ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл"

Препис

1 ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на територията на Община Пазарджик 1.гр.Пазарджик по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот - описание Площ на имота Акт за общинска собственост 1. гр.пазарджик ул. Екзарх Йосиф 2. гр. Пазарджик ул. Д.Бояджиев 3. гр. Пазарджик ул. Д.Бояджиев 4. гр. Пазарджик ул.. Д. Дебелянов 5. гр. Пазарджик ул. Мургаш 6. гр. Пазарджик 7. гр. Пазарджик 8. гр. Пазарджик 9. гр. Пазарджик 10. гр. Пазарджик 11. гр. Пазарджик ул. Мургаш 12. гр. Пазарджик ул. Мургаш 13. гр. Пазарджик ул. Мургаш 14. гр. Пазарджик ул. Мургаш 15. гр. Пазарджик 16. гр. Пазарджик 17. гр. Пазарджик 18. гр. Пазарджик 19. гр. Пазарджик 20. гр. Пазарджик 21. гр. Пазарджик 22. гр. Пазарджик ул. Мургаш 345 Поземлен имот с , съставляващ УПИ ІІ-880, търговия и услуги 257 б УПИ VІ- търговия и услуги 257 б УПИ VІІ- търговия и до 432 кв. услуги Поземлен имот с ,съставляващ УПИ V, търговия и услуги 116 кв.м. 4672/ ,50 кв.м. 31,50 кв.м кв.м. 221 г УПИ І - общ. 256 кв.м. 221 г УПИ ІІ - общ. 301 кв.м. 221 г УПИ ІІІ - общ. 241 кв.м. 221 г УПИ ІV- общ. 368 кв.м. 221 г УПИ V - общ. 294 кв.м. 221 г УПИ VІ - общ. 370 кв.м. 221 д УПИ І - общ. 240 кв.м. 221 г УПИ ІІ - общ. 50кв.м. 221 д УПИ ІІІ - общ. 281 кв.м. 221 д УПИ ІV - общ. 300 кв.м. 221 д УПИ V - общ. 305 кв.м. 221 д УПИ V І - общ. 350 кв.м. 221 д УПИ VІІ - общ. 287 кв.м. 221 д УПИ VІІІ - общ. 234 кв.м. 221 д УПИ ІХ - общ. 380 кв.м. 221 д УПИ Х - общ. 263 кв.м. 221 д УПИ Х І - общ. 263 кв.м. 221 е УПИ І - общ. 426 кв.м. 4406/

2 23. гр. Пазарджик ул. Мургаш 24. гр. Пазарджик ул. Мургаш 25. гр. Пазарджик 26. гр. Пазарджик 27. гр. Пазарджик 28. гр. Пазарджик 29. гр. Пазарджик 30. гр. Пазарджик 31. гр. Пазарджик 32. гр. Пазарджик Царица Йоанна 33. гр. Пазарджик и с. Главиница 34. гр.батак,курортна зона Цигов чарк 35. гр. Пазарджик ул. Йордан Ненов гр. Пазарджик ул. Заводска 37. гр. Пазарджик ул. Пловдивска 38. гр.пазарджик ул. Кочо Честименски 39. гр.пазарджик ул. Кочо Честименски 40. гр.пазарджик ул. Дунав 41. гр.пазарджик ул. Ангел Кънчев 42. гр.пазарджик ул. Верила 221 е УПИ ІІ - общ. 403 кв.м. 221 е УПИ ІІІ - за търг. и услуги 223 кв.м. 221 е УПИ ІV - общ. 531 кв.м. 221 е УПИ V - общ. 412 кв.м. 221 е УПИ V І - общ. 215 кв.м. 221 е УПИ V ІІ - общ. 262 кв.м. 221 е УПИ VІІІ - общ. 423 кв.м. 221 е УПИ ІХ - общ. 286 кв.м. 221 е УПИ Х - общ. 279 кв.м. 512 Поземлен имот с идентифик , съставляващ УПИ V Продажба на общински апартаменти на настанените в тях наематели 30 Двуетажна масивна сграда, със застр. площ 37,30 кв.м.(банята) в УПИ -І инд.вилно стр. кв.30, п.и. 629 кв.481 б Поземлен имот с идентифик , съставляващ УПИ УПИ ІХ- 290 и построените в него сгради с и кв.м. (жил. сграда) и кв.4 - инд. зона кв.м ( гараж) Поземлен имот с , съставляващ УПИ ХLV І - база на Заводски строежи в кв. 4 по плана на индустриална зона на гр. Пазарджик и построената в него него сграда с със застроена площ 191 кв.м. 420 Поземлен имот с Поземлен имот с ,съст.УПИ ХXXV жил. стр., търг. и услуги 113 УПИ ХXXIV жил. стр., търг. и услуги 1552 кв.м. 3116/ г 50 бр. 37,30 кв.м. 350 кв.м. 3940/ г. 541 кв.м. 396 кв.м. 1350/ г. 263 кв.м. 4551/ г. 293 кв.м. 410б Поземлен имот с 228 кв.м. 4548/ г , УПИ II УПИ XIII търг. и усл. 228 кв.м. 149 Поземлен имот с идентифик , УПИ XIII кв.м. 4856/

3 43. гр.пазарджик ул. Верила 44. гр.пазарджик ул. Рила 45. гр. Пазарджик, ул. Пловдивска гр. Пазарджик, ул. Пловдивска Гр. Пазарджик, ул. Чинар Гр. Пазарджик, ул. Чая Гр. Пазарджик, ул. Неофит Бозвели Гр. Пазарджик, ул. Йордан Ненов Гр. Пазарджик, ул. Найден Геров Гр. Пазарджик, ул. Хан Крум гр. Пазарджик, ул. Георги Пенев гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец Поземлен имот с идентифик , УПИ XIV Поземлен имот с Самостоятелен обект в сграда, с на сградата , ул. Пловдивска 2, ет Самостоятелен обект в сграда, с на сградата , ул. Пловдивска 2, ет Поземлен имот с Поземлен имот с , ведно със сгради 278 Поземелен имот с , ведно със сграда с Сгради с и и , ведно със земя 184 Поземлен имот с , ведно със сграда 199 Самостоятелен обект в сграда с Поземлен имот с Сграда с с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 51 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад 437кв.м. 4855/ кв.м. 40 кв.м. 542/ кв.м. 542/ кв.м. 4943/ г кв.м 26/ г. 91 кв.м. 4478/ кв.м. 4912/ кв.м. 4673/ кв.м. 259 кв.м. 4780/ / г. 4755/ г. 4756/ г.

4 57. гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец гр. Пазарджик ул. Веслец Сграда с с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 39 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 52 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 48 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 40 кв.м., на два етажа, предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 6 кв.м., предназначение складова база, склад 539 Сграда с с площ от 40 кв.м., на два етажа, 4757/ г. 4758/ г. 4759/ г. 4760/ г. 4761/ г. 4762/ г. 4763/ г. 4764/ г.

5 65. гр. Пазарджик, ул. Преспа гр. Пазарджик ул. Струма гр. Пазарджик ул. Струма предназначение жилищна сграда-еднофамилна и сграда с с площ 7 кв.м., предназначение складова база, склад 242 Поземлен имот с идент с площ от кв.м., ведно със сграда с площ от 219 кв.м. 503 Поземлен имот с Поземлен имот с кв.м. 4709/ г / г / г. 68. гр. Пазарджик ул. К. Величков 69. гр. Пазарджик ул. К. Величков 70. гр. Пазарджик ул. Луда Яна 71. гр. Пазарджик ул. Луда Яна гр. Пазарджик ул. Стефан Стамболов 73. гр. Пазарджик ул. Гладстон 74. гр. Пазарджик ул. Струма 75. гр. Пазарджик ул. Струма 76. гр. Пазарджик ул. Струма 77. гр. Пазарджик ул. Спартак 2А 78. гр. Пазарджик ул. Спартак 2Б 79. гр. Пазарджик ул. Спартак 2В 80. гр. Пазарджик ул. Янтра 81. гр. Пазарджик ул. Криволак гр. Пазарджик ул. Васил Априлов 83. гр. Пазарджик ул. Васил Априлов 84. гр. Пазарджик ул. Васил Априлов 85. гр. Пазарджик ул. Спартак 86. гр. Пазарджик ул. Спартак 84 Поземлен имот с Поземлен имот с Поземлен имот с Поземлен имот с , ведно със сграда Поземлен имот с кв.м. 145/ г. 114 кв.м. 148/ г. 376 кв.м Поземлен имот с 20 кв.м Г УПИ XXX кв.м. 405 Г УПИ XVI кв.м. 405 Г УПИ XV кв.м. 420 Поземлен имот с Поземлен имот с Поземлен имот с Б Поземлен имот с , ведно със сгради 410Б Поземлен имот с , ведно със сграда 415А Поземлен имот с В 413Б УПИ XIII-1337, за жилищно строителство, търговия и услуги УПИ I-1366, 1376, за жилищно строителство 425 УПИ XII УПИ XIII кв.м. 4907/ г. 712 кв.м. 96/ г. 227 кв.м. 4946/ кв.м. 4947/ кв.м. 4948/ кв.м. 306 кв.м. 4516/ г. 142 кв.м. 4887/ г кв.м. 855 кв.м. 347 кв.м. 317 кв.м.

6 87. гр. Пазарджик ул. Спартак 88. гр. Пазарджик ул. Спартак 89. гр. Пазарджик ул. Димитър Греков гр. Пазарджик, ул. Янтра гр. Пазарджик, ул. Янтра гр. Пазарджик, ул. Янтра гр. Пазарджик, ул. Рила гр. Пазарджик, ул. Яденица 4 314А 314А 405В Поземлен имот с , съставляващ УПИ XXXVII кв.м. УПИ XXVII-1567 Поземлен имот с Самостоятелен обект в сграда с (гараж) кв.м. Самостоятелен обект в сграда с (гараж), кв.м. Самостоятелен обект в сграда с (гараж), кв.м. Самостоятелен обект в сграда с (гараж), кв.м. 48 Поземлен имот с / г. 355 кв.м. 243 кв.м. 159/ г. 4900/ г. 4901/ г. 4615/ г. 3068/ г. ОБЩО от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в гр. Пазарджик лева 2. Населените места в община Пазарджик по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот -описание Площ на имота Акт за общинска собственост с.алеко 1. с.алеко 2. с.алеко 3. с.алеко 4. с.алеко 5. с.алеко 6. с.алеко 7. с.алеко 8. с.алеко 9. с.алеко 10. с.алеко 60 УПИ V общ. 880кв.м. 60 УПИ VІ общ. 880кв.м. 60 УПИ VІІ общ. 900кв.м. 5 УПИ ХVІ общ. 443 кв.м. 2633/ г. 54 УПИ VІІ общ. 590 кв.м. 54 УПИ VІІІ общ. 600кв.м. 54 УПИ ІХ общ. 685кв.м. 2 УПИ VІІІ кв.м. 60 УПИ III общ. 881 кв.м. 38 УПИ IX 153, търг. и усл. 240 кв.м.

7 11. с.алеко 12. с.алеко 13. с.алеко 14. с.алеко 15. с.алеко 16. с.алеко 5 УПИ IV общ. 590 кв.м. 4924/ г. 54 УПИ ХІII общ. 485 кв.м. 4923/ г. 56 УПИ VIІ общ. 610 кв.м. 56 УПИ ІХ общ. 546 кв.м. 56 УПИ Х общ. 538 кв.м. 13 УПИ ХIV кв.м. с.братаница 1. с.братаница 82 УПИ ХV общ. 688 кв.м. 3026/ с.братаница 82 УПИ ХVІ общ. 659 кв.м. 3027/ с.братаница 82 УПИ ХVІІ общ. 635 кв.м. 3028/ с.братаница 82 УПИ ХVІІІ общ. 637 кв.м. 3029/ с.братаница 82 УПИ ХІХ общ. 589 кв.м. 3030/ с.братаница 82 УПИ ХХ общ. 535 кв.м. 3031/ с.братаница 82 УПИ ХХІ общ. 518 кв.м. 3032/ с.братаница 82 УПИ ХХІІ общ. 534 кв.м. 3033/ с.братаница 76 УПИ ХХІV общ. 369кв.м. 4137/ с.братаница 72 УПИ ІV мнс 465кв.м. 4596/ с.априлци 1. Априлци 4 УПИ V търговия и 350кв.м. Услуги 2. Априлци 41 УПИ ІV общ кв.м. 8/ г. с.величково 1. Величково 7 УПИ ІІ общ кв.м. 9/ г. 2. Величково 7 УПИ ХІ общ. 550кв.м. 11/ г. 3. Величково 7 УПИ ХІV общ. 605кв.м. 12/ г. 4. Величково 8 УПИ ХVІ общ. 675 кв.м. 5. Величково 8 УПИ ХVІІ общ. 675 кв.м. 6. Величково 51 УПИ VІІІ търговия 305кв.м. и услуги 614/ г. с.гелеменово 1. Гелеменово 49 УПИ V общ. 484кв.м. с.говедаре 1. Говедаре 37 УПИ І общ. 840кв.м. 6/ г.

8 2. Говедаре 37 УПИ ІІ общ кв.м. 7/ г. 3. Говедаре 40 УПИ VІІІ общ. 510кв.м. 10/ г. 4. Говедаре 40 УПИ VІІ общ. 640 кв.м. 11/ г. 5. Говедаре 40 УПИ ХV общ. 510кв.м. 12/ г. 6. Говедаре 12 УПИ ХХV кв.м. с.дебръщица 1. Дебръщица извън регулац 2 Дебръщица извън регулац Двуетажна масивна сграда канцелария в УПИ ХХVІІ по парцеларен план на стопански двор Едноетажна масивна сграда склад - профили в УПИ ХХ по парцеларен план на стопански дво 33/ / г. 3. Дебръщица 41 УПИ VІІІ общ. 616кв.м. 31/ Дебръщица едноетажна масивна сграда- склад, построе УПИ ХVІ-стоп.двор, 330 кв.м. 34/ г. с.добровница 1. Добровница 18 УПИ Х- за услуги 390кв.м. 1306/ г 2. Добровница 72 УПИ Х-общ. 860 кв.м. 49/ г. 3. Добровница 72 УПИ ІХ-общ. 850 кв.м. 48/ г. 4. Добровница 72 УПИ ХІІ-общ. 680 кв.м. 51/ г. 5. Добровница 72 УПИ ХІ-общ. 700 кв.м. 50/ г. 6. Добровница 75 УПИ VІІ-общ. 785 кв.м. 77/ г. 7. Добровница 75 УПИ VІІІ-общ. 900 кв.м. 78/ г. 8. Добровница 75 УПИ ІV-общ. 950кв.м. 74/ г. 9. Добровница 75 УПИ V-общ. 920 кв.м. 75/ г. 10. Добровница 75 УПИ VІ-общ. 950 кв.м. 76/ г. 11. Добровница 75 УПИ ІІ-общ. 920 кв.м. 72/ г. 12. Добровница 75 УПИ І-общ. 765 кв.м. 71/ г. 13. Добровница 75 УПИ ІІІ-общ. 920 кв.м. 73/ г. 14. Добровница 69 УПИ І-общ. 726 кв.м. 83/ г. 15. Добровница 69 УПИ ХХІ-общ. 957 кв.м. 18/ г. 16. Добровница 69 УПИ Х-общ. 594 кв.м. 101/ г. 17. Добровница 73 УПИ І-общ. 680 кв.м. 3129/ Добровница 73 УПИ ІІ-общ. 741 кв.м. 3130/ Добровница 73 УПИ ІІІ-общ. 720 кв.м. 3132/ Добровница 73 УПИ ІV-общ. 717 кв.м. 3133/ Добровница 73 УПИ V-общ. 756 кв.м. 3134/ Добровница 73 УПИ VІ-общ. 801 кв.м. 3135/ Добровница 73 УПИ VІІ-общ. 702 кв.м. 3136/ Добровница 73 УПИ VІІІ-общ. 760 кв.м. 3137/ Добровница 73 УПИ ІХ-общ. 890 кв.м. 3138/ Добровница 73 УПИ ХІ-общ. 783 кв.м. 3139/ Добровница 73 УПИ ХІІ-общ. 726 кв.м. 3140/ Добровница 73 УПИ ХІІІ-общ. 798 кв.м. 3141/ Добровница 73 УПИ ХVІІ 735 кв.м. 3142/

9 с.звъничево 1. Звъничево 20 а УПИ ХХV общ. 700 кв.м. 2632/ г 2. Звъничево 54 УПИ І автомивка 254 кв.м. 3. Звъничево 54 УПИ ІІ общ. 885 кв.м. 4. Звъничево 54 УПИ ІІІ общ. 704 кв.м. 5. Звъничево 54 УПИ ІV общ. 720 кв.м. 6. Звъничево 54 УПИ V общ. 672 кв.м. 7. Звъничево 54 УПИ VІ общ. 642 кв.м. 8. Звъничево 54 УПИ VІІ общ. 642 кв.м. 9. Звъничево 54 УПИ VІІІ общ. 642 кв.м. 10. Звъничево 54 УПИ ІХ общ. 590 кв.м. 11. Звъничево 54 УПИ Х общ. 560 кв.м. 12. Звъничево 55 УПИ І общ. 530 кв.м. 13. Звъничево 55 УПИ ІІ общ. 520 кв.м. 14. Звъничево 47 УПИ ХІІ кв.м. 3092/ Звъничево 20 б УПИ-II-за производство, търговия и услуги кв.м. 54/ г. 16. Звъничево 20 УПИ-XXV-общ. 747 кв.м. 2632/ г. 17. Звъничево 50 УПИ VІ кв.м. с. ИВАЙЛО 1. Ивайло 36 в УПИ ХVІ-общ. 643кв.м. 27/ год. 2. Ивайло 36 б УПИ ІІІ кв.м. 3. Ивайло 36 б УПИ VІ кв.м. 4. Ивайло 36 б УПИ ХІІІ кв.м. 4954/ г. 5. Ивайло 36 б УПИ ХVІ кв.м. 6. Ивайло 36 а УПИ ІІ кв.м. 7. Ивайло 36 а УПИ VІ кв.м. 4037/ г. 8. Ивайло 36 б УПИ V кв.м. 9. Ивайло 36 в УПИ ІІ кв.м. 10. Ивайло 36 а УПИ ІІІ кв.м. 11. Ивайло 36 б УПИ ХІІ кв.м. 12. Ивайло 62 УПИ ХІ - общ. 700 кв.м. 4038/ г. 13. Ивайло 63 УПИ Х общ. 432 кв.м. 14. Ивайло 36 а УПИ ХІV кв.м. 15. Ивайло 11 УПИ ХІІІ-общ. 608 кв.м. 16. Ивайло 11 УПИ ХІV -общ. 656 кв.м. 17. Ивайло 11 УПИ ХV -общ. 704 кв.м. 18. Ивайло 11 УПИ ХVІ -общ. 644 кв.м. 19. Ивайло 12 УПИ ХХІV -общ. 720 кв.м. 20. Ивайло 12 УПИ ХХV -общ. 752 кв.м. 21. Ивайло 12 УПИ ХХVІІ -общ. 608 кв.м. с.мало КОНАРЕ 1. Мало Конаре 180 УПИ ІІ - СНС 850 кв.м. 8/ г. 2 Мало конаре 180 УПИ ІІІ - СНС 760 кв.м. 9/ г. 3. Мало Конаре 180 УПИ ІV - СНС 550 кв.м. 10/ г. 4. Мало Конаре 180 УПИ V - СНС 558кв.м. 11/ г. 5. Мало Конаре 180 УПИ VІ - СНС 556кв.м. 12/ г.

10 6 Мало Конаре 180 УПИ VІІ - СНС 560кв.м. 13/ г. 7. Мало Конаре 180 УПИ VІІІ - СНС 510кв.м. 14/ г. 8. Мало Конаре 180 УПИ ІХ - СНС 540кв.м. 15/ г. 9. Мало Конаре 180 УПИ ІV - СНС 602кв.м. 17/ г. 10. Мало Конаре 180 УПИ ХV - СНС 578кв.м. 18/ г. 11. Мало Конаре 90 УПИ ХІІІ - СНС 460кв.м. 710/ г. 12. Мало Конаре 90 УПИ ХVІ - СНС 493кв.м. 711/ г. 13. Мало Конаре 90 УПИ VІІ - СНС 493кв.м. 712/ г. 14. Мало Конаре 80 УПИ І производство кв.м. 1032/ г. услуги 15. Мало Конаре 198 УПИ ІV общ. 468кв.м. 2110/ Мало Конаре 198 УПИ V общ. 468кв.м. 2111/ Мало Конаре 198 УПИ VІ общ. 468кв.м. 2112/ Мало Конаре 198 УПИ VІІ общ. 546 кв.м. 2113/ Мало Конаре 198 УПИ ІХ общ. 503 кв.м. 2115/ Мало Конаре 198 УПИ Х общ. 490 кв.м. 2116/ Мало Конаре 198 УПИ ХІ общ. 480 кв.м. 2117/ Мало Конаре 198 УПИ ХІІ общ. 480 кв.м. 2118/ Мало Конаре 199 УПИ ІІ общ 475 кв.м. 2124/ Мало Конаре 199 УПИ ІІІ общ 475 кв.м. 2125/ Мало Конаре 199 УПИ ІV общ 475 кв.м. 2126/ Мало Конаре 199 УПИ V общ 474кв.м. 2127/ Мало Конаре 199 УПИ VІ общ 481 кв.м. 2128/ Мало Конаре 199 УПИ VІІ общ 478 кв.м. 2129/ Мало Конаре 199 УПИ VІІІ общ 553 кв.м. 2130/ Мало Конаре 199 УПИ ІХ тп 110 кв.м. 2131/ Мало Конаре 199 УПИ Х общ 482 кв.м. 2132/ Мало Конаре 199 УПИ ХІ общ 480 кв.м. 3133/ Мало Конаре 199 УПИ ХІІ общ 482 кв.м. 3134/ Мало Конаре 199 УПИ ХІІІ общ 487 кв.м. 3135/ Мало Конаре 199 УПИ ХІV общ 487 кв.м. 3136/ Мало Конаре 197 УПИ ХVІ тп 79 кв.м. 1971/ Мало Конаре 31 УПИ ХХХІ търг. и ус 350 кв.м. 38. с. Мало Конаре 163 УПИ V кв.м. 39. с. Мало Конаре Стоп. двор Едноетажна масивна сграда (общински обор). 40. с. Мало Конаре 1 УПИ ІV- безвредно производство, ведно с постр. в него триетажн сграда от 408 кв.м и пристройка на един ета от 205 кв.м. и двете в груб вид 41. Мало Конаре 150 УПИ ІІІ снс 289 кв.м. 42. Мало Конаре 35 УПИ ХІ снс 885 кв.м. с.мирянци 1. с. Мирянци 2 УПИ I общ. 649 кв.м. 2. с. Мирянци 2 УПИ II общ. 874 кв.м. 3. с. Мирянци 2 УПИ III общ. 859 кв.м. 4. с. Мирянци 2 УПИ IV общ. 865 кв.м. 5. с. Мирянци 2 УПИ V общ. 916 кв.м. 6. с. Мирянци 2 УПИ VI общ кв.м. 7. с. Мирянци 2 УПИ VII общ. 871 кв.м. 8. с. Мирянци 2 УПИ VIII общ кв.м. 9. с. Мирянци 2 УПИ IX общ. 988 кв.м кв.м. 40/ г.

11 10. с. Мирянци 2 УПИ X общ. 753 кв.м. 11. с. Мирянци 2 УПИ XI общ. 683 кв.м. 12. с. Мирянци 2 УПИ XII общ. 714 кв.м. с.мокрище 1. Мокрище 4 УПИ ХХІІ 1350 кв.м. 445/ г. произв.дейност и услуги 2. Мокрище 38 а УПИ І общ кв.м. 3. Мокрище 38 а УПИ ІІ общ кв.м. 4. Мокрище 38 а УПИ ІІІ общ кв.м. 5. Мокрище 38 а УПИ ІV общ кв.м. 6. Мокрище 39 УПИ ІV общ. 963 кв.м. 2310/ г. 7. Мокрище 39 УПИ V общ кв.м. с.огняново 1. с. Огняново 1 УПИ ІV общ. 595 кв.м. 1039/ г. 2. с. Огняново 1 УПИ V общ. 637 кв.м. 1040/ г. 3. с. Огняново 53 УПИ XVII кв.м. 4849/ г. с.овчеполци УПИ ХХІ-общ. 720 кв.м. 24/ г 2. с.овчеполци 4 УПИ Х кв.м. 2577/ г. 3. с.овчеполци 35 УПИ IV кв.м. с. Пищигово 1. с. Пищигово 89 УПИ II-общ кв.м. с.росен 1. Росен 6 УПИ ХІV общ. 697кв.м. 13/ г. 2. Росен 6 УПИ ХІІІ общ. 720кв.м. 12/ г. 3. Росен 6 УПИ ХІІ общ. 787кв.м. 11/ г. 4. Росен 6 УПИ ХІ общ. 765кв.м. 10/ г. 5. Росен 6 УПИ VІІІ общ. 900кв.м. 8/ г. 6. Росен 6 УПИ VІІ общ. 832кв.м. 7/ г. 7. Росен 7 УПИ ХІ общ. 720кв.м. 6/ г. 8. Росен 7 УПИ Х общ. 589кв.м. 5/ г. 9. Росен 7 УПИ ІХ общ. 594кв.м. 4/ г. 10. Росен 6 УПИ Х общ. 765 кв.м. 3/ г. 11. Росен 13 УПИ ХІV общ. 525 кв.м. 12. Росен 17 УПИ ХVII 126, ведно 860 кв.м. едноетажна паянтова сграда от 112 кв.м. с. Сарая 1. Сарая 41 УПИ VII кв.м. 4951/ г. с. СБОР

12 с.синитово 1. Синитово 26 УПИ ХІІІ - услуги 735кв.м. 48/ г. 2 Синитово 75 УПИ V общ. 1000кв.м. 56/ г. 3. Синитово 75 УПИ VІ общ. 758кв.м. 57/ г. 4. Синитово 75 УПИ VІІ общ. 681кв.м. 5. Синитово 75 УПИ ІХ общ. 1238кв.м. 6. Синитово 75 УПИ Х общ. 651кв.м. 61/ г. 7. Синитово 75 УПИ ХІ общ. 689кв.м. 62/ г. 8. Синитово 75 УПИ ХІІ - общ. 724кв.м. 63/ г. 9. Синитово 75 УПИ ХІІІ общ. 595кв.м. 64/ г. 10. Синитово 75 УПИ ХІV общ. 756кв.м. 11. Синитово 73 УПИ ІІІ общ. 808 кв.м. 10/ г. 12. Синитово 73 УПИ ІХ общ. 794 кв.м. 16/ Синитово 38 самост.обект, съставл. помещение 2 на площ от 22,76 кв.м. от едноетажна масивна сграда с площ от кв.м., построена в УПИ XXIII-кметство и поща Хаджиево 1. Хаджиево 7 УПИ V кв.м. 37/ год. 2. Хаджиево 34 УПИ ІХ общ. 919 кв.м. 2761/ г. 3. Хаджиево 6 УПИ ІV кв.м. 1918/ г. 4. Хаджиево 9 УПИ ІІІ кв.м. 3103/ г 5. Хаджиево 9 УПИ ІV-общ кв.м. 3102/ г 6. Хаджиево 9 УПИ V-общ 917 кв.м. 3100/ г 7. Хаджиево 9 УПИ VІІ-общ кв.м. 3101/ г с.цар Асен 1. Цар Асен 10 УПИ VІІІ търговия и услуги двуетажна масивна сграда 140 кв.м. 2. Цар Асен 19 УПИ XVI търговия и услуги, ведно с EMC - 34 кв.м 916кв.м. 9/ г. 472 кв.м. 12/ г. с.црънча 1. Црънча 28 УПИ ХV търговия и услуги, ведно с недовърш. двуетажна масивна сграда 774 кв.м кв.м. т.3 от АОС 7/ год. с.юнаците

13 1. Юнаците 53 УПИ І- общ. 610 кв.м. 2. Юнаците 53 УПИ ІІ- общ. 544 кв.м. 3. Юнаците 53 УПИ ХІІ-общ. 452 кв.м. 4. Юнаците 53 УПИ ХІІІ- търг.и услуг 379 кв.м. 510/ г. 5. Юнаците 3 УПИ VІІ кв.м. 1294/ г. 6. Юнаците 3 УПИ VІ кв.м. 7 Юнаците 3 УПИ ХVІ кв.м. 1291/ г. 8. Юнаците 7 УПИ ХІІ общ 264 кв.м. 702/ г 9. Юнаците 53 УПИ IІІ общ 845 кв.м. 495/ г. 10. Юнаците 35 УПИ IV кв.м 4313/ Юнаците 38 УПИ ІІ кв.м. 12. Юнаците 37 УПИ ХІІ-общ. 264 кв..м. ОБЩО от продажби на урегулирани поземлени имоти и сгради в селата лева ОБЩО от продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради: лева ІІ. Прекратяване на съсобственост. по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот -описание 1. гр. Пазарджик 134 б УПИ ХІІ-търг. и услуги с гр. Пазарджик ул. Марица 3. гр. Пазарджик ул. Марица 4. гр. Пазарджик ул. Марица 5. гр. Пазарджик ул. Дунав 299 Поземелен имот с Поземелен имот с Поземелен имот с й Поземелен имот с Площ на общинск. част-кв.м. 64 кв.м. 282 кв.м. 73 кв.м. 115 кв.м. 26 кв.м. 6. с. Братаница 14 УПИ ІІІ кв.м. 7. Всички допълнително подадени молби за доброволни делби и ликвидиране на съсобственост по чл. 36 от ЗОС и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ Акт за общинска собственост ОБЩО от прекратяване на съсобственост: лева ІІI.Учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване

14 по ред Населено място квартал Урегулиран поземлен имот -описа 1. гр. Пазарджик ЖК Устрем 2. гр. Пазарджик ЖК Устрем 3. гр. Пазарджик ЖК Устрем 4. Гр. Пазарджик ул. Свобода 5. Гр. Пазарджик ул. Свобода 6. Гр. Пазарджик ул. Свобода 7. Гр. Пазарджик ул. Свобода 8. Гр. Пазарджик Ул. Свобода 9. Гр. Пазарджик ул. Свобода 10. Гр. Пазарджик ул. Свобода 11. Гр. Пазарджик ул. Свобода 12. Гр. Пазарджик ул. Болнична 13. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 14. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 15. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 16. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 17. гр.пазарджик ул. Стефан Караджа 18. гр.пазарджик ул. Преспа 19. Всички постъпили нови молби за учредяване право на строеж и право на пристрояване на жилищни сгради Площ на застрояване 134 а УПИ ІV-гаражи 567 кв.м. 134 а УПИ V-гаражи 568 кв.м. 134 а УПИ VІ-гаражи 253 кв.м. 139 УПИ ІІІ 1095, гаражи 86 кв.м. 139 УПИ І V 1096, гаражи 117 кв.м. 139 УПИ Х І V за гаражи 109 кв.м. 139 УПИ Х V за гаражи 105 кв.м. 138 УПИ Х за гаражи 97 кв.м. 138 УПИ ХІ за гаражи 108 кв.м. 138 УПИ ХІІ за гаражи 173 кв.м. 138 УПИ Х ІІІ за гаражи 159 кв.м. 146 б УПИ Х -за гаражи 887 кв.м. (стар 416) 156 а УПИ ІIІ- за търг. и усл. 234 кв.м. 156 а УПИ ІV- за търг. и усл 234 кв.м а УПИ VІ- за търг. и усл. 292 кв.м. 156 б УПИ ІІI- Бензиностанция 844кв.м. 156 в УПИ ІV за търг. и усл. 222 кв.м. 242 УПИ IX за гаражи 118 кв.м. ОБЩО от учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване лева Акт за общинска собственост ІV. Общински имоти за отдаване под наем /от Общината/ Населено място квартал описание кв.м. Акт за общинска собственост

15 1. гр. Пазарджик Младежки дом - подземие Помещения с предназначение заведение за общ. хранене 2. с. Звъничево УПИ І, кв. 19 помещения с предназначение стомат. к-т 3. с. Мирянци УПИ І, кв. 15 Помещение с предназначение за поща 4. с. Братаница УПИ ІХ, кв. 52 Помещения с предназначение за поща 5. с. Юнаците УПИ ІХ, кв. 17 Помещение с предназначение за поща 6. с. Априлци УПИ І, кв. 4 Помещение с предназначение за поща 7. с. Мирянци УПИ І, кв. 15 Помещения с предназначение за лекарски кабинет 8. с. Братаница УПИ ІХ, кв. 52 Помещения с предназначение за стом. кабинет 9. с. Дебращица УПИ Х, кв. 10 Помещения с предназначение за лекарски кабинет 10. гр. Пазарджик Младежки дом, партерен етаж 11. гр. Пазарджик ОУ В. Левски - сграда в двора 12. гр. Пазарджик СОУ Г. Бенковски -кухн. блок Помещение с предназначение за туроператорска д-ст Помещения с предназначение за стом.кабинет Помещения с предназначение за учен.хранене 13. с. Крали Марко УПИ VІІІ, кв. 8 Помещения с предназначение за търг. д-ст 14. с. Ивайло УПИ ІV, кв. 25 Сграда с предназначение продажба на закуски кв.м. АПОС 180/ кв.м. АПОС 3/ кв.м. АПОС 52/ кв.м. АПОС 3/ кв.м. АПОС 9/ кв.м. АПОС 1/ кв.м. АПОС 14/ кв.м. АПОС 3/ кв.м. АПОС 8/ кв.м. АПОС 180/ кв.м. АПОС 1151/ кв.м. АПОС 217/ кв.м. АПОС 7/ кв.м. АПОС 11/ /от БМ СПЖФНСИ / Улица, Кв.м. Описание 1. Плувен комплекс Идентификатор ПИ Колодрум остров Свобода Идентификатор ПИ СЗ В.Левски ПИ Помещение, две стаи за склад и санитарен възел 107 кв. м. Хевън 13 Колодрум ,09 кв. м. Спортен клуб Масивна едноетажна сграда 130 кв.м по колоездене Печенеги бр. помещение под стълбищното пространство във фоайето на залата Диабет 1 4. Спортен комплекс бр. помещения Съблекална Хебър Футбол. на ПИ клуб частна АОС ; квартал публична 757/ г. 48/ г 603/ г. 214/ г. 215/ / г

16 К.Величков бр. помещение в североизточната.час СНЦ от партерния етаж на жил. блок Дружество На писателите 6. К.Величков бр. помещение в северозападната час част от партерния етаж на жил. блок 7. Ул. Бузлуджа 22 Идентификатор ПИ ул. Марица 20 Идентификатор ПИ бр. стаи, антре, сервизно помещение и външна тераса Част от втори етаж представляващ помещение с площ 125 км.м 895/ г. Кв. 349 СНЦ 895/ г. Сдружение Кв. 349 на писателите Съюз на Еван- 1373/ г гелиските Баптиски църкви 837/ г. 9. ул. Марица 20 Идентификатор ПИ Част от втори етаж представляващ два бр. помещения и фоайе 93.00кв.м. Сдружение Бъдеще 837/ г. 10. ул. Марица 20 Идентификатор ПИ ,25 Едноетажна масивна сграда 119,25кв.м. Сдружение Бъдеще 11. ул. Марица 20 Идентификатор ПИ Част от първи етаж представляващ помещения с площ 150 кв.м. Бенели ООД 837/ г 12. Ул. Хан Крум 15 Идентификатор ПИ Ул. Пейо Яворов 1 на ПИ Ул. Пейо Яворов 1 на ПИ Ул. Пейо Яворов 2 на ПИ Ул. Пейо Яворов 2 на ПИ бр. таванско помещение Областна Дирекция на МВР бр. помещение, находящи се на ІІІ-ти етаж в триетажна масивна сграда бр. помещение, находящи се на ІІІ-ти етаж в триетажна масивна сграда бр. помещения, находящи се на II ета в триетажна масивна сграда бр. помещение, находящи се на III ет в триетажна масивна сграда Мила Ученически Отдих и спорт 17. Ул. Пейо Яворов 2 на ПИ Помещение кв. м. Сдружение Активни потребители 18. Ул. Пейо Яворов бр. помещения на I етаж от двуетажн масивна сграда Съюз на Слепите в България 393/ г 786/ г. Кв / г. Кв / г. Кв / г 19. Ул. Янтра Гараж кв. м. гараж 4900/ г на ПИ Кв. 410 б Ул. Янтра 25 на ПИ Ул. Рила 62 на ПИ Гараж кв. м. гараж 4900/ г Кв. 410 б Гараж кв. м гараж 3086/ г. Кв Ул. Гео Милев Гараж кв.м. гараж 756/ г Кв / г. Кв.272

17 23. ул. Пловдивска 2 на ПИ Ул. Ал. Стамболийски 16 Идентификатор ПИ бул. Христо Ботев 99 ПИ идент бр. помещение, находящо се на ІV етаж в масивна сграда бр. помещения на втория етаж от двуетажна масивна сграда 1089 Футболно игрище под метален навес, рамкова конструкция на четири колони Дружество Алеко Сдружение Тенис клуб Фаворит Кв / г Кв / Ул. П. Яворов Ул. П. Яворов бр. помещение кв.м.; килер- 2 кв.м. и санитарен възел на първия етаж бр. помещение на втория етаж - 14,00 кв.м. 744/ г. Кв / г. Кв Ул. П. Яворов 10 ПИ идент бр. помещение на втория етаж - 14,00 кв.м. 744/ г. Кв. 258 ОБЩО от отдавани под наем лева V. Продажба на земеделски имоти Населено място ИМОТ ПЛОЩ дка 1. гр. Пазарджик поземлен имот с , гр. Пазарджик поземлен имот с , гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с гр. Пазарджик поземлен имот с поземлен имот с с. Априлци (стар ПИ ) поземлен имот с с. Априлци (стар ПИ ) 4, поземлен имот с с. Братаница (стар ПИ ) поземлен имот с с. Братаница (стар ПИ ) поземлен имот с с. Братаница (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) 3.890

18 20. поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) поземлен имот с с. Величково (стар ПИ ) Поземлен имот с с. Гелеменово (стар ПИ ) 30, Поземлен имот с с. Гелеменово (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с с. Гелеменово (ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Гелеменово (стар ПИ ) 5, Поземлен имот с с. Гелеменово 0, Поземлен имот с с. Гелеменово 1, Поземлен имот с с. Гелеменово 0, с. Говедаре Стопански двор - кантар 33. Поземлен имот с с. Дебръщица (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с с. Звъничево (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с с. Звъничево (стар ПИ ) 0, Поземлен имот с с. Ивайло (стар ПИ ) блато 13, поземлен имот с с. Крали Марко (стар ПИ ) поземлен имот с с. Крали Марко (стар ПИ ) поземлен имот с с. Крали Марко (стар ПИ ) Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 2, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 3, с. Мало Конаре Поземлен имот с ,251

19 (стар ПИ ) 49. Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 2, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 2, Поземлен имот с с. Мало Конаре (стар ПИ ) 5, поземлен имот с с. Мокрище (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) 12, Поземлен имот с (стар ПИ ) 17,5 55. Поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с (ПИ ) 8, Поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) 11, Поземлен имот с (стар ПИ ) 14, Поземлен имот с (стар ПИ ) 3, Поземлен имот с (стар ПИ ) 17, Поземлен имот с (стар ПИ ) 4, Поземлен имот с (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с (стар ПИ ) 27, Поземлен имот с (стар ПИ ) 5, Поземлен имот с (стар ПИ ) 10, Поземлен имот с (стар ПИ ) 22, Поземлен имот с (стар ПИ ) 8, Поземлен имот с (стар ПИ ) 5, Поземлен имот с (стар ПИ ) 15, Поземлен имот с (стар ПИ ) 12, Поземлен имот с (стар ПИ ) 1,5 73. Поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с

20 с. Oвчеполци с. Oвчеполци с. Огняново с. Огняново с. Огняново с. Паталеница с. Паталеница с. Пищигово с. Пищигово с. Пищигово с. Пищигово с. Пищигово с. Росен (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) 4 Поземлен имот с (стар ПИ ) 16,057 Поземлен имот с (стар ПИ ) 8,912 Поземлен имот с (стар ПИ ) 3,302 поземлен имот с (стар ПИ ) 8,078 поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) 11,886 поземлен имот с (стар ПИ ) 2,837 поземлен имот с (стар ПИ ) 10,771 поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) 2,077 Поземлен имот с (стар ПИ ) 2, Поземлен имот с с. Росен (стар ПИ ) 5, Поземлен имот с с. Росен (стар ПИ ) 1, Поземлен имот с с. Росен (стар ПИ ) 3, Поземлен имот с с. Росен (стар ПИ ) 4, с. Росен Трафопост в Стопански двор 97. поземлен имот с с. Росен ведно с мостови кантар Поземлен имот с с. Сарая (стар ПИ ) 7, поземлен имот с с. Синитово (стар ПИ ) поземлен имот с с. Синитово (стар ПИ ) поземлен имот с с. Цар Асен (стар ПИ ) поземлен имот с с. Цар Асен (стар ПИ ) поземлен имот с с. Цар Асен (стар ПИ ) поземлен имот с с. Црънча (стар ПИ ) 0.383

21 с. Юнаците Поземлен имот с , (стар ПИ ) 1,709 Поземлен имот с (стар ПИ ) 4,036 Поземлен имот с (стар ПИ ) 1,414 Поземлен имот с (стар ПИ ) 0,863 Поземлен имот с (стар ПИ ) 0,693 Поземлен имот с (стар ПИ ) 15,835 Поземлен имот с (стар ПИ ) 17,13 Поземлен имот с (стар ПИ ) 10,782 Поземлен имот с (стар ПИ ) 11,54 поземлен имот с (стар ПИ ) 10,487 поземлен имот с (стар ПИ ) 13,826 поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) поземлен имот с (стар ПИ ) Поземлен имот с (стар ПИ ) 7,473 Поземлен имот с (стар ПИ ) 24,569 Поземлен имот с (стар ПИ ) 21,371 поземлен имот с (стар ПИ ) Общо земеделски земи 1068 дка Обща стойност земеделски земи: лева VІ. КОНЦЕСИИ: НОВИ КОНЦЕСИИ 2018 г.: по ред Обект на концесия Площ Акт за общинска Собственост 1. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с , находящ се в парцел І спортно училище, кв.54 по плана гр. Пазарджик СОУ Георги Бенковски с предмет Изграждане, управление и поддържане на тенис кортове 7 броя и игрище за мини футбол 1 брой кв.м. 217/ г.

22 2. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот по КВС на с. Пищигово, находящ се в местността Газиевица, с начин на трайно ползване: водоем. 3. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с , с. Пищигово, находящ се в местността Потока, с начин на трайно ползване: за летище. 4. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Цар Калоян с начин на трайно ползване: паркинг. 5. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, ведно със сгради. 6. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев, ведно със сгради. 7. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с , находящ се в, с начин на трайно ползване: водоем. 8. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с , находящ се в, с начин на трайно ползване: водоем. 9. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с , находящ се в, с начин на трайно ползване: водоем. 10. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с , находящ се в местността Чатърлъка с. Сбор, с начин на трайно ползване: язовир. 11. Концесия за услуга, която да се осъществява върху обект публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с , находящ се в местността Чатърлъка с. Сбор, с начин на трайно ползване: язовир. 24,013 дка 16/ г кв.м. 4916/ г кв.м. 425/ г кв.м. 385/ кв.м. 386/ кв.м. 4898/ г кв.м. 917/ г кв.м. 64/ г кв.м. 918/ г кв.м. 919/ г.

23 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ 2018 г. 1. Очаквани приходи лв., в т.ч.: 1.1. Приходи от общински концесии лв Приходи от държавни концесии лв. VІІ. Очаквани приходи от продажба на земя, частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда чрез учредено право на строеж (без търг или конкурс) съгл. чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 48 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства лева. VIII. Очаквани приходи от продажба на имоти, частна общинска собственост, за които има взето решение за разпореждане на Общински съвет Пазарджик лева. РЕШЕНИЯ НА ОБС ИМОТ ПЛОЩ КВ.М / УПИ IV-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ V-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ VI-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ VII-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ VIII-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ IX-общ., кв. 9, с. Тополи дол / УПИ II-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ IV-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ V-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ VI-общ., кв. 78 a, с. Братаница / УПИ VIII-фурна., кв. 45, / УПИ X-търг. и усл., кв. 15, с. Гелеменово / УПИ X-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ XI-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ XII-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ XIII-общ., кв. 196, с. Мало Конаре / УПИ IV -общ., кв. 75, с. Огняново 379, / УПИ XVI-общ., кв. 52, с. Юнаците / УПИ XV - общ., кв. 52, с. Юнаците / УПИ XII - търг. и усл., кв. 55, с. Пищигово / УПИ XIII - търг. и усл., кв. 15, с. Тополи дол , кв.36 а 53/ ул. Христо Смирненски, гр. Пазарджик / УПИ XXIII- произв. дейн. и усл.., кв. 4, с. Мокрище / УПИ II - общ., кв. 73, с. Синитово / УПИ III - общ., кв. 73, с. Синитово / УПИ VI - общ., кв. 73, с. Синитово / УПИ VII - общ., кв. 73, с. Синитово / УПИ VIII - общ., кв. 74, с. Синитово / УПИ IX - общ., кв. 74, с. Синитово / УПИ III - общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ I - общ., кв. 77, с. Синитово / УПИ VI - общ., кв. 77, с. Синитово 585

24 33. 81/ УПИ X - общ., кв. 76, с. Синитово АОС 89/ / УПИ VIII - общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ IX - общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ X - общ., кв. 76, с. Синитово / УПИ VIII - общ., кв. 73, с. Синитово / УПИ III - общ., кв. 64, с. Априлци / УПИ V - общ., кв. 64, с. Априлци / УПИ IV - 84., кв. 7, с. Хаджиево / УПИ VI - общ., кв. 7, с. Хаджиево / УПИ VII - общ., кв. 7, с. Хаджиево / УПИ I - общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ IV - общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ V - общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XIII - общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ X-търг., кв. 40, с. Юнаците / УПИ III-общ., кв. 3, с. Величково / УПИ XVI-общ., кв. 3, с. Величково / УПИ XVII-общ., кв. 3, с. Величково / УПИ XIV-общ., кв. 51, с. Величково / УПИ II-общ., кв. 76, с. Величково / УПИ II - за услуги., кв. 24, с. Дебръщица / УПИ VII - търг. и услуги, кв. 33, с.пищигово, ведно със сграда ти етаж от сграда и 1/4 от двор в УПИ XI - търг. 100/ и усл, кв. 43, / УПИ XI-oбщ, кв. 52, с. Юнаците / УПИ II-oбщ, кв. 31, с. Говедаре / УПИ III-oбщ, кв. 31, с. Говедаре / УПИ XVII-48, кв. 4, с. Говедаре / УПИ XI-общ., кв. 197, с. Мало Конаре / УПИ XIII-общ., кв. 197, с. Мало Конаре / УПИ X-общ., кв. 40, с. Драгор 750 Поземлен имот с , 63. съставляващ УПИ ІІ-Произв.дейност в кв. 22 по 153/ одобрен ПУП гр. Пазарджик, местност Съзлъка / УПИ XIII-усл. И търг., кв. 52, с. Юнаците / УПИ IV-252., кв. 38, с. Хаджиево / УПИ I - общ., кв. 53, с. Хаджиево / УПИ II - общ., кв. 53, с. Хаджиево / УПИ III , кв. 53, с. Хаджиево / УПИ IV-489, кв. 53, с. Хаджиево / УПИ XI-общ., кв. 82, с. Братаница / УПИ XIV-237, кв.36 а, с. Ивайло / УПИ XVIII-общ., кв. 52, с. Юнаците / пром.с75/ , ул. Сютка, гр. Пазарджик / пром.с75/ , ул. Сютка, гр. Пазарджик / пром.с75/ , ул. Сютка, гр. Пазарджик / пром.с75/ , ул. Сютка, гр. Пазарджик 205

25 77. 72/ Поземлен имот с , 425 гр. Пазарджик, Ул. Павел Бобеков / Поземлен имот с , 410 гр. Пазарджик, Ул. Павел Бобеков / Поземлен имот с , 205 гр. Пазарджик, ул. Ягода / УПИ VІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ VIІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ ІX-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ X-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XIІ-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ XІV-общ., кв. 8, с. Хаджиево / УПИ I общ., кв. 53, с.алеко / УПИ VІІІ общ., кв. 198, с. Мало Конаре / УПИ XI-446, фурна, ведно със сгради, кв. 50, 1152 с. Хаджиево / УПИ XI-366, кв. 44, с. Хаджиево / УПИ XII-366, кв. 44, с. Хаджиево / УПИ ІI общ., кв.73, с. Синитово / Поземлен имот с , 328 ул. Веслец, гр. Пазарджик / Поземлен имот с , 350 ул. Веслец, гр. Пазарджик / Поземлен имот с , 481 ул. Веслец, гр. Пазарджик / УПИ XXIII-455, кв. 45, с. Звъничево / Поземлен имот с ,7, съставляващ УПИ III- търг. и усл., кв. 543, ул. Сютка 26-гр. Пазарджик / Поземлен имот с , гр. 401 Пазарджик, ул. Павел Бобеков, кв / Поземлен имот с , гр. 424 Пазарджик, ул. Павел Бобеков, кв / Поземлен имот с , съставляващ УПИ VIII- 9211, гр.пазарджик, ул. Витоша 79, кв / г. УПИ ХХХ общ., кв. 20, с. Звъничево / г. УПИ ХХІХ общ., кв. 20, с. Звъничево / г. УПИ ХV общ., кв. 199, с. Мало Конаре / г. УПИ ХVІ общ., кв. 199, с. Мало Конаре / г. УПИ ХІV общ., кв. 82, с. Братаница / г. УПИ XVI СНС, кв. 54, с. Звъничево / г. УПИ V-общ., кв. 77, с. Синитово / г. УПИ I-общ., кв. 11, с. Юнаците / г. УПИ V- сладкарница, ведно с построената в него едноет. масивна сграда, застроена върху 200 кв.м., 900 кв. 13, с. Сбор / г. УПИ X 82, кв. 7, с. Хаджиево / г. Масивна сграда кантар, състояща се: от навес с площ от 45 кв.м. и едноетажна масивна сграда с площ от 6,50 кв.м., находяща се в стопански двор извън регулацията на с. Сбор / Поземлен имот с , съставляващ УПИ ХVІ-общ., 393

26 гр. Пазарджик, ул. Г. Герасимов, кв / г. УПИ XIII 79, кв. 7, с. Хаджиево / г. УПИ V за услуги и произв. дейност, кв. 18, с. 550 Доборовница / г. УПИ VI за услуги и произв. дейност, кв. 18, с. 760 Доборовница / г. Поземлен имот с , 658 мест. Атчаир, гр. Пазарджик / г. Поземлен имот с , с. Главиница / Поземлен имот с , 158 ведно със сгради, съставляващ УПИ XІІ- 512 в кв. 328 а по действ. регулац. план, гр. Пазарджик, ул. Ст.Караджа / Поземлен имот с , 42 гр.пазарджик, бул. Христо Ботев, кв / Поземлен имот с , 42 гр.пазарджик, бул. Христо Ботев, кв / Самост. обект в сграда с идент с площ от 117 кв.м., предназначение-за офис, гр. Пазарджик, ул. Пловдивска 2, ет.4, кв / УПИ I-търг. и услуги, ведно с едноетажна масивна 5417 сграда с изба застроена на площ от 582 кв.м., с. Сбор, кв / УПИ ХІІІ-търговия и услуги, с. Сбор, кв / Поземлен имот с , мест. Ливадите, дере (стар номер ) ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИМОТИ В ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ лева IX.Придобиване на недвижими имоти от Общината - разходи Населено място по ред 1. Община Пазарджик квартал Урегулиран поземлен имот - описание Изкупуване на поземлени имоти за разширение на гробищни паркове, за задоволяване на обществени потребности, чрез тчуждаване за обществени мероприятия Площ на общинската част - кв.м. Акт за общинска собственост ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНАТА ЛЕВА ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО: лева

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно