15 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика 2 Информа

Размер: px
Започни от страница:

Download "15 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика 2 Информа"

Препис

1

2 5 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика Информатика и ИКТ История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика Биология Физика Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика История История 0 История Астрономия Астрономия Литература Химия Химия Информ. Химия Информ. Химия Информ. Информатика и ИКТ Литература Литература Химия Литература Химия Литература Химия Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. 0 Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Информатика и ИКТ Русский язык Физика Информ. Информ. Информ. Физика Информ. Физика Физика Обществознание Физика Физика Физика Обществознание Физика Обществознание Обществознание Русский язык Обществознание Обществознание Обществознание Математика Обществознание 0 Математика Русский язык Математика Литература Астрономия Литература Физика Физ-ра Ин.яз. Математика Ин.яз. Физ-ра Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Ин.яз. Физ-ра Информатика и ИКТ Ин.яз. Физ-ра Химия Физ-ра Ин.яз. Астрономия Ин.яз. Физ-ра Литература Физ-ра Ин.яз. Химия Химия Астрономия Химия ОБЖ Химия Русский язык Химия 0 Русский язык Математика Литература Литература Биология Математика Биология Русский язык Математика Информ. Обществознание Информ. Биология Информ. Обществознание История Математика История Литература Биология Обществознание Биология ОБЖ ОБЖ История ОБЖ Русский язык ОБЖ ОБЖ ОБЖ 0 Русский язык Математика Математика Русский язык Русский язык ОБЖ Сб

3 Математика Биология Физика История Биология История Биология История Биология Физика История Биология История Математика Математика Математика Физика История Биология Физика Математика Биология История Биология Литература Информ. Физика Информ. Литература Информ. Химия Информ. Химия Химия Обществознание Химия Литература Химия Химия Литература Химия Математика Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Химия Химия Информ. Информ. Физика Физика Физика Информ. Информ. Информ. Информ. Физика Физика Биология Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание История История Русский язык Русский язык Биология Математика Литература История ОБЖ Математика Астрономия Математика Математика История Русский язык Математика Математика Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Ин.яз. Физ-ра Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Ин.яз. Физ-ра Химия Астрономия Ин.яз. Физ-ра Астрономия Физ-ра Ин.яз. Астрономия Ин.яз. Физ-ра Биология Физ-ра Ин.яз. Ин.яз./Физ-ра Физ-ра/Ин.яз. Математика Химия Русский язык Химия История Химия Русский язык Химия Математика Математика Математика Литература Математика Литература Математика Обществознание Литература ОБЖ ОБЖ Биология Информ. Информ. Литература Биология Биология Биология История Литература Информ. Биология Информ. Обществознание Химия Литература Литература История Математика Математика Биология Биология Русский язык Литература Математика Русский язык Литература Литература Математика ОБЖ ОБЖ Математика ОБЖ Биология

4 6 Пн Вт Ср Чт Пт Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика История История История Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика Информатика и ИКТ История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика Биология 0 Физика Информатика и ИКТ Русский язык Русский язык Русский язык Информ. Химия Информ. Химия Литература Химия Химия Литература Химия Математика Химия Русский язык Русский язык Литература Литература Химия Литература Литература Литература Литература 0 Математика Математика Русский язык Математика Математика Математика Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физика Физика Физика Физика Физика Физика Физика Физика 0 Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Математика Химия Математика Химия Информ. Информ. Информ. Информ. Информ. Физика Химия Астрономия Химия Химия Химия Химия Химия Информатика и ИКТ Астрономия Литература Астрономия Астрономия Биология Литература Биология 0 Математика ОБЖ Русский язык Русский язык Математика Математика Информатика и ИКТ Физ-ра Ин.яз. История Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Русский язык Ин.яз. Физ-ра Русский язык Физ-ра Ин.яз. Информ. Ин.яз. Физ-ра Информ. Физ-ра Ин.яз. Обществознание История ОБЖ Математика Обществознание Биология Биология Биология 0 Математика ОБЖ История Литература ОБЖ Обществознание ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ Сб

5 Биология Физика История Биология История Биология История Биология Физика История Биология Физика Математика История Биология История История Биология Физика История Биология Математика Математика Математика Русский язык Русский язык Русский язык Информ. Обществознание Информ., Информ. Химия Информ. Химия Информ. Литература Математика Физика Литература Математика Химия Математика Химия Химия Химия Химия Литература Химия Литература Литература ОБЖ Математика Математика Математика Химия Русский язык Математика Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физика Физика Физика Физика Физика Обществознание История Обществознание Обществознание Обществознание Математика Биология Обществознание Обществознание Биология Обществознание Литература История ОБЖ Математика Информ. Информ. Информ. Информ. Информ. Информ. Информ. Информ. Информ. Химия Химия Химия Химия Химия Химия Химия Химия Химия Астрономия Астрономия Астрономия Астрономия Астрономия Литература Биология Обществознание Литература Математика ОБЖ История Русский язык История ОБЖ Математика Математика Литература Физ-ра Ин.яз. Биология Ин.яз. Физ-ра Биология Русский язык Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Математика Информ. Ин.яз. Физ-ра Литература Физ-ра Ин.яз. Литература Литература Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз./Физ-ра Физ-ра/Ин.яз. Биология Русский язык ОБЖ Биология ОБЖ Обществознание Биология Биология Биология История Литература Математика История Математика Математика Химия Литература Литература История ОБЖ Биология Математика

6 7 Пн Вт Ср Чт Пт История Информатика и ИКТ История История Информатика и ИКТ Физика Биология Физика Информатика и ИКТ Физика Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ Физика История История История Физика История Физика Физика История Информатика и ИКТ Физика 0 Информатика и ИКТ Русский язык Астрономия Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Информатика и ИКТ Химия Химия Литература Химия Химия Химия Химия 0 Русский язык Литература Литература Химия Литература Литература Литература Физика Физика Математика Физика Физика Физика Информ. Физика Обществознание Обществознание Физика Обществознание Обществознание Обществознание Физика Обществознание Математика Литература Обществознание Русский язык Русский язык История Обществознание Русский язык 0 Математика Астрономия Математика Астрономия Математика Информатика и ИКТ Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Ин.яз. Физ-ра Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Химия Астрономия Ин.яз. Физ-ра Астрономия Физ-ра Ин.яз. Биология Ин.яз. Физ-ра Биология Физика Математика Химия Литература Химия Русский язык Химия Математика 0 Математика Математика Математика Математика Литература ОБЖ Обществознание Математика Информ. Информ. Информатика и ИКТ Математика История Информ. Обществознание Информ. Биология Информ. Русский язык Русский язык Русский язык История Литература Математика Обществознание Математика 0 ОБЖ История ОБЖ ОБЖ Биология ОБЖ Биология ОБЖ ОБЖ ОБЖ Сб

7 Физика История Биология Физика Информ. Информ. Информ. Информ. История Биология Физика История Биология Биология Биология Биология Биология Физика История Биология История История История История Астрономия Астрономия Литература Математика Литература Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Литература Обществознание Физика Химия Литература Химия Химия Химия Химия Химия Химия Химия Литература Химия Литература Математика ОБЖ Математика Математика Физика Физика Информ. Информ. Информ. Обществознание Обществознание История Физика Физика Физика Биология Информ. Информ. Информ. ОБЖ Математика Биология Обществознание Обществознание Математика Обществознание Математика Математика Математика Литература Русский язык Математика Обществознание Обществознание Математика История История Ин.яз. Физ-ра Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Ин.яз. Физ-ра Химия Физ-ра Ин.яз. Химия Ин.яз./Физ-ра Физ-ра/Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Астрономия Ин.яз. Физ-ра Астрономия Физ-ра Ин.яз. Литература Ин.яз. Физ-ра Обществознание Литература Химия ОБЖ Химия Литература Химия ОБЖ Химия Математика Химия Русский язык Русский язык Русский язык Математика Русский язык Русский язык Биология Русский язык Математика Информ. Информ. Информ. Ин.яз. Физ-ра Информ. Информ. Информ. Биология Информ. Биология Информ. Биология Физ-ра Ин.яз. Биология Биология Биология История Литература Литература История Литература Литература Химия Литература Литература История Математика Математика ОБЖ Биология ОБЖ Обществознание Русский язык Математика Математика

8 5 Пн Вт Ср Чт Пт Сб МДК 04.0 Основы микробиологии Основы микробиологии МДК 04.0 Математика Фармакология МДК 04.0 Введение в специальность Введение в специальность Фармакология Фармакология Информационные технологии МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Основы философии Основы философии МДК 04.0 Основы философии Гигиена и экология МДК 04.0 Гигиена и экология 0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Астрономия Фармакология Анатомия Астрономия Астрономия Матем. Осн. микроб. Введение в специальность Введение в специальность Русский язык Фармакол. Лат. яз. Осн. микроб. Матем. Основы философии Астрономия Анатомия Лат. яз. Фармакол. Астрономия 0 Латинский язык Анатомия Анатомия Анатомия Физиология Физиология Физиология Физиология Математика Основы философии Математика Математика Русский язык Математика МДК 04.0 Основы философии Фармакология Основы философии Основы философии Русский язык Гигиена и экология Гигиена и экология Гигиена и экология МДК 04.0 Гигиена и экология Введение в специальность Гигиена и экология Введ. в спец. Фармакол. Основы философии Основы философии Основы микробиологии 0 МДК 04.0 МДК 04.0 Информационные технологии Информационные технологии Фармакол. Введ. в спец. Фармакология Фармакология Основы микробиологии История Анатомия Анатомия Анатомия Физ-ра Ин.яз. Матем. Анатомия Введение в специальность Основы философии Физиология Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Матем. Ин.яз. Ин.яз. Анатомия МДК 04.0 Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Анатомия Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. 0 МДК 04.0 Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физиология Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Основы микробиологии Основы микробиологии Математика МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Основы микробиологии Основы микробиологии МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Ин. яз. Гигиена Фармакол. МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК Физ-ра Фармакол. Гигиена История История История История История История История 0 История История История История История История История

9 Гигиена и экология МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Инф. техн. МДК 04.0 Фармакол. МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Осн. микроб. МДК 04.0 Инф. техн. Осн. микроб. Осн. микроб. МДК 04.0 МДК 04.0 Осн. микроб. Матем. МДК 04.0 МДК 04.0 Матем. Осн. микроб. Осн. микроб. МДК 04.0 Осн. микроб. Осн. микроб. Фармакол. Гигиена Матем. Матем. МДК 04.0 Гигиена Астрономия МДК 04.0 Гигиена Матем. МДК 04.0 Матем. Введ. в спец. Введ. в спец. Матем. Матем. Введ. в спец. Введ. в спец. Матем. Матем. Введ. в спец. Астрономия Астрономия Гигиена МДК 04.0 МДК 04.0 Матем. Введ. в спец. Матем. Матем. Введ. в спец. Введ. в спец. Матем. Матем. Введ. в спец. Введ. в спец. Матем. Физиология Лат. яз. Лат. яз. Физиология Физиология Лат. яз. Лат. яз. Физиология Физиология Лат. яз. Лат. яз. МДК 04.0 МДК 04.0 Лат. яз. Лат. яз. Гигиена Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Физиология Физиология Лат. яз. Лат. яз. Физиология Физиология Лат. яз. Лат. яз. Физиология МДК 04.0 Лат. яз. Лат. яз. МДК 04.0 Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Гигиена Лат. яз. Гигиена Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Осн. микроб. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Введ. в спец. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Гигиена Фармакол. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Введ. в спец. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Осн. филос. Фармакол. Фармакол. Осн. филос. Осн. филос. Фармакол. Осн. микроб. Осн. филос. Осн. филос. Введ. в спец. Фармакол. Осн. микроб. Осн. микроб. Введ. в спец. Введ. в спец. Осн. микроб. Осн. микроб. Фармакол. Фармакол. Осн. филос. Осн. филос. Фармакол. Осн. микроб. Осн. филос. Осн. филос. Осн. микроб. Введ. в спец. Осн. филос. Осн. микроб. Фармакол. Введ. в спец. Осн. микроб. Осн. микроб. Введ. в спец. Фармакол. Осн. микроб. Русский язык Астрономия Анатомия Анатомия Анатомия Анатомия Анатомия Анатомия Анатомия Анатомия Физиология Анатомия Ин.яз. Ин.яз. Анатомия Анатомия Ин.яз. Ин.яз. Анатомия Анатомия Ин.яз. Ин.яз. Анатомия Анатомия Ин.яз. Ин.яз. Анатомия Физиология Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Лат. яз. История Физ-ра Физ-ра Лат. яз. История Физ-ра Физ-ра История История Физ-ра Физ-ра История История Физ-ра Физ-ра История Лат. яз. История Лат. яз. История История История История История История МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК История Инф. техн. Инф. техн. История Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн.

10 6 Пн Вт Ср Чт Пт Сб МДК 04.0 Основы микробиологии Основы микробиологии МДК 04.0 Математика Фармакология МДК 04.0 Введение в специальность Введение в специальность Фармакология Фармакология Информационные технологии МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Основы философии Основы философии МДК 04.0 Основы философии Гигиена и экология МДК 04.0 Гигиена и экология 0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Русский язык Астрономия Фармакология Анатомия Русский язык Введение в специальность Введение в специальность Астрономия Астрономия Астрономия Астрономия Основы философии Русский язык Анатомия Анатомия Введ. в спец. Гигиена Матем. 0 Латинский язык Анатомия Анатомия Анатомия Физиология Введ. в спец. Анатомия Матем. Гигиена Физиология Физиология Физиология Математика Основы философии Математика Математика Введ. в спец. Фармакол. Математика МДК 04.0 Основы философии Фармакология Основы философии Основы философии Фармакол. Введ. в спец. Гигиена и экология Гигиена и экология Гигиена и экология МДК 04.0 Гигиена и экология Введение в специальность Гигиена и экология Русский язык Основы философии Основы философии Основы микробиологии 0 МДК 04.0 МДК 04.0 Информационные технологии Информационные технологии Фармакология Фармакология Основы микробиологии История Анатомия Анатомия Анатомия МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Введение в специальность Основы философии Физиология МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Анатомия МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК МДК 04.0 Физиология Основы микробиологии Основы микробиологии Математика Введ. в спец. Матем. Основы микробиологии Основы микробиологии МДК 04.0 Матем. Введ. в спец. Ин. яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. 0 Физ-ра Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра История История История История История История История 0 История История История История История История История

11 Гигиена и экология МДК 04.0 МДК 04.0 Матем. Инф. техн. Физиология МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Анатомия Матем. Анатомия Фармакол. Инф. техн. Гигиена Лат. яз. Физиология МДК 04.0 МДК 04.0 История История МДК 04.0 Гигиена Анатомия Анатомия История МДК 04.0 Фармакол. МДК 04.0 Гигиена Осн. микроб. Лат. яз. История МДК 04.0 МДК 04.0 История Гигиена История Осн. микроб. МДК 04.0 Осн. микроб. МДК 04.0 История Осн. микроб. Осн. микроб. Осн. микроб. История Астрономия Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Гигиена Физиология Лат. яз. Физиология Лат. яз. Лат. яз. Физиология Лат. яз. Лат. яз. Физиология Гигиена Фармакол. Лат. яз. Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Физиология Лат. яз. Физиология Физиология Лат. яз. Физиология Лат. яз. Физиология Лат. яз. МДК 04.0 Гигиена Астрономия Матем. Гигиена МДК 04.0 Матем. Введ. в спец. Матем. Матем. Введ. в спец. МДК 04.0 Физиология МДК 04.0 Введ. в спец. Фармакол. МДК 04.0 Матем. Анатомия Гигиена Матем. Матем. МДК 04.0 Матем. Введ. в спец. Введ. в спец. Матем. История МДК 04.0 Введ. в спец. МДК 04.0 Анатомия Матем. История Осн. филос. Анатомия Фармакол. Осн. филос. Осн. филос. Фармакол. Осн. микроб. Осн. филос. Осн. филос. Анатомия Осн. микроб. Лат. яз. Введ. в спец. Осн. микроб. Осн. микроб. Введ. в спец. Фармакол. Осн. микроб. Анатомия Осн. филос. Осн. филос. Фармакол. Анатомия Осн. филос. Осн. филос. Осн. микроб. Анатомия Осн. филос. Лат. яз. Осн. микроб. Осн. микроб. Введ. в спец. Введ. в спец. Осн. микроб. Осн. микроб. Фармакол. Анатомия Матем. Матем. Анатомия Фармакол. Введ. в спец. Осн. микроб. Фармакол. Введ. в спец. Анатомия История Фармакол. Матем. Анатомия Фармакол. Матем. Введ. в спец. Фармакол. Фармакол. Осн. микроб. Анатомия Введ. в спец. Фармакол. История МДК 04.0 МДК 04.0 Астрономия МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК Осн. микроб. Лат. яз. Лат. яз. МДК 04.0 Осн. микроб. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Осн. микроб. МДК 04.0 Лат. яз. Лат. яз. Осн. микроб. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз История Инф. техн. Инф. техн. История История Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. История Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн.

12 7 Пн Вт Ср Чт Пт Сб МДК 04.0 Основы микробиологии Основы микробиологии МДК 04.0 Математика Фармакология МДК 04.0 Введение в специальность Введение в специальность Фармакология Фармакология Информационные технологии МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Основы философии Основы философии МДК 04.0 Основы философии Гигиена и экология МДК 04.0 Гигиена и экология 0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Астрономия Астрономия Фармакология Анатомия Астрономия Физ-ра Ин.яз. Астрономия Введение в специальность Введение в специальность Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Фармакол. Основы философии Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Анатомия Ин.яз. Физ-ра Фармакол. Ин.яз. 0 Латинский язык Ин.яз. Физ-ра Анатомия Анатомия Анатомия Физиология Физ-ра Физ-ра Физиология Физиология Физиология Математика Основы философии Математика Математика МДК 04.0 МДК 04.0 Математика МДК 04.0 Основы философии Фармакология Основы философии Основы философии МДК 04.0 МДК 04.0 Гигиена и экология Гигиена и экология Гигиена и экология МДК 04.0 Гигиена и экология Введение в специальность Гигиена и экология МДК 04.0 МДК 04.0 Основы философии Основы философии Основы микробиологии 0 МДК 04.0 МДК 04.0 Информационные технологии Информационные технологии Фармакология Фармакология Основы микробиологии История Анатомия Анатомия Анатомия Фармакол. Матем. Лат. яз. Гигиена Введение в специальность Основы философии Физиология Матем. Фармакол. Гигиена Лат. яз. Русский язык МДК 04.0 Анатомия Лат. яз. Матем. Лат. яз. Анатомия 0 МДК 04.0 Физиология Матем. Лат. яз. Анатомия Лат. яз. Русский язык Основы микробиологии Основы микробиологии Математика Осн. микроб. Фармакол. Осн. микроб. МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Матем. Основы микробиологии Основы микробиологии МДК 04.0 Гигиена Осн. микроб. Осн. микроб. Фармакол. МДК 04.0 МДК 04.0 Матем. МДК 04.0 Ин. яз. Осн. микроб. Матем. Введ. в спец. Гигиена МДК 04.0 МДК Физ-ра Матем. Осн. микроб. Введ. в спец История История История История История История История 0 История История История История История История История

13 Гигиена и экология МДК 04.0 МДК 04.0 Лат. яз. Гигиена Инф. техн. Инф. техн. МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Гигиена Инф. техн. Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. МДК 04.0 Инф. техн. Лат. яз. Гигиена Инф. техн. Лат. яз. МДК 04.0 Гигиена Лат. яз. Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Лат. яз. Астрономия Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Гигиена МДК 04.0 Лат. яз. Инф. техн. Инф. техн. Астрономия Астрономия Физиология Физиология Физиология Физиология Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Физиология Ин.яз. Ин.яз. Физиология Физиология Ин.яз. Ин.яз. Физиология Инф. техн. Ин.яз. Ин.яз. Инф. техн. Инф. техн. Ин.яз. Ин.яз. Инф. техн. Инф. техн. Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра История История Физ-ра Физ-ра История История Физ-ра Физ-ра История Физиология Физ-ра Физ-ра История История История История История История Физиология История МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 Астрономия Астрономия Матем. Лат. яз. Фармакол. Матем. Матем. Лат. яз. Лат. яз. Матем. Матем. Лат. яз. Лат. яз. Осн. микроб. Лат. яз. Лат. яз. Матем. Лат. яз. Лат. яз. Матем. Матем. Лат. яз. Лат. яз. Матем. Матем. Лат. яз. Лат. яз. Матем. Осн. микроб. Лат. яз. Лат. яз. Осн. микроб. Осн. микроб. Лат. яз. Анатомия Матем. Фармакол. Анатомия Лат. яз. Анатомия Фармакол. Анатомия Анатомия Фармакол. Фармакол. Анатомия Анатомия Фармакол. Осн. микроб. Анатомия Физиология Осн. микроб. Лат. яз. Анатомия Анатомия Фармакол. Анатомия Фармакол. Анатомия Фармакол. Фармакол. Анатомия Анатомия Фармакол. Фармакол. Анатомия Анатомия Физиология Гигиена Осн. филос. Осн. филос. Осн. филос. МДК 04.0 Осн. филос. МДК 04.0 МДК 04.0 Осн. филос. МДК 04.0 Осн. микроб. Осн. филос. Гигиена МДК 04.0 Осн. филос. Русский язык МДК 04.0 Осн. филос. МДК 04.0 Осн. филос. Осн. филос. МДК 04.0 Осн. микроб. МДК 04.0 Введ. в спец. Лат. яз. МДК 04.0 Введ. в спец. Введ. в спец. МДК 04.0 Осн. микроб. Введ. в спец. Введ. в спец. Осн. микроб. МДК 04.0 Введ. в спец. Введ. в спец. Осн. микроб. История Введ. в спец. Введ. в спец. Гигиена Лат. яз. Введ. в спец. Введ. в спец. МДК 04.0 Введ. в спец. Введ. в спец. Осн. микроб. Осн. микроб. Введ. в спец. Введ. в спец. МДК 04.0 Осн. микроб. Введ. в спец. Введ. в спец. История Гигиена Введ. в спец. Русский язык История МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 История МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0 МДК 04.0

14 5 Пн Вт Ср Чт Пт Сб ПМСП С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в педиатрии Здоровый ребенок Мужчина и женщина С/п в хирургии Муж. и жен. С/п в терапии Геронтология С/п в педиатрии Инф. техн. Мужчина и женщина Муж. и жен. 0 Геронтология Инф. техн. С/п в педиатрии Инф. техн. С/п в терапии С/п в акушерств. Инф. техн. С/п в терапии Инф. техн. Инф. техн. С/п в акушерств С/п в хирургии Информационные технологии Информационные технологии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в хирургии ПМСП С/п в педиатрии С/п в хирургии Мужчина и женщина Мужчина и женщина 0 Здоровый ребенок С/п в педиатрии Мужчина и женщина ПМСП С/п в хирургии Геронтология С/п в хирургии С/п в терапии Информационные технологии Здоровый ребенок Геронтология С/п в хирургии Зд. ребенок С/п в терапии С/п в хирургии Физ-ра Ин.яз. С/п в хирургии С/п в терапии Зд. ребенок С/п в педиатрии Зд. ребенок 0 Ин.яз. Физ-ра С/п в терапии С/п в хирургии Инф. техн. С/п в терапии Зд. ребенок С/п в педиатрии С/п в терапии Инф. техн С/п в педиатрии Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. С/п в хирургии Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра С/п в терапии С/п в терапии Геронтология С/п в хирургии Мужчина и женщина С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в хирургии ПМСП 0 С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в педиатрии ПМСП С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в педиатрии ПМСП ПМСП ПМСП С/п в педиатрии С/п в педиатрии Здоровый ребенок Здоровый ребенок С/п в терапии ПМСП С/п в хирургии С/п в терапии 0 С/п в хирургии ПМСП С/п в акушерств. С/п в терапии С/п в акушерств С/п в акушерстве С/п в терапии С/п в акушерстве С/п в акушерстве С/п в акушерстве 0 С/п в акушерстве

15 С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в педиатрии С/п в хирургии Инф. техн. С/п в акушерств. С/п в акушерств. Инф. техн , С/п в терапии Муж. и жен Муж. и жен. С/п в терапии Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Муж. и жен. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Муж. и жен. Ин.яз. Инф. техн. Инф. техн. Ин.яз. Инф. техн. Инф. техн

16 6 Пн Вт Ср Чт Пт Сб ПМСП С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в терапии С/п в педиатрии С/п в педиатрии Здоровый ребенок Мужчина и женщина С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в терапии Зд. ребенок С/п в терапии Геронтология Мужчина и женщина Зд. ребенок С/п в педиатрии 0 Геронтология С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в хирургии Информационные технологии Информационные технологии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в хирургии ПМСП С/п в хирургии ПМСП С/п в педиатрии С/п в хирургии Мужчина и женщина Мужчина и женщина Инф. техн. С/п в хирургии ПМСП 0 Здоровый ребенок С/п в педиатрии Инф. техн. С/п в акушерств. Инф. техн. Инф. техн. С/п в акушерств Мужчина и женщина ПМСП С/п в терапии С/п в хирургии Информационные технологии Здоровый ребенок С/п в хирургии С/п в терапии С/п в хирургии Геронтология 0 Геронтология С/п в хирургии Инф. техн. С/п в акушерств. С/п в акушерств. Инф. техн С/п в педиатрии С/п в хирургии Зд. ребенок С/п в педиатрии С/п в хирургии Зд. ребенок С/п в хирургии С/п в терапии С/п в педиатрии С/п в терапии С/п в терапии Геронтология С/п в хирургии Мужчина и женщина С/п в терапии ПМСП С/п в акушерств. С/п в терапии 0 С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в хирургии ПМСП С/п в терапии Инф. техн. С/п в акушерств. Инф. техн С/п в хирургии С/п в педиатрии ПМСП ПМСП ПМСП С/п в педиатрии С/п в педиатрии Здоровый ребенок Здоровый ребенок С/п в терапии Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра 0 Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз С/п в акушерстве С/п в терапии С/п в акушерстве С/п в акушерстве С/п в акушерстве 0 С/п в акушерстве

17 Инф. техн. С/п в терапии Инф. техн. С/п в терапии С/п в терапии Инф. техн. С/п в терапии Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн Физ-ра Муж. и жен. С/п в педиатрии Муж. и жен. Муж. и жен. Муж. и жен. Физ-ра С/п в педиатрии Физ-ра Физ-ра Муж. и жен. Физ-ра Физ-ра Муж. и жен. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз

18 7 Пн Вт Ср Чт Пт Сб ПМСП С/п в хирургии Геронтология Зд. ребенок С/п в педиатрии С/п в педиатрии Здоровый ребенок Мужчина и женщина С/п в хирургии Зд. ребенок Геронтология С/п в терапии Геронтология Мужчина и женщина 0 Геронтология С/п в хирургии Информационные технологии Информационные технологии С/п в терапии ПМСП Муж. и жен. С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в терапии С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в терапии ПМСП С/п в педиатрии С/п в хирургии Мужчина и женщина Мужчина и женщина С/п в хирургии С/п в терапии С/п в терапии С/п в педиатрии 0 Здоровый ребенок С/п в педиатрии С/п в терапии С/п в хирургии Муж. и жен. ПМСП Мужчина и женщина ПМСП Зд. ребенок С/п в хирургии Муж. и жен. Физ-ра Информационные технологии Здоровый ребенок Ин.яз. Ин.яз. Зд. ребенок С/п в хирургии Ин.яз. Ин.яз. Муж. и жен. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. С/п в терапии 0 Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Инф. техн. Инф. техн. Физ-ра Физ-ра С/п в акушерстве Физ-ра С/п в терапии Инф. техн. Инф. техн. С/п в акушерстве С/п в педиатрии Муж. и жен. С/п в терапии С/п в хирургии С/п в терапии Муж. и жен. С/п в терапии С/п в терапии Геронтология С/п в хирургии Мужчина и женщина 0 С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в педиатрии ПМСП ПМСП ПМСП С/п в терапии ПМСП С/п в педиатрии С/п в педиатрии Здоровый ребенок Здоровый ребенок С/п в терапии ПМСП С/п в терапии С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в хирургии 0 С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в акушерстве С/п в терапии С/п в акушерстве С/п в акушерстве С/п в акушерстве 0 С/п в акушерстве

19 , С/п в хирургии С/п в педиатрии С/п в хирургии С/п в акушерстве С/п в педиатрии С/п в акушерстве С/п в педиатрии Ин.яз. С/п в педиатрии Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. С/п в акушерстве Физ-ра Физ-ра Инф. техн. Инф. техн. Физ-ра Физ-ра Инф. техн. Инф. техн. Физ-ра Физ-ра Инф. техн. Физ-ра С/п в акушерстве Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн. Инф. техн С/п в терапии С/п в хирургии С/п в хирургии С/п в терапии

20 45 Пн Вт Ср Чт Пт Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. С/п в терапии Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра С/п при инфекц. болезнях Основы реаниматологии С/п в терапии Осн. реанимат. Осн. реанимат. С/п в неврол. С/п в гериатрии Осн. реанимат. Осн. реанимат. Физ-ра Физ-ра Осн. реанимат. 0 Медицина катастроф Осн. реанимат. С/п в терапии С/п в неврол. Осн. реанимат. Осн. реанимат. С/п в гериатрии Осн. реанимат. Осн. реанимат С/п в терапии С/п в терапии С/п в неврологии Клиническая фармакология С/п при инфекц. болезнях С/п при инфекц. болезнях С/п в неврологии С/п в неврологии Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии С/п в гериатрии 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Клиническая фармакология Курсовая работа С/п в гериатрии С/п в гериатрии С/п в неврологии Ин.яз. Кл. фармак. Клиническая фармакология Клиническая фармакология С/п в неврологии Кл. фармак. Ин.яз. Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии С/п в неврол. Мед. кат. 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Физ-ра Физ-ра Мед. кат. С/п в неврол С/п в гериатрии С/п в гериатрии Курсовая работа Клиническая фармакология С/п при инфекц. болезнях Курсовая работа Курсовая работа Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии Кл. фармак. Кл. фармак. С/п в терапии 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Кл. фармак. С/п в гериатрии С/п в терапии Кл. фармак Физ-ра Ин.яз. С/п при инф.б. С/п в гериатрии С/п в неврол. Ин.яз. Физ-ра С/п в гериатрии С/п при инф.б. С/п в неврол. С/п при инф.б. Основы реаниматологии Основы реаниматологии Курсовая работа С/п при инф.б. С/п в гериатрии 0 Медицина катастроф Основы реаниматологии С/п в гериатрии Мед. кат. Мед. кат. Сб

21 Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Осн. реанимат. Физ-ра Физ-ра Осн. реанимат. Осн. реанимат. Осн. реанимат ,

