УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно"

Препис

1 Химия редовно Технология на нефта и газа редовно Технология на нефта и газа редовно Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно Химия на козметичните средства и повърхностно активните вещества редовно Туризъм - задочно задочно Туризъм - задочно задочно Туризъм редовно Туризъм - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Социална педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Туризъм - задочно задочно Туризъм - задочно задочно Туризъм - задочно задочно Туризъм редовно Туризъм - задочно задочно Туризъм редовно Туризъм редовно Хранителни биотехнологии редовно Биотехнологии редовно Биотехнологии редовно Биотехнологии редовно Туризъм редовно Стопанско управление редовно, платено Туризъм - задочно задочно Туризъм редовно Индустриален мениджмънт редовно Социална педагогика редовно стр.1

2 Електроника - задочно задочно Социална педагогика - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Индустриален мениджмънт - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Компютърни системи и технологии - задочно задочно Социална педагогика - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Социална педагогика - задочно задочно Социална педагогика - задочно задочно Техника и технологии в транспорта - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Техника и технологии в транспорта редовно Софтуерно инженерство редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Електроника редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Химични технологии и психология на кризисните ситуации редовно Химични технологии и психология на кризисните ситуации редовно Химия редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Туризъм редовно Туризъм редовно Туризъм редовно Българска филология редовно Електроника редовно История и философия редовно стр.2

3 Софтуерно инженерство редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Социална педагогика редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Техника и технологии в транспорта - задочно задочно Електроника редовно Електроника редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Хранителни биотехнологии редовно Биотехнологии редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Социална педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Български език и история редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Български език и история редовно Инженерни материали редовно Стопанско управление редовно, платено Български език и история редовно стр.3

4 Компютърни ситеми и технологии редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно История и философия редовно Български език и история редовно Българска филология редовно Българска филология редовно Биотехнологии редовно Индустриален мениджмънт редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Химия на козметичните средства и повърхностно активните вещества редовно Стопанско управление редовно, платено Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Българска филология редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно История и философия редовно Български език и история редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Стопанско управление редовно, платено Предучилищна педагогика и чужд език редовно Софтуерно инженерство - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Стопанско управление редовно, платено Екология и опазване на околната среда редовно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно стр.4

5 Индустриален мениджмънт редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Електроника - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Електроника - задочно задочно Маркетинг редовно, платено Социална педагогика редовно Социална педагогика редовно Туризъм - задочно задочно Техника и технологии в транспорта - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Маркетинг редовно, платено Химия редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Електроника редовно Софтуерно инженерство редовно Български език и история редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Хранителни биотехнологии редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Маркетинг редовно, платено Екология и опазване на околната среда - задочно задочно стр.5

6 Софтуерно инженерство редовно Софтуерно инженерство редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Туризъм редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Туризъм - задочно задочно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Софтуерно инженерство - задочно задочно Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно Туризъм - задочно задочно Софтуерно инженерство - задочно задочно Туризъм - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Българска филология редовно Туризъм редовно Електроника - задочно задочно Маркетинг - задочно задочно, платено Индустриален мениджмънт редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Софтуерно инженерство - задочно задочно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Маркетинг - задочно задочно, платено Социална педагогика - задочно задочно Социална педагогика - задочно задочно Туризъм - задочно задочно стр.6

7 Предучилищна педагогика и чужд език редовно Туризъм - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Компютърни ситеми и технологии редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Начална училищна педагогика и чужд език редовно Химия редовно Софтуерно инженерство редовно Софтуерно инженерство редовно Маркетинг редовно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Български език и история редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Български език и история редовно Български език и история редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Български език и история редовно Химия на козметичните средства и повърхностно активните вещества редовно Хранителни биотехнологии редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Туризъм - задочно задочно История и философия редовно Български език и история редовно Електроника - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно стр.7

8 Електроника редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Туризъм - задочно задочно Български език и история редовно Български език и история редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Маркетинг - задочно задочно, платено Социална педагогика - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Туризъм редовно Социална педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Технология на нефта и газа редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Компютърни системи и технологии - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Техника и технологии в транспорта - задочно задочно Българска филология редовно Маркетинг редовно, платено Маркетинг - задочно задочно, платено Стопанско управление - задочно задочно, платено Български език и история редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Индустриален мениджмънт - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно стр.8

9 Българска филология редовно Социална педагогика - задочно задочно Маркетинг - задочно задочно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Софтуерно инженерство - задочно задочно Индустриален мениджмънт редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Софтуерно инженерство редовно Стопанско управление редовно, платено Стопанско управление редовно, платено Предучилищна педагогика и чужд език редовно Български език и история редовно Маркетинг редовно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Социална педагогика - задочно задочно Туризъм редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Стопанско управление редовно, платено Стопанско управление - задочно задочно, платено Български език и история редовно Български език и история редовно Български език и история редовно Български език и история редовно Туризъм редовно Туризъм - задочно задочно Туризъм редовно стр.9

10 Химия редовно Хранителни биотехнологии редовно Компютърни ситеми и технологии редовно История и философия редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Екология и опазване на околната среда редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Електроника редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно История и философия редовно Електроника редовно Индустриален мениджмънт редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Софтуерно инженерство редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Туризъм редовно Техника и технологии в транспорта редовно Туризъм редовно Българска филология редовно Индустриален мениджмънт редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Български език и история редовно Социална педагогика редовно Индустриален мениджмънт редовно Туризъм редовно стр.10

11 Туризъм - задочно задочно Туризъм редовно Български език и история редовно Туризъм редовно Туризъм - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Маркетинг редовно, платено Компютърни системи и технологии - задочно задочно Инженерни материали - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Компютърни ситеми и технологии редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Туризъм редовно Българска филология редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Софтуерно инженерство редовно История и философия редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Стопанско управление редовно, платено Електроника редовно Софтуерно инженерство редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Социална педагогика - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Стопанско управление редовно, платено История и философия редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно стр.11

12 Индустриален мениджмънт - задочно задочно Социална педагогика редовно Туризъм редовно Химични технологии и психология на кризисните ситуации редовно Химични технологии и психология на кризисните ситуации редовно Туризъм редовно Туризъм - задочно задочно Химия редовно Социална педагогика - задочно задочно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Стопанско управление редовно, платено Предучилищна педагогика и чужд език редовно Химия редовно Българска филология редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Стопанско управление редовно, платено Стопанско управление - задочно задочно, платено Българска филология редовно Екология и екологичен мениджмънт редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Химия редовно Туризъм редовно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Туризъм редовно Българска филология редовно Българска филология редовно Българска филология редовно стр.12

13 Маркетинг - задочно задочно, платено Начална училищна педагогика и чужд език редовно Туризъм редовно Екология и опазване на околната среда редовно Екология и опазване на околната среда редовно Екология и опазване на околната среда редовно Туризъм - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Маркетинг редовно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Българска филология редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Български език и история редовно Екология и опазване на околната среда редовно Маркетинг редовно, платено Предучилищна педагогика и чужд език редовно Екология и екологичен мениджмънт редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Химия редовно Туризъм - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Технология на водата редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Химично инженерство - задочно задочно Български език и история редовно Софтуерно инженерство - задочно задочно Софтуерно инженерство - задочно задочно Софтуерно инженерство - задочно задочно Компютърни системи и технологии - задочно задочно стр.13

14 Маркетинг - задочно задочно, платено Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Туризъм - задочно задочно Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно Туризъм редовно История и философия редовно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Стопанско управление редовно, платено Стопанско управление редовно, платено Компютърни технологии в пречистването на води редовно Стопанско управление редовно, платено Компютърни системи и технологии - задочно задочно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено Стопанско управление - задочно задочно, платено Български език и история редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Софтуерно инженерство - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Екология и опазване на околната среда - задочно задочно стр.14

15 Компютърни ситеми и технологии редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Българска филология редовно Биотехнологии редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Социална педагогика редовно Електроника редовно Електроника редовно Туризъм редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Компютърни ситеми и технологии редовно Индустриален мениджмънт редовно Електроника редовно Туризъм редовно Маркетинг редовно, платено Стопанско управление редовно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Инженерни материали - задочно задочно Електроника редовно Социална педагогика - задочно задочно Компютърни ситеми и технологии редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Българска филология редовно Туризъм - задочно задочно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Туризъм редовно Маркетинг редовно, платено Маркетинг редовно, платено стр.15

16 Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Туризъм - задочно задочно Стопанско управление редовно, платено Хранителни биотехнологии редовно Туризъм - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Стопанско управление редовно, платено Български език и история редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Стопанско управление редовно, платено Туризъм - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Български език и история редовно Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно Стопанско управление редовно, платено Маркетинг - задочно задочно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Български език и история редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Индустриален мениджмънт - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Компютърни ситеми и технологии редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Стопанско управление - задочно задочно, платено стр.16

17 Стопанско управление - задочно задочно, платено Туризъм - задочно задочно Индустриален мениджмънт редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Софтуерно инженерство - задочно задочно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Софтуерно инженерство редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Маркетинг - задочно задочно, платено Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно Туризъм редовно Маркетинг редовно, платено Софтуерно инженерство редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Технология на матириалите и мениджмънт - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Туризъм - задочно задочно Маркетинг - задочно задочно, платено Стопанско управление редовно, платено Софтуерно инженерство редовно Екология и опазване на околната среда редовно История и философия редовно Социална педагогика - задочно задочно Туризъм редовно Маркетинг - задочно задочно, платено стр.17

18 Техника и технологии в транспорта редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Индустриален мениджмънт редовно Български език и история редовно Химично инженерство редовно Българска филология редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Индустриален мениджмънт редовно Социална педагогика редовно Химично инженерство редовно Туризъм - задочно задочно Стопанско управление редовно, платено История и философия редовно Електроника - задочно задочно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Туризъм редовно Маркетинг редовно, платено Химично инженерство - задочно задочно Електроника - задочно задочно Електроника - задочно задочно Електроника - задочно задочно Неорганични химични технологии - задочно задочно Неорганични химични технологии - задочно задочно Неорганични химични технологии - задочно задочно Неорганични химични технологии - задочно задочно Електроника редовно Електроника редовно Електроника - задочно задочно стр.18

19 Електроника редовно Софтуерно инженерство - задочно задочно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Електроника - задочно задочно Електроника редовно Електроника редовно Органични химични технологии - задочно задочно Електроника редовно Електроника редовно Електроника - задочно задочно Електроника - задочно задочно Електроника - задочно задочно Химично инженерство - задочно задочно Неорганични химични технологии - задочно задочно Електроника - задочно задочно Електроника - задочно задочно Техника и технологии в транспорта редовно Техника и технологии в транспорта редовно Електроника редовно Техника и технологии в транспорта редовно Електроника - задочно задочно Химично инженерство редовно Електроника - задочно задочно Софтуерно инженерство - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Софтуерно инженерство редовно Химични технологии и психология на кризисните ситуации - задочно задочно стр.19

20 Маркетинг - задочно задочно, платено Предучилищна педагогика и чужд език редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Софтуерно инженерство редовно Социална педагогика редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно История и философия редовно Софтуерно инженерство редовно Туризъм редовно Социална педагогика - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Българска филология редовно Стопанско управление редовно, платено Социална педагогика редовно Социална педагогика - задочно задочно Предучилищна педагогика и чужд език редовно Туризъм редовно Маркетинг редовно, платено Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Техника и технологии в транспорта - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Туризъм редовно Маркетинг - задочно задочно, платено Социална педагогика редовно Технология на нефта и газа редовно Органични химични технологии - задочно задочно Биотехнологии редовно Туризъм редовно Предучилищна педагогика и чужд език редовно стр.20

21 История и философия редовно Техника и технологии в транспорта редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика - задочно задочно Туризъм редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Българска филология редовно Индустриален мениджмънт редовно Софтуерно инженерство - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Социална педагогика редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Компютърни ситеми и технологии редовно Компютърни системи и технологии - задочно задочно Предучилищна и начална училищна педагогика редовно Индустриален мениджмънт - задочно задочно Компютърни ситеми и технологии редовно Електроника редовно Туризъм редовно Хранителни биотехнологии редовно Индустриален мениджмънт редовно Компютърни ситеми и технологии редовно Туризъм редовно Индустриален мениджмънт редовно Индустриален мениджмънт редовно Туризъм редовно Стопанско управление - задочно задочно, платено Софтуерно инженерство - задочно задочно стр.21

22 Възстановени студенти Химично инженерство - задочно задочно Органични химични технологии редовно Органични химични технологии редовно Органични химични технологии - задочно задочно Биотехнологии редовно Биотехнологии редовно Биотехнологии редовно Технология на матириалите и мениджмънт - задочно задочно Компютърни ситеми и технологии редовно Технология на матириалите и мениджмънт - задочно задочно Технология на водата редовно Технология на материалите и мениджмънт редовно Химично инженерство - задочно задочно Технология на матириалите и мениджмънт - задочно задочно Технология на матириалите и мениджмънт - задочно задочно Софтуерно инженерство редовно Електроника - задочно задочно Български език и история редовно Българска филология редовно Български език и история редовно Български език и история редовно Начална училищна педагогика и чужд език редовно Екология и опазване на околната среда редовно Индустриален мениджмънт редовно Стопанско управление редовно, платено Маркетинг редовно, платено Маркетинг - задочно задочно, платено Маркетинг редовно, платено стр.22

23 Туризъм редовно Стопанско управление редовно, платено Индустриален мениджмънт редовно Туризъм редовно Органични химични технологии редовно Туризъм редовно Стопанско управление редовно, платено Туризъм редовно Туризъм редовно Индустриален мениджмънт редовно Български език и история редовно Български език и история редовно Технология на водата редовно Туризъм редовно Химия редовно Органични химични технологии редовно Стопанско управление редовно, платено Технология на матириалите и мениджмънт - задочно задочно Органични химични технологии - задочно задочно Стопанско управление редовно, платено Неорганични химични технологии - задочно задочно Химично инженерство редовно Технология на материалите и мениджмънт редовно Екология и опазване на околната среда редовно стр.23

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приети по първа желана специалност, че трябва да се запишат

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

Класиране за ОКС "Магистър" за учебната 2019/2020 година Входящ Специалност/форма на обучение 1 Растителна защита, задочно обучение, държавна поръчка

Класиране за ОКС Магистър за учебната 2019/2020 година Входящ Специалност/форма на обучение 1 Растителна защита, задочно обучение, държавна поръчка Класиране за ОКС "Магистър" за учебната 2019/2020 година Входящ Специалност/форма на обучение 1 Растителна защита, задочно обучение, държавна 1 Лозарство с основи на винарството, задочно обучение, платено

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ І КУРС 2. Имунология и Биотехнология фармакологично активни вещества 8. Технология на лечебно-козметичните препарати 9. Наркомании 12. Клинична хомеопатия 13. Патофизиология на някои социално значими заболявания

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 019/00 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ИД з.118 ФЛГ приложна математика 1а гр.(з.118 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ СПОРТ систематика на растенията

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ РАЙНА КНЯГИНЯ гр.хасково, ул. Добруджа 79, тел./факс , З А П О В Е Д 394 от 0

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ РАЙНА КНЯГИНЯ гр.хасково, ул. Добруджа 79, тел./факс ,   З А П О В Е Д 394 от 0 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ РАЙНА КНЯГИНЯ гр.хасково, ул. Добруджа 79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg З А П О В Е Д 394 от 07. 02.208 г. На основание чл. 258, ал. от Закона за

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Klas_mag2019.xls

Klas_mag2019.xls ХТМУ - София, 08.10.2019 г. Утвърдил:.../п/... /Ректор проф. д-р инж. Сеня ТЕРЗИЕВА-ЖЕЛЯЗКОВА/ ПРИЕТИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СТЕПЕН "МАГИСТЪР" СЛЕД СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020 - ПЪРВИ ЕТАП

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно