NWZ-E _GB_QSG_BG.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "NWZ-E _GB_QSG_BG.indd"

Препис

1 Упътване за бързо включване Как да инсталирате софтуера Как да използвате плейъра NWZ-E353/E354/E355 Ръководства зa експлоатация В допълнение към упътването за бързо включване, към този модел е приложено ръководство на потребителя (HTML формат), което можете да прегледате от ръководството на WALKMAN устройството. За подробности вижте Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя)

2 Приложени аксесоари Моля, проверете за следните аксесоари в опаковката. Слушалки (1) USB кабел (1) Упътване за бързо включване (това ръководство) (1) Софтуер (1) Софтуерът се намира във вградената флаш памет на плейъра и включва следните: - Content Transfer (Софтуер за прехвърляне на съдържанието) - Упътване за WALKMAN - Ръководство на потребителя и др. За подробности относно начина на инсталация се обърнете към Как да инсталирате софтуера (с включено Ръководство на потребителя). Windows операционна система и Windows Media Player Уверете се, че операционната система е Windows XP (Service Pack 3 или по-нова) или Windows Vista* 1 (Service Pack 1 или по-нова) или Windows 7* 1, а също проверете дали версията на инсталирания Windows Media Player на вашия компютър е 11 (Windows XP/Vista) или 12 (Windows 7). За подробности относно използването или поддръжката на Windows Media Player се обърнете към информацията за Windows Media Player на следния интернет адрес: *1 [Compatibility mode] за Windows XP не се поддържа.

3 Три начина за прехвърляне на музика От CD и др., като използвате Windows Media Player От itunes* 1 и др., като използвате Content Transfer *1 Content Transfer поддържа прехвърляне на данни от itunes 9.0 към плейъра. Чрез издърпване и пускане, като използвате Windows Explorer За подробности относно прехвърлянето на музика, видео файлове или снимки се обърнете към Ръководство на потребителя. Ръководството на потребителя може да бъде прегледано през Ръководство за WALKMAN.

4 Как да инсталирате софтуера (включително Ръководство на потребителя) 1 Свържете плейъра към вашия компютър. USB cable (supplied) USB кабел (приложен в комплекта) 2 Извършете операциите в следния ред, като използвате компютър. Изберете [start] [My Computer] или [Computer] [WALK- MAN] [Storage Media]. 3 Щракнете два пъти върху [Setup.exe]. Извежда се прозорецът за инсталация. Когато стартирате [Setup.exe], файлът [Setup.exe] и папката [Install], които се съдържат в папката [Storage Media] на плейъра, се копират на вашия компютър. По този начин информацията се подсигурява и се инсталират Ръководство за WALKMAN устройството и Content Transfer. 4 Следвайте инструкциите, изведени на екрана. След като стартирате [Setup.exe], на десктопа на вашия компютър се извежда иконка-препратка към Ръководство за WALKMAN. Когато инсталацията на включения софтуер приключи, и ако плейърът е свързан към вашия компютър, Content Transfer автоматично се стартира. 5 Щракнете два пъти върху (Ръководство за WALKMAN) на десктопа, за да стартирате ръководството за WALKMAN. За подробности относно прехвърлянето на музика и др. се обърнете към Ръководство на потребителя, включено към Ръководството за WALKMAN.

5 Съвет Можете да стартирате Ръководството за WALKMAN и Content Transfer от менюто [start] (извежда се, като щракнете върху [start]). Ако изтриете файла [Setup.exe] и папката [Install] в плейъра, като форматирате вградената флаш памет на плейъра, копирайте данните от папката [Backup] на компютъра към вашия плейър. За да инсталирате, първо свържете плейъра към компютъра и след това следвайте процедурата, описана по-горе, като започнете от стъпка 1. По подразбиране данните се запазват в устройство [C] на вашия компютър, както следва. C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E350\Backup Какво можете да правите с Ръководство за WALKMAN? Ръководство за WALKMAN включва следните опции: Ръководство на потребителя Можете да прегледате следното съдържание във вашето интернет приложение. - Подробности за начина на използване на плейъра. - Как да използвате софтуер за прехвърляне на съдържание към плейъра. - Отстраняване на проблеми Връзка за регистрация на потребителя Връзка за помощни страници за потребителя Други полезни връзки Включва връзки с информация и др. на интернет страницата, от където можете да сваляте информация. Включените опции се различават в зависимост от държавата/ региона на закупуване на устройството. Съвет След като стартирате [Setup.exe], можете да използвате свободното място в папката [Storage media] по-ефективно, като форматирате вградената флаш памет на плейъра. За да форматирате вградената флаш памет на плейъра, вижте Нулиране (форматиране) на плейъра на задната страница.

6 Как да използвате плейъра Бутон BACK/HOME BACK/HOME button Бутон OPTION/PWR OPTION/PWR OFF button OFF Бутон 5-way с button 5 функции Зареждане на батерията Батерията на плейъра се презарежда, докато плейърът е свързан към работещ компютър. Зареждане Charging След About 3 часа 3 hours Зарежда Charging... се... Напълно Fully-charged зареден Включване и изключване на плейъра За да включите За да изключите Натиснете бутон. Натиснете и задръжте бутона OPTION/PWR OFF.

7 Как да използвате основното меню Home Можете да изведете менюто Home, като натиснете и задържите бутона BACK/HOME на плейъра. Менюто Home е отправна точка за всяко приложение, като например търсене на песни, промяна на настройки и др. От менюто Home можете да изберете желаната опция на екрана, като използвате бутона с 5 функции. Потвърждава. Confirm. Връща Return към to the предходния previous screen. екран.

8 Основно меню Home FM радио Radio SensMe TM Channels канали Плейлист Playlists Снимки Photos Музика Music Настройки Settings Видеоклипове Videos Преминете към екрана с Go песента, to song която се възпроизвежда playback screen Подкаст Podcasts

9 Части и контролни бутони Бутон BACK/HOME Бутон с 5 функции *1 Бутон (play/pause/confirm) button / buttons Бутони Бутони / buttons (възпроизвеждане/пауза/потвърждение) Жак за слушалки USB конектор Свържете приложения USB кабел (приложен в комплекта). Дисплей Бутон VOL + *1 /- Бутон OPTION/PWR OFF Натиснете, за да изведете менюто с опции. Ако натиснете и задържите бутона OPTION/PWR OFF, екранът се изключва и плейърът преминава в режим на готовност. Ключ HOLD Отвор за ремък Бутон RESET Използвайте малка карфица или друго. *1 Бутонът има осезаеми точки. Използвайте осезаемите точки като ориентир.

10 Отстраняване на проблеми Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема. 1 Открийте наблюдаваните от вас симптоми на проблема в Отстраняване на проблеми в ръководството на потребителя (HTML документ) и пробвайте изредените варианти за отстраняване на проблема. За подробности относно свързването с компютър вижте таблиците от дясната страна. 2 Свържете плейъра към вашия компютър, за да заредите батерията. Може да разрешите някои от проблемите, като заредите батерията. 3 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона RESET с карфица и др. Ако натиснете бутона RESET, докато плейърът работи, е възможно записите и настройките, съхранени в плейъра, да бъдат изтрити при нулирането. Бутон RESET 4 Проверете за информация, касаеща проблема, в помощния файл на всяка от използваните програми. 5 Потърсете информация за проблема в някои от интернет страниците за поддръжка. За информация относно интернет страниците вижте Найнова информация. 6 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.

11 Симптом Плейърът не зарежда батерията. Причина/Начин на отстраняване USB кабелът не е правилно поставен в USB порта на компютъра. Разкачете и отново свържете USB кабела. Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. Батерията се зарежда при температура извън работния й диапазон от 5 до 35 C. Не можете да зареждате батерията, когато се появи иконата. Зареждайте батерията само при температури в работния й диапазон от 5 до 35 C. Компютърът не е включен. Включете компютъра. Компютърът е преминал в режим Sleep или Hibernation. Изведете компютъра от режим Sleep или Hibernation. Използвате USB хъб. Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен в комплекта). Операционната система, инсталирана на компютъра, не се поддържа от плейъра. За да заредите плейъра, свържете го към компютър с операционна система, която се поддържа от плейъра. Не сте използвали плейъра повече от една година. В зависимост от условията, в които използвате плейъра, възможно е производителността на батерията да се влоши. Консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.

12 Симптом Когато свържете плейъра към компютъра с USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея не се извежда [Connected USB. The player cannot be operated] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated]. (Компютърът не разпознава плейъра.) Когато свържете плейъра към компютъра с USB кабел (приложен в комплекта), на дисплея не се извежда [Connected USB. The player cannot be operated] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated]. (Компютърът не разпознава плейъра.) Причина/Начин на отстраняване USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. Изключете USB кабела и отново го включете в порта. Използвайте приложения в комплекта USB кабел. Използвате USB хъб. Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи. Свържете плейъра директно към компютъра, като използвате USB кабел (приложен в комплекта). Възможно е USB конекторът на вашия компютър да има проблем. Свържете плейъра към друг USB конектор на вашия компютър. Когато използвате плейъра за първи път или когато зарядът в батерията е нисък, възможно извеждането на съобщение след извършване на връзка с компютър да отнеме около 30 секунди. Това не е неизправност. Възможно е софтуерът да се стартира и това може да отнеме известно време. Изчакайте за кратко. Инсталацията на софтуера е пропаднала. Преинсталирайте софтуера, като използвате инсталационния файл. Това няма да се отрази на прехвърлените данни. На компютъра работи друга програма, различна от използваната за прехвърлянето на данни. Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и след това отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и отново свържете USB кабела. В зависимост от софтуерната среда на вашия компютър е възможно съобщението [Connected USB. The player cannot be operated.] или [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] да не се изведе на плейъра. Стартирайте Windows Media Player или Windows Explorer.

13 Симптом Функциите на плейъра стават нестабилни, когато устройството е свързано към компютър. Когато щракнете два пъти върху [Setup.exe], за да инсталирате вградения софтуер, [Setup.exe] не се стартира и се отваря прозорецът с опции. Причина/Начин на отстраняване Използвате USB хъб или USB удължител. Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра. Инсталирайте вградения софтуер след инсталацията на Windows Media Player 11 или 12. За подробности относно работата с Windows Media Player, посетете следния уебсайт:

14 Нулиране (форматиране) на плейъра Можете да форматирате вградената памет на плейъра. Ако форматирате паметта, всички файлове, включително Ръководство на потребителя (HTML документ), ще се изтрият и всички настройки ще се върнат в стойностите си по подразбиране. Уверете се, че преди форматирането сте проверили данните, запазени в паметта, и че сте прехвърлили важните данни на твърдия диск на вашия компютър или на друго устройство. 1 Натиснете и задръжте бутона BACK/HOME, докато се изведе менюто [Home]. 2 Изберете [Settings] [Common Settings] [Reset/Format] [Format] [Yes] [Yes] в тази последователност. Натиснете бутона, за да изберете опция, и след това натиснете бутона, за да потвърдите избора си. Когато форматирането приключи, на екрана се извежда надписът [Memory formatted.] (Паметта е форматирана.). Забележка Не форматирайте вградената памет, като използвате Windows Explorer. Ако форматирате вградената памет, извършете форматирането чрез плейъра.

15 Предпазни мерки Слушалки Избягвайте да използвате слушалките продължително време и с високо ниво на силата на звука, защото това може да увреди слуха ви. При възпроизвеждане с високо ниво на силата на звука е възможно да не чувате страничните звуци. Избягвайте да използвате слушалките в ситуации, в които слухът ви трябва да е изострен, като например при шофиране или каране на велосипед. Тъй като слушалките са с open-air дизайн, звукът се чува и от странични хора. Моля, съобразявайте се с хората, намиращи се в близост до вас. Бележка на потребителя Моделът и серийните номера се намират от задната страна на устройството. Запишете серийния номер в мястото по-долу. Обръщайте се към тези номера, когато се обаждате на вашия доставчик на Sony във връзка с този продукт. Номер на модела Сериен номер Търговски марки и лицензи Обърнете се към Ръководство на потребителя (HTML документ).

16 Най-нова информация Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните интернет страници: За клиенти в САЩ посетете: За клиенти в Канада посетете: За клиенти в Европа посетете: За клиенти в Латинска Америка посетете: За клиенти в други държави/региони посетете: За клиенти закупили устройството в чужбина посетете

17 BG Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

TDM-iP10 BG OI(1).indd

TDM-iP10 BG OI(1).indd 3-279-558-11(1) DIGITAL MEDIA PORT адаптер BG Инструкции за експлоатация TDM-iP10 2007 Sony Corporation ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не поставяйте устройството в затворени пространства като например лавици или вградени

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

SEP-30BT_GB_OI_BG_Cover.indd

SEP-30BT_GB_OI_BG_Cover.indd http://www.sony.net 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) BG Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за

Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за Многофункционален цифров аудио рекордер Преглед на функциите: 1. Запис с натискане само на едно копче. 2. Три записващи режима: - LP - дълъг запис, за неопределено време, който прави файл в.act формат

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението Sony Headphones Connect до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth За гласовите указания Приложени аксесоари Проверка на съдържанието на

Подробно

MDR - EX34.indd

MDR - EX34.indd Стерео слушалки Ръководство за експлоатация Инструкции за работа MDR-EX34SC Преглед в разглобен вид Цветни части 3 Стерео слушалки Функции Приложено е калъфче с високоговорител, за да се наслаждавате на

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно