TA

Размер: px
Започни от страница:

Download "TA"

Препис

1 Европейски парламент ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално тези от 25 февруари 2016 г. 1 относно хуманитарното положение в Йемен и от 9 юли 2015 г. 2 относно положението в Йемен, като взе предвид заключенията на Съвета относно Йемен от 3 април 2017 г., като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 октомври 2016 г. относно нападението в Йемен и от 19 октомври 2016 г. относно прекратяването на огъня в Йемен, като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции 2216 (2015 г.), 2201 (2015 г.) и 2140 (2014 г.), като взе предвид проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева на 25 април 2017 г., като взе предвид призива на специалния докладчик на Организацията на обединените нации относно правата на човека и международните санкции, Идрис Джазаири, на 12 април 2017 г. за прекратяване на морската блокада на Йемен, като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн от 10 октомври 2016 г. относно скандалното нападение над погребение в Йемен, от 10 февруари 2017 г. относно цивилните лица, попаднали между враждуващите страни в Йемен, и от 24 март 2017 г. относно убийството на над 100 цивилни граждани в даден месец, включително рибари и бежанци, когато конфликтът в Йемен достига своята втора годишнина, 1 Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2015)0270.

2 като взе предвид изявленията на специалния пратеник на ООН за Йемен Исмаил Оулд Шейх Ахмед от 21 октомври и 19 ноември 2016 г. и от 30 януари 2017 г., като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник, А. като има предвид, че хуманитарното положение в Йемен е катастрофално; като има предвид, че през февруари 2017 г. Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви положението в Йемен като най-голямата в света извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност ; като има предвид, че през май 2017 г. Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA) съобщи, че 17 милиона души в Йемен се нуждаят от продоволствена помощ, като 7 милиона от тях са изправени пред извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност ; като има предвид, че 2,2 милиона деца страдат от тежка форма на остро недохранване, като на всеки десет минути едно дете умира от предотвратими причини; като има предвид, че има 2 милиона вътрешно разселени лица и 1 милион завърнали се лица; Б. като има предвид, че последиците от настоящия конфликт са опустошителни за страната и нейното население; като има предвид, че въпреки международните призиви за намиране на политическо решение на кризата, страните по конфликта не успяха да постигнат уреждане на спора и боевете продължават; като има предвид, че нито една от страните не е постигнала военна победа и вероятно няма да го направи и в бъдеще; В. като има предвид, че съгласно ООН от март 2015 г. насам около души са били убити и над ранени в насилието; като има предвид, че сраженията, както на земята, така и във въздуха, са направили невъзможно за наблюдателите на Службата на ООН за правата на човека (СВКПЧ) да получат достъп до зоната, за да се установи броят на жертвите сред цивилното население, което означава, че тези цифри отразяват само смъртните случаи и нараняванията, които СВКПЧ е успяла да провери и потвърди; като има предвид, че гражданската инфраструктура и институциите на Йемен са сериозно засегнати от войната и за тях става все по-невъзможно да предоставят основни услуги; като има предвид, че системата на здравеопазването се намира на ръба на срив и ключовите работещи непосредствено с пациенти медицински работници не са получавали заплатите си с месеци; Г. като има предвид, че Йемен е изправен пред втора епидемия на холера и на остра диария, която доведе до над предполагаеми случая на холера и до смъртта на почти 800 души в периода между 27 април и 8 юни 2017 г. в цялата страна; Д. като има предвид, че уязвимите групи, като жените и децата, са особено засегнати от продължаващите враждебни действия и хуманитарната криза, и като има предвид, че безопасността и благосъстоянието на жените и момичетата е предмет на особена загриженост; като има предвид, че децата са уязвими, по-специално във връзка с увеличаването на насилието в Йемен, като деца са убити, а ранени, както е документирано от ООН; Е. като има предвид, че вследствие на насилието повече от деца не бяха в състояние да възобновят своето образование през миналата учебна година, с което общият брой на децата, които не ходят на училище в Йемен надхвърля 2 милиона

3 според УНИЦЕФ; като има предвид, че децата, които не ходят на училище, са изложени на риск да бъдат вербувани за борба; Ж. като има предвид, че вносът осигурява почти 90 % от основните хранителни продукти на страната; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за правата на човека и международните санкции подчерта, че въздушната и морската блокада, наложена на Йемен от коалиционните сили от март 2015 г. насам е една от основните причини за хуманитарната катастрофа, а насилието в страната и повсеместният недостиг на гориво нарушиха вътрешните мрежи за доставки на храна; З. като има предвид, че стабилен и сигурен Йемен с добре работещо правителство е от ключово значение за международните усилия за борба срещу екстремизма и насилието в региона и извън него, както и за мира и стабилността в самия Йемен; И. като има предвид, че положението в Йемен крие сериозни рискове за стабилността на региона, по-специално на Африканския рог, Червено море и поширокия регион на Близкия Изток; като има предвид, че Ал-Кайда на Арабския полуостров (АКАП) успява да се възползва от влошаването на политическата ситуация и на положението по отношение на сигурността в Йемен, разширявайки своето присъствие и увеличавайки броя и мащаба на своите терористични нападения; като има предвид, че АКАП и т.нар. Ислямска държава /Даиш установиха присъствието си в Йемен и извършват терористични нападения, убивайки стотици хора; Й. като има предвид, че в своята резолюция от 25 февруари 2016 г. Парламентът призова за инициатива, насочена към налагане на оръжейно ембарго на ЕС срещу Саудитска Арабия, в съответствие с Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета от 8 декември 2008 г.; К. като има предвид, че както хутите, така и съюзническите сили са обвинени в извършването на сериозни нарушения на международното право на водене на война, тъй като са заложили забранени противопехотни мини, малтретирали са задържани лица и са изстреляли безразборно ракети в населени места в Йемен и в южната част на Саудитска Арабия; Л. като има предвид, че общият размер на хуманитарната помощ на ЕС за Йемен за 2015 г. и 2016 г. възлиза на 120 милиона евро; като има предвид, че размерът на помощта за 2017 г. е 46 милиона евро; като има предвид, че въпреки проявата на високо равнище за набиране на средства за хуманитарната криза в Йемен, проведена в Женева през април 2017 г. и по време на която бяха поети ангажименти от различни държави и организации в размер на 1,1 милиарда щатски долара, към 9 май 2017 г. донорите са предоставили средства, възлизащи едва на 28 % от призива на ООН за хуманитарна помощ за Йемен за 2017 г. в размер на 2,1 милиарда щатски долара; като има предвид, че допълнителна сума в размер на 70 милиона евро се очаква да бъде мобилизирана в помощ за развитие през 2017 г.; 1. изразява дълбока загриженост от обезпокоителното влошаване на хуманитарното положение в Йемен, което се характеризира с широко разпространена продоволствена несигурност и тежко недохранване, безразборни нападения срещу

4 цивилното население и медицински и хуманитарни работници, разрушаването на гражданска и медицинска инфраструктура, продължаването на въздушните удари, наземните сражения и артилерийския обстрел въпреки многократните призиви да се възобнови прекратяването на враждебните действия; 2. изразява дълбоко съжаление във връзка с предизвиканата от конфликта загуба на човешки живот и страданието на хората, попаднали в обсега на сраженията, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен; настоятелно призовава всички страни да потърсят незабавно примирие и да се върнат на масата за преговори; отново заявява своята подкрепа за териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Йемен; 3. изразява дълбока загриженост, че продължаващите въздушни удари и наземните сражения доведоха до смъртта на хиляди цивилни лица, разселването и загубата на средства за препитание, излагащи на риск живота на още повече хора, допълнително дестабилизираха Йемен, разрушават физическата инфраструктура на страната, създадоха нестабилност, от която се възползваха терористични и екстремистки организации, като ИДИЛ/Даиш и АКАП, и изостриха вече критичното хуманитарно положение; 4. осъжда най-категорично всички терористични нападения и насилието срещу цивилното население, в т.ч. бомбардировките, използването на касетъчни боеприпаси, ракети, артилерийски обстрел, снайперистки огън и ракетни нападения и сведенията за използване на противопехотни мини, както и нападенията, довели до разрушаването на цивилни инфраструктурни обекти, включително училища, медицинска инфраструктура, жилищни райони, пазари, водоснабдителни системи, пристанища и летища; 5. настоятелно призовава правителството на Йемен да поеме своята отговорност в борбата с ИДИЛ/Даиш и АКАП, които се възползват от съществуващата нестабилност; припомня, че всеки терористичен акт представлява престъпление и е неоправдан, независимо от мотивацията и от това кога, къде и от кого е извършен; подчертава необходимостта всички страни по конфликта да предприемат решителни действия срещу подобни групировки, чиито дейности представляват сериозна заплаха за уреждането на конфликта по пътя на преговорите и за сигурността в региона и извън него; 6. отново призовава всички страни и техните регионални и международни поддръжници да спазват международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, да гарантират защитата на цивилното население и да се въздържат от пряко насочване на удари срещу цивилна инфраструктура, по-конкретно медицинска инфраструктура и водоснабдителни системи; припомня, че целенасочените нападения срещу цивилно население и цивилна инфраструктура, в това число болници и медицински персонал, представлява тежко нарушение на международното хуманитарно право; настоятелно призовава международната общност да направи необходимото за международното наказателно преследване на отговорните за нарушенията на международното право, извършени в Йемен; подкрепя в това отношение призива на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн за създаването на независим международен орган, който да проведе задълбочено

5 разследване на престъпленията, извършени по време на конфликта в Йемен; подчертава, че гарантирането на отчетност за нарушенията е абсолютно наложително за постигането на трайно уреждане на конфликта; 7. припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде решена само чрез приобщаващ процес на преговори, ръководен от Йемен и включващ всички засегнати страни, с пълното и конструктивно участие на жените, водещо до приобщаващо политическо решение; отново заявява своята подкрепа за усилията на генералния секретар на ООН, специалния пратеник на ООН за Йемен и Европейската служба за външна дейност за улесняване на възобновяването на преговорите и настоятелно призовава всички страни по конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; подчертава, че осъществяването на мерки за изграждане на доверие, като например незабавни стъпки за трайно примирие, механизъм за наблюдение от ООН на изтеглянето на силите, улесняване на хуманитарния и търговския достъп и освобождаване на политическите затворници, е от първостепенно значение за улесняване на връщането към курса на политически действия; 8. настоятелно призовава Саудитска Арабия и Иран да работят за подобряване на двустранните отношения и да се стремят да работят заедно, за да сложат край на сраженията в Йемен; 9. подкрепя призива на ЕС към всички страни по конфликта да предприемат всички необходими стъпки, за да предотвратяват и реагират на всички форми на насилие, включително на сексуалното насилие и насилието, основано на пола, в ситуациите на въоръжен конфликт; решително осъжда нарушенията на правата на детето и изразява безпокойство за ограничения достъп на децата дори и до основни здравни грижи и образование; осъжда набирането и използването на деца войници във въоръжени действия; призовава ЕС и международната общност да подкрепят рехабилитацията и реинтегрирането на демобилизирани деца в общността; 10. призовава всички страни по конфликта да работят за премахване на всички логистични и финансови пречки, които засягат вноса и разпространението на храна и медицински доставки за нуждаещото се цивилно население; настоятелно призовава страните по конфликта по-специално да гарантират цялостното и ефективно функциониране на големите търговски входни пунктове, като например пристанищата Ходейда и Аден; подчертава тяхното значение като жизненоважни снабдителни пътища за хуманитарна подкрепа и стоки от първа необходимост; призовава за повторното отваряне на летището на Сана за търговски полети, така че там да могат да бъдат доставяни със самолети спешно необходимите лекарства и стоки, а йеменските граждани, нуждаещи се от медицинско лечение, да могат да бъдат превозвани оттам; 11. призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно относимите насоки на ЕС; отново заявява поспециално необходимостта от строго прилагане от всички държави членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно износа на оръжие; припомня в това отношение своята резолюция от 25 февруари 2016 г.;

6 12. подчертава, че е важно овластяването на местните органи и изграждането на техния капацитет при предоставянето на услуги, както и включването на йеменската диаспора и международните НПО в подкрепа на критичните сектори за предоставяне на услуги; подчертава по-специално неотложната необходимост ЕС и други международни участници да се справят с епидемията от холера и да подкрепят системата на здравеопазване с цел предотвратяване на нейния срив, включително като улеснят доставките и плащанията на заплатите за работещите непосредствено с пациенти медицински работници, които са от жизненоважно значение за хуманитарното реагиране; 13. приветства факта, че ЕС и неговите държави членки са готови да увеличат хуманитарната помощ за населението в цялата страна, в отговор на нарастващите нужди, както и да мобилизират помощта си за развитие за финансиране на проекти в критичните сектори; приветства ангажиментите, поети по време на донорската среща на високо равнище за хуманитарната криза в Йемен, и подчертава необходимостта от координирани хуманитарни действия под ръководството на ООН с цел облекчаване на страданието на народа на Йемен; настоятелно призовава освен това всички държави да изпълнят поетите по време на донорската среща ангажименти, за да допринесат за удовлетворяването на хуманитарните нужди; 14. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност спешно да предложи цялостна стратегия на ЕС за Йемен и да даде нов тласък за инициативата за мир на Йемен под егидата на ООН; във връзка с това призовава за назначаването на специален представител на ЕС за Йемен; 15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен.

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Съвет на Европейския съюз ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ Спасяване на човешки живот и облекчаване на човешкото страдание Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ИЗРАЗ НА СОЛИДАРНОСТ Чрез предоставянето на хуманитарна

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 23.5.2018 A8-0159/7 7 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Малин Бьорк, Щефан Ек, Палома Лопес Бермехо, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан

Подробно

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD P7_TA(2010)0350 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

Slide 1

Slide 1 Кръгла маса Взаимодействие за прилагане изискванията на Директивата 2012/29/ЕС Видин, 12 март 2015 г. ИСДП Изисквания на Директивата: Член 22 от Директива 2012/29/ЕС изисква държавата да гарантира, че

Подробно