бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ"

Препис

1 бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К за учебния процес през учебната 2019/2020 година София, май 2019 год.

2 Графикът за учебния процес през учебната 2019/2020 година е приет от Академически съвет (Протокол 44 от 9 май 2019 г.) и влиза в сила от 31 август 2019 година. 2

3 ГРАФИК ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т ( б е з с п. Л А Л П в т о р и к у р с ) МЕСЕЦ П В С Ч П С Н ЗИМЕН СЕМЕСТЪР септември септември / октомври октомври октомври / ноември ноември ноември / декември декември декември / януари януари януари / февруари февруари Начало на учебната година г. І учебна седмица ІІ учебна седмица ІІІ учебна седмица ІV учебна седмица V учебна седмица VІ учебна седмица VІІ учебна седмица VІІІ учебна седмица ІХ учебна седмица Х учебна седмица ХІ учебна седмица ХІІ учебна седмица ХІІІ учебна седмица ХІV учебна седмица ХV учебна седмица ХVІ учебна седмица (провеждане на часове от пропуснати занятия) Подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините и семестъра Зимна редовна сесия Зимна поправителна сесия и ваканция Неработни дни поради официални празници: 23 септември (заради 22 септември Ден на Независимостта на България) 1 ноември Ден на Народните будители 24, 25 и 26 декември Коледни празници 1 януари Нова година 3

4 ГРАФИК ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т з а с п. Л А Л П в т о р и к у р с МЕСЕЦ П В С Ч П С Н ЗИМЕН СЕМЕСТЪР септември септември / октомври октомври октомври / ноември ноември ноември / декември декември декември / януари януари януари / февруари февруари Начало на учебната година г. І учебна седмица ІІ учебна седмица ІІІ учебна седмица ІV учебна седмица с практически занятия V учебна седмица с практически занятия VІ учебна седмица VІІ учебна седмица VІІІ учебна седмица ІХ учебна седмица Х учебна седмица ХІ учебна седмица ХІІ учебна седмица ХІІІ учебна седмица ХІV учебна седмица ХV учебна седмица ХVІ учебна седмица (провеждане на часове от пропуснати занятия) Практическо обучение Подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините и семестъра Зимна редовна сесия Зимна поправителна сесия и ваканция Неработни дни поради официални празници: 23 септември (заради 22 септември Ден на Независимостта на България) 1 ноември Ден на Народните будители 24, 25 и 26 декември Коледни празници 1 януари Нова година 4

5 А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т ( б е з с п. Л А Л П в т о р и к у р с ) МЕСЕЦ П В С Ч П С Н ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР февруари І учебна седмица февруари / март ІІ учебна седмица ІІІ учебна седмица март ІV учебна седмица V учебна седмица VІ учебна седмица март / април VІІ учебна седмица VІІІ учебна седмица април ІХ учебна седмица Х учебна седмица април / май ХІ учебна седмица ХІІ учебна седмица май юни ХІІІ учебна седмица ХІV учебна седмица ХV учебна седмица ХVІ учебна седмица (провеждане на часове от пропуснати занятия) и подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините и семестъра Подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините и семестъра Лятна редовна сесия юни / юли Лятна поправителна сесия юли Летни практики Неработни дни поради официални празници: 3 март Ден на освобождението на България от османско иго 17 април и 20 април (петък и понеделник преди и след Великден на 19 април) 1 май Ден на труда 6 май Гергьовден и Ден на българската армия 25 май (заради 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост) 5

6 А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т з а с п. Л А П Л в т о р и к у р с МЕСЕЦ П В С Ч П С Н ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР февруари І учебна седмица февруари / март ІІ учебна седмица ІІІ учебна седмица март ІV учебна седмица V учебна седмица VІ учебна седмица март / април VІІ учебна седмица VІІІ учебна седмица април ІХ учебна седмица Х учебна седмица април / май ХІ учебна седмица ХІІ учебна седмица май ХІІІ учебна седмица ХІV учебна седмица ХV учебна седмица Практическо обучение юни ХVІ учебна седмица (провеждане на часове от пропуснати занятия) и подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините и семестъра Лятна редовна сесия юни / юли юли Лятна поправителна сесия Летни практики Неработни дни поради официални празници: 3 март Ден на освобождението на България от османско иго 17 април и 20 април (петък и понеделник преди и след Великден на 19 април) 1 май Ден на труда 6 май Гергьовден и Ден на българската армия 25 май (заради 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост) 6

7 Г Р А Ф И К ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т Р Е Д О В Н О О Б У Ч Е Н И Е Зимен семестър 2019/2020 год. Записване за семестъра до год. вкл. Учебни занятия год год. (15+1 седм.) Подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините год год. Зимна редовна сесия год год. Зимна поправителна сесия и ваканция год год. Летен семестър 2019/2020 год. Записване за семестъра до год. Учебни занятия год год. (15+1 седм.) Подготовка, защита и оценка на проекти и заверка на дисциплините год год. Лятна редовна сесия год год. Лятна поправителна сесия год год. Летни практики год год. Практики на сп. ЛАЛП По време на семестриалното обучение съгласно стр. 4 и 6 само за втори курс З А Д О Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е (Магистърска програма по Пространствено планиране начало от летен семестър) Първа учебна сесия: год. Втора учебна сесия: год. Изпитна сесия: год. 7

8 А Р Х И Т Е К Т У Р Е Н Ф А К У Л Т Е Т ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2020 ГОД. за специалност Архитектура и специалност Урбанизъм магистри ВТОРИ ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2019 ГОД. за специалност Урбанизъм бакалаври Записване на дипломен семестър и предварителни проучвания до год. Едноседмична клаузура год год. Разработване на дипломен проект год год. (15 седм.) Държавна клаузура год. Предаване на дипломните проекти год. Рецензиране на дипломните проекти год год. Дипломни защити год год. ВТОРИ ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2020 ГОД. за специалност Архитектура и специалност Урбанизъм магистри ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2020 ГОД. за специалност Урбанизъм бакалаври Записване на дипломен семестър до год. Предварителни проучвания год год. Едноседмична клаузура год год. Разработване на дипломен проект год год. (15 седм.) Държавна клаузура год. Предаване на дипломните проекти год. Рецензиране на дипломните проекти год год. Дипломни защити год год. Връчването на дипломите се извършва след получаването на холограмните стикери от МОН след изпълнение на всички изисквания от страна на дипломантите. 8

9 ГРАФИК ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА И Н Ж Е Н Е Р Н И Ф А К У Л Т Е Т И МЕСЕЦ П В С Ч П С Н ЗИМЕН СЕМЕСТЪР август / септември септември септември / октомври октомври октомври / ноември ноември ноември / декември декември декември / януари януари януари / февруари февруари 31 1 Начало на занятията на студентите от специалностите задочно обучение: г. Годишна поправителна сесия: год. Записване за учебната година: до год. вкл Начало на учебната година г. І учебна седмица ІІ учебна седмица ІІІ учебна седмица ІV учебна седмица V учебна седмица VІ учебна седмица VІІ учебна седмица VІІІ учебна седмица ІХ учебна седмица Х учебна седмица ХІ учебна седмица ХІІ учебна седмица ХІІІ учебна седмица ХІV учебна седмица ХV учебна седмица ХVІ учебна седмица (провеждане на часове от пропуснати занятия) Заверка на дисциплините и семестъра Зимна редовна сесия Зимна поправителна сесия и ваканция Неработни дни поради официални празници: 6 септември ден на Съединението, 23 септември (заради 22 септември Ден на Независимостта на България) 1 ноември Ден на Народните будители 24, 25 и 26 декември Коледни празници и 1 януари Нова година 9

10 И Н Ж Е Н Е Р Н И Ф А К У Л Т Е Т И МЕСЕЦ П В С Ч П С Н ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР февруари І учебна седмица февруари / март ІІ учебна седмица ІІІ учебна седмица март ІV учебна седмица V учебна седмица VІ учебна седмица март / април VІІ учебна седмица VІІІ учебна седмица април ІХ учебна седмица Х учебна седмица април / май ХІ учебна седмица ХІІ учебна седмица май ХІІІ учебна седмица ХІV учебна седмица ХV учебна седмица ХVІ учебна седмица (провеждане на часове от пропуснати занятия) и заверка на дисциплините и семестъра юни Лятна редовна сесия юни / юли юли Летни практики съгласно учебните планове на специалностите юли / август Неработни дни поради официални празници: 3 март Ден на освобождението на България от османско иго 17 април и 20 април (петък и понеделник преди и след Великден на 19 април) 1 май Ден на труда, 6 май Гергьовден и Ден на българската армия 25 май (заради 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост) 10

11 Г Р А Ф И К ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА И Н Ж Е Н Е Р Н И Ф А К У Л Т Е Т И Р Е Д О В Н О О Б У Ч Е Н И Е Зимен семестър 2019/2020 год. Записване за семестъра до год. вкл. Учебни занятия год год. (15+1 седм.) Заверка на дисциплините год год. Зимна редовна сесия год год. Зимна поправителна сесия и зимна ваканция год год. Летен семестър 2019/2020 год. Записване за семестъра до год. Учебни занятия год год. (15+1 седм.) Заверка на дисциплините год год. Лятна редовна сесия год год. Летни практики год год. З А Д О Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е Зимен семестър 2019/2020 год. І-ви етап год год. ІІ-ри етап год год. Практическо обучение (съобразно учебните планове на различните специалности) По допълнителен график на съответния деканат, за което студентите ще бъдат своевременно уведомени Летен семестър 2019/2020 год. І-ви етап год год. ІІ-ри етап год год. Практическо обучение (съобразно учебните планове на различните специалности) По допълнителен график на съответния деканат в летните месеци на 2020 год., за което студентите ще бъдат своевременно уведомени При настъпване на промяна в графика на задочното обучение за отделните специалности (Геодезия, ССС, ВиК, ХТС, ХМС, ХС, ТС и УЕИП), студентите и преподавателите ще бъдат своевременно уведомявани от деканатите на съответните факултети. 11

12 И Н Ж Е Н Е Р Н И Ф А К У Л Т Е Т И ВТОРИ ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2019 ГОД. Записване на дипломния семестър До год. Предварителни проучвания до год. Разработване на дипломен проект год год. (15 седм.) Предаване на дипломната работа год. Рецензиране год год. Дипломни защити год год. ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2020 ГОД. Преддипломни стажове, записване на дипломния семестър до год. Предварителни проучвания до год. Разработване на дипломен проект год год. (15 седм.) Предаване на дипломната работа год. Рецензиране год год. Дипломни защити год год. Връчването на дипломите се извършва след получаването на холограмните стикери от МОН след изпълнение на всички изисквания от страна на дипломантите. 12

13 ВТОРИ ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2019 ГОД. за специалност Устройство и управление на земи и имоти ОКС бакалавър Записване на дипломния семестър до год. Предварителни проучвания и получаване на дипломно задание до год. Разработване на дипломна работа г год. (7 седм.) Предаване на дипломна работа год. Рецензиране год год. Дипломна защита год год. ПЪРВИ (РЕДОВЕН) ДИПЛОМЕН СЕМЕСТЪР ВИПУСК 2020 ГОД. за специалност Устройство и управление на земи и имоти ОКС бакалавър Записване на семестъра до год. Учебни занятия год год. Учебни практики год год. Изпитна сесия год год. Поправителна сесия год год. Преддипломна практика год год. Разработване и предаване на дипломна работа год год. (7 седм.) Рецензиране год год. Дипломна защита год год. Връчването на дипломите се извършва след получаването на холограмните стикери от МОН след изпълнение на всички изисквания от страна на дипломантите. 13

14 Записване на студенти и дипломанти от ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ се ПРЕУСТАНОВЯВА след подаване на данните за регистъра на МОН съгласно определените от МОН срокове за зимен семестър 15 октомври и за летен семестър 1 март. 14

15 ГРАФИК за провеждане на процедурите за усвояване на отпуснатите бройки за докторанти редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка за учебната година РЕДОВНА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКА СЕСИЯ 1. Публикуване на обявата в Държавен вестник Срок: след решението на МС на отпускане на бройките и в периода юли август 2. Стартиране на процедурите съгласно ПУДПЗСДС комисии по допустимост на кандидатите, провеждане на изпити по специалността и чужд език Срок: октомври до 20 януари 3. Определяне на теми и научни ръководители и провеждане на факултетни съвети за решения за зачисляване на спечелилите конкурсите Срок: до 20 февруари 4. Издаване на заповеди на ректора въз основа на решенията на факултетните съвети и вписване на докторантите в Регистъра на обучаваните студенти и докторанти Срок: до 1 март 5. Подаване на отчет до заместник ректора по учебната дейност, качество и акредитация за изпълнение на заявения прием по факултети и предложения за преобявяване на неусвоени бройки Срок: до 5 март ДОПЪЛНИТЕЛНА КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКА СЕСИЯ 1. Публикуване на обявата в Държавен вестник за преобявяване на неусвоените бройки от редовната кандидат-докторантска сесия съгласно предложенията на факултетите Срок: до края на м. март 2. Стартиране на процедурите съгласно ПУДПЗСДС комисии по допустимост на кандидатите, провеждане на изпити по специалността и чужд език Срок: юни юли 3. Определяне на теми и научни ръководители и провеждане на факултетни съвети за решения за зачисляване на спечелилите конкурсите Срок: юли 4. Издаване на заповеди на ректора въз основа на решенията на факултетните съвети Срок: юли август 15

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за: - ОКС професионален бакалавър 1-2 курс редовно обучение; - ОКС професионален бакалавър 1-3

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzve

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzve МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg Администриращ програмата

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи

Microsoft Word - приложение към решение № год. - Отчет за дейността на Общински младежки дом - град Кричим за учебната годи Приложение към Решение 402, взето с протокол 48 от 23.07.2019 г. на ОбС - Кричим Отчет за дейността на Общински младежки дом град Кричим за учебната 2018/2019 година През учебната 2018/2019 година Общински

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Лекции Семинарни занятия Практически упражнения С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период Дата Месец Ден от седм Първа лига Втора лига U - 19 U - 17 U - 15

Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период Дата Месец Ден от седм Първа лига Втора лига U - 19 U - 17 U - 15 Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период - 14.06.2019 05.09.2019 25 юни вторник предв кръг 27 юни четвъртък Предв кръг 28 юни петък предв кръг р 3 юли сряда Супер купа БГ предв кръг

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I. ПРОГРАМНА СХЕМА И СТАНДАРТ ЗА ВКЛЮЧЕНИТЕ В СЕМТРИАЛНАТА ВИПУСК 05/06. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ..СТАНДАРТНА БАКАЛАВЪРСКА ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗА УМЕНИЯ КОМ ПЮТРИ ПО ПО ОСНОВНИ ПРАКТИЧКИ ОТ ОТ Практика проект,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА ПРОЦЕДУРНИ СРОКОВЕ специалности Международен маркетинг и Международни икономически

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно