04/ пъти /ПЗЗ/ на 13/04/ пъти /СДН/ на 14/04/ пъти /СДН/ на 15/04/ пъти /СДН/ на 16/04/ пъти /СДН/ Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Екобюлетин брой 15: 6-12 април 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: page 28 / 41

29 АИС кв. Долно езерово на 06/04/ - до 3.4 пъти /СЧН/ на 08/04/ - до 3.4 пъти /СЧН/ на 09/04/ - до 4.4 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник на 09/04/ пъти /СДН/ пункт бул. "Сан Стефано на 07/04/ - 8 ч пъти /СЧН/ озон АИС к-с "Меден Рудник на 08/04/ пъти /ПЗЗ/ на 09/04/ пъти /ПЗЗ/ на 11/04/ пъти /ПЗЗ/ на 12/04/ пъти /ПЗЗ/ на 06/04/ пъти /СДН/ на 07/04/ пъти /СДН/ на 08/04/ пъти /СДН/ на 09/04/ пъти /СДН/ на 10/04/ пъти /СДН/ на 11/04/ пъти /СДН/ page 29 / 41

30 на 12/04/ пъти /СДН/ Резултатите от химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно битови цели. Бюлетинът се издава по данни на РИОСВ, РИОКОЗ, ХМО и В и К ЕАД Бургас Екобюлетин брой 14: 30 март - 5 април 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: АИС кв. Долно езерово на 30/03/ - до 6.2 пъти /СЧН/ на 31/03/ - до 4.2 пъти /СЧН/ на 05/04/ - до 7.0 пъти /СЧН/ серен диоксид АИС кв. Долно езерово на 30/03/ - до 1.1 пъти /СЧН/ АИС кв. Долно езерово page 30 / 41

31 на 30/03/ пъти /СДН/ на 30/03/ - 8 ч пъти /СЧН/ общ прах на 31/03/ пъти /СДН/ озон АИС к-с "Меден Рудник" на 05/04/ пъти /ПЗЗ/ на 31/03/ пъти /СДН/ на 01/04/ пъти /СДН/ на 02/04/ пъти /СДН/ на 03/04/ пъти /СДН/ на 05/04/ пъти /СДН/ Екобюлетин брой 13: март 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, озон, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве и праговете за здравна защита /ПЗЗ/ на контролираните замърсители, както следва: АИС кв. Долно езерово на 24/03/ - до 5.4 пъти /СЧН/ на 25/03/ - до 5.2 пъти /СЧН/ на 27/03/ - до 4.8 пъти /СЧН/ на 28/03/ - до 11.4 пъти /СЧН/ на 29/03/ - до 4.4 пъти /СЧН/ на 24/03/ - 8 ч пъти /СЧН/ page 31 / 41

32 Екобюлетин брой 12: март 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 20/03/ - до 5.8 пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 11: 9-15 март 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 10/03/ пъти /СДН/ на 12/03/ пъти /СДН/ на 12/03/ - до 1.02 пъти /СЧН/ Изготвил броя: инж. М. Николова Екобюлетин брой 10: 2-8 март 2009 г. page 32 / 41

33 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: АИС к-с "Меден Рудник" на 06/03/ пъти /СДН/ на 07/03/ пъти /СДН/ АИС кв. Долно езерово на 07/03/ пъти /СДН/ на 08/03/ пъти /СДН/ на 04/03/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 06/03/ пъти /СДН/ на 07/03/ пъти /СДН/ на 08/03/ пъти /СДН/ Екобюлетин брой 9: 23 февруари - 1 март 2009 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: АИС к-с "Меден Рудник" на 26/02/ пъти /СДН/ на 27/02/ пъти /СДН/ page 33 / 41

34 на 26/02/ - 8 ч пъти /СЧН/ на 28/02/ - до 5.8 пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 8: февруари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 17/02/ пъти /СДН/ на 19/02/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 18/02/ пъти /СДН/ общ прах на 18/02 / пъти /СДН/ на 18/02/-10:30ч-1.12пъти /СЧН/ page 34 / 41

35 Екобюлетин брой 7: 9-15 февруари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 09/02/ пъти /СДН/ на 11/02/ пъти /СДН/ на 09/02/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 11/02/ - до 4.4 пъти /СЧН/ на 09/02/ пъти /СДН/ общ прах на 09/02 / пъти /СДН/ на 11/02/ пъти /СДН/ азотен диоксид на 09/02/- 8 ч пъти /СЧН/ на 09/02/-10:30ч-1.28пъти /СЧН/ на 09/02/- 13 ч пъти /СЧН/ на 11/02/ - 8 ч пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 6: 2-8 февруари 2009 г. page 35 / 41

36 На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 04/02/ пъти /СДН/ на 06/02/ пъти /СДН/ на 07/02/ пъти /СДН/ на 08/02/ пъти /СДН/ о-ксилен на 05/02/ - до 1.87 пъти /СЧН/ на 05/02/ пъти /СДН/ на 05/02/ - до 5.4 пъти /СЧН/ азотен диоксид на 04/02/- 8 ч пъти /СЧН/ на 04/02/-10:30ч-1.21пъти /СЧН/ на 05/02/- 8 ч пъти /СЧН/ на 05/02/ - 13ч пъти /СЧН/ на 04/02/ пъти /СДН/ на 06/02/ пъти /СДН/ на 08/02/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 04/02/ пъти /СДН/ на 05/02/ пъти /СДН/ на 06/02/ пъти /СДН/ на 07/02/ пъти /СДН/ на 08/02/ пъти /СДН/ общ прах на 02/02 / пъти /СДН/ на 04/02/ пъти /СДН/ на 06/02/ пъти /СДН/ на 02/02/-10:30ч-1.64 пъти /СЧН/ page 36 / 41

37 Екобюлетин брой 5: 26 януари - 1 февруари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 2 пункта с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 26/01/ - до 1.80 пъти /СЧН/ на 26/01/ пъти /СДН/ на 29/01/ пъти /СДН/ на 30/01/ пъти /СДН/ на 26/01/ пъти /СДН/ на 29/01/ пъти /СДН/ Екобюлетин брой 4: януари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, общ прах, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ, РИОКОЗ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: серен диоксид на 19/01/ - до 1.17 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник на 19/01/ - до 1.08 пъти /СЧН/ на 19/01/ - до 1.01 пъти /СЧН/ page 37 / 41

38 на 19/01/ - до 1.26 пъти /СЧН/ на 19/01/ пъти /СДН/ на 20/01/ - до 1.26 пъти /СЧН/ на 20/01/ пъти /СДН/ на 21/01/ - до 1.43 пъти /СЧН/ на 21/01/ пъти /СДН/ на 24/01/ пъти /СДН/ на 25/01/ пъти /СДН/ о-ксилен на 20/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/ на 20/01/ пъти /СДН/ на 21/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/ на 21/01/ пъти /СДН/ на 19/01/-10:30ч-1.76 пъти /СЧН/ на 19/01/ пъти /СДН/ на 20/01/ пъти /СДН/ на 21/01/ пъти /СДН/ на 22/01/ пъти /СДН/ на 23/01/ пъти /СДН/ на 24/01/ пъти /СДН/ на 25/01/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 19/01/ пъти /СДН/ на 20/01/ пъти /СДН/ на 21/01/ пъти /СДН/ на 22/01/ пъти /СДН/ на 23/01/ пъти /СДН/ на 25/01/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 21/01/ - до 4.6 пъти /СЧН/ общ прах на 21/01 / пъти /СДН/ на 22/01/ пъти /СДН/ азотен диоксид на 19/01/-10:30ч-1.27 пъти /СЧН/ на 21/01/- 13ч пъти /СЧН/ page 38 / 41

39 Екобюлетин брой 3: януари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: СЕРЕН ДИОКСИД на 13/01/ - до 1.43 пъти /СЧН/ на 13/01/ пъти /СДН/ на 15/01/ - до 1.28 пъти /СЧН/ на 18/01/ - до 1.28 пъти /СЧН/ АИС к-с "Меден Рудник на 13/01/ - до 1.30 пъти /СЧН/ на 13/01/ пъти /СДН/ на 13/01/ - до 1.14 пъти /СЧН/ на 15/01/ - до 1.06 пъти /СЧН/ на 18/01/ - до 1.06 пъти /СЧН/ СТИРЕН на 13/01/ - до 1.02 пъти /СЧН/ на 14/01/ - до 1.03 пъти /СЧН/ на 14/01/ пъти /СДН/ на 15/01/ - до 1.32 пъти /СЧН/ на 15/01/ пъти /СДН/ на 16/01/ - до 2.78 пъти /СЧН/ на 16/01/ пъти /СДН/ на 17/01/ - до 1.21 пъти /СЧН/ на 17/01/ пъти /СДН/ на 18/01/ - до 1.18 пъти /СЧН/ на 18/01/ пъти /СДН/ ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ на 12/01/ пъти /СДН/ на 13/01/ пъти /СДН/ на 14/01/ пъти /СДН/ на 15/01/ пъти /СДН/ на 16/01/ пъти /СДН/ на 17/01/ пъти /СДН/ на 18/01/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 12/01/ пъти /СДН/ page 39 / 41

40 на 13/01/ пъти /СДН/ на 14/01/ пъти /СДН/ на 15/01/ пъти /СДН/ на 16/01/ пъти /СДН/ на 17/01/ пъти /СДН/ на 18/01/ пъти /СДН/ О-КСИЛЕН на 13/01/ - до 2.45 пъти /СЧН/ на 14/01/ - до 1.99 пъти /СЧН/ СЯРОВОДОРОД на 18/01/ - до 3.0 пъти /СЧН/ Екобюлетин брой 2: 5-11 януари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 07/01/ - до 4.6 пъти /СЧН/ серен диоксид на 08/01/ - до 1.44 пъти /СЧН/ на 08/01/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник на 08/01/ - до 1.28 пъти /СЧН/ на 08/01/ пъти /СДН/ на 08/01/ - до 1.26 пъти /СЧН/ на 08/01/ пъти /СДН/ на 06/01/ пъти /СДН/ page 40 / 41

41 Powered by TCPDF ( на 08/01/ пъти /СДН/ на 09/01/ пъти /СДН/ на 10/01/ пъти /СДН/ на 11/01/ пъти /СДН/ АИС к-с "Меден Рудник" на 05/01/ пъти /СДН/ на 07/01/ пъти /СДН/ на 08/01/ пъти /СДН/ на 09/01/ пъти /СДН/ на 10/01/ пъти /СДН/ на 11/01/ пъти /СДН/ Екобюлетин брой 1: 29 декември януари 2009 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 автоматични станции и 1 за контрол замърсяването на въздуха. Следят се количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид,, въглероден оксид, фенол,, бензен, толуен, о- и р-ксилен, и формалдехид. По данни от РИОСВ и ХМО за изминалия период са регистрирани превишения на средно - часовите /СЧН/ и средно-дневните /СДН/ норми за опазване на човешкото здраве на контролираните замърсители, както следва: на 30/12/ - до 3.0 пъти /СЧН/ на 01/01/ пъти /СДН/ на 02/01/ пъти /СДН/ на 03/01/ пъти /СДН/ page 41 / 41

generated pdf

generated pdf 2014 Екобюлетин брой 48: 22 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г. диоксид, азотен оксид, сяроводород, въглероден оксид, озон,, бензен и. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани

Подробно

generated pdf

generated pdf 2008 Екобюлетин брой 52: 22-28 декември 2008 г. На територията на Община Бургас за периода са действали 1 пункт с ръчно пробонабиране, 2 количествата на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен

Подробно

generated pdf

generated pdf 2016 Екобюлетин брой 48: 19-31 декември 2016 г. По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период са регистрирани превишения на средно-денонощните норми /СДН/ за контролираните замърсители, както следва:

Подробно

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 1999 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ГРАД СОФИЯ  ПРЕЗ 1999 ГОДИНА СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СОФИЯ ПО ДАННИ ОТ ПУНКТОВЕТЕ НА СТОЛИЧНА РИОКОЗ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА Общи данни Столичната регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве продължи наблюдението

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. превишения на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] измерена средночасова превишения на АП* 1 2 3 4

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД Бр. 1ч. концентрации 1 2 ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] Максимална измерена средночасова АП* 1 София - Дружба

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] средночасова на АП* 1 2 3 4 5 6 1 Витиня - ЕС1 2040 0 45.61

Подробно

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ

ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА 12 ЮНИ 2014 Г., ГР. СОФИЯ Мониторингът на качеството на атмосферния въздух и контролът на емисии на вредни вещества като част от интегрирания подход, насочен към превенция

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ІІ.1 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ В. Търново, като част от НСМОС - подсистема въздух В териториалният обхват на РИОСВ-Велико

Подробно

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин

Доклад за превишенията на нормите за ФПЧ10 Д О К Л А Д за превишенията на нормите за ФПЧ10 през зимния сезон на г. за общини Монтана и Видин Д О К Л А Д за превишенията на нормите за 1 през зимния сезон на 218-219 г. за общини Монтана и Видин към РОУКАВ Северен/Дунавски На територията, контролирана от РИОСВ Монтана са разположени два стационарни

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията

АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 218 ГОДИНА І. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ Съгласно Указанията на Министерството на здравеопазването и действащите

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пу

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пу КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столична РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броя на пунктовете, честота и вида на мониторинга, са съобразени

Подробно

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на

КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА Столичната РЗИ извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на столичани. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тем РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: инж. Елена Михайлова Кинджакова Тема на дисертационния труд: Интегрирана система за управление

Подробно

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2012 ГОДИНА I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда I.Въведение Настоящият доклад е изготвен от експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите Стара Загора (РИОСВ) с цел информиране на граждани, учащи се, неправителствени организации, бизнес,

Подробно

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗНАНИЕТО ВЪВ ФИРМЕНОТО КОНСУЛТИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 1/29 (22) MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 1/29 (22) ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Лесотехнически университет, София Резюме

Подробно

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. 10:00 Публикуване на свободните места за предстоящото кла

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. 10:00 Публикуване на свободните места за предстоящото кла ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. Публикуване на свободните места за 11 януари 16:30 Системата се затваря за 14 януари От 14 януари до 16:30ч.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода НАЦИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) В БЪЛГАРИЯ 30-31 ОКТОМВРИ 2013Г. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ ДОБРИ ПРАКТИКИ Българска асоциация

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите град Стара Загора Регионален доклад за състоянието на околната среда 2017 година СЪДЪРЖАНИЕ I. Въведение II. Анализи

Подробно

To: Copy:

To: Copy: Приложения към ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА За изпълнение на дейностите през 2017 г. за които е издено Комплексно разрешително 63-Н1/2007, актуализирано с Решение 63-Н1-И0-А1/ 2013 г и Решение 63-Н1-И0-А2/

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите град Стара Загора Регионален доклад за състоянието на околната среда 2018 година СЪДЪРЖАНИЕ I. Въведение II. Анализи

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 1069 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград вторник, 06 март 2007 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 1069 от 25.01.2007 г. На основание чл.3 ал.2 от Наредбата за условията и реда

Подробно

generated pdf

generated pdf С 20 нови събития в календара Бургас става най-спортният BG град петък, 03 февруари 2012 Публикувано от: Стефан Минчев С 20 нови събития в календара си и общо 52 за годината Бургас става най-спортният

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установенит

Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установенит Отчет за 2018г., по изпълнение на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd) и достигане на установените норми в атмосферния въздух, с План за действие 2016

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Обучения по правилата за здравословни и безопасни условия на труд Уважаеми потребители на сайта ни, може да заявите и участие в обучение на удобна за Вас дата. Ние ще се свържем с Вас за съгласуване на датата и мястото на обучението. «Запитване/ Заявка за обучение».

Подробно

generated pdf

generated pdf Процедури за издаване на разрешителни по Закон за водите Обявление от 13.02.2019 г. Обявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от сондаж Б-81 Обявление от 17.01.2019 г. Обявление

Подробно

Презентация Януари 2019

Презентация Януари 2019 Презентация Януари 2019 Общо представяне и информация за контакти 2 Делар e еднолично дружество с ограничена отговорност и 100% частен капитал, основано през 2000 г. Регистрирано е в Софийския градски

Подробно

9

9 Заявление Вид на исканата Регистър на заявленията за достъп до и движението им - 2012 Заявител журналисти граждани НПО Други за предоставяне на достъп до за отказ за предоставяне на достъп до Мотиви за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ

ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организ ОБЛАСТ ВРАЦА ОБЩИНА МЕЗДРА КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА 2016 ГОДИНА Дата на провеждане Място на провеждане Наименование на събитие ЯНУАРИ Организатор Контакти Тел: e-mail адрес 1 януари Пл. Посрещане

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

2019

2019 За контакти: Зелени Балкани Централен офис гр. Пловдив, ул. Скопие 1 тел.: 032/626 977, 0887 887 557 Регионален офис Стара Загора, гр. Стара Загора ул. Стара планина 9 тел.: 042/622 401 Ръководител на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за: - ОКС професионален бакалавър 1-2 курс редовно обучение; - ОКС професионален бакалавър 1-3

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно

Microsoft PowerPoint - Klimat Vit&Osam

Microsoft PowerPoint - Klimat Vit&Osam Климатична характеристика на водосборните басейни на реките Вит и Осъм автор: Кристина Гърциянова Географски институт при БАН, секция Физическа География Климатична подялба на Европа по Алисов - климатични

Подробно

Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция "Екология"; S ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Рай

Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция Екология; S ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Рай Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция "Екология"; S 02 ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Район Север ; S 02 64; Тип: 3639-Е; 2 Община Пловдив, Район

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ

Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУ Приложение 9 Дата Културни прояви Организатор на проявата 20.01.2017 Посрещане на Старата нова година ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2017 ГОДИНА м. ЯНУАРИ Място на провеждане План / сума 2017 г. 850 Общинска

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

1_obshtina_PD_TG.xls

1_obshtina_PD_TG.xls Месечен обобщен общ показател за мониторингови станции с локация: Община Пловдив, Дирекция "Екология"; S 02 ; Тип: 3639-Е; 1 Община Пловдив, Район Север ; S 02 64; Тип: 3639-Е; 2 Община Пловдив, Район

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д Е К Л А Р А Ц И Я УТВЪРДИЛ: Д-Р АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 12-та седмица (19.03.2018 г. 25.03.2018 г.) Епидемична обстановка в Пернишка област През 12 седмица на 2018 г. са

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно