Eurobaromètre Standard (EB 69)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Eurobaromètre Standard (EB 69)"

Препис

1 Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности и основни национални тенденции Население: ЕС 15+ Покритие: ЕС 27 ( европейски граждани) Период на провеждане на проучването: март - април 2009 г. I. ТЕМИ НА КАМПАНИЯТА Върху кои от следните теми, според вас, следва да се концентрира предизборната кампания за следващите европейски избори? На първо място? (QC6T) Теми на кампанията - Избори 2009 ЕС 27 Безработица 47% Икономически растеж 45% Инфлация и покупателна способност 41% Несигурност 37% Тероризъм 35% Борба с изменението на климата 33% Бъдещето на пенсиите 32% Имиграция 32% Селско стопанство 17% Единната валута евро 17% Ролята на ЕС на международната сцена 15% Правомощия и компетенции на европейските институции 12% Европейската идентичност и европейските ценности 12% Поддържането на европейския социален модел 12% Не знам 5% По отделни държави: Безработица: - За най-засегнати от безработицата се считат гражданите в Гърция (83%), Унгария (69%) и Португалия (65%). - За най-малко засегнати от безработицата се считат гражданите в Дания (21%), Нидерландия (25%) и Обединеното кралство (29%) 1

2 Икономически растеж: - За най-засегнати от икономическия растеж се считат гражданите в Гърция и Кипър (70%), както и в Унгария (66%). - За най-малко засегнати от икономическия растеж се считат гражданите в Австрия (28%), Обединеното кралство (31%) и Дания (34%). Инфлация и покупателна способност: - За най-засегнати от инфлацията и покупателната способност се считат гражданите на Словения 1 (69%), Франция (68%) и Литва (65%). - За най-малко засегнати от инфлацията и покупателната способност се считат гражданите в Полша (15%), Обединеното кралство (21%) и Швеция (25%). Несигурност: - За най-засегнати от несигурността се считат гражданите в Кипър (73%), в Ирландия (70%) и в България (61%). - За най-малко засегнати от несигурността се считат гражданите във Франция и Малта (и двете по 21%) и в Чешката република (27%). Тероризъм: - За най-засегнати от тероризма се считат гражданите в Испания (53%), Дания (52%) и Обединеното кралство (46%) 2. - За най-малко засегнати от тероризма се считат гражданите в Словения (13%), Латвия (15%), в Литва и в Гърция (19%). Изменение на климата: - За най-засегнати от изменението на климата се считат гражданите в Швеция (72%), Дания (66%), Финландия и Кипър (53%) - За най-малко засегнати от изменението на климата се считат гражданите в Латвия (17%), в България, Италия, Полша и Португалия (всички по 18%). Бъдещето на пенсиите: - За най-засегнати от бъдещето на пенсиите се считат гражданите в Гърция (54%), Латвия (53%) и Унгария (48%). - За най-малко засегнати от бъдещето на пенсиите се считат гражданите в Дания (7%), Нидерландия (14%) и Швеция (15%). 1 Словения член на еврозоната от януари 2007 г. 2 Испания и Обединеното кралство бяха обект на терористичен акт (ES/UK). В Дания тази тема е предмет на сериозни идеологически дебати 2

3 II. КРИТЕРИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ Между изброените по-долу критерии, можете ли да ми кажете кой ще бъде основният критерий за Вашето решение на следващите европейски избори? (QC4T) Критерии за гласуване на изборите през 2009 г. ЕС 27 Опитът на кандидата в областта на европейските дела 40% Позициите на кандидатите по национални въпроси 37% Позициите на кандидатите по европейски въпроси 36% Позициите на партиите на кандидатите по европейски въпроси 30% Личността на кандидатите 30% Опитът на кандидатите на национално равнище 29% Известността на кандидатите 17% Други 1% Не знам 17% Опитът на кандидата в областта на европейските дела: - Този критерий е най-важен в Швеция (60%), Словения и Люксембург (59%), както и във Финландия (57%). - Този критерий е най-маловажен в Португалия (25%), в Румъния и в Италия (30%), както и в Испания (31%). Позициите на кандидатите по национални въпроси: - Този критерий е най-важен в Кипър (70%), в Гърция (61%) и в Словакия (53%). - Този критерий е най-маловажен в Естония и Люксембург (27%), в Латвия (28%), Полша и Обединеното кралство (и двете по 31%). Позициите на кандидатите по европейски въпроси: - Този критерий е най-важен в Дания (57%), в Швеция и Нидерландия (54%) и в Гърция (48%). - Този критерий е най-маловажен в Литва и Латвия (21%), в България (23%) и в Малта (26%). Позициите на партиите на кандидатите по европейски въпроси: - Този критерий е най-важен в Нидерландия (56%), в Дания (51%) и в Швеция (45%). - Този критерий е най-маловажен в Литва (11%), в Латвия (14%) и в Естония (15%). 3

4 III. ДОВЕРИЕ И ИЗВЕСТНОСТ (Въпроси Стандартен EБ 69 - пролет 2009) NB: Тези въпроси не са задавани в рамките на анкетата за Европейския парламент. Те са част от традиционните въпроси поставяни в Стандартния ЕБ. А. Равнище на доверието в Европейския парламент За [Европейския парламент], бихте ли могли да ми кажете дали поскоро имате доверие или по-скоро нямате доверие в него? (QA18.1) Равнище на доверието в ЕП ЕС27 Разлика от есента на 2007 г. (EБ 68) По-скоро доверие 52% -3 По-скоро недоверие 27% = Не знам 21% +3 Гражданите, които имат най-голямо доверие в ЕП, са в Белгия (71%), Словакия (69%) и Португалия (66%). Гражданите, които имат най-малко доверие в ЕП, са в Обединеното кралство (27%), в Латвия (39%) и в Австрия (43%). Мотивите на 52% от анкетираните, които имат доверие в него Между изброените по-долу мотиви, кои са основните мотиви за доверие в Европейския парламент? (QA19a) 36% Решенията на Европейския парламент се вземат по демократичен начин 28% Европейският парламент защитава добре интересите на всички европейски граждани 23% Членовете на Европейския парламент са в най-добра позиция за вземане на решения по въпроси, засягащи ЕС като цяло 17% Решенията на Европейския парламент допринасят за икономическия растеж в (НАШАТА СТРАНА) 15% Вие имате доверие в членовете на Европейския парламент 15% Като цяло, вие сте за ЕС (СПОНТАННО) 12% Европейският парламент представя добре вашето мнение за Европа 6% Вие сте добре информиран(а) за дейността на Европейския парламент 4% Като цяло вие имате доверие на политическите институции\ политическите представители (СПОНТАННО) 1% Други 5% Не знам Мотивите на 27% от анкетираните, които нямат доверие в него. Между изброените по-долу мотиви, кои са основните мотиви за недоверие в Европейския парламент? (QA20a) 4

5 41% Европейският парламент е твърде отдалечен от обикновените граждани 25% Вие нямате достатъчно информация за Европейския парламент 17% Решенията на Европейския парламент имат отрицателно въздействие върху икономическия растеж в (НАШАТА СТРАНА) 16% Вие нямате доверие в членовете на Европейския парламент 16% Като цяло вие нямате доверие в политическите институции\ политическите представители (СПОНТАННО) 13% Европейският парламент не представя добре вашето мнение за Европа 11% Членовете на Европейския парламент не са в най-добра позиция за вземане на решения по въпроси засягащи ЕС като цяло 9% Решенията на Европейския парламент не се вземат по демократичен начин 8% Като цяло вие сте против ЕС (СПОНТАННО) 2% Други 3% Не знам Ориентири : - 25% (от 27% които нямат доверие в ЕП) заявяват, че не са достатъчно информирани относно ЕП, докато само 6% (от 52% които имат доверие в него) заявяват, че са информирани. - 16% (от 27% които нямат доверие в ЕП) заявяват, че нямат доверие в членовете на Европейския парламент, срещу 15 % (от 52% които имат доверие в него), които заявяват доверието си в тях. NB : Равнище на доверието към другите европейски институции : Въпрос Други По-скоро По-скоро институции доверие недоверие Не знам QA18.2 ЕК 47% (-3 1 ) 27% (+1) 26% (+2) QA18.3 Съвет на ЕС 43% (-1) 26% (+1) 31% (=) QA18.4 ЕЦБ 50% (- 3 2 ) 24% (-1) 26% (+4) Б. Известност на Европейския парламент Чували ли сте вече за Европейския парламент? (QA16) ЕС27 Да 87% Не 11% Не знам 2% Най-много граждани са чували за Европейския парламент в: Швеция и Дания (97%), както и във Финландия (96%). Най-малко граждани са чували за Европейския парламент в: Италия и Обединеното кралство (79%), както и в Латвия (82%). 1 Разлика спрямо есента на 2007 г. 2 Разлика спрямо пролетта на 2007 г. 5

6 Ориентири: Става въпрос за много висока стойност, която е много над стойностите за другите институции NB : Известност на другите европейски институции : Въпрос Други институции ДА НЕ Не знам QA16.2 ЕК 78% 20% 2% QA16.3 Съвет на ЕС 62% 34% 4% QA16.4 ЕЦБ 73% 25% 2% В. Ролята на ЕП в живота на ЕС Мислите ли, че ЕП играе или не играе важна роля в живота на ЕС? (QA17) ЕС27 Да 75% Не 11% Не знам 14% Най-много граждани, които мислят, че ЕП играе важна роля в ЕС се намират в Гърция и Кипър (и в двете 90%) и в Словакия (88%). Най-малко граждани, които мислят, че ЕП играе важна роля в ЕС се намират в Обединеното кралство (55%), Австрия и Латвия (71%). VI. ИНФОРМИРАНОСТ А. Една малко по-добре известна дата Кога, според вас, ще се произведат следващите европейски избори (във вашата страна)? (QC1.1) Дата на изборите ЕС27 Разлика спрямо пролетта на 2007 г г. 16% + 6 сред тях : юни 2009 г. 4% + 2 Други 9% - 4 Не знам 75% = Ориентири : - Повишава се процентът на знаещите датата на изборите (+6%), поспециално точната дата (юни 2009 г., +2%), спрямо есента на 2007 г. - Датата е малко по-добре известна сред тези, които при последното проучване бяха заявили, че я знаят. - Внимание: Броят на не знам (не отговаря) остава стабилен - 75%. 6

7 Държавите, в които датата е най-добре известна: Юни 2009 г г. Не знам EБ 69 EБ 68 EБ 69 EБ 68 EБ 69 EБ 68 LU 27% 8% 43% 27% 53% 61% IE 10% 3% 24% 16% 72% 68% AT MT SK RO 9% 1% 1% 1% 34%* 27% 22% 32% 13% 15% 11% 11% 37%* 62% 74% 62% 84% 65% 78% 79% 61% 1 Държавите, в които датата на изборите е най-малко известна : (стойността на не знам е по-висока) Юни 2009 г г. Не знам ЕБ 69 ЕБ 68 ЕБ 69 ЕБ 68 ЕБ 69 ЕБ 68 FI 0% 0% 3% 4% 94% 89% UK 1% 0% 3% 2% 94% 94% BG 2% 0% 8% 3% 90% 81% Б. Интерес, подлежащ на развитие Следващите европейски избори ще се произведат през. юни 2009 г. В каква степен имате или нямате интерес към тези избори? (QC2) Имат интерес Нямат интерес ЕС27 46% 51% Степен на интерес От тях 8% имат силен интерес От тях 38% по-скоро имат интерес От тях 29% по-скоро нямат интерес От тях 22% изобщо нямат интерес Гражданите, които заявяват най-силен интерес към изборите : - Румъния 65% от тях силно заинтересовани (13%) и по-скоро заинтересовани (52%) - Малта 63% от тях силно заинтересовани (22%) и по-скоро заинтересовани (41%) - Ирландия 62% от тях силно заинтересовани (16%) и по-скоро заинтересовани (46%) Гражданите, които заявяват най-слаб интерес към изборите : - Латвия 79% по-скоро нямат интерес (49%) и изобщо нямат интерес (30%) - Чешка реп. 71% по-скоро нямат интерес (40%) и изобщо нямат интерес (31%) - Словакия 68% по-скоро нямат интерес (44%) и изобщо нямат интерес (24%) 1 RO - ЕБ 68 дата на следващите избори: ноември 2007 г. 7

8 В. Електорални нагласи, които трябва да се стимулират Бихте ли могли да ми кажете каква е вероятността да гласувате на следващите европейски избори през юни 2009г.? Моля, използвайте скалата от 1 до 10, където 1 означава, че Вие сте абсолютно сигурен, че няма да отидете да гласувате и 10, че Вие сте абсолютно сигурен, че ще отидете да гласувате. Можете да използвате цифрите от 1 до 10, за да нюансирате отговора си. (QC3) Вероятност да се гласува ЕС27 Абсолютно сигурен, че ще гласува 30% Абсолютно сигурен, че няма да гласува 14% Колебаещи се 51% От тях по-скоро ДА по-скоро НЕ 31% 20% Не знам 5% Ориентири : В никакъв случай не трябва да се вади заключение от тези данни, че 30% съответстват на някакъв процент участие. Година преди изборите става дума за мнения, а не за реални действия. 1. Сред 30% граждани, които заявяват, че със сигурност ще отидат да гласуват: Най-сигурни, че ще гласуват са: EБ 69 Процент участие в избори 2004 Люксембург 1 68% 91.34% Дания 59% 47.9% Белгия* 58% 90.8% Най-малко сигурни, че ще гласуват: EБ 69 Процент участие в избори 2004 Португалия 14% 38.8% Словакия 15% 16.96% Австрия 17% 42.43% 2. Сред 34% граждани, които заявяват, че са абсолютно (14%) или поскоро (20%) сигурни, че няма да гласуват, мотивите за въздържането им са следните : а. Въздържане от доброволен тип МОТИВ ДА НЕ Не знам ПО ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ QC5.1 Вие не се интересувате Посочен най-често в : от политика, и изобщо CZ 59%, IR 58%, BG 57% 46% 49% 5% от изборите PB 28%, DK 30%, SV 36% 1 BE-LU: Задължително гласуване 8

9 QC5.2 QC5.3 QC5.4 QC5.5 QC5.6 QC5.7 QC5.8 QC5.9 QC5.11 QC5.12 Вие не се интересувате от европейските избори 59% 33% 8% FI 72%, RU 71%, AT 68% PB 47%, BE 52%, RO/LV 53% МОТИВ ДА НЕ Не знам ПО ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ 68% 24% 8% GR 83%, BG 81%, AT 81% DK 46%, MT 48%, ES/IT 54% RU 59%, IR 52%, LT 52% Вие мислите, че Вашият вот няма да промени нищо Вие не се интересувате от европейските дела Вие сте срещу Европа, ЕС, европейската идея Вие не познавате достатъчно ролята на ЕП Вие мислите, че ЕП няма достатъчно пълномощия Вие мислите, че ЕП не се занимава достатъчно с проблемите, които Ви засягат Вие мислите, че не сте достатъчно информиран, за да отидете да гласувате Вие никога не гласувате Вие не се чувствате достатъчно добре представляван(а) от б. Въздържане от обстоятелствен тип QC5.10 Смятате, че ще бъдете възпрепятстван поради пътуване, работа, по здравословни причини и пр. QC5.13 Вие не сте вписан(а) в избирателните списъци 45% 47% 8% 23% 65% 12% 60% 32% 8% 26% 53% 21% 57% 28% 15% 58% 34% 8% 24% 70% 6% 53% 31% 16% DK 29%, SK 30%, SV 32% AT 40%, SV 37%, RU 36% BG 8%, ES 9%, LT/SK/RO 12% LT 71%, LT 68%, DE 68% RO 42%, IT 46%, MT 48% AT 46%, GR 41%, DE 35% MT 14%, RO 17%, BG 18% AT 75%, GR 74%, LT 72% RO 28%, MT 35%, PB 37% CZ 66%, DE 66%, RU 65% MT 37%, RO 41%, IT 43% ES 37%, LU 37%, RU 32% CY 6%, IT 12%, RO 14% AT 68%, HU 66%, DE 66% LU 25%, MT 25%, RO 33% PT 25%, PL/LT/BE/ES 20% 15% 72% 13% MT 3%, CY 5%, ES 7% 16% 74% 10% LU 55%, MT 36%, BE 32% BG 6%, LV 10%, HU 10% Отдел Проучване на общественото мнение 9

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

Microsoft Word - EB Focus on Age - BG.doc

Microsoft Word - EB Focus on Age - BG.doc Генерална дирекци за информаци Дирекци за връзка с гражданите ОТДЕЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 16/12/2009 EB71.3 - ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Следизборно проучване Първи резултати: Фокус върху гласуването

Подробно

What is the European Health Insurance Card (EHIC)

What is the European Health Insurance Card (EHIC) MEMO/11/406 Брюксел, 16 юни 2011 г. Здраве готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта! Когато сте на почивка, очаквайте... неочакваното! Планирате да пътувате

Подробно

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG Генерална дирекция за информация Дирекция за връзка с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Брюксел, 7 март 2012 г 8 март 2012 г: Международен ден на жената Неравенство между половете в

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно ак ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 10.2.2016 г. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ПРИЛОЖЕНИЕ към Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние във връзка с изпълнението на приоритетните

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

European Commission

European Commission ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ Брюксел, 19 март 2013 Пътна безопасност: Европейският съюз съобщава найниския досега брой на загиналите по пътищата и започва разработването на стратегия относно

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620.8 хил. (табл. 1 от приложението), или с 2.4%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2019 г. са 478.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 3.5%

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 9.5% 2017 г.

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2010 г. са 354.8 хил., или с 21.4% по-малко в сравнение

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2018 г. са 426.3 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Инес Аяла Сендер, Богуслав Либерадзки Съображение Д a (ново) Дa. като има предвид, че Комисията от 2013 г. представлява края на многогодишен програмен период, за който от новата Комисия

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 8.6% 2016 г. и е в размер на 10 418.6

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2010 г. са 355.9 хил., или с 31.9% помалко в сравнение с юли

Подробно

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през периода януари - юни 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 5.1% 2018 г. и е в размер на 19 029.6 млн. лева

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2015 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.2% 2014 г. и е в размер на

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АВГУСТ 2010 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2010 г. са 379.7 хил., или с 30.6% по-малко в сравнение

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през септември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са 633.4 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през декември 2018 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2018 г. са 478.4 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - юни 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юни 2018 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.7% 2017 г. и е в размер

Подробно

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през януари 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.2 месец на 2018 г. и е в размер на 3 164.6 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

Подробно

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни)

Търговия на България с ЕС през 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни

Подробно