АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет

Размер: px
Започни от страница:

Download "АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приет"

Препис

1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА *Напомняме на всички кандидат-студенти, приети по първа желана специалност, че трябва да се запишат в срок до г. включително. Записването става в Аграрен университет - Пловдив, бул. "Менделеев" 12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1. Работно време на кандидатстудентския офис в АУ в дните на записване: от понеделник до петък от 8,30 до 16,30 часа събота от 9,00 до 15,00 часа. Кандидат-студенти, които не са приети по първа желана специалност, както и некласираните кандидат-студенти, трябва да заявят желанието си за участие във второ класиране в сроковете и на адреса, посочени за записване на приетите кандидат-студенти. Информация за следващи класирания и записвания, при наличие на свободни места, можете да получите на тел. 032/ Незаписалите се в посочените срокове кандидат-студенти, които са класирани по първа желана специалност, губят мястото си в класирането. ВХ: Специалност Форма на обучение 1 Бизнес икономика задочно обучение - платено 2 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 3 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 4 Растителна защита задочно обучение 5 Растителна защита задочно обучение 7 Зооинженерство задочно обучение 8 Растителна защита задочно обучение 9 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 10 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 11 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 12 Бизнес икономика редовно обучение 13 Бизнес икономика редовно обучение 14 Зооинженерство задочно обучение 15 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 16 Растителна защита задочно обучение 17 Аграрно инженерство задочно обучение 18 Аграрно инженерство задочно обучение 19 Растителна защита задочно обучение 20 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 21 Бизнес икономика задочно обучение - платено 22 Бизнес икономика задочно обучение - платено 23 Екология и опазване на околната среда задочно обучение

2 24 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 25 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 26 Бизнес икономика редовно обучение 27 Бизнес икономика задочно обучение - платено 28 Бизнес икономика задочно обучение - платено 29 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 30 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 31 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 32 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 33 Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно обучение 34 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 35 Растителна защита редовно обучение 36 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 37 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 38 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 39 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 40 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 41 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 42 Растителна защита редовно обучение 43 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 44 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 45 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 46 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 47 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 48 Растителна защита редовно обучение 49 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 50 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 51 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 52 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 53 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 54 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 55 Растителна защита редовно обучение 56 Растителна защита редовно обучение 57 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 58 Растителна защита редовно обучение 59 Растителна защита редовно обучение 60 Растителна защита редовно обучение 61 Зооинженерство задочно обучение 62 Аграрна икономика редовно обучение 63 Зооинженерство задочно обучение 64 Аграрно инженерство редовно обучение 65 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 66 Аграрна икономика редовно обучение 67 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 68 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 69 Растителна защита редовно обучение 70 Бизнес икономика редовно обучение 71 Растителна защита редовно обучение 72 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 73 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 74 Аграрно инженерство задочно обучение 75 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 76 Растителна защита редовно обучение 77 Бизнес икономика задочно обучение - платено

3 78 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 79 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 80 Икономика и управление на регионалното развитие задочно обучение - платено 81 Икономика и управление на регионалното развитие задочно обучение - платено 82 Растителна защита редовно обучение 83 Растителна защита редовно обучение 84 Бизнес икономика задочно обучение - платено 85 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 86 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 87 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 88 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 89 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 90 Растителна защита задочно обучение 92 Растителна защита редовно обучение 93 Бизнес икономика редовно обучение 94 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 95 Аграрно инженерство задочно обучение 96 Бизнес икономика задочно обучение - платено 97 Бизнес икономика задочно обучение - платено 98 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 99 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 100 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 101 Бизнес икономика редовно обучение 102 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 103 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 104 Бизнес икономика редовно обучение 105 Бизнес икономика редовно обучение 106 Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно обучение 107 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 108 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 109 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 110 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 111 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 112 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 113 Растителна защита редовно обучение 114 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 115 Растителна защита редовно обучение 116 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 117 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 118 Бизнес икономика задочно обучение - платено 119 Аграрно инженерство редовно обучение 120 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 121 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 122 Бизнес икономика редовно обучение 123 Растителна защита задочно обучение 124 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 125 Икономика и управление на регионалното развитие задочно обучение - платено 126 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 127 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 128 Растителна защита редовно обучение 129 Растителна защита редовно обучение 130 Бизнес икономика задочно обучение - платено 131 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 132 Бизнес икономика задочно обучение - платено

4 133 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 134 Растителна защита редовно обучение 135 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 136 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 137 Бизнес икономика редовно обучение 138 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 139 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 140 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 141 Растителна защита редовно обучение 142 Зооинженерство задочно обучение 143 Аграрно инженерство задочно обучение 144 Аграрно инженерство редовно обучение 145 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 146 Аграрно инженерство редовно обучение 147 Аграрна икономика редовно обучение 148 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 149 Растителна защита задочно обучение 150 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 151 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 152 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 153 Аграрно инженерство редовно обучение 154 Аграрно инженерство задочно обучение 155 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 156 Аграрна икономика редовно обучение 157 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 158 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 159 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 160 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 161 Аграрна икономика редовно обучение 162 Аграрна икономика редовно обучение 163 Бизнес икономика задочно обучение - платено 164 Растителна защита задочно обучение 165 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 166 Аграрно инженерство редовно обучение 167 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 168 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 169 Зооинженерство редовно обучение 170 Бизнес икономика редовно обучение 171 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 172 Растителна защита задочно обучение 173 Растителна защита редовно обучение 174 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 175 Растителна защита задочно обучение 176 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 177 Бизнес икономика задочно обучение - платено 178 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 179 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 180 Растителна защита задочно обучение 181 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 182 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 183 Бизнес икономика задочно обучение - платено 184 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 185 Бизнес икономика задочно обучение - платено 186 Растителна защита задочно обучение

5 187 Растителна защита задочно обучение 188 Растителна защита редовно обучение 189 Зооинженерство редовно обучение 190 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 191 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 192 Бизнес икономика задочно обучение - платено 193 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 194 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 195 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 196 Растителна защита задочно обучение 197 Растителна защита редовно обучение 198 Зооинженерство задочно обучение 199 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 200 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 201 Растителна защита задочно обучение 202 Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно обучение 203 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 204 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 205 Растителна защита редовно обучение 206 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 207 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 208 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 209 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 210 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 211 Аграрно инженерство редовно обучение 212 Бизнес икономика задочно обучение - платено 213 Растителна защита редовно обучение 214 Растителна защита редовно обучение 215 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 216 Растителна защита задочно обучение 217 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 218 Растителна защита редовно обучение 219 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 220 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 221 Растителна защита задочно обучение 222 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 223 Бизнес икономика задочно обучение - платено 224 Аграрно инженерство задочно обучение 225 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 226 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 227 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 228 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 229 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 230 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 231 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 232 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 233 Бизнес икономика задочно обучение - платено 234 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 235 Икономика и управление на регионалното развитие задочно обучение - платено 236 Аграрна икономика редовно обучение 237 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 238 Растителна защита редовно обучение 239 Растителна защита задочно обучение 240 Агрономство (Полевъство) задочно обучение

6 241 Зооинженерство задочно обучение 242 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 243 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 244 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 245 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 246 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 247 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 248 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 249 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 250 Зооинженерство задочно обучение 251 Растителна защита редовно обучение 252 Растителна защита редовно обучение 253 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 254 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 255 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 256 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 257 Бизнес икономика задочно обучение - платено 259 Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно обучение 260 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 261 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 262 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 263 Растителна защита задочно обучение 264 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 265 Бизнес икономика редовно обучение 266 Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение 267 Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение 268 Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение 269 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 270 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 271 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 272 Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение 273 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 274 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 275 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 276 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 277 Растителна защита редовно обучение 278 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 279 Зооинженерство редовно обучение 280 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 281 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 282 Зооинженерство задочно обучение 283 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 284 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 285 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 286 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 287 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 288 Зооинженерство редовно обучение 289 Бизнес икономика задочно обучение - платено 290 Аграрно инженерство задочно обучение 291 Аграрно инженерство задочно обучение 292 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 293 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 294 Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно обучение 295 Аграрно инженерство редовно обучение

7 296 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 297 Аграрна икономика редовно обучение 298 Зооинженерство задочно обучение 299 Бизнес икономика задочно обучение - платено 300 Бизнес икономика задочно обучение - платено 301 Бизнес икономика задочно обучение - платено 302 Зооинженерство задочно обучение 303 Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка 304 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 305 Растителна защита задочно обучение 306 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 307 Бизнес икономика редовно обучение 308 Аграрно инженерство задочно обучение 309 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 310 Растителна защита задочно обучение 311 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 312 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 313 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 315 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 316 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 317 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 318 Бизнес икономика редовно обучение 319 Растителна защита задочно обучение 320 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 321 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 322 Растителна защита задочно обучение 323 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 324 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 325 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 326 Аграрен туризъм задочно обучение - платено 327 Аграрен туризъм редовно обучение - платено 328 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 329 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 332 Зооинженерство редовно обучение 333 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 334 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 335 Екология и опазване на околната среда редовно обучение 336 Бизнес икономика редовно обучение 337 Икономика и управление на регионалното развитие задочно обучение - платено 338 Екология и опазване на околната среда задочно обучение 339 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 800 Растителна защита редовно обучение 801 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 802 Растителна защита редовно обучение 803 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 804 Растителна защита редовно обучение 805 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 806 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 807 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 808 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 809 Растителна защита редовно обучение 810 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 811 Растителна защита редовно обучение 812 Растителна защита редовно обучение

8 813 Растителна защита редовно обучение 814 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 815 Растителна защита редовно обучение 816 Растителна защита редовно обучение 817 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 818 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 819 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 820 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 821 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 822 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 823 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 824 Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение 825 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 826 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 827 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 828 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 829 Растителна защита редовно обучение 830 Растителна защита редовно обучение 831 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 832 Растителна защита редовно обучение 834 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 835 Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение 836 Растителна защита редовно обучение 837 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 838 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 839 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 840 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 841 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 842 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 843 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 844 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 845 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 846 Растителна защита редовно обучение 847 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 848 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 849 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 850 Растителна защита редовно обучение 851 Растителна защита редовно обучение 852 Растителна защита задочно обучение 853 Растителна защита задочно обучение 854 Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение 855 Растителна защита задочно обучение 856 Растителна защита задочно обучение 857 Агрономство (Полевъство) задочно обучение 858 Растителна защита задочно обучение 859 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 860 Агрономство (Полевъдство) редовно обучение 861 Бизнес икономика задочно обучение - платено Растителна защита редовно обучение Растителна защита редовно обучение Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Екология и опазване на околната среда редовно обучение Растителна защита редовно обучение

9 11152 Растителна защита редовно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Растителна защита редовно обучение Растителна защита редовно обучение Аграрен туризъм задочно обучение - платено Аграрно инженерство задочно обучение Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Растителна защита задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Зооинженерство редовно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение Растителна защита задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Растителна защита редовно обучение Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение Растителна защита редовно обучение Растителна защита редовно обучение Растителна защита задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Аграрен туризъм задочно обучение - платено Растителна защита задочно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение Екология и опазване на околната среда редовно обучение Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) редовно обучение Бизнес икономика редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение Аграрно инженерство задочно обучение Растителна защита задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Аграрна икономика редовно обучение Аграрна икономика редовно обучение Аграрен туризъм редовно обучение - платено Бизнес икономика редовно обучение Бизнес икономика редовно обучение Икономика и управление на регионалното развитие задочно обучение - платено Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Аграрен туризъм редовно обучение - държавна поръчка Аграрен туризъм редовно обучение - платено Растителна защита задочно обучение Растителна защита редовно обучение Растителна защита редовно обучение Аграрно инженерство редовно обучение Зооинженерство задочно обучение Зооинженерство задочно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Аграрен туризъм редовно обучение - платено

10 12318 Зооинженерство редовно обучение Аграрно инженерство редовно обучение Аграрен туризъм редовно обучение - платено Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение Растителна защита редовно обучение Аграрна икономика редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение Растителна защита редовно обучение Растителна защита редовно обучение Аграрно инженерство редовно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Аграрно инженерство редовно обучение Растителна защита редовно обучение Растителна защита редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Растителна защита редовно обучение Аграрно инженерство редовно обучение Екология и опазване на околната среда редовно обучение Екология и опазване на околната среда редовно обучение Екология и опазване на околната среда редовно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Зооинженерство редовно обучение Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Растителна защита задочно обучение Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Зооинженерство задочно обучение Аграрен туризъм задочно обучение - платено Агрономство (Полевъство) задочно обучение Агрономство (Растителни биотехнологии) редовно обучение Агрономство (Полевъдство) редовно обучение Екология и опазване на околната среда редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редочно обучение Агрономство (Лозаро-градинарство) редовно обучение

Класиране за ОКС "Магистър" за учебната 2019/2020 година Входящ Специалност/форма на обучение 1 Растителна защита, задочно обучение, държавна поръчка

Класиране за ОКС Магистър за учебната 2019/2020 година Входящ Специалност/форма на обучение 1 Растителна защита, задочно обучение, държавна поръчка Класиране за ОКС "Магистър" за учебната 2019/2020 година Входящ Специалност/форма на обучение 1 Растителна защита, задочно обучение, държавна 1 Лозарство с основи на винарството, задочно обучение, платено

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 14.01.-03.02. НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ПОНЕДЕЛНИК

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ПОЛЕВЪДСТВО)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ПОЛЕВЪДСТВО) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ПОЛЕВЪДСТВО) 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

Подробно

СЕДМИЧЕН РАЗПИС ОТ ПЕРИОДА год. ЗА СТУДЕНТИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) I КУРС ПОНЕДЕЛНИК

СЕДМИЧЕН РАЗПИС ОТ ПЕРИОДА год. ЗА СТУДЕНТИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) I КУРС ПОНЕДЕЛНИК СЕДМИЧЕН РАЗПИС ОТ ПЕРИОДА 16.09.2019-22.12.2019 год. ЗА СТУДЕНТИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) I КУРС анатомия и морфология на растенията биофизика 1а гр.(з.126 ФЛГ) 1а гр.(з.316 а ФА)

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 2 6 АВГУСТ (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ) Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - ЕООС ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА ИД з.118 ФЛГ приложна математика 1а гр.(з.118 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ СПОРТ систематика на растенията

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е: 9 12 юли Тези от Вас, които са приети по ПЪРВАТА посочена от тях специалност,

Подробно

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) ЗА ПЕРИОДА 11.02.-02.06. НА УЧ. 2018/2019 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО) СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА 2 АУД. биохимия на растенията 1а билкарство 1б гр.(з.9 земеделска

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА год. (АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО ) I курс ПОНЕДЕЛНИК

СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА год. (АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО ) I курс ПОНЕДЕЛНИК СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 26.08.2019-15.09.2019 год. (АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО ) I курс математически анализ двигатели-устройство 1гр. МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ 1гр. () СИСТЕМЕН ПОДХОД В АГРАРНОТО ИНЖЕНЕРСТВО ВЪВЕДЕНИЕ

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ НА ТРЕТО (ОКОНЧАТЕЛНО) КЛАСИРАНЕ УВАЖАЕМИ ПРИЕТИ КАНДИДАТИ, СРОКЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ Е СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯ ГРАФИК: 7 9 АВГУСТ След третото класиране, КОЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ Фризьор ТССТ ТЛВ Фризьор ТЛВ Фризьор 1. земеделието каб. 8 2. каб.12 3. каб.22 I каб.21 4. Механизация на земеделието-, каб. 11 5. Техническо чертане-

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 1. Подаване на документи за прием в ОКС Магистър : - от 24.06.2019 г. до 11.09.2019 г. за кандидат-магистри

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 019/00 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ София

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ София ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ София ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ I. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ чл.

Подробно