PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1

2 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на доброволен труд. Друг акцент на проекта е представянето на доброволчеството пред местните институции и организации, които да го въведат в своята работа г. е обявена за Година на доброволчеството. 2

3 Период на реализация: 1 декември април 2011 г. Бюджет лв. Финансиране от Програма младежки дейности лв. Собствен принос лв. 3

4 Целева група са младежи на възраст от 14 до 17 години, които ще бъдат информирани за доброволчеството като идея и възможности за прилагане в Ловеч. 40 души подрастващи, участници в лабиринтите; 15 младежи ще преминат обучение за доброволци и ще работят като доброволци; 10 броя институции/организации (културни, образователни, социални), които ще участват в лабиринтите и ще приемат доброволци; около души, широката общественост, информирани чрез медиите и инициативите по проекта; Равен достъп до дейностите по проекта ще имат младежи със СОП и подрастващи лишени от родителска грижа. 4

5 Дейност 1. Лабиринт Интерактивна игра - лабиринт. Под формата на занимателна, познавателна игра младежите ще опознаят институциите, в които впоследствие ще полагат доброволен труд. Участниците ще бъдат в отбори по 4 души и ще получат задачи да открият, посетят и съберат информация за конкретни институции/организации. Всеки отбор ще трябва да посети обектите и да научи повече за тяхната дейност. Инициативата ще се популяризира сред учениците във всички училищата в Ловеч. Помощници и съорганизатори в подготовката и провеждането ще бъдат доброволците от Регионална библиотека Проф. Беню Цонев Ловеч. След приключване на играта ще бъдат подбрани 15 души подрастващи, които ще преминат обучение и впоследствие ще бъдат доброволци в институциите - спирки в лабиринта. 5

6 Дейност 2. Обучение по доброволчество. Двудневно обучение на 15 младежи. Темите ще бъдат: същност на доброволчеството, видове доброволческа дейност, положителен опит. В обучението ще участват и 5 младежи-доброволци от Местния Център за работа с доброволци, които ще споделят опит. Дейност 3. Доброволчество. В рамките на дейността доброволците ще полагат труд в избрана от тях институция/организация. Те ще бъдат насочвани от специалист как да дефинират с какво могат да помагат (дейности, инициативи, кампании) и как да ги реализират. Задачата на доброволците ще бъде да генерират идеи за инициатива/дейност, която инстуцията ще организира за младежи. Идеите ще бъдат обсъдени от цялата група и трите най-добри предложения ще бъдат реализирани в рамките на проекта. 6

7 Дейност 4. Лабиринт ІІ. Използвайки натрупания опит преминалите обучение и положили труд като доброволци по предишните дейности ще организират втори лабиринт. Те ще подготвят информацията за представянето на институциите през своя младежки поглед. Ще бъдат поканени участвалите в първия и нови институции/ организации и нови младежи. От всички желаещи ще бъдат подбрани 10 души подрастващи, които да полагат в бъдеще доброволен труд и да продължат идеята. Дейност 5. Информационна кампания. Информационни материали, пресконференция, каталог. 7

8 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Популяризиране на идеята на доброволчеството сред младежите и сред институции/организации в Ловеч и общността като цяло. Привлечени и подготвени за доброволци 15 млади хора от Ловеч; Проведени два Лабиринта (интерактивна игра). Взаимодействие между доброволците и институциите/организациите заявили желание да предоставят работа за тях. Повишена самоувереност у младежите чрез организиране и реализирани на 3 инициативи в организациите домакини. Постигнато по-добро познаване на същността на институции/организациите от подрастващите Повишаване на атрактивността на институциите за младежите. 8

9 ... резулати Повишена мотивация на представители на институции/организаци за доброволческата идея. Развити знания и умения у подрастващите за полагането на доброволен труд и практически опит. Повишена информираност и популяризиране на доброволческата идея и привличане на други. Събрана и публикувана в интернет база данни за институции/организации приемащи доброволци. 9

10 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 10

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint БИБЛИОТЕКАТА СРЕДИЩЕ ЗА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ Проектът бе реализиран в рамките на конкурс за проекти на ФГББ 2016 Библиотеката активен участник в обществения живот от Регионална народна библиотека

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН

г г ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА - ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБН ПОМОЩ НО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА" - ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21. 69-25-23. 67-22-16 ПЛАН ЗА КВАЛИФ ИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА Настоящият план е приет с решение на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“

ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА“ ПЪТЯТ НА ХУДОЖНИКА Project CB005.1.23.103 CBC programme "Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey" for the years 2014-2020 The project is co-funded by the European Union through the Interreg- IPA CBC Bulgaria-Turkey

Подробно

РОМСКИ ЛАГЕРИ „ЗАЕДНО НАПРЕД „ 2011

РОМСКИ   ЛАГЕРИ   „ЗАЕДНО  НАПРЕД „  2011 Ръководство за доброволците на Младежка фондация Арете Бъди промяната, която искаш да видиш в света! (Махатма Ганди) На кратко за нас... Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

+

+ ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011г. УСПЕХИ ПРЕЗ 2011 г.: 1. Реализиране на проект Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Цар Калоян. 2. Доброволец от

Подробно

broshura smile2.prn.pmd

broshura smile2.prn.pmd Ïðîåêòúò ñå îñúùåñòâÿâà ñ ôèíàíñîâàòà ïîäêðåïà íà Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà Ðàçâèòèå íà îâåøêèòå ðåñóðñè, ñúôèíàíñèðàíà îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ðåç Åâðîïåéñêèÿ ñîöèàëåí ôîíä СДРУЖЕНИЕ СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР Свободен

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно