Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc"

Препис

1 P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно Бирма/Мианмар, като взе предвид членове от 18 до 21 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид член 25 от Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., като взе предвид изявлението на специалния докладчик на Обединените нации Tomás Ojea Quintana от 5 май 2010 г., като взе предвид заключенията на Съвета относно Бирма/Мианмар, приети на то заседание на Съвета по външни работи, състояло се на 26 април 2010 г. в Люксембург, като взе предвид изявлението на върховния представител Катрин Аштън от 1 март 2010 г. относно отхвърлянето на апелативната жалба на Aung San Suu Kyi от Върховния съд на Бирма/Мианмар, като взе предвид изявлението на председателя на 16-та среща на високо равнище на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), състояла се в Ханой на 9 април 2010 г., като взе предвид заключенията на Европейския съвет и декларацията относно Бирма/Мианмар от 19 юни 2009 г., като взе предвид заключенията на Съвета относно Бирма/Мианмар, приети на то заседание на Съвета по общи въпроси, състояло се на 27 април 2009 г. в Люксембург, като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 23 февруари 2009 г., призоваващо за всеобхватен диалог между органите на управление и демократичните сили в Бирма/Мианмар, като взе предвид доклада на генералния секретар на Обединените нации от 28 август 2009 г. относно положението на правата на човека в Бирма/Мианмар, като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 26 март 2010 относно положението на правата на човека в Бирма/Мианмар, като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз

2 относно ареста на Аун Сан Су Чжи, приета на 14 май 2009 г., като взе предвид член 122 от своя правилник, A. като има предвид обявяването от бирманските органи на управление на национални избори през 2010 г., първите от 1990 г. насам; Б. като има предвид, че петте изборни закона и четирите декрета, съгласно тяхната публикувана версия, нарушават всички демократични принципи и не позволяват провеждането на свободни избори, по-специално като изключват идентифицирани политически затворници; като има предвид, че на членовете на религиозни ордени, в това число приблизително будистки монаси в Бирма/Мианмар, е изрично забранено да гласуват, което свидетелства за продължаващата дискриминация от страна на военната хунта въз основа на религия или статус, В. като има предвид, че въпросните закони нарушават основните принципи на свободата на изразяване и правото на сдружаване; като има предвид, че на бирманските средства за масова информация, базирани в чужбина, които съставляват основен източник на новини за бирманския народ, е все още забранено да работят в Бирма/Мианмар; Г. като има предвид, че въпросните закони се основават на Конституцията от 2010 г., която гарантира безнаказаност на престъпленията, извършени от настоящия режим, и която предвижда пълна отмяна на основните права при извънредно положение, за неопределен период; като има предвид, че новата конституция на Бирма е предназначена да запази диктаторския режим под цивилно прикритие и не гарантира правата на човека, нито предоставя перспективи за истинска промяна; Д. като им предвид, че всякакъв израз на дисидентски политически възгледи е предмет на систематична и брутална репресия (посредством например на произволни арести, несправедливи процеси, затвор, изтезания, извънсъдебни екзекуции); Е. като има предвид, че изборите не могат да се считат за свободни и честни, ако опозицията не участва в тях Ж. като има предвид, че Националната лига за демокрация (НЛД), очевидният победител в последните демократични избори, реши да бойкотира обявените за 2010 г. избори, в светлината на наложените условия за участие; като има предвид, че НЛД беше разформирована със закон на 6 май 2010 г., след като не се регистрира за изборите, З. като има предвид декларацията от 16-та среща на високо равнище на АСЕАН, която подчертава значимостта на помирението и провеждането на свободни, редовни общи избори, отворени за участието на всички, И. като има предвид, че специалният докладчик на Обединените нации за Бирма/Мианмар осъди сериозните и систематични нарушения на правата на човека, извършвани от диктаторския режим в Бирма/Мианмар, като заяви, че те се явяват държавна политика, в която участват органите на управление от изпълнителната, военната и съдебната власт на всички равнища, и призова за

3 създаването на комисия на Обединените нации за разследване на военните престъпления и престъпленията срещу човечеството, извършени от диктатурата, Й. като има предвид, че правителството на Бирма/Мианмар продължава да отказва да даде разрешение на специалния пратеник на ЕС за Бирма да посети страната и да предприеме диалог, въпреки многократните искания в продължение на месеци, К. като има предвид, че от 2003 г. насам правителството на Бирма/Мианмар отхвърля всяко предложение на Обединените нации и на международната общност за преразглеждане на пътната карта за демокрация в седем етапа, Л. като има предвид, че понастоящем са идентифицирани 2200 политически затворници, които са задържани поради участието си в мирни дейности в Бирма/Мианмар, и като има предвид, че на повече от 140 политически затворници е отказан съзнателно достъп до лечение, в това число на лидера на Студенти от поколение 88 Ko Mya Aye, който страда от застрашаващо живота му сърдечно заболяване, М. като има предвид, че армията продължава да извършва нарушения на правата на човека, включително извънсъдебни екзекуции, принудителен труд и сексуално насилие, насочени срещу цивилното население в районите на етнически конфликт, Н. като има предвид, че нападенията срещу цивилни от етническите малцинства в Източна Бирма/Мианмар продължават, в резултат на което стотици хиляди души са изселени, като достъпът на помощта за много от тях може да бъде осъществен единствено през съседните страни, поради ограниченията за хуманитарната помощ, наложени от диктатурата, О. като има предвид, че Аун Сан Су Чжи, лидер на опозиционното движение НЛД, е под домашен арест от 2003 г. насам; като има предвид, че на 14 май 2009 г. органите на управление я арестуваха по обвинение, че е нарушила условията на домашния арест, като е позволила на американския гражданин John Yettaw да я посети; като има предвид, че на 11 август 2009 г. наказателен съд в затвора Insein в Рангун осъди Аун Сан Су Чжи на три години затвор поради нарушаване условията на домашен арест, присъда, която впоследствие беше намалена на 18 месеца домашен арест; като има предвид, че на 1 март 2010 г. Върховният съд на Бирма/Мианмар отхвърли апелационната жалба на Аун Сан Су Чжи срещу несправедливата присъда, която й беше наложена през 2009 г., П. като има предвид, че ЕС остава важен донор на Бирма/Мианмар и има готовност да увеличи своята помощ за народа на тази страна, с цел подобряване на неговото социално и икономическо положение, Р. като има предвид, че ECHO намали финансирането за бежанците на границата на Тайланд с Бирма, въпреки че броят на бежанците остава почти същият, и прекрати финансирането за училищата с пансиони в бежанските лагери, С. като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН, Общото събрание на ООН, Съветът на ООН по правата на човека, Европейският съюз и много правителства заявиха, че решението на проблемите на Бирма е истински тристранен диалог между Аун Сан Су Чжи и Националната лига за демокрация, истинските

4 представители на етническите групи и правителството на Бирма/Мианмар, и че правителството на Бирма/Мианмар все още отказва да се включи в такъв диалог, 1. Отново потвърждава непоколебимия си ангажимент към народа на Бирма/Мианмар; 2. Осъжда провеждането на избори при напълно недемократични условия и съгласно правила, които изключват основната партия на демократична опозиция и лишават стотици хиляди бирмански граждани от активните и пасивните им избирателни права, което е очевиден опит за изключване на цялата опозиция от участие в изборите; 3. Изразява съжаление от факта, че съгласно новата конституция за армията ще бъдат запазени най-малко 25% от местата в парламента и тя ще има правото да отменя гражданските свободи и да разпуска законодателния орган, когато счита това за необходимо в интерес на националната сигурност; 4. Най-настоятелно призовава правителството на Бирма/Мианмар да предприеме незабавно необходимите стъпки за осигуряване на свободен, честен и прозрачен изборен процес, включващ участието на всички гласоподаватели, всички политически партии и всички други съответни заинтересовани участници в изборния процес, и да приеме присъствието на международни наблюдатели; призовава за отмяна на изборните закони, публикувани през март 2010 г., които правят невъзможно организирането на свободни и прозрачни избори; 5. Призовава органите в Бирма/Мианмар да вземат под внимание призивите на международната общност и да позволят на Аун Сан Су Чжи и на всички останали задържани поради убежденията им лица да участват в политическия процес; 6. Настоятелно призовава международната общност да положи всички усилия, за да гарантира провеждането на свободни и демократични избори; 7. Настойчиво призовава правителството на Бирма/Мианмар да отмени ограниченията на свободата на събранията, на сдружаването, на движението и на изразяването на мнение, включително за свободни и независими медии, включително чрез открито предоставяни и достъпни интернет и мобилни телефонни услуги и прекратяване на цензурата; 8. Решително осъжда продължаващите системни нарушения на правата на човека, основните свободи и основните демократични права на народа на Бирма/Мианмар; призовава органите в Бирма/Мианмар да прекратят нарушаването на международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право; 9. Настоятелно призовава правителството на Бирма да освободи всички лишени от свобода заради убежденията им незабавно, безусловно и с пълно възстановяване на политическите им права и да се въздържа от допълнителни политически мотивирани арести; 10. Призовава върховния представител и държавите-членки да подкрепят публично препоръката на специалния докладчик на ООН за Бирма/Мианмар ООН да създаде комисия за разследване на военните престъпления и престъпленията срещу

5 човечеството в Бирма/Мианмар, и да включи това искане в проекта за резолюция, който ще бъде обсъден на Общото събрание на ООН през 2010 г.; 11. Подчертава, че политическите и социално-икономическите предизвикателства пред Бирма/Мианмар могат да бъдат преодолени единствено чрез истински диалог между всички заинтересовани лица, включително етническите групи и опозицията; 12. Отново потвърждава ключовото значение на истинския процес на диалог и национално помирение за прехода към демокрация; призовава правителството на Бирма/Мианмар незабавно да започне истински диалог с всички партии и етнически групи; в този контекст приветства усилията за медиация от страна на генералния секретар на ООН и специалния докладчик на ООН за Бирма/Мианмар; 13. Настоятелно призовава правителствата на Китай, Индия и Русия да използват своето значително икономическо и политическо влияние върху органите на Бирма, за да се стигне до съществени подобрения в Бирма/Мианмар, и да спрат да снабдяват страната с оръжия и други стратегически ресурси; призовава правителствата на страните от АСЕАН и на Китай, които имат привилегировани отношения с Бирма/Мианмар, да използват влиянието си по-специално да се опитат да променят политиката на Бирма на политическо прочистване по отношение на членовете на общността Rohingya, което води до бягството през граница на стотици хиляди в Бангладеш и влошаване на страданията, свързани с живота в изключителна бедност в региона Cox Bazaar; 14. Изразява силната си подкрепа за продължаващата дейност на специалния пратеник на ЕС и приканва органите на Бирма/Мианмар да му сътрудничат изцяло; 15. Приветства решението на Съвета да удължи с още една година рестриктивните мерки, предвидени в настоящото решение на ЕС, и подчертава своята готовност да преразгледа, измени или направи по-строги вече приетите мерки с оглед на събитията в страната; 16. Призовава Комисията да отмени намаляването на финансирането за бежанците на границата на Тайланд с Бирма и незабавно да започне да финансира трансгранична помощ, по-специално медицинска помощ; 17. Повтаря призива си за решаване на проблема на бежанците от общността Rohingya в Бангладеш; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да разреши официалното им регистриране като бежанци, а органите на Бирма/Мианмар да спрат всяка форма на преследване на членове на общността Rohingya и напълно да зачита техните основни права като религиозно и етническо малцинство; 18. Приветства подкрепата от страна на Европейския съюз за глобално оръжейно ембарго и настоятелно призовава европейските правителства и Комисията да започнат да работят за изграждане на глобален консенсус в подкрепа на такава забрана. 19. Подкрепя посредническата мисия, предприета от генералния секретар на Обединените нации и приветства неговия ангажимент за разрешаване на този проблем;

6 20. Възлага на своите делегации за връзки с АСЕАН, Китай, Русия, Съединените щати, Индия, страните от Южна Азия и Япония да включат Бирма/Мианмар в дневния ред на заседанията с техните партньори в тези страни; 21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на специалния пратеник на ЕС за Бирма, на Държавния съвет за мир и развитие на Бирма, на правителствата на държавите-членки на АСЕАН и на срещата Азия-Европа (ASEM), на секретариата на ASEM, на междупарламентарното събрание АСЕАН Мианмар, на г-жа Аун Сан Су Чжи, на генералния секретар на ООН, на върховния комисар на ООН по правата на човека и на специалния докладчик на ООН по правата на човека за Бирма/Мианмар.

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD

Microsoft Word - P7-TA BG.MSWORD P7_TA(2010)0350 Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно неуспехите в защитата

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

P6_TA-PROV(2007)0000

P6_TA-PROV(2007)0000 P6_TA(2007)0016 Човешките права на далитите в Индия Резолюция на Европейския парламент относно състоянието на човешките права на далитите в Индия Европейският парламент, като взе предвид изслушването,

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.9.2018 A8-0250/4 4 Приложение съображение 10 (10) В предварителните си констатации и заключения, приети на 9 април 2018 г., ограничената мисия за наблюдение на избори на Службата на ОССЕ за демократични

Подробно

140 години Търновска

140 години Търновска В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон Конституция.

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 11.5.2015 A8-0151/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Теодорос Загоракис (ІІ) (2015/2071(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно