Schedules

Размер: px
Започни от страница:

Download "Schedules"

Препис

1 - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184 (Ректорат) Пропедевтика, 2 гл. ас. д-р Пламен Цветков (факултативно упражнение) 186 (Ректорат) Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева 186 (Ректорат) Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев

2 - 2 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс, 1 група [1] БП_Нем_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Превод (немски-български), 2 гл. ас. д-р Иван Попов 208 (III блок) Немски език - Практическа граматика, 2 гл. ас. д-р Радка Иванова 231 (III блок) Лексикология и словообразуване доц. д-р Емилия Башева гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис Немски език - Лексика, 2 гл. ас. д-р Деница Димитрова 233 (III блок) Лексикология и словообразуване доц. д-р Емилия Башева гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (през седмица) ABK (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Немски език - Комуникативни упражнения, 1 V фон. каб. (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. ММЗ (Ректорат) Увод в литературната теория гл. ас. д-р Мария Байтошева (през седмица) Увод в литературната теория проф. д-р Амелия Личева 65 (Ректорат)

3 - 3 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс, 2 група [1] БП_Нем_12 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Немски език - Практическа граматика, 2 гл. ас. д-р Радка Иванова 231 (III блок) Немски език - Лексика, 2 гл. ас. д-р Деница Димитрова 233 (III блок) Лексикология и словообразуване доц. д-р Емилия Башева гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис Превод (немски-български), 2 гл. ас. д-р Иван Попов 208 (III блок) Лексикология и словообразуване доц. д-р Емилия Башева гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (през седмица) ABK (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. ABK (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Увод в литературната теория гл. ас. д-р Мария Байтошева (през седмица) Немски език - Комуникативни упражнения, 1 V фон. каб. (Ректорат) Увод в литературната теория проф. д-р Амелия Личева 65 (Ректорат)

4 - 4 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс, 3 група [1] БП_Нем_13 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Немски език - Лексика, 2 гл. ас. д-р Деница Димитрова 233 (III блок) Превод (немски-български), 2 гл. ас. д-р Иван Попов 208 (III блок) Лексикология и словообразуване доц. д-р Емилия Башева гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис Немски език - Практическа граматика, 2 гл. ас. д-р Радка Иванова 231 (III блок) Немски език - Комуникативни упражнения, 1 V фон. каб. (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. ABK (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Лексикология и словообразуване доц. д-р Емилия Башева гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (през седмица) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. ММЗ (Ректорат) Увод в литературната теория проф. д-р Амелия Личева 65 (Ректорат) Увод в литературната теория гл. ас. д-р Мария Байтошева (през седмица)

5 - 5 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс [1] БП_Нем_2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Литература на Ваймарската класика и Романтизма / Семинар Кратки повествователни форми в литературата на немския Романтизъм Семинар Естетически и жанрови концепции в литературата на немския Романтизъ ММЗ (Ректорат) гл. ас. д-р Иван Попов Педагогика (профил учител) доц. д-р Тони Манасиева 65 (Ректорат) Втори език - скандинавски, норвежки език, 1 / Втори език - скандинавски, датски език, (Ректорат) Ейвин Сетре Микаел Люсхеде ММЗ (Ректорат) Втори език - скандинавски, норвежки език, 1 / Втори език - скандинавски, датски език, (Ректорат) гл. ас. д-р Евгения Тетимова Микаел Люсхеде V фон. каб. (Ректорат) Културни практики в немскоезичния регион проф. д-р Богдан Мирчев 186 (Ректорат) Втори език - скандинавски, датски език, 1 Втори език - скандинавски, норвежки език, 1 I фон. каб. (Ректорат) ас. Елена Стоицева гл. ас. д-р Антония Господинова 180 (Ректорат) Странознание на Швейцария проф. д-р Богдан Мирчев Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев Втори език - скандинавски, датски език, 1 Втори език - скандинавски, норвежки език, 1 I фон. каб. (Ректорат) Микаел Люсхеде гл. ас. д-р Антония Господинова 180 (Ректорат)

6 - 6 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс, 1 група [1] БП_Нем_21 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Странознание на Австрия Морфология на номиналната система ас. Екатерина Алтънкова (през седмица) Морфология на номиналната система доц. д-р Емилия Башева Литература на Ваймарската класика и Романтизма доц. д-р Светлана Арнаудова 243 (Ректорат) Немски език - Комуникативни упражнения, 3 Фрауке Фехнер I фон. каб. (Ректорат) Превод (немски-български), 4 гл. ас. д-р Пламен Цветков 208 (III блок) Немски език - Лексика, (III блок) Немски език - Практическа граматика, 4 гл. ас. д-р Деница Димитрова 231 (III блок)

7 - 7 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс, 2 група [1] БП_Нем_22 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Немски език - Комуникативни упражнения, 3 Фрауке Фехнер V фон. каб. (Ректорат) Странознание на Австрия Морфология на номиналната система ас. Екатерина Алтънкова (през седмица) Морфология на номиналната система доц. д-р Емилия Башева Литература на Ваймарската класика и Романтизма доц. д-р Светлана Арнаудова 243 (Ректорат) Немски език - Практическа граматика, 4 гл. ас. д-р Деница Димитрова 231 (III блок) Превод (немски-български), 4 гл. ас. д-р Пламен Цветков 208 (III блок) Немски език - Лексика, (III блок)

8 - 8 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс, 3 група [1] БП_Нем_23 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Странознание на Австрия Немски език - Комуникативни упражнения, 3 Фрауке Фехнер V фон. каб. (Ректорат) Морфология на номиналната система доц. д-р Емилия Башева Литература на Ваймарската класика и Романтизма доц. д-р Светлана Арнаудова 243 (Ректорат) Морфология на номиналната система ас. Екатерина Алтънкова (през седмица) Немски език - Лексика, (III блок) Немски език - Практическа граматика, 4 гл. ас. д-р Деница Димитрова 231 (III блок) Превод (немски-български), 4 гл. ас. д-р Пламен Цветков 208 (III блок)

9 - 9 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс [1] БП_Нем_3 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Педагогика (профил учител) доц. д-р Тони Манасиева 65 (Ректорат) Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература / Семинар Символизъм, Експресионизъм, Дадаизъм Германска библиотека (Ректорат) Културни практики в немскоезичния регион проф. д-р Богдан Мирчев 186 (Ректорат) Културният трансфер и преводът на немскоезични пътеписи за българските земи от 19 век гл. ас. д-р Христо Станчев 148A (Ректорат) Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература / Семинар Ранният Томас Ман гл. ас. д-р Иван Попов Германска библиотека (Ректорат) Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев

10 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс, 1 група [1] БП_Нем_31 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския Превод (български-немски, немски-български) 6 гл. ас. д-р Пламен Цветков Синтаксис на сложното изречение доц. д-р Емилия Башева Синтаксис на сложното изречение (през седмица) Немски език - практически курс, 6 / Методология на работа с научни текстове гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския 184 (Ректорат) Увод в теорията на превода доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Стилистика гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис 185 (Ректорат) Немски език - практически курс, 6 / Лекси гл. ас. д-р Александър Кошелев

11 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс, 2 група [1] БП_Нем_32 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Немски език - практически курс, 6 / Лекси гл. ас. д-р Александър Кошелев Синтаксис на сложното изречение доц. д-р Емилия Башева Синтаксис на сложното изречение (през седмица) История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския Превод (български-немски, немски-български) 6 гл. ас. д-р Пламен Цветков История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския 184 (Ректорат) Увод в теорията на превода доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Стилистика гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис 185 (Ректорат) Немски език - практически курс, 6 / Методология на работа с научни текстове гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис

12 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс, 3 група [1] БП_Нем_33 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Синтаксис на сложното изречение (през седмица) Немски език - практически курс, 6 / Методология на работа с научни текстове гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис Синтаксис на сложното изречение доц. д-р Емилия Башева Немски език - практически курс, 6 / Лекси гл. ас. д-р Александър Кошелев История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския 184 (Ректорат) Увод в теорията на превода доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Стилистика гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис 185 (Ректорат) Превод (български-немски, немски-български) 6 гл. ас. д-р Пламен Цветков История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския Германска библиотека (Ректорат)

13 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 4 курс [1] БП_Нем_4 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Увод в техниките на симултанния превод (немски-български) (профил превод) Симеон Кайнакчиев Превод на администратовно-делови текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Превод на администратовно-делови текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Превод на юридически текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Превод на юридически текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Педагогика (профил учител) доц. д-р Тони Манасиева 65 (Ректорат) Преддипломна педагогическа практика (профи учител) Андрея Крупев Австрийска и швейцарска литература след Подготвителен курс за писмен държавен изпит Втората световна война / Автобиографичното по немскоезична литература писане в австрийска и швейцарска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева след 1945 г. / Литературен сименар (факултативна лекция) (10 ч. на семестър) гл. ас. д-р Иван Попов проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение (профил учител) ас. Николина Искърова 247 (Ректорат) Втори език - скандинавски, норвежки език, 5 гл. ас. д-р Евгения Тетимова Медиите в чуждоезиковото обучение (профил учител) гл. ас. д-р Симеон Хинковски 247 (Ректорат) Втори език - скандинавски, норвежки език, 5 Ейвин Сетре Междукултурният подход в чуждоезиковото обучение (профил учител) Андрея Крупев Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев

14 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 4 курс, 1 група [1] БП_Нем_41 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Превод (немски-български), 8 гл. ас. д-р Христо Станчев 148A (Ректорат) Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Немски език - практически курс, 8 / Лекси Фрауке Фехнер

15 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 4 курс, 2 група [1] БП_Нем_42 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Немски език - практически курс, 8 / Лекси Фрауке Фехнер ММЗ (Ректорат) Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Превод (немски-български), 8 гл. ас. д-р Христо Станчев 148A (Ректорат)

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Скандинавистика, 1 курс [1] БП_Сканд_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Латински език, 2 гл. ас. д-р Вяра Калфина (избираемо упражнение) Информатика гл. ас. д-р Симеон Хинковски

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Португалска филология, 1 курс [1] БП_Порт_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов 209 (III блок) Академично писане проф. д-р Виолета

Подробно

Schedules

Schedules Schedules [ -2- ] 30.9.2016 г. [1] БП_Сканд_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота 173 (Ректорат) Увод в общото езикознение БП (през седмица) Културна история на Скандинавския сев БП Кабинет

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Френска филология, 1 курс [1] БП_Фр_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Аналитични прочити на художествен текст, 2 част (избираемо упражнение) (през седмица) Експресивна фонетика

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 05-Oct-18 razpis zimen 2018.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 05-Oct-18 razpis zimen 2018.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Френска филология, 1 курс [1] БП_Фр_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Пропедевтика на френския език доц. д-р Елена Метева (факултативно упражнение) Психология (профил учител) проф.

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература гл. ас. д-р Мария Димитрова Езикова култура, 1 част / 2 гр. гл. ас. д-р Биляна

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Марина Джонова (избираема лекция) (през седмица) 231 (III блок) Увод в испаноезичните

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden Специалност Френска филология І курс Зимен семестър на 2012/2013 учебна година 8.30-10.00 10.15-12.00 12.15-14.00 14.15-16.00 16.15-18.00 18.15-20.00 Понеделник 1.Анализ на текст 2. Анализ на текст VФК

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни -ви семестър Увод в общото езикознание 0 0 0 0 0 0 И Основи на културното наследство 0 0 0 0 0 90 90 0 И Интеркултурна комуникация 0 0 0 7 7 0 И Български фолклор 0 0 0 0 0 90 90 0 И Практикум по правопис

Подробно

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Социалнополитическа философия доц. д-р Мария Стойчева каб. 401, 2 блок Немски, 2-ри

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр корекция на: Балканистика 2018-2019 г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр. Лек. Латински доц.д-р. Козарова Поток 1БЕКорЕ+1БЕИ+ 1БЕРЕ+1БЕНгрЕ+ 1БЕТЕ+1БЕКЕ 4 ауд. Лек. Старобългарски доц.д-р. Кемалова Поток

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

Български език и история

Български език и история Учебен план на специалност Български език и история Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Microsoft Word - Razpis_leten_OPKO_I kurs_ end.doc

Microsoft Word - Razpis_leten_OPKO_I kurs_ end.doc РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА - I курс Всички занятия ще се провеждат в блок 4, 4-ти км,

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас.

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. 1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От 25-08-2014 до 10-09-2014 І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. Момчил Христов 2 Логика на ЕСИ (зад.) Гл.ас. Ж.Георгиев

Подробно

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г.

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ- БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15 11,00 ОФП ас.и. Каев 11,15-12,00 12,15-13,00 13,15-14,00 14,15-15,00

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с информационни технологии чужди езика (английски език и втори чужд език)" Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум по езикова култура) Информационни технологии в хуманитаристиката -ви семестър 90 0 0 90 0 50 50

Подробно

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА Организационно поведение и консултиране на организацията 1 ви

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА Организационно поведение и консултиране на организацията 1 ви РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА Организационно поведение и консултиране на организацията 1 ви курс ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР: от 15.10.2016

Подробно

zimen arch.dokum.

zimen arch.dokum. Курс: първи Архивистика и общество гл. ас.д-р Ив. упр. ауд. 25. Архивистика и общество Обща теория на правото Лек. ауд.403 А/БФ гл. ас. д-р И. Кьосев. Обща теория на правото Упр. - ауд.403 А/ БФ. ас. С.

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с маркетинг -ви семестър 90 0 0 90 0 80 80 0 9 П 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум 0 0 0 0 0 90 90 0 И по езикова култура) Обща икономическа теория 0 0 0 0 0 90 90 0 И Увод

Подробно

МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ Електроенергетика и електрообзавеждане МАГИСТРАТУРА Електроенергетика и електрообзавеждане

МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ Електроенергетика и електрообзавеждане МАГИСТРАТУРА Електроенергетика и електрообзавеждане МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия /доц. д-р Д. Дечева/ Зимен (І) семестър 2014/2015 г. Начало 10.11.2014 г. Продължителност:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з. корекция на 19.01.2018 г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно 21.01.2018 г. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. 1 25.01.2018 г. 1 26.01.2018 г. л-ра л-ра л-ра 1гр. Упр.Български фолклор гл.ас.

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

generated pdf

generated pdf Събитията в програмата на Есенни литературни празници 2018 сряда, 26 септември 2018 Публикувано от: Стефан Минчев През последните години есента се превърна в литературния сезон на Бургас. Всеки октомври

Подробно

Лингвистика с бизнесадминистрация

Лингвистика с бизнесадминистрация -ви семестър (практически курс - І част) 90 0 0 90 0 0 0 0 8 П (практически курс - І част) 0 0 0 0 0 0 8 П Съвременен български език (Общ теорет. курс с практикум по 0 0 0 0 0 90 90 0 И езикова култура)

Подробно