22 46 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Ин.яз. Физ-ра С/п при инф.б. С/п в терапии С/п в неврол. Кл. фармак. С/п в терапии Физ-ра Ин.яз. С/п в терапии С/п при инф.б. Кл. фармак. С/п в неврол. Курсовая работа Курсовая работа С/п при инфекц. болезнях Основы реаниматологии Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. 0 Медицина катастроф Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра С/п в терапии С/п в терапии С/п в неврологии Клиническая фармакология С/п в неврол. С/п при инфекц. болезнях С/п при инфекц. болезнях С/п в неврологии С/п в неврологии С/п в гериатрии С/п в неврол. Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии С/п в гериатрии Осн. реанимат. С/п в гериатрии 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Клиническая фармакология Осн. реанимат. Осн. реанимат. Осн. реанимат С/п в гериатрии С/п в гериатрии С/п в неврологии С/п в гериатрии С/п в неврол. Клиническая фармакология Клиническая фармакология С/п в неврологии С/п в неврол. С/п в гериатрии Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии Кл. фармак. Осн. реанимат. 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Мед. кат. Мед. кат. Осн. реанимат. Кл. фармак С/п в гериатрии С/п в гериатрии Клиническая фармакология С/п при инфекц. болезнях Основы реаниматологии Основы реаниматологии Мед. кат. Осн. реанимат. 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Осн. реанимат. Мед. кат С/п при инф.б. С/п в гериатрии Курсовая работа С/п в гериатрии С/п при инф.б. Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в терапии Осн. реанимат. 0 Медицина катастроф Основы реаниматологии Осн. реанимат. С/п в терапии Кл. фармак. Осн. реанимат. Физ-ра С/п в гериатрии Кл. фармак. Ин.яз. Осн. реанимат. Осн. реанимат. С/п в гериатрии Физ-ра Ин.яз. 0 Осн. реанимат.

23 Курсовая работа Курсовая работа Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра ,

24 47 Пн Вт Ср Чт Пт С/п в терапии С/п при инф.б. С/п в терапии С/п при инф.б. С/п в терапии Курсовая работа С/п при инфекц. болезнях Основы реаниматологии Курсовая работа С/п при инф.б. С/п в гериатрии 0 Медицина катастроф С/п в гериатрии С/п при инф.б С/п в терапии С/п в терапии С/п в неврологии Клиническая фармакология С/п при инфекц. болезнях С/п при инфекц. болезнях С/п в неврологии С/п в неврологии Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии С/п в гериатрии 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Клиническая фармакология С/п в гериатрии С/п в гериатрии С/п в неврологии С/п в гериатрии С/п в неврол. Клиническая фармакология Клиническая фармакология С/п в неврологии С/п в неврол. С/п в гериатрии Основы реаниматологии Основы реаниматологии С/п в гериатрии Мед. кат. Кл. фармак. 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Курсовая работа Кл. фармак. Мед. кат С/п в гериатрии С/п в гериатрии С/п в терапии Кл. фармак. Кл. фармак. С/п в гериатрии Клиническая фармакология С/п при инфекц. болезнях Кл. фармак. С/п в терапии С/п в гериатрии Кл. фармак. Основы реаниматологии Основы реаниматологии Курсовая работа Курсовая работа 0 Медицина катастроф Медицина катастроф Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Основы реаниматологии Основы реаниматологии Мед. кат. С/п в неврол. С/п в неврол. Осн. реанимат. Осн. реанимат. С/п в гериатрии Физ-ра Осн. реанимат. Осн. реанимат. Физ-ра Физ-ра 0 Медицина катастроф Основы реаниматологии С/п в неврол. Мед. кат. Осн. реанимат. С/п в неврол. С/п в гериатрии Осн. реанимат. Осн. реанимат. Осн. реанимат. Осн. реанимат. Сб

25 , Ин.яз. Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Физ-ра Ин.яз. Ин.яз. Физ-ра Осн. реанимат. Осн. реанимат. Физ-ра Физ-ра Осн. реанимат. Осн. реанимат. Осн. реанимат

15 Пн Вт Ср Чт Пт История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология 2 Биология История Физ

15 Пн Вт Ср Чт Пт История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология 2 Биология История Физ 5 Пн Вт Ср Чт Пт 4.0.0 8.0 04.0.0 8.0 5.0 История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология Биология История Физика Физика Математика Физика История Физика Биология История Биология История

Подробно

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

« У Т В Е Р Ж Д А Ю » СБ ПТ ЧТ СР ВТ ПН 02.09.19-07.09.19 09.09.19-14.09.19 16.09.19-21.09.19 23.09.19-28.09.19 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 3 п. Основы психологии

Подробно

Расписание занятий Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п

Расписание занятий Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 1 группа каб 1 группа Каб 1 группа каб 1 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1 Хим Васил Биол Стадн / 20 ОБЖ История 10 Физика 20 Математика

Подробно

5а Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. 1 Кубановедение 50

5а Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. 1 Кубановедение 50 а 1 Кубановедение 0 Русский яз. 38 Русский яз. 38 Литература 38 Русский яз. 38 Русский яз. 38 Физ-ра с/з Математика 47 История 0 Математика 47 3 Литература 38 40/39 Биология 34 Математика 47 Обществознание

Подробно

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн)

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. 9.18 (Ср) 04.09.18 (Вт) 03.09.18 (Пн) 02.09.18 (Вс) 01.09.18 (Сб) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.5 Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.3

Подробно

5 «И» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» Математика 19 Английский 11/27 Математика 32 Технология 39/40 Английский 11/28 Математика 31 ИЗО 32 Русский язык 38 Физкультур

5 «И» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» Математика 19 Английский 11/27 Математика 32 Технология 39/40 Английский 11/28 Математика 31 ИЗО 32 Русский язык 38 Физкультур 5 «И» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» Математика 19 Английский 11/27 Математика 32 Технология 39/40 Английский 11/28 Математика 31 ИЗО 32 Русский язык 38 Физкультура История 29 Английский 11/27 Математика 33 История

Подробно

5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница мат линг 1 русский яз. 1 математика 1 физкультура 1 английский яз. 1 история 1 математи

5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница мат линг 1 русский яз. 1 математика 1 физкультура 1 английский яз. 1 история 1 математи 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница мат линг 1 русский яз. 1 математика 1 физкультура 1 английский яз. 1 история 1 математика 1 русский яз. 2 математика 2 русский яз. 2 математика

Подробно

П

П Согласовано: Председатель ПК Е.В.Морозова П 5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж О 1 Математика 303 Музыка 211 Физ.культура Математика 312 Русский яз.307 Физ.культура Англ.яз.318/406 Н 2 Физ.культура Русский яз.307 Русский

Подробно

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ РАСПИСАНИЕ группы 11 АТ 1-2 Литература Аухатова Ю.И. 311 3 Математика Субаев А.Г. 313 4 Астрономия Лядышева Т.В. 310 5-6 ОБЖ Котков А.Ю. 218 7 Математика Субаев А.Г. 313 8 Физика Игнатова О.В. 308 1-2

Подробно

Г Р У П П А А-3-12 А А-3-10 МЦО-9 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА предмет KcJU предмет KcJU предмет а предмет предмет 1 материаловед 6

Г Р У П П А А-3-12 А А-3-10 МЦО-9 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА предмет KcJU предмет KcJU предмет а предмет предмет 1 материаловед 6 Г Р У П П А А-3-12 А -3-11 А-3-10 МЦО-9 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА предмет KcJU предмет KcJU предмет а предмет предмет 1 материаловед 6 электротехн 6 информатик 10 учебная физика 14 2 литература

Подробно

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п 1 курс Группа Пк-119 2 пара Введение в профессии. Васякова Т.А. 306 3 пара Физкультура Гусев А.В. с/зал 4 пара Математика Троицкая Е.Н. 206 Группа Жкх-119 не учебный день Группа Жкх-219 Математика Троицкая

Подробно

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па 14.01.19 (Пн) 13.01.19 (Вс) 15.01.19 (Вт) 17.01.19 (Чт) 16.01.19 (Ср) 19.01.19 (Сб) 18.01.19 (Пт) БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5 Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 01.09.2019 (Вс.) 02.09.2019 (Пн.) 3.09.2019 (Вт.) Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 03 Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 04.09.2019 (Ср.) 05.09.2019 (Чт.) 06.09.2019

Подробно

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5 Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 01.09.2019 (Вс.) 02.09.2019 (Пн.) 3.09.2019 (Вт.) Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 03 Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 04.09.2019 (Ср.) 05.09.2019 (Чт.) 06.09.2019

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па 14.01.19 (Пн) 13.01.19 (Вс) 15.01.19 (Вт) Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е.

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

Расписание занятий 1 курс Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1

Расписание занятий 1 курс Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1 1 курс Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 1 группа каб 1 группа Каб 1 группа каб 1 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1 Обществознание 103 102 20 Химия Математика ПРАКТИКА

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ

ВТОРИ СРОК 2018 / 2019 Поредна седмица СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВИКТОР ЮГО ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: Албена Симеонова КЛАС: VII А.03.03-.04- Бълг. език и л-ра 06.03. 18.04. UХ.05. Английски език.03..05. Математика 19.03..04. UХ.05. 10.06 Математика ИУЧ.03... 04.06 История и цивилизации

Подробно

Утве Директор ц и Т.Л Тарасова медицинским колледж» День недели Часы * 1 С Д «А» 11 II - Англ.яз (1) РешетниковаА.Ю. т - / с; 1 го >. 1 О

Утве Директор ц и Т.Л Тарасова медицинским колледж» День недели Часы * 1 С Д «А» 11 II - Англ.яз (1) РешетниковаА.Ю. т - / с; 1 го >. 1 О Утве Директор ц и Т.Л Тарасова медицинским колледж» * 1 С Д «А» 11 II - Англ.яз (1) РешетниковаА.Ю. т - / с; 1 го >. 1 ^ V -. Т (С Д «Б» д п я У ; м \ Ц е н т о в S? \ о ' / ; / л S OS X -а о е? гд «$

Подробно

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система 09:30-10:00 RECESS RECESS RECESS RECESS RECESS 10:00-11:00 Math Math Math Math Math 11:00-11:40 11:40-12:05 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 12:05-12:30

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

1ч(19-20) Уроки 7г 7д 7е 8в 8г 8д 1 История (24) Шумский Ф.А. Литература (28) Ивушкина Л.Д. Физика (16) Завьялова А.С. География (26) Медведева М.В. И

1ч(19-20) Уроки 7г 7д 7е 8в 8г 8д 1 История (24) Шумский Ф.А. Литература (28) Ивушкина Л.Д. Физика (16) Завьялова А.С. География (26) Медведева М.В. И ч(9-0) г д е 8в 8г 8д История () Шумский Ф.А. Литература Физика () Завьялова А.С. Алгебра () Русский язык (9) История () Шумский Ф.А. Геометрия () Русский язык Алгебра () Алгебра () ПОНЕДЕЛЬНИК Физика

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC>

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC> Дни Часы 15НПД1 ПР метод обуч и восп (физ-ра) доц. Хабарова С.М. 12-339 ЛБ Иност язык (немецкий) ст.пр. Телегина А.Т. 12-410 ЛК Педагогикаидоц. Груздова О.Г. 12-342 КУРАТОРСКИЙ ЧАС 12-334 ПР дошк педагог

Подробно