ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201"

Препис

1

2

3

4

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305, община Съединение, област Пловдив. Ползвател Маси в Имот с регистрирано правно основание Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Площ дка Площ дка Дължим о рентно плащане в лв. Собственик "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА "МАРКО-2003" ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЛАЧКОВ и "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БИРОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАНГЕЛ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЬО ДИМИТРОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ БЕЛАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛИНКА ЕНЕВА ИМАНДИЕВА и "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОНЕВ ГАЙДАДЖИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД 36-М СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД 36-М СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА "МАРКО-2003" ЕООД 36-М БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД 48-М КОСТАДИН ДОБРЕВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД 48-М СТАНЬО ЦОНКОВ СТАНЕВ "МАРКО-2003" ЕООД 48-М ХРИСТОС ТОДОРОВ ДЖОНЕВ "МАРКО-2003" ЕООД 9-М НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД 2-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 2-М ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД 2-М ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и "МАРКО-2003" ЕООД 2-М ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА "МАРКО-2003" ЕООД 2-М ГЕОРГИ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 2-М ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ "МАРКО-2003" ЕООД 2-М КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ и "МАРКО-2003" ЕООД 2-М ЦВЯТА ИВАНОВА МУХОВСКА "МАРКО-2003" ЕООД 2-М АТАНАСА ИВАНОВА БЕЛАКОВА "МАРКО-2003" ЕООД 13-М КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ГЕРМАН ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М "ВЕНЖОР АГРО" ООД "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ и "МАРКО-2003" ЕООД 13-М КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ЛИЛО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ГЕОРГИ ВИДОЛОВ ИНДЖОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ

6 "МАРКО-2003" ЕООД 13-М АТАНАС АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД 13-М СТАНКА ЗАПРЯНОВА ПЕНОВА и "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ВЪЛКО ДОНЧЕВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ИВАН ВЪЛКОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА "МАРКО-2003" ЕООД 13-М ПЕНКА МАТЕЕВА ИЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД 13-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 13-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪРБА АТАНАСОВА ДИНКОВА и "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН БЕЛАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАНКА ВИДОЛОВА ЦАНКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ВАСИЛ АНЧЕВ и "МАРКО-2003" ЕООД ИВАНКА НИКОЛАЕВА ДИМОВА "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД 3-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ и "МАРКО-2003" ЕООД 3-М ХРИСТО БОЖИЛОВ БОЖИЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 3-М ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД 3-М ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД 3-М РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО СТОЯНОВ СТОЙНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ "МАРКО-2003" ЕООД МИТКО ЙОРДАНОВ ГУШМАШКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЮРГА СТОЯНОВА КАРАГЯУРОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ТУФКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БИРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН КИРИЛОВ МАНДЖУРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН КИРИЛОВ МАНДЖУРОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОМА ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ "МАРКО-2003" ЕООД КАТЕРИНА АНДОНОВА ФИДАНОВА "МАРКО-2003" ЕООД МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛИНА А ПОПЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЕЛЕНА АНДОНОВА ЧЕВИКЯН

7 "МАРКО-2003" ЕООД ЗЛАТА ИВАНОВА ХАРБАЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "МАРКО-2003" ЕООД СОФКА А САНДЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ГАЛИНА А СТОИМЕНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛИНА АТАНАСОВА ВЕЛИЧКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ГАЛИНА А СТОИМЕНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД АНТОАНЕТА ИВАНОВА СОНТОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТРИЯ ИВАНОВА БИРОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ДОБРЕВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ДИМОВ КАРАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ТОДОРОВ КАЗАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕНА АНДОНОВА КРАЕШКА и "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ЕЛЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС ЙОНЧЕВ ГЕРМАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД 18-М ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД 18-М КОЛЬО КОСТОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД 18-М СТОЯН ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ "МАРКО-2003" ЕООД 18-М ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 18-М ДОНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА "МАРКО-2003" ЕООД 18-М ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД 18-М ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД 18-М ПЕНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА "МАРКО-2003" ЕООД 18-М КОСТАДИН БОРИСОВ "МАРКО-2003" ЕООД 2-М НИКОЛА ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЬО ДИМИТРОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД ИЛИЯ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНА БОНОВА РАДЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА ЧАУШЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЮСЕИН МУСТАФОВ МУТОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ и "МАРКО-2003" ЕООД ВЕЛИЗАРА КИРИЛОВА ГЕНЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД - МЗХ "МАРКО-2003" ЕООД ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

8 "МАРКО-2003" ЕООД ДИМО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД 45-М ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ "МАРКО-2003" ЕООД БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД ПЕНКА МАТЕЕВА ИЛИЕВА и "МАРКО-2003" ЕООД ДИМО АПОСТОЛОВ ЧОЛАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД МАНОЛ ДИМИТРОВ НЕЙКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАРДАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ИВАНОВ ВАРДАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС СТОЯНОВ ВАРДАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА МИНЧЕВ ИВАНОВ и "МАРКО-2003" ЕООД СТОЙНА НИКОЛОВА ИНДЖОВА "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО НЕДЕЛЕВО "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ВИДОЛОВ ПЕТРОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО ИГНАТОВ БОЖИЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРКО 2003 ЕООД "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГОГОВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОИЛ ЛАЗАРОВ КРОЕЖОВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРИЯ ТОСКОВА ГЕШЕВА и "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ГЕРМАНОВ ДЖОНЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВАКЛИН ТОДОРОВ ВАКЛИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДОНЧО НИКОЛОВ ГАТЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ и "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЗАПРЯН ВИДОЛОВ УЗУНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЙОВА ПАВЛОВА СПАСОВА "МАРКО-2003" ЕООД БОЖИЛ ИВАНОВ БОЖИЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЗАПРЯН ВИДОЛОВ УЗУНОВ "МАРКО-2003" ЕООД 27-М ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД 25-М СТОЯНКА А ГАТЕВА "МАРКО-2003" ЕООД 25-М МАНЧО КОСТОВ КОДЖАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР БОРИСОВ БЕШЛИКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРИЯ ВЪЛКОВА ВАКРИЛОВА и "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТРА АТАНАСОВА БЕШЛИКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ

9 "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТРА НИКОЛОВА ЕФЕНДЕВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА МИНЧЕВ ИВАНОВ и "МАРКО-2003" ЕООД 16-М ГЕРМАН ХРИСТОСОВ ДЖОНЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" и "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР СТОИЛОВ ИЛИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ДОНЧЕВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ВЪЛКОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА НЕНЧЕВ МАРКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГОГОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГОГОВ "МАРКО-2003" ЕООД СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА "МАРКО-2003" ЕООД ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ "МАРКО-2003" ЕООД 15-М МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД 15-М ТОДОР СТАНЕВ ЯНЪКОВ "МАРКО-2003" ЕООД 15-М КОСТАДИН БОРИСОВ "МАРКО-2003" ЕООД 15-М НИКОЛА ИГНАТОВ СТАНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД 15-М ДИМИТЪР ДОНЧЕВ КОЗИНАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ХРИСТОСОВ ТОДОРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ЦАНКО СТАНЕВ ЦАНКОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЯНСКА ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ЦОНКО ТРИФОНОВ БУРОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г СТОЙНА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ТРЕНДАФИЛА ТРИФОНОВА ДАЧЕВА ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ПАВЛОВ и ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г КОСТАДИН БОРИСОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 1-Г ДИМИТЪР ДОНЧЕВ КОЗИНАРСКИ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г ХРИСТИНА АРХАНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г ГЮРГА ИВАНОВА РАДЕВА ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ

10 ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г МИТКО БАЛЕВ РАНГЕЛОВ ЕТ "ГЕОРГИ " 136-Г МИТКО ШИБИЛОВ АСЕНОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ "РАДОСЛАВ " АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЦВЯТКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАРКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАКЛИНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р ИВАН ВЪЛКОВ АТАНАСОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р ВЪЛКО ДОНЧЕВ АТАНАСОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р СТОЯНКА ДОБРЕВА ХРИСТОЗОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р МАРИЯ ДОБРЕВА ПЕТРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р МАРКО 2003 ЕООД ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р БОНА А ТОДОРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 24-Р МАРИЯ ВЪЛКОВА ВАКРИЛОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТКО СТОЯНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КИРАШКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ГЛУХАРСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОЛЬО КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕНА РАНГЕЛОВА КАЗАКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛА ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕРМАН ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ДИМОВ АПОСТОЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЗАПРЯНА КОЛЕВА КРАЕШКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТКО СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ "РАДОСЛАВ " ДАФИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВСКА и ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР АТАНАСОВ БОНЕКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯН ДИМОВ КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " МАНЬО ТОДОРОВ КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ

11 ЕТ "РАДОСЛАВ " РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " РУЖА ПАВЛОВА КУЗЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ПАВЕЛ НЕЙКОВ ПАВЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН БОРИСОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 42-Р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " 42-Р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 42-Р ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 42-Р ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАКЛИНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЪЛЧО ИЛИЕВ НАЙДЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СЛАВКА ЗАПРЯНОВА БАЛАБАНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЕЛИЧКО ВИДОЛОВ КОЛЕВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОИЛ ВАСИЛЕВ БАИРСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРКО 2003 ЕООД ЕТ "РАДОСЛАВ " "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ВИДОЛОВ ИНДЖОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " КЕМИЛ ХАСАНОВ АФУЗОВ "ЕЛИТ- КЕМИЛ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИВЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " БОРИС ТОДОРОВ ЯНЪКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТАНЬО ТОДОРОВ АНЪКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОРА АТАНАСОВА ИВАНОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " МИЛКО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " НЕДА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ПАВЛОВ и

12 ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДОНА ПЕТРОВА ПЛАЧКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ БОНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОВА ПАВЛОВА СПАСОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАС КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " НЕЙКО ДИНКОВ НЕЙКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАС СТОЯНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДОНЧО НИКОЛОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЕЛИКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРКО 2003 ЕООД и ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОИМЕН ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОРА АТАНАСОВА ИВАНОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОАННА КИРИЛОВА ТРИОНСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛА НЕНЧЕВ МАРКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД - МЗХ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМО АПОСТОЛОВ ЧОЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛА ЦОНКОВ ЛАПКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАПКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 41-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " 41-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 41-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 41-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 6-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ЧАПКЪНОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ

13 ЕТ "РАДОСЛАВ " ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " СПАС ГЕОРГИЕВ АГУПКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТЕФКА ИЛИЕВА ЗАЙКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТУФКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРИЯ НИКОЛОВА ВЪЛЕВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТУФКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АГУПКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЕЛИКА СЛАВЧЕВА КАНЛИЙСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРИЯ ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАС ДИМИТРОВ АГУПКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ДИМИТРОВ АГУПКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТЕФКА ИЛИЕВА ЗАЙКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН АНГЕЛОВ ЦИНКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " 4-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 4-Р ТОДОР ХРИСТОСОВ ЛАЗАРОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р НЕЙКО ДИНКОВ НЕЙКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р КЕМИЛ ХАСАНОВ АФУЗОВ "ЕЛИТ- КЕМИЛ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р ЛАСКА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р КОЛЬО ВИДОЛОВ КОЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р ВЕЛИЧКО ВИДОЛОВ КОЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 21-Р ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ "РАДОСЛАВ " 20-Р БОЖИЛ МАТОДИЕВ БОЖИЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 20-Р РАНГЕЛ НЕЙКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 20-Р ТОТА СТОЯНОВА ЯНКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 20-Р КУНА МЕТОДИЕВА ПОПОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 20-Р ПЕТКО СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 20-Р НЕВЕНА СТОЯНОВА УЗУНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р ТОДОР СТАНЕВ ПЕТКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р ПЕТЪР СТАНЕВ ЦОНЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р АТАНАС НЕНОВ ДОЙЧЕВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р ВАКЛИН БЕЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р ТОТКА А А ЕТ "РАДОСЛАВ " 25-Р ТОТА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ВИДОЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р "РИСК АГРО" ЕООД и ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ВЪРБИНКА БОЖИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р СТОЯН ПЕТКОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р КОСТАДИН БОЯНОВ БЕЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ИВАН КОЛЕВ КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р СЛАВА ПЕТКОВА ПЛАЧКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ТОТА СТАНЕВА ЧУНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ПЕТКО СТОЯНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р НИВЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

14 ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЙНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р НИКОЛИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ЛАЛКА ИГНАТОВА БОЗУКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р СТОЯН БЕЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р БОРИС ТОДОРОВ ЯНЪКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р СТАНЬО ТОДОРОВ АНЪКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ГЕНКА ПЕТРОВА А ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р КОСТАДИНА ЗАПРЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р СТАНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 14-Р ДИМИТЪР ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ТОДОР ВИДОЛОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ДОНА ПЕТРОВА ПЛАЧКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р СТАНКА ВЪЛКОВА СПАСОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ и ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ДИМИТЪР ДОНЧЕВ КОЗИНАРСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р КОСТАДИН БОРИСОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЯНСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р СТОЯНКА А ГАТЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 15-Р ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР АТАНАСОВ БОНЕКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ЛАЗАР МИНЧЕВ ИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАНКА ПЕТРОВА КОВАШКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР СТОЯНОВ КОСТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЛИЛО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОШКО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ "РАДОСЛАВ " ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОЛЬО ДИМИТРОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОЛЬО КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НЕНО РАНГЕЛОВ ПЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИЛИЯ САМОКОВАРЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН АТАНАСОВ ХАРБАЛИЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АНДОН ГЕОРГИЕВ МАЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЛИНКА ДОЙЧЕВА ПОПОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕНКО ЦАНКОВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТКО ИГНАТОВ БОЖИЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИГНАТ БОРИСОВ КОЛЕНКОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " РАНГЕЛ ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ

15 ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТКО ГЕРМАНОВ БОЖИЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВАКЛИН БЕЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХАРБАЛИЕВА и ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЕЛЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН СТОЯНОВ ЕЛЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН БОНЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЛАДИМИР ЕНЕВ БУРОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВРАЧЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " НЕЛА ГЕОРГИЕВА ВРАЧЕВА- ИЛИЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТРА ДИМИТРОВА ТЮТЮКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТАНЬО ЦОНКОВ СТАНЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ "РАДОСЛАВ " ЦАНКО АНГЕЛОВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДОБРИ НЕДЕЛЕВ БАРЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДИМИТЪР НЕДЕЛЕВ БАРЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛА БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАН СТОЯНОВ ЕЛЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ АГУПКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " МАРИЯ ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " БОРИС ПЕТРОВ ДИНКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЕЛИКА СЛАВЧЕВА КАНЛИЙСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАНА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " РАНГЕЛ НЕЙКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " АПОСТОЛ ГЕРМАНОВ БОЖИЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯНКА А ГАТЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАНГЕЛ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ

16 ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЙНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ДИМОВ АПОСТОЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЙОАННА КИРИЛОВА ТРИОНСКА ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ПЕНЧО КИРИЛОВ ПАПАЗОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ДОНЧО НИКОЛОВ ГАТЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВАСИЛ АНЧЕВ и ЕТ "РАДОСЛАВ " ИВАНКА НИКОЛАЕВА ДИМОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " АТАНАС КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТОДОР ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ЛОЗАНОВА-ТОЛЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " ВАКЛИН БЕЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " КОСТАДИН ХРИСТОСОВ ТОДОРОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " БОРИС ПЕТРОВ ДИНКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " СТОЯН БЕЛАКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ВЪЛКО ИВАНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ "РАДОСЛАВ " ТРЕНДАФИЛА ТРИФОНОВА ДАЧЕВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р СТОЯН ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р АТАНАС ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " 18-Р ПЕТКО ИГНАТОВ БОЖИЛОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " БЛАГО ДИМОВ ВАСИЛЕВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЛИЛО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ ЕТ "РАДОСЛАВ " ЛИЛО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 136-Е ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 2-Е АТАНАС ХАРБАЛИЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 2-Е НИКОЛА ИГНАТОВ ГАТЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 2-Е ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 2-Е СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 2-Е АТАНАС ГЕОРГИЕВ ХАРБАЛИЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 2-Е ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е ВИДА СТОЯНОВА КРОЕЖОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е СТАНЬО ЦОНКОВ СТАНЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 17-Е НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПАВЕЛ НЕЙКОВ ПАВЛОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РУЖА ПАВЛОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" МАРИЙКА БОРИСОВА ЗИПОВА и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

17 ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЧАПКЪНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 27-Е ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 27-Е ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 27-Е ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РАНГЕЛ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЦОНА ГЕОРГИЕВА ТУФКОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАТЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СТОЯНА ИЛИЕВА ПОПОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БОРИС ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СИМЕОН МИТЕВ СИМЕОНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЗЛАТКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СТОЯНА ИЛИЕВА ПОПОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 50-Е АТАНАС ЛИЛОВ ВЪЛКОВ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 50-Е ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 51-Е ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 51-Е ПЕТКО ВАСИЛЕВ ТАНОВСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 51-Е МАРИН ДИНКОВ КАЛПАШКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БОЖИЛ ИВАНОВ БОЖИЛОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЗАПРЯН ВИДОЛОВ УЗУНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЗАПРЯН ВИДОЛОВ УЗУНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТКО ЙОРДАНОВ ГЕРМАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 48-Е ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 48-Е ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 48-Е КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" 48-Е ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ ОБЩО за ползвателя (дка) КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ 25-К ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ 25-К "ВЕНЖОР АГРО" ООД КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ НИКОЛИНКА ЕНЕВА ИМАНДИЕВА и КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ИВАН БОНЕВ ГАЙДАДЖИЕВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ АВРАМ НИКОЛОВ АВРАМОВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ДИМИТЪР ГОГОВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ ОБЩО за ползвателя (дка) КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ПЕТКО ДИМИТРОВ ТАШЕВ и КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ИВАН ГЕРМАНОВ ДЖОНЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ 21-К МИТРА ИГНАТОВА ДИМИТРОВА

18 КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ 21-К КЕМИЛ ХАСАНОВ АФУЗОВ "ЕЛИТ- КЕМИЛ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ 14-К ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОЛЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ЛАЗАРОВ КРОЕЖОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ПЕНА РАНГЕЛОВА КАЗАКОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ НИКОЛА ЗАПРЯНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ и КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ РОСИЦА ЗАПРЯНОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ АВРАМ НИКОЛОВ АВРАМОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ НЕДА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ТОДОР ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ 15-К СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩО за ползвателя (дка) СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ТОДОР ВИДОЛОВ КРАЕШКИ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ВАКЛИН ТОДОРОВ ВАКЛИНОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЛАЧКОВ и СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С МАНОЛ ДИМИТРОВ НЕЙКОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С ВЪЛКО ИВАНОВ ВАРДАРСКИ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С НИКОЛА ИГНАТОВ ГАТЕВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ 65-С ПЕТЪР ВИДОЛОВ ИНДЖОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ РАДКА АПОСТОЛОВА ПИРЯНКОВА СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ НИКОЛА БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ 12-Т АПОСТОЛ ГЕРМАНОВ БОЖИЛОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ 12-Т ИВАН КОЛЕВ КАРАИВАНОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ 12-Т ГЕОРГИ ТОДОРОВ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕОРГИ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕОРГИ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ПЕТКО ЙОРДАНОВ ГЕРМАНОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ТОДОРА АТАНАСОВА ИВАНОВА и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ

19 ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ СТОЯНКА ГЕНЧЕВА КОДЖАМАНОВА и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕНКА СТОИЛОВА ИВАНОВА ОБЩО за ползвателя (дка) ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 57-Т ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ТУФКОВ и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАТЕВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ЦОНА ГЕОРГИЕВА ТУФКОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 27-Т ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т ТОДОР ЕВТИМОВ ПАВЛОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т ИГНАТ БОРИСОВ КОЛЕНКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т НИКОЛА БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БИРОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХУПОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т КОСТАДИН СТЕФАНОВ ВЛАХОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т СПИРО ГЕОРГИЕВ ХУПОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т ГЕОРГИ ВАНДОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 18-Т КЕМИЛ ХАСАНОВ АФУЗОВ "ЕЛИТ- КЕМИЛ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 51-Т АНГЕЛ ВЛАХОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 51-Т ИВАН ПЕТКОВ ПИРГОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 13-Т АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ РАДКА АПОСТОЛОВА ПИРЯНКОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ НИКОЛА БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ АТАНАС КОСТОВ КРАЕШКИ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕРМАНОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАРКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ТОМА ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ВЕСЕЛА ДАНАИЛОВА КОСТОВА и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ИВАН ПЕТКОВ ПИРГОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т АНДОН ИВАНОВ ТУФКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ЯНАКИ ПЕТКОВ ПИРГОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ЕЛЕНА ИВАНОВА ЯМОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ 40-Т ВАЛЯ ПЕТРОВА ВИДЕВА и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ НЕЙКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ЧИТАЛИЩЕ С. НЕДЕЛЕВО ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНА ЗАПРЯНОВА ПЕТРОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ДОБРИН НИКОЛОВ ВИДОЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ПРОЕВА и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ГИНКА ВИДОЛОВА ВАНЧЕВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ АНДОН ИВАНОВ ТУФКОВ

20 ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИ ВИДОЛОВ ИНДЖОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ТОДОР СТАНЕВ ПЕТКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ХРИСТО СТОИЛОВ КЪРДЖЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ СТОЯН ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ДОНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ПЕНКА ПЕТРОВА РАЙЧЕВА ОБЩО за ползвателя (дка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4134/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-1/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Церетелево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3197/10.04.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075,

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землище с. Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, община Калояново,

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7788-7/03.10.2016г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Васил

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4141-35/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.пролом, ЕКАТТЕ 58616,

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-8/02.0.7г. Окончателен регистър по реда на чл. 7, въввръзка с чл. 7а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 7/8 година за землището на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7787-8/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-311/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Грамаде, ЕКАТТЕ 17659,

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-20/12.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-293/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7786-6/03.10.2016 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818,

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-309/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-211/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-220/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/.0.0г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 06, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-333/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

Изх

Изх РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-269/27.09.2018 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна дирекция Земеделие гр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно