ПРОТОКОЛ 16 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 16 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 16 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, г., състояло се на г. от 18,00 часа в гр.плевен, пл. Възраждане 1, ст.17 Присъстващи: 15 членове на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски. Отсъстващи: няма На лице е необходимият кворум по чл.70, ал.3 от ИК, настоящото заседание е редовно и комисията може да приема законосъобразни решения. Същото протече при следният ДНЕВЕН РЕД : т.1: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Плевен, Област Плевен при 2019г. в Петнадесети изборен район Плевенски. т.2: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Долни Дъбник, Област Плевен при 2019г. в Петнадесети изборен район Плевенски. т.3: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Долна Митрополия, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. в Петнадесети изборен район Плевенски. т.4: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Кнежа, Област Плевен при 2019г. в Петнадесети изборен район Плевенски. т.5: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Пордим, Област Плевен при 2019г. в Петнадесети изборен район Плевенски. т.6: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Левски, Област Плевен при 2019г.в Петнадесети изборен район Плевенски. т.7: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Искър, Област Плевен при 2019г.в Петнадесети изборен район Плевенски. т.8: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Гулянци, Област Плевен при 2019г.в Петнадесети изборен район Плевенски. т.9: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при 2019г.в Петнадесети изборен район Плевенски. Председателят на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски прочете и подложи на гласуване точките от на заседанието. Дневният ред на заседанието се гласува и се прие без изменения или допълнения със следното поименно гласуване на присъствалите:

2 Гласуване на дневен ред Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ - няма По т.1 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Малинка Илиева Борисова, като член, НАЗНАЧАВА за член Велислава Ценкова Маринова ЕГН **********; тел В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Марияна Борисова Иванова, като член, НАЗНАЧАВА за член Светослава Иванова Петрова ЕГН **********; тел В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Николай Георгиев Маринов, като член, НАЗНАЧАВА за член Румен Иванов Иванов ЕГН **********; тел В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Поля Костадинова Маринова, като зам. председател, НАЗНАЧАВА за зам. Председател Михаил Савов Симеонов ЕГН **********; тел В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Велислава Ценкова Маринова, като член, НАЗНАЧАВА за член Цветан Генов Цветков ЕГН **********; тел В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Клавдия Георгиева Йотова, като член, НАЗНАЧАВА за член Елица Димитрова Димитрова ЕГН **********; тел. 0895/ В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Росица Петрова Бешовишка, като член, НАЗНАЧАВА за член Найден Лазаров Димитров ЕГН **********; тел. 0878/ В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Мухитин Ерол Карнобатлъ, като член, НАЗНАЧАВА за член Шенай Хайдинова Исмаилова ЕГН **********; тел. 0877/

3 В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Пламенка Николова Попова, като председател, НАЗНАЧАВА за председател Тихомир Иванов Иванов ЕГН **********; тел. 0888/ В СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Венелина Голева Митева, като член, НАЗНАЧАВА за член Теодора Николаева Стоева ЕГН **********; тел. 0878/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Зюлейха Айдънова Салим, като член и НАЗНАЧАВА член Шенай Сунай Садък, с ЕГН- **********, тел. 0886/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Елис Ердоханова Филизова, като секретар и НАЗНАЧАВА като секретар Айнур Ахмедов Галип, с ЕГН- **********, тел. 0888/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Беркан Айдънов Томаров, като член и НАЗНАЧАВА като член Семие Мустафова Али, с ЕГН- **********, тел. 0897/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Тони Манолов Манов, като член и НАЗНАЧАВА като член Айдън Акифов Асанов, с ЕГН- **********, тел. 0878/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Мартин Симеонов Белов, като член и НАЗНАЧАВА като член Ердин Мехмедов Асанов, с ЕГН- **********, тел. 0885/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Сибел Сезгин Али, като член и НАЗНАЧАВА като член Снежина Аспарухова Георгиева, с ЕГН- **********, тел. 0878/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Октай Метин Шабан, като председател и НАЗНАЧАВА като председател Сибел Сезгин Али, с ЕГН- **********, тел. 0898/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Румяна Симеонова Белова, като член и НАЗНАЧАВА като член Муазес Амди Ибраим, с ЕГН- **********, тел. 0889/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Айнур Айдънов Асанов, като секретар и НАЗНАЧАВА като секретар Фидан Риза Чобанов, с ЕГН- **********, тел. 0887/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Сехер Мустафова Ахмедова, като секретар и НАЗНАЧАВА като секретар Зорница Пламенова Христова, с ЕГН- **********, тел.0878/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Улвие Адемова Салиева, като зам.-председател и НАЗНАЧАВА като зам.-председател Полина Пламенова Маладжикова, с ЕГН- **********, тел. 0876/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Ферад Сунаев Ахмедов, като член и НАЗНАЧАВА като член Наталия Цецова Великова, с ЕГН- **********, тел. 0876/

4 СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Айдън Ахмедов Томаров, като член и НАЗНАЧАВА като член Антония Фиданова Чобанова, с ЕГН- **********, тел. 0879/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Петко Иванов Петков, като председател и НАЗНАЧАВА като председател Румяна Цветанова Андреева, с ЕГН- **********, тел. 0897/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Ирина Стефанова Асенова, като зам.-председател и НАЗНАЧАВА като зам.-председател Велина Владимирова Кирова - Ангелова, с ЕГН- **********, тел. 0879/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Лора Теодорова Любенова, като член и НАЗНАЧАВА като член Цветелина Ивова Вълчева, с ЕГН- **********, тел. 0877/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Малин Данаилов Манов, като председател и НАЗНАЧАВА като председател Ася Вълкова Манова, с ЕГН- **********, тел. 0879/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Гюлбахар Асанова Юсеинова, като член и НАЗНАЧАВА за член, Айлин Фикриев Кичиков с ЕГН-********** тел СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Октай Айгюнов Шаакиров, като член и НАЗНАЧАВА за член, Ивайло Мирославов Ивайлов с ЕГН-********** тел СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Севгюл Орлинова Игнатова, като член и НАЗНАЧАВА за член, Асан Ибов Мустафов с ЕГН-**********, тел СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Бисер Сашов Игнатов, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар, Цветан Христов Дейчев с ЕГН-**********, тел СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Илия Славков Асенов, като член и НАЗНАЧАВА като член Ангел Ценков Матев, с ЕГН-**********, тел. 0886/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Емил Константинов Мегов, като член и НАЗНАЧАВА за член, Георги Стефанов Добрев с ЕГН-********** тел.0884/ СИК , Община Плевен. ОСВОБОЖДАВА Айлин Ахмедова Ахмедова, като член и НАЗНАЧАВА като член Радко Тодоров Вутов, с ЕГН-**********, тел.0884/ Решението по точката се прие със следното поименно гласуване на присъствалите: Гласуване на т. 1 от

5 Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.2 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Веселка Цветанова Тодорова, като член и НАЗНАЧАВА За член Мариана Георгиева Величкова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Цветелина Стефанова Найденова, като член и НАЗНАЧАВА За член Цонка Пъшева Дамянова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Мариана Георгиева Величкова, като член и НАЗНАЧАВА За член Петранка Кирилова Георгиева с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Теменужка Петрова Наковска, като член и НАЗНАЧАВА За член Асен Методиев Асенов с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Йонка Йорданова Танова, като член и НАЗНАЧАВА За член Пламен Атанасов Петров с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Асен Методиев Асенов, като член и НАЗНАЧАВА За член Стефан Тодоров Станев с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Пламен Атанасов Петров, като член и НАЗНАЧАВА За член Денислав Пламенов Иванов с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Стефан Тодоров Станев, като член и НАЗНАЧАВА За член Росица Методиева Герчева с ЕГН: **********

6 В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Георги Николаев Димитров, като член и НАЗНАЧАВА За член Стела Великова Шабанска с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Стела Великова Шабанска, като член и НАЗНАЧАВА За член Георги Николаев Димитров с ЕГН: ********** В СИК , Община Долни Дъбник. ОСВОБОЖДАВА Ралица Иванчева Димитрова, като член и НАЗНАЧАВА За член Вергиния Павлинова Йотова с ЕГН: ********** Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от Решението по точката се прие със следното поименно гласуване на присъствалите: Гласуване на т. 2 от Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.3 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Валентин Славков Тодоров, като член и НАЗНАЧАВА За член Сашо Калчев Кръстев с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Евгения Трифонова Христова, като Секретар и НАЗНАЧАВА За Секретар Валентин Славков Тодоров с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Тодор Георгиев Тодоров, като член и НАЗНАЧАВА За член Евгения Трифонова Христова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия.

7 ОСВОБОЖДАВА Канушка Петкова Петрова, като член и НАЗНАЧАВА За член Маргарита Петрова Тодорова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Ивайло Русков Цолов, като член и НАЗНАЧАВА За член Тодор Георгиев Тодоров с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Стоян Бенов Христов, като зам. председател и НАЗНАЧАВА За зам. председател Катя Андреева Георгиева с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Капка Николова Хаджиева, като зам. председател и НАЗНАЧАВА За зам. председател Ивайло Русков Цолов с ЕГН: **********. В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Веселин Никифоров Марков, като член и НАЗНАЧАВА За член Стоян Бенов Христов с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Кристиан Радионов Тончев, като член и НАЗНАЧАВА За член Капка Николова Хаджиева с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Николай Вангелов Георгиев, като член и НАЗНАЧАВА За член Веселин Никифоров Марков с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Венцислав Иванов Леов, като член и НАЗНАЧАВА За член Зоя Стефанова Стефанова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Зоя Стефанова Стефанова, като член и НАЗНАЧАВА За член Христомира Ивайлова Тричкова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Ивайло Митков Димитров, като член и НАЗНАЧАВА За член Надка Симеонова Йорданова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Христомира Ивайлова Тричкова, като член и НАЗНАЧАВА За член Диана Миткова Велева с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Надка Симеонова Йорданова, като член и НАЗНАЧАВА За член Гинка Стоянова Георгиева с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Памела Стефанова Илиева, като член и НАЗНАЧАВА За член Йоана Цветанова Йорданова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Николина Стефанова Русева, като зам. председател и НАЗНАЧАВА За зам. председател Димчо Кирилов Парашкевов с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Димчо Кирилов Парашкевов, като член и

8 НАЗНАЧАВА За член Анета Георгиева Цолова с ЕГН: ********** В СИК , Община Долна Митрополия. ОСВОБОЖДАВА Йоана Цветанова Йорданова, като член и НАЗНАЧАВА За член Цветелина Стоянова Тачева с ЕГН: ********** Решението по точката се прие със следното поименно гласуване на присъствалите: Гласуване на т. 3 от Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.4 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Кнежа. ОСВОБОЖДАВА Огнян Ананиев Трънски, като член и НАЗНАЧАВА За член Сабин Миленов Караджов с ЕГН: ********** Решението по точката се прие със следното поименно гласуване на присъствалите: Гласуване на т.4 от

9 Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.5 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Пордим. ОСВОБОЖДАВА Диана Петрова Петрова, като член и НАЗНАЧАВА За член Цветомир Димитров Димитров с ЕГН: ********** Решението по точката се прие със следното поименно гласуване на присъствалите: Гласуване на т. 5 от Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.6 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Левски. ОСВОБОЖДАВА Иванка Димитрова Симеонова, като член и НАЗНАЧАВА за член Симеон Николов Симеонов с ЕГН: **********

10 Гласуване на т. 6 от Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.7 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Искър. ОСВОБОЖДАВА Пламен Иванов Кунчев, като член и НАЗНАЧАВА за член Севинка Сашева Борисова с ЕГН: ********** В СИК , Община Искър. ОСВОБОЖДАВА Дияна Тихомирова Йорданова, като член и НАЗНАЧАВА за член Мирослава Емилова Асенова с ЕГН: ********** Гласуване на т. 7 от

11 Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.8 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Пепа Цветанова Станкова, като член и НАЗНАЧАВА за член Таня Цветанова Мацева с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Таня Трифонова Николова, като член и НАЗНАЧАВА за член Милена Найденова Мацева с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Марияна Евстатиева Стоянова, като зам.председател и НАЗНАЧАВА за зам.председател Лора Кръстева Ницова с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Таня Цветанова Мацева, като Председател и НАЗНАЧАВА за Председател Тотка Иванова Монова с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Милена Найденова Мацева, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар Петър Крумов Йочев с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Даниела Данаилова Крачунова, като член и НАЗНАЧАВА за член Георги Иванов Янев с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Лора Кръстева Ницова, като член и НАЗНАЧАВА за член Стефан Кирилов Чушков с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Тотка Иванова Монова, като член и НАЗНАЧАВА за член Илийка Великова Якимова с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Георги Иванов Янев, като член и НАЗНАЧАВА за член Николай Мончев Петров с ЕГН: ********* В СИК , Община Гулянци. ОСВОБОЖДАВА Илийка Великова Якимова, като секретар и НАЗНАЧАВА за член Мария Любенова Цветкова с ЕГН: *********

12 Гласуване на т. 8 от Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма По т.9 Председателят на комисията докладва проект на Решение; В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Лидия Цветкова Василева, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар Петко Стефанов Шарабански с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Иванка Димитрова Горанова, като член и НАЗНАЧАВА за член Лазар Генчев Беров с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Георги Петров Върбановски, като член и НАЗНАЧАВА за член Галя Михайлова Върбановска с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Галя Михайлова Върбановска, като член и НАЗНАЧАВА за член Георги Петров Върбановски с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Васил Лазаров Нинов, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар Гето Томов Гетов с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Гинка Венцева Григорова, като член и НАЗНАЧАВА за член Иван Нинов Даковски с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Боряна Миленова Коларска, като член и НАЗНАЧАВА за член Ангел Кирилов Пачев с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Мита Цветкова Младеновска, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар Маргарита Георгиева Попова с ЕГН: **********

13 В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Ангел Кирилов Пачев, като член и НАЗНАЧАВА за член Боряна Миленова Коларска с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Данка Цветанова Атанасова, като председател и НАЗНАЧАВА за председател Марийка Иванова Стефанова с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Татяна Иванова Тодорова, като член и НАЗНАЧАВА за член Цеца Найденова Дикова с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Вълкана Трифонова Радославова, като член и НАЗНАЧАВА за член Галя Дамянова Любенова с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Борислав Илиев Илиев, като председател и НАЗНАЧАВА за председател Иван Николов Йотов с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Юлия Василева Георгиева, като председател и НАЗНАЧАВА за председател Петя Василева Димитрова с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Десислава Мирославова Маринова, като председател и НАЗНАЧАВА за председател Мирослав Диков Тодоров с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Наталия Георгиева Георгиева, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар Райна Георгиева Ценова с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Райна Георгиева Ценова, като член и НАЗНАЧАВА за член Наталия Георгиева Георгиева с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Иванета Борисова Иванова, като секретар и НАЗНАЧАВА за секретар Татяна Иванова Дучева с ЕГН: ********** В СИК , Община Червен бряг. ОСВОБОЖДАВА Татяна Иванова Дучева, като член и НАЗНАЧАВА за член Иванета Борисова Иванова с ЕГН:********** Гласуване на т. 8 от

14 Гласували 15 членове / Гласували ПРОТИВ няма След гласуване на последната точка от на заседанието, същото беше обявено за приключило и закрито от председателя на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски в 18:30 часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Ярослав Димитров/ СЕКРЕТАР: /Айгюл Хасанова/

ПРОТОКОЛ 16 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 16 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 16 / 19.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 19.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 12 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 12 / 14.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 14.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 7 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0

ПРОТОКОЛ 7 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0 ПРОТОКОЛ 7 / 30.04.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 30.04.2019 г. от 17,30

Подробно

ПРОТОКОЛ 5 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0

ПРОТОКОЛ 5 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0 ПРОТОКОЛ 5 / 24.04.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.04.2019 г. от 17,20

Подробно

ПРОТОКОЛ 15 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 15 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 15 / 17.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 17.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 22 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 22 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 22 / 25.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 25.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

ПРОТОКОЛ 19 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 19 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 19 / 22.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 22.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 20 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 20 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 20 / 23.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 23.05.2019 г. от 18,00

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0

ПРОТОКОЛ 3 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 0 ПРОТОКОЛ 3 / 16.04.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 16.04.2019 г. от 17,00

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 РЕШЕНИЕ 15-ЕП Видин 25.04.2019г. ОТНОСНО: Назначаване на секционните избирателни комисии и утвърждаване списъка на резервните членове на СИК в община Грамада, област Видин за произвеждане на избори за

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Приложна психология, 1 Александра Цветанова Дамянова 5,83 2 Марина

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

ПРОТОКОЛ 11 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 11 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 11 / 13.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 13.05.2019 г. от 17,00

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ОБЩИНА/РАЙОН

ОБЩИНА/РАЙОН Приложение 5 ОБЩИНА/РАЙОН БЯЛА СЛАТИНА С П И С Ъ К НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове) Трите имена на лицето; по ред 1. Аглая Махмудова Усова 2. Александър

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сграда

КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сграда КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сградата, настаняването ще се извърши след приключването

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

Microsoft Word - GGF.docx

Microsoft Word - GGF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Регионално развитие и политика\регионално развитие

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 18 НС/08.03.2017г. Днес, 08.03.2017г.,

Подробно

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г Приложение 1 Рег. Р-96/15.07.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен в затвора

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л Протокол Избори 9.06.2015г. Стр. 1 oт 5 П Р О Т О К О Л за избор на Председател и заместник-председател на Общото събрание, Декан и членове на Факултетния съвет, Председател на Атестационната комисия от

Подробно

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по ред Входящ номер Дата на подаване Име и Фамилия Длъжност Вид на декларацията

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по ред Входящ номер Дата на подаване Име и Фамилия Длъжност Вид на декларацията Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по ред Входящ номер Дата на подаване Име и Фамилия Длъжност Вид на декларацията 1 0600-108-43 6/6/2018 Албена Ганчева Занкова Главен експерт чл.35,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

BUL_2012_50m

BUL_2012_50m 23.93 Божидар Стоев 94 Левски 51.80 Мартин Желев 88 Дамини ЛВ 23.96 Михаил Качаунов 92 ЦСКА 52.08 Александър Николов92 Черно море 23.97 Димитър Дечев 91 Олимпия 52.23 Божидар Стоев 94 Левски 24.08 Александър

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-25.07.2013 г / 10.00 ч 1 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЦЕВ 2 ЛАЗАР ЕМИЛОВ КИРОВ 3 ЕМИЛ ИВОВ ПЕВ 4 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 5 СОНЯ ФИЛИПОВА ДУЕВА 6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЙОРНОВ се явил 7 МАНЧО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

Подробно

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД /

по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД / по ред Регистрационен номер ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ по НАРЕДБА РД-02-20-8/11.05.2012 г. Наименование 1 Адрес 1. 1528/25.02.2015 СВЕЖЕСТ

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc)

(Microsoft Word - \317\360\356\362\356\352\356\ \341\345\347 \305\303\315 ot doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 13 София, 18.09.2014 г.

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

Microsoft Word - FJMK.docx

Microsoft Word - FJMK.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Книгоиздаване\Книгоиздаване 6.00

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8,

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, секция 001 Адрес на избир. секция: НУ Цани Гинчев, ул. Петър Оджаков 1 1. ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ 2. КОСТАДИНКА АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА 3. СТЕФАН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4. СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 5. СТОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ Стара Загора Име и фамилия Длъжност

Подробно

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите

Microsoft Word - Регистър на отводите и самоотводите по ред Дата Номер дело Съдия докладчик Диспозитив 1 2 3 4 ЗЗ/РЗ от 1.3.2019 1.3.2019 ЗЗ/РЗ от 3.3.2019 3.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 ЗЗ/РЗ от 5.3.2019 5.3.2019 ГрД 1317/2019 АНД 389/2019 ГрД 1317/2019 Докладчик:

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Име, презиме, фамилия Брой точки 1 Анета Боянова Александрова 26,00 2 Лозинка Иванова Трифонова

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров Пневматичен пистолет МЪЖЕ 25.09.2009 г 1 2 3 4 5 6 общо 1 Радослав Димитров Светкав. 98 95 93 96 95 100 577 9,5 9,5 9,1 9,6 9,7 10,0 9,8 10,6 9,4 10,3 97,5 674,5 2 Николай Колев ЦСКА 94 95 94 94 97 93

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg ПРОТОКОЛ 4-ЕП Пазарджик, 14.04.2019 г. Днес, 14.04.2019

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно