Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г.

2 Цел на проекта Чрез укрепване и изграждане на капацитета на Комитетите по условия на труд (КУТ) в организации и предприятия да допринесе за засилване на социалния диалог на работното място

3 Очаквани осезаеми резултати (1) Иновативни мерки за усъвършенстване и мониторинг на условията на труд въз основа на обмен на примери на добра практика с Норвегия и Създаване на мрежа от КУТ в 6 пилотни бранша транспорт, металургия, здравеопазване, енергетика, строителство, корабоплаване (2) Принос за приложение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд в България

4 Дейност 1 Първа среща на партньорите по проекта, год. с участието на представители от 6-те пилотни бранша

5 Дейност 4 Изследвания (до г.) Събиране на надеждни данни за функциониране на КУТ в пилотните браншове от първа група чрез попълване на въпросници и провеждане на интервюта Сравнителен анализ на законодателните рамки и практики в България и Норвегия Анализ на събраната информация за установяване на потребностите и съществуващите разлики Препоръки за трансфер, адаптация и прилагане на подходящи мерки и дейности за устойчиво производство в първата група браншове

6 Дейност 4 - Изследвания Учебно посещение в Норвегия за срещи и посещения в предприятия от избраната първа пилотна група отрасли (здравеопазване, металургия, транспорт),

7 Дейност 5 - Прилагане на препоръчаните мерки и дейности: Провеждане на семинари с участие на норвежки норвежки представители Семинар по безопасни, здравословни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен отрасъл Транспорт с участието на норвежки представители,, г.

8 Дейност 5 - Прилагане на препоръчаните мерки и дейности: Провеждане на семинари с участие на норвежки норвежки представители Семинар по безопасни, здравословни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен отрасъл Металургия с участието на норвежки представители,, г.

9 Дейност 5 - Прилагане на препоръчаните мерки и дейности: Провеждане на семинари с участие на норвежки норвежки представители Семинар по безопасни, здравословни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен отрасъл Здравеопазване с участието на норвежки представители,, г.

10 Дейност 6 - Публичност (до ) Създаване и поддържане на интернет страница на проекта с връзка иотинтернет страницата на КНСБ

11

12 Дейност 6 - Публичност (до ) Подготовка и превод на материалите за интернет страницата на проекта, за бюлетина Синди-труд и пр. Подготовка и публикуване на Бюлетин "Жизнено равнище и условия на труд" Конференция с представители от Норвегия (2010 г.) Дейност 7 Втора международна среща на партньорите по проекта

13 Дейност 8 Мултиплициране на примерите на добра практика в пилотните браншове от втората група Провеждане на семинари с участие на норвежки представители Работни срещи за изготвяне на План за действие за всеки един от 3-те пилотни бранша от втората група Адаптиране и осъвременяване на информационни и учебни материали Организиране на информационни кампании в 6 региона Оценка на резултатите от Плановете за действие в пилотните браншове

14 Дейност 9 Създаване на Мрежа на КУТ Разработване на правила за функциониране на Мрежата на КУТ Организиране на конференция с участие на представители на КУТ от 6-те бранша, КНСБ, МТСП, работодателски браншови асоциации, браншовиирегионалникут 6 тематични 2-дневни семинари за 24 участници в Мрежата на КУТ Разработване на информационни и учебни материали Организиране на информационни кампании в 28 региона

15 Дейност 10 Конференция за координиране & Трета международна среща на партньорите по проекта Дейност 11 Укрепване на Мрежата на КУТ 6 тематични 2-дневни семинари за 24 участници в Мрежата на КУТ Дейност 12 Последна международна среща на партньорите по проекта

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008 г. София, 2008 г. Всички 264 общини в България са обединени в Национално

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Част Първа Програма Научна, технологична и иновационна политика Програма Научна, технологична и иновационна политика на Фондация ПИК участва в публичн

Част Първа Програма Научна, технологична и иновационна политика Програма Научна, технологична и иновационна политика на Фондация ПИК участва в публичн Част Първа Програма Научна, технологична и иновационна политика Програма Научна, технологична и иновационна политика на Фондация ПИК участва в публични дебати за предизвикателствата, свързани с научните

Подробно

Форсайт SPRING През месец февруари 2013 г. успешно приключи проектът Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в обл

Форсайт SPRING През месец февруари 2013 г. успешно приключи проектът Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в обл SPRING През месец февруари 2013 г. успешно приключи проектът Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в областта на околната среда в Китай: форсайт, потенциални възможности

Подробно

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа

Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Подобряване на уменията на спортните съдии в Европа Няма спортни съдии = няма спорт! СЪДИЙСТВОТО В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СПОРТ Ролята на спортните съдии (например: арбитри, рефери, съдии) е жизненоважна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА Предизвикателства в Странджа като природен и биосферен парк, и защитена зона по Натура 2000 Петко Цветков

Подробно

“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” TRIGGER

“TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP”  TRIGGER МЕЖДУНАРОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО TRIGGER B3.32.01 РАБОТЕН ПЛАН РОЛЯ И ПРИНОС НА ПАРТНЬОРИТЕ ПРЕДИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА Структури в регионален и секторен

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 SESP Изследователско проучване на социалните предприятия Анализ на Социалните предприятия в Австрия, България, Литва и Португалия Saretas 2011 1 Цел Получаване на ясна представа за състоянието на социалните

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно