СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво"

Препис

1 СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация на хотелиерството - АЕ Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4002 Организация на обслужването в хотелиерството Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4003 Произв. и обсл. в заведенията за хран. и развл. - АЕ Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4004 Кетеринг - АЕ Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4005 Произв. на кулинарни изд. и напитки Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0201 Чужди езици - АЕ;НЕ/ИЕ; М Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0202 Чужди езици - АЕ; НЕ/ИЕ; ИЦ Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0203 Хуманитарни науки - АЕ Витоша 2. СУ "Акад.Ем. Станев" 0204 Обществени науки - АЕ Витоша 26 СУ "Йордан Йовков" 2601 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Витоша ПГЕБ 4011 Екология и ООС - АЕ Витоша ПГЕБ 4012 Технол. на хомеопат. и фитопрод. - АЕ Витоша ПГЕБ 4013 Технол.на фарм,и парфюм.козм.прод. - АЕ Витоша ПГЕБ 4014 Технологичен и микробиологичен контрол в хим. производства Витоша ПГЕБ 4015 Технол.на фарм,и парфюм.козм.прод. - НЕ Връбница 74 СУ "Гоце Делчев" 0741 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Връбница 74 СУ "Гоце Делчев" 0742 Природни науки - АЕ Връбница 140. СУ "Иван Богоров" 1401 Изобразително изкуство Връбница 140. СУ "Иван Богоров" 1402 Български танци Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0181 Чужди езици - АЕ;НЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0182 Чужди езици - НЕ;АЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0183 Чужди езици - ФЕ;ИЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0184 Чужди езици - ФЕ;АЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0185 Чужди езици - ЯЕ;АЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0186 Чужди езици - АрЕ;АЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0187 Чужди езици - КитЕ;АЕ Възраждане 18 СУ "Уилям Гладстон" 0188 Чужди езици - КорЕ;АЕ Възраждане 30 СУ "Братя Миладинови" 0301 Чужди езици - ИЕ;АЕ Възраждане 30 СУ "Братя Миладинови" 0302 Чужди езици - ИЕ;АЕ; ИТ Възраждане 30 СУ "Братя Миладинови" 0303 Икономическо развитие - АЕ;НЕ Възраждане 32.СУИЧЕ 0321 Чужди езици - АЕ;НЕ Възраждане 32.СУИЧЕ 0322 Чужди езици - АЕ;ИЕ Възраждане 32.СУИЧЕ 0323 Чужди езици - АЕ;ФЕ Възраждане 32.СУИЧЕ 0324 Чужди езици - АЕ;РЕ 0 0 0

2 36 Възраждане 91 НЕГ 0911 Чужди езици - НЕ;АЕ/РЕ Възраждане 134. СУ "Д. Дебелянов" 1341 Чужди езици - АЕ;Ивр Възраждане 134. СУ "Д. Дебелянов" 1342 Природни науки - АЕ Възраждане 134. СУ "Д. Дебелянов" 1343 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4021 Медицинска техника - НЕ Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4022 Измервателна и организационна техника - АЕ Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4023 Лазерна и оптична техника - АЕ Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4024 Кинотехника, аудио- и видеосистеми - АЕ Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4025 Компютърна техника и технологии - АЕ Възраждане НПГПТО "М.В.Ломоносов" 4026 Очна оптика - АЕ Възраждане ПГТКИ 4031 Бутикови облекла АЕ Възраждане ПГТКИ 4032 Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи Възраждане ПГТКИ 4033 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия Възраждане ПГТКИ 4034 Конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия Възраждане ПГ по ПСТТ 4051 Пътно строителна техника Възраждане ПГ по ПСТТ 4052 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства Възраждане ПГ по ПСТТ 4053 Подемно-транспортна техника с електрозадвижване Изгрев 105. СУ "Атанас Далчев" 1051 Чужди езици - ИтЕ Изгрев 105. СУ "Атанас Далчев" 1052 Чужди езици - АЕ Изгрев 105. СУ "Атанас Далчев" 1053 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1191 Хуманитарни науки-ае Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1192 Природни науки - АЕ Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1193 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Изгрев 119 СУ "Акад. М. Арнаудов" 1194 Чужди езици - РЕ Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4071 Промишлена електроника Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4072 Микропроцесорна техника Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4073 Компютърна техника и технологии Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4074 Компютърни мрежи Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4075 Системно програмиране Изгрев СПГЕ "Джон Атанасов" 4076 Приложно програмиране Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4081 Съдебна администрация /дуално/ Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4082 Извършване на термални процед. в балнеол. и др. възстанов. центр. /дуално/ Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4083 Фризьорство Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4084 Организация и технология на фризьорските услуги Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4085 Козметика Изгрев ПГФК "Княгиня Евдокия" 4086 Маникюр, педикюр и ноктопластика Илинден 3 СУ "МАРИН ДРИНОВ" 0031 Изобразително изкуство - РЕ Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0331 Чужди езици - АЕ;НЕ Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0332 Чужди езици - АЕ;ИЕ Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0333 Чужди езици - АЕ;РЕ 1 0 0

3 76 Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0334 Чужди езици - АЕ;КитЕ/ГрЕ Илинден 33 ЕГ "СВЕТА СОФИЯ" 0335 Чужди езици - ФЕ;АЕ/ПортЕ Илинден 113 СУ"Сава Филаретов" 1131 Физическо възпитание и спорт Илинден 113 СУ"Сава Филаретов" 1132 Предприемачески Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4401 Електрообзав. на трансп. техника Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4402 Електрообзавеждане на ел. превозни средства за гр. транспорт /дуална/- АЕ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4403 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника /дуална/ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4404 Газова техника /дуално/ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4405 Възобновяеми енергийни източници Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4406 Топлотехника - отоплит., климатична,вентилационна и хладилна /дуално/ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4407 Автотранспортна техника/дуално/ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4408 Автотранспортна техника Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4409 Автомобилна мехатроника Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4410 Автомобилна мехатроника /дуално/ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4411 Електрически превозни средства Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4412 Ремонт на летателни апарати /дуално/ Илинден ПГТЕ "Хенри Форд" 4413 Експлоатация на автомобилния транспорт Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4101 Системно програмиране Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4102 Приложно програмиране Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4103 Телекомуникационни системи Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4104 Микропроцесорна техника Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4105 Комп. техника и технологии Илинден ПГАВТ "А.С.ПОПОВ" 4106 Компютърни мрежи Илинден ПГХВТ 4111 Производство на захар и захарни изделия - АЕ Илинден ПГХВТ 4112 Производство на захар и захарни изделия Илинден ПГХВТ 4113 Производство на месо, месни пр. и риба - АЕ Илинден ПГХВТ 4114 Производство на месо, месни пр. и риба Искър 68 СУ"Акад.Никола Обрешков" 0681 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Искър 69 СУ "Д. Маринов" 0691 Икономическо развитие - АЕ Искър 108 СУ "Н.Беловеждов" 1081 Предприемачески Искър 108 СУ "Н.Беловеждов" 1082 Предприемачески - АЕ Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, гара Искър 4121 Спедиция, транспортна и скл. логистика-ае Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, гара Искър 4122 Автомобилна мехатроника - АЕ Искър ПГ ПО ТРАНСПОРТ, гара Искър 4123 Автотранспортна техника Красна поляна 17 СУ "Дамян Груев" 0171 Чужди езици - ФЕ; ИЕ/ИтЕ Красна поляна 28 СУ "А. Константинов" 0281 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Красна поляна 123 СУ "Стефан Стамболов 1231 Логистика и товарни услуги Красна поляна 135 СУ 1351 Социална работа с деца и семейства в риск Красна поляна СГХСТ 4131 Контрол на кач. и безоп. на храни и напитки Красна поляна СГХСТ 4132 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Красна поляна СГХСТ 4133 Произв. на хляб,хлебни и сладк. изделия /дуална/ 6 0 0

4 117 Красна поляна СГХСТ 4134 Декорация на сладкарски изделия Красна поляна СГХСТ 4135 Производство на сладкарски изделия Красно село 19 СУ "Елин Пелин" 0191 Предприемачески - АЕ Красно село 19 СУ "Елин Пелин" 0192 Предприемачески - НЕ/НорвЕ Красно село 19 СУ "Елин Пелин" 0193 Предприемачески - НЕ/ДатЕ Красно село 36 СУ "Максим Горки" 0361 Чужди езици - ИтЕ Красно село 36 СУ "Максим Горки" 0362 Чужди езици - АЕ Красно село 51 СУ 0511 Изобразително изкуство - АЕ Красно село 51 СУ 0512 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ/ИтЕ Красно село 51 СУ 0513 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ/НЕ Красно село 132. СУ "Ваня Войнова" 1321 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Красно село 132. СУ "Ваня Войнова" 1322 Физическо възпитане и спорт Красно село 203. ПЕГ "Св. Методий" 2031 Чужди езици - АЕ;НЕ Красно село 203. ПЕГ "Св. Методий" 2032 Чужди езици - НЕ;АЕ Красно село 203. ПЕГ "Св. Методий" 2033 Предприемачески - АЕ Кремиковци 85 СУ "Отец Паисий" 0851 Предприемачески Кремиковци 117.СУ 1171 Софтуерни и хардуерни науки Кремиковци 156 ОбУ "Васил Левски" 1561 Физическо възпитание и спорт Кремиковци 162 ОбУ "Отец Паисий" 1621 Обществени науки Лозенец 21 СУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0211 Чужди езици - АЕ Лозенец 21 СУ "ХРИСТО БОТЕВ" 0212 Предприемачески - АЕ Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0351 Чужди езици - НЕ;РЕ;БЕЛ Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0352 Чужди езици - НЕ;РЕ;М Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0353 Чужди езици - НЕ;РЕ;Г Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0354 Чужди езици - ФЕ;РЕ;БЕЛ Лозенец 35. СУ "Добри Войников" 0355 Чужди езици - ФЕ;РЕ;ИТ Лозенец НПМГ 3041 Математически - АЕ Лозенец НПМГ 3042 Математически - НЕ Лозенец НПМГ 3043 Математически - АЕ;М;Ф Лозенец НПМГ 3044 Природни науки - АЕ;Б;Х Лозенец НПМГ 3045 Природни науки - АЕ;Х;Б Лозенец НПМГ 3046 Природни науки - НЕ;Х;Б Лозенец НПМГ 3047 Икономическо развитие - АЕ Лозенец НПМГ 3048 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Лозенец НФСГ 4201 Търговия - НЕ - /дуална/ Лозенец НФСГ 4202 Търговия - АЕ /дуална/ Лозенец НФСГ 4203 Икономика и мениджмънт - НЕ Лозенец НФСГ 4204 Икономика и мениджмънт - АЕ Лозенец НФСГ 4205 Икономика и мениджмънт - ФЕ Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4191 Строителство и архитектура - АЕ Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4192 Строителство и архитектура - НЕ 0 0 0

5 158 Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4193 Водно строителство - АЕ Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4194 Транспортно строителство - АЕ Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4195 Геодезия - АЕ Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4196 Парково строителство и озеленяване - АЕ Лозенец СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ" 4197 Недвижими имоти - АЕ Лозенец ПГО 4171 Сценичен костюм - АЕ Лозенец ПГО 4172 Моден дизайн Лозенец ПГО 4173 Моден дизайн -АЕ Лозенец ПГО 4174 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил - АЕ Лозенец ПГО 4175 Облекла по поръчка - АЕ Люлин 27. СУ 0271 Софтуерни и хардуерни науки Люлин 37. СУ "Райна Княгиня" 0371 Предприемачески Люлин 40 СУ 0401 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Люлин 56.СУ "Проф. К. Иречек" 0561 Чужди езици - АЕ Люлин 56.СУ "Проф. К. Иречек" 0562 Икономическо развитие - АЕ Люлин 79 СУ "Индира Ганди" 0791 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Люлин 90 СУ 0901 Предприемачески - ИЕ Люлин 90 СУ 0902 Природни науки - АЕ Люлин 96. СУ "Л. Н. Толстой" 0961 Чужди езици - АЕ Люлин 97 СУ 0971 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Люлин 97 СУ 0972 Предприемачески - АЕ Люлин 137 СУ "Ангел Кънчев" 1371 Предприемачески - АЕ Люлин 137 СУ "Ангел Кънчев" 1372 Чужди езици - АЕ/НЕ;ИТ Люлин 137 СУ "Ангел Кънчев" 1373 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Младост 10 СУ "Теодор Траянов" 0101 Обществени науки - АЕ Младост 39 СУ "П.Динеков" 0391 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Младост 81. СУ "Виктор Юго" 0811 Чужди езици - АЕ Младост 81. СУ "Виктор Юго" 0812 Хуманитарни науки Младост 118 СУ 1181 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Младост 125 СУ "Боян Пенев" 1251 Математически - АЕ Младост 125 СУ "Боян Пенев" 1252 Хуманитарни науки - АЕ Младост 128 СУ "Алберт Айнщайн" 1281 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Младост 128 СУ "Алберт Айнщайн" 1282 Банкова охрана и инкасова дейност - АЕ Младост 131 СУ "К.А.Тимирязев" 1311 Предприемачески Младост 144 СУ "Народни будители" 1441 Музика Младост 144 СУ "Народни будители" 1442 Изобразително изкуство Младост 144 СУ "Народни будители" 1443 Български танци Младост ТУЕС към ТУ-София 3501 Системно програмиране - АЕ Младост ТУЕС към ТУ-София 3502 Компютърни мрежи - АЕ Надежда 15 СУ 0151 Предприемачески - АЕ Надежда 54 СУ 0541 Чужди езици - АЕ; ИЕ 1 0 0

6 199 Надежда 54 СУ 0542 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Надежда 101 СУ "БАЧО КИРО" 1011 Иконочмическо развитие - АЕ Надежда 101 СУ "БАЧО КИРО" 1012 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Нови Искър 170 СУ "Васил Левски" 1701 Предприемачески - АЕ Нови Искър 170 СУ "Васил Левски" 1702 Организация на туризма и свободното време Нови Искър 172 ОУ "Христо Ботев" 1721 Шивачество Нови Искър 176 ОУ 1761 Производство на тапицирани изделия Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0011 Чужди езици - ИЕ;АЕ/БЕЛ/И Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0012 Чужди езици - ИЕ;АЕ/БЕЛ/Б Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0013 Чужди езици - АЕ;ИЕ/БЕЛ/И Оборище 1 СУ "Пенчо П. Славейков" 0014 Чужди езици - АЕ;ИЕ/БЕЛ/Б Оборище 164 ГПИЕ 1641 Чужди езици- ИЕ;АЕ Оборище 164 ГПИЕ 1642 Чужди езици- ИЕ;ФЕ Оборище 164 ГПИЕ 1643 Чужди езици- ИЕ;Порт.Е Оборище 164 ГПИЕ 1644 Чужди езици- ИЕ;Ит.Е Оборище Първа АЕГ 3011 Чужди езици- АЕ;РЕ/БЕЛ Оборище Първа АЕГ 3012 Чужди езици- АЕ;ИЕ/БЕЛ Оборище Първа АЕГ 3013 Чужди езици- АЕ;ИЕ/М Оборище Първа АЕГ 3014 Чужди езици- АЕ;НЕ/БЕЛ Оборище Първа АЕГ 3015 Чужди езици- АЕ;НЕ/М Оборище Първа АЕГ 3016 Чужди езици- АЕ;ФЕ/БЕЛ Оборище Първа АЕГ 3017 Чужди езици- АЕ;ФЕ/М Оборище СМГ "П. Хилендарски" 3061 Математически - АЕ Оборище СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически - НЕ Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4221 Машини и съоръжения за заваряване Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4222 Металообработващи машини Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4223 Електрообзавеждане на производството/дуално/ Оборище ПГМЕ "Вапцаров" 4224 Електрообзавеждане на производството Оборище СПГТ 4231 Кетъринг - АЕ Оборище СПГТ 4232 Кетъринг - ИЕ Оборище СПГТ 4233 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - НЕ Оборище СПГТ 4234 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ИтЕ Оборище СПГТ 4235 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - РЕ Оборище СПГТ 4236 Организация на хотелиерството - АЕ Оборище СПГТ 4237 Ескурзоводско обслужване - АЕ Овча купел 66 СУ "Филип Станиславов" 0661 Предприемачески Овча купел 88 СУ "Д. Попниколов" 0881 Чужди езици - АЕ;РЕ Овча купел 149 СУ 1491 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Овча купел Национално СУ "София" 7151 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Овча купел Национално СУ "София" 7152 Изобразително изкуство - АЕ Овча купел ПГЕА 4241 Компютърни мрежи 2 0 0

7 240 Овча купел ПГЕА 4242 Компютърна техника и технологии Овча купел ПГЕА 4243 Системно програмиране Овча купел ПГЕА 4244 Приложно програмиране Овча купел ПГЕА 4245 Автоматизация на непрекъснати производства Овча купел ПГЕА 4246 Електроообзавеждане на производството Овча купел ПГСС "БУЗЕМА" 7421 Цветарство Овча купел ПГСС "БУЗЕМА" 7422 Механизация на селското стопанство Овча купел ПГСС "БУЗЕМА" 7423 Каменоделство Панчарево 71 СУ "П.Яворов" 0711 Икономическо развитие Панчарево 192 СУ 1921 Туристическа анимация Подуяне 24 СУ "П. К. Яворов " 0241 Предприемачески Подуяне 44. СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 0441 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Подуяне 44. СУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 0442 Софтуерни и хардуерни науки - НЕ Подуяне 95 СУ 0951 Чужди езици - АЕ Подуяне 95 СУ 0952 Чужди езици - РЕ Подуяне 95 СУ 0953 Природни науки - АЕ Подуяне 130 СУ "Стефан Караджа" 1301 Икономическо развитие - АЕ Сердика 14 СУ "Проф. д-р А. Златаров" 0141 Обществени науки Сердика 29. СУ "Кузман Шапкарев" 0291 Софтуерни и хардуерни науки Сердика 29. СУ "Кузман Шапкарев" 0292 Физическо възпитание и спорт Сердика ПГИИРЕ "Михай Еминеску" 3111 Чужди езици - РумЕ Сердика ПГИИРЕ "Михай Еминеску" 3112 Предприемачески - РумЕ Сердика 59 ОУ "Васил Левски" 0591 Работник в произв. на кулинарни изделия в завед. за храненене и развл Сердика ПГИИ "Проф. Н. Райнов" 3081 Компютърна графика Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4271 Локомотиви и вагони /дуално/ Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4272 Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4273 Ръководител движение Сердика ПГЖПТ"Никола Корчев" 4274 Електрообзавеждане на железопътна техника /дуално/ Слатина 23 СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0231 Чужди езици - ИтЕ Слатина 23 СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0232 Предприемачески - АЕ Слатина 23 СУ "Фредерик Ж.-Кюри" 0233 Икономическо развитие - АЕ Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0311 Чужди езици - АЕ;НЕ Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0312 Чужди езици - АЕ;ИЕ Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0313 Чужди езици - НЕ;АЕ Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0314 Чужди езици - ИЕ;АЕ Слатина 31 СУЧЕМ "Ив. Вазов" 0315 Математически - АЕ Слатина 93 СУ "Ал. Теодоров - Балан" 0931 Обществени науки - АЕ;И;Г Слатина 93 СУ "Ал. Теодоров - Балан" 0932 Обществени науки - АЕ;И;Фил Слатина 94 СУ "Д.Страшимиров" 0941 Предприемачески Слатина 94 СУ "Д.Страшимиров" 0942 Производство на облекло от текстил Слатина 94 СУ "Д.Страшимиров" 0943 Логистика на товари и услуги 7 0 0

8 281 Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1381 Чужди езици - АЕ;ИЕ Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1382 Чужди езици - АЕ;НЕ Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1383 Чужди езици - ЯЕ;АЕ Слатина 138 СУ"Проф.В.Златарски" 1384 Чужди езици - КитЕ;АЕ Слатина 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" 1571 Чужди езици - ИЕ;АЕ Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4301 Автотранспортна техника Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4302 Автомобилна мехатроника Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4303 Ремонт на летателни апарати /дуално/ Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4304 Електрообзавеждане на транспортна техника Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4305 Спедиция, трансп. и скл. логистика /дуално/ Слатина ПГТ "МАКГАХАН" 4306 Експлоатация на автомобилния транспорт Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0071 Чужди езици - АЕ;ИЕ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0072 Чужди езици - АЕ;НЕ;БЕЛ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0073 Чужди езици - АЕ;НЕ;ИТ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици" 0074 Чужди езици - АЕ;ФЕ Средец 9 ФЕГ 0091 Чужди езици - ФЕ;АЕ Средец 9 ФЕГ 0092 Чужди езици - ФЕ;ИЕ Средец 9 ФЕГ 0093 Чужди езици - ФЕ;НЕ Средец 12 СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0121 Чужди езици - АЕ;НЕ/РЕ Средец 12 СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0122 Чужди езици - НЕ;АЕ/РЕ Средец 12 СУ "Цар Иван Асен ІІ" 0123 Чужди езици - ФЕ;АЕ/РЕ Средец 127 С У 1271 Чужди езици - АЕ;НЕ;БЕЛ;И Средец 127 С У 1272 Чужди езици - АЕ;НЕ;БЕЛ;М Средец 127 С У 1273 Чужди езици - АЕ;ФЕ; Средец 127 С У 1274 Чужди езици - АЕ;ИЕ;БЕЛ;Г Средец 127 С У 1275 Чужди езици - АЕ;ИЕ;БЕЛ;Б Средец 127 С У 1276 Предприемачески - ИЕ; НЕ Средец 133 СУ "А.С.Пушкин" 1331 Чужди езици - АЕ;РЕ Средец 133 СУ "А.С.Пушкин" 1332 Чужди езици - ФЕ;РЕ Средец 133 СУ "А.С.Пушкин" 1333 Чужди езици - РЕ;АЕ Студентски 55 СУ 0551 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Студентски ПГ по телекомуникации 4311 Телекомуникационни системи Студентски ПГ по телекомуникации 4312 Оптически комуникационни системи Студентски ПГ по телекомуникации 4313 Компютърни мрежи Студентски ПГ по телекомуникации 4314 Компютърна техника и технологии Студентски ПГ по телекомуникации 4315 Системно програмиране - АЕ Студентски ПГ по телекомуникации 4316 Приложно програмиране Студентски ПГ по телекомуникации 4317 Икономическа информатика Триадица 22 СЕУ "Г. С. Раковски" 0221 Чужди езици - АЕ;ИЕ Триадица 22 СЕУ "Г. С. Раковски" 0222 Чужди езици - АЕ;НЕ Триадица 22 СЕУ "Г. С. Раковски" 0223 Чужди езици - ИЕ;АЕ 1 0 0

9 322 Триадица 47 СУ 0471 Предприемачески - АЕ Триадица 73. СУ "Владислав Граматик" 0731 Чужди езици - НЕ;РЕ Триадица 73. СУ "Владислав Граматик" 0732 Чужди езици - НЕ; ФЕ Триадица 73. СУ "Владислав Граматик" 0733 Чужди езици - НЕ; АЕ Триадица 121 СУ 1211 Софтуерни и хардуерни науки - АЕ Триадица 121 СУ 1212 Предприемачески - АЕ Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3021 Чужди езици - АЕ;НЕ/М/Г Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3022 Чужди езици - АЕ;НЕ/БЕЛ Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3023 Чужди езици - АЕ;НЕ/Х/Б Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3024 Чужди езици - АЕ;ИЕ/М/Г Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3025 Чужди езици - АЕ;ИЕ/И/БЕЛ Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3026 Чужди езици - АЕ;ИЕ/Г/И Триадица ІІ АЕГ "Томас Джеферсън" 3027 Чужди езици - АЕ;РЕ/М/БЕЛ Триадица НТБГ 4331 Банково дело - АЕ Триадица НТБГ 4332 Банково дело - НЕ Триадица НТБГ 4333 Банково дело - ФЕ Триадица НТБГ 4334 Застр. и осигурително дело - НЕ Триадица НТБГ 4335 Оперативно счетоводство - РЕ Триадица НТБГ 4336 Бизнес администрация - ИЕ Триадица НТБГ 4337 Икономическа информатика - АЕ Триадица НТБГ 4338 Електронна търговия - АЕ Триадица НТБГ 4339 Електронна търговия - РЕ Триадица ПГТМД 4321 Моден дизайн - ФЕ Триадица ПГТМД 4322 Интериорен дизайн - ИтЕ Триадица ПГТМД 4323 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия - АЕ Триадица ПГТМД 4324 Графичен дизайн - АЕ Триадица ПГТМД 4325 Рекламна графика - АЕ 0 0 0

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 29.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3061 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1.

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 г. по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал по ред СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 18.07.2019 Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1. 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 профил "Математически"

Подробно

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РУО СОФИЯ-ГРАД Към дата 11.07.2019 по ред Училище Паралелка Минимален бал Максимален бал 1 2216301 Първа АЕГ 3013 Чужди езици АЕ_ИЕ_М 454.000 500.000

Подробно

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм "Алеко Константинов"

Свободни места за прием след завършено основно образование към г. по данни от училищата Име на училището ПГ по туризъм Алеко Константинов Свободни места за прием след завършено основно образование към 0.09.019 г. по данни от училищата Име на училището Профил/Код професия, Код специалност Свободни места 811010 Хотелиер 8110101 Организация

Подробно

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални

Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максимални Напомняме, че за всеки профил/ специалност балът се образува по различен начин, съгласно разпоредбите на Наредба 11 СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в РИО СОФИЯ-ГРАД Към дата 02.07.2015

Подробно

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение

Община, населено място, наименование РАЙОН на училището тест БЕЛ М разширеночрез Приложение Приложение 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 78. СУ "Христо Смирненски" Банкя Предприемачески 1 5 1 26 АЕ 3 1 ГИ Предпр ПГ по туризъм "Алеко Константинов" ПГ по туризъм

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Информация за Държавен план-прием по професии и специалности в област Русе за учебната 2017-2018 г. Държавен прием в VIII кл. 1516 седмокласници в област Русе Първи етап на класиране: 1494 бр. подадени

Подробно

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" ДГ 159 ра

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец ДГ 159 ра Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. Район "Средец" ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи работи не работи ДГ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи не работи работи ДГ 18 работи

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

ОТЧЕТ  ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ  НА  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО – ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА 01.01.2015 Г.- 30.06. 2015 Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ 152 900 лв. ГЛОБИ С

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Шифър УТВЪРДИЛ: РЕКТОР: (проф. дтн инж. Георги Михов) К Л А С И Ф И К А Т О Р НА АКРЕДИТИРАНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

<4D F736F F D20CFF0EEF2EEEAEEEB EAEBE0F1>

<4D F736F F D20CFF0EEF2EEEAEEEB EAEBE0F1> ПРОТОКОЛ на учениците от VII клас, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2018/2019 година Трите имена на ученика Училище Населено място Точки 1 Надежда

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

programa

programa ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, 18.04.18

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC Приложение 1 ПЪРВА СЕКЦИЯ Корпус І на СОУ Максим Райкович, пл. Възраждане 7 11377 - ул. Георги Бенковски - цялата 11394 - ул. Трети март - от N 27 до края/без 29,31,33/ от N 24 до края 14725 - ул. Павел

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3 [Compatibility Mode]) Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието - Русе ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ В ОБЛАСТ РУСЕ за 2018-2019 учебна година

Подробно

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378>

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378> СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ЗА КОИТО СА ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", 2019 Г., ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 30.04.2019 г., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1890/23.07.2019

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник П Р О Т О К О Л от заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие Днес, 13.02.2018 г. от 14 часа в зала Струма, находяща се на партерния

Подробно

По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства от разгледа

По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства от разгледа По Приоритет 1. Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на малцинства от разгледаните проектни предложения, на основание административно несъответствие не се допускат

Подробно

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета

Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление Художник изящни изкуства Живопис трета Код професия Професия Код специалност Специалност СПК Редовна Цена Цена с 50% намаление 211010 Художник изящни изкуства 2110101 Живопис 211010 Художник изящни изкуства 2110102 Стенопис 211010 Художник

Подробно