CAPI, TAPI

Размер: px
Започни от страница:

Download "CAPI, TAPI"

Препис

1 Инсталация и конфигуриране на софтуера COMsuite и драйверите CAPI, TAPI Fax, Data Internet CTI

2 Copyright Промяната или дублирането на съдържанието на това ръководство или на част от него, са позволени само с наше изрично писмено съгласие. Към виновните ще бъде предявен иск за нанесени щети. Всички права са запазени. Auerswald GmbH & Co. KG, Cremlingen, 2003 Действието на описаните тук функции е напълно гарантирано, само при професионална инсталация и конфигурация на телефонната централа и наличието на връзка с PC. Горещо Ви препоръчваме, най-напред да се консултирате с Вашия оторизиран доставчик. Запитайте Телекомуникационната компания за наличието и възможността за активиране на някои ISDN услуги. Възможна е несъвместимост, при комбинация с терминали и устройства от други производители, която да доведе до нестабилност и невъзможност за използване на редица функции.

3 Въведение 3 Това ръководство описва инсталацията и начина на употреба на приложените драйвери (версия или по-нова), необходими за функционирането на Вашето Auerswald USB устройство 1) върху USB интерфейса на персоналния компютър. Различните функции като Интернет достъп, приемане и излъчване на факс, както и Euro-File-Transfer, също са описани. Ако вече имате инсталирани драйвери, а желаете да използвате по новите версии ( или по-нова), може първо да ги обновите, както е описано в CD (Auerswald Mega Disk) и на нашата интернет страница ( USB драйвер: Ако ще свързвате Auerswald USB устройството към PC, безусловно Ви е необходим Auerswald USB драйвера, дори и само за да конфигурирате централата през този интерфейс. USB/CAPI Transport драйвер: CAPI драйвера се нуждае от USB/CAPI transport драйвера, за разгадаване на съобщенията от страна на firmware и USB интерфейса на централата. CAPI 2.0 драйвер: С Auerswald USB устройството, може да имитирате функциите на ISDN PC-контролер: COMpact 2104 USB имитира функциите на ISDN PC-controller върху външния S 0 порт COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB и COMfort 2000 имитират функциите на ISDN PC-controller върху вътрешния S 0 порт. За да използвате т. нар. CAPI интерфейс, се нуждаете от Auerswald CAPI 2.0 драйвера. Паралелното функциониране, на вградения в Auerswald USB централите и телефоните, ISDN PC-контролер, и такъв с CAPI интерфейс от друг производител е невъзможно. Преди да инсталирате Auerswald CAPI 2.0 драйвера, допълнителния ISDN PC-контролер, трябва да бъде премахнат заедно с драйверите му. TAPI драйвер TAPI драйвера позволява TAPI приложения чрез USB интерфейса на Auerswald USB устройството (TAPI=Telephony Application Programming Interface). Може да контролирате устройството чрез различни Windows приложения, използвайки TAPI интерфейса (напр. чрез Auerswald COMsuite). Поддържат се приложения под Windows 98, Me, XP и TAPI операционния режим ще се конфигурира автоматично, когато съответното приложение бъде стартирано. NDISWAN драйвер: По време на инсталацията на CAPI драйвера, Auerswald NDISWAN драйверите ще бъдат допълнително копирани върху твърдия Ви диск. Те ще са Ви необходими при 1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB, COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB

4 4 осъществяването на връзка към Интернет. След копирането им върху твърдия диск, Вие ще трябва собственоръчно да ги инсталирате (Windows 2000 и XP: Те ще се инсталират автоматично по време на инсталацията на CAPI драйверите). (NDISWAN е стандарт за връзката на мрежовите контролери към съответните протоколи. NDIS = Network-Device-Interface-Specification; WAN = Wide-Area-Networking). Auerswald COMsuite: Това е програмен пакет, използващ възможностите на интегрирания USB интерфейс, като Ви дава възможност професионално да управлявате през PC най-важните части от модерните телекомуникации (факс, телефонен секретар, Euro-File-Transfer, CTI).

5 Съдържание 5 Table of Contents PBX Configuration... 7 Пример за USB телефона COMfort Примери за COMpact 4410 USB и COMpact 2206 USB... 8 Пример за COMpact 2104 USB... 8 First Installation of the Drivers... 9 Минимални изисквания към Вашия компютър ва стъпка: Свързване на Auerswald USB устройството към PC ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера... 9 Инсталиране на USB драйвера под Windows Инсталиране на USB драйвера под Windows Me Инсталиране на USB драйвера под Windows Инсталиране на USB драйверите под Windows XP та стъпка: Инсталиране на Auerswald CAPI 2.0 и TAPI драйверите CAPI/TAPI инсталацията стартира автоматично Ръчно инсталиране на CAPI драйвера та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Инсталиране на NDISWAN драйвера под Windows Инсталиране на NDIS-WAN драйвера под Windows Me Инсталиране на NDISWAN драйвера под Windows 2000 и XP Connecting to the Internet Изисквания за осъществяване на Интернет достъп Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) ва стъпка: Проверка на наличните мрежови компоненти ра стъпка: Инсталиране на Dial-Up Network та стъпка: Инсталиране на връзката в Dial-Up Network та стъпка: Конфигуриране на връзката в Dial-Up Network та стъпка: Връзка с Интернет Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) ва стъпка: Инсталиране на връзка в Dial-Up Network ра стъпка: Конфигуриране на връзката в Dial-Up Network та стъпка: Връзка с Интернет Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) ва стъпка: Инсталиране на връзка в Dial-Up Network ра стъпка: Конфигуриране на връзката в Dial-Up Network та стъпка: Свързване с Интернет The Application Package COMSuite ва стъпка: Инсталация на софтуера ра стъпка: конфигуриране на софтуера Настройки в Configuration Wizard Настройки за CTI (Computer Telephony) Настройки за CAPI поддръжката (факс, Euro-File-Transfer, функция телефонен секретар) 74 Активиране на Add-Ins за Microsoft Word/Excel CTI конфигурация за Microsoft Excel... 78

6 6 Index... 79

7 PBX Configuration 7 PBX CONFIGURATION За инсталирането на драйвера, за настройката на достъпа до Интернет, както и за конфигурирането на Auerswald COMsuite, се нуждаете от някои телефонни номера, които да бъдат зададени в конфигурацията на телефонната централа. Ако конфигурирането на централата ще се извърщва през USB интерфейса, първо трябва да инсталирате USB драйвера. (виж стр. 9). Пример за USB телефона COMfort 2000 Ако желаете да използвате ISDN PC-controller функцията на COMfort 2000, трябва да направите някои настройки в телефонната централа, към която е свързан системния телефон (тук напр. COMmander Basic). В менюто Internal telephone numbers въведете до три телефонни номера за устройство ISDN PC-controller (на същия вътрешен S 0 порт, където е и COMfort 2000). Използвайте тези три номера за функциите, посочени в примера. 1. ISDN PC-controller (AM): функция телефонен секретар 2. ISDN PC-controller (Факс апарат, линия 2): Факс апарат-приемане, Интернет достъп No. 2 в случай на събиране на каналите 3. ISDN PC-controller (линия 1): Интернет достъп No1 в случай на събиране на каналите В Call distribution задайте вътрешните номера към външни такива. И двата вътрешни номера за Интернет достъп с обединение на каналите, трябва да бъдат присъединени към един и същ външен номер. Той ще бъде представян пред Интернет доставчика (конфигуриране чрез опцията presentation of the same telephone number на страницата subscriber settings... telephone number -> external ). Телефонът е присъединен към друг външен номер. При необходимост, обажданията ще бъдат пренасочвани, от телефона към телефонния секретар, чрез Subscriber Call Forwarding. Алтернативно, може да зададете и втора конфигурация (ден/нощ): Телефонния секретар е присъединен към външния номер на телефона.

8 8 Примери за COMpact 4410 USB и COMpact 2206 USB Примери за COMpact 4410 USB и COMpact 2206 USB Ако ще използвате ISDN PC-controller функцията на COMpact 4410 USB или на COMpact 2206 USB, трябва да направите някои настройки в централата, чрез COMset. В менюто Internal telephone numbers трябва да конфигурирате до три номера като ISDN PC-controller за USB порта. Използвайте тези номера за функциите в примера. 1. ISDN PC-controller (AM): функция Телефонен секретар 2. ISDN PC-controller (Факс апарат, линия2): Приемане на факсове, Интернет достъп No. 2 в случай на обединяване на двата канала 3. ISDN PC-controller (линия 1): Интернет достъп No. 1 при обединяване на каналите В Call distribution присъеденете вътрешните телефонни номера към външни. И двата вътрешни номера за Интернет достъп с обединяване на двата канала, трябва да се присъединят към един и същ външен. Той ще бъде представян пред Интернет доставчика (конфигуриране чрез опцията presentation of the same telephone number на страницата subscriber settings... telephone number -> external ). Телефонът е присъединен към друг външен номер. При необходимост, обажданията ще бъдат пренасочвани, от телефона към телефонния секретар, чрез Subscriber Call Forwarding. Алтернативно, може да зададете и втора конфигурация (ден/нощ): Телефонния секретар е присъединен към външния номер на телефона. Пример за COMpact 2104 USB Ако ще използвате ISDN PC-controller функцията на COMpact 2104 USB, трябва да резервирате два от външните си номера (не ги включвайте в call distribution). Използвайте ги за следните функции. 1ви външен номер: функция Телефонен секретар 2ри външен номер: Приемане на факс, Интернет достъп No. 1 и 2, ако ще обединявате двата канала

9 FIRST INSTALLATION OF THE DRIVERS First Installation of the Drivers 9 Минимални изисквания към Вашия компютър PC с Intel Pentium 266 или подобен процесор 32 MB RAM памет за Windows 98/98 SE/Me, 64 MB е препоръчителна 64 MB RAM памет за Windows 2000/XP, 128 MB е препоръчителна Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 98 SE, Windows XP USB интерфейс, съответстващ на USB спецификацията 1.1 CD-ROM устройство мишка или подобно устройство SVGA графична карта с резолюция 800*600 и 256 цвята (8 Bit), цвята (15 Bit) се препоръчват Понякога е необходимо обновяване на USB драйвера на дънната Ви платка. 1ва стъпка: Свързване на Auerswald USB устройството към PC Включете Auerswald USB устройството 1) и компютъра и след зареждане на операционната система ги свържете чрез USB кабела. 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера След като сте свързали двете системи, автоматично ще се стартира Add New Hardware Wizard под Windows 98, Windows Me и Windows 2000 (Plug and Play). Ще бъдете асистирани при инсталацията на новите драйвери. Сега продължете, както е описано по-долу (за Windows 98 на стр. 9; за Windows Me на стр. 12; за Windows 2000 на стр. 14; за Windows XP на стр. 14). Ако предварително сте инсталирали Auerswald USB драйвера (напр. защото сте използвали USB интерфейса за конфигуриране на Auerswald USB устройството), Add New Hardware Wizard няма да се стартира. Продължете с 3та стъпка на стр. 21. Инсталиране на USB драйвера под Windows 98 Add New Hardware Wizard под Windows 98 се е стартирал автоматично. Чукнете върху Next. 1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB, COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB

10 10 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера Изберете Search for the best driver for your device. Чукнете върху Next. Поставете CD (Auerswald Mega Disk) в CD-ROM устройството. Изберете Specify a location и след това Browse.... Потърсете от CD директорията \Treiber...\. Чукнете върху Next. След като драйверът бъде открит, ще Ви бъде предложено да продължите. Изберете Next.

11 First Installation of the Drivers 11 Необходимите файлове ще бъдат копирани. Изчакайте и изберете Finish. След инсталирането на USB драйвера, USB/CAPI tranport драйвера ще бъде потърсен и инсталиран. След това, инсталационния асистент ще се стартира автоматично от Auerswald Mega Disk. Той ще Ви предложи инсталирането на програми и драйвери за съответното устройство. Инсталирайте компонентите, от които се нуждаете, като конфигурационния софтуер, CAPI и TAPI драйверите за CTI приложенията. Ако асистента не стартира автоматично, може да направите това ръчно, както е описано на стр. 21.

12 12 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера Инсталиране на USB драйвера под Windows Me Add New Hardware Wizard под Windows Me ще се стартира автоматично. Изберете Specify the location of the driver (Advanced)... Чукнете върху Next. Поставете CD (Auerswald Mega Disk) в CD-ROM устройството. Изберете Search for the best driver for your device. След това Specify a location и Browse.... Потърсете в CD директорията \Treiber...\. Изберете Next.

13 First Installation of the Drivers 13 След като драйверът бъде открит, ще Ви бъде предложено да продължите. Изберете Next. Необходимите файлове ще бъдат копирани. Изчакайте и изберете Finish. След инсталирането на USB драйвера, USB/CAPI tranport драйверите ще бъдат потърсени и инсталирани.

14 14 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера След това, инсталационния асистент от Auerswald Mega Disk ще се стартира автоматично. Той ще Ви предложи инсталирането на програми и драйвери за съответното устройство. Инсталирайте компонентите, от които се нуждаете, като конфигурационния софтуер, CAPI и TAPI драйверите за CTI приложенията. Ако асистента не стартира автоматично, може да направите това ръчно, както е описано на стр. 21. Инсталиране на USB драйвера под Windows 2000 Add New Hardware Wizard под Windows 2000 ще се стартира автоматично. Изберете Next.

15 First Installation of the Drivers 15 Изберете Search for a suitable driver for my device. Чукнете върху Next. Поставете CD (Auerswald Mega Disk) в CD-ROM устройството и минимизирайте, ако е необходимо, прозореца на стартиралият CD (Auerswald Mega Disk). Активирайте Specify a location под Optional search locations: и деактивирайте другите опции. Изберете Next. Чукнете върху Browse.... Намерете в CD директорията \Treiber...\. Чукнете върку Open. Изчакайте и изберете OK.

16 16 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера След като драйвера бъде открит, трябва да продължите. Чукнете върху Next. Изберете Yes. Нужните файлове ще се копират. Изчакайте и изберете Finish. След инсталирането на USB драйвера, USB/CAPI tranport драйверите ще бъдат потърсени и инсталирани.

17 First Installation of the Drivers 17 След това, инсталационния асистент от Auerswald Mega Disk ще се стартира автоматично. Той ще Ви предложи инсталирането на програми и драйвери за съответното устройство. Инсталирайте компонентите, от които се нуждаете, като конфигурационния софтуер, CAPI и TAPI драйверите за CTI приложенията. Ако асистента не стартира автоматично, може да направите това ръчно, както е описано на стр. 21. Инсталиране на USB драйверите под Windows XP Add New Hardware Wizard под Windows XP ще се стартира автоматично. Изберете Install from a list or specific location (Advanced). Чукнете върху Next. Поставете CD (Auerswald Mega Disk) в CD-ROM устройството и, ако е необходимо, минимизирайте стартовия прозорец на Auerswald Mega Disk.

18 18 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера Изберете Search for the best driver in these locations и Include this location in the search. Деактивирайте другите опции. Чукнете върху Browse. Потърсете в CD директорията \Treiber...\. Изберете Next. Отговорете с Continue Anyway. Необходимите файлове ще се копират. Изчакайте и изберете Finish.

19 First Installation of the Drivers 19 След инсталирането на USB драйвера, USB/CAPI tranport драйвера ще бъде потърсен. Чукнете върху Next. Потвърдете с Continue Anyway. Изберете Finish.

20 20 2ра стъпка: Инсталиране на Auerswald USB драйвера След това, инсталационния асистент от Auerswald Mega Disk ще се стартира автоматично. Той ще Ви предложи инсталирането на програми и драйвери за съответното устройство. Инсталирайте компонентите, от които се нуждаете, като конфигурационния софтуер, CAPI и TAPI драйверите за CTI приложенията. Ако асистента не стартира автоматично, може да направите това ръчно, както е описано на стр. 21.

21 First Installation of the Drivers 21 3та стъпка: Инсталиране на Auerswald CAPI 2.0 и TAPI драйверите С Вашето Auerswald USB устройство 1), може да имитирате функционалноста на един ISDN PC-контролер (напр. за Интернет, факс и др.). За да използвате т. нар. CAPI интерфейс, Вие се нуждаете от Auerswald CAPI 2.0 драйвера. За да използвате CTI функциите на Auerswald COMsuite, Ви е необходим TAPI драйвера. И двата драйвера се инсталират чрез конфигурационния асистент, който се стартира автоматично, след инсталацията на USB драйвера от Auerswald Mega Disk. Ако това не стане, стартирайте асистента, както е описано на стр. 24. CAPI/TAPI инсталацията стартира автоматично Чукнете върху Next. Изберете държава (Germany). Чукнете върху флага. Изберете език за PC софтуера, който ще бъде инсталиран. Чукнете върху Next. 1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB, COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB

22 22 3та стъпка: Инсталиране на Auerswald CAPI 2.0 и TAPI драйверите Изберете тук CAPI 2.0 и TAPI драйверите. Допълнително може да изберете и различни конфигурационни и приложни програми. Чукнете върху Next. В зависимост от устройството, операционната система и избраните програми/драйвери, стъпките, които ще последват, може да се различават от описаните тук. Windows 2000 и XP: По време на инсталацията на CAPI драйвера, NDIS-WAN драйвера ще се инсталира допълнително (виж също и на стр. 34). Чукнете Start. потвърдете с OK. Изберете Auerswald USB устройството, което ще се използва с TAPI драйвера и потвърдете с OK. Отново потвърдете с OK.

23 First Installation of the Drivers 23 Изберете Next. След това Finish. И отново Finish. Паралелната употреба на интегрирания, в Auerswald устройството, ISDN PC-контролер и такъв, от друг производител и с CAPI интерфейс, е невъзможно. Преди инсталацията на Auerswald CAPI 2.0 драйвера, допълнителният ISDN PC-контролер, заедно с неговите драйвери, трябва да бъдат отстранени. Windows 98 и Me: По време на инсталацията на CAPI драйвера, NDIS-WAN драйвера ще бъде допълнително копиран върху твърдия Ви диск (виж също на стр. 25). Рестартирайте компютъра след инсталацията.

24 24 3та стъпка: Инсталиране на Auerswald CAPI 2.0 и TAPI драйверите Ръчно инсталиране на CAPI драйвера Следващите стъпки са необходими, само ако асистента не се стартира автоматично след инсталирането на USB драйвера. Ако вече сте инсталирали Auerswald CAPI 2.0 драйвера с помоща на асистента, пропуснете тези стъпки. Поставете CD (Auerswald Mega Disk) в CD-ROM устройството. Ако Setup програмата не стартира автоматично, направете го чрез Start...Run и след това Browse... Намерете CD-ROM устройството и изберете от основната директория Setup, чрез двукратно кликване. Потвърдете с OK. Следвайте инструкциите от екрана. Ще откриете Auerswald CAPI 2.0 и TAPI драйверите при софтуера за съответното устройство (напр. за COMfort 2000 при Software for the COMfort 2000 ).

25 First Installation of the Drivers 25 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Windows 98 и Me: По време на инсталацията на CAPI драйвера, Auerswald NDISWAN драйверите ще се копират допълнително на твърдия Ви диск. Windows 2000 и XP: По време на инсталацията на CAPI драйвера, Auerswald NDISWAN драйверите ще се инсталират автоматично. Тези драйвери са Ви необходими за осъществяване на връзка с Интернет. (NDIS-WAN е стандарт за връзката на мрежовите контролери към съответните протоколи. NDIS = Network-Device-Interface-Specification; WAN = Wide-Area-Networking). NDIS-WAN драйверите трябва да се инсталират и конфигурират, както е описано подолу (за Windows 98 на стр. 25; за Windows Me на стр. 29; за Windows 2000 и XP на стр. 34). Инсталиране на NDISWAN драйвера под Windows 98 Изпълнете командата Start... Settings... Control Panel от контролната лента. Чукнете два пъти върху Network.

26 26 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера В диалоговия прозорец Network преминете на Configuration. Ще видите списък на инсталираните вече мрежови контролери и протоколи. Натиснете бутона Add за да конфигурирате Auerswald USB устройството като ISDN network controller. Изберете компонента Adapter. Чукнете върху Add.... Изберете Auerswald GmbH & Co. KG под Manufacturers. Изберете Auerswald ISDN WAN Driver под Network Adapters. Потвърдете с OK. Ако този избор е невъзможен, то първо трябва да обновите USB и CAPI драйверите и да рестартирате компютъра.

27 First Installation of the Drivers 27 Auerswald ISDN WAN Driver ще се появи в списъка с инсталираните компоненти. Потвърдете с OK. Сега ще бъдете подканени да конфигурирате току що инсталирания ISDN PC адаптер. Чукнете върху Next.

28 28 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Изберете Automatic под Switch protocol:. Продължете с Next. Въведете вътрешния телефонен номер, определен за Интернет достъп, в полето Phone number (виж стр. 7). При COMpact 2104 USB: Въведете двукратно външния телефонен номер, определен за Интернет достъп. Продължете с Next. Чукнете върху Finish. Възможно е, да бъдете подканени да вкарате Windows 98 CD за да се инсталират допълнителни компоненти.

29 First Installation of the Drivers 29 Инсталиране на NDIS-WAN драйвера под Windows Me Изпълнете командата Start... Settings... Control Panel от контролната лента. Чукнете два пъри върху Add New Hardware. Продължете с Next.

30 30 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Отново изберете Next. Активирайте опцията No, the device isn t in the list.. Продължете с Next. Активирайте опцията No, I want to select the hardware from a list. Продължете с Next.

31 First Installation of the Drivers 31 Изберете компонента Network adapters. Продължете с Next. Изберете Auerswald GmbH & Co. KG под Manufacturers. Изберете Auerswald ISDN WAN Driver под Models. Потвърдете с OK. Ако този избор е невъзможен, то първо трябва да обновите USB и CAPI драйверите и да рестартирате компютъра. Чукнете върху Finish.

32 32 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Сега трябва да конфигурирате новоинсталирания ISDN PC адаптер. Продължете с Next. Изберете Automatic под Switch protocol:. Продължете с Next. В полето Phone number, въведете вътрешните номера, определени за Интернет достъп (виж стр. 7). При COMpact 2104 USB: Въведете двукратно външните номера, определени за Интернет достъп. Продължете с Next.

33 First Installation of the Drivers 33 Чукнете върху Finish. Потвърдете с Yes.

34 34 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Инсталиране на NDISWAN драйвера под Windows 2000 и XP По време на инсталацията на CAPI драйвера, Auerswald NDISWAN драйверите ще се инсталират автоматично. Необходимите настройки са описани по-долу. Чукнете върху Finish. Click on Yes (Windows 2000) or Continue Anyway (Windows XP). Потвърдете с Yes (Windows 2000) или с Continue Anyway (Windows XP).

35 First Installation of the Drivers 35 Продължете с Next. Изберете European ISDN (DSS1) от списъка ISDN switch type or D- channel protocol. Продължете с Next. В полето Multi-subscriber number въведете вътрешните номера, определени за Интернет достъп (виж стр. 7). При COMpact 2104 USB: Въведете двукратно външните номера, определени за Интернет достъп. Продължете с Next.

36 36 4та стъпка: Инсталиране на Auerswald NDISWAN драйвера Чукнете върху Finish. Потвърдете с OK. Завършете с Finish.

37 Connecting to the Internet 37 CONNECTING TO THE INTERNET Може да свържете Вашето Auerswald USB устройство и 1) и компютъра Ви с Интернет. По-долу ще прочетете как да го направите, и каква подготовка трябва да извършите за да реализирате Интернет достъпа. Изисквания за осъществяване на Интернет достъп Като първо се свържете с Интернет доставчик (ISP) по Ваш избор, за да получите следната информация: Потребителско име и парола Номера за ISDN dial-up достъп Някои протоколни характеристики, като Host name, domain name, адрес на domain name сървъра, IP адреси, Gateway адреси (при повечето доставчици, те се присъединяват автоматично). Връзката между PC и Auerswald USB устройството трябва да е налице, както и да са извършени необходимите инсталации, описани в раздел First Installation of the Drivers на стр. 9. Някои Интернет доставчици, изискват специална регистрация, за получаването на право за достъп. Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) Auerswald USB устройството поддържа връзка с Интернет чрез Dial-up networking на Windows. Ако искате да ползвате тази функция, уверете се, че Dial-up network е вече инсталиран на компютъра Ви (виж стр. 38). Ако не, инсталирайте Dial-up network, както е описано на стр. 39. Стандартната инсталация на Windows Me включва Dial-up network. Така, че пропуснете първите две стъпки за Windows Me и продължете на стр. 41. Интернет достъпа чрез Dial-up networking под Windows 2000 е описан на стр COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB, COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB

38 38 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) 1ва стъпка: Проверка на наличните мрежови компоненти Изпълнете командата Start... Settings... Control Panel от контролната лента. Чукнете двукратно върху Network. В диалога Network активирайте Configuration. Проверете записите в списъка. При всички случаи, поне следните два компонента трябва да са инсталирани: 1. Dial-Up Adapter и 2.TCP/IP -> Dial-Up Adapter * * (или само TCP/IP). Ако и двата компонента са вече инсталирани, продължете с раздел 3та стъпка: Инсталиране на връзката в Dial-Up Network на стр. 41. Чукнете върху Cancel.

39 Connecting to the Internet 39 Ако и двата необходими компонента липсват, както е показано на картинката, ще трябва първо да инсталирате Dial-Up Network. Чукнете върху Cancel. 2ра стъпка: Инсталиране на Dial-Up Network Изпълнете командата Start... Settings..Control Panel от контролната лента. Чукнете двукратно върху Add/ Remove Programs.

40 40 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) Активирайте Windows Setup в диалога Add/Remove Programs Properties. Изберете Communications от списъка Components и след това чукнете Details.... Изберете компонента Dial-Up Networking в диалога Communications. Потвърдете с OK. (Ако сте инсталирали Windows от CD ROM, ще бъдете подканени да поставите Windows CD в устройството.) Още веднъж проверете наличните мрежови компоненти. (виж раздел 1ва стъпка: Проверка на наличните мрежови компоненти на стр. 38).

41 Connecting to the Internet 41 3та стъпка: Инсталиране на връзката в Dial-Up Network Ще достигнете до Dial-up networking чрез My Computer или под Windows 98, чрез Start... Programs... Accessories... Communications... Dial-Up Networking. или под Windows Me, чрез Start... Settings... Dial-Up Networking. За да създадете нова връзка, чукнете двукратно върху Make New Connection. Ако досега не сте конфигурирали dial-up връзка, описаният тук ред ще се наруши или под Windows 98, този прозорец ще бъде подменен с диалог. В диалога Welcome to Dial-Up Networking чукнете върху Next. В диалога Location Information въведете кода на населеното място (важно: без 0 в началото) и ако сте с напр. COMfort 2000, COMpact 2206 USB или COMpact 4410 USB въведете цифрата за достъп до градска линия - 0. Изберете държавата и метода на набиране и чукнете върху Close. Именувайте новата връзка (напр. с името на Интернет доставчика). От списъка изберете като устройство Auerswald ISDN line 1. Продължете с Next.

42 42 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) В Area code и Telephone number въведете ISDN dial-up номера на Вашият Интернет доставчик. Не въвеждайте кода на населеното място с 0 отпред. (При по-вечето доставчици номерата за аналогов и ISDN достъп са различни. Поради това, въведете номера за ISDN достъп.) Продължете с Next. Чукнете върху Finish. 4та стъпка: Конфигуриране на връзката в Dial-Up Network Ако е необходимо стартирайте Dial- Up Networking. С десния бутон на мишката, чукнете върху иконата на новосъздадената връзка и изберете Properties от появилото се меню.

43 Connecting to the Internet 43 Под Windows 98, изберете списъка Server Types, а под Windows Me - списъка Networking. Изберете PPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98 или PPP: Internet, Windows 2000/NT, Windows Me под Type of Dial-Up Server. Активирайте Enable software compression под Advanced options и деактивирайте другите опции. Активирайте TCP/IP под Allowed network protocols и деактивирайте другите опции. Преминете към менюто Multilink. Ако сте получили от доставчика статични IP адреси, въведете ги в TCP/ IP Settings....

44 44 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) По подразбиране е активирана опцията Do not use additional devices. При това положение, за Интернет достъп, през цялото време ще се използва само единия B канал. (Ако желаете запазването на тази настройка, затворете сега с OK.) Вашето Auerswald USB устройство, поддържа също и връзка и чрез двата B канала (channel bundling). В този случай, двата B канала се обединяват, за постигане на по-голяма скорост на трансфер. За да изберете обединяване на каналите, изберете Use additional devices, чукнете върху Add... и изберете Auerswald ISDN line 2 в последващия диалог.

45 Connecting to the Internet 45 Затворете конфигурацията с OK. При обединяване на два канала, ще бъдете таксувани за две едновременни връзки към Интернет доставчика. Проверете, дали доставчика поддържа тази опция! За channel bundling трябва да се въведат два тел. номера, при NDIS- WAN драйвер инсталацията (виж точка на стр. 28 за Windows 98 и точка на стр. 32 за Windows Me).

46 46 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 98 и Me) 5та стъпка: Връзка с Интернет Ако сте получили CD от Вашия Интернет доставчик, поставете го в CD дисковото устройство. Ако е необходимо, тук описаната процедура ще се промени. За да избегнете следващите стъпки и за да успеете да се свържете лесно с Интернет, може да конфигурирате Интернет браузъра си (напр. Internet Explorer от Microsoft) да осъществява връзка чрез Dial-Up Networking, когато въведете търсеният от Вас адрес (вижте help за съотетния браузър). Ако е необходимо отворете Dial-Up Networking. Чукнете два пъти върху иконата на новосъздадената връзка. Въведете, предоставеното Ви от Интернет доставчика, потребителско име в полето User name. Въведете и предоставената Ви парола в полето Password. Чукнете върху Connect.

47 Connecting to the Internet 47 Сега, връзката с Интернет е осъществена. Стартирайте Интернет браузъра (напр. Internet Explorer от Microsoft или Navigator/Communicator от Netscape). С помоща му, ще разглеждате страници в Интернет или ще извършвате download на файлове. Символа в Task Bar на Windows (в ляво от часовника) ще Ви показва активната връзка. За допълнителна информация или disconnect, чукнете два пъти върху символа. Диалоговия прозорец, който ще се отвори, ще Ви покаже, колко време е активна връзката и какво количество данни са трансферирани. В случай на обединени канали, това ще бъде допълнително показано. За да прекъснете Интернет връзката, натиснете бутона Disconnect.

48 48 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) Auerswald USB устройството, поддържа връзка с Интернет чрез Dial-up networking на Windows. Интернет достъпа под Windows 98 и Me е описан на стр ва стъпка: Инсталиране на връзка в Dial-Up Network Изпълнете Start... Settings... Network an Dial-up Connections в контролната лента. Или чукнете два пъти върху Network and Dial-up Connections в контролния панел. Чукнете два пъти върху Make New Connection за да изградите нова връзка. Ако вече сте правили това, някои от диалозите ще бъдат пропуснати.

49 Connecting to the Internet 49 В Location Information въведете кода на населеното място (без 0 в началото) и ако сте с COMfort 2000, COMpact 2206 USB или COMpact 4410 USB въведете 0 за достъп до градска линия. Изберете държавата и метода за набиране. Потвърдете с OK. Отново чукнете OK.

50 50 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) Продължете с Next. Активирайте Dial-up to the Internet. Продължете с Next. Изберете I want to set up my Internet connection manually,.... Чукнете върху Next.

51 Connecting to the Internet 51 Активирайте I connect through a phone line and a modem. Продължете с Next. Изберете като модем Auerswald ISDN WAN Driver. Продължете с Next. Под Area code и Telephone number въведете номера за ISDN dial-up достъп, но без 0 пред кода на населеното място. (Повечето Интернет доставчици имат различни номера за аналогов и ISDN достъп. Въведете номера за ISDN достъп.) Продължете с Next.

52 52 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) Въведете потребителското си име в полето User name. Въведете и паролата си в полето Password. Продължете с Next. Именувайте новосъздадената връзка. Чукнете върху Next. Тези настройки зависят от доставчика. Продължете с Next.

53 Connecting to the Internet 53 Завършете с Finish. 2ра стъпка: Конфигуриране на връзката в Dial-Up Network Ако е необходимо, стартирайте Dial- Up Networking. С десен бутон на мишката, чукнете върху иконата на новата връзка и изберете от падащото меню Properties.

54 54 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) Преминете на General. По подразбиране, в Connect using: е избрано едно устройство. Така, само единия B канал ще се използва за Интернет през цялото време. (Ако тази настройка Ви удовлетворява, приключете с OK сега.) Вашето Auerswald USB устройство поддържа връзка и през двата B канала (channel bundling). Така се постига повисоко скоростна връзка. За да изберете channel bundling, активирайте All devices call the same numbers, както и второто устройство. Преминете към Options. При channel bundling ще бъдете таксувани за две едновременни връзки. Проверете дали Интернет доставчика поддържа опцията channel bundling. За целта, при инсталацията на NDIS-WAN драйвера, трябва да въведете два телефонни номера (виж точка на стр. 35).

55 Connecting to the Internet 55 По подразбиране, опцията Dial all devices е активирана под Multiple devices. Ако винаги искате да сте с обединени канали, чукнете OK. Ако вместо това, желаете да активирате dynamic channel bundling, изберете настройката Dial devices only as needed. В случай на dynamic channel bundling обема на данните се наблюдава през цялото време. Когато той достигне определена стойност, вторият B канал се включва във връзката. Ако обема на данните намалее, вторият B канал се деактивира отново. Натиснете бутона Configure, за да промените настройките за dynamic channel bundling. Тук може да конфигурирате параметрите за dynamic channel bundling. Потвърдете с OK.

56 56 Интернет достъп с Dial-Up Network (за Windows 2000) 3та стъпка: Връзка с Интернет Ако сте получили CD от Вашия Интернет доставчик, поставете го в CD дисковото устройство. Ако е необходимо, тук описаната процедура ще се промени. За да избегнете следващите стъпки и за да успеете да се свържете лесно с Интернет, може да конфигурирате Интернет браузъра си (напр. Internet Explorer от Microsoft) да осъществява връзка чрез Dial-Up Networking, когато въведете търсеният от Вас адрес (вижте help за съотетния браузър). Ако е необходимо, стартирайте Dial- Up Networking. Чукнете два пъти върху новата връзка. Въведете потребителското си име в полето User name. Въведете и паролата си в полето Password. Чукнете върху Dial.

57 Connecting to the Internet 57 Интернет връзката е осъществена. Стартирайте Интернет браузъра (напр Internet Explorer от Microsoft или Navigator/Communicator от Netscape). С помоща му, ще разглеждате страници в Интернет или ще извършвате download на файлове. Символа в Task Bar на Windows (в ляво от часовника) ще Ви показва активната връзка. За допълнителна информация или disconnect, чукнете два пъти върху него. Диалоговия прозорец, който ще се отвори, ще Ви покаже, от колко време е активна връзката и какво количество данни са трансферирани. В случай на обединени канали, това ще бъде допълнително показано. За да прекъснете връзката, натиснете Disconnect.

58 58 Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) Auerswald USB устройството дава възможност за връзка към Интернет чрез Dial-up networking на Windows. Интернет достъпа чрез Dial-up networking под Windows 98 и Me е описан на стр ва стъпка: Инсталиране на връзка в Dial-Up Network Изпълнете Start.. All Programs.. Accessories.. Communications.. New Connection Wizard от контролната лента.

59 Connecting to the Internet 59 В прозореца Location Information въведете кода на населеното място (важно: без 0 отпред) и ако сте с COMfort 2000, COMpact 2206 USB или COMpact 4410 USB въведете 0 за достъп до градска линия. Изберете държавата и метода на набиране. Потвърдете с OK. Чукнете отново OK. Продължете с Next.

60 60 Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) Активирайте Connect to the Internet. Продължете с Next. Изберете Set up my connection manually. Продължете с Next. Активирайте Connect using a dial up modem. Продължете с Next.

61 Connecting to the Internet 61 Вашето Auerswald USB устройство поддържа връзка и през двата B канала (channel bundling). За да изберете channel bundling, активирайте и двата ISDN channel - Auerswald ISDN WAN Driver. Ако не желаете да ползвате тази опция, първо деактивирайте All available ISDN lines multilinked и след това единия от ISDN channel - Auerswald ISDN WAN Driver. При channel bundling, ще бъдете таксувани за две едновременни връзки към Интернет доставчика. Проверете дали доставчика поддържа опцията channel bundling. За channel bundling, при инсталацията на NDIS-WAN драйвера, трябва да въведете два номера (виж точка на стр. 35).

62 62 Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) Именувайте новата връзка. Продължете с Next. Тук въведете номера на доставчика, предвиден за ISDN dial-up достъп. (При някои доставчици, номерата за аналогов и ISDN достъп са различни.) Продължете с Next. В полето User name въведете потребителското си име. В полето Password въведете, предоставената Ви от доставчика, парола и повторете в Confirm Password. Продължете с Next.

63 Connecting to the Internet 63 Активирайте Add a shortcut to this connection to my desktop, ако го желаете и завършете с Finish. 2ра стъпка: Конфигуриране на връзката в Dial-Up Network Изпълнете командата Start... Connect to от контролната лента или чукнете два пъти върху новосъздадената иконка.

64 64 Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) Чукнете върху Properties. Активирайте Use dialing rules. Потвърдете с OK.

65 Connecting to the Internet 65 3та стъпка: Свързване с Интернет Ако сте получили CD от Вашия Интернет доставчик, поставете го CD дисковото устройство. Вероятно е, тук описаните процеси да са различни. За да избегнете следващите стъпки и за да улесните влизането в Интернет, конфигурирайте Интернет браузъра си (напр. Internet Explorer на Microsoft в Tools... Internet Options... Connections... Always dial my default connection ) да осъществява автоматично връзка чрез Dial-Up Networking, когато въведете търсения от Вас адрес. Изпълнете Start... Connect to от контролната лента или чукнете дукратно върху иконката на новосъздадената връзка. В полето User name въведете, предоставеното Ви от доставчика, потребителско има. В полето Password въведете паролата за достъп. Чукнете върху Dial.

66 66 Интернет достъп с Dial-Up Network (под Windows XP) Сега интернет връзката ще се осъществи. Стартирайте Интернет браузъра (напр. Internet Explorer или Navigator/ Communicator от Netscape). С негова помощ ще сърфирате из Интернет. Символа в контролната лента на Windows (в ляво от часа) показва активната връзка. За по-вече информация или прекъсване на връзката, чукнете върху символа двукратно. В прозореца ще видите името на доставчика, колко дълго сте прекарали в Интернет и какъв трансфер на данни сте извършили. За да прекъснете връзката, чукнете върху бутона Disconnect.

67 The Application Package COMSuite 67 THE APPLICATION PACKAGE COMSUITE Към Вашето Auerswald USB устройство, 1) Auerswald Ви предлага и софтуерен пакет, използващ възможностите на интегрирания USB интерфейс за контрол през PC на най-съществените елементи от модрните телекомуникации (факс, телефонен секретар, Euro-File-Transfer, CTI). Стартирайте инсталацията на COMsuite само, ако сте инсталирали вече CAPI и TAPI драйверите (стр. 21) с последващ рестарт на PC. Ако желаете да ползвате COMsuite в комбинация с MS Office 97/2000 (Word, Excel, Access или Outlook), то тези програми трябва да са инсталирани преди COMsuite (MS Access с допълнителните add-in функции). 1ва стъпка: Инсталация на софтуера Поставете CD (COMsuite) в CD-ROM Ако Setup не стартира автоматично, от контролната лента изпълнете Start...Run и след това Browse... От главната директория на CD-ROM, стартирайте Setup. Потвърдете с OK. Изберете език и потвърдете с OK. 1. COMfort 2000, COMfort 2000 plus, COMpact 2104 USB, COMpact 2206 USB и COMpact 4410 USB

68 68 Продължете с Next. Прочетете лицензното споразумение и потвърдете с Yes. Продължете с Next. Ако е необходимо, сменете имената на потребителя и компанията и продължете с Next.

69 2ра стъпка: конфигуриране на софтуера 69 При необходимост, променете папката, в която ще се инсталира програмата и продължете с Next. Изберете Typical и чукнете Next. Ако е необходимо, променете програмната група и продължете с Next. Продължете с Next. Чукнете върху Finish. 2ра стъпка: конфигуриране на софтуера Настройки в Configuration Wizard Configuration Wizard ще се стартира автоматично след инсталацията на софтуера и рестарта на PC. Ако това не стане, направете го Вие чрез Start...programs... Auerswald COMsuite. Направете долуописаните настройки.

70 70 Настройки в Configuration Wizard Проверете настройките в диалога. Под Area code е кода на населеното място (важно: без 0 отпред) и ако ползвате COMfort 2000, COMpact 2206 USB или COMpact 4410 USB 0 за достъп до градска линия. Ако желаете да промените настройките, чукнете върху Location Setup. Направете промените в Dialing Properties и потвърдете с OK. Продължете с Next. За настройките в Phone Numbers са Ви необходими някои познания относно конфигурацията на централата. Възможно е да се наложи да я промените (виж стр. 7). COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB или COMfort 2000: Активирайте Connected to a PBX. Въведете PBX номера (PtP връзка) или 1_вия MSN (PtMP връзка) под Main number of the PBX without extension. Въведете 3 под Maximum length of internal numbers. Въведете, конфигурирания за телефонен секретар, вътрешен номер в полето Own number. Продължете с Next. Настройки за COMpact 2104 USB: Активирайте Directly connected to the ISDN port (Basic Rate Access). Въведете, конфигурирания за тел. секретар, външен телефонен номер, в полето Own number. Продължете с Next.

71 2ра стъпка: конфигуриране на софтуера 71 За настройките в полето Phone Numbers трябва да знаете някои неща от конфигурацията на централата. Ако се налага, променете я (виж стр. 7). Настройки за COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB или COMfort 2000: Въведете, конфигурирания за тел. секретар, вътрешен номер като MSN 1. Въведете, конфигурирания за факс, вътрешен номер като MSN 2. Въведете, конфигурирания за факс, външен номер в полето Identification for Telefax. Продължете с Next. Настройки за COMpact 2104 USB: Въведете, конфигурирания за тел. секретар, външен номер като MSN 1. Въведете, конфигурирания за факс, външен номер като MSN 2. Въведете, конфигурирания за факс, външен номер в полето Identification for Telefax. Продължете с Next. Ако желаете да ползвате COMsuite в комбинация с MS Word, Excel, Access или Outlook и ако сте ги инсталирали вече, изберете кои Add-ins желаете да се активират за тези програми. Чукнете върху Finish.

72 72 Настройки за CTI (Computer Telephony) Настройки за CTI (Computer Telephony) Ако сте инсталирали TAPI драйвера и искате да ползвате CTI функциите, сега трябва да конфигурирате Select lines в CTI ControlCenter. От контролната лента, изпълнете Start... Programs...Auerswald COMsuite... COMsuite CTI ControlCenter. Върху контролната лента - долу в дясно, ще откриете нов символ. Чукнете върху него и изберете Please Select lines (При първо стартиране, този прозорец се отваря автоматично). Изберете телефона (ориентирайте се по номерата), който ще използвате за CTI функции. (Ако сте с COMfort 2000, изберете само COMfort 2000, който е свързан с PC.)

73 2ра стъпка: конфигуриране на софтуера 73 В CTI ControlCenter, под Configuration, може да направите допълнителни индивидуални настройки за CTI функциите. Area и connection настройките, могат да бъдат променени, ако е необходимо в Connection.

74 74 Настройки за CAPI поддръжката (факс, Euro-File-Transfer, функция телефонен секретар) Настройки за CAPI поддръжката (факс, Euro-File-Transfer, функция телефонен секретар) Ако сте инсталирали CAPI драйвера и желаете да ползвате факс, Euro-File-Transfer и функция телефонен секретар, направете необходимите настройки сега. От командната лента изпълнете Start... Programs...Auerswald COMsuite... COMsuite FAX Telefax. Чукнете върху Configuration за да направите някои настройки за факс функцията. В менюто Telefax се намират индивидуални настройки, отнасящи се до напр. автоматично изтриване и отпечатване на документите. Преминете в Multiple subscriber numbers.

75 2ра стъпка: конфигуриране на софтуера 75 Конфигурираните и зададени за факс, Euro-File-Transfer и функция тел. секретар номера в конфигурационната програма, могат да бъдат променяни в Multiple subscriber numbers. Location и connection настройките могат да се променят в Connection. В Confirm се намират опции за изтриване на документите. Ако сте приключили с промените, потвърдете с OK. От контролната лента изпълнете Start... Programs...Auerswald COMsuite... COMsuite EFT Eurofiletransfer. Чукнете върху Configuration за да промените настройките за функцията Euro-File-Transfer. В Rights са индивидуалните настройки за достъпа на различни потребители до папката с данни. Ако сте приключили, потвърдете с OK. Настройките в Multiple subscriber numbers, Connection и в Confirm са идентични с тези за факс функцията (виж точка ).

76 76 Настройки за CAPI поддръжката (факс, Euro-File-Transfer, функция телефонен секретар) От контролната лента изпълнете Start... Programs...Auerswald COMsuite... COMsuite VOICE Answering machine. Чукнете върху Configuration, за да промените настройките за функцията тел. секретар. В Answering machine са индивидуалните настройки за функцията. За потвърждение натиснете OK Настройките в Multiple subscriber numbers, Connection и в Confirm са идентични с тези за факс функцията (виж точка ). От Announcement се правят допълнителни настройки за секретаря или може да запишете съобщение. Завършете с OK.

77 2ра стъпка: конфигуриране на софтуера 77 Активиране на Add-Ins за Microsoft Word/Excel Ако сте инсталирали Add-Ins за MS Word, Excel, Access и/или Outlook с помоща на асистента, те трябва да се активират в MS Word и Excel, както е описано тук. Отворете MS Word. Чукнете върху Tools и след това Templates and Add-Ins. Изберете от списъка OTFAX2000.dot (за функция факс), както и OTTEL.dot (за CTI функции) и чукнете Add. След това, в лентата със символи, ще откриете два нови такива (факс и телефон). Отворете MS Excel. Чукнете върху Tools и след това върху Add-Ins. Изберете от списъка Telefax AddIn (за факс функция), както и CTI AddIn (за CTI функции) и чукнете Add. Ще откриете два нови символа (факс и телефон) в лентата с икони.

78 78 CTI конфигурация за Microsoft Excel CTI конфигурация за Microsoft Excel Ако сте инсталирали и активирали Add-Ins за MS Excel чрез конфигурационния асистент и желаете да ползвате автоматичната сигнализация на телефонните номера, направете тази конфигурация за MS Excel. Отворете MS Excel и файла, за който искате да направите CTI настройките. Чукнете върху Tools и върху COMsuite CTI configuration. Извън отворения диалог, изберете таблицата, която ще ползвате за настройките и продължете с Next. Отново чукнете Next. Изберете колоната с телефонни номера и чукнете Next. Завършете с Complete.

79 Index 79 INDEX A Activate Add-Ins...77 C Channel Bundling dynamic for Windows for Windows COMsuite configuration...69 Installation...67 installation...67 Configuration COMsuite...69 Configuration COMsuite...69 CTI ControlCenter...72 Configure Internet Connection for Windows for Windows 98 and Me...41 for Windows XP...58 Connecting...9 Connecting to the Internet...37 D Dial into the Internet with Windows with Windows 98 and Me...46 with Windows XP...65 Dial-Up Networking Windows configure channel bundling...53 configure Internet connection...48 dial into the Internet...56 Dial-Up Networking Windows 98 and Me..37 check availability...38 configure Internet connection...41 dial into the Internet...46 installation...39 Dial-Up Networking Windows XP...58 configure Internet connection...58 dial into the Internet...65 Dial-Up Number...37 I Installation CAPI 2.0 Driver Installation COMsuite Installation Dial-Up Networking Installation NDISWAN Driver for Windows 2000 and XP for Windows for Windows Me Installation TAPI Driver Installation USB Driver... 9 for Windows for Windows for Windows Me for Windows XP Internet Access requirements ISP M Minimum Requirements PC... 9 P Password PC Connection... 9 PC-Minimum Requirements... 9 Protocol Options Provider R Requirements for Internet Access U User Account User Name... 37

80 01 01/05

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Microsoft PowerPoint - Windows2003 RRAS.ppt

Microsoft PowerPoint - Windows2003 RRAS.ppt Windows2003 Remote Access Христо Вълчанов hristo@tu-varna.acad.bg Remote Access конекции LAN Remote Access Protocols LAN Protocols Remote Access Protocols Internet LAN Protocols Remote Access сървър Remote

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE)

ЦИРКУЛЯРНА ПОЩА (MAIL MERGE) 1 M AILINGS MAIL M ERGE Възможността за сливане на документи (Mail Merge) обединява главен документ (съдържание на писмото) със списък на получатели (таблица на Word, Excel или Access), за да генерира

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Microsoft PowerPoint - Windows2003 Intro.ppt

Microsoft PowerPoint - Windows2003 Intro.ppt Windows2003 Server Въведение Надежда Рускова ruskova@tu-varna.acad.bg Историческо развитие Развитие и влияние на Windows server 2003 VMS VMS OS/2 OS/2 Влияния Netware Netware UNIX UNIX TCP/IP TCP/IP and

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Microsoft Word - LCD Monitor - E & M Series.doc

Microsoft Word - LCD Monitor - E & M Series.doc LCD Монитор Кратко ръководство на потребителя E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА Компактдиск BenQ LCD монитор Захранващ кабел Стойка за монитор D-Sub видео

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Microsoft Word - Primer3_1.doc

Microsoft Word - Primer3_1.doc 3.1.) Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy Стартирайте текстовия редактор Galaxy, използвайки опциите : Start > Programs > WARP > Galaxy 3.1.1.

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

GSM Gateway Proline Digital User manual Ver Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане в експлоатация на GSM Gateway P

GSM Gateway Proline Digital User manual Ver Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане в експлоатация на GSM Gateway P User manual Ver. 1.01 Този документ съдържа техническа информация и ръководство за пускане в експлоатация на Последна редакция: 29.10.2012 Copyright 2010 ЕТ Елексим Съдържание Въведение 1. Съдържание на

Подробно

BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G22

BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G22 BENQ LCD монитори GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2055A / GL2055 / GL2055M GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450

Подробно

SoftwareDoc.docx

SoftwareDoc.docx Описание на програмата SwitchManager СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ... 2 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА... 3 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО... 6 WI-FI НАСТРОЙКИ...

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИНДЕКСЕН УКАЗАТЕЛ И ВМЪКВАНЕ НА ПОЛЕТА I. СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ Съдържанието се създава по съществуващ в Word форматен стил или по създаден от вас потребителски стил. По подразбиране

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно