Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А"

Препис

1

2 Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД АГРО - ТИП ЕООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД от 2

3 Приложение МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД МАРИЦА 2007 ООД СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ от 2

4 Ползвател Регистър на имоти, съгласно чл,37в, ал,3, т,2 от ЗСПЗЗ, за които не са подадени декларации по чл, 69, ал, 1 и чл, 70, ал, 1 от ППЗСПЗЗ землище с. Синитово Идентификатор БЗЗ Имот Разпре-делена площ, дка Собственик Дължимо плащане по чл, 37в, ал, 3, т, 2 АГРО - ТИП ЕООД БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД лв АГРО - ТИП ЕООД ГРУЮ ДИМИТРОВ ЛАТОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕЙЧИНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СПАС СТОЯНОВ ГОЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СПАСА ЙОРДАНОВА МАЛИНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ТРЪНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ХРИСТО СПАСОВ МОЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЙОРДАН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ и др лв АГРО - ТИП ЕООД КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРЯСКОВА лв АГРО - ТИП ЕООД КОСТАДИН ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТРЪНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГ АНГЕЛОВ ХРИСЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД КОСТАДИН СТОИЛОВ БЕГОВ и др лв АГРО - ТИП ЕООД СПАС ТАНЕВ КОСТАДИНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОИЛ ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНКА ГЕОРГИЕВА КУТАРОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ лв АГРО - ТИП ЕООД БЛАГО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ПАВЛОВ АТАНАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МОЛЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД МАРИЯ ПАВЛОВА АТАНАСОВА лв АГРО - ТИП ЕООД МИЛКА ПЕТРОВА ТОМОВА лв АГРО - ТИП ЕООД РАДКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ ИЛИНОВ ПЕТКОВ лв 1 от 9

5 АГРО - ТИП ЕООД АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЗАХАРИ ЦВЕТКОВ ДАКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОИЛКА ВАСИЛЕВА ВИТЕКОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР АНГЕЛОВ ТРЪНКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД БЛАГО СТОИЧКОВ ГЕОРГИЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ИЛИЕВ СПАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЕФРОСИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВИЧ лв АГРО - ТИП ЕООД ХРИСТО СПАСОВ МОЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД КИРИЛ НИКОЛОВ (АСАН КОЛЬОВ) лв АГРО - ТИП ЕООД КОПРИНА РАНГЕЛОВА БОЖИЛОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД РАНГЕЛ СПАСОВ СПАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СЛАВКА ДИМИТРОВА МАНЧЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ПАУНОВ СТОЯНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛ ИВАНОВ ПАНЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВЕРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАНЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЖИВКА СТОИЛОВА ДЕЯНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЛИЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД МАРИЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД МИЛКА ПЕТРОВА ТОМОВА лв АГРО - ТИП ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНГЕЛ ДАЧЕВ СТОИМЕНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ БЕЛУХОВ лв АГРО - ТИП ЕООД БОРИСЛАВ КАЛЕВ БОРИСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛ ИВАНОВ КУЗЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВЕРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ВЕРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ КОЦЕВ КОЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДАНАИЛ СПАСОВ АТАНАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕНЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ПАНЕВ ПЕТРАКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ТОДОРОВ МОЛЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДРАГИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН ГАВРАИЛОВ РАБАДЖИЙСКИ лв 2 от 9

6 АГРО - ТИП ЕООД ИВАН ЛАЗАРОВ ДИНЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЙОРДАН ЛАЗАРОВ НОРИЕВ и др лв АГРО - ТИП ЕООД ЛАЗАР ИВАНОВ ТАНЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СКРИЛАТ ИЛИНОВ СТОЯНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОИЛ ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН ПАУНОВ ШУМАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯНКА КРЪСТАНОВА ПЕТКОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР АНГЕЛОВ ПОПОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР БОГДАНОВ МИХАЙЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТРИФОН ИЛИНОВ ПЕТКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНАСТАС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАС ЙОРДАНОВ СПАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВЪРБА СТОЯНОВА ПЕТРАКОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ХРИСЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СПАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН ПЕТРАКОВ ИЛИНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН РАНГЕЛОВ БЕТОВ лв АГРО - ТИП ЕООД КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ НЕШЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД АЛЕКСА ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНГЕЛ ДАЧЕВ СТОИМЕНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНГЕЛ ПЕТРОВ ГРУЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАСКА ТИМОВА АНДРЕЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГЕНА СТОЙЧЕВА САВОВА и др лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ ПЕТРАКОВ ВАСИЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН ЛАЗАРОВ АНДОНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МОЛЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД КИРИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ лв АГРО - ТИП ЕООД КРЪСТЬО ДАМЯНОВ ЛАТОВ лв АГРО - ТИП ЕООД НЕДЕЛЧО ПЕТРОВ БОСТАНДЖИЙСКИ лв АГРО - ТИП ЕООД НИКОЛАЙ СТАНИМИРОВ ВАСИЛЕВ и др лв АГРО - ТИП ЕООД СЛАВО АНГЕЛОВ СЛАВОВ лв 3 от 9

7 АГРО - ТИП ЕООД СПАС ИЛИЕВ ГЕНЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ХРИСТОСКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТРЕНДАФИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДАМЯН ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДЕНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГ АНГЕЛОВ ХРИСЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ГОЦЕВ ХРИСТОСКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДРАГИН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ИЛИН АТАНАСОВ СТОЯНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД КИРИЛ АНА СТОИЛОВИ лв АГРО - ТИП ЕООД КОСТАДИН ДАМЯНОВ СМИЛЕНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД МАРИЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ПЕТКО ИВАНОВ СТОЯНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОИЛ ВАСИЛЕВ БЕТОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОИЛ ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАС СТОЯНОВ ТИЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАСКА СТОЯНОВА ДЕЛЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД БОРИСЛАВ КАЛЕВ БОРИСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ ИЛИНОВ ПЕТКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА АЛЕКСИЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЧАНТОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЕЛЕНА СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН ГАВРАИЛОВ РАБАДЖИЙСКИ лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ГИШИН 8.72 лв АГРО - ТИП ЕООД КОСТАДИНКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД МИХАЛ ЛАЗАРОВ КОЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СПАС ИЛИЕВ ГЕНЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТЕФАН АТАНАСОВ МИЧЕВ лв 4 от 9

8 АГРО - ТИП ЕООД СТОИЛ ВАСИЛЕВ БЕТОВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН АТАНАСОВ ДАЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД СТОЯН ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР СТОЯНОВ КОЛЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД АНГЕЛ ПЕТРОВ ГРУЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД БОРИСЛАВ КАЛЕВ БОРИСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД РАДКА МИХАЙЛОВА ДРАГАНОВА лв АГРО - ТИП ЕООД СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАС ИВАНОВ МАРИНОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАС СТОЯНОВ ТИЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД БЛАГО СТОИЧКОВ ГЕОРГИЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ и др лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ СТОЙКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЙОРДАН ТОДОРОВ ДЕЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЛАЗАР МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ПАВЕЛ ТОДОРОВ ГАНЧЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ПАСКАЛИНА ИЛИЕВА КОЗАРЕВА лв АГРО - ТИП ЕООД ТОДОР ВАСИЛЕВ ТАНЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ХРИСТО СПАСОВ МОЛОВ лв АГРО - ТИП ЕООД АТАНАС СПАСОВ АТАНАСОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛ ДИМИТРОВ САВОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ВАСИЛ СЛАВЧЕВ САВОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ГЕОРГЕНА СТОЙЧЕВА САВОВА и др лв АГРО - ТИП ЕООД ДИМИТЪР ПАНЕВ ПЕТРАКОВ лв АГРО - ТИП ЕООД ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ ТОШЕВ и др лв АГРО - ТИП ЕООД ЗАПРИН КОСТАДИНОВ БОСТАНДЖИЙСКИ лв АГРО - ТИП ЕООД ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА БОСТАНДЖИЙСКА лв АГРО - ТИП ЕООД ИВАН НЕДЕЛЧЕВ КРЪСТЕВ лв АГРО - ТИП ЕООД ИЛИНКА ХРИСТОСКОВА СТОИЧКОВА лв АГРО - ТИП ЕООД МИЛЧО ПЕТКОВ ДАМЯНОВ и др лв лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ ИЛИНОВ и др лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТКО САВОВ ГЕЧЕВ лв 5 от 9

9 МАРИЦА 2007 ООД СТОИЛ ЙОРДАНОВ СМИЛЕНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД АНГЕЛ ИВАНОВ ДРИНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД АНГЕЛ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД АТАНАС ВАСИЛЕВ ТАНЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД АТАНАС МИХАЙЛОВ КОСТОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ГЕОРГИ СПАС ВАСИЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДОЙЧИН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН ГРОЗДАНОВ ПЕТКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ и др лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД КРЪСТЬО ИВАНОВ ПЕТКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ и др лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТЪР НИКОЛОВ ДУКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СТОЯНКА КРЪСТАНОВА ПЕТКОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР КОСТАДИНОВ ИВАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ХРИСТОСКО ЙОРДАНОВ СМИЛЕНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ МОЛЛОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЗОГРАФСКИ лв МАРИЦА 2007 ООД ИЛИЯ АНГЕЛОВ ПЕНЧЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЛАЗАРИНА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД ЛАЗАРИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД МАРИЙКА ТОДОРОВА ИВАНОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ТРЪНКА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА лв МАРИЦА 2007 ООД АТАНАСКА ТИМОВА АНДРЕЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД ВАСИЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ и др лв МАРИЦА 2007 ООД СПАС СТОЯНОВ СПАСОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СРЕБРА ХРИСТЕВА ДОБРИНОВА лв МАРИЦА 2007 ООД СТОЯН СПАСОВ ВАСИЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТЕМЕЛКО ТОДОРОВ СТОЯНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД АНКА ГЕОРГИЕВА КУТАРОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ВЕЛЮ НИКОЛОВ ВЕЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДИМИТЪР МАЛИНКОВ НИКОЛОВ лв 6 от 9

10 МАРИЦА 2007 ООД ПЕТЪР СТОИМЕНОВ БАНКИН лв МАРИЦА 2007 ООД СПАСИЯ ЯКОВА СТОИЛОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР РАНГЕЛОВ КОЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ХРИСТО ТОДОРОВ ПАНЧЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СКРИЛАТ ИЛИНОВ СТОЯНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА САРИЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД МЕТОДИ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТКО КОЦЕВ КОЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД НИКОЛА ХРИСТОВ БОСТАНДЖИЙСКИ лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД БОРИС АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДЕНКА ГЕОРГИЕВА СМИЛЕНОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН ЛАЗАРОВ ДИНЧЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТРА ГЕОРГИЕВА САВОВА лв МАРИЦА 2007 ООД РАНГЕЛ СПАСОВ СПАСОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА САРИЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР ВАСИЛЕВ ТАНЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД БЛАГО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ГЕОРГИ ТИМОВ АНДРЕЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДОБРИ АТАНАСОВ ЧАНТОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИЛИН АТАНАСОВ СТОЯНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ВЪЖЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД МИХАЛ АНГЕЛОВ ШУМАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ПАСКАЛИНА ИЛИЕВА КОЗАРЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД СЛАВКА ТЕМЕСТОКЛИЕВА БЛАГОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ТРЕПКА ГЕОРГИЕВА РУДЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД ХРИСТО ТИМОВ АНДРЕЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД КИРИЛ АНА СТОИЛОВИ лв МАРИЦА 2007 ООД АТАНАС АНГЕЛОВ ГАТОВ лв МАРИЦА 2007 ООД БОРИСЛАВ КАЛЕВ БОРИСОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕЧЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДЕНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ШУМАНОВ лв 7 от 9

11 МАРИЦА 2007 ООД ДИМИТЪР ПАВЛОВ АТАНАСОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ СТОЙКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД КИРИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ лв МАРИЦА 2007 ООД КОСТАДИН ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ШУМАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЛАЗАРИНА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД СПАС ИЛИЕВ ГЕНЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТРЕНДАФИЛ ПЕТКОВ ИВАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ БЕЛУХОВ лв МАРИЦА 2007 ООД БОЖУРКА БОРИСОВА ДИМИТРОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ВЕЛИЧКО СТОЯНОВ ШУМАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ лв МАРИЦА 2007 ООД КОПРИНА ПЕТРОВА ДАНАИЛОВА ПЕТРОВА лв МАРИЦА 2007 ООД КРЪСТАН ДАМЯНОВ ЛАТОВ лв МАРИЦА 2007 ООД МАРИЙКА АНГЕЛОВА ШУМАНОВА лв МАРИЦА 2007 ООД ТЕМЕНУЖКА ВЛАДИМИРОВА САРИЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД ГЕОРГИ КУЛИНОВ ТАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ БЕТОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СПАС ГЕОРГИЕВ ГИШИН лв МАРИЦА 2007 ООД ИВАН РАНГЕЛОВ БЕТОВ лв МАРИЦА 2007 ООД НИКОЛА ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ и др лв МАРИЦА 2007 ООД МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ИЛИНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СПАС ИЛИЕВ ГЕНЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД АСЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА лв МАРИЦА 2007 ООД СПАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ШУМАНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ лв МАРИЦА 2007 ООД АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ МАНЧЕВ и др лв МАРИЦА 2007 ООД ГЕОРГИ ИЛИНОВ ПЕТКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД АНАСТАС ДИМИТРОВ ИЛИЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД АТАНАС ИВАНОВ МАРИНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ БЕЛУХОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЗОГРАФСКИ лв МАРИЦА 2007 ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЖЛЕГОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА ВАСИЛЕВА лв МАРИЦА 2007 ООД ЗАПРЯНА ИВАНОВА СТОИЧКОВА лв 8 от 9

12 МАРИЦА 2007 ООД ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ лв МАРИЦА 2007 ООД КОСТАДИН ДАМЯНОВ СМИЛЕНОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ лв МАРИЦА 2007 ООД СПАС ГЕОРГИЕВ ГИШИН лв МАРИЦА 2007 ООД СТОЯН ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОР СПАСОВ ВАСИЛЕВ лв МАРИЦА 2007 ООД ТОДОРА СТОЯНОВА ЛАЧЕВА КИРИЛОВА лв лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ БГ АГРОПРОЕКТ ЕООД лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ АТАНАС МИХАЙЛОВ КОСТОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЗОГРАФСКИ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ГЕОРГИ ИЛИНОВ ПЕТКОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДЕНКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕНЧЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГЕНЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ЗАПРИНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ИВАН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ИВАН СМИЛЕНОВ КРЪСТЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ИВАН СПАСОВ ГЕЧЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ИЛИНКА ХРИСТОСКОВА СТОИЧКОВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ КРЪСТАН ДАМЯНОВ ЛАТОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ЛАЗАР ИВАНОВ ТАНЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ЛАЗАР МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ МИХАЛ СПАСОВ ВАСИЛЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ГЕНОВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ВЕЛИЧКА МИХАЙЛОВА КРЪСТЕВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ СТОИЧКОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ПЕТЪР АСПАРУХОВ ТАНЕВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ТРИФОН СМИЛЕНОВ ПЕЙКОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ИВАН АТАНАСОВ ФИЛИПОВ лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ КИПРА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА лв СТЕФАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ ТОДОР ИВАНОВ ПЕТКОВ лв лв 9 от 9

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-211/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

Изх

Изх РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-269/27.09.2018 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна дирекция Земеделие гр.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-328/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-291/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-220/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-248/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-293/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379,

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-8/02.0.7г. Окончателен регистър по реда на чл. 7, въввръзка с чл. 7а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 7/8 година за землището на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-311/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Грамаде, ЕКАТТЕ 17659,

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-345/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4134/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-3/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-295/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за сто

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за сто ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД05305/29.09.2017г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Червен брег,

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-1/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Церетелево, ЕКАТТЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-333/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/.0.0г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 06, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7787-8/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465,

Подробно

Вх..../... ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските зе

Вх..../... ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските зе ОДОБРЕН със заповед.../... г. на директора на ОД Земеделие гр. Кюстендил ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-344/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието, хр ани те и г о рите Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието, хр ани те и г о рите Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието, хр ани те и г о рите Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-296/27.09.2018 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Л ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-321/02.10.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Лиляч, ЕКАТТЕ 43709, община Невестино, област Кюстендил

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/8.09.0г. Окончателен регистър по реда на чл., във връзка с чл. а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 0/08 година за землището на с.

Подробно