Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване

Размер: px
Започни от страница:

Download "Документация за участие в ОП - Доставка на офис оборудване"

Препис

1 Приложение 13 (Образец) Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Доставка на офис оборудване 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 2.1. Състав на продукта Продуктът представлява различни по вид, размери, форма и дизайн мебели, модули с подвижни елементи, които представляват офис оборудване и са посочени по видове и количества в таблица 1. Наименование 1. ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ОТ ДВА МОДУЛА (Приложение 2) в mm (в/ш/д) Таблица 1 Основно/Допълнително ОСНОВЕН МОДУЛ 750х1800х900 ПОМОЩЕН МОДУЛ 750х1800х ОФИС БЮРО С ВРАТИЧКА, ЧЕКМЕДЖЕ И ПОСТАВКА ЗА КЛАВИАТУРА (Приложение 3) 750х1400х ОФИС БЮРО С ВРАТИЧКА, ЧЕКМЕДЖЕ И ПОСТАВКА ЗА КЛАВИАТУРА (Приложение 4) 750х1600х ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ (Приложение 6) 2100x800х ШКАФ ЗА ДРЕХИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ (Приложение 8) 2100х500х БИБЛИОТЕКА (Приложение 9) 1850х800х СЕКЦИЯ ДВА МОДУЛА (Приложение 10) ПЪРВИ МОДУЛ 1850х800х430 ВТОРИ МОДУЛ 1850х1400х ОФИС БЮРО ПОМОЩНО (Приложение 15) 750х1200х МАСА САЛОННА (Приложение 16) 550/ КОНТЕЙНЕР С ТРИ ЧЕКМЕДЖЕТА (Приложение 17) 600х500х ОФИС СТОЛ ТИП 1 (Приложение 23) 12. ОФИС СТОЛ РЕГУЛИРУЕМ НА КОЛЕЛА, ДАМАСКА ТИП МЕШ (Приложение 24) 13. ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ (Приложение 26) 14. СТОЛ ЗАСЕДАТЕЛЕН (Приложение 25) 15. ОФИС СТОЛ ДИРЕКТОРСКИ (Приложение 22) 16. ТЕЛЕВИЗИОНЕН ШКАФ (Приложение 19) 17. ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ЪГЛОВО ОТ ДВА МОДУЛА (Приложение 1) 650/900/ (лицева част от елипса) ОБЩИ РАЗМЕРИ 740/2075/1650 ОСНОВЕН МОДУЛ 740/2075/900 ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ 740/1650/550 1/30

2 Наименование в mm (в/ш/д) 18. ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ БИБЛИОТЕКА (Приложение 5) 1598/1370/ ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ (Приложение 7) 2160/2120/ МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА СТЪКЛЕНА (Приложение 11) 740/2000/ ШКАФ ХОРИЗОНТАЛЕН (Приложение 12) 870/1950/ МАСА ХОЛНА СТЪКЛЕНА (Приложение 13) 500/1200/ КОМОД (СКРИН) (Приложение 14) 1100/1650/ ШКАФ ЗА ДИРЕКТОРСКО БЮРО (Приложение 18) 600/1200/ ДИВАН КОЖЕН ТРИМЕСТЕН (Приложение 20) 1000/1900/ ФОТЬОЙЛ КОЖЕН (Приложение 21) 1000/900/1050 ГОРЕН РЕД 600/3000/450 ДОЛЕН РЕД 800/3000/ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 27. МОДУЛНА КУХНЯ (Приложение 27) 3.1. Изисквания по предназначение Мебелите да се изработят от ламинирани плоскости от дървесни частици /ПДЧ/ с меламиново покритие, обкантени по ръбовете с удароустойчив ПВЦ кант, дебелина на горните плотове 25 мм, а на страниците и долните плотове 18 мм, цвят и размери, посочените от Възложителя в таблица 1; Обковът да е изработен от метал с антикорозионно покритие; Пантите, водачите и механизмите да са стандартен механизъм; Захващането на мебелните модули (един към друг) да е устойчиво; Бюрата да бъдат с възможност за скрито окабеляване, да има два отвора за кабели (в дясно и в ляво на плота) с капачки за закриване на отворите, когато няма да се ползват. Диаметър на отвора 60 mm; 10 мм Мебелите да бъдат с регулиращи се по височина крачета; Стъклените плотове да са от закалено стъкло с дебелина не по-малко от 3.2. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт. Изискванията към материалите са съгласно Приложенията Изисквания за сертификация. Не се изисква Изисквания за скритост и маскировка. Не се изисква Изисквания за надеждност, транспортопригодност и съхранение Изделията да се съхраняват в сухи и проветриви помещения при условия, предпазващи от навлажнявания, замърсяване, механични или химически 2/30

3 повреди Други специфични изисквания. Доставката на изделията да се извърши до обект на Възложителя, в гр. София, за сметка на Изпълнителя. Сглобяването на мебелите да може да се извършва от лица, които не са представители на Изпълнителя или производителя и това условие да не е обвързано с намаляване на гаранционните срокове на мебелите. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ Не се изисква. 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ Обучение на инженерно-технически състав. Не се изисква Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) на български език. Инструкция за експлоатация; Гаранционна карта; Описание на продукта (от производителя) Осигуряване на ЗИП. Не се изисква Метрологично осигуряване. Не се изисква Осигуряване на техническа помощ. Не се изисква Качество. При извършване на доставка, стоката да е съпроводена със следните документи, удостоверяващи качеството: Документ, удостоверяващ качеството, издаден от производителя; Документ, удостоверяващ произхода на стоката и годината на производство Изпитвания - Не се изисква Други. Всички разходи, свързани с доставянето на мебелите са за сметка на изпълнителя. 3/30

4 6 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕ И КОНСЕРВАЦИЯТА Не се предвиждат. 7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация. Гаранционният срок при спазване условията за експлоатация да е не помалко от 24 месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение. Не се изисква. 4/30

5 Приложение 1 ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ЪГЛОВО ОТ ДВА МОДУЛА на цялото бюро на шкафче с вратичка на шкафче с чекмеджета на работния плот за работните плотове и страници Ъглово бюро директорско - състои се от две части (модули). 1. Основен модул бюро, състоящо се от страници, гръб, работен плот ламинирана плоскост върху ламинирана плоскост, която в единия край ляга върху шкафче с вратичка и крак от ламинирана плоскост със същата дебелина като на плота, а в другия край ляга върху помощния модул. 2. Помощен модул, състоящ се от две успоредни ламинирани плоскости, едната от които служи за работен плот, а другата за основа. Двете плоскости са съединени посредством крак от ламинирана плоскост в единия край и шкафче (контейнер) с три чекмеджета в другия край. Върху контейнера ляга единия край на плота. Дебелина на работните плотове и плоскости - 45 мм. Дебелина на плоскостите на шкафчетата 15 мм. Височина: 740 mm Широчина: 2075 mm Дълбочина: 1650 mm Височина: 580 mm Широчина: 300 mm Дълбочина: 550 mm Височина: 580 mm Широчина: 450 mm Дълбочина: 550 mm Широчина: 900 mm Дебелина: 45 mm За работен плот 45 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; За страници 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. 5/30

6 за шкафчета и контейнери. За работен плот 15 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; За страници 15 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Допълнително изискване Да е предвидена възможност за закрепване на кабели. Лицевия панел (плоскост)да е разположена на 25 см навътре от предния ръб на работния плот на бюрото. За всички видими части венге или дъб ферара Кант венге или дъб ферара За шкафчета и контейнери - бял Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. ОФИС БЮРО ДИРЕКТОРСКО ОТ ДВА МОДУЛА Приложение 2 6/30

7 на основен модул на допълнителен модул Допълнително изискване Офис бюро директорско - състои се от две части (модули). Основен модул бюро, състоящо се от страници, гръб, работен и подвижен плот за клавиатура. Помощен модул маса, състояща се от две опорни плоскости (крака), една укрепваща по средата и работен плот. Дебелина на работните плотове - 45 мм. Височина: 750 mm Широчина: 1800 mm Дълбочина: 900 mm Височина: 750 mm Широчина: 1800 mm Дълбочина: 900 mm За работен плот 45 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; За гърбове и страници 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Да има два отвора за кабели (в дясно и в ляво на плота) с декоративни капачки за закриване на отворите, когато няма да се ползват. Диаметър на отвора 60 mm. За всички видими части череша Кант - череша 7/30

8 Приложение 3 Офис бюро с вратичка, чекмедже и поставка за клавиатура Допълнително изискване Бюрото се състои от страници, работен и подвижен плот за клавиатура, обособено място за компютър, чекмедже с дръжка, шкафче с 1 бр. рафтче с вратичка и дръжка, с по-малка височина от страниците. Дебелина на работния плот 25 мм. Височина: 750 mm Широчина: 1400 mm Дълбочина: 650 mm За работен плот 25 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; За гърбове, страници и подвижен плот 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Няма За всички видими части череша Кант - череша 8/30

9 Приложение 4 Офис бюро с вратичка, чекмедже и поставка за клавиатура Допълнително изискване Бюрото се състои от страници, работен и подвижен плот за клавиатура, обособено място за компютър, чекмедже с дръжка, шкафче с 1 бр. рафтче с вратичка и дръжка, с по-малка височина от страниците. Дебелина на работния плот 25 мм. Височина: 750 mm Широчина: 1600 mm Дълбочина: 650 mm За работен плот 25 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; За гърбове, страници и подвижен плот 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Няма За всички видими части череша Кант - череша 9/30

10 Приложение 5 ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ - БИБЛИОТЕКА за гардероба за страниците Допълнителн о изискване Гардероб двукрилен с рафтче, напречен метален лост за закачалки и крачета. Гръб - фазерна плоскост. Допълнителна рамка със стъклени етажерки. Височина: 1598 mm Широчина: 1370 mm Дълбочина: 400 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Стъкло за етажерките закалено 10 mm За всички видими части на гардероба венге или дъб ферара Кант венге или дъб ферара За страници (рамка) бял Кант - бял Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 10/30

11 ГАРДЕРОБ С ДВЕ ВРАТИ Приложение 6 Допълнително изискване Гардероб с две врати, рафтче, напречен метален лост за закачалки и крачета. Гръб - фазерна плоскост. Височина: 2100 mm Широчина: 800 mm Дълбочина: 500 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Няма За всички видими части череша Кант - череша 11/30

12 ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ Приложение 7 за гардероба за рамката Допълнително изискване Гардероб с две плъзгащи врати, две отделения с по 1 бр. рафт и 1 бр. напречен метален лост за закачалки и крачета. Гръб - фазерна плоскост. Допълнителна рамка с лед осветление. Височина: 2160 mm Широчина: 2120 mm Дълбочина: 700 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. 30 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Няма За всички видими части венге или дъб ферара Кант - венге или дъб ферара 12/30

13 Приложение 8 ШКАФ ЗА ДРЕХИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ Допълнително изискване Шкафът е с една врата и 2 бр. рафтове, разположени в долната част. В горната част е монтиран изтеглящ се лост за закачалки. На долната плоскост са монтирани крачета. Гръб - фазерна плоскост. Височина: 2100 mm Широчина: 500 mm Дълбочина: 500 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Да има 2 бр. рафтчета в долната част през 35 см. За всички видими части череша Кант - череша 13/30

14 БИБЛИОТЕКА Приложение 9 Допълнително изискване Библиотеката да има пет етажерки, като последните две (от горе на долу) са затворени с 2 бр. вратички с дръжки. Гръб ПДЧ плоскости. Височина: 1850 mm Широчина: 800 mm Дълбочина: 430 mm Височина на вратичките: 750 mm За гърбове, страници и вратички 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Да има укрепваща разделителна плоскост по средата на библиотеката. За всички видими части череша Кант - череша 14/30

15 СЕКЦИЯ ДВА МОДУЛА Приложение 10 ПЪРВИ МОДУЛ ВТОРИ МОДУЛ Секцията представлява два отделни модула с еднаква височина, ширина и дълбочина. Първи модул състоящ се от страници, гръб, пет броя етажерки. Първите три броя етажерки да се затварят с 2 бр. вратички тип витрина. Последните две етажерки се затварят с два броя вратички, които се плъзгат. Втори модул състоящ се от страници, гръб, пет броя етажерки. Между първата и втората етажерки пространството да се затваря с падаща вратичка. Последните две етажерки се затварят с два броя вратички, които се плъзгaт. 15/30

16 Първи модул Височина: 1850 mm Широчина: 800 mm Дълбочина: 430 mm Височина плъзгащите вратички: 750 mm Втори модул Височина: 1850 mm Широчина: 1400 mm Дълбочина: 600 mm Височина плъзгащите вратички: 750 mm За вратите тип витрина алуминиев профил с ширина 45 mm и дебелина 18 mm, стъкло с дебелина 5 mm За гърбове, страници и вратички 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант на плоскостите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Да има възможност двата модула да се захващат Допълнително изискване след монтаж. За всички видими части череша Кант - череша Приложение 11 МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА СТЪКЛЕНА Работна маса с два крака от ПДЧ плоскости, една укрепваща по средата и плот от закалено стъкло. Височина: 740 mm Дължина: 2000 mm Широчина: 900mm Дебелина на плота: 10 mm 16/30

17 За работен плот 10 mm закалено стъкло; За страници и укрепваща плоскост 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. За всички видими части венге или дъб ферара Кант венге или дъб ферара Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. Приложение 12 ШКАФ ХОРИЗОНТАЛЕН Конструкци я Хоризонтален шкаф от ПДЧ плоскости разделен на осем броя шкафчета с вратички, отварящи се посредством натискане. Шкафа е обхванат от двете страни с рамка от ПДЧ плоскости в бял цвят. Височина: 870 mm Широчина: 1950 mm Дълбочина: 400 mm За шкафа и вратичките 15 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; За рамката 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. за - За всички видими части на шкафа венге или дъб ферара; шкафа Кант венге или дъб ферара; за За рамката бял; рамката Кант бял Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 17/30

18 МАСА ХОЛНА СТЪКЛЕНА Приложение 13 Холна маса с от 3 бр. ПДЧ плоскости, една носеща (укрепваща) по средата и плот от закалено стъкло. Височина: 500 mm Дължина: 1200 mm Широчина: 600 mm Дебелина на плота: 10 mm За работен плот 10 mm закалено стъкло; За страници и носеща плоскост 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. За всички видими части венге или дъб ферара Кант венге или дъб ферара Забележка: Схемата представя желаната конструкция и дизайна на изделието. Приложение 14 КОМОД (СКРИН) Хоризонтален шкаф (основно тяло) от ПДЧ плоскости разделен на четири броя чекмеджета и едно шкафче с вратичка. Шкафа е обхванат от двете страни с рамка от ПДЧ плоскости в същия цвят. 18/30

19 Височина: 1100 mm Широчина: 1650 mm Дълбочина: 450 mm Височина: 85 mm на шкафа Дълбочина: 450 mm Височина: 1100 mm на рамката Широчина: 1650 mm Дълбочина: 250 mm За шкафа и вратичките 15 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; За рамката 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. - За всички видими части на шкафа без вратичката венге или дъб ферара; за шкафа Кант венге или дъб ферара; Вратичка на шкафа - венге Кант - венге За рамката венге или дъб ферара; за рамката Кант венге или дъб ферара. ОФИС БЮРО ПОМОЩНО Приложение 15 Работна маса с два крака от ПДЧ плоскости, една укрепваща по средата и работен плот. Височина: 750 mm Дължина: 1200 mm Широчина: 650 mm Дебелина на плота: 25 mm За работен плот 25 mm ПДЧ плоскост с меламиново покритие; За страници и укрепваща плоскост 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. За всички видими части череша Кант - череша 19/30

20 МАСА САЛОННА Приложение 16 Кръгла маса с три крака от МДФ плоскости. Височина: 550 mm Диаметър: 600 mm Дебелина на плота: 25 mm За работен плот 25 mm МДФ плоскост с меламиново покритие; Крака - масив; Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. За всички видими части череша Кант - череша Приложение 17 КОНТЕЙНЕР С ТРИ ЧЕКМЕДЖЕТА Контейнерът следва да има 3 броя чекмеджета с дръжки и плъзгащи механизми. Височина: 600 mm Широчина: 500 mm Дълбочина: 500 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Допълнително изискване Чекмеджетата да не се заключват. За всички видими части череша Кант - череша 20/30

21 Приложение 18 ШКАФ ЗА ДИРЕКТОРСКО БЮРО Шкаф помощен за бюро. Състои се от три вертикално обособени отделения за компютър, с плъзгаща вратичка и рафтче, и с четири броя чекмеджета с дръжки и плъзгащи механизми. Шкафът е разположен върху четири броя крачета. Височина: 600 mm Широчина: 1200 mm Дълбочина: 530 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. Допълнително изискване Чекмеджетата да не се заключват. За всички видими части череша Кант - череша 21/30

22 ТЕЛЕВИЗИОНЕН ШКАФ Приложение 19 Допълнително изискване Телевизионният шкаф представлява е с едно обособено рафтче, непосредствено под работния плот и шкафче с падаща вратичка. Шкафът е разположен върху четири броя крачета. Височина: 650 mm Широчина: 900 mm Дълбочина: mm (лицева част от елипса) 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. За всички видими части череша Кант - череша Забележка: Снимката представя желаната конструкция и дизайна на изделието. 22/30

23 Приложение 20 ДИВАН КОЖЕН ТРИМЕСТЕН Механизъм Височина на облегалката Подлакътници Основа на дивана на облегалката и седалката Допълнително изискване на тапицерията на обкова Диванът следва да има ергономични седалки и облегалки. Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. Без механизми 650 mm Ширина 1900 мм Дълбочина 1050 мм Височина 1000 мм Да има удобни подлакътници следващи общата линия на дизайна. Да бъде изработена от масивен дървен материал и/или ПДЧ плоскости. Основният материал да бъде еко кожа. Допуска се допълнителна декорация като дървен обков, допринасящ за естетиката на изделието. Тъмно кафяв или венге. Венге или черен по-тъмен от тапицерията. 23/30

24 ФОТЬОЙЛ КОЖЕН Приложение 21 Механизъм Подлакътници Основа на стола на облегалката и седалката Допълнително изискване на тапицерията на обкова Фотьойлът следва да има ергономична седалка и облегалка. Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява оптимален контакт с тялото на седящия. Без механизъм Ширина 900 мм Дълбочина 1050 мм Височина 1000 мм Да има удобни подлакътници, следващи общата линия на дизайна. Да бъде изработена от масивен дървен материал и/или ПДЧ плоскости. Основният материал да бъде еко кожа. Допуска се допълнителна декорация като дървен обков, допринасящ за естетиката на изделието в по-тъмен цвят. Тъмно кафяв или венге. Венге или черен по-тъмен от тапицерията. 24/30

25 Офис стол директорски Приложение 22 Столът следва да има ергономична седалка и облегалка. Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. Време на работа минимум 4 часа натоварване Механизъм Предлаганият механизъм трябва да поддържа следните функции: Плавно регулиране височината на седене; Регулиране наклона на облегалката с възможност за заключване на изходна (работна) позиция; Регулиране силата на люлеене, според теглото на седящия Височина на облегалката Минимум 650 mm Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора Подлакътници Да има фиксирани подлакътници Основа на стола Да бъде изработена от метал. Допустимо тегло на седящия до 130 кг. на облегалката и седалката Основният материал да бъде еко, комбинация от еко и естествена кожа или само естествена кожа. Черен 25/30

26 Приложение 23 Офис стол тип 1 Столът следва да има ергономична седалка и облегалка. Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. Време на работа минимум 4 часа натоварване Механизъм Предлаганият механизъм трябва да поддържа следните функции: Плавно регулиране височината на седене; Регулиране наклона на облегалката с възможност за заключване на изходна (работна) позиция; Регулиране силата на люлеене, според теглото на седящия Височина на облегалката Минимум 650 mm Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора Подлакътници Да има фиксирани подлакътници Основа на стола Да бъде изработена от метал. Допустимо тегло на седящия до 130 кг. на облегалката и седалката Основният материал да бъде еко, комбинация от еко и естествена кожа или само естествена кожа. Черен 26/30

27 Офис стол регулируем на колела, дамаска тип меш Приложение 24 Столът следва да има ергономична седалка и облегалка. Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. Време на работа минимум 4 часа натоварване. Механизъм Предлаганият механизъм трябва да поддържа следните функции: Плавно регулиране височината на седене; Регулиране наклона на облегалката, с възможност за заключване на изходна (работна) позиция; Регулиране силата на люлеене, според теглото на седящия. Височина на облегалката Минимум 650 mm Лумбална опора Да има наличие на лумбална опора Подлакътници Да има фиксирани подлакътници Основа на стола Метална/Пластмасова Допустимо тегло на седящия До 120 кг. на облегалката и седалката Дамаска тип меш. Черен 27/30

28 Приложение 25 СТОЛ ЗАСЕДАТЕЛЕН Време на работа дневно Височина на облегалката Дълбочина на седалката Лумбална опора Подлакътници Основа на стола Допустимо тегло на седящия на облегалката и седалката Столът следва да има ергономична седалка и облегалка. Пояснение: Линията на облегалката трябва да осигурява оптимален контакт с кръста на седящия. минимум 4 часа натоварване. Ширина 630 мм Дълбочина 680 мм Височина 1000 мм 540 mm 500 mm Да има наличие на лумбална опора Да има фиксирани подлакътници Метална/Пластмасова До 130 кг. Основният материал да бъде еко, комбинация от еко и естествена кожа или само естествена кожа. Черен или тъмно кафяво 28/30

29 Посетителски стол Приложение 26 на облегалката и седалката Посетителски стол със стабилна метална рамка. Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина. Да има протектори на краката за защита на подовите настилки. Пластмасови капаци, тапицирани с дамаска. Черен Допълнително изискване Приложение 27 МОДУЛНА КУХНЯ Кухнята се състои от два реда шкафове (горен и долен). Горния ред шкафове включва до шест броя шкафчета снабдени с механизми за отваряне, дръжки и вратички. Долният ред шкафове се състои от 3-5 бр. шкафове, от които един брой с чекмедже и един брой с двойна вратичка (под мивката). Вместо шкаф на долния ред може да има обособено място за миялна машина и общ работен плот с предвидено място за вграждане на 29/30

30 на долния ред за горния ред за шкафовете за плота мивка. Височина: 800 mm Широчина: 3000 mm Дълбочина: 600 mm Височина: 600 mm Широчина: 3000 mm Дълбочина: 450 mm 18 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. 45 mm ПДЧ плоскости с меламиново покритие Кант на плотовете и вратите с дебелина 1 mm удароустойчив, ПВЦ. За всички видими части бял, венге, дъб или комбинация. Кант - венге или дъб Забележка: Снимката е ориентировъчна относно конструкцията и дизайна на изделието. 30/30

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Открита процедура

ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Открита процедура Техническа спецификация 1 Стол за аудитория Метална конструкция, прахово боядисана инжектирана пяна с оребрена метална конструкция, пластмасов междинен подлакътнтик, тапицерия, негорим плат, завършващ

Подробно

телефон Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40

телефон Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40 телефон 0700 14 332 Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40% 2759 лв 2207 лв С електрически механизъм за релакс

Подробно

МЕБЕЛИ.cdr

МЕБЕЛИ.cdr ОБЗАВЕЖДАНЕ ИУ-ВАРНА /УЧЕБЕН КОРПУС 3/ ЕТАЖ 1 1.ПОМЕЩЕНИЕ ОХРАНА 1.1.Бюро:1400 х 700/Н - 1 бр. плот и крака ламинирано ПДЧ 25 мм, лице и царга мм,пвц кант 400 60 40 40 1.2.Шкаф:900 х 400/Н - 2 бр. 1.3.

Подробно

-20% ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ СПЕСТЕТЕ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, по

-20% ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ СПЕСТЕТЕ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, по ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, подлакътник от ляво или дясно, функция за сън и ракла (33553011147-56/65-6)

Подробно

избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,--22% функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, ч

избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,--22% функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, ч избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,- функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, черно/бяло (81208030003) ДО стара цена 859,- 159,- ХОЛНА

Подробно

ЧЕРНА SH ОТ ДО г. PPING СЕДМИЦА ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM ОТСТЪПКА ДДС* РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА * Отстъпката е валидна за всички

ЧЕРНА SH ОТ ДО г. PPING СЕДМИЦА ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM ОТСТЪПКА ДДС* РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА * Отстъпката е валидна за всички ЧЕРНА SH PPING СЕДМИЦА ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM ОТСТЪПКА ДДС РАВНА НА СТОЙНОСТТА НА Отстъпката е валидна за всички стоки, за които не е обявено друго намаление и е в размер на 16,67% от етикетните

Подробно

-22% Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ -23% ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА

-22% Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ -23% ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА МДФ/ПДЧ вместо 69,90 44 90-35% СТЪКЛЕН КАПАК вместо 39,90 29

Подробно

-18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- -22% Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло (

-18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- -22% Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло ( -18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло (10408020028) ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА -40% вместо 49,- 29,- Трапезен

Подробно

Д Е К Е М В Р И С Т Р. 9 / 1 0 TN дамаска C* - 23 % TG дамаска C* - 21 % ПОДЛАКЪТНИЦИ BR 05 15,00 лв C* 02 C* 04 C* 06 C* 11 22,00 лв C* 13 C*

Д Е К Е М В Р И С Т Р. 9 / 1 0 TN дамаска C* - 23 % TG дамаска C* - 21 % ПОДЛАКЪТНИЦИ BR 05 15,00 лв C* 02 C* 04 C* 06 C* 11 22,00 лв C* 13 C* С Т Р. 9 / 1 0 TN дамаска C* - 23 % TG дамаска C* ПОДЛАКЪТНИЦИ BR 05 15,00 лв C* 02 C* 04 C* 06 C* 11 22,00 лв C* 13 C* 14 C* 29 C* 73 PN LAYER - 26 % 27,60 лв 35,80 лв 29,50 лв 37,20 лв TAURUS P25 P26

Подробно

за всички Секции, Модулни системи за дневна 20%отстъпка и Фономебели 20% 499,- СПЕСТЕТЕ 399,- ХОЛНА СЕКЦИЯ 28% СПЕСТЕТЕ 69,- 49,- СТЕННА ЕТАЖЕРКА 23%

за всички Секции, Модулни системи за дневна 20%отстъпка и Фономебели 20% 499,- СПЕСТЕТЕ 399,- ХОЛНА СЕКЦИЯ 28% СПЕСТЕТЕ 69,- 49,- СТЕННА ЕТАЖЕРКА 23% за всички Секции, Модулни системи за дневна 20%отстъпка и Фономебели 20% 4 3 ХОЛНА СЕКЦИЯ 69,- 49,- СТЕННА ЕТАЖЕРКА 23% 129,- ФОТЬОЙЛ Фотьойл 62,5/58/73,5 см, бяла, кафява, черна еко кожа с контрастен

Подробно

-25% За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО П

-25% За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО П За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО ПОРЪЧКА Гардеробна система Кейс вместо 64,90 49 90 Килим

Подробно

-18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/

-18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/ -18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/40 см вместо 39,- 29,- 2 Помощна маса 32/32/35 см РАКЛА

Подробно

Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от до г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и дек

Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от до г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и дек Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от 27.03 до 31.03.2019 г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и декорация на дома 1) Онлайн магазин www.moemax.bg 1) Промоцията

Подробно

-20% За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух РАКЛА Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА в

-20% За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух РАКЛА Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА в За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА вместо 999,- 789,- Холна гарнитура вместо 299,- 233,- TV шкаф вместо

Подробно

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА МОДУЛНА СТРОИТЕЛНА КУЛА ВСП-250/0,7 ПАСПОРТ ТУ 5225-002-37582698-2013 Вносител МКМ БГ ЕООД 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Подвижната сгъваема кула VSP-250 / 0.7 (наричана по-нататък кулата)

Подробно

Болнично обзавеждане Реанимационно легло VIVO Произведено В И Т А Л И Я Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири сек

Болнично обзавеждане Реанимационно легло VIVO Произведено В И Т А Л И Я Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири сек Реанимационно легло VIVO Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири секции, задвижвано от носещи телескопични колони. Матрачна платформа с иновативна PAS (Patient Anti Slipping)

Подробно

-22% За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 999,- 799,- Гардероб -20% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК

-22% За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 999,- 799,- Гардероб -20% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 9 7 Гардероб ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК ДЪБ МАСИВ Тапицирано нощно шкафче 349,- 2 вместо 1859,- 12 Боксспринг

Подробно

Миа Домашен дух -20% За всички секции и модулни системи за дневна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 14 МОДУЛА -22% За модулна система Леонардо LED ОСВЕТЛЕНИЕ ЛАК

Миа Домашен дух -20% За всички секции и модулни системи за дневна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 14 МОДУЛА -22% За модулна система Леонардо LED ОСВЕТЛЕНИЕ ЛАК Миа Домашен дух За всички секции и модулни системи за дневна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 14 МОДУЛА За модулна система Леонардо LED ОСВЕТЛЕНИЕ MDF ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ BEST PRICE 3 99 Чаени свещи 75 броя вместо

Подробно

-24% За всички детски стаи, офис столове и бюра -24% Детска стая Клиф -24% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА -24% Всяка по

-24% За всички детски стаи, офис столове и бюра -24% Детска стая Клиф -24% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА -24% Всяка по За всички детски стаи, офис столове и бюра Детска стая Клиф ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА Всяка покупка печели! ДЕТСКА СТАЯ КЛИФ пдч, дъб винтидж/бетон (67507020013-24)

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

aiko ОТКРИВА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ГОРЕЩИ ОФЕРТИ! 399,- 499,- 649,- 799,- 399,- от до г. 745,- 799,- 1539,- 799,- 635,- 285,- 515,- 249,- 39

aiko ОТКРИВА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ГОРЕЩИ ОФЕРТИ! 399,- 499,- 649,- 799,- 399,- от до г. 745,- 799,- 1539,- 799,- 635,- 285,- 515,- 249,- 39 aiko ОТКРИВА ЛЕТНИЯ СЕЗОН С ГОРЕЩИ ОФЕРТИ! 499,- 649,- от 07.06 до 10.06.2012 г. 745,- 1539,- 635,- 285,- 515,- 249,- -12,5%1) ЗА ХОЛНИ СЕКЦИИ 1) Отстъпката е валидна за всички холни секции, за които не

Подробно

-20% За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104

-20% За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104 За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104,6/35/83 см пдч, тъмен дъб/ черен дъб (67508030002/110059/110060)

Подробно

-20% ЗА ВСИЧКИ ТРАПЕЗНИ МАСИ И СТОЛОВЕ СПЕСТЕТЕ 400 лв ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см РАКЛА стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см

-20% ЗА ВСИЧКИ ТРАПЕЗНИ МАСИ И СТОЛОВЕ СПЕСТЕТЕ 400 лв ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см РАКЛА стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см - ТРАПЕЗНИ МАСИ И СТОЛОВЕ 400 лв ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см РАКЛА стара цена 1299,- 899,- 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, подлакътник от ляво или дясно, функция за сън и ракла (33553011147-56/65-6) ИЗБОР

Подробно

брошура, валидна от до г. (включително) Слънчеви моменти ексклузивна колекция мебели за тераса и градина Oтстъпки от -15% -27% до -20%

брошура, валидна от до г. (включително) Слънчеви моменти ексклузивна колекция мебели за тераса и градина Oтстъпки от -15% -27% до -20% брошура, валидна от 28.04 до 27.05.2018г. (включително) Слънчеви моменти ексклузивна колекция мебели за тераса и градина Oтстъпки от -27% до Seville диван 3-ка + 2 въртящи се фотьойлa + кафе маса 2349

Подробно

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЪЛНА ИНВЕНТАРНА КНИГА на ДВИЖИМИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ на ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ОАЗИС категория 3* в гр. Несебър, ул. Иван Вазов 27,

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЪЛНА ИНВЕНТАРНА КНИГА на ДВИЖИМИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ на ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ОАЗИС категория 3* в гр. Несебър, ул. Иван Вазов 27, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЪЛНА ИНВЕНТАРНА КНИГА на ДВИЖИМИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ на ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ОАЗИС категория 3* в гр. Несебър, ул. Иван Вазов 27, собственост на ДЕЧИ СА ЕАД /в несъстоятелност/ към

Подробно

20% отстъпка за всички Легла и Матраци LED осветление 24% отстъпка за модулна програма Рондино Бял гланц Led осветление Тапицирана табла Тапицирана ра

20% отстъпка за всички Легла и Матраци LED осветление 24% отстъпка за модулна програма Рондино Бял гланц Led осветление Тапицирана табла Тапицирана ра 20% отстъпка за всички Легла и Матраци LED осветление 24% отстъпка за модулна програма Рондино Бял гланц Led осветление Тапицирана табла Тапицирана ракла Модулна система Рондино В цвят пясъчен дъб и бял

Подробно

ОФИС НА «АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ» АД, БУЛ. «ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ» 8, ГР.СОФИЯ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ СПЕСИФИКАЦИЯ ОБЗАВЕЖДАНЕ ПОЗИЦИЯ РАЗМЕРИ [см] СХЕ

ОФИС НА «АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ» АД, БУЛ. «ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ» 8, ГР.СОФИЯ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ СПЕСИФИКАЦИЯ ОБЗАВЕЖДАНЕ ПОЗИЦИЯ РАЗМЕРИ [см] СХЕ ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ СПЕСИФИКАЦИЯ ОБЗАВЕЖДАНЕ 1. Бюро консултантско, ПДЧ EGGER, фурнир орех Рибера, с вградено окабеляване 160/70 3 2. Бюро директорско, ПДЧ Рибера, с вградено окабеляване 160/80

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите,

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите, РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ EKET Система за съхранение ПОДДРЪЖКА За да почистите, забършете с кърпа, напоена с мек почистващ препарат. За да подсушите, забършете с чиста кърпа. БЕЗОПАСНОСТ За да избегнете

Подробно

Test_Pub

Test_Pub Кант с характер: Система за чекмеджета InnoTech Atira Преглед на най-важното InnoTech Atira: Кант с характер InnoTech Atira е системата за чекмеджета за индивидуалисти. Нейните ясни, прави контури са изпълнена

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ РАБОТНА МАСА БЕЗОПАСНОСТ Всички плотове, подпори, крака и носещи рамки са тествани и одобрени за максимална тежест от 50 кг.

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ РАБОТНА МАСА БЕЗОПАСНОСТ Всички плотове, подпори, крака и носещи рамки са тествани и одобрени за максимална тежест от 50 кг. РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ РАБОТНА МАСА БЕЗОПАСНОСТ Всички плотове, подпори, крака и носещи рамки са тествани и одобрени за максимална тежест от 50 кг. Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата EXCLUSIVE висша класа! Входна блиндирана врата за къща Exclusive е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите механизми заключването освен механичната патронна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ (SUV) С ТЕХНИЧЕСКИ ДОПУСТИМА МАСА ДО 3,5 т. ЗА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ТС 1 СОФИЯ 2019 г. 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BILLY Библиотека БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да се монтира към стената чрез приложения прикрепващ механизъм. Различните сте

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BILLY Библиотека БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да се монтира към стената чрез приложения прикрепващ механизъм. Различните сте РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BILLY Библиотека БЕЗОПАСНОСТ Артикулът трябва да се монтира към стената чрез приложения прикрепващ Различните стенни материали изискват различни видове крепежни елементи. Използвайте

Подробно

Ръководство за закупуване KNOXHULT Кухненска система ПОДДРЪЖКА: Ако се налага почистване, забършете с мека кърпа, напоена във вода и мек измиващ препа

Ръководство за закупуване KNOXHULT Кухненска система ПОДДРЪЖКА: Ако се налага почистване, забършете с мека кърпа, напоена във вода и мек измиващ препа Ръководство за закупуване KNOXHULT Кухненска система ПОДДРЪЖКА: Ако се налага почистване, забършете с мека кърпа, напоена във вода и мек измиващ препарат или сапун, без абразивни частици. За да подсушите,

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени из

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени из РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BESTÅ Система за съхранение ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ Бъдете внимателни при работа с предмети от закалено стъкло. Всички стъклени изделия са чупливи и повреден ръб или надраскана повърхност

Подробно

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20

Камакс Продуктов & Ценови Каталог 2019/20 Създайте си светлинен комфорт... Хоризонталните щори са най-често използваният продукт за вътрешно засенчване. Те предлагат стил и контрол на светлината и видимостта на достъпни цени. Разнообразието от

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата EXCLUSIVE DUO висша класа x 2! Параден вход, а не врата! Входна блиндирана врата за къща Exclusive DUO е от най-висок клас на сигурност по отношение на заключващите механизми

Подробно

До:

До: О Ф Е Р Т А - Блиндирана врата ips 3.0 Блиндирана врата модел ips 3.0 е промоционално предложение на достъпна цена. Тя представлява перфектното съчетание между солидна метална конструкция на вратата,стабилна

Подробно

-35% ДО ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ 1) Години ГАРAНЦИЯ За Вашата Dieter Knoll кухня ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЦЕНИТЕ СА

-35% ДО ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ 1) Години ГАРAНЦИЯ За Вашата Dieter Knoll кухня ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЦЕНИТЕ СА -35% ДО ВИЖТЕ ОЩЕ НА WWW. AIKO-BG.COM СПЕЦИАЛНИ НАМАЛЕНИЯ НА КУХНИ 1) Години ГАРAНЦИЯ За Вашата Dieter Knoll кухня ЦЕНИТЕ СА ЗА ПОКАЗАНАТА + + + стара цена 3637,- 2364,- DIETER KNOLL групa 2 1273ЛВ -12%

Подробно

LILLÅNGEN ПОДДРЪЖКА Почистете мебелите с кърпа, напоена с вода или неабразивен препарат, след което подсушете с чиста кърпа. Всички мокри места трябва

LILLÅNGEN ПОДДРЪЖКА Почистете мебелите с кърпа, напоена с вода или неабразивен препарат, след което подсушете с чиста кърпа. Всички мокри места трябва LILLÅNGEN ПОДДРЪЖКА Почистете мебелите с кърпа, напоена с вода или неабразивен препарат, след което подсушете с чиста кърпа. Всички мокри места трябва да се подсушават възможно най-бързо, за да се избегне

Подробно

L ОСВЕТЛЕНИЕ L ОСВЕТЛЕНИЕ ЯЛ ЛАК КОМОД 150/104/40 см, бял гланц/див дъб/стъкло 439,- 329,- ( ) стара цена 859,- 599,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА СЕК

L ОСВЕТЛЕНИЕ L ОСВЕТЛЕНИЕ ЯЛ ЛАК КОМОД 150/104/40 см, бял гланц/див дъб/стъкло 439,- 329,- ( ) стара цена 859,- 599,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА СЕК L ОСВЕТЛЕНИЕ L ОСВЕТЛЕНИЕ ЯЛ ЛАК КОМОД 150/104/40 см, бял гланц/див дъб/стъкло 439,- 329,- (78253030020) стара цена 859,- 599,- 30% ХОЛНА СЕКЦИЯ 285/45/195 см, стар дъб/бял гланц/стъкло (78253020024) ТЕМПЕРИРАНО

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава к

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава к Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава количка на колелца винаги е там, където е необходима и предлага много място за найразлични неща.

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ Офис мебели Мебели за всеки офис Имаме мебели за всеки тип офис от най-малкия до пълния с пероснал. Както и всички необходим

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ Офис мебели Мебели за всеки офис Имаме мебели за всеки тип офис от най-малкия до пълния с пероснал. Както и всички необходим РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ Офис мебели Мебели за всеки офис Имаме мебели за всеки тип офис от най-малкия до пълния с пероснал. Както и всички необходими аксесоари, за да протичат гладко и ефективно дейностите

Подробно

-20% Çà âñè êè êóõíè 24/7 ПОРЪЧАЙТЕ И ОНЛАЙН избор от 65 модула, лице в бежов лак (мдф), бордо лак (мдф) или златен дъб крафт (пдч) стар

-20% Çà âñè êè êóõíè 24/7 ПОРЪЧАЙТЕ И ОНЛАЙН   избор от 65 модула, лице в бежов лак (мдф), бордо лак (мдф) или златен дъб крафт (пдч) стар Çà âñè êè êóõíè 4/7 ПОРЪЧАЙТЕ И ОНЛАЙН www.moemax.bg избор от 6 модула лице в бежов лак (мдф) бордо лак (мдф) или златен дъб крафт (пдч) а цена 6868 8 6 БЛОК КУХНЯ С ВКЛЮЧЕН ПЛОТ ЦЕНА ЗА БЛОК КУХНЯ см*

Подробно