Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG"

Препис

1 Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0

2 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните Режими автоматичен/ охлаждане Режими изсушаване/ вентилатор Режим отопление Настройване на таймера Употреба на дистанционното Характеристики на дистанционното RG0A/BGEF, RG0E/BGEF, RG0E(,/BGEF 0V (АААх R0/LR0х Функции на бутоните Sleep Fav RG0A/BGEF 0 ON/OFF б утон ( Чрез този бутон можете да включвате или изключвате климатика Бутон за увеличаване на темп ( Бутонът служи за увеличаване на температурата или времето на таймера Бутон за понижаване на темп ( Бутонът служи за намаляване на температурата или времето на таймера Когато климатикът работи в режим отопление, а зададената температура е O C, п ри продължително натискане на бутона два пъти ще се активира режим о отопление Дисплея на вътрешното тяло ще показва "FP" бутон При всяко натискане на бутона, режимът се променя в следната последователност: AUTO COOL DRY HEAT FAN не избирайте режим отопление, ако Вашата климатична система е предназначена само за охлаждане, защото функцията не се поддържа от тези модели Sleep б утон (з а RG0A/BGEF Активира/ деактивира функцията SLEEP Чрез нея можете да настроите оптималната температура и едновременно да спестите ел енергия Функцията е налична в режим охлаждане, отопление и автоматичен б утон (з а RG0E(,/BGEF Режимът се използва за пестене на енергия Когато системата работи в режим охлаждане натиснете бутона и температурата автоматично ще се промени на о C, скоростта на вентилатора ще премине в автматичен режим, за да се пести енергия (само, ако зададената температура е пониска от о C Ако температурата е между о C и 0 о C натиснете бутона и скоростта на вентилатора ще стане автоматична, а температурата ще остане непроменена

3 Функции на бутоните RG0E/BGEF RG0E(,/BGEF 0 Натискането на бутона, промяната на режима или настройването на температурата под O C ще прекрати режима Когато системата работи в този режим, зададената температура трябва да бъде O C и ли по-висока Охлаждането в случая може да е недостатъчно, ако е така - натиснете бутона отново б утон Натиснете го, за да настроите автоматично вкл/ изкл на системата б утон Натиснете го в режим охлаждане и температурата автоматично ще се промени на O C, като скоростта на вентилатора ще се увеличи и ще доведе до по-бързо охлаждане Натиснете бутона в режим отопление и температурата ще се промени на 0 O C, като скоростта на вентилатора ще се увеличи и ще доведе до по-бързо отопление Функцията не е налична, когато е активен някой от режимите AUTO, DRY,FAN, Self Clean или Comfort Натиснете някой от бутоните MODE,FAN,SLEEP и ли, за да излезете от режим Do Not Disturb б утон Натиснете бутона, за да изключите индикаторите на вътрешното тяло, сигнализацията на климатика, скоростта на вентилатора се понижава, което ще доведе до по-голям комфорт Натиснете бутона отново, за да излезете от този режим В режим Do Not Disturb дисплеят ще светне за 0 секунди, докато настроите режима, температурата или скоростта на вентилатора б утон Изберете скоростта на вентилатора: AUTO LOW MED HIGH Не можете да зададете AUTO скорост на вентилатора в режим DRY Задръжте бутона сек, за да активирате/ деактивирате режима Silent Ниската честота, на която работи компресора може да доведе до неефективно охлаждане/ отопление ( важи за моделите, разполагащи с функцията Silent Функции на бутоните Sleep Fav RG0A/BGEF 0 0 Swing б утон Използва се за задаване или отмяна на хоризонталното движение на жалузите и задаване на желаната посока (по вертикала на въздушния поток Жалузите променят своя ъгъл с градуса при всяко натискане на бутона Ако задържите бутона натиснат повече от сек жалузите ще започнат да се движат нагоренадолу автоматично б утон Използва се за приемане на функциите Swing б утон Използва се за задаване или отмяна на вертикалното движение на жалузите и задаване на желаната посока (по хоризонтала на въздушния поток Жалузите променят своя ъгъл с градуса при всяко натискане на бутона Ако задържите бутона натиснат повече от сек жалузите ще започнат да се движат нагоре-надолу автоматично б утон Когато натиснете бутона ще можете да избирате режимите в следната последователност: Fresh Follow me Comfort Self clean Натиснете бутона, за да изберете желаната функция, след което символът, отговарящ на този режим ще се появи на екрана на дистанционното Натиснете бутона, за да потвърдите Функция FRESH ( Когато се активира функцията FRESH, йонизаторът/ плазмената система за унищожаване на праха (в зависимост от модела се задейства и ще помогне за премахването на полени и замърсители от въздуха Функция FOLLOW ME ( Когато се активира функцията Follow Me, на дисплея на дистанционното ще се покаже реалната температура в помещението Дистанционното ще изпраща сигнала до климатика на всеки мин, докато не натиснете отново бутона FOLLOW ME Функция Comfort ( Когато се активира функцията Comfort, климатикът автоматично ще започне да работи на O C Функцията не е активна в режим FAN Натиснете някой от бутоните, MODE, Sleep, ON/OFF, и ли, за да излезете от режим Silent

4 SELF CLEAN SELF CLEAN ( AUTO COOL DRY HEAT FAN ( а RG0A/BGEF Fav ( OC s, 0 Silent ( Follow me ( Fresh RG0E(,/BGEF Self clean : % ( Comfort 0% ( 0% RG0E/BGEF RG0E(,/BGEF Sleep, sleep, FP,, Silent Self clean AUTO а а

5 Как да използвате бутоните Как да използвате бутоните Автоматичен режим Задаване на температурата Работния диапазон за този модел е от -0 O C Можете да увеличавате или намалявате температурата с O C В автоматичен режим (AUTO климатикът автоматично ще избере охлаждане, вентилатор отопление или изсушаване на база зададената температура Натиснете бутона MODE, за да изберете автоматичен режим Задайте желаната температура, като използвате бутоните или Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика, ЗАБЕЛЕЖКА: скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, ако системата работи в автоматичен режим DRY Sleep Режим изсушаване Натиснете бутона MODE, за да изберете режим изсушаване Задайте желаната температура, като използвате бутоните или Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика ЗАБЕЛЕЖКА: скоростта на вентилатора не може да бъде променяна, ако системата работи в режим изсушаване Fav Режим охлаждане Натиснете бутона MODE, за да изберете режим охлаждане Задайте желаната температура, като използвате бутоните или Натиснете бутона FAN, за да изберете скоростта на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока Натиснете бутона ON/OFF, за да стартирате системата COOL Режим вентилатор Натиснете бутона MODE, за да изберете режим вентилатор Натиснете бутона, за да зададете желаната скорост на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока Натиснете бутона ON/OFF, за да включите климатика ЗАБЕЛЕЖКА: в режим вентилатор не можете да настройвате температурата В резултат на това тя няма да се показва на дисплея на дистанционното управление FAN

6 FAN SLEEP TEMP TIMER OF F Как да използвате бутоните HEAT Режим отопление Натиснете бутона MODE, за да изберете режим отопление Задайте желаната температура, като използвате бутона и ли Натиснете бутона, за да зададете желаната скорост на вентилатора: автоматична, ниска, средна или висока Натиснете бутона ON/OFF, за да стартирате климатика След натискането на бутона н а екрана на дистанционното ще се появи следният индикатор " " По подразбиране на екрана ще се появи последният зададен период, зад който ще се появи символът "h" ( часове числото показва броя часове след настоящото време, след което желаете климатикът да се включи Ако зададете времето на д а бъде часа, н а екрана на дистанционното ще се появи следното: " 0h " Това означава, че системате ще се задейства след часа TIMER OFF Задава интервал, след изтичането на който климатикът да се изключи автоматично: например, когато се събуждате or x0 ЗАБЕЛЕЖКА: когато външната температура падне това може да се отрази върху производителността на климатика Ви в режим отопление В такива случаи препоръчваме да използвате климатика в допълнение с друг отоплителен уред Натиснете бутона и ли, за да зададете времето, когато искате системата да се задейства Изчакайте секунди след като се активира След това на дисплея на дистанционното ще се покаже температурата сек сек x FAN SLEEP MODE ON/OFF TEMP SHORT CUT TIMER OF F Настройване на таймера Климатикът Ви разполага с две функции за таймер - задава интервал, след изтичането на който климатикът да се включи автоматично TIMER OFF - задава интервал, след изтичането на който климатикът да се изключи автоматично Функцията TIMER Ви позволява да задавате времеви интервал, след изтичането на който системата автоматично ще се включи, например когато се върнете вкъщи от работа MODE ON/OFF SHORT CUT or Пример: климатикът ще спре работа след часа сек сек когато настроите или TIMER OFF до 0 часа, стъпката, с която ще се променя времето е 0 мин за всяко натискане на бутона В интервала от 0 до часа времето ще се променя с час Таймерът ще започне отначало,с след като премине часа Можете да отмените всички настройки, когато зададете времето на таймера да бъде " 00h " Пример: климатикът ще започне работа след часа Продължавайте да натискате бутона и ли, докато не достигнете желаната температура 0

7 MODE TEMP CUT Настройване на и TIMER OFF едновременно Ако, да речем, часът в момента е :00 и желаете системата да се включи автоматично в :00 и да работи часа, след което да се изключи в :00, трябва да направите следното: Пример: задаване на системата да се включи след часа, да работи часа, след което да се изключи ( вижте долното изображение : Дисплея на дистанционното и ли X сек Таймерът е настроен да включи системата след часа Таймерът е настроен да изключи системата след часа ON/OFF SHORT и ли X сек Таймерът започва броенето Включване на климатика Изключване на климатика ON/OFF SHORT CUT MODE TEMP Времето в момента: :00 часа PM PM PM PM PM PM PM PM часа по-късно часа по-късно

8 Употреба на дистанционното m Разположение на дистанционното Използвайте дистанционното на разстояние м от климатика, насочете го срещу приемника Сигналът е приет, след като системата издаде звуков сигнал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пред дистанционното има врата, завеса или друга преграда, която възпрепятства достигането на сигнала му до климатика Пазете дистанционното от заливане с течности, не го излагайте на пряка слънчева светлина или нагряване Ако инфрачервеният приемник на вътрешното тяло е изложен на пряка слънчева светлина, то климатикът може да не работи правилно Използвайте завеси, за да го предпазите от слънцето Ако друг електроуред реагира на командите от дистанционното, то трябва да преместите този уред на друго място или да се консултирате с местния доставчик Не изпускайте дистанционното Не поставяйте тежки предмети върху него и не стъпвайте отгоре му Употреба на държач за дистанционни ( по избор Подмяна на батериите Подменете батериите с нови, ако: Няма звуков сигнал след приемането на сигнала от дистанционното Индикаторите на дисплея избледняват Дистанционното се захранва от две батерии (АААх R0/LR0X, намиращи се в задната му част ( Премахнете капачето на дистанционното ( Извадете старите батерии и поставете новите, като внимавате да са поставени правилно ( Поставете капачето обратно ЗАБЕЛЕЖКА: след изваждането на батериите всички настройки изчезват След като поставите новите батерии трябва да направите отново всички настройки ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не поставяйте едновременно изтощени батерии и нови, както и такива от различен тип Не оставяйте батериите в дистанционното, ако не възнамерявате да го използвате в близките - месеца Не изхвърляйте батериите като битов отпадък, а го правете на специално предназначените места Дистанционното може да се монтира върху стена или стойка, благодарение на държач ( който може да бъде закупен отделно Преди да монтирате дистанционното се уверете, че климатикът приема сигнала безпрепятствено Използвайте два винта за монтажа За да поставите или премахнете дистанционното от държача, просто го повдигнете или свалете надолу

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Част : R08019037090D Индикация

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Fig. D Инструкция за употреба на инверторен стенен тип Fig. = A B C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL DRY E F 5 6 4 7 8 Fig. Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Модели: RSB-09LD RSB-LD RSB-8LD RSB-09LDC RSB-LDC RSB-8LDC

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

1.ai

1.ai En-1 СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...En-1 ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ...En- НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ...En-3 ПОДГОТОВКА...En-5 РАБОТА...En-6 POWERFUL и ECONOMY...En-8 ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР......En-9 ТАЙМЕР ЗА СЪН...

Подробно

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли Inverter models Вътрешно тяло AYXP7HR AYXP9HR AYXP12HR Външно тяло AEX7HR AEX9HR AEX12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на климатизатора, моля прочетете ръководството за експлоатация.

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

untitled

untitled ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ На климатични системи стенен тип За моделите: RS-12UD Моля, преди употреба прочетете упътването гр.пловдив, бул.: Кукленско шосе N52 тел.: (032) 390 100, факс: (032) 390 101

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 1 1 4 5 6 7 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 8 9 10 11 1 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 3X 3X 4X 4X 4X 4X 1 1 X4 7 6 7 X1A XA 3 4 5 3 3 4 ON OFF ON OFF

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно