Маисви

Размер: px
Започни от страница:

Download "Маисви"

Препис

1 МАСИВИ

2 1. Структурни типове данни Структура от данни - организирана информация, която може да бъде описана, създадена и обработена с помощта на програма. Скаларни типове данни: Целочислен int Реален double Логически bооl Съставни типове данни: Масив Символен низ Структура Символен char

3 2. Структурен тип данни масив крайна редица от еднотипни елементи с пряк достъп до всеки елемент Индексирани променливи arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] OП Клетка 1 Клетка 2 Клетка 3 Клетка 4 Клетка 5... Елементи на масив

4 3. Деклариране на масив Синтаксис: <тип> <име_на_масив> [ <брой_елементи>]; <тип> Стандартен или структурен <име_на_масив> Идентификатор <брой_елементи> Константа, задаваща максималния брой елементи

5 3. Деклариране на масив - примери mas [ 0] mas[ 1] mas[ 2] mas[ 3] mas[ 4] OП а [ 0] а[ 1] а[ 2] а[ 3] а[ 4] OП m [ 0] m[ 1] m[ 2] m[ 3] m[ 4] OП Int mas[5]; В ОП се заделя място за 5 последователни клетки по 4 байта. double a[5]; В ОП се заделя място за 5 последователни клетки по 8 байта char m[5]; В ОП се заделя място за 5 последователни клетки по 1 байт. Броят елементи може да бъде зададен и с константа, която е предварително декларирана. const int n=3 Long my_array[n]

6 4. Инициализация на масив Първи начин: int arr[5] arr[0] = 5; arr[1] = 19; arr[2] = -22; arr[3] = 43; arr[4] = -6; Втори начин: int arr[5] =5,19,-22,43,-6; Трети начин: int arr[ ] =10,99,77; Четвърти начин: double arr[5]; for(int i=0;i<5;i++) cout<< arr[ <<i<< ]= ;cin>>arr[i]; int arr[5] =2,3; arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] OП OП

7 5. Въвеждане стойностите на елементите на масив int arr[5]; for(int i=0;i<5;i++) cout<< arr[ <<i<< ] = ;cin>>arr[i]; int arr[100], n; cout<< n= ;cin>>n; for(int i=0;i<n;i++) cout<< arr[ <<i<< ] = ;cin>>arr[i];

8 6. Извеждане стойностите на елементите на масив int arr[5]; for(int i=0;i<5;i++) cout<< arr[ <<i<< ]= <<arr[i] \n ;

9 7. Oсновни алгоритми за работа с масиви. Задача 1 Да се състави програма, която въвежда от клавиатурата стойностите на 10 елемента на масив, които са цели числа. Да се изведе сборът им.

10 Решение задача 1 #include<iostream> using namespace std; int main() int arr [ 10], i; for (i=0;i<10;i++) cout<< arr[ <<i<< ] = ;cin>>arr[ i]; int sum=0; for(i=0;i<10;i++)sum=sum+arr[ i]; cout<<"sum="<<sum<<endl; return 0; Примерен вход: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Примерен изход: Sum=55

11 7. Oсновни алгоритми за работа с масиви. Задача 2 Да се състави програма, която въвежда в масив среднодневните температури за период от един месец. Да се преброят дните, в които средната температура е равна на предварително зададено число.

12 Решение задача 2 #include<iostream> using namespace std; int main() double arr[ 31],k; int i,n; cout<< Въведи брой дни в месеца:";cin>>n; for(i=0;i<n;i++) cout<< arr[ <<i<< ]= ; cin>>arr[ i]; cout<< Предварително зададена температура:";cin>>k; int br=0; for (i=0;i<n;i++) if(arr[ i] ==k) br++; cout<<"br="<<br<<endl; return 0; Примерен вход: n=28; k=3 12,24,15,18,19, 32,7,9,13,15,18 19,17,16,13,10, 8,5,3,0,2,6,3,2, 5,7 Примерен изход: br = 2

13 7. Oсновни алгоритми за работа с масиви. Задача 3 Да се състави програма, която въвежда в масив средния годишен успех на всеки ученик от един клас. Да се изведе най-високият успех.

14 #include<iostream> using namespace std; int main() double arr[ 30]; int i,n; cout<< Въведи брой ученици:";cin>>n; for(i=0;i<n;i++) cout<< arr[ <<i<< ]= ; cin>>arr[i ]; double max=arr[ 0]; for (i=1;i<n;i++) if (arr[ i]>max) max=arr[ i]; cout<<max; return 0; Решение задача 3 Примерен вход: n=20 3.5,4.68,5.63,5.15,6.00, 5.35,5.63,4.32,3.56,4.5, 5.5,4.2,4.7,4.9,5.15, ,4.5,3.4,2.3,3.8 Примерен изход: 6.00

15 8. Сортиране на масиви метод на пряка селекция arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] min OП arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] min OП arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] min OП arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] min OП arr [ 0] arr[ 1] arr[ 2] arr[ 3] arr[ 4] min OП

16 8. Сортиране на масиви по метода на пряка селекция Задача 4 Даден е масив от цели числа arr [ n] = 20,8,32,6,1. Да се сортира масивът във възходящ ред и да се изведе на екрана.

17 #include<iostream> using namespace std; int main() const int n=5; int arr[ n] =20,8,32,6,1, min, k, swap; for(int i=0;i<n-1;i++) k=i; min=arr[ i]; for(int j=i+1;j<n;j++) if(arr[ j]<min) Решение - задача 4 min=arr[j]; k=j; swap= arr[ k]; arr[ k]=arr[ i]; arr[ i]=swap; for(int k=0;k<n;k++) cout<<"arr["<<k<<"]="<<arr[ k]<<endl; return 0;

18 8. Сортиране на масиви - по метода на мехурчетo Задача 5 Даден е масив от цели числа arr [ n] = (182,128,32,67,158). Да се сортира масивът във възходящ ред и да се изведе на екрана

19 Решение - задача 5 #include<iostream> using namespace std; int main() const int n=5; int arr[ n] =182,128,32,67,158, k, swap; for(int i=0;i<n-1;i++) for(int j=0;j<n-i-1;j++) if(arr[ j]>arr[ j+1] ) swap=arr[ j]; arr [ j]=arr [ j+1]; arr [ j+1]=swap; for(int k=0;k<n;k++) cout<<"arr["<<k<<"]="<<arr[ k]<<endl; return 0;

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 29 ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15 29 ноември 2018 г. 1 / 16 Масиви Логическо

Подробно

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Структура на програма в C Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15.11-6.12.2018 г. 1 / 17 Масиви

Подробно

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели! Калин Георгиев Увод в програмирането 21

Подробно

В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операц

В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операц В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операции в езикът C и С++. Символ Предназначение Аритметични

Подробно

C++

C++ Управляващи оператори в C++ Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 18 30 октомври 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C++ 18 30 октомври

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) и низове 9 ноември 2016 г. 1 / 5 Логическо

Подробно

Динамична памет. Конструктори и деструктори Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София

Динамична памет. Конструктори и деструктори Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Динамична памет. Конструктори и деструктори Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.3 16 ноември 2004 г. Пример:

Подробно

Част 1. Програмиране 15 Част 1. Програмиране 1.1. Формат на състезанието в секция Програмиране Целта на състезанието в секция Програмиране е да се пре

Част 1. Програмиране 15 Част 1. Програмиране 1.1. Формат на състезанието в секция Програмиране Целта на състезанието в секция Програмиране е да се пре Част 1. Програмиране 15 Част 1. Програмиране 1.1. Формат на състезанието в секция Програмиране Целта на състезанието в секция Програмиране е да се предостави възможност за творческа изява на учениците

Подробно

Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически униве

Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически униве Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision :

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София

Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.1 9 март 2005 г. template< class

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5

Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5 Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5 Литература Необходими програми Kernighan & Ritchie - The C Programming

Подробно

Лабораторно упражнение 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализиране на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражнение Да се затвърдят зн

Лабораторно упражнение 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализиране на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражнение Да се затвърдят зн Лабораторно упражние 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализира на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражние Да се затвърдят знанията на студентите за организацията и синтаксиса на програми

Подробно

При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) и

При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) и При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) или изменящи се (променливи). Тези данни най-често бива

Подробно

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Динамична памет 21 декември

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари 2017 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Рекурсия 21.12.16

Подробно

3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението

3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението 3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в синтактичния анализ.

Подробно

Структура на програма в C - Част 9 - низове от символи, C-string

Структура на програма в C - Част 9 - низове от символи, C-string Структура на програма в C Част 9 - низове от символи, C-string Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 15 май 2019 г. И. Георгиев,

Подробно

Обработка на грешки Изключения Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Re

Обработка на грешки Изключения Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Re Обработка на грешки Изключения Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.1 27 февруари 2005 г. 1 #include < cstdio

Подробно

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет 2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в теорията на лексическия

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Харду

Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Харду Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Хардуер)Програмна част Software(Софтуер) Хардуерът включва:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Списъци. Структура и синтаксис. Създаване и показване. Основни операции(добавяне, изваждане на елемент или цял подсписък; подреждане). Трансформации. проф. дмн С. Христова Списъци Списъците / list са основна

Подробно

doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н

doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката н doll Механична кукла Механичните кукли автоматично повтарят предварително зададена последователност от движения. В Япония има традиции в изработката на механични кукли, датиращи от древни времена. Движенията

Подробно

Lush Green

Lush Green Конструктори Жизнен цикъл на обект За обекта се заделя памет и се свързва с неговото име Извиква се подходящ конструктор на обекта... (достъп до компоненти на обект, изпълняване на операции) Достига се

Подробно

Lush Green

Lush Green Класове Какво са класовете? Основен инструмент на ООП Средство за дефиниране на абстрактни типове данни Синтактична конструкция, която позволява логическо групиране на данни и операциите над тях Дефиниция

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група Y (7-9 клас) Задача 3-свързано кралство Стенли имал кралство с N града (естествено

Подробно

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции Структура на програма в C Част 2 - типове, функции Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 10 март 2019 г. И. Георгиев, Х.

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група X (10-12 клас) Задача Рязане на

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО ИНФОРМАТИКА Група X (10-12 клас) Задача Рязане на Задача Рязане на квадрат Цури има квадрат с лице 1 и иска да го разреже на N равнолицеви правоъгълника (всеки с лице 1 ). За съжаление инстумента за рязане с който разполага Цури не е N съвършен. Чрез

Подробно

Потоци (Rev: 1.1)

Потоци  (Rev: 1.1) Потоци (Rev: 1.1) Любомир Чорбаджиев 1 lchorbadjiev@elsys-bg.org 1 Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София 8 май 2007 г. Л. Чорбаджиев (ELSYS) Потоци (Rev: 1.1) 8 май 2007

Подробно

Сериализация Калин Георгиев 13 май 2016 г. Калин Георгиев Обектно ориентирано програмиране 13 май 2016 г. 1 / 23

Сериализация Калин Георгиев 13 май 2016 г. Калин Георгиев Обектно ориентирано програмиране 13 май 2016 г. 1 / 23 Калин Георгиев 13 май 2016 г. Калин Георгиев Обектно ориентирано програмиране 13 май 2016 г. 1 / 23 f «data; f» data; Калин Георгиев Обектно ориентирано програмиране 13 май 2016 г. 2 / 23 Първо изискване:

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход

Графика и Презентации - Стандартизация на графичният Вход/Изход Компютърна Графика и ГПИ Технически средства. Стандартизация на графичния вход/изход. Графични фаи лови формати доц. д-р А. Пенев Технически Средства 2/44 Технически Средства В компютърната графика с термина

Подробно

Kontrolno 5, variant 1

Kontrolno 5, variant 1 N P - П Ъ Л Н И З А Д А Ч И КОНТРОЛНО 5 ПО ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ СУ, ФМИ ( ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 1. ПОТОК; 3 МАЙ 018 Г. ) Задача 1. Разглеждаме задачата за разпознаване LongestCycle:

Подробно

2. Наследяване в C++ Съдържание Съдържание Наследяване (Rev: 1.2) Любомир Чорбаджиев 1 1 февруари 2007 г. 1 Наследяване 1 2

2. Наследяване в C++ Съдържание Съдържание Наследяване (Rev: 1.2) Любомир Чорбаджиев 1 1 февруари 2007 г. 1 Наследяване 1 2 2. Съдържание Съдържание Наследяване (Rev: 1.2) Любомир Чорбаджиев 1 lchorbadjiev@elsys-bg.org 1 февруари 2007 г. 1 Наследяване 1 2 2 3 Полиморфизъм 9 1. Наследяване Наследяване UML UML unified modeling

Подробно

Входно/изходните операции са разширяеми. Лесно се реализират входно/изходни операции за типове, дефинирани от потребителя. Потоци (Rev: 1.1) Любомир Ч

Входно/изходните операции са разширяеми. Лесно се реализират входно/изходни операции за типове, дефинирани от потребителя. Потоци (Rev: 1.1) Любомир Ч Входно/изходните операции са разширяеми. Лесно се реализират входно/изходни операции за типове, дефинирани от потребителя. Потоци (Rev: 1.1) Любомир Чорбаджиев 1 lchorbadjiev@elsys-bg.org 8 май 2007 г.

Подробно

ОСНОВИ НА ЕЗИКА С# Интеграция на езиците за програмиране Една от най-добрите черти на.net Framework е възможността за интеграция на множество езици за

ОСНОВИ НА ЕЗИКА С# Интеграция на езиците за програмиране Една от най-добрите черти на.net Framework е възможността за интеграция на множество езици за Интеграция на езиците за програмиране Една от най-добрите черти на.net Framework е възможността за интеграция на множество езици за програмиране. Тя позволява на програмиста да работи на предпочитания

Подробно

Лабораторно упражнение 4 Тема : Реализиране на линейни програми.. I. Цел на лабораторното упражнение Аритметични и логически операции в програмният ез

Лабораторно упражнение 4 Тема : Реализиране на линейни програми.. I. Цел на лабораторното упражнение Аритметични и логически операции в програмният ез Лабораторно упражнение 4 Тема : Реализиране на линейни програми.. I. Цел на лабораторното упражнение Аритметични и логически операции в програмният език С. Реализиране на линейни програми. Математически

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

Упражнение 3. Основни елементи на РНР синтаксис на езика, константи, променливи, изрази, оператори... Показване на текст в браузъра Да се създаде една

Упражнение 3. Основни елементи на РНР синтаксис на езика, константи, променливи, изрази, оператори... Показване на текст в браузъра Да се създаде една Упражнение 3. Основни елементи на РНР синтаксис на езика, константи, променливи, изрази, оператори... Показване на текст в браузъра Да се създаде една PHP страница, със стандартни HTML ,

Подробно