І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

Размер: px
Започни от страница:

Download "І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У"

Препис

1

2 І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение в едносменен режим. 2. Учебният ден е с начало 08,00 ч. до 14,25 ч., съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗПУО. 3. За учениците от начален етап на основно образование І-ІV клас - учебните занятия са разпределени по следния начин: - І ІІ клас от 08,05 ч. до 12,40 ч., като продължителността на един учебен час е 35 минути, с голямо междучасие от 25 минути след 2-ри час. /Приложение 1/ - ІІІ ІV клас от 08,00ч. до 13,00 ч., като продължителността на един учебен час е 40 минути, с голямо междучасие от 20 минути след 2-ри час. /Приложение 1/ 4. За учениците от І до ІV клас е въведена целодневна организация на обучение І вариант, съгласно изискванията на чл. 102, ал. 2 от ЗПУО и чл. 20, ал. 1 на Наредба за организация на дейностите в училищното образование на МОН. Разработена е и училищна програма за целодневна организация в СУ Никола Вапцаров с. Борино за учебната година. 5. При целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд. За целта е направено следното разпределение на дейностите в целодневна организация: - І клас и сборна група /ІІ и ІІІ клас/ от 12,30 ч. до 16,50 ч. като занятията са групирани в Блок А /обяд, организиран отдих и спорт/ - 2 ч.; Блок Б /самоподготовка/ - 2 ч.; Блок В /дейности по интереси/ - 2 ч. продължителността на един час е 35 минути /Приложение 2/ - ІV клас от 12,30 ч. до 17,10 ч. като занятията са групирани в Блок А /обяд, организиран отдих и спорт/ - 2 ч.; Блок Б /самоподготовка/ - 2 ч.; Блок В /дейности по интереси/ - 2 ч. продължителността на един час е 40 минути /Приложение 2/ 6. В СУ Никола Вапцаров с. Борино се обучават в дневна форма на обучение 59 ученици от І до ІV клас, разпределени в 4 паралелки. В ЦДО по І вариант са обхванати 59 ученици от І до ІV клас, както следва: - І клас- 15 ученици; - ІІ и ІІІ клас 24 ученици сборна група; - ІV клас 20 ученици Забележка: за учениците от сборна група - ІІ и ІІІ клас, по изключение се прилага разпределение на учебното време с продължителност 35 минути.

3 7. Разпределението на учебния ден в прогимназиален и гимназиален етап V ХІІ клас - е полудневна за учениците от VІІ до ХІІ клас. Учебните занятия започват в 08,00 ч. до 13,30 ч. /за V-VІІІ клас/ и до 14,25 ч. /за ІХ-ХІІ клас/. Продължителността на един учебен час е 45 минути, като след 2-ри час има 20 минути междучасие. 8. Учениците от V и VІ клас се обучават при целодневна организация на учебния ден, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗПУО. 9. Съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование на МОН при целодневната организация на учебния ден учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд. За целта е направено следното разпределение на дейностите в целодневна организация: - V VІ клас от 13,30 ч. до 17,30 ч. - като занятията са групирани в Блок А /обяд, организиран отдих и спорт/ - 1 ч.; Блок Б /самоподготовка/ - 3 ч.; Блок В /дейности по интереси/ - 2 ч. продължителността на един час е 40 минути, без междучасие /Приложение 2/. 10. В СУ Никола Вапцаров с. Борино през учебната година в дневна форма в V и VІ клас се обучават 41 ученици, разпределени в 2 паралелки. В ЦДО по І вариант са обхванати 41 ученици от V и ІV клас както следва: - V клас- 22 ученици; - VІ клас 19 ученици.

4 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 4824, с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 29,тел.:03042/21-45,21-46, Приложение 1 в сила от г. Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА І. За І ІV клас Учебен час за І и ІІ кл. за ІІІ и ІV кл. І час ,00-08,40 междучасие ,40-08,50 ІІ час ,50-09,30 Голямо ,30-09,50 междучасие ІІІ час ,25 09,50-10,30 междучасие 10,25-10,35 10,30-10,40 ІV час 10,35-11,10 10,40-11,20 междучасие 11,10-11,20 11,20-11,30 V час 11,20-11,55 11,30-12,10 междучасие ,10-12,20 VІ час ,20-13,00 Забележка: Продължителност на учебен час за ІІ и ІІІ кл. 35 мин. Продължителност на учебен час за ІІІ и ІV кл. 40 мин. ІІ. за V ХІІ клас начало на І учебен час 08,00 ч. продължителност на учебния час 45 мин. І час 08,00-08,45 междучасие 08,45-08,55 ІІ час 08,55-09,40 Голямо 09,40-10,00 междучасие ІІІ час 10,00-10,45 междучасие ІV час ,40 междучасие V час междучасие VІ час междучасие VІІ час

5 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 4824, с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 29,тел.:03042/21-45,21-46, Приложение 2 в сила от г. Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М ЦДО/ПИГ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 1. Начален етап - продължителност на занятията- 35 мин. ( I,сборна гр. /ІІ,ІІІ клас) БЛОК А обяд, организиран отдих и спорт 2 часа 1 час час БЛОК В самоподготовка 2 часа 1 час час БЛОК С дейности по интереси 2 ч 1 час час Начален етап - продължителност на занятията- 40 мин. (IV клас) БЛОК А обяд, организиран отдих и спорт 2 часа 1 час час БЛОК В самоподготовка 2 часа 1 час час БЛОК С дейности по интереси 2 ч 1 час час Прогимназиален етап V и VІ клас - продължителност на занятията- 40 мин, без междучасия БЛОК А обяд, Организиран отдих и спорт 1 час 1 час 13:30 14:10 БЛОК Б Самоподготовка 3 часа 1 час 14:10 14:50 2 час 14:50 15:30 1 час 15:30 16:10 БЛОК В занимания по интереси 2 часа 2 час 16:10 17:30

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За. ейрсллейскл. юулж^ря УТВЪРЖДАВАМ:. ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година: 2019-

ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛ ИСТРА За. ейрсллейскл. юулж^ря УТВЪРЖДАВАМ:. ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година: 2019- ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За. ейрсллейскл. юулж^ря УТВЪРЖДАВАМ:. ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година: 2019-2020 Форма на обучение: дневна Организация на учебния

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. e клас Учебна година

Подробно

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек 2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” - МАДАН

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” - МАДАН СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ, гр. МАДАН, обл. Смолян, общ.мадан, ул. П.Хилендарски 11, тел.факс 0308/ 2 20-33, e-mail s_madan@abv.bg З А П О В Е Д РД 1923/11.09.2018 г. На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V. а клас Учебна година

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ОБОБЩЕН ТЕКСТ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА Г.

ОБОБЩЕН ТЕКСТ НА ФОРМУЛИТЕ ЗА Г. Приложение към Заповед РД 0143 / 26.02.2019 г. ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО СТАНДАРТИ В ДЕЙНОСТ 311 ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА Формулата за разпределение на средствата за детските градини

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно