ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-185/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-202/22."

Препис

1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ Приложение към Заповед РД 09-94/ г. изм. и доп. със Заповед РД09-85/ г., изм. и доп. със Заповед РД09-0/.0.09 г., за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната 09/00 г. Училище, клас, специалности брой места НМУ-София контрабас, арфа, класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет, валдхорна), ударни инструменти, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене. контрабас, арфа, класическа китара), дървени духови инструменти (флейта, обой, кларнет, фагот), медни духови инструменти (тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене. VII контрабас, арфа, класическа китара), дървени духови инструменти (флейта, обой, кларнет, фагот), медни духови инструменти (тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба), ударни инструменти, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене. брой паралелки/ подг.групи общо: 6 9. НУМТИ-Пловдив класическа китара, арфа), духови инструменти (флейта, обой, кларинет), ударни инструменти. 40 контрабас, арфа, класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти, народно пеене. 40 VIII клас: пиано, акордеон, iструнни инструменти (цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба), ударни инструменти, народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене. 0 VIII клас: класически танц 0 общо: 0 6. НУИ-Плевен I клас: пиано, акордеон, струнни инструмените (цигулка, виола, виолончело, класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет), ударни инструменти, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци. 44 фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти, родни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене. 6 V клас: български танци V клас: изобразително изкуство 8

2 VII фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба), ударни инструменти, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене, поп и джаз пеене. 9 VІІІ клас: актьорство - драматичен театър 8 VІІІ клас: български танци VІІІ клас: изящни изкуства -живопис, графика, скулптура 8 общо: НУИ-Варна класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет, фагот), ударни инструменти, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене. І клас: класически танц фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти, народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене. 4 V клас: класически танц и български танци 8 V клас: изобразително изкуство 4 VII контрабас, класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба), ударни инструменти, народни 8 инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура), народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене. VІІІ клас: класически танц 8 VІІІ клас: български танци 8 VІІІ клас: изящни изкуства - живопис, графика, скулптура. 8 VІІІ клас: рекламна графика 8 общо: НУИ-Русе класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларнет), ударни 6 инструменти, народно пеене. І клас: класически танц 8 І клас: български танци 8 І клас: изобразително изкуство 8 контрабас, класическа китара), духови инструменти (флейта, обой, кларинет, 0 фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти, народно пеене. V клас: класически танц и български танци. 6 V клас: изобразително изкуство VII 4 фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти, народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене. VІІІ клас: класически танц 8 VІІІ клас: изящни изкуства - живопис, графика, скулптура 6 VІІІ клас: рекламна графика 8 VІІІ клас: актьорство-драматичен театър 8 общо: 5 8

3 6. НУМСИ-Бургас I клас: пиано, акордеон, струнни инструменти (цигулка, виола, класическа китара), духови инструменти (флейта, кларнет), ударни инструменти. 4 І клас: класически танц 8 фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти. 6 V клас: класически танц VII фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон), ударни инструменти. VІІІ клас: класическо пеене, поп и джаз пеене. 6 VІІІ клас: класически танц. 8 VIII клас: актьорство-драматичен театър. 8 VIII клас: сценичен костюм. 8 VIII клас: рекламна графика НУМСИ-Стара Загора Подготвителна група: пиано, цигулка, виолончело, блок флейта. ударни инструменти. фагот) и ударни инструменти. фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон), ударни инструменти V клас: класически танц и български танци. 8 VII фагот, саксофон, тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба), ударни инструменти, класическо пеене, поп и джаз пеене. VIII клас: класически танц и български танци. 6 VIII клас: актьорство- драматичен театър. 8 общо: НУФИ-Котел V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон. 0 6 V клас: български танци VІІІ клас: български танци 6 общо: НУФИ-Широка лъка, VIII клас кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене 0 български танци 0 общо: 0 0. НУТИ - София V клас: класически и модерен танц. V клас: български танци. 6 VIII клас: класически танц. 0 VIII клас: модерен танц. 6 VIII клас: български танци. 6 общо: 0 5 5

4 . НУИИ - София, VIII клас изящни изкуства - живопис, скулптура, графика, илюстрация и оформление на книгата. 5. НГПИ - София, VІІІ клас художествена тъкан. 6 художествена дърворезба. 8 художествена обработка на метали. 8 детски играчки. 8 пространствен дизайн. 6 4 рекламна графика. 6 силикатен дизайн. 8 моден дизайн. 6 общо: НХГ - Пловдив, VІІІ клас изящни изкуства - живопис, графика, скулптура. 8 стенопис. 9 иконопис. 8 рекламна графика. 9 пространствен дизайн. 8 общо: 5 4. НГСЕИ - Пловдив, VІІІ клас художествено осветление за театър, кино и телевизия. компютърна анимация. театрален кино и тв декор. актьор - куклен театър. общо: НХГ - Сливен, VІІІ клас: иконопис. 8 художествена тъкан. 8 рекламна графика. 8 общо: 4 6. НГПИ - Трявна, VІІІ клас художествена дърворезба. 8 интериорен дизайн. 9 иконопис. 8 общо: 5 7. НГПИ - Троян V клас: изобразително изкуство. VІІІ клас: художествена керамика 6 VІІІ клас: рекламна графика 8 общо: НГПИД - Казанлък V клас: изобразително изкуство. VІІІ клас: изящни изкуства - живопис, графика, скулптура. 8 VІІІ клас: рекламна графика. 6 VІІІ клас: промишлен дизайн. 8 VІІІ клас: пространствен дизайн. 6 VІІІ клас: лютиер. 0 общо: ПГПИ - Смолян, VІІІ клас моден дизайн. рекламна графика. общо: 4 0. ПГКО - Кунино, VIII клас изящни изкуства - скулптура. 0 каменоделство. 0 общо: 0

5 . НПГПФ - София, VІІІ клас: полиграфия графичен дизайн 6 фотография 6 компютърна графика 4 компютърна анимация библиотекознание общо: НГДЕК - София, VIII клас: V клас: 50 VIII клас: 78 общо: 8 5. НУКК - Г.Баня предучилищна подготовка в първа група на детска градина 44 І клас 96 4 VІІІ клас 5 общо: 9 8 всичко бройки: резерв за равен бал и близнаци 5 общо с резервни бройки за равен бал 4 96

6

7

8

DV_Naredba_5.indd

DV_Naredba_5.indd НАРЕДБА Н-5 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА В сила от 16.09.2008 г. Издадена от Министерството на образованието и науката и Министерството на културата Обн. ДВ.

Подробно

по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание VII желание VIII желание НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ Л

по ред Вх. I желание II желание III желание IV желание V желание VI желание VII желание VIII желание НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ Л I II V VI VII за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" 1 1п п м г д т с р и мн. добър 4.95 2 2п п г д с и т р м добър 4.10 3 3п п м д г с и т р среден 3.20 4 4п п г с м т р и д среден 3.00 5 5п п г д с т

Подробно

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ ЛУКА Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност ПРОСТ Приемен изпит - 29.06.2019 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III

Подробно

РАМКОВ ФОРМУЛЯР - СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА по ред за ВУ по ред за звено ЕГН Фак. Име Пр

РАМКОВ ФОРМУЛЯР - СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА по ред за ВУ по ред за звено ЕГН Фак. Име Пр РАМКОВ ФОРМУЛЯР - СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СТИПЕДИЯ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА по ред за ВУ по ред за звено ЕГН Фак. Име Презиме Фамилия Име на ВУ Име на факултет Специалност

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

generated pdf

generated pdf От 16-ти до 18-ти юни градското пространство на Бургас за пореден път ще се превърне в своеобразна сцена за иновативното изкуство. Срещата с модерното интерактивно течение в културата ще премахне всякакви

Подробно

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН

Приложение № 2 и № 3 без ЕГН Приложение 2 Д Н Е В Н И К - 2016 г. за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила в ОБЩИНА Ш У М Е Н по Протоколи 1/27.06.2016 г. и 2/06.10.2016 г. (от Кмета на Общината

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега”

Девети международен конкурс за изкуства „Радост на брега” От 12-14 юни в град Созопол и 19-21 юни в град Ахелой община Поморие ще се проведе за Девети пореден път Международния конкурс Радост на брега. В град Созопол от 12-14 юни ще се състезават близо 1052 български

Подробно

Програма2014

Програма2014 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за мерките за насърчаване творческите заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби през 2014 година Настоящата програма е разработена на основание Наредба за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Н А Ц И О Н А Л Н А М У З И К А Л Н А А К А Д Е М И Я Проф. Панчо Владигеров УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: (Проф. д-р Д. ЦАНЕВ) КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ СПРАВОЧНИК

Н А Ц И О Н А Л Н А М У З И К А Л Н А А К А Д Е М И Я Проф. Панчо Владигеров УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: (Проф. д-р Д. ЦАНЕВ) КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ СПРАВОЧНИК Н А Ц И О Н А Л Н А М У З И К А Л Н А А К А Д Е М И Я Проф. Панчо Владигеров УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: (Проф. д-р Д. ЦАНЕВ) КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ СПРАВОЧНИК ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ПРИЕМ И УСЛОВИЯ Приемът

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I. ПРОГРАМНА СХЕМА И СТАНДАРТ ЗА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СЕМТРИАЛНАТА ВИПУСК 05/06. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ..СТАНДАРТНА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗА УМЕНИЯ КОМ ПЮТРИ ПО ПО ОСНОВНИ ПРАКТИЧКИ ОТ ОТ Практика проект,

Подробно

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 853 от 2 ноември 2015 година ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_olimpiadi_2019_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД09-2149/27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx

Microsoft Word - proekt_zapoved_olimpiada_19_20.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД./ 2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и

Подробно

079201

079201 О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2007 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищно образование Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите

Подробно

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

generated pdf

generated pdf Охлюмотив, гигантски богомолки, рисуване с колела и концерти на Моста във Включи града петък, 09 юни 2017 Публикувано от: Радостин Рачев В първия фестивален ден градският символ на Бургас - Мостика (Моста)

Подробно

М У З ИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА януари Гр. Банско, Област Благоевград януари Гр. Пазарджик 15 февруари Гр

М У З ИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА януари Гр. Банско, Област Благоевград януари Гр. Пазарджик 15 февруари Гр М У З ИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 2 018 ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА 04-06 януари Гр. Банско, Благоевград 25-28 януари Гр. Пазарджик 15 февруари Гр. Оряхово, Враца 15 февруари Гр. Монтана 10 март-12 април

Подробно

ОБОБЩЕН ТЕКСТ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА Г.

ОБОБЩЕН ТЕКСТ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА Г. Приложение към Заповед РД 0143 / 26.02.2019 г. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА Формулата за разпределение на средствата за детските градини

Подробно

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза

ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 6.67% 0.00% 16.67% 13.33% 3.33% 60.00% Работа в собствен бизнес, защото има повече неза ПРЕДПОЧИТАНИЕ ЗА БЪДЕЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - Архитектура 1 6 Работа в собствен бизнес, защото има повече независимост Работа в държавна фирма, защото е по-сигурно Работа в държавна институция, защото

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за творческата дейност на доцент доктор Велислав Заимов, участник в конкурс за академична длъжност Професор по дисциплината Четене на

Р Е Ц Е Н З И Я за творческата дейност на доцент доктор Велислав Заимов, участник в конкурс за академична длъжност Професор по дисциплината Четене на Р Е Ц Е Н З И Я за творческата дейност на доцент доктор Велислав Заимов, участник в конкурс за академична длъжност Професор по дисциплината Четене на партитури към катедра Дирижиране на ТКДФ в Националната

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно