Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско

Размер: px
Започни от страница:

Download "Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско"

Препис

1 Вариант Писмен Изпит по Дискретни Структури 4/02/208 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови скоби, напр., b. Зад.. Намерете: а) (0.25 т.) подмножествата на {,, {2, }} б) (0.25 т.) {,, 5} \ {2,, } в) (0.25 т.) {, 4} {2, 4} а), {}, { }, {{2, }}, {, }, {, {2, }}, {, {2, }}, {,, {2, }} б) {, 5} в) {, 2,, 4, 4, 2, 4, 4 } Зад. 2. (0.75 т.) Намерете броя на решенията на уравнението: x + x 2 + x + x 4 = 2048, където x 00, x N, x 2 N, x N и x 4 N. Полагаме x = x Уравнението придобива вида: x x 2 + x + x 4 = 2048 x + x 2 + x + x 4 = x + x 2 + x + x 4 = 948 ) ( = 95 ) = ! = ( 948+(4 ) (4 )

2 Зад.. Даден е следният претеглен неориентиран граф: b c d e f 0 7 g h i 4 а) (0.50 т.) Покажете едно минимално покриващо дърво за този граф. б) (0.50 т.) Намерете дължините на минималните пътища от връх до всички останали върхове в графа, използвайки алгоритъма на Дейкстра. Използваме алгоритъма на Крускал: Подреждаме ребрата по тежест, започвайки от най-лекото: {d, f}, {c, e}, {f, i}, {h, i}, {b, c}, {c, f}, {f, h}, {, c}, {b, }, {g, h}, {, d}, {f, g}, {e, g}. Започваме с дървета с по един връх и без ребра: b c d e f g h i {d, f} свързва различни дървета. b e c f d g h i Последователно добавяме {c, e}, {f, i}, {h, i}: 2

3 b c d e f g h i След това, последователно: {b, c}, {c, f}, пропускаме {f, h}, добавяме {, c}. После пропускаме {b, }, добавяме {g, h} и пропускаме останалите до края. 2 b c d e f g h i 4 б) Прилагаме алгоритъма на Дейкстра, интересуват ни само дължините на пътищата, започвайки от : Q = {, b, c, d, e, f, g, h, i} dist = [ : 0, b :, c :, d :, e :, f :, g :, h :, i : ] Итерация : Избираме Q с най-малко dist, Q = {b, c, d, e, f, g, h, i}. Съседите на в Q са: b, c, d... b: lt = = 4, 4 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d :, e :, f :, g :, h :, i : ].2. c: lt = 0 + =, < dist = [ : 0, b : 4, c :, d :, e :, f :, g :, h :, i : ].2. d: lt = = 7, 7 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e :, f :, g :, h :, i : ] Итерация 2: c Q = {b, d, e, f, g, h, i} 2.. b: lt = + 2 = 5, e: lt = + = 4, 4 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f :, g :, h :, i : ]

4 2.. f: lt = + = 6, 6 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g :, h :, i : ] Итерация : b Q = {d, e, f, g, h, i} Итерация 4: e Q = {d, f, g, h, i} 4.. g: lt = = 4, 4 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g : 4, h :, i : ] Итерация 5: f Q = {d, g, h, i} 5.. d: lt = 6 + = 7, g: lt = =, < 4 dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g :, h :, i : ] 5.. h: lt = 6 + = 9, 9 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g :, h : 9, i : ] 5.4. i: lt = 6 + = 7, 7 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g :, h : 9, i : 7] Итерация 6: d Q = {g, h, i} Итерация 7: i Q = {g, h} 7.. h: lt = 7 + = 8, 8 < 9 dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g :, h : 8, i : 7] Итерация 8: h Q = {g} 8.. g: lt = = 2, 2 < dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g : 2, h : 8, i : 7] Итерация 9: g Q = Край, резултат: dist = [ : 0, b : 4, c :, d : 7, e : 4, f : 6, g : 2, h : 8, i : 7] 4

5 Зад. 4. Нека A е множество, S A A и R A A са бинарни релации над A. Нека: () ( A)( b A)( S b) (т.е. всеки елемент на A има S-наследник) (2) ( x A)( y A)((x R y) ( z A)((x S z) & (y S z))) (т.е. x и y са в релация R точно тогава, когато имат общ S-наследник) Докажете, че: (а) (0.25 т.) R е симетрична. (б) (0.50 т.) R е рефлексивна. Доказателство а) Нека x A, y A и (x R y). Тогава от условието за R съществува общ S-наследник z A на x и y, т.е. съществува z A, такова че (x S z) и (y S z). Но тогава y и x също имат общ S-наследник (например z), следователно (y R x). б) Нека x A. Тогава от условието за S съществува b A, такова че (x S b). Следователно x има общ S-наследник със себе си и оттук (x R x). Зад. 5. Да разгледаме множеството A = {N, R, Q, Z}. а) (0.40 т.) Посочете всички двойки X, Y от елементи X и Y на A, такива че няма инекция f : X Y. б) (0.5 т.) Напишете всички редици, съдържащи всички елементи на A без повторения, и такива че всеки път, когато X е преди Y, има инекция f : X Y. а) Елементите на A: N, Q, Z са изброими безкрайни множества, а R е неизброимо множество. Следователно това са всички наредени двойки от елементи на A със желаното свойство: R, N, R, Q, R, Z б) Това са всички редици, общо! = 6 на брой:. N, Q, Z, R 2. N, Z, Q, R. Q, Z, N, R 4. Q, N, Z, R 5. Z, N, Q, R 6. Z, Q, N, R Обяснение: N, Q, Z са равномощни и строго по-малки по мощтност от P(N). 5

6 Вариант 2 Писмен Изпит по Дискретни Структури 4/02/208 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови скоби, напр., b. Зад.. Намерете: а) (0.25 т.) подмножествата на {,, {, 2}} б) (0.25 т.) {2, 4, 6} \ {2, 5, 9} в) (0.25 т.) {, 2} {2, } а), { }, {}, {{, 2}}, {, }, {, {, 2}}, {, {, 2}}, {,, {, 2}} б) {4, 6} в) {, 2,,, 2, 2, 2, } Зад. 2. (0.75 т.) Намерете броя на решенията на уравнението: x + x 2 + x + x 4 = 024, където x 2 99, x N, x 2 N, x N и x 4 N. Полагаме x 2 = x Уравнението придобива вида: x + x x + x 4 = 024 x + x 2 + x + x 4 = x + x 2 + x + x 4 = 925 ) ( = 928 ) = ! = ( 925+(4 ) (4 ) 6

7 Зад.. Даден е следният претеглен неориентиран граф: 0 b 8 7 c 2 8 d 6 e f g 5 7 h i а) (0.50 т.) Покажете едно минимално покриващо дърво за този граф. б) (0.50 т.) Намерете дължините на минималните пътища от връх до всички останали върхове в графа, използвайки алгоритъма на Дейкстра. Използваме алгоритъма на Крускал: Подреждаме ребрата по тежест, започвайки от най-лекото: {c, b}, {e, h}, {h, i}, {b, e}, {d, g}, {f, e}, {f, i}, {d, f}, {b, d}, {g, i}, {, c}, {b, f}, {, b} b c d e f g h i Добавяме последователно: {c, b}, {e, h}, {h, i}, {b, e}, {d, g}, {f, e}. b c 2 d e f g h i Пропускаме {f, i}, добавяме {d, f}, пропускаме {b, d}, {g, i}. 7

8 b c 2 d 6 e f g h i Добавяме {, c} и пропускаме останалите до края. b 8 c 2 d 6 e f g h i б) Прилагаме алгоритъма на Дейкстра, интересуват ни само дължините на пътищата, започвайки от : Q = {, b, c, d, e, f, g, h, i} dist = [ : 0, b :, c :, d :, e :, f :, g :, h :, i : ] Итерация : Q = {b, c, d, e, f, g, h, i}.. b: lt = = 0, 0 < dist = [ : 0, b : 0, c :, d :, e :, f :, g :, h :, i : ].2. c: lt = = 0, 8 < dist = [ : 0, b : 0, c : 8, d :, e :, f :, g :, h :, i : ] Итерация 2: c Q = {b, d, e, f, g, h, i} 2.. b: lt = 8 + = 9, 9 < 0 dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d :, e :, f :, g :, h :, i : ] Итерация : b Q = {d, e, f, g, h, i}.. e: lt = =, < dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d :, e :, f :, g :, h :, i : ] 8

9 .2. f: lt = = 7, 7 < dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d :, e :, f : 7, g :, h :, i : ].. d: lt = = 6, 6 < dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 7, g :, h :, i : ] Итерация 4: e Q = {d, f, g, h, i} 4.. f: lt = + = 4, 4 < 7 dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 4, g :, h :, i : ] 4.2. h: lt = + = 2, 2 < dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 4, g :, h : 2, i : ] Итерация 5: h Q = {d, f, g, i} 5.. i: lt = 2 + =, < dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 4, g :, h : 2, i : ] Итерация 6: i Q = {d, f, g} 6.. f: lt = + 5 = 8, g: lt = + 7 = 20, 20 < dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 4, g : 20, h : 2, i : ] Итерация 7: f Q = {d, g} 7.. d: lt = = 20, 20 6 Итерация 8: d Q = {g} 8.. g: lt = 6 + = 9, 9 < 20 dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 4, g : 9, h : 2, i : ] Итерация 9: g Q = Край, резултат: dist = [ : 0, b : 9, c : 8, d : 6, e :, f : 4, g : 9, h : 2, i : ] 9

10 Зад. 4. Нека A е множество, S A A и R A A са бинарни релации над A. Нека: () ( A)( b A)(b S ) (т.е. всеки елемент на A има S-предшественик) (2) ( x A)( y A)((x R y) ( z A)((z S x) & (z S y))) (т.е. x и y са в релация R точно тогава, когато имат общ S-предшественик) Докажете, че: (а) (0.25 т.) R е симетрична. (б) (0.50 т.) R е рефлексивна. Доказателство а) Нека x A, y A и (x R y). Тогава от условието за R съществува общ S-предшественик z A на x и y, т.е. съществува z A, такова че (z S x) и (z S y). Но тогава y и x също имат общ S-предшественик (например z), следователно (y R x). б) Нека x A. Тогава от условието за S съществува b A, такова че (b S x). Следователно x има общ S-предшественик със себе си и оттук (x R x). Зад. 5. Да разгледаме множеството A = {N, P(N), Z, Q}. а) (0.40 т.) Посочете всички двойки X, Y от елементи X и Y на A, такива че няма инекция f : X Y. б) (0.5 т.) Напишете всички редици, съдържащи всички елементи на A без повторения, и такива че всеки път, когато X е преди Y, има инекция f : X Y. а) Елементите на A: N, Z, Q са изброими безкрайни множества, а P(N) е неизброимо множество. Следователно това са всички наредени двойки от елементи на A със желаното свойство: P(N), N, P(N), Z, P(N), Q б) Това са всички редици, общо! = 6 на брой:. N, Z, Q, P(N) 2. N, Q, Z, P(N). Q, Z, N, P(N) 4. Q, N, Z, P(N) 5. Z, N, Q, P(N) 6. Z, Q, N, P(N) Обяснение: N, Q, Z са равномощни и строго по-малки по мощтност от P(N). 0

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни множества A, B и C са изпълнени следните равенства: (A

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол 2 / 24.02.2014 г. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Специалност: Информатика М И И 0 1 0 1 1 3 Дисциплина: Факултет

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Homework 2

Homework 2 Домашна работа 2 по Дизайн и анализ на алгоритми за специалност Компютърни науки, 2. курс, 1. поток СУ, ФМИ, летен семестър на 2017 / 2018 уч. г. СЪСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТМИ Задача 1 2 3, а 3, б 3, в Общо получен

Подробно

Малко контролно 2 по ДАА 7 юни 2017г. Зад.1. (2т.) Разполагаме с n на брой правоъгълни кутийки с разнообразни широчини и дължини. Можем да поставяме к

Малко контролно 2 по ДАА 7 юни 2017г. Зад.1. (2т.) Разполагаме с n на брой правоъгълни кутийки с разнообразни широчини и дължини. Можем да поставяме к Малко контролно 2 по ДАА 7 юни 2017г. Зад.1. (2т.) Разполагаме с n на брой правоъгълни кутийки с разнообразни широчини и дължини. Можем да поставяме кутийка в някоя друга само ако широчината и дължината

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари 2017 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Рекурсия 21.12.16

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ

40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъ 40 Глава 1. Тензорна алгебра 6. Пример тензор на инерцията на Ойлер В този момент нека прекъснем формалното изложение на тензорната алгебра за да обсъдим по-подробно два класически примера на двувалентни

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр

Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и кр Министерство на образованието, младежта и науката 61. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 8-9 април 2012 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 9.1. Да се намерят стойностите

Подробно

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим Глава 13 Пълни многообразия Определение 13.1. Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделимите пред-многообразия X се наричат многообразия. Ако

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Slide 1

Slide 1 Случайна величина е функция, която съпоставя реално число на всеки изход Опит: Хвърляне на монета един път S= {Л, Г} X={брой лица} 0 Y={брой гербове} 0 Опит: хвърляне на зарче един път S= {, 2, 3, 4, 5,

Подробно

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 007 г Кратки решения на задачите Задача 91 Да се намерят всички стойности на

Подробно

Частично рекурсивни, рекурсивни и примитивно рекурсивни функции. Рекурсивни и рекурсивно номеруеми множества Този текст съдържа някои сведения от теор

Частично рекурсивни, рекурсивни и примитивно рекурсивни функции. Рекурсивни и рекурсивно номеруеми множества Този текст съдържа някои сведения от теор Частично рекурсивни, рекурсивни и примитивно рекурсивни функции. Рекурсивни и рекурсивно номеруеми множества Този текст съдържа някои сведения от теорията на изчислимостта, които ще се предполагат известни

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

Kontrolno 5, variant 1

Kontrolno 5, variant 1 N P - П Ъ Л Н И З А Д А Ч И КОНТРОЛНО 5 ПО ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ СУ, ФМИ ( ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 1. ПОТОК; 3 МАЙ 018 Г. ) Задача 1. Разглеждаме задачата за разпознаване LongestCycle:

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

Логаритмична регресия

Логаритмична регресия Логаритмична регресия Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Функция на хипотезата h θ x = g θ T x = 1 1 + e θt x Функция на цената J θ = 1 σ m i=1 m Cost(h θ x i, y i ), където Cost(h

Подробно

Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Microsoft Word - KZ_TSG.doc ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

Slide 1

Slide 1 Теория на вероятностите ( спец. Приложна математика) Ръководство на клуб председател, касиер и секретар се избират по случаен начин измежду 4 човека: Aна, Борис, Васил и Георги. По колко различни начини

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Microsoft Word - DIS.doc

Microsoft Word - DIS.doc Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане 1 Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivndg@yhoo.com. Четени са през

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Теория на Графите работна версия Минко Марков

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Теория на Графите работна версия Минко Марков Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Теория на Графите работна версия Минко Марков СЪДЪРЖАНИЕ Съдържание 1 История на теорията на графите 2 2 Неориентирани графи 5 2.1 Обикновени графи.......................................

Подробно

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно

Microsoft PowerPoint - Model_Dec_2008_17_21

Microsoft PowerPoint - Model_Dec_2008_17_21 Структура. Теория на графите общи понятия. Същност на мрежовите модели. Приложение на мрежови модели при управление на проекти и програми Общи понятия от Теорията на графите, използвани при мрежовите модели

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно