(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла"

Препис

1 (Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050 FH-M3050 HB-MT200 FH-MT200-B HB-RM33 FH-RM33 FH-RM35 HB-TX505 FH-TX505

2 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 3 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 4 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ... 6 МОНТАЖ... 8 Оплитане на спиците...8 Монтаж на ротора на дисковата спирачка...8 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Предна главина...10 Главина със свободен венец

3 ВАЖНО ВАЖНО Настоящото ръководство за дилъри е предназначено предимно за употреба от професионални механици на велосипеди. Потребители, които не са професионално обучени за сглобяване на велосипеди, не трябва да се опитват да монтират компоненти самостоятелно, използвайки ръководствата за дилъри. Ако някоя част от информацията в ръководството е неясна за вас, не продължавайте с инсталирането. Вместо това, обърнете се за помощ към мястото на покупката или към дилър на велосипеди. Уверете се, че сте прочели всички ръководства за употреба, приложени към продукта. Не демонтирайте или променяйте продукта по никакъв друг начин, освен този, посочен в информацията, която се съдържа в това ръководство за дилъри. Всички ръководства за дилъри и ръководства за употреба могат да бъдат намерени онлайн на нашия уебсайт ( Моля, спазвайте съответните правила и наредби на страната, щата или региона, в които извършвате дейността си като дилър. С цел безопасност, уверете се, че сте прочели изцяло ръководството за дилъри и следвайте инструкциите за правилна работа. Следващите инструкции трябва да бъдат следвани през цялото време, за да се предотвратят наранявания на хора и физическо увреждане на оборудването и обкръжението. Инструкциите са класифицирани съгласно степента на опасност или повреда, които могат да настъпят, ако продуктът се използва неправилно. ОПАСНОСТ Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на инструкциите може да доведе до смърт или сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Неспазването на инструкциите може да причини нараняване на хора или физическо повреждане на оборудване и обкръжение. 3

4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При монтиране на компоненти, уверете се, че следвате инструкциите, дадени в ръководствата за употреба. Препоръчваме да се използват само оригинални резервни части SHIMANO. Ако части, като например болтове и гайки, се разхлабят или повредят, велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Освен това, ако настройките не се извършат правилно, могат да възникнат проблеми и велосипедът може внезапно да се преобърне, което може да причини сериозни наранявания. Уверете се, че носите предпазни очила, за да предпазите очите си, когато извършвате техническа поддръжка, например смяна на части. След като внимателно прочетете ръководството за дилъри, приберете го на сигурно място за бъдещи справки. Погрижете се да информирате потребителите за следното: Преди каране на велосипеда, проверете дали колелата са закрепени добре. Ако колелата са хлабави по какъвто и да било начин, те може да изпаднат от велосипеда и това да причини сериозни наранявания. Ако лостът за бързо освобождаване е от същата страна както роторът на дисковата спирачка, съществува опасност да пречи на ротора на дисковата спирачка. Уверете се, че дори ако затегнете с всичка сила лоста за бързо освобождаване, колкото можете с Лост за бързо освобождаване ръка, той не пречи на ротора на дисковата спирачка. Ако лостът пречи на ротора на дисковата спирачка, спрете да използвате колелото и се консултирайте с дилър или търговско представителство. Диск на дискова спирачка Уверете се, че роторът на дисковата спирачка се е охладил преди да използвате лоста за бързо освобождаване. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозни наранявания. Неправилен монтаж на бързоосвобождаващата се главина (колело) на велосипеда може да доведе до отделяне на колелото от велосипеда при каране и до сериозно телесно нараняване. Уверете се, че сте прочели ръководството за употреба на лоста за бързо освобождаване. За монтаж върху велосипеда и поддръжка: Крепежният метод и моментите на затягане на предното колело може да варират в зависимост от типа окачване на вилката, който е използван. Когато монтирате предното колело към окачването на вилката, винаги следвайте указанията, дадени в тези сервизни инструкции за вилката на предното окачване. Ако не се следват инструкциите, предното колело може да изпадне от предната амортисьорна вилка и това може да доведе до сериозно нараняване. Когато предното колело бъде затегнато върху предната амортисьорна вилка съгласно ръководството за употреба, въртенето на предното колело може да стане по-стегнато, но инструкциите в ръководството трябва да се следват. Тип с бързо освобождаване Използвайте предна вилка, която е снабдена с механизъм за задържане на колелото. Погрижете се да информирате потребителите за следното: ЗАБЕЛЕЖКА Гаранцията на този продукт не покрива повреди настъпили в резултат на неправилна употреба, като скачане по време на езда или падане на велосипеда, освен ако неизправностите на са причинени от методите на изработката. Продуктите не са гарантирани срещу естествено износване и влошаване по време на нормална работа и остаряване. За монтаж върху велосипеда и поддръжка: Ако колелото не се движи свободно и се върти трудно, смажете го с грес. Не смазвайте вътрешните части на главината. В противен случай ще изтече грес. Действителният продукт може да се различава от илюстрациите, тъй като това ръководство е предназначено главно за разяснение на процедурите за използване на продукта. 4

5 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ

6 СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ СПИСЪК НА ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ За монтажа, настройката и техническата поддръжка са необходими следните инструменти. Инструмент Инструмент Инструмент 10 мм шестограмен ключ TL-LR15 TL-HS37 12 мм шестограмен ключ TL-HS33 Френски ключ TL-HS35 6

7 МОНТАЖ

8 МОНТАЖ Оплитане на спиците МОНТАЖ Оплитане на спиците Уверете се, че спиците са монтирани, както е показано на илюстрацията. Не може да се използва радиално оплитане на спиците. Посока на въртене на колелото (w) (x) (y) (z) (w) Отпред: Лява страна (ротор на дискова спирачка) (x) Отпред: Дясна страна (y) Отзад: Лява страна (ротор на дискова спирачка) (z) Отзад: Дясна страна (зъбно колело) Монтаж на ротора на дисковата спирачка Тип с бързо освобождаване (A) (B) (A) Фиксиращ застопоряващ пръстен за ротор на дискова спирачка (B) TL-LR15 Момент на затягане 40 N m 8

9 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

10 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Предна главина ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Предна главина Предната главина може да бъде демонтирана, както е показано на илюстрацията. Нанасяйте периодично грес върху различните части. (Формата на частта варира в зависимост от продукта.) HB-M3050/MT200/RM33/TX505 10

11 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Главина със свободен венец Главина със свободен венец Главината със свободен венец може да бъде демонтирана, както е показано на илюстрацията. Нанасяйте периодично грес върху различните части. (Формата на продукта варира в зависимост от продукта.) FH-M3050/RM33/RM35 FH-MT200-B/TX505 ЗАБЕЛЕЖКА Не се опитвайте да демонтирате тялото на касетата, защото това може да причини неизправност. 11

12 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА Главина със свободен венец Подмяна на тялото на касета FH-M3050/RM33/RM35 (A) (B) (y) (z) (C) След демонтажа на оста на главината, демонтирайте фиксиращия болт на тялото на свободния венец (вътре в тялото на касетата) и след това подменете тялото на свободния венец. (y) Демонтаж (z) Монтаж (A) Тяло на касета (B) Фиксиращ болт за тялото на свободния венец (C) 10 мм шестограмен ключ Момент на затягане N m FH-MT200/TX505 След като демонтирате оста на главината, поставете тялото на касетата. (y) Демонтаж (z) Монтаж (A) (y) (A) Тяло на касета (B) 12 мм шестограмен ключ (z) Момент на затягане (y) (z) (B) N m 12

13 Моля, обърнете внимание: спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие с цел подобрения. (Bulgarian)

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

(Bulgarian) DM-RCFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без сер

(Bulgarian) DM-RCFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без сер (Bulgarian) DM-RCFC001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели Без серия FC-RS400 FC-RS510 Средно движение BB-RS500 BB-RS500-PB

Подробно

(Bulgarian) DM-RAFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-AC

(Bulgarian) DM-RAFC Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-AC (Bulgarian) DM-RAFC001-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Курбели DURA-ACE FC-R9100 ULTEGRA FC-R8000 105 FC-R7000 Средно движение

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R

(Bulgarian) DM-RD Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD R (Bulgarian) DM-RD0001-05 Ръководство за дилъри Заден дерайльор MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Ново RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Ново RD-M610 RD-M4000 RD-M3000

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 (Bulgarian) DM-SG0003-07 Ръководство за дилъри Nexus Inter-8 Inter-7 Inter-5 СЪДЪРЖАНИЕ МОДЕЛИ, КОИТО СА РАЗГЛЕДАНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ДИЛЪРИ... 4 ВАЖНО... 5 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА... 6 СПИСЪК

Подробно

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8

(Bulgarian) DM-SG Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8 (Bulgarian) DM-SG0004-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Inter-11 Inter-8 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 3 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000 (Bulgarian) DM-E8000-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE SC-E8000 SW-E8000-L SW-M9050-R SW-M8050-R RD-M9050 RD-M8050 FC-E8000

Подробно

(Bulgarian) DM-BR Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Хидравлична диск

(Bulgarian) DM-BR Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Хидравлична диск (Bulgarian) DM-BR0005-14 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Хидравлична дискова спирачка XTR BR-M9000 BR-M9020 BR-M987 BL-M9000

Подробно

(Bulgarian) DM-AL Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE ALFINE SG-S705 SG-S

(Bulgarian) DM-AL Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE ALFINE SG-S705 SG-S (Bulgarian) DM-AL0001-11 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE ALFINE SG-S705 SG-S505 SM-S705 MU-UR500 MU-S705 SW-S705 ST-S705-R BL-S705-L

Подробно

VCT-HM1 BG OI_ indd

VCT-HM1 BG OI_ indd 4-443-654-13(1) Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед Ръководство за употреба 2012 Sony Corporation VCT-HM1 Забележка за потребителите в страните, прилагащи Директивите

Подробно

(Bulgarian) DM-S Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия S7051 SG-S7

(Bulgarian) DM-S Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия S7051 SG-S7 (Bulgarian) DM-S7051-03 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия S7051 SG-S7051-11 SG-S7051-8 SM-S705 MU-UR500 MU-S705 SW-S705

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3 Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211 Как да заменим спитачните накладки на задните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Отпуснете напълно ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на предните колела 4 Повдигнете задната част

Подробно

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7

(Bulgarian) DM-E Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7 (Bulgarian) DM-E7000-00 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия E7000 SC-E7000 EW-EN100 SW-E7000-L SW-E8000-L SW-M8050-L SW-E7000-R

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V предната главина на Ford Fiesta V Извършете замяната в следната последоватленост: 1 За замяна на лагера е удобно използването на скоба за избиване и набиване на лагерите на главината. Вдигнете ръчната

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 (Bulgarian) DM-M8050-07 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1

Подробно

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050

(Bulgarian) DM-M Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 (Bulgarian) DM-M8050-05 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE DEORE XT Серия M8050 DEORE XT RD-M8050 FD-M8070 SM-FD905 SW-M8050 SM-BTC1

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Focus II в комплект за съответния мост, независимо

Подробно

(Bulgarian) DM-DA Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE

(Bulgarian) DM-DA Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE (Bulgarian) DM-DA0001-10 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия 9070 DURA-ACE SW-R610 SW-9071 SW-R671 ST-9070 ST-9071 FD-9070 RD-9070

Подробно

(Bulgarian) DM-R Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия R9150 DURA-A

(Bulgarian) DM-R Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия R9150 DURA-A (Bulgarian) DM-R9150-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R610 ST-R9150 ST-R9160 ST-R9170

Подробно

(Bulgarian) DM-R Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия R9150 DURA-A

(Bulgarian) DM-R Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия R9150 DURA-A (Bulgarian) DM-R9150-05 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Серия R9150 DURA-ACE SW-R9150 SW-R9160 SW-R610 ST-R9150 ST-R9160 ST-R9170

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 5 E 39 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Renault Scenic II по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете

Подробно

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206 спирачен диск PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си PEUGEOT 206 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6 Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206 амортисьори на PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия PEUGEOT 206, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G

Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Как се заменят пружините на предния мост на Opel Astra G Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Opel Astra G по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори на

Подробно