Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc"

Препис

1 L Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

2 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5

3 Упътване за настройка на централа SA. 03 HEAD Електрическа централа HEAD - MBE може да се използва за управление на 2 мотора, чиято мощност не превишава W. Общи забележки: А) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на действащите нормативни актове. Б) Проводниците трябва да са физически отделени или изолирани по подходящ начин чрез допълнителна изолация от поне 1мм. В) Кабелите трябва да бъдат прикрепени в близост до терминалите. Г) Проверете внимателно всички връзки преди да подадете захранване към системата. Д) Проверете дали позициите на Дип-суичовете отговарят на желаните. Е) Нормално затворените входове, които не се употребяват, трябва да бъдат вързани във верига. Функции на Входове/Изходи Терминал Функция Описание 1-2 Захранване Вход, 230Vac 50 Hz (1 фаза, 2 неутрален) 3-4 Сигнална лампа Изход, за свързване на сигналната лампа, 230Vac 40W max Мотор 2 Свързване към мотор 2:(5 работи/6 общ/7 работи) Мотор 1 Свързване към мотор 1: (8 работи/9 общ/10 работи) При затваряне тръгва след Мотор 2. Ако използвате само един мотор, свържете мотор 1 и настройте TRAC на минимална стойност Vac Изход, захранване на фотоклетки - 24Vac/1A max Електрическа ключалка Свързване на електрическата ключалка, 12Vac/0,5A max SCA Свързване на светлинен индикатор за отваряне на вратата, 24Vac/3W max RX 2ch. Изход, втори радио канал. Нормално отворен контакт, без напрежение. Работи само при едновременно с фиксиран приемник и допълнителен дву-канален приемник Антена Свързване на антената, платката на приемника и вградения радио модул (18 екран, 19 сигнал) 20 Бутон Пешеходен Вход, за бутон Пешеходен, нормално отворен контакт. Задейства само мотор М1 (8-9-10). 21 Бутон Пасо-Пасо Вход, за бутон Стъпка по Стъпка, нормално отворен контакт 22 Бутон СТОП Вход, за бутон СТОП, нормално затворен контакт 23 PHOT Вход, за свързване на обезопасителни уреди, нормално затворен контакт (напр. фотоклетки) 24 +V Общ за всички контролни входове Свързване на вторичната намотка на трансформатора L1-T1-N1 Свързване на първичната намотка на трансформатора centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 3 of 5

4 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА процедура при първо пускане : 1) Прекъснете захранването; 2) Поставете тримерите TCA, TL, TRAC в положение минимум (-); 3) Ръчно освободете крилата на вратата, като ги отворите приблизително наполовина и отново ги заключете; 4) Възстановете захранването; 5) Програмирайте дистанционното управление; 6) Натиснете бутон Пасо-Пасо или съответния бутон на дистанционния предавател; 7) Крилата на вратата трябва да започнат да се отварят. Ако не, разменете жиците на мотора. (8/10 за мотор М1, и 5/7 за мотор М2); 8) Настройте времето, логическата схема на работата и мощността на мотора. За да настроите мощността на мотора ВНИМАНИЕ! Тази настройка засяга сигурността на автоматичната система. Проверете дали силата, приложена на крилата на вратата, съответства на действащите нормативни актове. На трансформатора на захранването е предвиден винт Т1, който позволява настройване на мощността на мотора на 4 нива. Като завъртите винта Т1 на 120, мощността е минимална, като го завъртите на 230, мощността е максимална. Можете да използвате позиция 230 само ако моторите са оборудвани с крайни изключватели. В противен случай проверете съответствието с действащите нормативни актове. TCA TL TRAC Функции на тримерите Регулира времето на автоматичното затваряне. Проверете дали дип-суич 2 е на ON. Времето варира от 1сек до 125 сек. Регулира максималната продължителност на маневрата на отваряне и затваряне. Времето трябва да се настрои на на приблизително 4 сек повече от необходимото за съответната маневра. Варира от 5 сек до 130 сек. Забележка: В случай на частично отваряне/затваряне, централата изчислява оставащото време до извършване на пълната операция, за да предотврати безполезно прегряване на мотора. Позволява регулирането на времето на забавяне, при което мотор 1 започва операцията по затварянето по отношение на мотор 2. Времето варира от 3 сек до 30сек. По време на отварянето забавянето на мотора е 2 сек. Функции на дип-суичовете DIP1 P.P.Mod Избира начина на действие на бутон Пасо-Пасо и на предавателя. Off = последователност ОТВАРЯ-СТОП-ЗАТВАРЯ-СТОП On = последователност ОТВАРЯ-ЗАТВАРЯ-ОТВАРЯ DIP2 C.A. Позволява или забранява автоматично затваряне Off = автоматичното затваряне забранено On = автоматичното затваряне позволено DIP3 Cond. Позволява или забранява функцията жилищен блок Off = Функция жилищен блок забранена On = Функция жилищен блок позволена. Натискането на бутон Пасо- Пасо или на бутона на предавателя няма ефект по време на фазата на отваряне. DIP4 Prelam. Функция предварително мигане Off = Предварително мигане забранено On = Предварително мигане позволено. Сигналната лампа се активира 3сек преди да стартира моторът. Забележка: След настройването на тримерите и на дип-суичовете прекъснете и отново подайте захранване към централата. centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 4 of 5

5 Конфигурация на вградения приемник Централата е оборудвана с радио приемник за както за фиксирани кодове, така и за вариращи, честота 433,92MHz. За да използвате радио контрола, първо копирайте кода му. Процедурата по запаметяването е описана по-долу. Паметта позволява да бъдат съхранени до 14 различни кода. Запаметяване на Първия канал на нов предавател за активиране на функцията на бутон Пасо-Пасо: - натиснете PGM веднъж в продължение на 2сек; светлинен индикатор D4 започва да мига бързо; - в рамките на 10сек натиснете бутона на предавателя, чийто код ще бъде запаметен. Запаметяване на Втория канал на нов предавател за активиране на функцията на релейния изход: - натиснете PGM два пъти (всеки път по около 2сек); светлинен индикатор D4 се включва с фиксирана светлина; - в рамките на 10сек натиснете бутона на предавателя, чийто код ще бъде запаметен. За да излезете от програмата, изчакайте 10сек или натиснете PGM за около 2сек. Изтриване на запаметените кодове от паметта: - спрете захранването към централата; - възстановете захранването, като задържате натиснат PGM за около 5сек; светлинен индикатор D4 се включва с фиксирана светлина и ще се изключи, щом паметта бъде изтрита; - освободете PGM; паметта е изтрита. Забележка: Ако светлинен индикатор D4 се включи с две продължителни примигвания и след това се изключи при запаметяване на нови кодове, това означава, че приемникът е пълен и не може да се запамети друг код. Светлинни индикатори LED Централата е оборудвана със система от само-диагностициращи светлинни индикатори LED, които позволяват проверяването на всички функции: LED PD Включва се, когато се активира бутон пешеходен. LED PP Включва се, когато се активира бутон пасо-пасо. LED SP Изключва се, когато се активира бутон СТОП. LED PH Изключва се, когато не са изравнени фотоклетките или когато се появи някаква пречка. LED D4 Програмиране на радио управленията. Обикновено свети, за да покаже нормално извършване на операциите на централата. centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 5 of 5

6 Програмиране за напреднали Има възможност да се активират някои специални функции: 1) Входът /клема 22/ активиран от фотоклетките действа и при отваряне и при затваряне на вратата. При порталните врати може да бъде полезн да се свържат вътрешните фотоклетки към на клема 22, а външните фотоклетки да се свържат към входа PHOT /клема 23/. По този начин отварящото движение на вратата е осигурено, ако вътрешните фотоклетки открият наличието на някаква пречка. Външните фотоклетки остават, както винаги, активирани само в затварящата фаза. 2) Активиране на бързо затваряне Ако фотоклетките са преминати, тази функция води до затваряне на вратата след 3сек., изключвайки времето ТСА. Dip-Switch dip2 CA трябва да е позициониран на ON. 3) Разрешава използване само на дистанционни с ролинг кодове. Всички дистанционни с фиксирани кодове, които са били предварително инсталирани, остават в паметта на приемника, но са деактивирани. Програмиране функциите за напреднали : 1. Натиснете бутона PGM за 2 сек. и го отпуснете. Светодиод D4 LED мига бързо. 2. Натиснете бутона PGM за 2 сек. и го отпуснете. Светодиод D4 LED свети постоянно. 3. Натиснете бутона PGM и го задръжте. Светодиод D4 LED светва 3 пъти, следва пауза. 4. Като държите бутона PGM натиснат за 30сек., задайте желаните функции, използвайки следните DIP-ключета: DIP 1 STOP/PHOT Opn/Cis Работен режим на клема 22: On: клема 22 работи като вход от фотоклетки активирани и при отваряне и при затваряне на вратата. Off: клема 22 работи като вход от STOP бутон. DIP 2 Бързо затваряне On : Разрешено. Off: Забранено. Бързо автоматично затваряне. DIP 3 RADIO Работа с видове дистанционни. On : Само с ролинг код Off: С фиксиран и с ролин код. В края на 30-те секунди, светодиод D4 LED свети постоянно, Централата запомня позициите на DIP-ключета 1/2/3 и включва или изключва функциите за напреднали. 5. Отпуснете PGM-бутона - върнете DIP-бутоните в първоначално положение. 6. Изключете главното захранване и включете централата отново. centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 6 of 5

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларация от производителя за съответствие на машина (Директива

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно