ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА"

Препис

1 ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

2 Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате продукта и го пазете внимателно Благодаря ви много за закупуването на този продукт, за да използвате продукта, не забравяйте да прочетете внимателно това ръководство. Основни параметри 1. Повърхността за бягане: 1050 * 400мм 2. Максимално допустимо тегло на потребителя: 100 KG 3. Размери: (Д *Шl *В) 1340 * 650 * 1250мм 4. Размери след сгъване: (Д *Шl *В) 510 * 650 * Скорост: 1-16 км/ч 6. Режими на работа: "Ръчен"; "Countdowntime"; "Обратно броене за разстояние"; "Изгарени калории"; "Автоматичен". Инструкции за мониторинг режима на трениране, които могат да бъдат конфигурирани Внимание. БЕЗОПАСНОСТ Моля, не използвайте тази пътека за бягане, ако сте болни, уморени или сте употребили алкохол. Децата трябва да използват тази лента само под наблюдението от възрастен. Моля, носете удобни дрехи, избягвайте носенето на джапанки или пола, когато използвате тази бягаща пътека. Трябва да започнете с леки тренировки, защото прекомерното упражнение може да повлияе на вашето здраве. Максмималното допустимо тегло ее 100 кг, претоварването може да причини повреди. Внимание Продуктът е предназначен за домашна употреба, а не в спортни зали или с търговска цел. Не използвайте оборудването в близост до активни източници на топлина. Моля, тренирайте на място, където имате поне 0,6 м свободно пространство около оборудването. Използвайте предпазна повърхност за защита на пода или килима. Когато не използвате оборудването, моля не го съхранявайте на следните места:

3 A. Съществува риск от прегряване, много студени места. B. На открито, под слънчевите лъчи. C. Близо до камината или печката. D. Места с висока влажност. E. Места, лесно достъпни за малките деца. Инструкции за сглобяване Рамка Мултифункцио нален компютър Ръководство за употреба + комплект винтове Поставка ролки за транспортиране Комоплект винтове

4 Сглобяване Стъпка 1: Сглобяване на основата С помоща на винта E(4 бр.), шайба C(4 бр.) и кайка капак F(4 бр.) закрепете към основата. Стъпка 2: Монтаж на горната структура Отворете лентата в показаната посока, след това завинтвайте A (2 бр.), Шайба C (2 бр.) рамката закрепена към стълба.

5 Стъпка 3: Закрепете дисплея Закрепете компютъра към поставката, с помоща на винтовете B(2 бр). Сгъване и разгъване Сгъване При сгъване освободете дръжката М( бягащата пътечка е в сгънато положение.)

6 Разгавъне За да ръзгавате, дръпнете дръжката N,, и оставете леко лентата за бягане на земята. 1Описание Параметри на пътеката за бъгане, Параметър Спорт, Работен режим спорт, Ръчен работен режим, Работен режим, Работен режим програма. 2. Настройка на параметрите Минимална скорост 1км/ч Максимална скорост 14 км/ч Максимално време за трениране: 99мин mod Time Мин. време за трениране: 8мин mod Time Максимално разстояние: 99км раб. режим Разстояние Минимално разстояние: 1км раб. режим Разстояние Майкс. изгорени калории: 990 калории раб. режим Калории Мин. изгорени калории: 20калории реб. режим Калории Мин. време: 8мин. Пропграми (P1-P12) Макс. време: 99мин. реб. резим Програми (P1-P12) 3. Диспеля LCD(94774) показва: Speed (Скорост), Time (Време), Distance (Разстояние), Calories (Калории).

7 4. Функции на бутоните Функция : клавишна комбинация за СКОРОСТ 4 (3, 6, 9, 12) Бутон "Старт" Бутон "Стоп" Бутон "Програма" Бутон "Режим" Бутон Speed+ Бутон Speed- button 5. Фумнкции на бутоните Бутон " Start" - Стартира двигателя Бутон Stop Спира двигателя Бутон " Program" - Автоматичен избор на програмите Бутон "Mode" - избор на обратно броене Бутон "Speed +/-" - регулира скоростта в работен режим, настройва стойността на параметъра в режим на настройка "SpeedShortcuts" - Директно избира стойността на скоростта в работен режим 6. Работен режим спорт - Sport A. Ръчен режим Ръчен работен режим: След като компютърът влезе в режим на готовност, натиснете бутона, за да влезете в ръчен режим. B. Режим на броене 1. Влезте в режим на обратно броене: В режим на готовност натиснете бутона, за да изберете режим на обратно броене, когато се появи прозорецът за 30:00 минути, изберете бутона Скорост +/- за желаното време за трениране, задайте интервала от 8: 00-99: 00 минути, натиснете стартовия бутон, за да влезете в режим за бягане Countdown. 2. Режим за изчисляване на разстоянието: В първоначалния режим на готовност, натиснете бутона mod за да изберете режим на обратно броене, изберете бутона Скорост +/- за желаното разстояние за трениране,, задайте интервала от 1: 00-99: 0 км, натиснете стартовия бутон, за да влезете в режим за изчисляване на разстоянието. 3. Режим за изчисляване на изгорените калории: В режим на готовност натиснете бутона, за да изберете режим на изчисляване на изгорените калории, когато се появи прозорецът за 50 калории, изберете бутона Скорост +/- за желаното количество изгорени калории, задайте интервала от калории, натиснете стартовия бутон, за да влезете в режим за изчисляване на изгорените калории. C. Автоматичен работен режим

8 Автоматичен работен режим : В режим на готовност натиснете бутона, за да изберете режим автомаитчна програма, когато се появи прозорецът за 30,00 мин., изберете бутона Скорост +/- за желаното време за трениране, задайте интервала от 8 99,00 мин, натиснете стартовия бутон, за да влезете в автоматичен режим.. 7. Функция Sleep Когато бягащата пътека не работи повече от 10 минути, тя влиза в хибернация, дисплеят автоматично се изключва. Натиснете произволен клавиш, за да събудите компютъра и отново да влезете в режим на готовност. Интервал на показване: Първоначал но Настройван е на първоначал ната стойност Интервал Интервал на показване Време (мин. сек) Скорост (км/ч) Разстояние (км) 0:00 30:00 8:00-99:00 0:00~99: N/A N/A калории(kcal) Подробен списък на програмиоте

9 КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ Грешка Описание Разрешение E1 E2 E3 E5 Недостатъчна комуникация контролера конзолата Няма сигнал от двигателя между и Няма сигнал от сензора за скорост Защита от претоварване: По време на функционирането, ако се открие ток по-голям от 6А за повече от 3 секунди. Комуникацията между кабела и конзолата е прекъсната. Проверете свързващите кабели и ги заменете, ако е необходимо. Възможна причина: Проверете дали кабелната връзка от двигателя е правилна и ако не е правилна, поправете я. Проверете за повреда на кабелите, изгаряния, прекъсвания, ако усетите миризма на изгаряне, сменете двигателя. Проверете сензора за скорост, ако е свързан правилно или е повреден. Възможна причина: Ако усещате мирзма на изгаряне от двигателя или има дефектен сензор. Свържете отново сензора или го заменете. Възможна причина: Ако усещате мирзма на изгаряне от двигателя или има дефектен сензор. Свържете отново сензора или го заменете.

10 E6 E7 Защита от шокове Няма клоча за безопасност Възможна причина: Проверете дали захранващото напрежение е под 50% или повече. Уверете се, че имате правилното напрежение и повторете теста. Проверете за миризма на изгаряне отконтролера, ако е необходимо, сменете го. Свържете отново кабелите на двигателя. Заменияйте го. РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА БЯГАНЕ За да направите бягащата пътека по-ефикасна и да увеличите нейната функционалност, е необходимо да регулирате лентата за бягане колкото по-добре е възможно. Лентата за бягане трябва да се затегне едновременно от двете страни (от дясната и лявата страна) както е показано по-долу. Не затягайте прекалено силно, защото може да се повреди. РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА БЯГАНЕ 1. Поставете пътеката върху равна повърхност. 2. Пуснете уреда на скорост 6км/ч 3. Ако лентата завива надясно, завъртете десния регулиращ винт ¼ по посока на часовниковата стрелка и повторете процедурата с левия винт. 4. Ако лентата завива наляво, завъртете левия регулиращ винт ¼ по посока на часовниковата стрелка и повторете процедурата с десния винт. 5. Ако лентата за бягане все още не е достатъчно центрирана, повторете стъпките погоре, докато имате симетрия.

11 Смазване на лентата за бягане Мястото е в средата на долната част на лентата за бягане. Смазочните масла могат да се прилагат директно върху бягащата плоскост, която се намира под бягащата лента, (като повдигате лентата) след това поставете отново лентата върху бягащата плоскост, натиснете с ръцете и завъртете лентата, за да се прилага маслото равномерно..

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ BZ-45/45.M Забележка: Като следваме принципите на устойчивото развитие, можем да променяме оборудването, кога

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ BZ-45/45.M Забележка: Като следваме принципите на устойчивото развитие, можем да променяме оборудването, кога РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ BZ-45/45.M Забележка: Като следваме принципите на устойчивото развитие, можем да променяме оборудването, когато е необходимо, без предизвестие. Всичко зависи от

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary СХЕМА ЧАСТИ: Винт Винт Извита шайба Гайка Гаечен ключ (13-15) Шестограм Щифт за настройване Списък на частите Nо. Наименование Брой Nо.

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Модел NETL Сериен Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сериен номер самозалепващ се етикет КЛИЕНТС

Модел NETL Сериен Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сериен номер самозалепващ се етикет КЛИЕНТС Модел NETL084.0 Сериен Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка. РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сериен номер самозалепващ се етикет КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ За въпроси, липсващи части или повредени

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Модел NETL Сериен Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка. Сериен номер самозалепващ се етикет РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ КЛИЕНТС

Модел NETL Сериен Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка. Сериен номер самозалепващ се етикет РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ КЛИЕНТС Модел NETL107.1 Сериен Запишете серийния номер на мястото по-горе за справка. Сериен номер самозалепващ се етикет РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ За въпроси, липсващи части или повредени

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно