Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ"

Препис

1 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1005 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки ПГСС " ЗЛАТНА НИВА ", 1006 Техник - растениевъд Трайни насаждения ГР.АЙТОС ПГСС " ЗЛАТНА НИВА ", Земеделско 1007 Икономист ГР.АЙТОС 1008 ПГСС " ЗЛАТНА НИВА ", ГР.АЙТОС Организатор на туристическа агентска дейност Селски туризъм ПГСС " ЗЛАТНА НИВА ", 1009 Техник - озеленител Цветарство ГР.АЙТОС СУ "Хр. Ботев" (кв. Черно Море), 1010 Предприемаческа паралелка Предприемачески 1011 СУ "Иван Вазов", Извършване на термални процедури в балнеологични и други въз Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове 1012 СУ " Йордан Йовков", хардуерни науки 1013 СУ "Еп. Константин Преславски", Екскурзоводско обслужване хардуерни науки Екскурзоводско обслужване (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * ИТ + 1 *

2 СУ "Димчо Дебелянов", (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * 1014 Музика Музика Муз. + 1 * ИИ) СУ,,Добри Чинтулов", (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * МУЗ) + (1 * 1015 Музика Музика БЕЛ + 1 * Муз.) 1016 СУ "К. Петканов", хардуерни науки хардуерни науки 1017 СУ " Петко Росен", Организация и технология на фризьорските услуги Организация и технология на фризьорските услуги ИИ) СУ "Св. Св.Кирил и Методий", 1018 СУ "Св. Св.Кирил и Методий", 1019 СУ "Св. Св.Кирил и Методий", 1020 География и икономика хардуерни науки Изобразително изкуство Икономическо развитие хардуерни науки Изобразително изкуство 1021 ПГРЕ "Г. С. Раковски", ФЕ - АЕ - М - ИТ 1022 ПГРЕ "Г. С. Раковски", ФЕ - АЕ - ХООС - БЗО 1023 ПГРЕ "Г. С. Раковски", ФЕ - АЕ - БЕЛ - ИЦ 1024 ПГРЕ "Г. С. Раковски", ИспЕ - АЕ - М - ИТ 1025 ПГРЕ "Г. С. Раковски", ИспЕ - ФЕ - ХООС - БЗО 1026 ПГРЕ "Г. С. Раковски", ИтЕ - АЕ - М - ГИ 1027 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ", Английски език Китайски език Математика Информационни технол (1 * БЕЛ + 1 * МАТ + 2 * ИИ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИИ)

3 1028 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ", Английски език Китайски език БЕЛ История и цивилизация 1029 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ", Английски език Китайски език БЕЛ Математика 1030 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ", Английски език Немски език Биология и ЗО Химия и ООС 1031 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ", Английски език Немски език БЕЛ История и цивилизация 1032 АЕГ "ГЕО МИЛЕВ", Английски език Руски език Математика Изобразително изкуство 1033 НЕГ "Гьоте", НЕ - АЕ - БЕЛ - Математика 1034 НЕГ "Гьоте", 1035 НЕГ "Гьоте", 1036 ПГЧЕ "В. Левски", 1037 ПГЧЕ "В. Левски", НЕ - АЕ - БЕЛ - История и цивилизация НЕ - АЕ - БЕЛ - Биология и здравно образование 1-Руски език 2-Английски език 3-Биология и ЗО 4-Химия и ООС 1-Руски език 2-Английски език 3-Математика 4- Инф.Технологии 1038 ПГЧЕ "В. Левски", 1-Руски език 2-Немски език 3- Биология и ЗО 4-Химия и ООС 1039 ПГЧЕ "В. Левски", 1-Руски език 2-Немски език 3- Математика 4- Инф.Технологии

4 ППМГ "Акад. Никола (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * 1040 Математика Математически Обрешков", ППМГ "Акад. Никола (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * 1041 хардуерни науки Обрешков", хардуерни науки ППМГ "Акад. Никола (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * 1042 Природни науки Природни науки Обрешков", ПГМКР "СВ. НИКОЛА", 1050 ПГМКР "СВ. НИКОЛА", 1051 Администратор в хотелиерството Организатор на туристическа агентска дейност Ресторантьор Ресторантьор Кетеринг Готвач - Немски език Готвач - Испански език Техник - технолог в ХВП Корабоводене морско Корабни машини и механизми Организация на обслужването в хотелиерството Организация на туризма и свободното време Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения кулинарни изделия и напитки кулинарни изделия и напитки хляб, хлебни и сладкарски изделия Корабоводене - морско Корабни машини и механизми

5 1052 ПГМКР "СВ. НИКОЛА", Митническа и данъчна администрация Митническа и данъчна администрация 1053 ПГМЕЕ - Бургас, Електрообзавеждане на производството Електрообзавеждане на производството 1054 ПГМЕЕ - Бургас, Мехатроника Мехатроника 1055 ПГМЕЕ - Бургас, Микропроцесорна Микропроцесорна 1056 ПГМЕЕ - Бургас, Компютърни мрежи Компютърни мрежи 1057 ПГМЕЕ - Бургас, Автотранспортна 1058 ПГМЕЕ - Бургас, Автомобилна мехатроника 1059 ПГМЕЕ - Бургас, Ремонт на летателни апарати Строителство и архитектура - АЕ Строителство и архитектура - НЕ Автотранспортна Автомобилна мехатроника Ремонт на летателни апарати Строителство и архитектура Строителство и архитектура Водно строителсето - АЕ Водно строителство Геодезия - АЕ Геодезия 1064 Парково строителство и озеленяване - РЕ Парково строителство и озеленяване 1065 Парково строителство и озеленяване - АЕ Парково строителство и озеленяване

6 1066 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ, Оперативно счетоводство Оперативно счетоводство 1067 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ, Банково дело Банково дело 1068 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ, Икономика и мениджмънт Икономика и мениджмънт 1069 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ, Икономика и мениджмънт Икономика и мениджмънт 1070 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ, Бизнес-администрация Бизнес - администрация Системно програмиране Икономическа информатика Системно програмиране Икономическа информатика Електронна търговия Електронна търговия 1074 Технолог на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти Технологичен и микробиологичен контрол в хим.производства Екология и опазване на околната среда Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства Екология и опазване на околната среда

7 Програмно 1077 Програмно осигуряване осигуряване Приложно 1078 Приложно програмиране програмиране Електрообзавеждане на Електрообзавеждане 1079 подемна и асансьорна на подемна и асансьорна Електрически 1080 Електрически инсталации инсталации 1081 Кино аудио и видеосистеми Кино, аудио и видеосистеми 1082 Компютърна и технологии Компютърна и технологии 1083 ПГ по транспорт, Автотранспортна 1084 ПГ по транспорт, 1085 ПГ по транспорт, Спедиция транспортна и складова логистика Електрически превозни средства Автотранспортна Спедиция, транспортна и складова логистика Електрически превозни средства 1086 ПТГ, Топло- топлинна климатична вентилационна и хладилна Топло - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 1087 ПТГ, Електродомакинска 1088 ПГ по дървообработване, мебели Електродомакинска мебели 1089 ПГ по дървообработване, тапицирани изделия тапицирани изделия

8 1090 ПГСИ "Пеньо Пенев", Електрически инсталации Електрически инсталации 1091 ПГКПИ, Приложно програмиране Приложно (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * програмиране 1092 ПГКПИ, Програмно осигуряване Програмно (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * осигуряване Обединено училище "Св. Климент Охридски", С.РУДНИК Автобояджийство Автобояджийство Обединено училище "Св. Климент Охридски", С.РУДНИК Автотенекеджийство Автотенекеджийство 1095 СУ "Христо Ботев", ГР.КАМЕНО СУ "Св.Св. Кирил и Методий", 1096 ГР.КАРНОБАТ СУ "Св.Св. Кирил и Методий", 1097 ГР.КАРНОБАТ СУ "Христо Ботев", 1098 ГР.КАРНОБАТ СУ "Христо Ботев", 1099 ГР.КАРНОБАТ 1100 ПГССЛП, ГР.КАРНОБАТ 1101 ПГССЛП, ГР.КАРНОБАТ Механизация на селското Механизация на селското Природни науки Природни науки Предприемачески науки Предприемачески Математически Математически Механизация на селското Механизация на селското Механизация на селското Механизация на селското 1102 ПГССЛП, ГР.КАРНОБАТ Лозаровинарство Лозаровинарство 1103 ПГССЛП, ГР.КАРНОБАТ 1104 СУ"Васил Левски", ГР.МАЛКО ТЪРНОВО Електрообзавеждане на производството ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО Електрообзавеждане на производството Горско и ловно (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 *

9 Обединено училище 1105 "Св.Св.Кирил и Методий", Камериер Хотелиерство ГР.ОБЗОР СУ "Любен Каравелов", 1106 Софтурни и хардуерни науки ГР.НЕСЕБЪР хардуерни науки СУ "Любен Каравелов", 1107 ГР.НЕСЕБЪР СУ "Любен Каравелов", 1108 Предприемачески Предприемачески ГР.НЕСЕБЪР 1109 ПГТ "Иван Вазов", ГР.НЕСЕБЪР Хотелиер Организация на хотелиерството ИИ) 1110 ПГТ "Иван Вазов", ГР.НЕСЕБЪР Ресторантьор Производство и обслужване в заведенията за ИИ) хранене и развлечения 1111 ПГТ "Иван Вазов", ГР.НЕСЕБЪР Готвач кулинарни изделия и напитки 1112 СУ "Иван Вазов", ГР.ПОМОРИЕ чужди езици ПГТ "Алеко Константинов", ГР.ПОМОРИЕ ПГТ "Алеко Константинов", ГР.ПОМОРИЕ ПГТ "Алеко Константинов", ГР.ПОМОРИЕ СУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", ГР.ПРИМОРСКО Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлеч Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Кетъринг Кетеринг кулинарни изделия и напитки кулинарни изделия и напитки чужди езици ИИ)

10 Работник в производството на Обединено училище Работник в производството на кулинарни изделия в (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * ИИ + 1 * 1117 "Св.Св.Кирил и Методий", кулинарни изделия заведенията за С.ПРОСЕНИК хранене и развлечения 1118 СУ "Д. Полянов", С.ТРЪНАК Природни науки Природни науки 1119 СУ "Д. Полянов", С.ТРЪНАК хардуерни науки хардуерни науки СУ " Отец Паисий", 1120 Природни науки Природни науки С.ЛЮЛЯКОВО СУ " Отец Паисий", 1121 Обществени науки Обществени науки С.ЛЮЛЯКОВО 1122 СУ "Елин Пелин", С.РУЕН Природни науки Природни науки 1123 СУ "Елин Пелин", С.РУЕН Икономическо развитие Икономическо развитие СУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1124 ГР.СОЗОПОЛ Обединено училище "Христо 1125 Ботев", С.РОСЕН СУ "Св. Св. Кирил и Методий", 1126 ГР.СРЕДЕЦ ПГ МССЕ "Н.Й.Вапцаров", 1127 ГР.СРЕДЕЦ ПГ МССЕ "Н.Й.Вапцаров", 1128 ГР.СРЕДЕЦ Организация на хотелиерството Организация на хотелиерството Автотенекеджийство Автотенекеджийство хардуерни науки Монтьор на електронна Монтьор на селскостопанска хардуерни науки Промишлена електроника Механизация на селското 1129 СУ "Хр.Ботев", ГР.СУНГУРЛАРЕ Лозаровинарство Лозаровинарство 1130 СУ "Хр.Ботев", ГР.СУНГУРЛАРЕ хардуерни науки хардуерни науки (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * ХООС + 1 * ФВС)

11 1131 СУ "Хр.Ботев", ГР.СУНГУРЛАРЕ Горско и ловно Горско и ловно 1132 СУ "Н.Й.Вапцаров", ГР.ЦАРЕВО (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * 1133 СУ "Н.Й.Вапцаров", ГР.ЦАРЕВО Хуманитарни науки Хуманитарни науки (3 * БЕЛ + 1 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * ИЦ)

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ "Отец Паисий" Силистра ОУ

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ВЕРГИЛ КРУМОВ СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ Отец Паисий Силистра ОУ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ 013 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 33 014 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 31 015 2 ОУ "Св. Св. Кирил

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К С П И С Ъ К НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление 211010 Художник изящни изкуства 2110101 Живопис 211010 Художник изящни изкуства 2110102 Стенопис 211010 Художник

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно