Instrukcja użytkowania telefonu

Размер: px
Започни от страница:

Download "Instrukcja użytkowania telefonu"

Препис

1 Наръчник myphone HAMMER 2 1

2 Съдържание: Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2: Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8 Слагане на SIM карта, карта памет и батерия...8 Зареждане Използване на основните функции...11 Достъп до менюто...11 Включване/Изключване на тих режим 12 Функции обаждания...13 Провеждане на разговори...13 Приемане на разговори...14 Текстови съобщения...14 Изпращане на съобщение

3 Показване на съобщения...17 Списък контакти на телефона...17 Добавяне на контакт Използване на допълнителните функции на телефона...19 Пропуснати обаждания...19 Бързо набиране Други функции на телефона...23 Регистър обаждания...27 Календар...28 Bluetooth...28 Връзка с Bluetooth уст-ва...31 Изпращане чрез Bluetooth...31 Камера...32 Заснемане на снимки...32 Заснемане на видео Основни правила за поддръжка на телефона

4 Съдържание на пакета на myphone Hammer 2: Преди да използвате телефона си, се уверете, че всички от следните елементи за включени в пакета: Мобилен телефон: myphone Hammer 2, Батерия, Зарядно устройство (адаптер + USB кабел), Ръководство, Гаранционна карта, Метален инструмент за развиването на винтовете на капака на гърба. 4

5 Техническа характеристика на myphone Hammer 2: Дисплей: TFT 2.2 Батерия: Lit-ion 1450mAh Камера: 2 Mpx Bluetooth MicroUSB microsd слот за карта до 8 GB IP68 5

6 1. Дизайн на телефона въведение Преглед на телефона и неговите бутони и функции 6

7 1. microusb порт (под гумената тапа). 2. LED. 3. Говорител. 4. Дисплей. 5. Навигация "нагоре", "надолу", "дясно", "ляво" и бутон "OK" 6. Бутон <Зелена слушалка>. 7. Бутон <Червена слушалка >. 8. Клавиатура. 9. LED диод. 10. Камера. 11. Заден високоговиртел(звънец). 12. Капак на батерията. 7

8 Включване/Изключване на телефона *Внимание: Не включвайте телефона на места, където е забранено да се използва мобилен телефон или може да причини смущения или опасност. За да включите телефона, натиснете и задръжте бутон <Червена слушалка>. Ако телефонът е включен, скоро ще бъдете помолени да въведете ПИН код (ще го видите във форма на звезди:****) въведете го и натистнете <OK>. Инсталиране на SIM карта, карта памет и батерия Изключете телефоът, премахнете задния капак (като развиете двата 8

9 винта с използването на специален метален инструмент, който можете да намерите в кутията). Поставяне на SIM картата - SIM картата трябва да бъде поставена със златните контакти сочещи надолу по указаният начин. Слагане на карта памет. MicroSD карта памет трябва да бъде поставена със златните контакти сочещи надолу по указаният начин. Максимумът е 8 GB. 9

10 Поставяне на батерия батерията трябва да бъде поставена така, че златните контакти да докосват конектора на телефона. Натиснете капака на батерията (натиснете на правилното място и затегнете винтовете). Зареждане на батерията Използвайте нокътя си, за да надигнете гуменият капак на телефона и да откриете конектора. Свържете microusb-b кабела към microusb конектора на вашия телефон и свържете и тогава свържете USB-A конектора към адаптера и изхода за ниско напрежение. По време на зареждане, статичната 10

11 иконка ще се анимира. Намира се в горния десен ъгъл на екрана. 2. Използване на основни функции Заключване на клавиатурата на телефона За да отключите телефона (когато екрана е празен) натиснете случаен бутон, за да се включи екрана и тогава задръжте левият бутон "Отключи" (намиращ се в левият ъгъл на екрана) за 2 секунди. Клавиатурата е отключена. Достъп до менюто За да получите достъп до менюто натиснете средният бутон <OK> или <Menu> на десктопа на телефона. Използване на навигационните бутони <нагоре>, <надолу>, <наляво> или 11

12 <надясно>, за да отидете на желаното място. Натиснете бутон <OK>, за да потвърдите (въведете елемента от менюто) или <Назад>, за да се върнете на десктопа. Персонализиране на вашият телефон Телефон myphone HAMMER 2 може да бъде персонализиран за вашите нужди. В резултат използването му ще бъде по-приятно и лесно. Включване/Изключване на тих режим За да изключите звука в режим готовност, натиснете бутон <#>. Натиснете този бутон и задръжте за около три секунди, докато не излезе съобщението: Включен тих режим. 12

13 Натискане и задържане на бутона <#> отново, ще върне предишният звуков режим. Звуци и клиентски профили За да настроите звука изберете [Потребителски профил], който се намира в [Меню] [Настройки] [Профили]. Натиснете бутон <OK>, за да влезете в менюто. Използвайте навигационните бутони и изберете [Настройки] [Потребителски профили] и натиснете <OK>. Изберете нужният профил от листа и изберете [Настройки] [Активиране] [Избери], за да активирате избрания профил или [Опции] [Настрои] [Избери], за да настроите профила по ваше желание. 13

14 Функции на обажданията Провеждане на разговори В режим готовност на телефона (на главният екран) наберете желаният номер. Желателно е да въведете кода на мястото преди номера. Натиснете бутон <Зелена слушалка> за да проведете разговор. Натиснете бутон <Червена слушалка> за да прекратите разговора. Приемане на разговор По време на входящо повикване натиснете <Зелената слушалка> или [Приеми] за да приемете обаждането. Натиснете бутон <Червена слушалка> за да отхвърлите обаждане. 14

15 Текстови съобщения Изпращане на съобщение Изберете: [Меню] [Съобщения] [Създай съобщение] [SMS]. Въведете вашето съобщение използвайки клавиатурата. Бутонът <#> се използва, за да промените метода на въвеждане. Възможностите са: PL Само главни букви, pl Само малки букви, Pl Първата буква ще е главна, останалите малки, 123 Само цифри. За да въведете символ, например: точка, запетайка, тире и т.н. натиснете <*> и изберете желания символ от 15

16 списъка или натиснете <1> нужният брой пъти (в режим различен от "123"). За да въведете разстояние между буквите натиснете <0>. Пример за въвеждане на символи: За да въведете буква b натиснете бутон <2> три пъти. За да въведете буква d натиснете бутон <3> веднъж. Щом сте готови със съобщението си натиснете [Опции] и изберете опция [Изпрати]. Ще ви се покаже следният списък с опции: [Въведете номер] въведете желаният номер използвайки клавиатурата и натиснете <OK>. [Добави от адресната книга] 16

17 когато изберете тази опция натиснете въведете първите няколко букви от контактното име и потърсете желаното име в регистъра. Изберете <OK> за да потвърдите изборът си. След като въведете номерът/избраният контакт изберете: [Опции] [Изпрати] за да изпратите съобщението. Показване на съобщения Изберете: [Меню] [Съобщения] [Вх. Кутия] изберете съобщението от списъка и изберете [Опции] [Прегледай] <Избери>, за да ги прочетете. 17

18 Контакти в телефона myphone HAMMER 2 Добавяне на нов контакт За да добавите нов контакт изберете: [Меню] [Хора] [Нов контакт] <OK> [на SIM1] или [на SIM2], [На телефона]) <OK>. Въведете информацията на контакта като изберете името или номерът му и натиснете <OK>. След като въведете номерът/името натиснете <OK>. Изберете: [Опции] [Запази], за да запазите контакта. Можете да добавите и различен тон на звънене. За да местите контакти между SIM картата и вътрешната памет изберете: [Меню] [Контакти] [Опции] [Настройки конакти] [Премести контакти] [От телефон] или [от 18

19 SIM1]), тогава изберете [към SIM1], [към SIM2] или [към телефон] и потвърдете с <OK>. Търсене на контакт За да търсите определен контакт, изберете: [Меню] [Контакти]. Наберете първата буква на контакта. The screen displays a list of contacts beginning with the letter specified. За да намерите друг контакт използвайте навигационните бутони <нагоре> и <надолу>. 3. Използване на допълнителни функции Свързване с контакт от 19

20 адресната книга За да се свържите с номер от подменюто [Хора] (адресната книга), следвайте стъпките: В режим на готовност изберете [Меню]. Изберете подменю [Хора] и тогава потвърдете използвайки бутон <OK>. В списъка с контакти търсете за определен контакт (като въведете името му чрез клавиатурата) и тогава направете разговор като задържите <Зелена слушалка> от бутоните. Пропуснати обаждания Пропуснатите обаждания се показват върху екрана на телефона. Съобщение на екрана информира за пропуснато обаждане. 20

21 За да проверите кой се е обаждал: Натиснете [Виж]. Можете също и да използвате функцията [Обаждания]. За да изберете тази функция отидете в [Меню] [Обаждания] [История на обажданията] [Пропуснати обаждания] <OK>. За да се обадите обратно на пропуснато обаждане, изберете го от списъка и натиснете <Зелена слушалка>. Бързо набиране Изберете опцията [Меню] [Хора] [Опции] [Настройки] [Бързо набиране]. Списъкът с опции ще покаже: [Статус] (за да проверите статуса) и 21

22 [Настройка бутони] (за да програмирате бързото набиране). Преместете курсора върху опцията [Статус], и тогава натиснете <OK> и настроите [Статус] върху: [On]. Изберете опцията [Настройка бутони]. В лявата част на екрана са номерата, на които отговарят. Използвайте опцията: [Промени] Изберете от списъка контакти номерът, който ще бъде назначен към съответният бутон [Бързо набиране]. След като настроите номера натиснете <Червена слушалка>, за да се върнете в главното меню на телефона. За да проведете разговор чрез бързото набиране, натиснете и задръжте (около 3 секунди) зададеният от вас бутон. 22

23 Свързване на телефонът ви с компютър myphone Hammer 2 може да бъде свързан с компютър чрез USB кабел. Това ви позволява да прегледате и обмените информация между компютърът ви и телефона. За да го направите: 1) Свържете microusb конектора към вашия телефон (намиращ се в лявата част на телефона) тогава пъхнете USB-A във USB входа на вашият компютър. 2) Върху екрана на телефона би трябвало да се покаже информация относно USB свързаността. 3) Изберете устройството от списъка [mass-storage device]. 23

24 4) Телефонът е свързан към компютъра ви. Съдържанието на паметта може да се прегледа чрез Windows Explorer. 4. Допълнители функции на телефона Настройки време и дата За да настроите времето и датата изберете: [Меню] [Настройки] [Настройки на телефона] [Време и дата]. Изберете [Задай време / дата] и потвърдете с бутон <OK>. Въведете текущото време използвайки клавиатурата. Използвайки навигационния бутон <надолу> въведете текущата дата и потвърдете с <OK> или изберете 24

25 [Запази]. В опцията [Настройки на телефона] [Задай формат] изберете подходящия формат за дата и време на телефона ви. Настройка на език на менюто За да промените езика на телефона изберете: [Меню] [Настройки] [Настройки на телефона] [Език]. Изберете език от списъка. Настройки обаждания Те са достъпни в [Меню] [Регистър обаждания] [Настройки обаждания] [Допълнителни настройки]. Налични са настройки като например: Автоматично набиране, контрол на обаждането (функцията [Напомняне]) 25

26 известия за обаждания или настройки на обаждане. Конфигурация на аларма / аларми От основното меню изберете [Органайзер]. Изберете позицията от списъка [Аларма] Настройте чрез бутоните <нагоре> и <надолу> и тогава потвърдете избора си натискайки бутон <OK>. Изберете нещо от списъка и изберете [Промени]. Изберете функция [Статус] включете (или изключете) алармата. Преместване в менюто надолу (бутон <нагоре>) можете да зададете време на алармата използвайки клавиатурата на телефона. 26

27 Можете да зададете и специфични дни, в които алармата да се пуска (Функция [Повтори], възможни опциите са: веднъж, всеки ден, по желание). По-надолу, има опция [тип аларма] където може да зададете дали алрамта да е само вибрация, звук или и двете. За да потвърдите настройките на алармата изберете [Извърши] [Да]. Фабрични настройки За да върнете фабричните настройки на телефона изберете [Меню] -> [Настройки] -> [Върни фабрични настройки] след това въведете паролата на телефона и потвърдете избора си с бутон <OK>. 27

28 Кода за връщане на настройките е: Фенер За да включите фенерчето натиснете (и задръжте за около 3 секунди) бутона <OK> от клавиатурата на телефона. Включването на фенерчето и изключването му става само чрез натискането на този бутон за 3 секунди. Регистър обаждания Телефонът има възможността да запазва история на обажданията Ви изходящи, входящи, пропуснати и т.н. Опцията се намира в [Меню] -> [Обаждания] -> [Списък с обаждания]. В субменюто има опции 28

29 като: Пропуснати обаждания Проведени разговори Приети разговори Изчисти регистър За да влезете в желаната то вас опция, изберете я от списъка и натиснете бутон <OK>. Календар 29

30 За да отворите апликацията календар изберете: [Меню] -> [Органайзер] -> [Календар]. Bluetooth Телефонът поддържа Bluetooth. Целта му е да се свърже безжично и да обменя файлове с други устройства, които също поддържат функцията Bluetooth. За да настроите модула Bluetooth: [Меню] [Настройки] [Връзка] [Bluetooth]. Наличните опции са: [Статус] натиснете бутон <OK> за да включите или изключите Bluetooth-a. Включването му се сигнализира в горната част на екрана със синя иконка. 30

31 [Видимост] включването на тази опция ще позволи на телефона да бъде намерен от други телефони, таблети и компютри, които също използват Bluetooth. [Моите устройства] има опция (Намери ново устройство) с което е възможно да видите списък с налични устройства, които са включили своя Bluetooth до определен радиус от телефона. Така може да се свържите с други устройства. [Търси аудио устройство] тази опция предоставя възможност да търсите и да се свържите телефонът си с аудио устройства, които използват Bluetooth, например слушалки. [Моето име] Напишете името на 31

32 вашето устройство, под което то ще се показва на другите. Името по подразбиране е myphone Hammer 2. [Допълнителни] тази опция позволява настройката на звук между Bluetooth слушалките и телефонът (функцията [Пренос звук]) и показването на MAC адреса на телефона (функцията [Моят адрес]). Връзка с Bluetooth устройства. За да се свържите с Bluetooth устройство изберете го от списъка на налични устройства и наберете: [Меню] -> [Настройки] -> [Bluetooth] -> [Моите устройства] -> [Намери ново устройство], и тогава изберете устройството от списъка натискайки [Свържи се]. Комуникацията между устройствата ще се установи след 32

33 искане за парола. Натиснете [Да] за да се свържете. 33

34 Изпращане на файлове чрез Bluetooth. За да изпратите файл, който вече е в картата памет на устройството влезете в: [Меню] -> [Файлов мениджър] -> [Карта памет] -> изберете файл от картата памет, който искате да изпратите и отидете на [Опции] -> [Изпрати] -> [via Bluetooth], и тогава намерете другото устройство на което искате да изпратите файла или го добавете към списъка. Файлът ще се изпрати след като бъде потвърдено от получателя. Камера 34

35 Телефонът myphone Hammer 2 разполага с камера, с която могат да се правят снимки и видео клипове. Правене на снимки За да изпратите снимка, отворете апликацията Камера от [Меню] -> [Мултимедия] -> [Камера] или когато сте в основното меню и натиснете бутон <Нагоре>. След като влезете в апликацията камера, насочете камерата така че обекта на снимане да попадне в рамката и натиснете <OK>. Снимката ще бъде запазена в каталога "Снимки" намиращ се на microsd картата на телефона. Снимката може да бъде видяна като използвате апикацията [Виж снимка] (в [Меню] -> [Мултимедия] -> [Албум]) 35

36 Записване на видео Влезте в [Меню] -> [Мултимедия] -> [Камера] или в началното меню натиснете бутон <Нагоре>. След това насочете камерата, така че обекта на снимане да попадне в рамкатаи натиснете бутон <Нагоре>, за да изберете режим камера. Натиснете отново <OK>, за да започнете да снимате. Записаните видеота са запазени в каталог "Видео" върху microsd картата на телефона. Можете да прегледате видеотата чрез апликацията [Видео плейър] (в [Меню] -> [Мултимедия] -> [Видео]). 5. Основни правил за поддръжка на телефона Информация за сертификацията 36

37 (SAR) Мобилният телефон както да предава, така и да получава радио вълни. Телефонът е проектиран и произведен според мерките за сигурност, за да не се надвишава подходящото ниво на енергия предавана от радио вълните, установена от Съвета на Европейският Съюз. Тези ограничения описват позволеното ниво на влияние на радиовълните върху цялото население. Тези изследвания са направени от независи научна организация на база на проучвания. Целта е да се осигури безопасността на всички хора, без значение от тяхната възраст или здравословно състояние. Във връзка с мобилния телефон, нивото на излагане на радио вълни се измерва чрез коефициента SAR (Specific Absorption 37

38 Rate). Границата на коефициента SAR е определен от Съвета на ЕС, и той е 2W/кг и се отнася за средната стойност на 10 грама тъкън. Най-високата стойност на SAR за myphone Hammer 2 е равна на 0,562 W/kg. Декларация за съответствие с директивите на ЕС С настоящото, myphone Sp.o.o декларира, че този продукт отговаря на основните изисквания и другите разпоредби на Европейската Директива 1999/5 / EC. 38

39 39

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Наръчник myphone Hammer 2+ Съдържание: 1 Съдържание:...2 Съдържание на опаковката на myphone Hammer 2+:...4 Технически характеристика на myphone Hammer 2+:...5 1. Дизайн на телефона въведение...6 Включване/Изключване...8

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Ръководство за употреба HAMMER 3+ Сериен номер:

Ръководство за употреба HAMMER 3+ Сериен номер: Ръководство за употреба HAMMER 3+ Сериен номер: 201703 Благодарим Ви, че избрахте телефон HAMMER 3+. Моля прочетете внимателно ръководството. Телефонът Hammer 3+ е предназначен да се използва в GSM мрежи

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА myphone Halo 2 Благодарим ви, че избрахте myphone Halo 2. Моля, прочетете Ръководството внимателно. myphone Halo 2 е предназначен за използване с GSM честоти 900/1800 MHz и 850/1900

Подробно

2017 myphone. Всички права запазени Rumba BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА myphone Rumba Lot number: Благодарим Ви, че избрахте myphone Rumba. Моля п

2017 myphone. Всички права запазени Rumba BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА myphone Rumba Lot number: Благодарим Ви, че избрахте myphone Rumba. Моля п 2017 myphone. Всички права запазени Rumba BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА myphone Rumba Lot number: 201703 Благодарим Ви, че избрахте myphone Rumba. Моля прочетете това ръководство внимателно. БЕЗОПАСНОСТ Прочетете

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

2018 mptech. Всички права запазени BG Ръководство за употреба myphone 7300 Сериен номер:

2018 mptech. Всички права запазени BG Ръководство за употреба myphone 7300 Сериен номер: 2018 mptech. Всички права запазени. 7300 BG Ръководство за употреба myphone 7300 Сериен номер: 201801 1 2018 mptech. Всички права запазени. 7300 BG Благодарим ви, че избрахте телефон myphone 7300. Моля,

Подробно

Instrukcja użytkowania telefonu

Instrukcja użytkowania telefonu Ръководство за употреба myphone Halo S Сериен номер: 201804 1 Ръководство Действителният продукт, придружаващите го аксесоари и някои от функциите му може да се различават от представените в това ръководство

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за употреба HAMMER 3 Сериен номер: Благодарим Ви, че избрахте телефон myphone Hammer 3. Моля прочетете ръководството внимателно. Те

Ръководство за употреба HAMMER 3 Сериен номер: Благодарим Ви, че избрахте телефон myphone Hammer 3. Моля прочетете ръководството внимателно. Те Ръководство за употреба HAMMER 3 Сериен номер: 201703 Благодарим Ви, че избрахте телефон myphone Hammer 3. Моля прочетете ръководството внимателно. Телефон Hammer 3 е предназначен да използва GSM 2G мрежи

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

4 БЪЛГАРСКИ Зареждане Сдвояване Носене Екрани Активност Сън Цели Напомняния Известия 13 Приложения...

4 БЪЛГАРСКИ Зареждане Сдвояване Носене Екрани Активност Сън Цели Напомняния Известия 13 Приложения... 4 БЪЛГАРСКИ Зареждане... 05 Сдвояване... 06 Носене... 08 Екрани... 09 Активност... 10 Сън... 11 Цели... 12 Напомняния... 12 Известия 13 Приложения... 14 Настройки... 15 Технически спецификации 16 П Р Е

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

XL30 Bulgarian quick start guide

XL30 Bulgarian quick start guide Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на www.philips.com/welcome XL300 XL305 Кратко ръководство за потребителя Важни инструкции за безопасност Предупреждение Електрическата мрежа е категоризирана

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr

Tiger_Combo_manual_ukr.cdr SAT INTEGRAL SP1219/1229 HD NORMA/PYXIS Cателитен HD приемник Ръководство за потребителя PHOTO MEDIA Преден и заден панел Преден панел 2 1 1. USB портът за свързване на външен носител се използва за актуализиране

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Nokia 1 Plus Ръководство на потребителя pdfdisplaydoctitle=true pdflang=bg-BG

Nokia 1 Plus Ръководство на потребителя pdfdisplaydoctitle=true pdflang=bg-BG Nokia 1 Plus Ръководство на потребителя Издание 2019-08-27 bg-bg 1 За това ръководство на потребителя Важно: За да се запознаете с важна информация относно безопасното използване на устройството и батерията,

Подробно

Nokia 4.2 Ръководство на потребителя pdfdisplaydoctitle=true pdflang=bg-BG

Nokia 4.2 Ръководство на потребителя pdfdisplaydoctitle=true pdflang=bg-BG Nokia 4.2 Ръководство на потребителя Издание 2019-05-10 bg-bg 1 За това ръководство на потребителя Важно: За да се запознаете с важна информация относно безопасното използване на устройството и батерията,

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

RAZER PHONE 2 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RAZER PHONE 2 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ RAZER PHONE 2 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1. КАКВО ИМА ВЪТРЕ Razer Phone 2* Литиево-йонна батерия (вградена) Бързо зарядно устройство (може да се различава за различните региони) USB-C зареждащ кабел USB-C

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

H240S UM (BULGARIAN)

H240S UM (BULGARIAN) 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Инструкция за твоя мобилен телефон Научете за оформлението, клавишите, дисплея и иконите на вашия мобилен телефон. Бутони (Виж 1.1 Страница 2) Следващата таблица ви дава кратко

Подробно

Nokia 3.2 Ръководство на потребителя pdfdisplaydoctitle=true pdflang=bg-BG

Nokia 3.2 Ръководство на потребителя pdfdisplaydoctitle=true pdflang=bg-BG Nokia 3.2 Ръководство на потребителя Издание 2019-05-10 bg-bg 1 За това ръководство на потребителя Важно: За да се запознаете с важна информация относно безопасното използване на устройството и батерията,

Подробно