Srebarna-chasna.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Srebarna-chasna.xls"

Препис

1 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна г. Автоспирка -2 със ЗП 15 кв. м кв. 40, път Силистра-Сребърна г. Автоспирка -3 със ЗП 15 кв. м кв. 44, път Силистра-Сребърна г. Игрище с площ кв. м терен кв. 38, парцел І г. Магазин /бивш музей/ със ЗП 100 кв. м и дворно място с площ 882 кв. м кв. 44, парцел ІІ, пл г. Зелени площи с площ 610 кв. м терен кв. 21, 22, 35, г. Полигон с площ 2570 кв. м полумасивна със ЗП 40 кв. м, ПРУ със ЗП 60 кв. м и учебна бетонова площадка със ЗП 750 кв. м кв. 45, извън регулация пл г. Паркови площи с площ 2950 кв. м терен кв. 16, парцел ХІV, пл.252, 253, г. Спортно игрище с площ кв. м терен кв. 23, парцел І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1700 кв. м, заедно с построените внего масивна двуетажна и масивна едноетажна сгради Болница /Бивща селска задравна служба/ с обща ЗП 193 кв. м и полумасивна едноетажна със ЗП 16 кв. м г. Гора в земеделски земи с площ 54,316 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 119,042 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 31,171 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 80,881 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 31,880 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 23,196 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 77,537 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи терен с площ 77,821 дка Зем.мот г. Гора в земеделски земи с площ 10,265 дка Зем.мот г. Поземлен имот с площ 1200 кв. м терен кв. 1, парцел V-3 кв. 35, УПИ І - 475, ул. "Здравец" 5 1

2 г. Поземлен имот с площ 1350 кв. м терен кв. 1, парцел VІ г. Поземлен имот с площ 1530 кв. м терен кв. 4, парцел V г. Поземлен имот с площ 1892 кв. м терен кв. 4, парцел VІІ г. Поземлен имот с площ 1400 кв. м терен кв. 4, парцел V г. Поземлен имот с площ 1400 кв. м терен кв. 3, парцел ІХ г. Поземлен имот с площ 800 кв. м терен кв. 7, парцел ХІ г. Част от поземлен имот с площ 320 кв. м терен кв. 46,парцел ХХVІ г. Поземлен имот с площ 870 кв. м терен кв. 8, парцел ХVІ г. Част от поземлен имот 450 кв. м терен кв. 9, парцел VІІІ г. Част то поземлен имот с площ 280 кв. м терен кв. 9, парцел VІІ г. Част то поземлен имот с площ 370 кв. м терен кв. 11, парцел VІ г. Поземлен имот с площ 770 кв. м терен кв. І, 12, парцел ХІІІ г. Част от поземлен имот с площ 350 кв. м терен кв. 44, парцел ХІХ г. Част от поземлен имот с площ 800 кв. м терен кв. 10, парцел ІV г. Част от поземлен имот с площ 540 кв. м терен кв. 10, парцел VІІІ г. Част от поземлен имот с площ 80 кв. м терен кв. 10, парцел ХІV г. Част от поземлен имот с площ 170 кв. м терен кв. 10, парцел ХІІІ г. Поземлен имот с площ 1200 кв. м терен кв. 32, парцел ХІ-общ г. Поземлен имот с площ 1000 кв. м терен кв. 33, парцел ХІV г. Поземлен имот с площ 1200 кв. м терен кв. 28, парцел VІІ г. Част от поземлен имот с площ 400 кв. м терен кв. 28, парцел ІХ г. Поземлен имот с площ 1032 кв. м терен кв. 26, парцел VІІІ г. Поземлен имот с площ 1516 кв. м терен кв. 26, парцел Х г. Част от поземлен имот с площ 300 кв. м терен кв. 24, парцел VІІ г. Поземлен имот с площ 4280 кв. м терен кв. 30, парцел ІХ-за озеленяване г. Поземлен имот с площ 760 кв. м терен кв. 30, парцел Х-общ г. Поземлен имот с площ 650 кв. м терен кв. 8, парцел ХVІІ, г. Поземлен имот с площ 780 кв. м терен кв. 22, парцел ХVІІІ г. Част от урегулиран поземлен имот с площ 300 кв. м терен кв. 4, УПИ ХІ-51 2

3 г. Урегулиран поземлен имот с площ 600 кв. м терен кв. 19, УПИ ХХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 900 кв. м терен кв. 19, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 900 кв. м терен кв. 19, УПИ V г. Урегулиран поземлен имот с площ 975 кв. м терен кв. 20, УПИ ХІІІ г. Част от урегулиран поземлен имот с площ 370 кв. м терен кв. 20, УПИ ХІІ г. Част от урегулиран поземлен имот с площ 300 кв. м терен кв. 18, УПИ VІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1000 кв. м терен кв. 21, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1820 кв. м терен кв. 24, УПИ VІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1334 кв. м терен кв. 26, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1355 кв. м терен кв. 26, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1376 кв. м терен кв. 26, УПИ ІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1400 кв. м терен кв. 26, УПИ ІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1380 кв. м терен кв. 26, УПИ ХІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1380 кв. м терен кв. 26, УПИ ХІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1470 кв. м терен кв. 26, УПИ ХІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1440 кв. м терен кв. 26, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1075 кв. м терен кв. 27, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 1155 кв. м терен кв. 27, УПИ ХІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1250 кв. м терен кв. 27, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1100 кв. м терен кв. 28, УПИ ХVІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1200 кв. м терен кв. 28, УПИ ХVІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1480 кв. м терен кв. 32, УПИ ХІІ г. Част от урегулиран поземлен имот с площ 500 кв. м терен кв. 44, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот с площ 600 кв. м терен кв. 45, УПИ ХІV г. Урегулиран поземлен имот кв. м терен кв. 38, УПИ II - опитно поле г. Урегулиран поземлен имот с площ 870 кв. м терен кв. 25, УПИ ХІV - общ г. Нива, кат. ІІІ с площ дка Зем.мот , м-ст "Мандрата" г. Урегулиран поземлен имот с площ 1050 кв. м терен кв. 11, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 960 кв. м терен кв. 11, УПИ ХI

4 г. Урегулиран поземлен имот с площ 910 кв. м терен кв. 11, УПИ ХII г. Гора в земеделски земи с площ 153,807 дка Зем.мот , м-ст "Поляната" г. Урегулиран поземлен имот с площ 530 кв. м терен кв. 27, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 950 кв. м терен кв. 16, УПИ ХV г. Урегулиран поземлен имот с площ 360 кв. м терен кв. 29, УПИ ІІ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 1220 кв. м терен кв. 26, УПИ V г. Урегулиран поземлен имот с площ 1480 кв. м терен кв. 26, УПИ VІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1360 кв. м терен кв. 26, УПИ VІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 910 кв. м кв. 45, УПИ VІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 4150 кв. м, заедно с построените в него сгради (бивше ОУ "Йордан Йовков") с обща ЗП 880,68 кв. м и РЗП 1489,39 кв. м кв. 15, УПИ І - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 4800 кв. м, заедно с построените в него сгради (бивша ЦДГ "Лилия"): МС едноетажна със ЗП 443,44 кв. м; МС едноетажна (паракотелно) със ЗП 22,14 кв. м кв. 15, УПИ ІХ - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 800 кв. м терен кв. 4, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 1400 кв. м терен кв. 10, УПИ XX г. Гора в земеделски земи с площ дка, кат. V Зем.земя местност "Горната балта" ПИ г. Гора в земеделски земи с площ дка, кат. V Зем.земя местност "Горната балта" ПИ г. Гора в земеделски земи с площ 207,955 дка., кат. V Зем.земя местност "Горната балта", имот г. Гора в земеделски земи с площ 3,539 дка., Кат. V Зем.земя местност "Горната балта", имот г. Урегулиран поземлен имот с площ кв. м. терен кв. 23, УПИ II - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 416 кв. м терен кв. 1, УПИ ХVІ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,602 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ

5 г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Лозе с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Изоставена нива с площ 0,551 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,600 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ г. Нива с площ 1,106 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 1,752 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,360 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 1,092 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,961 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,308 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,537 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,494 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,246 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 1,040 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Нива с площ 0,655 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Овощна градина с площ 0,344 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Овощна градина с площ 0,115 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ г. Овощна градина с площ 0,586 дка., кат. ІV Зем.земя местност "Край село", ПИ Нива с площ дка, кат. ІV дка и ІІІ дка. Зем.земя местност "Новите лозя", ПИ Забележка: върху имотите, оцветени в синьо, има учено и реализирано право на строеж 5

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

<D7E0F1F2EDE02E786C73>

<D7E0F1F2EDE02E786C73> Документ Дата Населено място Описание 6732 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6733 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6745 27.2.2012 г. с. ЗИМЕН НИВА с площ 18,498 дка 6746 27.2.2012

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 29.1.2018 г. с. СМОЛНИК ИМОТ 000031 по КВС в землището

Подробно

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ УТВЪРДИЛ: / П / СТОЯН БОНЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ ОБЛАСТ СИЛИСТРА НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА Приложение 1 Към т. 4 от МЗ ОХ 605/21.08.2014 г. ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска

Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейска Списък на делата в СпНС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 год. в рамките на Механизма

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно