Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г."

Препис

1 Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г.

2 НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Св: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Вс: И с твоя дух. Св: Братя и сестри, преди да отслужим светите тайни, да признаем греховете си. Изповядвам пред Всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и опущения. Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля Блажената Мария, всякога Дева, всички ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа, нашия Бог. Св: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен. Господи помилвай ни... Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже, Отче Всемогъщи. Господи, Сине Единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца. Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Който отнемаш греховете на света, приеми молитвите ни. Който седиш отдясно на Отца, помилвай ни. Защото Ти само си свет, Ти само си Господ, Ти само си Всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух, в славата на Бога Отца. Амин. 2 Колекта Боже, на вечното милосърдие, който чрез пасхалните тържества оживяваш вярата на посветения на Тебе народ, увеличи дадената благодат, за да разберем неоценимото богатство на Кръщението, което ни е спасило, на Духа, който ни е възродил, и на Кръвта, която ни е изкупила. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО ПЪРВО ЧЕТИВО Четене от деянията на Апостолите. 4,32-35 Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха пред нозете на апостолите; и се раздаваше на всеки според нуждите. Това е Божие слово. ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 117,2-4.16ав О Алилуя, Алилуя, Алилуя. Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

3 Да каже сега Израил: Той е благ, защото милостта Му е вечна. О Десницата Господня твори сила, десницата Господня е висока. Няма да умра, но ще живея, и ще разгласям делата Господни. О Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; Това е от Господа, и е дивно в очите ни. О ВТОРО ЧЕТИВО Четене от първото послание на Свети Иван Апостол. 5,1-6 Възлюбени: Всеки, който вярва, че Исус е Христос, от Бога е роден, и всеки, който обича Родилия, обича и Родения от Него. По това познаваме, че обичаме чедата Божии, ако обичаме Бога и пазим Неговите заповеди. Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки. Защото всеки, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света - нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вървя, че Исус е Син Божий? Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв - не само с вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината. Това е Божие слово. АЛИЛУЯ Тома, ти повярва, защото Ме видя, казва Господ; блажени, които не са видели, и са повярвали. 3 ЕВАНГЕЛИЕ Четене от светото Евангелие според Иван. 20,19-31 А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато врата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: Мир вам! И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа. А Исус пак им рече: Мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им каза: Приемете Духа Светаго;. На които просите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат. А Тома, един от дванайсетте, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казваха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръстта си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. След осем дена учениците Му бяха пак вкъщи, и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, застана посред тях и рече: Мир вам! После каза на Тома: Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми: дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Отговори Тома и Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали. И много други чудеса направи Исус пред учениците Си, за които не е писано в тая книга. А това е написано, за да

4 НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Това е слово Господне. Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята, на всички видими и невидими неща. И в един Господ Исус Христос, Единороден Син Божи, роден от Отца преди всички векове. Бог от Бога, Светлина от Светлината, истински Бог от истинския Бог. Роден, несътворен, единосъщ с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който за нас човеците, и за наше спасение, слязъл от небето и се въплътил от Дева Мария под действие на Светия Дух и станал човек. Разпънат бил също за нас при Понтийския Пилат; страдал и бил погребан и възкръснал на третия ден според Писанията; и се възнесъл на небето, седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите и Царството Му няма да има край. Вярвам в Светия Дух, Господ и Животворящ, Който произхожда от Отца и Сина; Който ведно с Отца и Сина е обожаван и славословен; Който е говорил чрез пророците. Вярвам в една, света, католическа и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете и очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амин. Молитва на верните Към Бога с помощта на Възкръсналия и Милосърдниа Христос да отправим нашите молитви. 1. Да се помолим за Божията Църква, да носи на света радостта и 4 мира от Възкресението Господне! 2. Да се помолим за папа Франциск, да събужда в хората надеждата във Възкресението Христово в съвременния свят! 3. Да се помолим за нашия народ, подкрепян и закрилян от Дева Мария, вярно да служи на Господа! 4. Да се помолим за народите, да има между тях единодушие и мир, та мирът, който носи Спасителят, да заживее в сърцата на всички хора! 5. Да се помолим за умрелите, а особено от нашите семейства, за да могат да се срещнат с Милосърдния Исус в небесното Царство. 6. Да се помолим за нашата християнска общност, да черпим от нашата вяра в Бога сили за живот, изпълнен с любов и разбирателство. Боже, изслушай нашите молитви и нека, радвайки се на възкресението на Твоя Син, да достигнем до Неговата слава! Той, Който с Теб живее и царува през всички векове на вековете! Амин. ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ Св: Молете се, та това мое и ваше жертвоприношение да бъде приятно пред Бога, Всемогъщия Отец. Вс: Господ да приеме от твоите ръце това жертвоприношение за чест и слава на Своето име, за наша полза и за благото на цялата Си свята Църква.

5 Молитва над даровете Приеми, молим Ти се, Боже, даровете на Твоя народ, та възобновени чрез изповядването на Твоето име и чрез кръщението, да постигнем вечното блаженство. Чрез Христа нашия Господ. Предисловие Св: Господ да бъде с вас. Вс: И с твоя дух. Св: Горе сърцата. Вс: Отправени са към Господа. Св: Да благодарим на Господа, нашия Бог. Вс: Достойно и праведно е Вс: Свет, свет, свет Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с Твоята слава. Осанна във висините. Благословен, Който идва в името Господне. Осанна във висините. Евхаристична молитва... Св: Тайна на вярата. Вс: Твоята смърт възвестяваме, Господи, и Твоето Възкресение прославяме, в очакване на Твоето славно пришествие. Господня молитва Вс: Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Св: Молим Ти се, Господи, избави ни от всички злини, благоволи да дадеш мир в наши дни, тъй че с по- 5 мощта на Твоето милосърдие да бъдем винаги освободени от греха и предпазени от всяко смущение, очаквайки блажената надежда и пришествието на нашия Спасител, Исус Христос. Вс: Защото Твое е царството, силата и славата навеки. Св: Господи, Исусе Христе, Който каза на Апостолите Си: Мир ви оставям, Моя мир ви давам, не гледай на съгрешенията ни, а на вярата на Твоята Църква и, съгласно волята Си, благоволи да я умиротвориш и обединиш. Ти, Който живееш и царуваш през вековете на вековете. Св: Мирът Господен да бъде винаги с вас. Вс: И с твоя дух. Св: Помирете се взаимно. Вс: Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, дари ни мир. Св: Ето Агнецът Божи, който отнема греховете на света. Блажени, които са поканени на трапезата на Агнеца. Вс: Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее. Благодрствена молитва след приемане на Светото Причастие Ето Те, о добри Исусе в мене, моят Бог и Творец е в мене, приеми Боже, с моето сърце и моето най-смирено поклонение и обожаване. Сърдечно Ти благодаря, Боже, за всички добрини, с които си ме обдарил, а найвече за Твоето идване в мене, чрез

6 НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ светото Причестяване. Посвещавам Ти, Господи, мислите си, думите си, желанията, работата и труда си, несгодите и трудностите си, радостите и тъгите си. Предавам се всецяло на Тебе. Боже мой, моля ти се, дай ми Нужните благодатни помощи, за да мога да избягвам греха, да успявам в доброто, да живея винаги в Твоята любов, а най- после, да получа вечното блаженство в небето. Амин. Следпричастна Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, пасхалното Тайнство, което приехме, непрекъснато да действа в душите ни. Чрез Христа нашия Господ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: Господ да бъде с вас. Вс: И с твоя дух. Св: Бог, който благоволи чрез Възкресението на своя Единороден син да ни даде дара на изкуплението и осиновението, да ви зарадва със своето благословение. Св: И да станете участници във вечното наследство чрез щедростта на Този, от чието изкупително дело получихте дара на вечната свобода. Св: И до заслужителя се присъедините сега чрез благочестив живот във вечното отечество към Този, за когото възкръснахте в кръщението чрез вярата. Св: И благословението на всемогъщия Бог Отец и Син и Све ти Дух да слезе върху вас и винаги да пребъдва. 6 Св: Идете си с мир, алелуя, алелуя. Вс. Благодарим на Бога, алелуя, алелуя. ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛО- СЪРДИЕ ( ) 1. Днес нашите събратя - православните християни празнуват Пасха. Заедно в един глас можем да кажем: Христос Возкресе! 2. Утре - понеделник, честваме тържеството Благовещение Господне. Както и през минали години, така и тази година ще извършим Духовно осиновяване. Желаещите нека да се свържат с о. Венци Николов. 3. Организираме епархийно поклонничество за младежи и катехисти до Никополис ад Иструм и енория Блажена Дева Мария на броеницата, гр. Велико Търново на 14 април 2018 г., във връзка със 370 -год. от основаването на епархията ни. Ще се пътува с автобус. Таксата за участие е 10 лв., в това число за пътни и за храна. 4. Снимков материал от страстната седмица, от пасхалното тридневие, както и от поклонничеството на децата до Пловдив и Раковски можем да намерим на страницата на светилището ни във фейсбук. На всички пожелаваме приятна и благодатна седмица! О. Венци Николов - енорист

7 Мир вам! Изглежда така, че Исус след Възкресението си, много е обичал да изненадва своите ученици и появявал се на различни места. Внезапно се яви на Мария Магдалина, спира уплашените жени, които бягат след като разбраха, че Го няма в Гроба, присъедънява се към учениците си които вървят по пътя за Емаус, неочакван яви се на своите ученици вечерта във деня на своето Възкресение. Най-вероятно Исус чрез тези изненади иска да помогне на своите ученици да свикнат с тази истина, че Той е с тях винаги и на всякъде. Иска да ги задържи в това радостно убеждение. Действително, ако си помислим, че Той Възкръсналия, Непобедим, Безсмъртен е винаги с нас, особено в трудните моменти тогава би трябвало нашите сърца да се препълят с радост и мир даже и тогава когато сме тъжни, както Мария Магдалина, разочаровани както 7 тези двама по пътя за Емаус, или уплашени, както учениците Му в ден на Възкресение. Когато изненадваше своите, беше точно неделя. Това стана най-вероятно на същото място където е установил Евхаристията. На това място им дава да докоснат промененото Си Тяло, за да повярват в Неговото истинско присъствие и да могат да станат свидетели за целият свят, че Той беше мъртъв и че наистина Възкръсна, че е Бог. Тези събитя, време и мястото напомят ни за нашето неделно събрание. И на нас Исус обяснява Писанието. Тука ни напомя за истината която толкова трудно приемаме, че Той трябваше да страда и да умре за да стигне своята хвала и че ние трябва да минем по същият път. Тук в Евхаристията, Той ни дава да се докоснем до Него, за да се убедим, че Той е жив и присъстващ. Той ни праща да сме Неговите свидетели в днешния свят, да съобщаваме с радост, че Той е Възкръснал и ни дава възможност да възкръснем и ние. Днешната неделя, това е Неделя на Милосърдието. Днес би трябвало да се опитаме да разберем че Бог наистина много ни обича и затова е посветил Своят Син за да може, да ни прости нашите пригрешеня и да ни даде възможност да сме заедно с Него в Небето. JMB

8 НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ БРОЕНИЦА НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ Света Фаустина Ковалска е родена на 25 август 1905г. в полското селче Глоговиц, недалеч от град Лотц, Полша. Произхожда от многодетно земеделско семейство. На 1 август 1925 година постъпва в Апостолския Орден на Богородичното Милосърдие. След 13 години служба на Бога умира на 5 октовмри 1938 година. На 18 април 1993 година е обявена за Блажена. На 30 април 2000 година е канонизирана за Светица от Негово Светейшество Папа Йоан Павел II. Бог дарява сестра Фаустина с голяма благодат, като многократно и се явява, подготвяйки я за Своето Откровение. За първи път Милосърдният Исус се явява на сестра Фаустина на 22 февруари 1931 година в град Плоцк, Полша. Ето как тя отразява това в своя дневник: Вечерта, когато бях в килията си, видях Исус, облечен в бяла дреха, с вдигната за благословия дясна ръка, а лявата положена на сърцето.изпод пръстите на лявата Му ръка струяха два големи лъча-единият пурпурночервен, другият безцветен. Онемяла гледах Господа, душата ми се изпълни със страх, но и с радост. Исус ми каза: Изобрази Ме така, както ме виждаш и напиши на иконата Исусе, уповавам се на Тебе. Желая тази икона да бъде почитана в 8 параклиса на този манастир, а после и по цялата Земя. Обещавам, че душата, която почита тази икона, няма да загине. Обещавам, че тя ще побеждава враговете си на земята и ще получи помощта ми в смъртния си час и че ще я защитавам, както славата Си. След това Исус ми каза за лъчите: Безцветният лъч е водата, умиваща душата, червеният е кръвта, животът на душата. Това са лъчите на Милосърдието, бликащо от моето прободено Сърце... Блажен е, който ще живее в светлината на тези лъчи, защото няма да познае Божия гняв. След това Исус говори за Празника на Божието Милосърдие: Желая този празник да бъде убежище на всички души, а особено грешните. В този ден ще излея цяло море от благоволение върху душите, които ще се приближат до извора на Моето Милосърдие. Душата, която в този ден се изповяда и причести, ще получи пълно опрощение на наказанието за греховете си. В този ден ще са отворени всички извори на Моята милост. Желая празникът да се чества в първата неделя след великден. Хората няма да познаят утеха, докато не се обърнат към моето Милосърдие. На 13 септември 1935 година сестра Фаустина Ковалска пише в своя дневник: Видях ангел, пратеник на Божия гняв, който искаше да изпъл-

9 ни Божията воля на Земята... Молих го да спре и че хората ще се разкаят, но молитвата ми беше нищожна пред Божия гняв... Тогава чух в себе си молитва, която не познавах: Предвечни Отче, поднасям Ти... Тези думи лишиха ангела от силата му и той не можа да изпълни справедливото наказание, за което беше изпратен. На следващия ден Исус ми каза: Моли се непрестанно с тези думи на броеницата. Чрез нея ще измолиш всичко, ако това което просиш бъде съгласно с моята воля. Който се моли чрез нея ще получи великото милосърдие в смъртния си час. Когато при умиращия друг моли тази броеница се укротява Божия гняв, а душата обгръща безкрайно милосърдие. Свещеници да я дават на грешниците, като последна възможност да спасят душите, доверили се на Моето Милосърдие. Благодат от моето Милосърдие се черпи с един съд и това е доверието - колкото повече душата се доверява, толкова повече ще получи. Набожността към Божието Милосърдие изисква всекидневно милосърдие с думи, дела или молитви към ближния. Исус казва: Ако душата не е милосърдна, тя няма да познае Моето Милосърдие. През 1935 година сестра Фаус- 9 тина пише в своя дневник: Исус ми каза: Ще дойде време, когато набожността ще бъде забранена, но след това ще се възроди и ще свидетелства за истинността Си. Тези думи се сбъднаха. На 6 март 1959 година Църквата не одобри тази набожност по начина предложен от сестра Фаустина. Двадесет години покъсно на 20 април 1978 година, след дълги проучвания на теолози и богослови, Църквата одобри тази набожност. В началото: Отче Наш..., Радвай се, благодатна Марио..., Вярвам в Бога... На големите зърна (x 1): Предвечни Отче, принасям Ти Тялото и Кръвта, Душата и Божеството на Твоя възлюбен Син, Нашия Господ Исус Христос, за опрощаване на нашите грехове и греховете на целия свят. На малките зърна (x 10): Чрез Неговите мъчителни страдания, Смили се над нас и над целия свят. На края (x 3): Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, смили се над нас и над целия свят. (Из Дневника на св. Фаустина Ковалска)

10 НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ ДУХОВНО ОСИНОВЯВАНЕ НА ЗАЧЕНАТО ДЕТЕ 10 Какво представлява духовното осиновяване? То е молитва в защита на заченатия живот. То е помощ за хората, страдащи заради греха на аборта. Духовното осиновяване е молитва за дете, заплашено от унищожаване в майчината утроба. Продължава 9 месеца и се състои в ежедневно казване на една от тайните на Броеницата ( Отче наш и 10 Радвай се ) и на специална молитва за детето и родителите му. Към молитвата могат да се добавят и избрани по собствена воля допълнителни решения. Какви могат да бъдат тези допълнителни решения? Допълнителните решения могат да бъдат например: честа изповед и причестяване; обожаване на Пресветото Причастие; четене на Светото писание; пост с хляб и вода; по-усилна борба с пороците; помощ на нуждаещите се; допълнителни молитви (литании, деветници, броеници). Да се приемат изпълними решения, в зависимост от индивидуалните възможности. Може ли да се осиновява духовно без допълнителни решения? Да. Допълнителните решения не са задължителни, макар че осиновяващите би трябвало охотно да поемат такива решения. Как е възникнало духовното осиновяване? То е възникнало след явяването във Фатима като отговор на призива на Божията майка за молене на Броеницата, покаяние и удовлетворение за греховете, които наймного раняват Непорочното и сърце. През 1987г. починът е пренесен в Полша. Първият център за духовно осиновяване е създаден в църквата на отците паулини във Варшава.

11 Оттам то се разпространява из само Бог. цялата страна и в чужбина. Какви са плодовете на духовното осиновяване? Откъде да съм сигурен, че Бог ще чуе молитвата ми? Нашата увереност се основава Духовното осиновяване лекува на вярата във всемогъществото и дълбоките вътрешни рани, които безкрайното милосърдие на Бога. абортът като грях причинява. То Бог е Този, Който дава живот и позволява на майките да възвърнат Неговата воля е всяко заченато дете да живее и да бъде обградено с вярата в Божието милосърдие и донася мир в сърцата им. Като любовта на родителите си. много контретен, безкористен и Грях ли е, ако някой ден забравя личен дар (молитва, жертва и да кажа молитвата? пост) помага, особено на младите Забравянето не е грях. Грях е съзнателното и доброволно пренебрег- хора, да формират характера си, да се борят с егоизма, да откриват ване на даденото пред Бога обещание. радостта на отговорното родителство, да бъдат способни да виждат Прекъсва ли се духовното осиновяване, ако съм изоставил мо- любовта и секса с Божиите очи. Системната молитва, добрите дела литвата за по-дълго време? и намерения задълбочават връз- Продължителното изоставяне ката с Бога. Духовното осиновяване на молитвата (месец-два) прекъсва помага да се открие дълбокия смисъл на забравените аскетични практики. Може да спомогне за възраждането на любовта и общата молитва в семейството. Кой може да осинови духовно? духовното осиновяване. Тогава обещанието трябва да се поднови и да се положат усилия за изпълняването му. Ако прекъсването на молитвата е било за кратко, периодът на духовното осиновяване се удължава Всеки: миряни, богопосветени, според пропуснатите дни. мъже, жени, хора на всякаква възраст. Хора без църковен брак могат Единствено децата го правят ли да осиновяват духовно? под ръководството на родителите си. Да, както и разведени. Трябва ли обещанието за духовно осиновяване да се дава в тър- Колко пъти може да се осинови духовно? жествена форма, единствено в Многократно, при условие, че са църква в присъствието на свещеник? изпълнени предишните обещания. Трябва ли всеки път да се дава Препоръчва че обещанията да се обещание? дават тържествено, макар че могат да се дадат и частно. Да. Може ли да се осинови повече По какъв начин се дават частни обещания? от едно дете? Духовното осиновяване се отнася само за едно дете. обещанието (най-добре пред разпя- Трябва да се прочете текста на Знаем ли каква народност ще тието или пред икона) и от този бъде осиновеното дете? момент през следващите 9 месеца Не знаем Името на детето знае да се казва една тайна от Броени- 11

12 НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ цата по избор и всекидневната молитва за детето и родителите му. Добре е да си запишете датата на започването и завършването на молитвите, за да не я забравите. Обещания за духовно осиновяване Пресвета Дево, Богородице Марио, всички ангели и светци, водени (а) от желанието да помагам в защита на неродените, аз... твърдо решавам и обещавам, че от този ден...на празника Благовещение, осиновявам духовно едно дете, чието име знае само Бог, и в продължение на 9 месеца всеки ден ще се моля за спасяването на живота му и за праведен и честен живот след раждането му. Обещавам: да казвам всекидневната молитва с намерение за нероденото дете. всеки ден да казвам една от тайните на Броеницата. решавам още по собствена воля: подпис 12

13 5800 Плевен, бул. Христо Ботев 180/180А, (+359) , http: fatima-pleven.bg BG16UNCR УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BIC: U N C R B G S F Исус можеше да слезе от кръста, но пожела да излезе от 13 гроба. св. Августин

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Св: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЯТНИЦА Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА бр. 3 (9)

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЯТНИЦА Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА бр. 3 (9) ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЯТНИЦА Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА бр. 3 (9) април 2018 ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО

Подробно

VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (7), 6 май 2018 г.

VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (7), 6 май 2018 г. VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (7), 6 май 2018 г. ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Вс: Амин. Св: Благодатта на нашия Господ

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме м

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме м Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа и

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd Православни мисли за всеки ден София 2016 През 1909 година с разрешение на духовната цензура е издаден Дневник на православния свещеник. Той е живял през 19 век, но името му не е упоменато. Дневникът съдържал

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия 2018-2019 -та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Илия протойерей Емилиян Костадинов софия 2018 ПРОГРАМА

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ бр. 1 (1), 24 март 2018 г.

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ   бр. 1 (1), 24 март 2018 г. www.fatima-pleven.bg бр. 1 (1), 24 март 2018 г. ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Днес честваме влизането на Господа Исуса Христа в Йерусалим, за да извърши пасхалната тайна. Затова се възпоминава това влизане на Господа

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенство Старозагорски Митрополит КИПРИАН ПЕТОЧИСЛЕНИ МОЛИТВИ

Подробно

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево 09/06/2019 Освещаване на храм Света Богородица Достойно есть, село Кранево На 8 юни 2019 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи пълния чин за освещаване на

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Енорийски съобщения

Енорийски съобщения There is no translation of this article 9 юни 2019 г. Петдесятница - С днешното тържество Петдесетница завършваме пасхалното литургично време и навлизаме в обикновеното литургично време. - На 10 юни, понеделник,

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

XIX Неделя през годината

XIX Неделя през годината Нашето ДНК Възможно ли е да видим паяжина в тъмна стая? А възможно ли е да почувстваме Божието присъствие, когато душата ни е скована в капана на чувства като страх, тревожност и смут или усещане за вина

Подробно

МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ

МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ ТОЗИ МОЛИТВЕНИК СЕ ИЗДАВА С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН ПО ПОВОД ПЕТДЕСЕТГО- ДИШНИНАТА ОТ

Подробно

КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ БР. 2/2019

КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ БР. 2/2019 КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ БР. 2/2019 Youcat Катехизис на католическата Църква за младите Да вярваш какво означава това? Този, който вярва, търси лично отношение с Бога и е готов да вярва във всичко, което Бог

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ БР. 3/2019

КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ БР. 3/2019 КАТОЛИЧЕСКО СПИСАНИЕ БР. 3/2019 Драги Читатели, много се радвам, че с подкрепата на Божията благодат ви предаваме поредния брой на Аве Мария. При нашето израстване във вярата е много важно да откриваме

Подробно