Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc"

Препис

1 L Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части

2 Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно инструкциите. Абсолютно задължително е следването на посочените в инструкцията правила за монтиране на VN.S. Покажете на клиента как се работи с автоматичната система. Дайте на клиента частта от инструкцията, която е за клиенти. При отстраняване на повреди трябва да се използват само оригинални части на Бенинка`. Ограничения и предупреждения Този мотор е произведен за работа със секционни врати (VN.S20/VN.ST20), балансирани ролетки (VN.S40/VN.ST40) и плъзгащи врати за индустриална употреба. Преди да инсталирате системата проверете дали вратата е балансирана и дали се плъзга добре. Проверете въжетата и пружините. За врати, които са инсталирани преди време, проверете всички носещи части По-горните инструкции са важни за безопасността на системата и надеждността на мотора.

3 Технически данни VN.S20 VN.ST20 VN.S40 VN.ST40 Захранване 1х230V(50Hz) 3х400V(50Hz) 1х230V(50Hz) 3х400V(50Hz) Консумация 3A 1.7A 3A 1.7A Мощност 600W 800W 600W 800W Въртящ момент 90Nm 105Nm 90Nm 105Nm Max.тежест на вратата 3700N 4800N 3700N 4800N Изход 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm Max.сила на Ø N 1750N 1500N 1750N Изходящи обороти 24rpm 24rpm 24rpm 24rpm Предавателно отношение 1/20 1/20 1/40 1/40 КПД 40% 80% 40% 80% Термозащита 130ºC 130ºC 130ºC 130ºC Работна температура -5ºC/+40ºC -5ºC/+40ºC -5ºC/+40ºC -5ºC/+40ºC Кондензатор 20µF 20µF 20µF 20µF Мазане масло Agip масло Agip масло Agip масло Agip Blasia 32 Blasia 32 Blasia 32 Blasia Тегло 15kg 15kg 15kg 15kg Размери (виж фиг.1) Фигура 1

4 Инсталиране Моторът може да се постави не само от дясната или от лявата страна на вратата, но и хоризонтално или вертикално (фигура 2). Двигателят е проектиран за въртящия вал на вратата с диаметър 1" (25.4mm) и е пригоден за шпонка. Ако въртящият вал има различен диаметър се използват адаптери. (VN.A30 за диаметър 30; VN.A3175 за диаметър 31.75; VN.A40 за диаметър 40). За да инсталирате мотора, следвайте следните инструкции: Уверете се, че разстоянието между въртящия вал и повърхността, за която ще се закрепи скобата, е между 82 и 150 mm (виж фиг.3) Заварете или закрепете с винтове скобата S за повърхността. Вмъкнете мотора във въртящия вал. Затегнете винтовете, като паснете първо шпонката С. При директно свързване скоростта на движение на вратата се изчислява по следната формула: V (скорост на вратата) = d (диам. на барабана m) х 3,14 х 24 = m/мин Моторът може да работи и с верига (VN.RM), която предава движението на вала. Движението може да се намалява или усилва (VN.RV) (фиг.4). В такъв случай скоростта на вратата се изчислява по следния начин: V (скоростта на вратата) = d (диам. на барабана m) х 3,14 х 24 х Z1/Z2 = m/min При употреба на мотора за индустриални плъзгащи врати (с едно или две крила) използвайте следните аксесоари (виж фиг.5.): - VN.TC (ключ за затягане на веригата), - VN.CT (верига) - VN.GT (елементи за веригата).

5 Ключалка Стена Разблокиране Блокиране Блокиране Разблокиране Фиг. 2

6 Заварете или монтирайте с болтове Вал за въжето Фиг. 3 Венец на мотора Z2 Вал за въжето При монтаж на планката от тази страна, използвайте болтове M10 x 20 Верига Барабан за въжето Венец на мотора Z1 Фиг. 4

7 VN.S20/MT20 за врати с 8 m максимална дължина на всяко крило VN.S40/MT40 за врати с 16 m максимална дължина на всяко крило Верига VN.CT и елемент за верига VN.GT Ключ за затягане на веригата VN.TC Скорост на отваряне = 10м/ мин Болт Фиг. 5

8 Земя Схеми на свързване VN.ST20 VN.ST40 (13) (16) (14/15) Общ 1x0.5 Отворено 1x0.5 Затворено 1x0.5 Общ на допълнителния Не се използва Допълнителен L1 (4) L2 (3) L3 (5) Не се използва Общ 1x0.5 (13) ТЕРМО 1x0.5 (18) Фиг. 6 Бутон СТОП - опция в централа DA.V/VT Земя VN.S20 Кондензатор 25µ F/400v трябва да се свърже към клеми 1 и 2 на централа DA.V VN.S40 (13) (16) (14/15) Общ 1x0.5 Отворено 1x0.5 Затворено 1x0.5 Общ на допълнителния Не се използва Допълнителен Фаза (4) Общ ( 3) Фаза (5) Не се използва Общ ТЕРМО 1x0.5 (13) ТЕРМО 1x0.5 (18) Фиг. 7 Бутон СТОП - опция в централа DA.V/VT Заб. Номерацията отговаря за свързване към централа DA.V/VT. Много важно е термозащитата от клеми ТЕРМО и Общ ТЕРМО да се свърже към централата към вход СТОП, за да осигури безопасност при ръчни операции и при устройства захранени с 400 v. Внимание! Ако в централата има Бутон Стоп термозащитата трябва да се свърже последователно.

9 За използване на микроизключватели като защитни крайни изключватели в затваряща фаза, променете кабелите според фиг.8. (13) (16) (14/15) (13) Червен Син Жълт Черен Оранжев Виолетов Кафяв+Бял Фиг. 8 Звезден център Бял Черен Червен Бял Черен Червен Червен Бял Бял Черен Черен Червен Свързване звезда за 400 v, три фази Свързване триъгълник за 230 v, три фази Фиг. 9 Заб. Моделът 400 vтри фази може да се използва също и за 230 v три фази. Променете свързването от звезда в триъгълник поред фиг.9.

10 Настройка на крайните изключватели Двигателят е оборудван с 4 крайни изключватели: - краен изключвател при отваряне (червен), - краен изключвател за защита (син), - краен изключвател при затваряне (жълт) - допълнителен за аксесоари (черен), всичките са с нормално затворени контакти, max 3A, 24Vac/dc. За да настроите изключвателите, следвайте инструкциите: Поставете отвертката в отвор F, за да избегнете ротацията на вала. Разхлабете гайка D, за да може да се завърти изключвателя. Ръчно избутайте вратата, докато почти се затвори и настройте жълтия изключвател. Повторете операцията при отваряне и настройте червения изключвател. След това настройте синия изключвател леко така, че да се включи след червения. Захранете автоматичната система и я пробвайте (ако стартира затваряне, разменете кабели 1 и 3 на захранването, фиг. 6 и 7), докато настройвате жълтия изключвател, като на фиг. 11. Леко затегнете гайка D.

11 Фиг. 10 Болт M6 Затягайте болта, докато достигнете мястото на включване на крайния изключвател Фиг. 11

12

13 VN.S20 VN.S40 VN.ST20 VN.ST40 Инструкция за експлоатация Правила за безопасност Не стойте близо до вратата, когато тя се движи. Не позволявайте на деца да си играят контролните уреди или близо до вратата. Ако се появи повреда, не се опитвайте да отстранявате сами, а повикайте квалифициран техник. Ръчни операции при спешни случаи Ако се появи повреда в захранването или в системата, за да задвижите вратата, дръпнете освобождаващото въже (фиг.12). Важно е вратата да е добре балансирана. За да рестартирате системата, дръпнете другото въже. Когато системата се захрани отново и ако отново не работи, проверете дали лоста L е в правилна позиция, тъй като изключвателя за защита освобождава мотора по време на ръчната операция. Ако се подмине крайният изключвател за затваряне, е нужно голямо усилие, за да се освободи вратата. Затова, преди да освободите вратата по описания по-горе начин, изчакайте валът на мотора да се завърти няколко пъти в посоката на отваряне. Поддръжка Всеки месец проверявайте системата чрез ръчните операции. Задължително е да не извършвате допълнителна поддръжка или някакви поправки при повреди сами. Тези операции трябва да се извършват само от квалифицирани техници. Не е необходима специална поддръжка на двигателя, но все пак проверявайте периодично обезопасителните елементи и останалите компоненти на системата. Износването и разкъсването на някои от компонентите може да причини повреди. Унищожаване Ако трябва системата да бъде разглобена, трябва да се имат предвид правилата за диференциране на отпадъците и евентуалното рециклиране на някои компоненти (метали, пластмаси, електрически кабели и др.). За тази цел Ви препоръчваме да се обадите на фирмата, която е инсталирала системата, или на специализирана в тази дейност компания. ВНИМАНИЕ: Всички продукти на Бенинка` са защитени срещу евентуални повреди със застрахователна полица, която важи само тогава, когато повредите са производствени и водят до повреда на цялата система и само при условие, че всички части са Бенинка`.

14 Ако операторът подмине крайния изключвател за Затваряне, направете няколко оборота в посока отваряне, преди да освободите вратата. Ключалка Разблокиране Блокиране Фиг. 12

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларация от производителя за съответствие на машина (Директива

Подробно

L

L L8542178 Rev. 10/03/01 Автоматична система за секционни врати KTE / KEN Инструкция за експлоатация и каталог за резервни части KTE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 17 Декларация от производителя за съответствие

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате продукта и го пазете внимателно Благодаря ви много за закупуването на този продукт,

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx Опасност от изгаряния от контакт с горещо масло. Възможни са леки до средно тежки наранявания. Носете защитни очила. Носете предпазни ръкавици. Носете защитно облекло. Възможни са материални щети причинени

Подробно