Приложение 1/ Appendix 1 Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холди

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1/ Appendix 1 Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холди"

Препис

1 Приложение 1/ Appendix 1 Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на "Българска банка за развитие" АД, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване в Централния регистър на особените залози, обект на продажба чрез търг с тайно наддаване / List of goods wagons, divided into lots, owned by Holding BDZ EAD pledged under the Registered Pledges Act in favor of "Bulgarian Development Bank" AD to which an enforcement was started by entry No at the Central Register of Registered Pledges, subject to sale via sealed-bid auction на лот / of lot Стар на вагон / Old of wagon Нов на вагон / New of wagon Серия / Series Месец, година на производство / Month and year of production Дата на последната ревизия / Date of last revision Гара / Station СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION -M ПОДУЯНЕ ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ PODUYANE WAGON REPAIR DEPOT ИХТИМАН/ IHTIMAN ИХТИМАН/ IHTIMAN СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION - M Коловоз / Track по ред на коловоз/ in line on the track ра нова ти разпред к-з РП Начална тръжна цена (в лева) / Starting Bidding Price (in BGN)

2 СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION ИХТИМАН/ IHTIMAN СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION - M КАРЛОВО/ KARLOVO КАРЛОВО/ KARLOVO

3 РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK ДИМИТРОВГРАД - ЮГ/ DIMITROVGRAD SOUTH ДИМИТРОВГРАД - ЮГ/ DIMITROVGRAD SOUTH 4отправен Neohim Neohim ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION GORNA ORYAHOVITSA DISTRIBUTION ПОДУЯНЕ ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ PODUYANE WAGON REPAIR DEPOT ДИМИТРОВГРАД - ЮГ/ DIMITROVGRAD SOUTH Neohim СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION - M ти разпред

4 ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA КАРЛОВО/ KARLOVO ДИМИТРОВГРАД - ЮГ/ DIMITROVGRAD SOUTH Neohim ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION ти разпред

5 GORNA ORYAHOVITSA DISTRIBUTION ЯМБОЛ/ YAMBOL СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION ЯМБОЛ/ YAMBOL ти разпред к-з РП к-з РП ЯМБОЛ/ YAMBOL КАРЛОВО/ KARLOVO ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION к-з РП ПЛОВДИВ - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PLOVDIV DISTRIBUTION STATION КАРЛОВО/ KARLOVO КАРЛОВО/ KARLOVO ЯМБОЛ/ YAMBOL СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION Коловоз

6 КАРЛОВО/ KARLOVO Свилоцел ВРАЦА/ VRATSA ЯМБОЛ/ YAMBOL Свилоцел Свилоцел КАРЛОВО/ KARLOVO Свилоцел ВРАЦА/ VRATSA КАРЛОВО/ KARLOVO КАРЛОВО/ KARLOVO Свилоцел Коловоз Коловоз Коловоз

7 ЯМБОЛ/ YAMBOL ЗЛАТНА ПАНЕГА/ ZLATNA PANEGA КАРЛОВО/ KARLOVO р-ще тов. гара 14 р-ще тов. гара КУЛАТА - М/ KULATA - M Свилоцел 18 ремонтен Свилоцел

8 СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA LOADING STATION - M МЕЗДРА -ЛОК.ДЕПО/ - LOCOM. DEPOT р-ще тов. гара р-ще тов. гара 12 р-ще тов. гара Свилоцел к-з РП к-з РП ти разпред

9 к-з РП РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK СОФИЯ-ДЕПО НАДЕЖДА/ SOFIA - DEPOT NADEZHDA приемен 3 Нд 4 24 к-з РП ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT к-з РП Свилоцел к-з РП 5 24 к-з РП ЛОМ/ LOM к-з РП 9 20 к-з РП

10 к-з РП ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK ти разпред приемен 16 4приемен к-з РП РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK отправен Коловоз РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA к-з РП 1 16 к-з РП 2 3отправен 7 ВРЦех ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT 4 запад 2

11 к-з РП к-з РП Рампа к-з РП 4 19 к-з РП к-з РП 7 23 к-з РП к-з РП к-з ПП ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA к-з РП

12 РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK отправен 7 3отправен КАРЛОВО/ KARLOVO ЯМБОЛ/ YAMBOL к-з РП к-з РП к-з РП ГОРНА ОРЯХОВИЦА ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ GORNA ORYAHOVITSA WAGON REPAR. DEPOT глух 4 VI КАРНОБАТ/ KARNOBAT

13 к-з РП ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK к-з РП отправен Свилоцел к-з ПП к-з РП ти разпред ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT 4 запад 4 20 к-з ПП к-з ПП 1 18 к-з РП к-з РП РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK к-з РП к-з РП 1 4отправен 19

14 к-з РП к-з РП к-з РП 7 5 к-з РП РУСЕ - ТОВАРНА - М/ RUSE - LOADING STATION - M РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK к-з РП отправен приемен к-з РП к-з РП РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK приемен 18

15 ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЛОКОМ. ДЕПО/ GORNA ORYAHOVITSA LOCOM. DEPOT МЕЗДРА -ЛОК.ДЕПО/ - LOCOM. DEPOT 22 к-з РП к-з РП 8 глух к-з РП КАРЛОВО/ KARLOVO Свилоцел 7 20 к-з РП к-з РП РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK 7 1 4отправен ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION Коловоз Свилоцел

16 ПОДУЯНЕ - ХЛАДИЛНО ДЕПО /PODUYANE REEFRER DEPOT к-з ПП ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION разпр к-з РП Свилоцел 5 15 к-з РП к-з РП РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK приемен 5 12 к-з РП 19 VI к-з РП к-з РП 5 18 к-з РП 19

17 к-з РП 2 23 к-з РП 2 12 к-з РП ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION к-з РП к-з РП Свилоцел 4 7 к-з РП 13 Рампа 1 20 к-з РП к-з РП СОФИЯ-ДЕПО НАДЕЖДА/ SOFIA - DEPOT NADEZHDA разпр. 4 Нд к-з РП 18 VIII 11

18 СОФИЯ-ДЕПО НАДЕЖДА/ SOFIA - DEPOT NADEZHDA 2 8 VI 15 Нд 1 16-ти разпред РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK КАРНОБАТ/ KARNOBAT приемен к-з РП КАРЛОВО/ KARLOVO РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK к-з РП 11 7 к-з РП ти разпред отправен КАРЛОВО/ KARLOVO КАРЛОВО/ KARLOVO КАРЛОВО/ KARLOVO Свилоцел коловоз СОФИЯ-ДЕПО НАДЕЖДА/ SOFIA - DEPOT NADEZHDA Нд 5

19 ПОДУЯНЕ ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ PODUYANE WAGON REPAIR DEPOT СОФИЯ - ТОВАРНА - М/ SOFIA - LOADING STATION - M Свилоцел Свилоцел ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT Свилоцел 3 17 к-з РП 12

20 ВРАЦА/ VRATSA к-з РП 3 23 к-з РП 2 20 к-з РП к-з РП к-з РП к-з РП разпред 2 10разпр Свилоцел к-з РП 7 12 к-з РП 20

21 к-з РП к-з РП ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK 5 хале 11 4приемен к-з РП РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK приемен к-з РП ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA Свилоцел 12

22 к-з РП к-з РП к-з РП к-з РП ВРАЦА/ VRATSA к-з РП к-з ПП к-з РП к-з ПП

23 ЛОМ/ LOM ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION к-з РП 9 15 к-з РП 5 18 к-з РП к-з РП к-з РП 6 ВРЦ-III к-з РП к-з РП Коловоз к-з РП к-з РП РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK приемен 2 13 к-з РП 1

24 к-з ПП 1 10разпр РВП ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION ти разпред к-з РП к-з РП

25 РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK приемен РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION к-з РП к-з РП 18 7 к-з РП 5 25 к-з РП 8 20 к-з РП Рампа 2 3отправен к-з РП ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK 4 запад 3 9приемен к-з РП

26 ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK разпр к-з РП 7 10 к-з РП к-з РП 16 4отправен 7 17 к-з ПП 2 23 к-з РП 3 20 к-з РП РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK приемен отправен 11

27 ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT к-з РП ти разпред к-з РП к-з РП к-з РП к-з РП ПЕРНИК - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА/ PERNIK - DISTRIBUTION STATION РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK РУСЕ ИЗТОК ПРИЕМ.ПАРК/ RUSE EAST ADOPT. PARK РУСЕ ИЗТОК ОТПР.ПАРК/ RUSE EAST START. PARK приемен 1 4отправен 3 4 приемен 17 4отправен к-з РП 14

28 к-з РП к-з РП к-з РП Свилоцел к-з РП ГЮЕШЕВО/ GYUESHEVO ЯМБОЛ/ YAMBOL ГЮЕШЕВО/ GYUESHEVO ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA ГЮЕШЕВО/ GYUESHEVO к-з РП 1 47 коловоз 5 47 Коловоз коловоз

29 ПОДУЯНЕ - ХЛАДИЛНО ДЕПО/ PODUYANE REEFRER DEPOT СВИЩОВ/ SVISHTOV ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA 5 17 Рампа 6 РВП 8 X к-з СОФИЯ-ДЕПО НАДЕЖДА/ SOFIA - DEPOT NADEZHDA Свилоцел 10 Нд ПОДУЯНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ЛОКОМ. ДЕПО/ PODUYANE DISTRIBUTION STATION LOCOM. DEPOT ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA ПОДУЯНЕ ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ PODUYANE WAGON REPAIR DEPOT КАРНОБАТ/ KARNOBAT ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA ПОДУЯНЕ - ХЛАДИЛНО ДЕПО/ PODUYANE REEFRER DEPOT ПОДУЯНЕ ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ PODUYANE WAGON REPAIR DEPOT Свилоцел Свилоцел Свилоцел 14

30 КУНИНО/ KUNINO КАЗИЧЕНЕ/ KAZICHENE КАРНОБАТ/ KARNOBAT ти разпределителен 14 рампен ти разпред КАРНОБАТ/ KARNOBAT ГОРНА ОРЯХОВИЦА ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ GORNA ORYAHOVITSA WAGON REPAR. DEPOT глух 7 12 разпред к-з РП 15

31 ЯМБОЛ/ YAMBOL КАРНОБАТ/ KARNOBAT ЧЕРВЕН БРЯГ - Н/Т / CHERVEN BRYAG - N/T к-з РП ПОДУЯНЕ ВАГОНОРЕМ. ДЕПО/ PODUYANE WAGON REPAIR DEPOT КАРНОБАТ/ KARNOBAT КАРНОБАТ/ KARNOBAT КАРНОБАТ/ KARNOBAT ВАРНА (ВАРНА)/ VARNA к-з РП к-з РП

32 к-з РП к-з РП 2 11 к-з РП 11 VI к-з РП к-з РП к-з РП КАРНОБАТ/ KARNOBAT к-з РП к-з РП 2 11 к-з РП к-з РП к-з РП к-з РП 4 Ст разтоварище к-з РП

33 КАРНОБАТ/ KARNOBAT 25 к-з РП 9 17 к-з РП к-з РП ВРАЦА/ VRATSA VIII 3 24 к-з РП к-з РП к-з РП к-з РП 18

Приложение 1/ Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холдинг БДЖ), за

Приложение 1/ Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холдинг БДЖ), за Приложение 1/ Списък на 1 338 броя товарни вагони, рапределени в 1 338 лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ)

Подробно

Приложение 1/ Appendix 1 Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холди

Приложение 1/ Appendix 1 Списък на броя товарни вагони, рапределени в лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холди Приложение 1/ Appendix 1 Списък на 1 256 броя товарни вагони, рапределени в 1 256 лота, собственост на Холдинг Български държавни железници ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

Съобщения:

Съобщения: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 6 / 12 декември 2016 г. Новини: I. Приемане на емисия финансови инструменти на MTF SOFIA 1. Емитент: Агрия Груп Холдинг АД-Варна Агрия Груп Холдинг АД-Варна е вписан в регистъра на

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРА-ЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИСВАНЕ СЪХРАНИТЕЛ РЕГИСТРАЦИОНЕН

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРА-ЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИСВАНЕ СЪХРАНИТЕЛ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ НА Я 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 1 12.03.200 г. "ПЕТРОЛ" АД 1 0001-С-001 R 101 10 000 68 0 48/11.03.200 г. 12.03.200

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] средночасова на АП* 1 2 3 4 5 6 1 Витиня - ЕС1 2040 0 45.61

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИ

РЕГИСТЪР НА СКЛАДОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА НА ВПИ РЕГИСТЪР НА СКЛОВЕТЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ 0602-А-00 0001 Р-17 20 000 202 47 РСС-2/ 0002 0003 0004 000 0006 0007 0008 0009 0010

Подробно

Механика ISSN Транспорт том 11, брой 1, 2013 г. Комуникации статия 0772 Научно списание ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА

Механика ISSN Транспорт том 11, брой 1, 2013 г. Комуникации статия 0772 Научно списание  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 11, брой 1, 2013 г. Комуникации статия 0772 Научно списание http://www.mtc-aj.com ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ И ПРАКТИЧЕСКИ

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

E.ON PowerPoint

E.ON PowerPoint Електроразпределение Север АД Търг с тайно наддаване за автомобили собственост на Електроразпределение Север АД 0700 1 61 61 info@erpsever.bg Списък на автомобилите предлагани на търг с тайно наддаване

Подробно

Сертификат за одобрение Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на: Борика АД бул. Цар Борис III 41, 1612 София,

Сертификат за одобрение Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на: Борика АД бул. Цар Борис III 41, 1612 София, Сертификат за одобрение Настоящият сертификат се издава, за да удостовери, че Системата за управление на: Борика АД бул. Цар Борис III 41, 1612 София, е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД Бр. 1ч. концентрации 1 2 ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] Максимална измерена средночасова АП* 1 София - Дружба

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване... 99 8.. УКВ ЧМ радиоразпръскване... 99 8.. Телевизионно радиоразпръскване... 0 8. Наземно радиоразпръскване И през 005 г. регулирането на далекосъобщителната

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

protokol targ PKB

protokol targ PKB РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. П л е в е н Одобрявам: Министър на земеделието и храните:...

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

ТРИМЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН ЗА НИВАТА НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ СЕРЕН ДИОКСИД НОРМИ ЗА ЗАЩИТА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО Таблица 1.1 СРЕДНОЧАСОВИ НИВА НА СЕРЕН ДИОКСИД данни Бр. 1 ч. превишения на ПС за СЧН [350 µg/m 3 ] измерена средночасова превишения на АП* 1 2 3 4

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

ДО

ДО 1431 гр. София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15 Телефон (02) 9859 5858 dkh@minfin.bg Домейн: www.dkh.minfin.bg ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Уведомявам Ви съгласно

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А Ф И Н А Н С И Т Е Д Ъ Р Ж А В Н А К О М И С И Я П О Х А З А Р Т А ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам

Подробно

НАМАЛЯВАНЕ ВРЕМЕПЪТУВАНЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ – ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ

НАМАЛЯВАНЕ ВРЕМЕПЪТУВАНЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ – ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ Механика ISSN 1312-3823 Транспорт том 12, брой 3/3, 2014 г. Комуникации статия 1040 Научно списание http://www.mtc-aj.com НАМАЛЯВАНЕ ВРЕМЕПЪТУВАНЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ ОСНОВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Подробно

ДО

ДО С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) Ви уведомяваме, че на свое заседание, проведено на 30.10.2015 г. Държавната комисия по хазарта (ДКХ) РЕШИ: І. Допълва списък и определя

Подробно

Untitled Spreadsheet

Untitled Spreadsheet СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, КЛАСИРАНИ ЗА КОМПЕКТ ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА И КЪСОФОКУСЕН ПРОЕКТОР ПО НП ИКТ 2019 100204 Благоевград Благоевград Благоевград Детска градина "Първи юни " 100205 Благоевград Благоевград

Подробно