Зимен семестър 1ва част

Размер: px
Започни от страница:

Download "Зимен семестър 1ва част"

Препис

1 Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, I - ви семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 Л ЛААГ Л ЛААГ Л ПИИС Л ПИИС У ПИИС У ПИИС Л ГЕОДЕЗИЯ I Л ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I Л ЛААГ Л ЛААГ У ЛААГ У ЛААГ Л ПИИС Л ПИИС У ПИИС У ПИИС Л ЛААГ Л ЛААГ У ЛААГ У ЛААГ Л ПИИС Л ПИИС У ПИИС У ПИИС Л ЛААГ Л ЛААГ У ЛААГ У ЛААГ Л ПИИС У ПИИС Л ГЕОДЕЗИЯ I Л ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I Л ГЕОДЕЗИЯ I Л ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I Л ЛААГ Л ЛААГ У ЛААГ У ЛААГ Л ГЕОДЕЗИЯ I У ГЕОДЕЗИЯ I Л ЛААГ У ЛААГ У ЛААГ У ЛААГ

2 Специалност Геодезия задочно обучение ІI -ри курс, III - ти семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 403 Дати / Часове Л ФИЗИКА Л ИКОНОМИКА Л ГЕОДЕЗИЯ II Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II Л М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II Л ФИЗИКА У ФИЗИКА ЛАБ. Л ИКОНОМИКА Л ИКОНОМИКА У ИКОНОМИКА У ИКОНОМИКА Л ГЕОДЕЗИЯ II Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II Л М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II Л ГЕОДЕЗИЯ II Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II Л ФИЗИКА Л М. АНАЛИЗ II Л ИКОНОМИКА Л ИКОНОМИКА Л М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II Л ФИЗИКА У ФИЗИКА ЛАБ. У М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II У М. АНАЛИЗ II Л ФИЗИКА Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II Л ФИЗИКА У ФИЗИКА ЛАБ. У ИКОНОМИКА У ИКОНОМИКА Л ИКОНОМИКА Л ИКОНОМИКА Л ФИЗИКА У ФИЗИКА ЛАБ. Л М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II Л М. АНАЛИЗ II Л ФИЗИКА

3 Специалност Геодезия задочно обучение ІII -ти курс, V - ти семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 404 Дати / Часове Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A У ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ЦОИ У ЦОИ Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A У ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ЦОИ У ЦОИ Л ЦОИ У ЦОИ Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО У ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО У ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ТЕР. УСТРОЙСТВО У ТЕР. УСТРОЙСТВО У ТЕР. УСТРОЙСТВО Л ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ЦОИ У ЦОИ Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ЦОИ У ЦОИ Л ЦОИ Л ЦОИ Л ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І У ГЕОИНФОРМАТИКА І Л ЦОИ У ЦОИ У ЦОИ Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A У ВОДНО ДЕЛО зала 508A Л ВОДНО ДЕЛО зала 508A У ВОДНО ДЕЛО зала 508A Геоинформатика 1 зала 406

4 Специалност Геодезия задочно обучение ІV-ти курс, VII - м и семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 305 Дати/ Часове Л ГРАВИМЕТРИЯ У ГРАВИМЕТРИЯ Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ У ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л ГРАВИМЕТРИЯ Л ГРАВИМЕТРИЯ У ГРАВИМЕТРИЯ Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ У ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л КАРТОГРАФИЯ І У КАРТОГРАФИЯ І Л КАДАСТЪР Л КАДАСТЪР У КАДАСТЪР У ГРАВИМЕТРИЯ Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ У ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л ГРАВИМЕТРИЯ У ГРАВИМЕТРИЯ Л КАРТОГРАФИЯ І У КАРТОГРАФИЯ І Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ У ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л КАДАСТЪР У КАДАСТЪР Л КАРТОГРАФИЯ І У КАРТОГРАФИЯ І Л КАРТОГРАФИЯ І У КАРТОГРАФИЯ І Л КАДАСТЪР У КАДАСТЪР Л КАДАСТЪР У КАДАСТЪР Л КАРТОГРАФИЯ І Л КАРТОГРАФИЯ І Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л КАДАСТЪР У КАДАСТЪР Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л ГЕОД. АСТРОНОМИЯ Л КАРТОГРАФИЯ І Л КАРТОГРАФИЯ І Л КАДАСТЪР Л КАДАСТЪР У КАДАСТЪР У КАДАСТЪР У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ У КАДАСТЪР ПРОЕКТ Спорт Спорт Спорт Спорт Спорт Спорт Спорт Спорт

5 Специалност Геодезия задочно обучение V-ти курс, IX - ти семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 306 Дати/ Часове Л ГНССМ Л ГНССМ У ГНССМ У ГНССМ Л ГНССМ Л ГНССМ У ГНССМ У ГНССМ Л ГНССМ Л ГНССМ У ГНССМ У ГНССМ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ У КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ У КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ У КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ У КОСМ. ГЕОДЕЗИЯ Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л МЕН. И МАРКЕТИНГ Л МЕН. И МАРКЕТИНГ Л МЕН. И МАРКЕТИНГ У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО Л МЕН. И МАРКЕТИНГ Л МЕН. И МАРКЕТИНГ Л МЕН. И МАРКЕТИНГ У ГНССМ Л МЕН. И МАРКЕТИНГ Л МЕН. И МАРКЕТИНГ У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І У ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І Л ЗЕМЕУСТРОЙСТВО І

6 Специалност Геодезия задочно обучение VI-ти курс, XI - ти семестър Специализация Висша геодезия Брой студенти: 2 Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 520 Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1

7 Специалност Геодезия задочно обучение VI-ти курс, XI - ти семестър Специализация Геоинформационни системи Брой студенти: 0 Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 410 Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия Л Морска геодезия Л Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия У Морска геодезия Л Геоинформатика III Л Геоинформатика III Л Геоинформатика III Л Геоинформатика III Л Геоинформатика III Л Геоинформатика III У Геоинформатика III У Геоинформатика III Л Геоинформатика III Л Геоинформатика III У Геоинформатика III У Геоинформатика III Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1

8 Специалност Геодезия задочно обучение VI-ти курс, XI - ти Специализация Приложна геодезия Брой студенти: 3 семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 414 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л 3D моделирана във ВП Л 3D моделирана във ВП Л 3D моделирана във ВП Л 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП У 3D моделирана във ВП Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите Л ИГР на акваториите У ИГР на акваториите У ИГР на акваториите У ИГР на акваториите У ИГР на акваториите Л Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. У Г.Р. при Пр. на К.Об. У Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. Л Г.Р. при Пр. на К.Об. У Г.Р. при Пр. на К.Об. У Г.Р. при Пр. на К.Об. Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1

9 Специалност Геодезия задочно обучение VI-ти курс, XI - ти семестър Специализация Фотограметрия и Дистанционни Методи Брой студенти: 0 Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 122 Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия Л Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия У Инж. фотограметрия Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите Л Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите У Теория на сигналите Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1

10 Специалност Геодезия задочно обучение VI-ти курс, XI - ти Специализация Кадастър и Управление на имоти Брой студенти: 3 семестър Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 416 Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР У УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ У УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР У ИНФ. С-МИ КАДАСТЪР Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ У УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ У УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ Л УСТ. ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

11 Специалност Геодезия задочно обучение VI-ти курс, XI - ти семестър Специализация Картография и ГИС Брой студенти: 1 Зимен семестър 2016/2017 година 1 -ва част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 109 У Тематично У Тематично У Тематично У Тематично У Тематично У Тематично У Тематично Л WEB Л WEB У WEB У WEB Л WEB Л WEB У WEB У WEB У WEB У WEB У WEB У WEB Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1 Л ДИСЦИПЛИНА 1

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н о о б у ч е н и е 1 к у р с, I - в и с е м е с т ъ р РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 403 26.08.събота Л ПИИС 27.08.неделя Л ПИИС У ПИИС 28.08.понеделник

Подробно

Зимен семестър 2ра част 08

Зимен семестър 2ра част 08 Специалност Геодезия задочно обучение І ви курс, I ви Зимен 2016/2017 година II -ра част РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 402 17.01. Л МАТ. АНАЛИЗ У МАТ. АНАЛИЗ Л ЕКОЛОГИЯ Л ЕКОЛОГИЯ Л ФИЛОСОФИЯ

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н а ф о р м а н а о б у ч е н и е 2 к у р с, I I I - ти 31.08.събота Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 01.09.неделя Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 02.09.понеделник

Подробно

Зимен семестър 2ра част 08

Зимен семестър 2ра част 08 Специалност Геодезия задочно обучение І -ви курс, II - р и с е м е с т ъ р Лекции по Физика-250 зала, Упражнения по Физика-лаборатория по Физика, CAD системи 407 зала Летен семестър 2016/2017 година 1

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 Специалност Геодезия, 1 курс 1 Геодезия I 410 Л ПРОГРАМИРАНЕ И 1 Математически анализ 404 ИЗПОЛЗВАНЕ НА 2 ЛААГ 404 2 Геодезия I 410 3 Математически анализ 402 ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ 3 ПИИС 512 4 Основи на картогр.

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 14.01.-03.02. НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ПОНЕДЕЛНИК

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА 2 АУД. биохимия на растенията 1а билкарство 1б гр.(з.9 земеделска

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ПОЛЕВЪДСТВО)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ПОЛЕВЪДСТВО) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ПОЛЕВЪДСТВО) 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т Н Т И Н П Р Е С Л В С К И Ф К У Л Т Е Т П О М Т Е М Т И К И И Н Ф О Р М Т И К З П О В Е Д ФД 0

Подробно

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец

Вид З, И, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец Вид З,, Ф семестър Всичко Лекции Семинарни занятия практически упр. / хоспитиране Седмична заетост Форма на оценяване* - и, то, ки, прод код на спец. Специалност "Геопространствени системи и технологии"

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К А

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БООС и БУПР БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Обща и неорганична химия лаб. упр.- 406 зала ас. д-р К.Тодорова

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Microsoft Word - kstB_kr.doc

Microsoft Word - kstB_kr.doc Учебен план съгласно ЕСТК FTE фундаментални дисциплини; TBE T тип на образователно-квалификационната степен: B - бакалаври, M - магистри ; CS - Компютърни системи и технологии ; пореден номер на дисциплината;

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ИД з.118 ФЛГ приложна математика 1а гр.(з.118 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ СПОРТ систематика на растенията

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ Електроенергетика и електрообзавеждане МАГИСТРАТУРА Електроенергетика и електрообзавеждане

МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ Електроенергетика и електрообзавеждане МАГИСТРАТУРА Електроенергетика и електрообзавеждане МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия /доц. д-р Д. Дечева/ Зимен (І) семестър 2014/2015 г. Начало 10.11.2014 г. Продължителност:

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИO

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИO МИННО-ГЕООЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИСКИ" ГЕООГОПРОУЧВАТЕЕН ФАКУТЕТ УЧЕБЕН ПАН ПРОФЕСИОНАНО НАПРАВЕНИЕ СПЕЦИАНОСТ ОБРАЗОВАТЕНО-КВАИФИКАЦИOННА СТЕПЕН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАНА КВАИФИКАЦИЯ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Специалност: Понеделник Вторник ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подг

Специалност: Понеделник Вторник ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подг Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подгр. от 8.30 до 11.00-1б - л+у проф. Милева 315 к.з. от 9.00 до 11.00-1в - лаб. упр. Физика 1 2 физ. Лаб - хон. Ас. Група Elementary

Подробно

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 29.05.2019 г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени занятия през учебната 2019/2020 г. със слушателите по магистърска

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален

Медицински университет - Плевен У Ч Е Б Е Н П Л А Н : р11 специалност: Социални дейности образователно-квалификационна степен: Професионален Медицински университет - Плевен форма на обучение Задължителни дисциплини Държавни изисквания (в академ. ) Часове лекции Часове упражнения Кредити Натовареност по семестри (лекции / упражнения) І ІІ ІІІ

Подробно

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Специалност ЪРВИ КУРС 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 гр. АРХИТЕКТУРЕН ФУЛТЕТ ДЕКАН: ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (01) 2019/2020 г. /проф. д-р арх. А. исарски / Дескриптивна геометрия Б 1109 Математика 502 Моделиране 1108 Математика

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно